Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.6.2018 o 17:39 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14.6.2018 17:39 - 17:44 hod.

Ján Kvorka
Chcem poprosiť o hlasovanie v utorok na 11.00 hodinu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:36 - 17:38 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada svojím uznesením č. 1124 zo 14. marca 2018, pridelila predmetný návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre pôdohospodárstva a životné prostredie uznesením č. 160 z 25. apríla 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III informácie vyplýva sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o prerokovaní predmetného návrhu poslancov. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Uznesením výboru č. 154 z 28. februára 2018 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup. V súlade s oprávnením vyplývajúcim z § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sa po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní hlasovalo spoločne o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 v časti IV prednesenej informácie.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:11 - 10:18 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v úvode by som chcel ozaj zdôrazniť z tohto miesta, že všetkým nám ide o jednu vec, názory sú rôzne a tie sa nedajú voľakým spôsobom odbúrať a zabrániť. Myslím si, že aj vám, aj funkcionárom, či už sú to z ministerstva životného prostredia, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe tohto zákona, alebo predstavitelia Slovenského rybárskeho zväzu končiac aj s predstaviteľmi Národnej rady, ktorí mali v pôsobnosti tento zákon a snažili sa ho vytvoriť taký, aby bol najlepší, aby bol najprístupnejší. A verte mi, za celú tú dobu, pán minister tu spomenul, že tento zákon bol odborníkmi prejednávaný a rýchle takmer dva roky, rok a pol, takmer dva roky s týmito zástupcami, ktorí na tie veci sa dívajú z odborného hľadiska a týmto veciam rozumejú.
Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že ozaj v každom prípade nám ide o zachovanie všeľudového rekreačného a športového rybárčenia. Verte mi, že to je podstata tohto zákona, samozrejme, s tým, že je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú nevyhnutné, pretože sto ľudí, sto pováh, sto názorov, ale aj sto záujmov a končí sa to niekedy aj tým pytliactvom. A to je vec, ktorá, ktorá do spoločnosti nepatrí a ktorú treba odstrániť, a preto vznikli aj určité poukázania na veci tie, ktoré sa týkali sebaobrany výkonu rybárskej stráže, kde, samozrejme, je toto možné použiť, tieto donucovacie prostriedky, len v prípadoch, ktoré sú extrémne. A ja chcem povedať zo svojej skúsenosti, že som 50 rokov profesionálne rybárom s rybárskym lístkom a mimo pár takých len vecí, ktoré, ktoré netreba brať ani do úvahy, nedochádzalo k takýmto záležitostiam, že by to ohrozovalo spoločenské nažívanie nás všetkých, ktorí v tejto rybárskej spoločnosti sa pohybujeme.
Vieme, že Slovenský rybársky zväz je organizácia, najväčšia organizácia na Slovensku, ktorý združuje takmer 200-tisíc rybárov. Združuje tam mládež, združuje tam 122, všetci títo rybári sú združení v 122 základných organizáciách. A tu chcem pripomenúť, že počas tých rokovaní, ktoré sme viedli, tak bolo od predstaviteľov Slovenského rybárskeho zväzu nám jasne poukázané, že všetky tieto dotazy, pretože vzišlo zo základných organizácií až 210 pripomienok; 210 pripomienok z pohľadu na veci tak, ako to tá základná organizácia vidí. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že aj keď Slovenský rybársky zväz pôsobí v rámci celého Slovenska, jednoducho sú tu určité rozdiely v rámci polohy, ako sú uložené tie rybárske spolky. Čiže niečo iné je na severe Slovenska, niečo iné je na juhu Slovenska, poviem, na západe na Dunaji alebo na ramenách, alebo na vodných plochách ostatných a bočných vodných plochách. To sú veci, ktoré potom vyplývajú k tomu, že v rámci komunikácie to ťažko zjednotiť do toho, aby bol spoločný názor, a preto tí odborníci na tieto veci zaujímali stanoviská tie, ktoré zaujali, a ja osobne po vysvetleniach niektorých pojmov, ktoré aj ja som si vykladal určitým spôsobom inak ako profesionálne, t. j. som dospel k názoru, že napĺňame ozaj vôľu druhého bodu petície, napĺňame vôľu 50-tisíc rybárov, 50-tisíc rybárov túto petíciu podpísalo a 50-tisíc rybárov, keby sa vám dostalo znenie petície do ruky, tak budete vidieť, o čo tam žiadali. Žiadali o urýchlené prijatie nového zákona, nového rybárskeho zákona a žiadali ho hlavne kvôli tomu, že bolo potrebné vyriešiť tie veci, ktoré boli sporné z pohľadu, tie veci, ktoré sa riešili a ktoré sa v tomto zákone aj vyriešili.
Samozrejme, nedokázali sme všetko vyriešiť stopercentne, veď to sa ani nedá, to by sme sa klamali, keby sme si povedali, že sme takí majstri sveta a všetko bude oňo-ňuňo tak, ako to má byť. To sa nedá.
Ale dovolím si z tohto miesta tvrdiť a chcem sa poďakovať predstaviteľom životného prostredia aj Slovenského rybárskeho zväzu za to, že našli zhodu, aj keď tie začiatky boli ťažké, nakoniec v tom, že sa dospelo určitému zneniu, ktoré budeme odsúhlasovať dneska. A tým spôsobom chcem aj využiť túto príležitosť a požiadať o hlasovanie o tomto zákone o 17.00 hod., keby sa to preložilo na 17.00 hod., lebo z priebehu rozpravy, či už písomnej, alebo ústnej, vyplynuli nám nejaké povinnosti, ktoré potrebujeme legislatívne ešte upraviť, dať do podoby tak, aby to bolo v poriadku.
Čiže chcem pána predsedajúceho poprosiť, aby sme toto hlasovanie mohli urobiť o tej 17.00 hod.
Čo na záver, aby som dlho nerozprával, ozaj chcem vás všetkých požiadať a poprosiť o podporu tohto zákona pri hlasovaní, pretože, verte mi, máme troška skreslené informácie, ktoré sa podsúvajú rôznymi ľuďmi, ale podstata veci, ktorá sa riešila a vyriešila, je dobrá, je v prospech členov rybárskeho zväzu, je v prospech mládeže, ktorú pri všeľudovom rekreačnom rybárskom vykonávaní považujem za veľmi dôležitú, obzvlášť v dnešnej dobe, keď máme dobu počítačovú, keď nám deti väčšinou sedia pri hrách a počítačoch, a je to úplne, úplne pre nás výhodné, že môžeme tie deti zobrať k tej vode, že môžu tie deti si tam pobehať, dokonca ich môžeme začať učiť a prispievať k tomu, aby sme ich na tú rybársku činnosť dostali, čo je veľmi krásny šport.
Čiže na koniec, verte mi, ideme urobiť dobrú vec, keď sa urobia ešte určité pripomienky, ktoré vzišli z tejto rozpravy, a chcem vás ozaj z tohto miesta požiadať a poprosiť o podporu o 17.00 hod. pri hlasovaní v rámci tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:01 - 10:01 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť iba v krátkosti, že vynímam bod 38 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. (Reakcia z pléna.) 38, 33. (Reakcie z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
19.
Tak sa dohodnite.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
20.
(Reakcie z pléna.) 38. 33 žiadaš ty vyňať na osobitné hlasovanie, ale ja hovorím o bode 38. Hej, ty si požiadal, to, samozrejme, o tom budeme, a ja žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bod 38.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:57 - 9:59 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja pôjdem tak odzadu.
Reagujem na pána poslanca Martina Fecka. Pozrieme sa na to v tej spoločnej správe, čo sa týka chýbajúce to písmeno "u" v rámci toho, čo si tu predkladal. Môže to byť, samozrejme, preklep voľajaký. Čiže z toho by som voľakosi až moc nerobil, ale ďakujem za upozornenie. Mne sa vidí, že tiež som si to všimol, keď som to pozeral.
Čo sa týka ďalšej veci, ktorú som si poznačil, je bod 33, ktorý si vyňal na osobitné hlasovanie. Dobre hovorím?
No a potom by som sa chcel pozastaviť pri tej petícii rybárov. Aj pán poslanec Krajkovič (pozn. red.: správne "Krajčí") na ňu reagoval. Neviem, či ste mali možnosť vidieť, ako tá petícia vyzerá a o čo tam išlo. A troška považujem za zmätočné a mylné, keď sa vyjadrujeme, že tu 50-tisíc rybárov podpísalo sa pod tú petíciu, čo je zhruba hore-dole voľajaká tolerancia, pravda, že sa tí rybári pod tú petíciu podpísali, ale to neni o tom, že v tej petícii vyjadrovali oni nesúhlas. A ja si dovolím citovať teraz presne, aby ste, aby ste počuli, že tá petícia obsahuje dva body. Bod jeden hovorí o bodoch 3, 4, 5, 6, kde vlastne ako oni si navrhujú tieto veci a v mnohom sa to upravilo podľa toho, aby to vychádzalo, ale dôležitý z tohto pohľadu, lebo to vnáša potom taký pohľad na to, že je petícia, kde svojou legislatívnou činnosťou žiadajú o urýchlené prijatie nového zákona. Toto je podstatné. V tejto petícii je takýto bod a to podpísalo 50-tisíc rybárov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:36 - 9:38 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Zemanová, urobil som si tri poznámočky k vášmu vystúpeniu a pokúsim sa vysvetliť niektoré veci, ktoré ste v svojej rozprave uviedla.
Po prvé som si poznamenal, kde ste poukazovali na identifikáciu slova príbrežný. Chcem vám povedať, že je to príbrežný a pobrežný, ktorý sa predtým nachádzal v zákone. Je to v podstate identické s tým, čo bolo pôvodné, a príbrežné pozemky s výnimkou zámena slova pobrežný sa upravujú vo vymedzení základných pojmov v § 2 ods. 2 písm. p) návrhu zákona. Tam je to možné si pozrieť.
Druhú poznámočku, ktorá ma tak zaujala, boli donucovacie prostriedky. Tam aj váš kolega pán poslanec Pavelka na výbore sa k tejto záležitosti zaujal stanovisko. No chcem tu povedať, že toto opatrenie sa zavádza z toho dôvodu, že v praxi dochádza k rôznym situáciám, kde je potrebné v rámci záujmu poriadku, slušnosti a navedenia jednoducho niektorých ľudí, dokonca si dovolím hovoriť o pytliakoch, k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu výkonu rybárskeho práva, použiť takéto veci, ktoré rybárska stráž, je potrebné, aby použila, aby zaviedla poriadok a aby nebola následne určitého spôsobu postihovaná, že voľajakým spôsobom dakto obráti celú tú situáciu voči nemu a môže sa to obrátiť úplne opačne na to, na čo to má slúžiť.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:52 - 18:58 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorý prerokovávame , spresňuje určité pojmy a zavádza aj nové pojmy, ktoré v súčasnom platnom právnom predpise upravujúcom rybárstvo absentujú. Tieto pojmy sú napríklad bočná vodná nádrž, začiatok lovu, prerušenie lovu, ukončenie lovu, rybársky čln, osvetlenie miesta lovu, lov pod ľadom a iné. V súvislosti s týmto návrh zákona naďalej zachováva koncepciu subjektov oprávnených na pridelenie rybárskeho práva podľa súčasného platného právneho predpisu. V tejto súvislosti však došlo k významnému posunu, ktorý oprávňuje ministerstvo odobrať výkon rybárskeho práva na rybárskom revíri užívateľovi pri jeho opakovaných závažných porušeniach na úseku rybárstva a prideliť tento revír správcovi vodných tokov. Toto ustanovenie zakladá predpoklad na ešte vyššiu kvalitu hospodárenia v rybárskych revíroch a taktiež garantuje, že sa z rybárskeho revíru nestane vodná plocha bez akéhokoľvek režimu hospodárenia. V súvislosti s deklarovanou ochranou pôvodného genofondu rýb návrh zákona upravuje, že zarybňovacie plány pre rybárske revíry v 4. a 5. stupni ochrany ministerstvo schváli až po prerokovaní s ochranou prírody. Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Slovenskej republike. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danom rybárskom revíri, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní. Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovov na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, kde sa urobili úpravy, ktoré majú veľký význam. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku...
===== poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre, informovaní. Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovov na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, kde sa urobili úpravy, ktoré majú veľký význam. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku, na kaprových vodách ochrany pred zubáčom, šťukami, atď., kde došlo k zhode pri rokovaniach s ministerstvo životného prostredia a Slovenským rybárskym zväzom. Posun nastal aj v prípade podnikania v osobitnom režime na ostatných vodných plochách, a v tejto súvislosti bol stanovený termín podávania žiadostí na 30. 9. a pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime, ministerstvo pridelí k 1. 1. tak, aby nedochádzalo k odobraniu rybárskych revírov v priebehu rybárskej sezóny. Dôležitá zmena nastala aj v potrebe predloženia dohody o finančnom vyrovnaní medzi doterajším užívateľom a žiadateľom.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, je potrebné povedať, že k tomuto bola široko rozsiahla rozprava, kde bola vytvorená komisia, kde boli akceptované názory členov základných rybárskych organizácií, bolo niekoľkokrát robené sedenie na pôde medzi zástupcami životného prostredia Slovenského rybárskeho zväzu, kde došlo k zhode a kde v navrhovanom zákone sa spravili určité úpravy, ktoré si dovolím teraz podať ako pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kvorku k vládnemu návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937).
Po prvé, v čl. 1 § 3 ods. 8 sa pred slovo "rybárske", vkladá slovo "samostatné".
Po druhé, v čl. 1 § 5 sa v nadpise vypúšťajú slová " a osôb oprávnených na výkon rybárskeho práva" a § 5 ods. 1 znie: "Užívateľ má právo vystupovať na príbrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca príbrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený, podľa osobitných predpisov.".
Po tretie, v čl. 1 § 13 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "a na ktorých je povolený lov pod ľadom".
Po štvrté, v čl. 1 § 16 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slovám "okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch".
Po piate, v čl. 1 § 17 písm. d) sa "číslovka 7" nahrádza "číslovkou 10".
Po šieste, v čl. 1 § 17 písm. i) sa vypúšťa slovo "akékoľvek" a na konci sa pripájajú tieto slová "inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu".
Po siedme, v čl. 1 § 18 písm. g) sa "číslovka 15" nahrádza "číslovkou 10".
Po ôsme, v čl. 1 § 33 ods. 12 sa slová "písm. g)" nahrádzajú slovami "písm. f)",
Po deviate, v čl. 1 § 34 ods. 1 v prvej vete za slovami "vhodnej na" vypúšťajú slovo "hospodársky".
Po desiate, v čl. 1 § 43 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c)".
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:52 - 18:58 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorý prerokovávame , spresňuje určité pojmy a zavádza aj nové pojmy, ktoré v súčasnom platnom právnom predpise upravujúcom rybárstvo absentujú. Tieto pojmy sú napríklad bočná vodná nádrž, začiatok lovu, prerušenie lovu, ukončenie lovu, rybársky čln, osvetlenie miesta lovu, lov pod ľadom a iné. V súvislosti s týmto návrh zákona naďalej zachováva koncepciu subjektov oprávnených na pridelenie rybárskeho práva podľa súčasného platného právneho predpisu. V tejto súvislosti však došlo k významnému posunu, ktorý oprávňuje ministerstvo odobrať výkon rybárskeho práva na rybárskom revíri užívateľovi pri jeho opakovaných závažných porušeniach na úseku rybárstva a prideliť tento revír správcovi vodných tokov. Toto ustanovenie zakladá predpoklad na ešte vyššiu kvalitu hospodárenia v rybárskych revíroch a taktiež garantuje, že sa z rybárskeho revíru nestane vodná plocha bez akéhokoľvek režimu hospodárenia. V súvislosti s deklarovanou ochranou pôvodného genofondu rýb návrh zákona upravuje, že zarybňovacie plány pre rybárske revíry v 4. a 5. stupni ochrany ministerstvo schváli až po prerokovaní s ochranou prírody. Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Slovenskej republike. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danom rybárskom revíri, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní. Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovov na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, kde sa urobili úpravy, ktoré majú veľký význam. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku...
===== poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre, informovaní. Osobitnou úpravou prešli aj ustanovenia týkajúce sa spôsobu lovov na pstruhových vodách, lipňových vodách a kaprových vodách, kde sa urobili úpravy, ktoré majú veľký význam. Príkladom navrhovaných zmien je zákaz používať živú alebo mŕtvu rybku, na kaprových vodách ochrany pred zubáčom, šťukami, atď., kde došlo k zhode pri rokovaniach s ministerstvo životného prostredia a Slovenským rybárskym zväzom. Posun nastal aj v prípade podnikania v osobitnom režime na ostatných vodných plochách, a v tejto súvislosti bol stanovený termín podávania žiadostí na 30. 9. a pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime, ministerstvo pridelí k 1. 1. tak, aby nedochádzalo k odobraniu rybárskych revírov v priebehu rybárskej sezóny. Dôležitá zmena nastala aj v potrebe predloženia dohody o finančnom vyrovnaní medzi doterajším užívateľom a žiadateľom.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, je potrebné povedať, že k tomuto bola široko rozsiahla rozprava, kde bola vytvorená komisia, kde boli akceptované názory členov základných rybárskych organizácií, bolo niekoľkokrát robené sedenie na pôde medzi zástupcami životného prostredia Slovenského rybárskeho zväzu, kde došlo k zhode a kde v navrhovanom zákone sa spravili určité úpravy, ktoré si dovolím teraz podať ako pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kvorku k vládnemu návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 937).
Po prvé, v čl. 1 § 3 ods. 8 sa pred slovo "rybárske", vkladá slovo "samostatné".
Po druhé, v čl. 1 § 5 sa v nadpise vypúšťajú slová " a osôb oprávnených na výkon rybárskeho práva" a § 5 ods. 1 znie: "Užívateľ má právo vystupovať na príbrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca príbrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený, podľa osobitných predpisov.".
Po tretie, v čl. 1 § 13 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "a na ktorých je povolený lov pod ľadom".
Po štvrté, v čl. 1 § 16 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slovám "okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch".
Po piate, v čl. 1 § 17 písm. d) sa "číslovka 7" nahrádza "číslovkou 10".
Po šieste, v čl. 1 § 17 písm. i) sa vypúšťa slovo "akékoľvek" a na konci sa pripájajú tieto slová "inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu".
Po siedme, v čl. 1 § 18 písm. g) sa "číslovka 15" nahrádza "číslovkou 10".
Po ôsme, v čl. 1 § 33 ods. 12 sa slová "písm. g)" nahrádzajú slovami "písm. f)",
Po deviate, v čl. 1 § 34 ods. 1 v prvej vete za slovami "vhodnej na" vypúšťajú slovo "hospodársky".
Po desiate, v čl. 1 § 43 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová "okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c)".
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

12.6.2018 18:47 - 18:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona o živnostenskom podnikaní na na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 381 z 5. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 174 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 151 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre obranu a bezpečnosť o uvedenom materiáli nerokoval, nakoľko nebol uznášania schopný.
Z uznesení výborov Národnej rady, uvedených v bode III. tejto správy, vyplýva 43 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 186 z 12. júna 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.5.2018 18:47 - 18:47 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem. Dovoľte mi len v krátkosti. Ja ozaj sa vám chcem všetkým poďakovať.
Chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona a, pán predsedajúci, chcel by som požiadať o hlasovanie v piatok.
Skryt prepis