Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11. 5. 2017 o 18:07 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 5. 2017 18:07 - 18:08 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu ústavného zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením zo 7. februára 2017 pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona prerokovali oba výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú 4 pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť aj ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru, ktorým ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 6:31 - 6:31 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja by som vám niečo prečítal. Denník N, 6.20 hod.: "Veronika Remišová, poslankyňa OĽANO, kritizovala ministra práce Jána Richtera, že nebol v noci na schôdzi o svojom odvolávaní. Škoda, že tu nie je pán minister. Nie my sme dali túto schôdzu na noc, mohol tu vydržať."
Pani poslankyňa, my a pán minister sme tu celú noc, len ja neviem, kde ste boli ozaj vy. Neni vám to blbé? Pokiaľ svoje vystúpenie začnete takýmto klamstvami, tak si myslím, že celý ďalší obsah vašich vystúpení bolo podobné klamstvo.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 23:13 - 23:13 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja vás budem citovať, vraj brali drogy, vraj robili to, vraj robili to, vy stále nevidíte rozdiel, že ministra nemožno odvolať na základe nejakých domnienok, ale len na základe faktov? Ale možno tomu aj rozumiem, lebo tie fakty nemáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 22:24 - 22:25 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Maroš, výborné vystúpenie, len toto, čo predvádza opozícia, je ako hon na čarodejnice. Osobné útoky, častokrát bez argumentov, len za účelom na niekoho vyliať kýbeľ špiny a možno dať si nejaké video na Facebook.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 20:56 - 20:57 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, ďakujem za vystúpenie plné faktov a hlavne za objasnenie celej situácie. Ďakujem, že ste sa zastali aj zamestnancov sociálnej kurately a vyzvali ste pani kolegyňu, aby sa im ospravedlnila za vymyslené obvinenia. Pán minister, zazneli tu výroky od opozičných poslancov, tak aj ja ukončím toto vystúpenie citátom pre opozičných poslancov, ktorí na vás reagovali: "Najviac rečí mávajú hlupáci. Vždy majú o čom hovoriť. Keď otvárajú hubu, domnievajú sa, že získavajú na význame."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 3. 2017 16:47 - 16:47 hod.

Martin Nemky
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Blaha, ďakujem za vystúpenie jasné, výstižné a hlavne argumentačné. Možno nerozumiem kolegom z SaS, keď už aj ich šéf to pochopil nakoniec, a teda odsúdil, možno potrebujú len čas. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 3. 2017 16:10 - 16:10 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Matovič, ja rozumiem, že ste nevedeli o tom, že bol podaný procedurálny návrh. No nemohli ste ani vedieť, keďže do roboty nechodíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21. 3. 2017 13:07 - 13:08 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predseda a vážené kolegyne a vážení kolegovia, v zmysle rokovacieho poriadku podávam žiadosť o zaradenie nasledovného bodu programu - informácia ministra vnútra Slovenskej republiky o využívaní letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Odôvodnenie: Podľa medializovaných informácií z denníkov Aktuálne.sk, Pravda, citujem: "Hlava štátu využíva štátnu letku na cesty, ktoré nie sú vždy len služobné." Na základe uvedených informácií žiadam preveriť predmetný stav a podať informáciu Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj informáciu o ostatných ústavných činiteľoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 2. 2017 0:25 - 0:25 hod.

Martin Nemky
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený predseda Národnej rady, vážený predseda vlády, v rozprave k tomuto bodu vystúpilo dvadsaťsedem poslancov. Prosím, aby ste dali hlasovať o návrhu uznesenia v znení, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 2. 2017 16:21 - 16:23 hod.

Martin Nemky Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch Národnej rady. Predseda Národnej rady pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu v lehote do 14. februára 2017. Za gestorský určil ústavnoprávny výbor.
Návrh skupiny poslancov prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ústavnoprávny výbor dňa 14. februára 2017. Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov neprijali uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ako gestorský rokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 14. februára 2017. Uznesením č. 158 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor ma zároveň poveril, aby som informoval o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky vo výboroch Národnej rady (tlač 431a) a určil poslancov Národnej rady, budem čítať bez krstných mien, Nemkyho, Ježíka, Laššákovú a Andreánskeho za spravodajcov výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis