Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:14 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:14 - 20:16 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:53 - 19:55 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:44 - 19:44 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:16 - 18:18 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:03 - 18:05 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, v zásade s tou filozofickou úvahou ste nastavili takú otázku, že aká je budúcnosť, či evolúcia alebo revolúcia v našom prípade. A ja si myslím, že to východisko musí byť evolúcia, pretože keď pôjdeme cestou revolúcie, to znamená odvolávanie jedných, druhých, tretích a vyháňaním, povedal by som, spochybňovanie hodnotiteľov a podobne, tak jednoducho ten systém zrejme máme slabý, podfinancovaním rozvrátime. To znamená, zostáva nám cesta evolúcie, evolúcie, a to znamená každý ďalší tender, každé ďalšie výberové konanie aby bolo dokonalejšie a lepšie. A to by mala byť naša snaha, povedal by som, všetkých naprieč politickým spektrom, pretože si uvedomujem, že máme málo peňazí nielen na vedu, ale aj na školstvo. Ergo, musíme hľadať v tom systéme opatrenia také, ktoré nám budú stále zmenšovať ten priestor na prípadné pochybenie a korupciu alebo čokoľvek, proste čo v tomto priestore máme.
A v súčasnosti si myslím, že aj podľa toho by sme sa mali správať. Takže keď ja som kritický k tomuto spôsobu dialógu, ktorý tu vedieme, tak si uvedomujem, že to, tak ako ste povedali, cesta pre nás všetkých, pre naše deti, že evolúciou a povedal by som, takým tým počúvaním sa, počúvaním výhrad jednej strany k druhej strane a hľadaním, povedal by som, toho optimálneho riešenia, spoločným hľadaním toho optimálneho riešenia ísť cestou ďalej.
Ak by som mal hovoriť, povedal by som, možno aj v tom vzdelávacom systéme a vo vzťahu k vede, tak ja neverím už, že, povedal by som, systém, ktorý máme zavedený v Európskej únii, je dokonalý a dobrý. Ja vidím, ako rýchlejšie rastie či už vzdelávací systém alebo aj veda a výskum v Ázii, omnoho rýchlejšie ako tuná. Už ani Spojené štáty nestíhajú. To znamená, že ak si my budeme hľadať modely a, povedal by som, vzory, to, čo nám Brusel odporúča, nie. Tam sa ďaleko nedostaneme, pretože aj ten Brusel, veď si spomeňte na lisabonskú stratégiu. Lisabonská stratégia povedala, že do roku 2022 si nebudeme v čele sveta... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:29 - 17:31 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:12 - 17:13 hod.

Jaroslav Paška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:33 - 16:35 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Gröhling, vo svojom začiatku svojho vystúpenia ste sa zmienil, že pani ministerka obhajuje, povedal by som, veci, ktoré neobhajuje, myslím tým rovnaké posudky, alebo chyby v sčítavaní na jednotlivých hárkoch. Myslím, že je dostatočne známe, že jednak odvolala riaditeľa príslušného oddelenia a súčasne aj podala trestné oznámenia na to, aby tieto veci, tieto skutočnosti mohli byť zodpovedne posúdené, vyšetrené a pod.
A tá zmienka o tom, že vlastne, že si tuná vnímate ten nástenkový tender ako podobnú kauzu, tak chcel by som pripomenúť, že v čase nástenkového tendra, opozícia tvrdila, že keďže nebol tento tender, alebo teda tá nástenka, že nebola na verejnom priestranstve, takže tým pádom to nespĺňalo podmienky podľa príslušného, príslušnej legislatívy. A tam sme viedli spor, či to bolo na verejnom priestranstve, alebo neverejnom priestranstve, a to si spomínala, myslím aj pani Remišová, len problém je v tom, že ona tá nástenka vôbec nebola, takže tam už naozaj sa to nedalo obhajovať a naozaj neboli splnené zákonné podmienky, a tam vznikol ten problém a z toho dôvodu vidíme veľmi dôležitý krok pani ministerky, keď vznikli pochybnosti, že otvorila priestor pre jednak interné preskúmavanie tohto problému a že aj požiadala nezávislé vyšetrovacie orgány, aby posúdili celý stav a priebeh tohto procesu, takže z tohto pohľadu si myslím, že to je dôležité, ale vrátim sa, pán Gröhling, aj k tomu, čo ste spomínali ďalej, konkrétne peniaze.
Že tvrdíte, že peniaze, ktoré budú rozdané na tento výskum, že budú chýbať na učebnice, na asistentov a pod. Nedá sa to tak povedať, pretože ako by ste mali vedieť, jednotlivé peniaze sú rozdelené v rámci kapitol ministerstva školstva, ergo, peniaze, ktoré sú určené na výskum, na nemôžu použiť na učebnice ani na asistentov a na odmeny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:55 - 15:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, ja žasnem. Ja žasnem nad tým, že vás chcú odvolávať preto, že z obdobia pána, fungovania pána ministra Draxlera boli nevyčerpané fondy a že vás berie na zodpovednosť zostava členov školského výboru za toto obdobie. A nazdávam sa, že naozaj naši kolegovia poslanci z opozície by potrebovali zorientovať sa v problematike školstva, v problematike kompetencií rezortu, v problematike fungovania tohto rezortu, pretože naozaj, ak pani predkladateľka v priamej reči hovorí o tom, že prevádzate plnenie z nevyčerpaných eurofondov alebo z tých eurofondov pána Plavčana na štátny rozpočet, tak to je taký blud, ktorý by snáď mohla ovládať a nemusela by s tým zaťažovať verejnosť, ani Národnú radu ako s argumentom.
No ale prejdem k tým stimulom, ktoré sú zrejme jadrom tohto problému, kde zase naši kolegovia nechápu, aká je úloha hodnotiteľa a aká je úloha rezortu. Zatiaľ čo rezort a zákony nastavuje systém, hodnotitelia vykonávajú hodnotenie. A hodnotenie, za hodnotenie predsa nemôžte zodpovedať vy. Vy do toho nemôžte zasahovať. Preto je dobré, že ak sú pochybnosti, že ste jednak vyvodili zodpovednosť na rezorte a že ste iniciovali vyšetrovanie týchto problémov a týchto zlyhaní, pretože ako už vidím, pán Matovič vystrelil, že teda dajte si pozor, aby ste nedopadli, ako niektorí iní ministri za SNS. A myslím, že to je brutálny nátlak a brutálne obvinenie od tohto človeka a súčasne som zaznamenal aj istý nátlak zo strany poslancov. Pán poslanec Sopko tuná spomínal, že jedna firma dostala peniaze a druhá nedostala na geologické prieskumy a vŕtanie. Samozrejme, že zrejme ten záujem môže byť aj týmto smerom orientovaný, že proste iniciatív... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 31.1.2019 18:59 - 19:01 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa tú minútu využiť.
Tak predovšetkým, prvý bol, vystúpil pán Mazurek a s podobnou pripomienkou vystúpil aj pán Mizík, ktorý konštatoval, že uznesenie je príliš mäkké. Chcem konštatovať, že je dostatočné. Totiž toto uznesenie dáva diplomatickou rečou mandát slovenskej reprezentácii aj diplomacii na zaujatie primeraných stanovísk na medzinárodnom fóre, kde je potrebné nejakým spôsobom sa postaviť k týmto problémom.
Pán poslanec Klus sa zmienil vo svojom vystúpení, že je správne, keď sa Európska únia vyjadruje k dianiu v rámci postojov a hodnotenia týchto krajín, jednotlivých krajín, pretože však sme jednotná Európska únia, pretože je to aj právo tých ostatných členských štátov a ich poslancov v Európskom parlamente vyjadrovať sa k dianiu v týchto krajinách, členských krajinách. Pán poslanec, my máme rovnaké právo sa vyjadrovať k dianiu v Európskej únii, pretože sme členmi Európskej únie. A myslím si, že je našou povinnosťou zareagovať, keď európske inštitúcie, Európsky parlament prekračujú svoje kompetencie a správajú sa tak, že to už prestáva byť demokracia, ale svojvôľa samozvaného diktátora. V tomto prípade presiahlo konanie poslancov Európskeho parlamentu ich mandát, keď chceli odobrať finančné prostriedky suverénnemu štátu Európskej únie. Alebo rozhodovania o týchto prostriedkoch.
Pán poslanec Dostál, my sme nikdy v uznesení nehodnotili vládu či už pána Kačinského alebo pána Orbána a ani sa nevyjadrujeme k týmto politickým ich smerovaniam. Uznesenie je, povedal by som, oprostené od takýchto vecí, ale čo je dôležité, je vymedzením sa slovenského parlamentu voči neoprávneným zásahom európskych inštitúcií do práv slobodných a suverénnych štátov. A Maďarská republika je v tomto prípade ukážkou, pretože Európsky parlament prijal neoprávnené uznesenie k vzťahom, vo vzťahom k tejto krajine.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis