Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

8.2.2018 o 14:37 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 8.2.2018 14:37 - 14:38 hod.

Martin Nemky
Pán podpredseda, dovoľte mi možno aj za tých ľudí vám poďakovať, že ste našli nejaký spôsob, ako ste sa zaviazali, že do roku 2020 budú pokryté tieto čierne miesta, ktoré možno - alebo biele miesta -, ktoré teda možno zahŕňajú menej majetných ľudí, preto možno ešte stále figurujú ako biele miesta, čiže umožníte týmto ľuďom možno prístup k vzdelaniu, možno nájsť si robotu, tak ako spomínate, aj tú bezpečnosť.
Čiže ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2018 16:52 - 16:54 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister. Dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 752, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 962 z 8. decembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 323 z 23. januára 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 196 z 25. januára 2018. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 212 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2017 10:01 - 10:02 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2017 0:50 - 0:50 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo. Pán Budaj, a toto bolo čo? Ja neviem, niečo ste čítali, niečo ste hovorili. Ja priznám sa, ja som vám vôbec nerozumel. Či ste mali len potrebu niečo povedať, postaviť sa tam, niečo povedať. Ja neviem, čo to bolo. (Reakcia z pléna a smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 21:34 - 21:35 hod.

Martin Nemky
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 19:19 - 19:20 hod.

Martin Nemky
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán minister, a čo sa čudujeme, veď pán poslanec Matovič hrá o všetko. Je tu jediný z nás usvedčený daňový podvodník. Medzi jeho pracovné metódy, no, ospravedlňujem sa, nie pracovné, keďže do roboty nechodí, patrí vyhrážanie sa súdom, prokuratúre, policajtom, využívanie vlastnej matky a možno nakoniec sa len rozplače a odíde. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 18:29 - 18:30 hod.

Martin Nemky
Pani podpredsedníčka, ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja by som im nevyčítal, že nemajú nič. Teda okrem toho, že reálne nemajú nič. Krásne to ilustruje aj príklad nášho kolegu Matoviča, ktorý sem prišiel oblečený tak, ako prišiel. Ale veď ako mal prísť? Však veď všetko prepísal na manželku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:46 - 17:47 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcel by som ti poďakovať za vystúpenie. No, pravda sa im ťažko počúva. Bolo to vidieť. I keď dá sa povedať za ten rok a pol ich vlády stihli toho ozaj pomerne dosť.
Len v krátkosti si to prejdime: Odpočúvania novinárov, pán Rajtár pripravil Slovensko o 4 mil., a kľudne sedí a usmieva sa. To sú ťažkí profesionáli. To sú ťažkí profesionáli toto. Sedí, usmieva sa, pripraví nás o 4 mil., vystúpi, niečo povie. Stretávajú sa na raňajkách s Kočnerom, zneužívajú vlastnú matku, vedia NAKU, predať samopaly po 11 euro, nakúpiť Fabiu za 80-tisíc euro. To sú ťažkí profesionáli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 17:05 - 17:05 hod.

Martin Nemky
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja ti opäť ďakujem. Ja im aj rozumiem, že pravda sa ťažko počúva. Pán kolega Rajtár si stále myslí, že stokrát opakovaná lož sa nakoniec stane pravdou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 16:15 - 16:16 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ďakujem ti za toto vystúpenie, počúval som ho pozorne a celá táto schôdza mi pripadá ako titul pána Rajtára, teda vymyslená a o ničom.
Ale zas na druhej strane počúval som aj jeho a bojím sa, že ak by na tejto škole boli čo i len minimálne podmienky, tak by sa tam nedostal pán Rajtár. Ale aj na druhej strane za ten rok a pol sa mu podarili ozaj veľké veci. Pripravil Slovensko o 4 mil. euro. Ozaj je to opozičná krása.
Ďakujem.
Skryt prepis