Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 18:09 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:09 - 18:11 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pani predsedajúca. No viete pán poslanec, vo vzťahu k tej Európskej únii. Európska únia sama cíti, že má problémy v obchodnom na obchodnom trhu, pretože práve francúzski pôdohospodári sa obrátili na Brusel s tým, aby riešil problémy aj ich saturovania pri vykupovaní potravín. A myslím, že dokonca do polky budúceho roka majú má byť pripravená legislatíva, ktorá sa bude týkať diferenciácie predajcov hlavne v potravinárskom sektore, ktorá bude rozdeľovať pravidlá pre veľké nadnárodné reťazce a bude diferencovať samozrejme aj podmienky a pravidlá pre stredných predajcov a malé malých predajcov potravín. To znamená, že tá diferenciácia sa už vníma aj v rámci Európskej únie, že je potrebné mať iný prístup ku kontrole, zdaňovaniu a hospodáreniu týchto týchto štruktúr, ktoré sa v rámci Európskej únie vytvorili. Takže z toho pohľadu si myslíme, že aj to čo pripravuje Slovenská národná strana nakoniec spadne do toho ako chce regulovať trh Európska únia. A hovoríme o regulácii, my si uvedomujeme, že to regulácia je to regulácia ziskov a ziskov marží a v tejto chvíli by som chcel upozorniť na jeden problém. Vy všetci hovoríte o tom, že naši občania chodia do Rakúska nakupovať alebo inde za kvalitnejším tovarom, ale však my vieme, že máme dvojitú kvalitu potravín. Naši bratislavskí spoluobčania keď chcú kvalitné prášky na pranie alebo kvalitné mlieko alebo kvalitné potraviny tak musia ísť do Rakúska. Viete, že aj Coca-Cola alebo proste iní výrobcovia na náš trh dodávajú za tú istú cenu pod tou istou značkou menej kvalitné potraviny. Takže aj to je problém, ktorých našich ľudí vyháňa vonku. No a čo sa týka našich predajcov a našich dodávateľov do systému. Sme presvedčení, že tak ako bude zákon spravovaný a prijatý tak naozaj nedôjde k poškodeniu našich našich obchodníkov alebo aj našich (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:52 - 17:54 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. No vážený pán poslanec, je také príslovie, netreba sťahovať gate, keď brod je ešte ďaleko. Vy hovoríte o tom, čo bude, ale my vieme, že tak nebude ako hovoríte. My vieme, že žiadne zvyšovanie nemusí byť na Slovensku, keď sa zavedie tento odvod, pretože väčšina slovenských výrobcov týmto nijako nebude postihnutá, ani predajcov. To znamená, ani Starý otec, ani COOP Jednota, ani ďalší, ktorí v oblasti obchodu podnikajú, nebudú postihnutí týmto odvodom pokiaľ v podstate budú nastavené podmienky tak, aby ich nepoškodili a už iba k tomu strašeniu. No viete je to jeden z vážnych argumentov, ktorým narábajú v súčasnosti najmä tie zahraničné reťazce. Len vieme o tom, že oni dávajú aj veľa peňazí do reklamy najmä v tomto období. Veľmi vďačne investujú do reklamy v rozličných firmách a myslím, že práve v tých médiách, ktoré zverejňujú ich reklamu a ktoré žijú z reklamy dochádza aj ku konfliktu záujmov v tomto prípade. Takže ak hovoríme o tom, že treba sa venovať tejto problematike vecne a s argumentami, ktoré sú reálne, tak myslím, že v tomto vašom vystúpení tie reálne argumenty chýbali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:08 - 17:10 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, k vášmu hrachu, pán poslanec. Hovorili ste, že riešením v tejto situácii je otvorený trh a spravodlivé podmienky pre všetkých. Len nejako vám ušlo, že slovenskí pôdohospodári dostávajú ďaleko nižšie dotácie na hektár. A teda, ak chceme túto deformáciu nejakým spôsobom riešiť a keďže vy ste to neriešili a my ju vyriešiť nedokážeme, pretože Európska komisia a európske inštitúcie stále podfinancovávajú svojimi dotáciami slovenských pôdohospodárov a nedávajú im toľko koľko francúzskym, rakúskym, nemeckým a podobne, tak je prirodzené, že nemeckí, francúzski, rakúski pôdohospodári vygenerujú potraviny za nižšie peniaze.
A keďže tieto reťazce nemecké, francúzske, rakúske majú záujem predať predovšetkým produkciu z domácich trhov, tak nám dovezú tieto ich výrobky a naši pôdohospodári potom nemôžu ani konkurovať ani cenou a nemajú ani kde predať. Takže pokiaľ máme neférové prostredie a nepôsobí tu otvorený trh, tak ako to liberáli často proste ako víziu vidíte, tak zatiaľ musíme robiť korekcie. A toto je naša korekcia, náš pokus o korekciu deformácii trhu a systému obchodovania v rámci Európskej únie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:55 - 16:57 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. No, pán poslanec, hovorili ste o tom, že sme si zmýlili brzdu a plyn. No, skôr naopak, ja si myslím, keď vy budete brániť obchodné reťazce, tak si málite brzdu a plyn. Pretože naozaj, súčasný systém je nastavený tak, že tieto zahraničné reťazce vyvažujú obrovské finančné prostriedky znovu do svojich krajín a zarábajú na našich ľuďoch nielen proste na našich kupujúcich, ale zarábajú aj na spôsobe, akým nakladajú s potravinárskou produkciou. To znamená, že dovážajú prevažne zo zahraničia a našich dodávateľov potravinovej výroby vystavujú neférovým podmienkam. Takže ak nachádzame riešenie, ktoré by v rámci systému tohto predaja sme vedeli vyriešiť zaťažením obchodných reťazcov, veľkých obchodných reťazcov tým, že štátu odvedú odvod 2,5 z obratu, tak súčasne hovorím o tom, že finančné prostriedky takto získané vrátime do systému domácej pôdohospodárskej a potravinárskej výroby. A to je myslím akože jednoduchý princíp, ktorý možno by ste mohli zobrať do úvahy ako nielen ako dobrý úmysel, ale ako dobré riešenie. Ideme hovoriť o technike. Tu ste naznačili, že tá technika, ktorá je napísaná v zákone sa vám nezdá, že nebude mať taký efekt ako my o ňom hovoríme. Ale to je len o tom, ako v druhom čítaní doladíme pravidlá podmienky. A pokiaľ hovoríme o tom, alebo hovoríte o tom, že máte pochybnosti o tom, že pani Matečná s tými finančnými prostriedkami, ktoré dostane, bude vedieť naložiť férovo a korektne, lebo že nič zatiaľ nepredstavila, tak samozrejme ona doteraz legislatívne prerozdelenie týchto finančných prostriedkov nemohla predstaviť, pretože nemá zákon a tieto príjmy zatiaľ nemá ani zákonom opodstatnené. Takže najskôr musí prejsť návrh poslancov Slovenskej národnej rady za SNS, aby sa takýto odvod zrealizovať, aby ho bolo možné zrealizovať, a potom samozrejme ministerstvo pôdohospodárstva bude mať nárok na to, aby tieto finančné prostriedky prerozdeľovali a samozrejme potom má aj ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:39 - 16:41 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem. Zostanem vo vecnej rovine. Ja rozumiem tomu, že možno niektoré konštatovania sú vám nie celkom akože zrejmé a známe, ale dá sa z kontextu vydedukovať o čo sa jedná. Rizikový fond samozrejme bude orientovaný na poistenie proti mimoriadnym udalostiam ako sú suchá, povodne a pod. a krytie, povedal by som, opatrení štátu na pomoc pôdohospodárom a dôsledkom za takýchto udalosti. Takže dá sa z toho vygenerovať, o čo sa pani ministerke jednalo. Rovnako opatrenia na zmenu klímy a sú tiež, povedal by som, už dosť známe, predovšetkým musíme riešiť zavlažovanie. Ako iste viete, s tými zrážkami bude problém, preto treba riešiť aj problematiku podpory opatrení na zmenu druhov jednotlivých typov produkcie pôdohospodárskej, pretože ak sa nám bude posúvať vegetačné pásmo, tak samozrejme na to budú musieť reagovať aj pôdohospodári svojou výrobou.
Takže a tieto všetky finančné prostriedky alebo náklady by musel znášať štát, keby nemal nejaké dodatočné príjmy. Takže ak sa štát dnes a Slovenská národná strana zaoberá tým, že bude treba zafinancovať do najbližších období aj reakciu na zmenu klímy alebo na suchá a mimoriadne udalosti, tak sa zaoberá zodpovednosťou za túto krajinu. Toľko, stručná odpoveď na tie vaše neznáme v tomto zákone.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:29 - 16:30 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, očakával som, že keď ste sa písomne prihlásili do tejto diskusie, tak že si naštudujete ten zákon a že nebudete rozprávať od veci. Chcel by som vás upozorniť, že je veľký rozdiel medzi maržou a ziskom. Ak hovoríte o 1 percentnej marži, tak je to hlúposť, pretože aj COOP Jednota má maržu vyjadrenú v desiatkach percentách, nie v 1 %. Zahraničné reťazce tú maržu majú ďaleko vyššiu. Áno, COOP Jednota dosahuje zisk zhruba ako povedal o 1 %. Ale zisk zahraničných reťazcov je ďaleko vyšší. Takže porovnávať alebo miešať si pojmy v tejto oblasti je povedal by som veľmi nebezpečné, treba sa naozaj troška pripraviť na to vystúpenie.
Čo sa týka toho vášho tvrdenia, že sa chystáme trestať tých, ktorí pomáhajú domácej výrobe prinášať na trh, je nie celkom v súlade s týmto zákonom, pretože my sa snažíme vytvoriť podmienky pre tých, ktorí domáce výrobky na trh prinášajú, aby mali lepšie podmienky. Pokiaľ je to samozrejme rámci európskej legislatívy možné. A ten odvod je zameraný práve na tých, ktoré majú neprimerané zisky a neprimerané marže. A tam sa snažíme obmedziť túto výšku a pokiaľ tá výška týchto marží a ziskov je príliš vysoká, tak chceme, aby zostali tieto finančné prostriedky vďaka tomuto odvodu na Slovensku a to, čo možno nebolo povedané doposiaľ, že však pani ministerka pôdohospodárstva povedala, že ak dostane tieto peniaze ako ich rozdelí. To znamená zase nesledujete diskusiu o tom, čo sa s finančnými prostriedkami získanými z tohto zákona ako sa s nimi bude nakladať, ako budú rozdelené pôdohospodárom a nielen pôdohospodárom, ale aj výrobcom. Výrobcom potravín na Slovensku, ktorí dodávajú na slovenský trh svoje výrobky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:39 - 18:41 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Viete, pán predseda, no pýtal ste sa, že čo bude, ak tento zákon sa neprijme, že aký je zmysel tohto zákona. Tento zákon má zmysel v tom, že chceme predísť anarchii. Anarchii medzi konfliktmi, ktoré nám začínajú prepukať v našej spoločnosti práve medzi vami a možno tými, ktorí obhajujú LGBTI a, povedal by som, iné skupiny. Myslíme si, že proste tieto názorové rozdiely treba riešiť kultivovane, civilizovane a vecne v rámci dialógu, ale nie stretmi na uliciach. Takže o tom je tento zákon, a preto ho, keď som aj hovoril, že musíme tento zákon prijať alebo že Andrej Danko musí takýto zákon predkladať, je o tom, že musíme naozaj kultivovať túto spoločnosť a viesť ju k tomu, aby, ak máme rozdielne názory, aby sme ich vedeli riešiť vecne, kultivovane, kultúrne na pôde Národnej rady, na pôde politických strán, ale aby a nestali tieto názorové rozdiely predmetom pre ruvačky na uliciach.
Naším záujmom a spoločným záujmom, záujmom celej tejto spoločnosti je, aby sme viedli Slovensko ďalej, dopredu, k tomu, čo táto spoločnosť potrebuje, v pokojnom duchu, aby sme teda riešili problémy spoločenské. A teraz nebudem rozprávať iba o tých problémoch, ktoré ste vy naznačili, a povedzme aj migráciu, alebo povedal by som aj mzdy a veci, otázky, ktoré sa týkajú vzdelávania, zdravotníctva a podobne, aby sme ich vedeli riešiť naozaj čo najviac odborne a tak, aby to ľuďom pomáhalo. Nie aby sme sa v zbytočných ruvačkách a šarvátkach vybíjali, či už v parlamente, ale najmä nie na uliciach.
Takže preto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:16 - 18:18 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Martin, hovorili ste o slobodnej súťaži politických strán, ako iste viete ako politológ, do volieb do Národnej rady alebo do Európskeho parlamentu nominujú svojich kandidátov politické strany. Politické strany mávajú politický program. To, čo spravilo OĽANO, že nominovalo ľudí, ktorí nie sú členmi politickej strany, a to je ako hlavný politický program tohto zoskupenia, je obchádzanie politickej súťaže potom podľa normálnych pravidiel, pretože ak nejaká strana vystupuje s tým, že nemá jasný, žiadny vlastný politický program, riadny politický program, tak táto by sa nemal do tej súťaže zapájať. To ako politológ, by ste mali vedieť.
Takže ak chceme, aby naozaj bola tá súťaž férová, aby niekto neobchádzal férovú súťaž politických strán na Slovensku, tak sa venujme tomu, ako uspôsobiť pravidlá tak, aby každá, každé zoskupenie, ktoré ide do, do ringu, spoločného ringu a uchádza sa o mandáty v Národnej rade, aby malo politický program, ktorý bude známy občanom tejto republiky. Pokiaľ je to znôška osobností, ktoré sú názorovo rozdielne, politicky rozdielne a dokonca protichodné, tak to nie dobré.
Takže ak hovoríme o tom, že by to mali byť politické strany s programom, tak hovoríme o tom, že naozaj chceme férovú súťaž, nechceme ju obchádzať. Naopak, ak hovoríte o modeloch, ktoré uvádzate z Čiech, Piráti a podobne, to už nie je férová politická súťaž, pretože tam súťažia zoskupenia individualít, ktorí nemajú jednotný politický programu, a tým pádom občanom neponúkajú zrozumiteľný program, ale akúsi znôšku osobností, ktoré majú rozdielne politické názory. Neviem, či to je dobrá perspektíva. Môžme sa o tom rozprávať, môžme o tom debatovať, ale v takom prípade to už nie je férová politická súťaž, ak pripustíme aj takéto, aj také možnosti. Možno sa tak politická situácia vyvinie, že naozaj takáto bude ich budúcnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 18:00 - 18:02 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán poslanec Dostál, zareagujem veľmi stručne k trom veciam. Predovšetkým by som sa chcel zmieniť k tomu, že, zmieniť o tom, že to, čo sme navrhli v tomto návrhu zákona o politických stranách, hovorí o minimálnej štruktúre politickej strany, ktoré by mala mať. Je možné, že niektoré politické strany budú mať inú, bohatejšiu štruktúru, ale napísali sme do zákona, čo musí mať minimálne. Ak si politická strana zvolí aj ďalšie kontrolné mechanizmy, ďalšie konzultačné zbory a tak ďalej, je to na ich dobrej vôli, ale na to, aby sme rešpektovali politickú stranu ako funkčný orgán alebo organizmus, tak by mala mať takúto minimálnu štruktúru. Ak naznačujete aj to, že Slovenská národná strana v súčasnosti nemá sama štruktúru, ktorá by zodpovedala tomu, čo je v zákone, tak prosím, však Slovenská národná strana rovnako ako ostatné politické strany bude reagovať, a ak sú tam nejaké veci, ktoré by boli v našich stanovách v rozpore s týmto zákonom, tak ich, samozrejme, dáme do poriadku. Hovorím to najmä v súvislosti s tými kooptovanými členmi, ktorých ste zmienili, a tam treba povedať, že to je istý anachronizmus, pozostatok z obdobia pána Slotu, ktorý hovoril v istom období, že je potrebné, aby sme do strany alebo k rokovaniam politických orgánov strany prizývali aj odborníkov, ktorí nie sú členmi strany a ktorí sú prínosom pre politickú stranu, a mal záujem takýchto ľudí pozývať. Niekedy ich mal viacej, niekedy ich mal viacej, niekedy menej, ale to bola jeho filozofia. Viem si predstaviť, že sa dá pozývať takýto odborník aj ako hosť a nemusí byť kooptovaným členom pri rokovaní politického orgánu.
Takže, samozrejme, riešenia vidíme do budúcnosti, hovorím, v návrhu zákona je minimálna štruktúra, ktorú si považujeme za potrebné, aby sme v politickom režime mali zavedenú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:38 - 18:40 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, žijeme v demokratickom prostredí a v civilizovanej dobe a vaše práva, politické práva, pokiaľ sú v súlade s ľudskými právami, sú garantované Ústavou Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky je nadradená zákonu o politických stranách aj všetkým zákonom. Takže pokiaľ vaše politické pôsobenie bude v limitoch a medziach ústavy a bude v medziach demokratickej spoločnosti, tak nevidím dôvod, aby ste pochybovali o tom návrhu, ktorý prišiel z ústavnoprávneho výboru do tejto novely.
Ale na druhej strane treba si uvedomiť, že, tak ako ste povedali, sú, je zložitá situácia vo svete a prejavy extrémizmu vidíme aj na ľavej, aj na pravej strane a v tých spoločnostiach, kde tieto prejavy extrémizmu prepukajú príliš veľmi do politického života, tak tie spoločnosti sa postupne rozkladajú. Takže je naším spoločným záujmom, ak chceme mať štandardné politické prostredie a chceme túto krajinu spravovať tak, aby sa ľudia medzi sebou neškriepili, nebili, tak aby sme vytvorili podmienky na to, aby sa skôr civilizovane správala spoločnosť, aby sme tie spôsoby politickej práce, ktoré sa orientujú smerom k vyvolávaniu vášní, aby ich, pokiaľ možno, dokázali usmerniť a eliminovať.
Skryt prepis