Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14. 3. 2018 o 16:42 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 3. 2018 16:42 - 16:43 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 16:58 - 16:58 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem pán predsedajúci. Chcem vás všetkých požiadať pri hlasovaní o podporu predneseného návrhu zákona a zároveň pán predsedajúci chcem požiadať o preloženie hlasovania na zajtrajší deň na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 3. 2018 16:40 - 16:44 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1018 1. februára 2018 pridelila vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 343 z 12. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 222 z 8. marca 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 151 z 28. februára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 27 a 29 až 42 a 44 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
O bodoch spoločnej správy č. 28 a 43 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 156 z 13. marca 2018.
V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a podľa § 84 ods. 2 a podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13. 3. 2018 16:24 - 16:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory. Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie...
===== ... zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a ´v gestorskom výbore do 9. mája 2018. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13. 3. 2018 16:24 - 16:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory. Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie...
===== ... zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a ´v gestorskom výbore do 9. mája 2018. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 3. 2018 13:14 - 13:14 hod.

Ján Kvorka
Pán podpredseda pri prezentácii som mal nefunkčné hlasovacie zariadenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:50 - 14:52 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Galko, diskusia, kým ste nevystúpili tu v parlamente, prebiehala na odbornej úrovni. Tá diskusia bola medzi nami, či to bola opozícia alebo koalícia, mala svoj zmysel a v podstate napĺňala aj táto schôdza účel toho, kvôli čomu bola zvolaná.
Čo sa stalo po vašom príhovore? Začali ste kritizovať svojich predchodcov, začali ste kritizovať súčasného pána ministra, začali ste kritizovať poslancov tuná v tejto sále. Tak na mieste je otázka a položiť si otázku, čo ste robili vy, pán poslanec Galko, keď ste boli minister? Čo ste robili v tom období? To treba verejnosti osvetliť a povedať dorovna, tak ako sa veci majú. Pretože najlepšie je len zakrývať sa za voľačo a popritom nepozrieť sa sám seba do zrkadla, aby som videl, aký som. Vydával ste pokyny na odpočúvanie vojenským spravodajstvom. Za toto ste bol, pán poslanec, odvolaný vašou premiérkou, pod ktorou ste slúžil ako minister obrany. Odpočúval ste svoju sekretárku, odpočúval ste novinárov, ba dokonca ste odpočúval ešte aj kamionistu, alebo ste odpočúval riaditeľa televízie TA3. Pán poslanec, vy ako predstaviteľ Slobody a Solidarity, ktorá má vo svojom programe práva a slobody, ste si dovolil takto obmedzovať činnosť ľudí z vášho postavenia, v ktorom ste bol, tak byť na vašom mieste, sedím tichučko, šúcham nohami a možno by som aj zvažoval, že či by som tu teraz mal sedieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2018 10:27 - 10:33 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som ešte v krátkosti doplnil informácie, ktoré tuná stručne a obrazne vysvetlil pán minister s tým, že sme v druhom čítaní a mali sme tuná predložené dajaké pozmeňovacie návrhy. Čiže chcel by som požiadať z tohto miesta, aby sme hlasovanie o tomto zákone preložili na sedemnástu hodinu, aby sme mohli zosúladiť všetky tie veci, ktoré sú dané.
No a zároveň by som sa chcel vyjadriť aj k samotnému návrhu zákona. A myslím si, že je dobré tu povedať na tomto mieste, keď budeme o tomto zákone rozhodovať, že na Slovensku momentálne je pripojenej na kanalizáciu 65, 65,5 percenta domácností. Finančné prostriedky na túto kanalizáciu sme čerpali z fondov Európskej únie a tam je podmienka, ako pán minister spomenul, že je dodržať potrebné aj určité záväzky voči tomu, čo nám Európska únia hovorí, a hrozia nám tuná dosť značné pokuty, pokiaľ nedodržíme termíny, ktoré sú dané. Samozrejme, tam, kde tie obce majú vybudovanú túto kanalizáciu, pretože vieme, že v niektorých obciach to jednoducho ani by nebolo dobré vybudovať. Týka sa to malých obcí, ktoré sú s nízkou hustotou obyvateľstva a tak ďalej, tam zrejme sa musí ísť na ten spôsob žúmp pri zachovaní ozaj všetkých tých právnych predpisov, ktoré sú dané. Čiže čo natečie, to vyveziem, vodotesnosť a tak ďalej podľa všetkých tých kritérií a aby sme dosiahli to, pretože dneska do žúmp idú splašky, aj čo sa týka chemikálií a aby sme ich nedostávali do pôdy, aby sme uchránili spodné vody, pitné vody, minerálne vody, o toto nám hlavne ide.
Myslím si, že v tom pojme, kde sa hovorí, že "neprimerané možnosti napojenia", kde sa to odpúšťa, tak tam ja by som tak z vlastnej skúsenosti povedal, že tam sú v mnohých prípadoch aj terénne problémy, pretože tá kanalizácia v tých obciach alebo mestách je daná po uliciach, po častiach a môže sa stať, že po tej ulici tečie potok. Tí, ktorí bývajú na druhej strane potoka, kanalizácia je daná, majú problém sa dostať cez tie potoky. Keď sú to ešte chránené oblasti a tak ďalej, to sú tie neprimerané veci, ktoré treba ohodnotiť.
Ďalej kontrola týchto žúmp a týchto, ktorá spadá pod obce alebo pod vodárenské spoločnosti, ktoré majú tesnosť žúmp a tak ďalej, ja som aj na výbore povedal, že nie je to možné odmerať to a tak ďalej, pretože tuná je to rozporuplné, možná by to bolo treba vyriešiť, že kto to môže kontrolovať. Zákon hovorí o tom, že nie každý môže tebe do domácnosti na tvoj pozemok stúpiť a ísť sa tam, s prepáčením, voľakým spôsobom merať a zisťovať, či tá žumpa obsiahla podľa vodomera, lebo sa to berie podľa stočného, vodného a stočného, či to tak je, či to tak nie je. Ľudia z tohto prípadu, v mnohých domácnostiach, chodím po Slovensku, majú potom porobené kadejaké trativody a, ja neviem, kdečo a púšťané je to do potokov, kde v podstate sú to odchovné potoky, keď si zoberieme ryby a tak ďalej, živočíchy. Čiže jednoducho škodíme si sami sebe, a preto je potrebné v tomto prípade ozaj stáť za tým, že napojenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec Poliačik, spravodajca má právo na záver, samozrejme, povedať svoj názor k rozprave a to využíva.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
... tam, kde je to napojenie; ja viem, že ste nervózny zase, že už nesedíte tam hore, ale sedíte tu medzi nami. Ale za to sa nemusíte rozčuľovať, pán poslanec, sám ste si to spôsobil, a preto ja nebudem s vami tuná viesť žiaden dialóg. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Čiže na záver hovorím troška podrobnejšie k tomu, pretože budeme o tomto zákone hlasovať. A samozrejme, že pri tom hlasovaní je potrebné, čo nechcem nikoho tuná voľakým spôsobom podceňovať, si naštudovať tieto veci a aby sme vedeli, že o čom budeme hlasovať, preto o tom rozprávam.
Na záver, ozaj, bolo tu povedané aj z úst pána ministra, bolo tu povedané aj z úst pánov poslancov, ktorí predkladali pozmeňovacie návrhy, toho dosť. Chcem vás poprosiť a požiadať o podporu tohto zákona, lebo som o tom presvedčený ja, myslím si, že ste o tom presvedčení aj vy, že je potrebné tento zákon prijať v podobe takej, ako je navrhnutý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1. 2. 2018 9:05 - 9:10 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, pán minister, Národná rada Slovenskej republiky pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 316 z 3. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 143 z 23. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 133 z 25. januára 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 24 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru udelené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pod č. 146 z 30. januára 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrh podľa § 81 ods. 2, podľa § 83 ods. 4 a podľa § 84 ods. 2 a podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte k danému zákonu rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31. 1. 2018 16:10 - 16:15 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V prvom rade chcem podporiť tento zákon, ktorý je tu prijímaný aj z potreby za to, že v určitom období bol zanedbaný niektorými ľuďmi, ktorí dnes sedia medzi nami a kritizujú tento zákon z pohľadu toho, že asi zabudli, že to bola ich povinnosť, spraviť toto, čo musíme my teraz dobiehať a robiť za nich. Ten zákon sa prijíma v dobrej viere a viete, nič neni ideálne a nič nie je dokonalé. Všetci dobre vieme, že sme v prvom čítaní, kde jednoducho pozmeňujúce návrhy dávať nemôžeme. Na druhej strane vzniklo tuná veľa dobrých nápadov, ktoré sa budú môcť potom implementovať do zákonu na výbore, poprípade na druhom čítaní tuná v parlamente.
Ja by som sa len v krátkosti chcel vyjadriť k tomu, že tá kontrola, ktorá momentálne prebieha na lesoch, nie je zase tak z pohľadu, ako sa vy na to dívate slabá a nedokonalá. Veľmi dobre to tu vysvetlil môj kolega Ľubko Martinák. A ja si myslím, že dneska máme tie doliny, keď môžeme o nich hovoriť, tam, kde sa ťaží, svojich správcov, svojich lesákov, ktorí vedú evidenciu a ktorí jednoznačne sa starajú o to, aby tuná nevznikal voľákysi neporiadok a bordel, aj keď vždycky zákon a predpisy sa obísť dajú. O tom všetci dobre vieme. Ale nemôžeme hovoriť tuná, že sa tuná svetoborne kradne, donekonečna, že sa tuná idú lesy Slovenskej republiky vyrúbať a že tu zostanú holoruby a nebude tu nič. To nie je pravda. Od nikoho z vás som tuná nepočul, že jednoducho vznikajú rôzne veterné kalamity, po ktorých zostávajú, pozrime sa na Tatry, čo sa nám stalo po veternej kalamite. Jednoducho vieme o tom, že stromy dosahujú aj svoju životnosť a jednoducho musí byť plánované, kedy musí dôjsť k obnove týchto stromov výsadbou mladých stromov, ktoré ich nahradia. A myslím si, že touto cestou sa ide a podľa toho aj ten výrub na tom Slovensku tak vypadá. Ja podľa svojho, svojho názoru si myslím, že sme v období, kedy jednoducho tie lesy dospeli k tej obnove a výmene, a jednoducho je potom dané v spoločnosti a v tých lesoch to, čo sa robí, len nebral by som to zase z toho pohľadu, aj keď potrebná je tá inšpekcia na kontrolu, tak ako to bolo tu predložené, že tuná sa s týmto drevom obchoduje nezákonne, robia sa tu kadejaké trestné veci, o ktorých by som radšej bol ticho a radšej by som o nich pomlčal.
Čiže v druhom čítaní na základe vystúpenia štyroch poslancov, ktorí, pani Zemanová, poslankyňa, a pán poslanec Fecko, Simon a pán poslanec, pán poslanec Budaj, ktorý ako prvý tuná vystúpil, by som ukončil asi tým, že nechcem ísť moc dopodrobna, do voľajakýchsik náležitých vecí, ale, pán poslanec Budaj, ten zvoz z tých áut, ak som to dobre porozumel podľa toho, ako si to ty hovoril, že je daný, že auto obráti zvoz z doliny aj viackrát a nikto si nevšimne, tak to nie je absolútne pravda. Pretože keby sa aj stalo náhodou to, že by sa obišlo voľákosik tá kontrola, ktorá je tam daná, spisuje to množstvo dreva, ktoré sa naloží a dáva z tej doliny preč, existuje voľáky tachograf na automobile, ktorý zaznamenáva prevádzku. A na základe tohto tachografu jednoducho predídem a zabránim tomu, o ktorom si ty tuná hovoril. Čiže nie je to možné. To je z mojej strany asi všetko.
Chcem vás všetkých poprosiť a požiadať, v druhom čítaní keby ste tento návrh, návrh podporili, aby sme ho mohli prijať v znení tak, ako bude predložený.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis