Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13. 3. 2018 o 18:34 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13. 3. 2018 18:34 - 18:38 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, takže vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pamula a Peter Antal predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej úpravy je odstrániť praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu používania alkoholických a iných návykových látok maloletých a mladistvých osôb. Podľa platného znenia § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z., osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov, nesmú používať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovaným prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Napriek tomu, že zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej a mestskej polície ani iných príslušných orgánov k tomu, aby v praxi preverili, či maloleté alebo mladistvé osoby požili alkohol alebo návykovú látku, a teda či došlo k porušeniu zákona.
Takéto oprávnenie neobsahuje ani zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Uvedené spôsobuje prakticky problémy pri kontrole, dodržiavania zákonom stanoveného zákazu a oslabuje vymožiteľnosť právnej normy. Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancom mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie a zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov, vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 zákona 219/1996 Z. z. Oprávnenie vyzvať maloleté a mladistvé osoby sa nestanovuje ako neobmedzené, mladistvú alebo maloletú osobu nie je možné vyzvať kedykoľvek ale len v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona stanoveného zákazu, teda ak je dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo inú návykovú látku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informáciu spoločnosti ani podnikateľské prostredie. Predkladá sa však jeho pozitívny vplyv na sociálny život. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:39 - 17:40 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Karol Farkašovský, ja si myslím, že tvoj prejav bol absolútne hodný človeka, ktorý sa rozumie problematike. Nikoho si neurážal, nikoho si nedehonestoval, ako to bolo zvykom pri iných vystúpeniach, a ja si myslím, že ak budeme takto vystupovať alebo ak budú poslanci Národnej rady takto vystupovať v Národnej rade, tak určite sa dôjde k nejakému konsenzu a tie názory, ktoré hovoria, že koaličné nápady nie sú schvaľované, tak určite prestanú, pretože ak budete komunikovať normálnym spôsobom s koalíciou, tak koalícia bude komunikovať normálnym spôsobom aj s nami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:08 - 17:09 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Žarnay, vy si uvedomujete, že čo by ste spôsobil, keby tento váš zákon prešiel, v našej spoločnosti? Pretože to, čo, to, čo vy navrhujete, by neplatilo len pre riaditeľov škôl, ale by mohol vzniknúť precedens pre všetky typy zamestnaní u nás na Slovensku. To znamená, že by sa mohlo povedať, že aj vy ako poslanec môžete byť len dve funkčné obdobia. A ktokoľvek iný, primár alebo, alebo policajný riaditeľ, alebo akékoľvek odvetvie. Starostovia, povieme im, môžete kandidovať len dvakrát. Viete si predstaviť, čo by to spôsobilo v Slovenskej republike?
Netvrdím, že váš názor nemá ratio, ale jednoducho sa treba na to pozrieť trošku z takého širšieho hľadiska. Pre strom nevidíte celý les. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:30 - 16:32 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Pán kolega, vyzval ste ma alebo vyzval ste nás na, na nejaké, nejaké veci, alebo na nejaké príklady. Viete, spomenul ste tu aj, aj výložky Andreja Danka, čo sa týka, čo sa týka prezentácie, ja si myslím, že vidíme, vidíme vo svete, môžeme si zapnúť telku, môžeme pozerať o tom, môžeme pozerať rôzne, rôzne dokumentárne filmy alebo správy zo sveta, keď bolo tu už aj spomenuté, o bozkávaní povedzme americkej vlajky. Bolo tu spomenuté o..., nejaké iné, iné takéto prejavy a ja si myslím, že novinári to prekrútili a úplne zbytočne zosmiešnili predsedu Národnej rady a predsedu Slovenskej národnej strany, pretože keď to tak cíti, že je hrdý na to, že je vojak, že je členom slovenskej armády, tak tie výložky pobozká. A aký je v tom rozdiel, keď Američan pobozká svoju vlajku? Aký je v tom rozdiel, keď predseda Národnej rady pobozká povedzme výložky? Asi si ich váži, asi si ich ctí. Prečo porovnávame niečo a vynášame rozsudky úplne niekde inde. Je to iné? Je to presne to isté. Ja si myslím, že ak má tú úctu k slovenskej armáde, tak to spravil a bolo to správne, podľa mňa to bolo správne a nemá sa za čo hanbiť. A tá dehonestácia jeho osoby, to bolo už len také, také vyvrcholenie, možno aj niektorých ľudí, ktorých naozaj nezaujíma slovenský národ, slovenská, slovenská armáda.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 16:11 - 16:13 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že ste reagovali na moje vystúpenie. Ja som sa hneď v prvých minútach ospravedlnil za to, že som nemohol vystúpiť, že som nemohol reagovať k tým zákonom, ktoré ste predkladali. Nechcel som to zneužiť, hej, ale, ale k tomu, k tomu predkladanému zákonu teraz za dve minúty naozaj neviem, neviem, čo povedať.
Čo sa týka vašich vystúpení, áno, s niektorými sa viem stotožniť, vieme o nich rozprávať, vieme diskutovať. Expresívne výrazy, ja si myslím, že sem nepatria, že sú, sú niekde na úplne inej úrovni, takže môj, môj, moje také posolstvo pre, pre všetkých vás, ktorí ste naozaj reagovali. Slovenská národná strana, tak ako Karol Farkašovský povedal, bude mať čo, s čím sa pochváliť na konci volebného obdobia. Máme len 8,5 %. Môžeme, môžeme žiadať od koaličných partnerov len to, na čo máme nárok. To je, to je celé, ktoré, ktoré naozaj vie pochopiť určite každý.
A čo sa týka, že či opozičné prejdú-neprejdú. Tak ako kolega Farkašovský povedal, treba komunikovať. Prečo, prečo opoziční poslanci predkladajú ako na bežiacom páse niektoré zákony, ktoré sú aj nezmyselné? Možnože myšlienka by tam bola, ale nech odkomunikujú to s ministerstvami. Neodkomunikujú to s ľuďmi, ktorých sa to týka. Jedným zákonom môžu narušiť ďalších päť zákonov, ktoré, ktoré znepríjemnia život bežnému človeku. Takže to je z mojej strany o komunikácii.
Ono je veľmi ľahko, ja som, ja mám pripravených možno 15 zákonov, ktoré, ktoré stoja. Komunikujem s ministerstvami. Myslíte si, že to je jednoduché aj koaličnému poslancovi presadiť nejaký zákon? Po tých ministerstvách chodiť a tú mašinériu a tú byrokraciu ovplyvniť?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 15:52 - 15:59 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, viackrát tu bolo spomenuté meno Slovenskej národnej strany. Neviem, čím sme si to zaslúžili, ale začnem tak, tak, alebo som sa chcel prihlásiť aj k minulým témam, ale nebolo mi umožnené, pán Glváč zabudol vyhlásiť ústnu rozpravu alebo som nepostrehol, takže hlásim sa teraz a chcel by som niektoré veci dať na pravú mieru.
Slovenská národná strana je najstaršou politickou stranou Slovákov. Som hrdý na to, že som Slovák, som hrdý na to, že som člen Slovenskej národnej strany. Nemyslím si, že robím hanbu Slovensku alebo slovenskému národu. Nemyslím si, že robím hanbu slovenským dejateľom, ktorí, ktorí bojovali za to, aby tento národ mal nejaký štát, nejakú republiku. Nevyhradzujem si právo hodnotiť ľudí, či sú lepší Slováci, či sú horší Slováci. Každý má na to svoj spôsob.
Bolo tu veľakrát povedané v Národnej rade, že poslanci tu musia sedieť. Potom niektorí tvrdili, že poslanci tu nemajú sedieť. Vždy tak, ako to komu vyhovovalo. Práca poslanca Národnej rady nie je len o tom, že tu sedí a hlasuje za zákony. Každý jeden z vás viete, čo poslanec musí všetko robiť. Nebudem vám to vysvetľovať, pretože to by, to by sme strácali čas. Každý má na to svoj názor, svoj spôsob riadenia alebo, alebo svoj spôsob práce. Ja robím všetko tak, podľa svojho vedomia a svedomia, aby som sa nemusel v budúcnosti hanbiť. Existuje ale aj nejaká loajalita, existuje aj stranícka disciplína.
My v Slovenskej národnej strane veľakrát si musíme hryznúť do jazyka a veľakrát musíme urobiť aj veci, ktoré, predtým by sme povedali, že by sme nikdy neurobili. Nie sú to zásadné veci, ale sú to veci, s ktorými sa vieme stotožniť.
Vrátim sa k hymne. Ja si tiež myslím, že by to malo byť tak, ako ste povedali. Ale politika je o tom, že musíte komunikovať. Musíte prísť, dohodnúť sa s vedením, dohodnúť sa s politickými stranami, a jednoducho aby ten zákon prešiel, aby ten výsledok bol reálny. Pretože ono je veľmi ľahko povedať niečo. Bolo tu povedané, že referendom, že, či, či niekto chce, alebo nie. Urobme referendum, či ľudia chcú dane. Alebo urobme referendum, či ľudia chcú pokuty za rýchlosť. Jednoducho zdravý rozum musí zvíťaziť. Máme demokraciu. Demokracia je o tom, že väčšina rozhodne o menšine. Ja viem, že niektorí to nechcú počuť, ale, bohužiaľ, je to tak. Či 150 poslancov, alebo 100 poslancov, nie je také rozhodujúce. Medzi 150 poslancov môže byť jeden ten zlý a môžu byť 150. Pri 100 poslancoch môže byť jeden a môžu byť 100 poslanci. Čiže tá, tá výška alebo ten počet poslancov nerozhoduje o kvalite. Rozhoduje len o počte, o číslach. Úspora je minimálna. Treba šetriť niekde inde. Netvrdím, že nie, hej, každá koruna.
Ja som z východného Slovenska, ja napríklad bratislavským kaviarňovým hráčom dosť leziem na nervy, pretože ja sa hnevám, keď, keď rozprávajú o niektorých veciach, ktorí, ktoré, ktoré sú mne proti srsti, pretože ja im stále hovorím, že existuje aj jedna lokalita Bratislavy, hej, a treba si ju všímať, a to je Slovensko. Pretože podľa Bratislavy Slovensko končí niekde, niekde hneď za hranicou, hranicou Trnavy alebo Nitry a ostatné je len východ a ďaleký východ.
Ja takisto nie som spokojný s tým, ako, ako niektorí povedali, že sa Land Rover postavil v Nitre. Ja by som chcel, aby bol postavený medzi Košicami a Prešovom, aby ľudia nemuseli cestovať, aby tu nebol rozpad rodiny, sociálny aspekt. Ale máme 8,5 %, môžeme vyskakovať do tej výšky, koľko máme percent. Ak by sme odišli z koalície, ak by sme čokoľvek spravili, čo tým zmeníme? Budú nové voľby? Niečo sa zmení? Zoberme si prieskumy. Aké sú nálady ľudí? Ja sa stretávam takisto ako vy s bežnými občanmi a každý povie, že sme zlodeji, darebáci a neviem čo všetko.
Ja tvorím niečo iné. Som robil rozhovor pre košickú televíziu a som povedal, že som prekvapený, že v Národnej rade sú slušní ľudia a väčšina je tam slušných ľudí, 99 %, podľa môjho názoru v Národnej rade sú slušní ľudia. Nesúhlasím s rôznymi názormi, ktoré tu sú. Nesúhlasím s tým, ale preto nemusím niekoho urážať alebo niekoho nemusím obviňovať. Je to politika. Ľudia nás sem dali za každú jednu politickú stranu. Je príslovie alebo, alebo keď nechceš, aby niekto robil niečo tebe zlé, tak nerob jemu. A presne toho sa ja držím. Ja nemám problém si s hocikým sadnúť. Som z regiónu, kde je vysoká miera nezamestnanosti, máme tam Cigánov. Nehanbím sa povedať, nebojím sa povedať, že sú to Cigáni. Takže kvitujem, že, že naozaj máte, máte záujem o Slovenskú národnú stranu, že nás vyzývate, aby sme podporili vaše zákony, ale v prvom rade musí byť komunikácia.
A chcel by som povedať ešte jednu vec. Ak chcete od niekoho podporu, nemôžete v rôznych vašich výstupoch do nás kopať, bohužiaľ, za to, že máme niektoré názory iné. Ako, ako môžeme hodnotiť, že či tie vaše názory sú lepšie a naše sú horšie? Kto to posúdi? Kto nám dáva právo, vám alebo nám? Buďme politici, buďme dospelí a komunikujme. Snažme sa dohodnúť, snažme sa urobiť niečo pre toho občana, pre toho Slováka, pre tento národ. Ale bezdôvodne to nepôjde. Keď sa budeme hádať, keď sa budeme obviňovať, tak jednoducho dohoda nebude.
Nechcel som vystúpiť, nechcel som zdržiavať, pretože určite, určite pragmaticky vy ste to už zdôvodnili, všetky, všetky tieto zákony, ktoré, ktoré ste predložili. Nevravím, že sú to zlé zákony.
Ešte raz poviem, dá sa o tom rozprávať, ale musíte komunikovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 17:31 - 17:32 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Nechcem zdržiavať, ale oslovil ste ma, pán kolega. Ja to nemyslím doslova, to, čo som povedal, že sa absolútne tomu nerozumiem. Ja som športovým strelcom asi dvadsať rokov. Som predseda športovo-streleckého klubu, ja o tých zbraniach niečo viem, o tých krátkych zbraniach, dlhých zbraniach. O tých vojenských zbraniach toho až tak veľa neviem, netrúfam si, netrúfam si špecifikovať, že či armáda Slovenskej republiky potrebuje takú výzbroj alebo takú výzbroj, čo sa týka tejto techniky. Pán Krajniak má absolútne pochopil vtedy, lebo on povedal, že o tom hrúbke panciera, o tej rýchlosti, že vojaci môžu mať rozličné názory na to, že či majú byť rýchlejší alebo možno pevnejší alebo či má plávať alebo neplávať. To si netrúfnem povedať, nech to povedia vojaci, ja som to len tým smerom smeroval. Ja som nechcel povedať, že som blbý, že naozaj neviem sa k tomu vyjadriť. Ja som si to naštudoval, ja som si to pozrel, konzultoval som to s priateľmi, s vojakmi, ale jednoducho naozaj neviem zaujať stanovisko, pretože aj vojaci v armáde majú rozličné názory na to. Ja som to tým smerom myslel. Nech sa oni rozhodnú, čo chcú. Keď chcú mať zelené, budú mať zelené, keď červené, červené. Trošku som to teraz prehnal, ale takto som to myslel.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:01 - 14:03 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Krajniak, neberte to v zlom, čo som povedal, ale ja, ja naozaj, ja oceňujem to, že ste na to pripravený, že ste možno v tejto, v tomto parlamente jeden z odborníkov na problematiku zbraní alebo, alebo zbraňových systémov. Ale ja nie som odborník a ja sa viem vyjadriť ako bežný občan, ako poslanec, ako politik, ako člen politickej strany, v akom smere to je potrebné. Ale naozaj táto diskusia by nemala byť verejná. Táto diskusia by mala byť naozaj za zatvorenými dverami. A pán kolega Dostál povedal, že to, že vláda, hej, a či, či zvolení a kontrola a tieto veci. Ja súhlasím, pán kolega Dostál, ale viete, sú veci, tak ako povedal Števo Zelník, že jednoducho bežný občan by nemal sa zaoberať a nemal by byť zaťažovaný takouto problematikou. To všetko by malo byť za zatvorenými dvermi. Mali by sme, mali by sme to riešiť vysoko odborne. Naozaj ja, ja, keby ste ma zobrali na desať strelníc a by sme tam dva týždne strávili pri tých, pri tých bojových transportéroch, tak mohol by som svoj subjektívny pocit dať. Ale vo vojne to je možno niečo iné. Možnože niekedy ten samopal je lepší ako guľomet. Možno niekedy krátka zbraň je lepšia ako dlhá zbraň, ja to neviem posúdiť. Ja len to chcem povedať, že naozaj, táto diskusia v tejto Národnej rade nie je dôstojná. Nechcem, nechcem spochybňovať, že ste ju zvolali, lebo možnože ste nemali inú možnosť, ale, ale naozaj, my sa k tomu vieme vyjadriť len takto, ako som povedal, politicky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:26 - 13:28 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, ja to začnem trošku z inej strany. Ja to osobne poviem, že ja som hrdý na to, že som Slovák. Som hrdý na to, že som členom Slovenskej národnej strany a znovu som hrdý na to, že Slovenská republika má takého ministra obrany, ako ste vy.
Ja si myslím, že v tom svojom príhovore ste jasne pomenovali všetky, všetky veci, ktoré opozícia tu vytýka. Jasne ste pomenovali veci, ktoré sú absolútne, absolútne nespochybniteľné. Na môj vkus to bolo trošku dlhé, pretože ja nie som odborník v oblasti obrany. Takisto sa nerozumiem do tých zbraňových systémov. A práve preto ja si netrúfam ani, ani nejako hodnotiť, či nejaké bojové vozidlo také alebo také je lepšie alebo horšie. Môžeme sa baviť tu v tejto Národnej rade o politických veciach, môžeme sa baviť o tom, že či naozaj dáme prácu Slovákom alebo dáme prácu Nemcom, alebo dáme prácu niekomu inému. Ale ja si myslím, že keď lekár operuje, tak nemôže sa mu každý do toho starať, že ako operuje. A už vôbec nie laici. A my všetci tu, ja si dovolím povedať, že 99 % v tejto Národnej rade sme laici, čo sa týka obrany alebo bojovej techniky. A takisto my by sme sa nemali starať do toho, že ako ministerstvo obrany rieši situáciu ohľadne našej obrany. Musíme im dôverovať. Ľudia si zvolili vládu Slovenskej republiky, ktorá má mandát na štyri roky, aby tieto problémy riešila. A tento mandát využívate, ja si myslím, že veľmi dobre. A som naozaj hrdý na to, že ste ministrom slovenskej vlády. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 10:51 - 10:52 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel oceniť príhovor alebo vlastne vyjadrenie pána predsedu Národnej rady, pretože ja si tak predstavujem vyjadrenia k danej problematike, pretože tak ako povedal na začiatku pán Vašečka, že táto problematika nepatrí do Národnej rady. Ja si myslím, že sú tu veci, ktoré by nemali byť zverejnené a vôbec by nemali byť riešené v Národnej rade a už vôbec nie zaťažovať týmto našu spoločnosť. Sú to veci, ktoré sú vysoko špecifické a odborné. A tieto špecifické a odborné veci patria aj do režimu utajenia.
Ja by som chcel zdôrazniť, že nikto z nás nepochybuje o tom, že sa tu deje niečo, niečo, by som povedal, nekalé. Každý má svoj názor na to. Nikto z nás nie je odborník. Na ľavej strane v tejto Národnej rade sedí minister obrany, ktorého nikto z vás nespochybnil. Je to odborník na svojom mieste. Nikto nepochybuje o tom, že by mal nejaké svoje osobné záujmy na tom, aby tie transportéry alebo akákoľvek zbrojárska technika bola nakupovaná či vo Francúzsku, Nemecku alebo Španielsku. Každý z nás chce, aby naši vojaci boli chránení, aby mali vybavenie, aby mali svoje zbrane na takej úrovni, ako sa patrí.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis