Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2019 o 12:06 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2019 12:06 - 12:10 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Predtým než, ďakujem, pán predsedajúci, predtým než vyhlásim termín hlasovania, v krátkosti sa len chcem v dvoch bodoch dotknúť vystúpenia pani Zemanovej. Škoda, že už opustila sálu a nie je tuná.
Pretože, viete, jej, celé jej vystúpenie sa nieslo v duchu nenávisti, voľakejsi podráždenosti a ja neviem kde čo. Nič na svete nemáme ideálne, to priznajme všetci a každý, ktorí tuná sme, tak sa snažíme veci dostať na pravú mieru a vylepšiť, aby to fungovalo lepšie, tak, ako má byť. Ale rozprávať o voľakýchsi konšpiráciách a lobingoch a spochybňovať návrhy ZMOS-u a Slovenského pozemkového fondu, to je také trošička na dlhšiu debatu a myslím si, že patrí na inú pôdu.
Pánovi poslancovi Feckovi, ja v tom poľnohospodárstve tiež som pracoval profesionálne 20 rokov a uvedomujem si aj jeho návrh a postavenie. Trošíčka musím povedať, že aj súhlasím s tým, keď hovorí ohľadom toho nominovania, hej, že prečo ZMOS, lebo ani ten ZMOS nemôžeme brať ako tú najhlavnejšiu, poviem, aj keď si to tak bereme orgány, čo sa týka samosprávy, lebo máme, poviem, aj združenie obcí, nemáme len združenie miest a obcí, a tak by som mohol menovať a máme iné inštitúcie. No ale v každom prípade to sa nedá, aby sme tuná do toho orgánu potom zase od každej takejto zložky dali voľajakého predstaviteľa. A skôr si to predstavujem na základe toho, že tieto organizácie spoločne o týchto problémoch diskutujú a potom prijmú dajakýsi záver, ktorý je potom nanesený na pôdu, kde sa prijímajú zákony. Čiže v tomto prípade je to cez ZMOS a Slovenskú poľnohospodársku a potravinovú komoru.
A keď si hovoril tu ešte, Martin, o tých vlastníkoch pôdy, jak som to dobre pochopil, takých tých hektárových a takých menších alebo akých, no, samozrejme, že každý si aj z môjho pohľadu zaslúži voľajakési, ja by som to nazval, mať istotu, pretože keď som pri tom prítomný, tak mám aj istotu. No ale teraz si predstavte, že koľko ľudí hospodári na pol hektári alebo na hektári, väčšinou majú túto pôdu v prenájme do väčších celkov daných poľnohospodárskych družstiev alebo, alebo iných zložiek, no a tí zastupujú potom v tomto prípade tieto názory a tam je potrebné na konečných ročných, výročných schôdzach, alebo už ako si to nazývajú, predstavenstvá alebo valné zhromaždenie, informovať o týchto veciach, kde potom samotní členovia, ktorých sa to bezprostredne, takéto veci týkajú, dôjdu k tomu a tiež si prijmú voľajaké stanovisko k tomu, že ako sa k tomu postavia za nich tie organizácie, ktoré, ktoré o tomto rozhodujú.
Čiže na záver ozaj vás chcem poprosiť, napriek tomu, že sme tú nepriamu novelu do tohto vsunuli, o pochopenie a o prijatie tohto zákona s tým termínom, že najbližšie hlasovanie určujem na pondelok na, teda, pardon, na utorok, lebo začíname v utorok, pán predsedajúci, na utorok na 11.00 hodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 11:44 - 11:46 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som sa hlásil, voľajako mi to nezafungovalo, ale využijem spravodajské postavenie.
Samozrejme, že tu nič nerobíme také, čo by bolo až tak strašné na prijatie tejto nepriamej novely, ktorá je tu predkladaná, pretože v prvom rade sa snažíme vyriešiť problém, ktorý je žhavý a ktorý ťaží a ktorý je prirodzený a, myslím si, že má zmysel a podstatu, pretože sme pred dovolenkovým obdobím, kedy je možné tieto veci dostať do poriadku tak, že zjednodušíme v mnohých prípadoch a, dá sa povedať, že aj ušetríme materiálne veľa papieru, starostí a vecí našim cestujúcim občanom, ktorí budú mať záujem využívať tieto prostriedky. To je prvoradé, čo treba si tuná uvedomiť.
A, samozrejme, držať sa striktne toho, že prejednávame tuná zákon o navýšení počtu členov z 11 na 13 a tak ďalej a popritom som k tomu tuná ešte nepočul ani žiadne vyjadrenie, len sa bavíme okolo tohto zákona, tak je potrebné voľajako sa s tým zmieriť. Pretože kto si pozorne prečíta pozmeňujúci návrh a zamyslí sa nad tými veciami, čo rieši tento pozmeňujúci návrh, tak musí jednoznačne súhlasiť s tým, že táto vec má hlavu, pätu a že táto vec, je dobré, že sa tuná teraz rieši a že sa jednoducho dostane na hlasovanie, aj keď niektorí kolegovia, hlavne z opozície, sa vyjadrujú k tomu tak, že, no, nemalo by to byť, lebo je to nepriama novela vsunutá do čohosi. Ale už ten priestor je krátky, nedá sa, obdobie už ide a už sme tam, kde sme. No, tak ja si myslím, že neurobíme s tým nič zlého. Je to všecko len pre pomoc ľudí. To si treba uvedomiť. Tuná sa nič nerobí proti, čo by sa dalo napadnúť a že by sme touto novelou tohto zákona chceli urobiť voľajakési obštrukcie voľačomusi, čo by ozaj mohlo byť na pomyslenie, začudovanie a čo by mohlo byť aj kritizovateľné.
Čiže, pán poslanec Pavelka, aj keď ja súhlasím s tvojím názorom, ktorý si tu predniesol, ale na druhej strane si myslím, že kolega Kondrót, ktorý si sadol ku tebe, tak sa pokúsi ti tie veci správne dať na mieru tak, že, že nakoniec voľajako s prižmúrenými očami budeš súhlasiť so všetkým tým, čo tu navrhujeme.
Ja by som sa vrátil ešte k pôvodnému návrhu zákona, ktorý tu prerokovávame, z toho dôvodu, že sa tu navrhuje zvýšenie počtu členov rady Slovenského pozemkového fondu z 11 členov terajších na 13 členov, kde budú nominovať jedného zástupcu Združenie miest a obcí Slovenska, organizácia, a druhá bude poľnohospodárska a potravinová komora. Chcem povedať, že je to dobrý návrh, pretože roboty je tam strašne veľa a pre zrýchlenie procesu rozhodovania sú tieto, navýšenie počtov veľmi potrebné a pevne verím, že tuná nenájdeme voľajakési rozporné stanoviská medzi sebou v rámci výkladu tohto zákona, pretože má to svoju hlavu aj pätu a má to aj svoj zmysel.
Na záver by som, na záver by som vás chcel ozaj z tohto miesta poprosiť, aby sme sa v rámci tohto zákona spoločne ozaj nejakosi stmelili, spojili a podporili aj tú novelizáciu, ktorú predkladal kolega Kondrót, a aby sme aj zaujali súhlasné stanovisko jednotné a vyjadrili ho svojím hlasovaním v rámci pôvodného návrhu zákona, ktorým sme a ktorým navrhujeme zvýšiť počet členov v pozemkovom fonde z 11 na 13 členov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.3.2019 11:14 - 11:16 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Na prerokovanie pridelila tento zákon týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením 585 z 19. marca 2019 s poslaneckým návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o predmetnom návrhu zákona. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Uznesením výboru z 23. januára 2019 som bol poverený v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 14:15 - 14:16 hod.

Ján Kvorka
Chcem sa poďakovať pán predseda vlády za vašu odpoveď a v krátkosti prajem vám aj celej vláde, aby sa vám darilo v nastúpenom trende. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2019 18:26 - 18:28 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem stručný a krátky, nadobudol som pocit z vystúpenia pani poslankyne aj pána poslanca, že nie celkom dobre bolo všetko pochopené, čo sa týmto zákonom hovorí, a preto ozaj je potrebné, aby sme využili druhé čítanie a v druhom čítaní si vyjasnili niektoré nejasnosti, ktoré, ktoré tuná boli v pléne vyrieknuté. A myslím si, že nikto v rámci tohto návrhu zákona ozaj nemá záujem robiť nejaké také veci, ktoré sa ozaj sem nehodia, keď hovoríme o nejakom paškvile a tak ďalej. To neni zámer nikoho, to si myslím, že sme dospelí ľudia a veľmi dobre vieme, čo chceme novelizáciu tohto zákona, a lebo aj keď tvoríme nový zákon, urobiť. Čiže z mojej strany asi toľko.
Pani predsedajúca, ja chcem vás ešte poprosiť, že navrhujem, aby sme o návrhu zákona hlasovali zajtra o 11.00 hodine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.3.2019 17:40 - 17:41 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 3. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2019 18:04 - 18:05 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti, že boli tuná načrtnuté určité nápady a názory, ktoré možno nie sú na zahodenie, s ktorými sa bude treba troška popasovať, pretože teraz zmeny v prvom čítaní nemôžeme dávať. V druhom čítaní, ako povedala pani predkladateľka, sa budeme zaoberať týmito vecami. Čiže vás chcem ozaj poprosiť, aby ste hodili dačo na papier a dali nám to do rúk, aby sa mohol výbor potom tým zaoberať. To je jedna vec. A druhá vec, chcem oznámiť, že hlasovanie o tomto zákone na zajtra na jedenástu hodinu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2019 17:42 - 17:43 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 16:25 - 16:25 hod.

Ján Kvorka
Len v krátkosti. Ďakujem za slovo. Chcem vás požiadať o podporu tohto zákona.
A, pán podpredseda, chcem nahlásiť termín hlasovania na dneska na 17. hodinu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:11 - 16:13 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová, no, z toho vášho vystúpenia mne vyšlo jedine to, že ten, kto chce v poľnohospodárstve podnikať, tak v prvom rade musí byť jasnovidec, veštec a mať takéto nadprirodzené schopnosti, pretože jedine v tom prípade on dokáže predvídať, kedy bude padať sneh, kedy budú záplavy, kedy bude pršať alebo bude mráz.
A to si vy myslíte, pani poslankyňa Zemanová, že toto tí ľudia, ktorí v poľnohospodárstve podnikajú, neovládajú tieto veci? Ovládajú ich veľmi dobre a stopercentne. Lenže vám hovorím, museli by mať Arabelin prsteň, aby dokázali splniť to, čo ste vy teraz povedali, pretože to je blud! To sa nedá nijako splniť v žiadnom prípade! Pretože počasie je také, aké je, a obzvlášť v dnešných klimatických podmienkach sa vám zmení v priebehu piatich minút. Čiže toto nie je možné.
A potom ešte k tej veci, ktorej hovoríte byrokracia, administratívne veci a tak ďalej atď., pani poslankyňa, sama dobre viete, že na tú, na tento projekt bolo vyčlenených 30 161 940 euro a z toho tých 30 mil. pôjde na to, o čom sa tu dneska bavíme, a tých 161 940 euro pôjde na mzdové náklady desiatich pracovníkov, ktoré platobnej agentúre poskytne zo svojich radov a hlavne z regiónov ministerstvo pôdohospodárstva a životného prostredia.
Čiže tuná sa nič nenavyšuje, tu sa nič nerobí, práve sa tuná len zavádza poriadok, aby to, čo robiť ideme, bolo aj pod určitou kontrolou, aby to bolo sledované, aby nedochádzalo k dajakýmsik, neviem akým... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis