Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25. 5. 2018 o 15:53 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25. 5. 2018 15:53 - 15:55 hod.

Milan Uhrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25. 5. 2018 15:23 - 15:24 hod.

Milan Uhrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25. 5. 2018 15:05 - 15:06 hod.

Milan Uhrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25. 5. 2018 14:56 - 14:58 hod.

Milan Uhrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25. 5. 2018 14:35 - 14:37 hod.

Milan Uhrík
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 13:50 - 13:57 hod.

Milan Uhrík Zobrazit prepis
minimálne rovnako výrazné alebo výraznejšie ako je názov alebo logo samotnej neziskovej organizácie. Samozrejme nepredpokladáme, že nejaká organizácia by toto, túto výstrahu už dávala väčšími písmenami ako svoj vlastný názov, ale teda minimálne rovnakými písmenami to musí byť zverejnené. Týka sa to všetkých neziskových organizácií, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia. Konkrétna definícia je: Za zahraničného agenta je považovaná nezisková organizácia, ktorá organizačne podriadená zahraničnému subjektu alebo ktorej aktivity sú riadené alebo financované zahraničným subjektov alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky pod vplyvom alebo pod kontrolou zahraničného subjektu. Za zahraničného agenta je taktiež považovaná každá ďalšia nezisková organizácia, ktorá je organizačne alebo finančne naviazaná na iného zahraničného agenta, čo je vlastne ošetrenie prípadu aby neprichádzalo k prelievaniu zahraničných peňazí, zahraničných kadejakých lobistických alebo sponzorských peňazí cez rôzne nastrčené organizácie a týmto spôsobom sa nevznikali nejaké takzvané biele kone. zahraničné organizácie alebo teda mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia by zároveň museli byť registrované v takzvanom registri zahraničných agentov. To nie je samozrejme náš výmysel, my sme sa inšpirovali Spojenými štátmi americkými, kde toto v súlade so všetkými demokratickými pravidlami už viac ako osemdesiat rokov úspešne funguje. V rámci tohto registra zahraničných agentov by museli predkladať aj svoje výročné správy, správy o financovaní, o príjmoch, aby verejnosť mala prehľad koho záujmy tieto organizácie zastupujú. Neziskové organizácie, ktoré by si nesplnili povinnosti stanovené týmto zákonom by boli samozrejme finančne sankcionované, lebo musí tam byť nejaká sankcia, aby celý tento návrh zákona bol alebo celé toto opatrenie bolo vymožiteľné. V prípade ak by si nesplnili zákonné povinnosti alebo by vyvíjali vyslovene že protislovenskú činnosť napríklad by sa jednalo o nejakú iredentistickú činnosť alebo niečo podobné, nejakú vyslovene že podvratnú činnosť, tak by v krajnom prípade mohli byť súdom Slovenskej republiky označené tieto neziskové organizácie, mimovládne organizácie za nežiadúce a nakoniec zrušené, čím by im de facto bola zakázaná pôsobnosť na území Slovenskej republiky. Táto novela zákona, ako som povedal, vychádza zo zákonov, ktoré už dlhé desaťročia platia v Spojených štátoch amerických, v Izraeli alebo dokonca aj v Ruskej federácii a týkala by sa rovnako a to zdôrazňujem, týkala by sa rovnako mimovládnych organizácií, ktoré prijímajú peniaze z Bruselu, z Washingtonu, ako aj organizácie, ktoré prijímajú peniaze z Moskvy. To znamená, že maximálna transparentnosť pre všetkých, aby ľudia vedeli koho záujmy tieto neziskové organizácie zastrešujú. My máme pripravené ešte taký detailnejší prehľad o tom ako vlastne vyzerá tá sieť neziskových organizácií financovaných zo zahraničia, ten tretí sektor, ktorý ovplyvňuje verejnú mienku napriek tomu, že teda keď raz niekoho záujmy zastupuje pretože nikto ich nevolil, ten mandát je tam veľmi malinký. je to vlastne len mandát tých členov tej neziskovej organizácie ktorá sa napriek tomu vyjadruje k všetkému možnému. Každá organizácia má samozrejme svoje pole pôsobnosti. My máme pripravený takýto prehľad, ale pokiaľ viem tak o tom plánuje hovoriť bližšie kolega Milan Mazurek, čiže nechám to jemu. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25. 5. 2018 13:50 - 13:57 hod.

Milan Uhrík Zobrazit prepis
minimálne rovnako výrazné alebo výraznejšie ako je názov alebo logo samotnej neziskovej organizácie. Samozrejme nepredpokladáme, že nejaká organizácia by toto, túto výstrahu už dávala väčšími písmenami ako svoj vlastný názov, ale teda minimálne rovnakými písmenami to musí byť zverejnené. Týka sa to všetkých neziskových organizácií, ktoré sú priamo či nepriamo napojené na financovanie zo zahraničia. Konkrétna definícia je: Za zahraničného agenta je považovaná nezisková organizácia, ktorá organizačne podriadená zahraničnému subjektu alebo ktorej aktivity sú riadené alebo financované zahraničným subjektov alebo ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky pod vplyvom alebo pod kontrolou zahraničného subjektu. Za zahraničného agenta je taktiež považovaná každá ďalšia nezisková organizácia, ktorá je organizačne alebo finančne naviazaná na iného zahraničného agenta, čo je vlastne ošetrenie prípadu aby neprichádzalo k prelievaniu zahraničných peňazí, zahraničných kadejakých lobistických alebo sponzorských peňazí cez rôzne nastrčené organizácie a týmto spôsobom sa nevznikali nejaké takzvané biele kone. zahraničné organizácie alebo teda mimovládne organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia by zároveň museli byť registrované v takzvanom registri zahraničných agentov. To nie je samozrejme náš výmysel, my sme sa inšpirovali Spojenými štátmi americkými, kde toto v súlade so všetkými demokratickými pravidlami už viac ako osemdesiat rokov úspešne funguje. V rámci tohto registra zahraničných agentov by museli predkladať aj svoje výročné správy, správy o financovaní, o príjmoch, aby verejnosť mala prehľad koho záujmy tieto organizácie zastupujú. Neziskové organizácie, ktoré by si nesplnili povinnosti stanovené týmto zákonom by boli samozrejme finančne sankcionované, lebo musí tam byť nejaká sankcia, aby celý tento návrh zákona bol alebo celé toto opatrenie bolo vymožiteľné. V prípade ak by si nesplnili zákonné povinnosti alebo by vyvíjali vyslovene že protislovenskú činnosť napríklad by sa jednalo o nejakú iredentistickú činnosť alebo niečo podobné, nejakú vyslovene že podvratnú činnosť, tak by v krajnom prípade mohli byť súdom Slovenskej republiky označené tieto neziskové organizácie, mimovládne organizácie za nežiadúce a nakoniec zrušené, čím by im de facto bola zakázaná pôsobnosť na území Slovenskej republiky. Táto novela zákona, ako som povedal, vychádza zo zákonov, ktoré už dlhé desaťročia platia v Spojených štátoch amerických, v Izraeli alebo dokonca aj v Ruskej federácii a týkala by sa rovnako a to zdôrazňujem, týkala by sa rovnako mimovládnych organizácií, ktoré prijímajú peniaze z Bruselu, z Washingtonu, ako aj organizácie, ktoré prijímajú peniaze z Moskvy. To znamená, že maximálna transparentnosť pre všetkých, aby ľudia vedeli koho záujmy tieto neziskové organizácie zastrešujú. My máme pripravené ešte taký detailnejší prehľad o tom ako vlastne vyzerá tá sieť neziskových organizácií financovaných zo zahraničia, ten tretí sektor, ktorý ovplyvňuje verejnú mienku napriek tomu, že teda keď raz niekoho záujmy zastupuje pretože nikto ich nevolil, ten mandát je tam veľmi malinký. je to vlastne len mandát tých členov tej neziskovej organizácie ktorá sa napriek tomu vyjadruje k všetkému možnému. Každá organizácia má samozrejme svoje pole pôsobnosti. My máme pripravený takýto prehľad, ale pokiaľ viem tak o tom plánuje hovoriť bližšie kolega Milan Mazurek, čiže nechám to jemu. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25. 5. 2018 13:47 - 13:48 hod.

Milan Uhrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23. 5. 2018 17:24 - 17:26 hod.

Milan Uhrík Zobrazit prepis
Vážení kolegovia,
===== Vážení kolegovia, my si myslíme, že táto novela o veterinárnej starostlivosti je vo svojom úmysle dobrá a sleduje aj dobré ciele, akurát to technické, legislatívne vypracovanie naozaj dosť pokrivkáva. Aj podľa našej interpretácie tie právomoci veterinárov sú až neprimerane vysoké a skutočne sú vyššie ako, tí veterinári budú mať väčšie práva ako policajti. To čo tu hovoril pán poslanec, že keď príde policajt s veterinárom pred dom, tak policajt musí zostať stáť vonku a veterinár paradoxne bude mať právo vkročiť do domu, tak to je podľa našej právnej interpretácie naozaj tak, naozaj to je pravda. Považujeme to za absurdné. Takúto kompetenciu by mali mať práve policajti.
Čo je ešte horšie, tak títo veterinári budú mať takéto právomoci vstupovať do obydlia, ak budú mať podozrenie z ohrozenia ochrany zvieraťa, tak je to napísané v paragrafovom znení. Čo to je podozrenie z ohrozenia ochrany zvieraťa? To môže byť naozaj interpretované hocijako. Obávame sa, že toto povedie len k akémusi zavedeniu udavačstva, nazvem to ľudovo na dedinách, kedy sused, keď bude chcieť ublížiť susedovi, tak jednoducho ho nabonzuje, pošle naňho veterinárov, tí sa mu nejakým spôsobom budú snažiť dostať do domu. Ak sa nedostanú, budú mu dávať pokuty. Naozaj skutočne to môže poviesť k buzerácii bežného slušného obyvateľstva, hlavne na dedinách a v konečnom dôsledku sa to môže vrátiť v hneve smerovanom proti vláde. Tiež to vnímame skôr ako akúsi mediálnu hru, že sa to snaží, tento návrh zákona sa snaží predať s tým, že zviera nie je vec, pritom ale zároveň tie zvieratá majú byť čipované ako nejaké veci. V Ľudovej strane Naše Slovensko sme jednoznačne proti týraniu, zneužívaniu zvierat, ale skutočne tento návrh zákona by bolo dobré vrátiť na prepracovanie a potom, potom bez najmenšieho váhania ho sme ochotní a schopní podporiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23. 5. 2018 17:24 - 17:26 hod.

Milan Uhrík Zobrazit prepis
Vážení kolegovia,
===== Vážení kolegovia, my si myslíme, že táto novela o veterinárnej starostlivosti je vo svojom úmysle dobrá a sleduje aj dobré ciele, akurát to technické, legislatívne vypracovanie naozaj dosť pokrivkáva. Aj podľa našej interpretácie tie právomoci veterinárov sú až neprimerane vysoké a skutočne sú vyššie ako, tí veterinári budú mať väčšie práva ako policajti. To čo tu hovoril pán poslanec, že keď príde policajt s veterinárom pred dom, tak policajt musí zostať stáť vonku a veterinár paradoxne bude mať právo vkročiť do domu, tak to je podľa našej právnej interpretácie naozaj tak, naozaj to je pravda. Považujeme to za absurdné. Takúto kompetenciu by mali mať práve policajti.
Čo je ešte horšie, tak títo veterinári budú mať takéto právomoci vstupovať do obydlia, ak budú mať podozrenie z ohrozenia ochrany zvieraťa, tak je to napísané v paragrafovom znení. Čo to je podozrenie z ohrozenia ochrany zvieraťa? To môže byť naozaj interpretované hocijako. Obávame sa, že toto povedie len k akémusi zavedeniu udavačstva, nazvem to ľudovo na dedinách, kedy sused, keď bude chcieť ublížiť susedovi, tak jednoducho ho nabonzuje, pošle naňho veterinárov, tí sa mu nejakým spôsobom budú snažiť dostať do domu. Ak sa nedostanú, budú mu dávať pokuty. Naozaj skutočne to môže poviesť k buzerácii bežného slušného obyvateľstva, hlavne na dedinách a v konečnom dôsledku sa to môže vrátiť v hneve smerovanom proti vláde. Tiež to vnímame skôr ako akúsi mediálnu hru, že sa to snaží, tento návrh zákona sa snaží predať s tým, že zviera nie je vec, pritom ale zároveň tie zvieratá majú byť čipované ako nejaké veci. V Ľudovej strane Naše Slovensko sme jednoznačne proti týraniu, zneužívaniu zvierat, ale skutočne tento návrh zákona by bolo dobré vrátiť na prepracovanie a potom, potom bez najmenšieho váhania ho sme ochotní a schopní podporiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis