Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.10.2018 o 12:01 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 22.10.2018 12:01 - 12:02 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1152. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

22.10.2018 11:29 - 11:31 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1172. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2018 10:32 - 10:33 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1145. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1198 z 1. októbra 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 14:08 - 14:10 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ja by som chcela len pripomenúť k tým stupňom náročnosti práce, že sa týkajú nepriamo oveľa širšieho okruhu zamestnancov ako len tých, ktorých zahŕňa práve tento zákon, pretože tu máme napríklad neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých zamestnanci majú síce zmluvy uzatvorené podľa Zákonníka práce a teda mali by sa nich vzťahovať aj stupne náročnosti práce, ale v skutočnosti finančný príspevok, ktorý dostávajú na svoju činnosť, ktorý je zakotvený v zmluvách, sa odvoláva práve na zákon o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme. A to znamená, že v realite práve aj takíto zamestnanci dostávajú mzdu len na základe tohoto zákona, lebo v skutočnosti na viac nemajú. Vieme všetci dobre, ako ťažko prežívajú tieto zariadenia sociálnych služieb. Takže len pripomínam, že tu nastáva trošku problém aj v tom, že či sa a do akej miery môžu vlastne napĺňať tie stupne náročnosti práce pri Zákonníku práce, ak teda dostávajú finančný príspevok len v tejto výške.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 12:39 - 12:42 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1088. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1142 z 27. augusta 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.9.2018 12:09 - 12:09 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1005. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1100 z 26. júna 2018, rozhodnutím č. 1054 z 28. mája 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 18:03 - 18:09 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, musím sa priznať, že som veľmi rozladená z toho, čo tu predviedol pred chvíľou pán kolega Tomáš, a budem sa k tomu ešte chvíľku vracať. Vy poviete, že čo sa stalo. Stalo sa toľko, že keď si neuvedomíte vy a vaši kolegovia aj pán minister Richter, že pokiaľ nezačnú nalievať peniaze do sociálnych služieb, tak vy nebudete mať komu dávať tie vaše slávne vianočné príspevky, pretože tí ľudia vám v tých zariadeniach pomrú. Oni tam mrú totižto už teraz a za chvíľku vy tých svojich voličov stratíte. A toto mi príde ako úplný výsmech, že vy sa snažíte peniaze rozhadzovať v zákone, ktorý si naozaj tie peniaze, viete veľmi dobre, že, že ich žiadajú, žiadajú neustále, každý jeden rok žiadajú extra dotácie, a vy si teraz tu schválite v tomto návrhu, zákone nejakú vianočnú dotáciu na dôchodky. To je, to je naozaj hanba!
V tomto duchu; ja som naozaj, aj tento zákon o sociálnych službách sledujem dlho, lebo som sa venovala denným stacionárom. Napriek tomu, že sme robili všetko, čo sme mohli, snažila som sa, neustále sme s kolegyňou boli v kontakte aj s ministerstvom práce, stále sme, stále sme pripomienkovali, že jednoducho ony budú v problémoch, stále sa riešia problémy sociálnych služieb na poslednú chvíľu, znovu pred koncom roka, znovu sa to má rýchlo schvaľovať, lebo, lebo už sa pripravujú ďalšie zmeny, lebo, lebo, aby platili v roku 2019. A máme koniec roka a ešte to nie je ani v parlamente. Presne takýmto štýlom všetko robíte, potom to tak vyzerá a potom sa to musí opravovať. Lebo si nedáte na to čas, nenecháte si poradiť, lebo už potom vy nemáte čas nič opravovať ešte, ešte predtým, ako vôbec niečo príde do praxe.
Tak je to v podstate aj s tou bezbariérovosťou. Ja si tu neustále hádžem pingpong s ministrom práce a s jeho štátnym tajomníkom Ondrušom, pretože oni ma považujú za, teda oni stále tvrdia, že bojujem proti bezbariérovosti. Naopak. Ministerstvo práce bojuje proti bezbariérovosti, pretože okrem toho, že napíše nejakú formulku do zákona, aby si teraz všetky zariadenia nejakým švihnutím čarovného prútika odstránili všetky bariéry, lebo oni sami netušia, že ako, tak proste napíšu si, napíšu si len nejaký dátum do zákona, ale neurobia nič preto, aby sa reálne tie, tie bariéry odstraňovali. Jednoducho takto sa to robiť nedá. A nedá sa to, a netýka sa to len jaslí, týka sa to aj všetkých ostatných zariadení sociálnych služieb, pretože, pretože tie zariadenia sú naozaj niektoré v katastrofálnom stave, tí ľudia tam žijú v nedôstojných podmienkach a stále sa robí pre to málo. Preto som sa pýtala, aký fond, aké peniaze sa vyčlenili? Dnes som mala otázku na predsedu vlády o tom, že koľko peňazí sa vyčleňuje vôbec na debarierizáciu v rozpočte, kto s tým ráta, kedy budú konečne tie peniaze. Každý rok čakáme, každý rok pozeráme, koľko peňazí sa tam vyčlení, a stále nič. Žiadny špeciálny program, žiadne, žiadne systémové riešenia na odstraňovanie bariér.
Odstraňovať bariéry sa naozaj takýmto spôsobom nedajú a skúste si otvoriť nejaké zariadenie, keď sa teraz stále bavíme o zariadeniach sociálnych služieb, nechcem odskakovať od témy, skúste si otvoriť nejaké zariadenie, keď ho budete musieť mať po novom od začiatku bezbariérové, tak si to zariadenie ani neotvoríte, lebo tu žiadne priestory ani nenájdete, pokiaľ, pokiaľ nemajú, teda tieto nové priestory, ktoré bezbariérové sú, majú väčšinou aj vysoké nájmy, ktoré si tie, tie, tí prevádzkovatelia, ktorí by si chceli takéto, takéto zariadenia otvoriť, nemôžu jednoducho dovoliť. Na prevádzku často majú malé prostriedky, nedostávajú ich, čiže za chvíľku my tu nebudeme mať žiadne zariadenia, ak sa budeme podľa tohoto držať.
Preto ja naozaj apelujem nielen na ministra Richtera, lebo, lebo ten má pod palcom ľudí so zdravotným postihnutím a práve túto debarierizáciu, nikto iný to tu nerieši, a teda on tiež nie, ale nech to už konečne začnú riešiť a nech to už začnú riešiť medzirezortne, nielen, nielen každý minister sa trápi s tým, čo, alebo teda každý minister sa zaujíma len o to, čo má na svojom ministerstve, a od všetkého ostatného hádže ruky preč. A takto funguje aj hlavné kontaktné miesto. Už som to niekoľkokrát spomínala, aj tam skapal pes, tiež som sa pokúšala iniciovať aspoň od nich, nech, nech vyvíjajú aktivity smerom k odstraňovaniu bariér, bolo jedno stretnutie a teraz zase nič, nevedia sa skontaktovať ani len s ministerstvom dopravy. Takže ako je to úbohé naozaj a takýmto spôsobom sa nikde nepohneme.
Ja by som si veľmi želala, aby tie, tie zariadenia boli od začiatku až do konca bezbariérové, ale týmto spôsobom sa k nim nikdy, nikdy nedopracujeme. Takže, milí kolegovia, ja vás naozaj prosím, uvedomte si to raz a navždy, že za chvíľku to budete vy, ktorí budete potrebovať tie zariadenia a bude sa vám tam veľmi ťažko žiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:49 - 17:49 hod.

Silvia Shahzad
Ďakujem. Pán kolega, môžte nám, prosím vás pekne, trošku objasniť, že ktorých zariadení sociálnych služieb sa tento pozmeňovací zákon týkal? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 17:45 - 17:46 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem, ja len v krátkosti. Samozrejme, súhlasím s tým, čo povedala pani kolegyňa a zaujala ma tam len jedna poznámka, ten fond na odstraňovanie bariér. Pevne verím, že ten fond je dostatočne veľký na to, aby bol určený nielen pre jasle, ale aj pre ostatné zariadenia sociálnych služieb, a to sa nebavíme teda o ďalších, iných zariadeniach, pretože naozaj všetky tieto zariadenia trpia na túto chorobu a môže to byť aj v budúcnosti veľký problém.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 14:58 - 14:59 hod.

Silvia Shahzad Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chápem, že tento prípad je na súde, lenže tento prípad už je na súdoch minimálne osem rokov, z toho štyrikrát táto pani vyhrala Najvyšší súd a napriek tomu ústredie práce nekoná. Napriek tomu ju stále nútia podať si novú žiadosť a na základe novej žiadosti by jej už príspevky aj schválili, ale pokiaľ sa na tie súdy obrátila preto, že cítila nespravodlivosť, že rozhodli nesprávne už v tom prvom prípade, nerozumiem, prečo doteraz ani v jednom prípade, resp. boli jej priznané možno nejaké preukazy. Napriek tomu sa tieto veci stále ťahajú už osem rokov. A hovorila som to na schôdzi. Tu sa bavíme o človeku so zdravotným postihnutím, ktorý má nejakým spôsobom podlomené zdravie a ešte sa naťahuje aj s úradmi, s ústredím práce, s ministerstvom a proste všetci, všetci, všetci ju proste odmietajú nejakým spôsobom. Takže ja sa pýtam, že či ministerstvo robí nejaké iné kroky, ako urobilo doteraz a ako bude len čakať, že či sa aktívne chce podieľať na vyriešení tohoto prípadu? Ďakujem pekne.
Skryt prepis