Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 14:05 hod.

Mgr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:05 - 14:06 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rád, že kolega Heger sa dotkol programového vyhlásenia vlády, v ktorom k téme doprava sa hovorí o dostavbe D1 do roku 2020, resp. ´23, podľa toho, ako budú dochádzať eurofondy. Po 15 mesiacoch vlády sa termín posunul na rok 2027. Je to veľmi ťažko uveriť, že v prípade, že by bola uvoľnená dlhová brzda, sa niečo zmení. Skôr to vyzerá tak, že peniaze by sa rozkotúľali a termín by sa opäť posunul pri dostavbe všetkých rýchlostných ciest. Mimochodom, čo sa týka R4 na východe, zajtra vlastne občania vyjadria protest, po celej trase z Prešova až do Svidníka v každej obci bude blokáda. To je taká odpoveď vlastne na hospodárenie tejto vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:21 - 18:22 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Suchánek spomínal prieťahy, premlčanie, zametanie pod koberec. To sú presne tie veci, ktoré vedú k premršteným cenám. Tieto premrštené ceny na Slovensku sa stali akousi samozrejmosťou a práve v tejto súvislosti ma napáda, že ak zajtra budeme rozprávať o uznesení k dlhovej brzde, to je presne tá vec, ktorá robí napríklad z ľudí na východe Slovenska rukojemníkov rozkrádania. Presne to. Zametanie pod koberec, premlčanie, prieťahy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 11:26 - 11:27 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 23:16 - 23:18 hod.

Jozef Lukáč
Ja na rozdiel od kolegu Blahu ti ďakujem, Erika, za tvoj kompetentný príspevok, ktorý bol vecný, jasný a pomenoval problémy rezortu a to, prečo pán minister nemá čo robiť na svojej stoličke.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4. 4. 2017 14:41 - 14:42 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Maroszovi za faktickú poznámku. Ja len by som doplnil ešte jednu vec, ktorú som neuviedol. Nedávno sme prijali zákon o štátnych sviatkoch, ktorý umožňuje teda zákaz predaja cez štátne sviatky. My sme týmto zákonom povýšili štátne sviatky nad nedele. Pre nás, ktorí sme kresťania a žijeme kresťanskú tradíciu, to nie je celkom správne. Preto by bolo vhodné, aby sme to dali do súladu s kresťanskou vierou a morálkou a tento zákon o nedeliach prijali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4. 4. 2017 14:34 - 14:39 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, zhodou okolností to vyšlo takto, že som posledný pri rozprave o tomto návrhu. Tak ja to len tak v krátkosti zhrniem do nejakých troch, štyroch bodov.
Prvým bodom, prečo ja som rozhodnutý podporiť tento návrh zákona, je odkaz dnešnej doby. Žijeme v dobe multikultúrnej Európy, keď je veľmi obťažné zachovávať odkaz nášho kresťanského a kultúrneho dedičstva. V preambule našej ústavy sa píše: "My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva." Toto je jasný odkaz na kresťanskú tradíciu, kde nedeľa je sviatočným dňom. My, kresťania, ju oslavujeme ako deň Zmŕtvychvstania Pána. Preto týmto návrhom zákona zároveň budujeme v týchto časoch aj naše kresťanské a duchovné povedomie a posilňujeme alebo obnovujeme naše dedičstvo.
Druhým dôvodom je, že nedeľa je sviatkom rodiny. Vnímam tento návrh ako to, čo umožní rodinám byť spolu a zároveň povýši nedeľu na deň sviatočný, keďže charakter sviatku sa v dnešnej rýchlej a sekulárnej dobe stratila a pre mnohých sa stala bežným pracovným dňom. Mám tu jeden mail, z ktorého si dovolím citovať, ktorý mi napísal jeden otec rodiny vzhľadom k nedeli. "Nie je nič krajšie, ako tráviť čas s rodinou, základom zdravej spoločnosti. Dostali sme vzácny dar v podobe dňa, ktorý je pre rodinu stvorený. Je ním nedeľa. Mám pozitívnu skúsenosť s nedeľou, tá však ostala iba v spomienkach. A súčasná? Hm. Moja manželka pracuje pre zahraničný reťazec a pri jej zamestnaní, za ktoré som Bohu vďačný" (keďže je to rodina z východného Slovenska), "som osobne pocítil dopad nedele aj jej súčasnú marketingovú identitu. Máme tri deti a tieto to cítia rovnako. Naša maminka pracuje stále v noci, cez deň oddychuje, no nedeľu by sme chceli tráviť s ňou. Veľmi často sa to však nedá. Ja ako hlava rodiny sa snažím a verím, že mi to ide dobre v jej zastúpení, ale nie je to to pravé orechové. Mám identitu chlapa, takže byť mamkou na sto percent nedokážem. Rodina potrebuje čas, ktorý bude aspoň v jeden deň v týždni tráviť spoločne. Je to exkluzívny čas a mala by to byť práve nedeľa, keďže Božie slovo v Genezis hovorí, že jedného dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si odpočinul. Všetky deti si zaslúžia mať mamku a ocka v nedeľu doma." Toľko citát z mailu, ktorý som dostal.
Bohužiaľ, tento návrh o zákaze predaja v nedeľu neobsiahne všetkých pracujúcich, ale vnímam to tak, že všetci by mali mať právo v nedeľu byť so svojimi rodinami. Keďže náš školský systém je nastavený na víkendy, tak rodiny môžu byť spolu len po víkendoch. Čiže toto je tiež jeden z dôvodov, prečo tento návrh podporím.
Mnohí argumentujú tým, to je tretí bod, že vlastne ekonomicky to, že niekto nebude v nedeľu pracovať, môže poškodiť rodinu. Keďže náš Zákonník práce, ak to nie je upravené inak v kolektívnej zmluve, hovorí o tom, že zamestnávateľ nahrádza zamestnancovi jeden deň voľna v týždni, či už je to utorok alebo streda, nič nebráni tomu, aby bola práca v nedeľu, lebo počet odpracovaných dní a hodín, za ktoré prináleží zamestnancovi mzda, bude rovnaký. Čiže ani tento argument neobstojí. A ako sme už počuli, keďže už bolo mnoho povedané, čo sa týka zamestnávateľov, dopad, ekonomický dopad na firmy alebo obchody je minimálny, keďže všetci vieme, že vieme zrealizovať svoje nákupy iný deň v týždni. Je to v podstate len o zvyku. V mojej mladosti bolo otvorené vlastne len v sobotu dopoludnia a potom sa otvárali obchody až v pondelok a všetci boli zvyknutí, že ráno vstali a niekto išiel na nákup. Úplne jednoduchá banálna vec je, myslím si, len technická záležitosť, ako si to zariadiť. Preto ja som rozhodnutý tento návrh podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 3. 2017 15:41 - 15:42 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem za slovo. Rovnako ako pán kolega Viskupič, aj ja vnímam, že tak blízko politická vôľa k tomu, aby sme odstránili túto neprávosť v našej krajine, ktorá bola spáchaná pred dvadsiatimi rokmi, že dnes je ten deň, ten moment momentu, aby sme urobili spravodlivosti zadosť, tak pozývam všetkých kolegov, vyzývam, poďme a zrušme tieto nešťastné amnestie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 3. 2017 15:33 - 15:33 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem. Som rád, že pán kolega Heger podložil, podložil číselne argumenty, prečo vlastne dnes rozprávame o tomto zákone. Zjavne tu ide o to, aby pri klesajúcom trende preferencií strana SMER zabetónovala svojich županov. Verím, že tento trend klesania ich preferencií vydrží čo najdlhšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 2. 2017 21:06 - 21:06 hod.

Jozef Lukáč
Ja len chcem poďakovať kolegovi Hegerovi za jeho faktickú poznámku k téme a v mene všetkých ľudí, alebo chcem poďakovať teda v mene poslancov OĽANO všetkým ľuďom, ktorí nám poslali svoje príspevky k tejto téme, ktorí nabrali odvahu, aby vyjadrili svoj názor k tomu, čo sa deje v tejto krajine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 2. 2017 20:59 - 21:04 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Už bolo povedané toho dnes veľmi veľa. Myslím si, že, ako spomínal kolega Heger, je to také zrkadlo. Zrkadlo nielen od opozičných poslancov ale aj od ľudí, ktorí nám zareagovali na výzvu, ktorú sme dali na Facebook, aby teda nám napísali nejaké podnety. Prišlo nám ich niekoľko tisíc. Ja som vybral niekoľko sto, asi 260, ktoré sú použiteľné a ktoré z časových dôvodov nebudem čítať všetky. Ale zaujal ma hlavne jeden, ktorý napísal pán Havran, ktorý zhŕňa v podstate celé pôsobenie vlády, ako to vnímajú ľudia.
Budem citovať. "Pán premiér, po desiatich rokoch vašej vlády ste spokojný s tým, že nás OECD nedávno vyhlásila za druhú najskorumpovanejšiu krajinu v Európe? Že náš dlh za desať rokov vašej vlády stúpol zo 16 mld. v roku 2006 na aktuálnych 43 miliárd? Že zdravotníctvo a školstvo sú na kolenách? Že súdnictvu takmer nikto nedôveruje? Že naša armáda je doslova na smiech? Že tu máme státisíce exekúcií? Že väčšina občanov žije z ruky do úst, že stredná vrstva už takmer neexistuje, že mladí ľudia si nemôžu dovoliť mať deti, že rekordný počet mladých ľudí uteká do zahraničia, že dôchodcovia žijú ako poslední žobráci? Že aj poctiví pracujúci ľudia musia rátať každé euro a ledva prežívajú? Že diaľnicu do Košíc nemáme ani v roku 2017? A mohol by som pokračovať, pán plukovník, birmovaný komunista. Ani len tí biedni Afričania, ktorými tak strašíte ľudí, by sem nechceli ísť žiť, tak ste túto krajinu orabovali a ľudí v nej ožobráčili.
Kam ste za desať rokov posunuli Slovensko a životnú úroveň jeho obyvateľov? Absolútne nikam. Iba vaším sponzorom, členom SMER-u a ich známym a rodinám sa darí lepšie. Ste obyčajný poskok oligarchov, populista, ktorý vie výborne zneužívať naivitu a dôveru niektorých skupín obyvateľstva, ktorým pred voľbami hodíte ohlodané kosti v podobe plynových vratiek a vlakov zadarmo, zatiaľ čo svojim sponzorom strkáte do vrecka miliardy. Ste zlodej, oproti ktorému boli aj Mečiar s Dzurindom úplní amatéri. Je mi z vás na zvracanie. Ako sa môžete pozrieť ráno do zrkadla, keď tu ľudia živoria a vy a vaši kamaráti neviete čo s peniazmi?
Nikdy som nebol nezamestnaný a poctivo makám, priateľka je učiteľka. Viete, ako žijeme? Dovolenky pri mori, pre nás science fiction, rozmýšľame, kedy si budeme môcť dovoliť konečne dať opraviť strechu, naše 15-ročné auto pomaly dosluhuje a teraz po novom máme platiť ďalší nový registračný poplatok, lebo si chceme kúpiť ojazdené 4-ročné auto. Hanba vám, smeráci! Zadrhnite sa s tými peniazmi, čo ste nakradli, a nám, chudobným ľuďom!"
Toto je len jeden, ktorý ma veľmi zaujal, a je to jeden z tých, ktorý, by som povedal, nechcem povedať, že menej vulgárny, ale relatívne slušný, neviem. Toto je výsledok desaťročnej práce desaťročnej vlády SMER-u.
Mám tu ešte jeden príspevok pani Valkovičovej. "Pán Fico, ničíte túto krajinu, rozkrádate ju morálne. Robíte to takisto, ako to robili komunisti. Vy ste zodpovedný za biedu veľkého množstva ľudí, ktorí, hoci pracujú, živoria. Vy, socialista, staráte sa len o blaho svoje a svojich kamarátov. Odíďte, prenechajte miesto politikom, ktorí budú robiť to, čo politik robiť má. Starať sa, aby sa ľuďom v tejto krajine žilo dobre, aby naše deti neutekali do zahraničia, aby ľudia znovu mohli veriť, že pravda a spravodlivosť zvíťazí. S vami je to možné."
Chcem veriť, že, pán premiér, toto výzvu uposlúchnete a prenecháte túto krajinu ľuďom, ktorí chcú pracovať pre obyčajných ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis