Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.6.2018 o 10:22 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:22 - 10:23 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 20:33 - 20:34 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja začnem tak trošku ináč, lebo chcel by som reagovať na pána kolegu Matoviča.
Pán kolega Matovič, viete, ja si vás vážim ako človeka, vážim si vás ako podnikateľa, pretože ste určite niečo dosiahol, vážim si vás takisto ako politika, pretože ste založil úspešnú stranu, ktorá je v parlamente Slovenskej republiky, ale dovoľte mi s vami nesúhlasiť. A ja si nemyslím, že Slovenská národná strana je stranou darebákov, zlodejov alebo nejakých korupčníkov, určite to pravda nie je. Ja sa tak necítim.
Ja som hrdý na to, že som Slovák, som hrdý na to, že som člen Slovenskej národnej strany, som v Slovenskej národnej strane od ´92. roku. Nemám problém s hocikým si sadnúť, debatovať a riešiť pragmaticky veci. Určite nikdy v živote som sa nebál povedať svoj názor alebo, alebo akýmkoľvek spôsobom prezentovať svoje názory. Ale naozaj nemyslím si, že je to namieste, že, že takto sa to prezentuje, že Slovenská národná strana je naozaj stranou zločincov alebo nejakých darebákov.
Slovenská národná strana, ako ste povedal, má veľmi bohatú históriu, je to najstaršia slovenská a je to najstaršia strana Slovákov. Ja si myslím, že tu by som asi aj skončil, pretože to gro a tú podstatu som povedal.
Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 16:32 - 16:33 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Naozaj v tom zápale, v tej rýchlosti som, ospravedlňujem sa, hej. To nebol úmysel, ale chcel som to čím skôr vlastne predniesť.
Pani poslankyňa (povedané s pobavením), vy ste ma asi nepočúvali. Tam je všetko to, čo ste povedali vy. Presne všetko to, čo ste povedali vy, ale jedna jediná veta tam je doplnená, "ak je dôvodné podozrenie". Aby to bolo terminologicky zosúladené s ostatnými predpismi a právom. Všetko je tam presne tak, ako bolo. Presne to isté. Vy ste prečítala presne ten môj pozmeňovák, ktorý som tam dal, presne ten istý.
Takže ďakujem. Ďakujem. Ja si nemyslím, že je tam nesúlad, čo sa týka tých omamných látok, ale naozaj je to na diskusiu. Ja som to konzultoval s legislatívcami aj na ministerstve vnútra, aj na ministerstve zdravotníctva a terminologicky, ja nie som právnik, takže nechal som si poradiť, pretože u mňa bol, u mňa bol ten zámer, aby vlastne tí mladiství a maloletí mali povinnosť a druhá vec, aby vlastne ten policajný orgán alebo štát, ako keď nebudeme presne kvantifikovať tých, tie zložky, tak aby mali možnosť vlastne podrobiť týchto mladistvých a maloletých.
Sú tam ešte rôzne veci, o ktorých by sme rozprávali, pretože tam sú, tam sú veci, o ktorých ste vy hovorili aj kolega Baránik, ale naozaj, skúste sa na to pozrieť a myslím si, že ja mám pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 16:24 - 16:28 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja keď som pripravoval návrh na zmenu tohto, tohto zákona, tak som, tak som sa zaoberal viacerými argumentmi, ktoré sú aj na jednej, aj na druhej strane, či už na strane polície, alebo mladistvých a maloletých, resp. ich rodičov, a dospel som k názoru, že je veľmi potrebné, aby sme, aby sme vlastne tento problém vyriešili, pretože od roku 2009 tento problém sa ťahá a málokto o ňom vie, pretože v roku 2009 policajný prezident vydal, vydal rozhodnutie, že príslušníci Policajného zboru nesmú, nesmú podrobovať osoby mladistvé a maloleté dychovej skúške na zistenie alkoholu v krvi. To znamená, že je tam nesúlad zákona, že mladiství a maloletí sú povinní sa podrobiť takejto skúške a policajný orgán nie je oprávnený.
Takže terminologicky sme to, sme to dali dohromady a došlo tam aj k jednému, k jednému takému lapsusu, k takému nedostatku, kde, ktorý chcem teraz napraviť a chcem podať pozmeňujúci návrh.
To znamená, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892). Čiže pozmeňovák znie:
V § 2 odsek 2 doplniť alebo vymeniť:
"(2) Osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov
a) nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b) sú povinné podrobiť sa vyšetreniu na zistenie alkoholu podľa § 5 ods. 4 alebo vyšetreniu na prítomnosť omamných látok alebo psychotropných látok podľa § 5 ods. 5, ak je dôvodné podozrenie, že požili alkoholické nápoje alebo iné návykové látky."
Možno niekto bude argumentovať, že tento, tento bod sme chceli vypustiť a teraz ho znovu, znovu zavádzame, ale ja som tam chcel doplniť jednu vážnu vec, pretože osoby mladistvé a maloleté mali povinnosť sa podrobiť tejto dychovej skúške a bez ohľadu na to, či je podozrenie alebo nie je podozrenie. To znamená, že trochu to takto liberalizujeme, aby sme zosúladili terminologicky aj s tým oprávnením Policajného zboru vykonať vlastne takúto skúšku, a doplnil som tam to vyjadrenie alebo ten odsek, hej, "ak je dôvodné podozrenie".
To znamená, že ak by sme išli ďalej, tak tá osoba mladistvá a maloletá sa môže kedykoľvek vyhnúť takejto dychovej skúške, ale, samozrejme, nasleduje potom, potom tie dôsledky a následky jej chovania. Ale ak osoba mladistvá a maloletá poruší povedzme nejakým spôsobom zákon, priestupkom alebo trestným činom, a odmietne sa podrobiť takejto dychovej skúške, tak určí lekár vlastne podľa, podľa vizuálneho nejakého zistenia tú mieru opilosti, hej? Čiže aj tí kritici, ktorí tvrdia, že nejakým spôsobom nútime tých mladistvých a maloletých sa podrobiť tejto skúške, nemajú, nemajú pravdu a skôr to teraz až tak trošku viacej liberalizujeme.
Poprosím vás všetkých o podporu tohto zákona, pretože sme svedkami, že naozaj tí mladiství a maloletí v tých podnikoch v neúmernej miere, by som povedal, až požívajú tie alkoholické nápoje. Takže možno si aj vyslúžim za to kritiku, ale naozaj ten mladý človek potrebuje k svojmu životu, k svojmu vývoju, vývinu, mať čistú hlavu, čistú myseľ a čistú krv. Takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 15:19 - 15:20 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Štefan, my sa poznáme strašne dlho a ja nepochybujem o tvojich, tvojich vedomostiach, znalostiach, ale ťa obdivujem, pretože vysvetľovať ľuďom, ktorí naozaj nechcú pochopiť tú pragmatickú stránku toho zdravotníctva a vlastne tých zdravotných sestier, aj keby sme akokoľvek to vnímali. Ja nie som odborník na zdravotníctvo, ale chcem sa ti poďakovať, pretože veľakrát som ležal v nemocnici či už s vážnymi, alebo s ľahkými zraneniami a dokážem posúdiť takisto aj v minulosti, aj teraz, ako vlastne tie sestry sa správajú, alebo či sú potrebné na to nejaké, nejaké vzdelania alebo nejaké školenia, alebo proste nejaké, nejaké odborné kurzy. Chcem sa ti poďakovať, ale hlavne sa ti chcem poďakovať, že s takou trpezlivosťou vlastne vysvetľuješ týmto ľuďom s takým kľudom tú svoju pravdu. A naozaj aj my laici určite stojíme za tebou a myslíme si, že robíš dobrú prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:38 - 10:39 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 987 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 365. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti k návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 241. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcou sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 253 z 9. mája 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:38 - 10:39 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 986 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky návrh rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 364. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 240. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925a) vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 252 z 9. mája 2018. Týmto uznesením výbor poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2018 15:34 - 15:36 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ja neviem, či teraz mám chváliť, alebo haniť, lebo tie dve dámy predo mnou to spravili už za mňa, takže ja sa vyjadrím len k jednej veci.
Spomenul ste tu vlastne, že vláda chce riešiť tie pozemky pod cigánskymi osadami. Tieto pozemky sa dajú riešiť jedine zákonnou cestou. Stavanie nejakých hrádzí alebo rozprávanie o tom, že ich niekde vysťahujeme. Kam ich vysťahujeme? Sám veľmi dobre viete, že niekde už je tá infraštruktúra spravená, niekde už tie kanály sú hotové, cesty sú hotové, chodníky. Čo urobíme? Treba nájsť taký spôsob, aby sme vlastne tých ľudí, ktorí tam majú tieto pozemky, ktorí sú ukrátení vlastne o to, že by mohli využívať svoj pozemok, aby sme ich aspoň nejakým spôsobom odškodnili. Ja som absolútne za to, aby sa zrovnoprávnilo... (Reakcia z pléna.)
A ja som vás tiež počúval, keď ste rozprávali, tak poprosím, aj aby ste aj vy mňa počúvali.
Takže ja som tiež za to, aby sa vlastne odškodnili títo ľudia a hľadali sa zákonné cesty, pretože nijakým iným spôsobom sa to vyriešiť nedá.
A ja si myslím, že rovnoprávnosť by tu mala byť pre všetkých. Spomínate tu, dámy tu spomínali rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi. Ja tu problém takisto nevidím, ja si myslím, že tie práva má u nás každý.
Takže ja som nechcel byť kritický, ja som len chcel poukázať na to, že vláda naozaj chce riešiť tento problém, ktorý je pod tými cigánskymi osadami, zákonnou cestou a možno, možno zmierniť tie dopady, ktoré sú od socializmu, pretože tento problém nie je tu cez jednu alebo dve vlády, ale tento problém je tu už od socializmu, pretože to sa takto tu tradovalo, že Cigánom budeme vždy všetko dávať zadarmo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13.3.2018 18:34 - 18:38 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže, vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pamula a Peter Antal predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej úpravy je odstrániť prakticky, praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúcich, existujúceho zákazu používania alkoholických a iných návykových látok maloletých a mladistvých osôb. Podľa platného znenia § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú používať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovaným prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
Napriek tomu, že zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej a mestskej polície ani iných príslušník..., príslušných orgánov k tomu, aby v praxi preverili, či maloleté alebo mladistvé osoby požili alkohol alebo návykovú látku, a teda či došlo k porušeniu zákona. Takéto oprávnenie neobsahuje ani zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Uvedené, uvedené spôsobuje prakticky problémy pri kontrole dodržiavania zákonom, zákonom stanoveného zákazu a oslabuje vymožiteľnosť právnej normy. Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancom mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie a zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. Oprávnenie vyzvať maloleté a mladistvé osoby sa nestanovuje ako, ako neobmedzené, mladistvú alebo maloletú osobu nie je možné vyzvať kedykoľvek, ale len v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona stanoveného zákazu, teda ak je dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo inú návykovú látku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informáciu spoločnosti ani podnikateľské prostredie. Predkladá sa však jeho pozitívny vplyv na sociálny život.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2018 17:39 - 17:40 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Karol Farkašovský, ja si myslím, že tvoj prejav bol absolútne hodný človeka, ktorý sa rozumie problematike. Nikoho si neurážal, nikoho si nedehonestoval, ako to bolo zvykom pri iných vystúpeniach, a ja si myslím, že ak budeme takto vystupovať alebo ak budú poslanci Národnej rady takto vystupovať v Národnej rade, tak určite sa dôjde k nejakému konsenzu a tie názory, ktoré hovoria, že koaličné nápady nie sú schvaľované, tak určite prestanú, pretože ak budete komunikovať normálnym spôsobom s koalíciou, tak koalícia bude komunikovať normálnym spôsobom aj s nami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis