Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.2.2019 o 15:24 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:24 - 15:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, len také dve krátke poznámky. Spomínali ste vo svojom vystúpení, že ste z toho zákona vyčítali, že dodávateľ nemôže predávať obchodu za, pod svoje teda výrobné náklady. No, môže predávať, ale ak sa teda nebude na to sťažovať, čiže tam má tú možnosť, ak chce, tak môže a nebude sa sťažovať.
Taktiež ste spomínali, že pokuty a ich neprimeranosť alebo protiústavnosť. No, pokuty sa udeľujú v súlade s rozhodnutiami Ústavného súdu a taktiež pokuta nebude, nemala by byť likvidačná, ale mala by mať odstrašujúci účinok, aby do budúcna vedela pôsobiť preventívne a vedela zabrániť protiprávnym konaniam a znevýhodneniam, ktoré by obchodné reťazce mohli využívať voči svojim dodávateľom.
V tom návrhu, ktorý ste kritizovali, je to vlastne v politickej línii Slobody a Solidarity, bolo to niečo podobné ako pri pani kolegyni Kiššovej, preto nebudem sa opakovať s tými výčitkami, ktoré som adresoval v mojej faktickej poznámke aj na ňu.
Poslednú vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, stále by som možno čakal v tej konštruktívnej diskusii, že keby ste prišli možno s vlastným návrhom a pohľadom na danú vec, akým spôsobom by ste chceli vy pomôcť slovenským dodávateľom nastaviť tú rovnováhu, ktorá v tom obchodnom, v tej potravinárskej vertikále neexistuje. Pretože stále sa odvolávate len na slobodu trhu a trh vyrieši všetko, ale dobre vieme, že jednoducho trh tu zlyhal na plnej čiare, a preto by som počul možno od vás konkrétnejšie úlohy alebo konkrétnejšie návrhy, akým spôsobom by ste chceli danú situáciu na Slovensku riešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:09 - 15:25 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, na začiatok jednoduchá otázka, na ktorú ste neodpovedali. Chcel by som priamu, chlapskú odpoveď. Existujú alebo neexistujú nekalé praktiky na Slovensku? Jednoduchá otázka a odpoveď.
A teraz k vášmu vystúpeniu, v ktorom sme od kuracích krídelok prešli až k vyrovnanému rozpočtu. Bolo tam strašne veľa povedané, s väčšinou vecí s tebou súhlasím, ale nesúhlasím s tými vecami, ako si spomínal, že spochybňujeme existenciu maloobchodných sietí. Nikto z nás nespochybňuje existenciu maloobchodných sietí. A to, že od roku 2002, 2003 nabrali niektoré obchodné reťazce takú veľkú silu, áno, bola to chyba. Žiaľbohu, aktuálny stav je takýto a musíme sa s tým popasovať.
Kritizoval si predošlé vlády, že žiadnym spôsobom nezasahovali do podnikateľského prostredia obchodných reťazcov, a na strane druhej kritizuješ, že teraz prinášame nejaké riešenia, návrhy zákonov, ktorým chceme tento stav prinavrátiť na normálnu úroveň. Čiže poprosil by som aj na toto reagovať.
Spomínal si, že vybudovať maloobchodnú sieť je drina. Áno, je to drina. Takisto je drina niečo dopestovať, niečo dochovať, niečo spracovať, niečo vyrobiť, niečo zabaliť, a dokonca to aj odviezť priamo tomu obchodnému reťazcu. Čiže musíme pozerať na obidva konce toho obchodného reťazca.
Ďalšiu vec, čo si v tom tvojom príspevku spomenul, je to, že Slovensko by malo podporovať slovenských potravinárov, aby sme vyvážali vonku slovenské potraviny. Podľa mňa prvoradou úlohou Slovenskej republiky by malo byť podporovať slovenských výrobcov na to, aby sme doma vedeli predať, aby sme využívali domáce produkty pre seba a nemali by sme vyvážať vonku a zvonku dovážať sem kvalitou často nižšie potraviny, ako vyrábame tie slovenské. Čiže podľa mňa to je trošku pomýlené, podporovať slovenských výrobcov, aby sme vyvážali. Práve naopak, uspokojme najprv domáci trh, aby na Slovensku sme mali všetci k dispozícii a boli dostupné potraviny slovenských výrobcov, až potom, ak je nejaký prebytok, vyvážajme tie potraviny vonku a nie primárne len vyvážať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:39 - 14:55 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ak pán kolega Jurzyca sa nenahnevá, tak by som použil jeho slová.
Veľmi dobré vystúpenie, pani kolegyňa, veľmi trefné. Ja by som upriamil pozornosť na úvod tvojho vystúpenia, kde si názorne zdôraznila to, akým spôsobom sa tento zákon pripravoval, s kým všetkým sa tento zákon konzultoval. Je pochopiteľné, že zástupcovia obchodných reťazcov, hlavne Slovenská aliancia moderného obchodu, bude proti tomuto návrhu zákona, pretože si myslím, že oni najviac využívajú tie kľučky v tých zákonoch, ktoré sú nedokonalé a privádzajú našich potravinárov a poľnohospodárov do smútku.
Ja by som možno aj apeloval na tých, ktorí budú vystupovať, a to si vlastne zdôraznila aj ty, že nech každý, kto bude vystupovať, nech povie na rovinu, či si myslí, že na Slovensku sú alebo nie sú nekalé praktiky, či tento problém je vážny alebo nie je vážny. Pretože zdá sa mi, že stále niektorí ako keby zakrývali pred týmto problémom oči a potom sa veľmi ťažko diskutuje o niečom, o čom si niekto myslí, že vôbec neexistuje.
Ja som veľmi rád, že si zdôraznila aj spôsob, akým sa tento návrh zákona pripravoval. A naozaj nie je namierený proti nikomu konkrétne. Chceme len nastaviť rovnováhu síl v tom nerovnovážnom boji, ktorý tu na Slovensku je. Každý rozpráva, že konkurencia by tu mala byť zachovaná, že trh vyrieši všetko. Ale veľmi dobre vieme, že trh, žiaľbohu, v tomto segmente zlyhal. A to spomínal aj pán kolega Antal, ktorý povedal, že jednoducho v tomto vzťahu, ten vzťah medzi obchodnými reťazcami a potravinármi alebo dodávateľmi potravín, nazvime ich akokoľvek, jednoducho je pokrivený. Jednoducho pár spoločností na Slovensku využívajú svoje dominantné postavenie a, žiaľbohu, na Slovensku nie sú zákony, ktoré by ich dokázali prinavrátiť na tú normálnu cestu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 14:24 - 14:40 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som veľmi pozorne počúval vaše vystúpenie a stále ste dookola opakovali, že Slovensko je trhová ekonomika, treba zabezpečiť hospodársku súťaž. Ja s vami plne sa stotožňujem.
Len vy naozaj asi neviete, akým spôsobom fungujú tie veľké reťazce voči tým malým dodávateľom potravín na Slovensku. Pán kolega Antal to už spomenul, že ten boj je nie férový, a možno vy, váš klub je možno jediný, ktorý to nevidí, že na Slovensku niečo také je, že vôbec nejaké nekalé praktiky existujú. Vy tomu možno naozaj úprimne veríte, že nič také sa na Slovensku nedeje, No ale, žiaľbohu, deje sa. Je to už nielen slovenský problém, ale v rámci aj V4 a nielen v rámci V4, ale aj na európskej pôde to dospelo až tak ďaleko, že Európska únia prináša v tomto, na tento problém aj smernicu. To ste spomenuli aj vo svojom príhovore alebo, resp. v diskusnom príspevku. Takže nie, nekalé praktiky na Slovensku už sú, existujú a treba s nimi bojovať. A štát je tu od toho, aby určil pravidlá tam, kde trh nefunguje. Od toho tu štát je.
Spomínali ste, že načo prijímame zákon, keď bude smernica Európskej únie. Len, žiaľbohu, tá smernica Európskej únie sa uberá nejakým zvláštnym spôsobom, kedy sú tam, tuším, len štyri praktiky vymenované ako nekalé, a dokonca dvojaká kvalita potravín nie je nekalá praktika, čo si myslím, že nikoho z nás, ako tu sedíme, neteší. A ja som rád, že Slovensko prijíma v tomto naozaj prísny zákon, ktorý nastolí poriadok medzi tými vzťahmi. Tie vzťahy nie sú zdravé, pani kolegyňa. Spýtajte sa kohokoľvek.
Spomínali ste, že počúvate odborníkov, tak skúste popočúvať aj tých, ktorí dodávajú na tie obchodné reťazce, ktorí sú nútení platiť za listing. Spomínali ste tu, že to je v poriadku, keď platia za to, že ich zaradia do katalógu. No, v poriadku to nie je podľa mňa, lebo nikde inde sa to nerobí, len vo vzťahu obchodné reťazce a potravinárom, nikde inde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:56 - 17:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si na rozdiel od mojej predrečníčky myslím, že tento návrh zákona prinesie viac transparentnosti do fungovania Rady Slovenského pozemkového fondu, pretože viacej očí viacej vidí. A myslím si, že tieto dve stavovské organizácie, ktoré budú mať možnosť nominovať svojich zástupcov do rady, napomôže k transparentnému fingovaniu Rady Slovenského pozemkového fondu a nebude to výlučne len na politikoch.
Pán kolega, vy ste vo svojom vystúpení spomenuli viacero problémov, ktoré sa v oblasti pozemkov, existujú, áno, máte pravdu len primárne tento návrh alebo tento bod tieto veci nerieši. Ale je to komplexný problém, ktorému sa treba podstatne viacej venovať, súhlasím s vami.
Spomínali ste, že vyššie územné celky akýmsi spôsobom nechávajú tak vysporiadanie ciest II. a III. triedy. No ale už máme viac ako rok po voľbách, tak by som odporučil vašim zástupcom v Žiline a v Trnave, aby teda sa začali o to zaujímať, však máte už priamo možnosť ich kontaktovať, už máte svojich zástupcov aj v exekutíve. Čiže vyhovárať sa stále, že nedá sa, nemôže, no nech ukážu, či vedia. Ak ste nepostrehli, tak už máme viac ako rok po voľbách.
A spomínali ste, že keď iné stavovské organizácie by mali mať tých zástupcov, bol by som rád, keby ste povedali svoj názor, že kto a respektíve aké iné stavovské organizácie by mali byť v tej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 16:03 - 16:05 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja plynule nadviažem na pána predsedu výboru pána Antala a plne sa s ním stotožňujem v tom, že systém dotácií v okolitých krajinách je, existuje, tento fakt nemôžme opomenúť a je našou povinnosťou našim slovenským poľnohospodárom tiež dať rovnosť šancí a štát má tú povinnosť vymyslieť dotačné schémy, akým spôsobom vyrovnať tú šancu na trhu, aby boli konkurencieschopní.
Tento návrh, ktorý predkladajú moji kolegovia, pomôže slovenským poľnohospodárom a ja nesúhlasím s tým, že je nesystémový, že to je zlé a kriví trh. Práve táto pomoc je tá pomoc, po ktorej volajú. Z okolitých krajín veľmi dobre vieme, že obdobné dotačné systémy fungujú a poľnohospodári si to pochvaľujú, pretože, a preto Slovensko musí niečo podobné zaviesť, plus aj, samozrejme, iné nástroje.
Mňa veľmi mrzí to, že ste práve dali odkaz slovenským poľnohospodárom, ak, nedajboh, teda budete v exekutíve, tak slovenskí poľnohospodári sa od vás žiadnej pomoci nedočkajú. Ja som rád, že ste to na rovinu povedali, že žiadnu pomoc im nedáte a nech slovenskí poľnohospodári zvážia teda vaše kroky a do budúcna a nech si to vyhodnotia sami. Jednoducho teraz ste odkázali všetkým poľnohospodárom, že od vás ako od SaS sa žiadnej pomoci nedočkajú. Keď ich postihne nejaká nepredvídateľná katastrofa, nedáte im nič.
Toto je veľmi vážny odkaz a ja dúfam, že na toto budú potencionálni voliči SaS pamätať aj pri najbližších voľbách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2019 14:26 - 14:31 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov podal pozmeňujúci návrh, ktorý ale filozoficky nesúvisí s hlavnou podstatou tohto predkladaného návrhu, ale využívame možnosť, že v tomto návrhu v čl. V dochádza aj k otvoreniu zákona o dani z príjmov.
Týka sa to úpravy výplaty takzvaných 13. platov a tie zmeny, ktoré sme už pred časom avizovali. Tento spôsob využívame z toho dôvodu, aby sme nastolili právnu istotu, aby sme v dostatočnom predstihu vedeli tento inštitút zmeniť tak, aby nebola ohrozená výplata 13. platov podľa nových pravidiel. Preto aj po konzultácii s odborom legislatívy sme pristúpili k tomuto riešeniu. Je to legislatívne čisté. Aj tento postup, ktorý sme zvolili, máme taktiež odkonzultované s príslušným odborom legislatívy.
Teraz by som zdôvodnil náš pozmeňujúci návrh.
Tento návrh sa týka novozavedeného inštitútu takzvaných 13. platov podľa § 118 ods. 4 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Na základe príslušnej platnej právnej úpravy k inštitútom takzvaných 13. platov musia byť na oslobodenie tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb v sume najviac 500 eur ročne v úhrne od všetkých zamestnávateľov kumulatívne splnené viaceré podmienky na strane zamestnanca i na strane zamestnávateľa. Jednou z týchto podmienok je, že toto peňažné plnenie musí byť zamestnávateľom vyplatené najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V dôsledku tejto podmienky sa u zamestnancov, ktorých výška priemerného mesačného zárobku je vyššia ako suma 500 eur so stúpajúcou výškou ich priemerného mesačného zárobku, sa znižuje motivácia zamestnávateľov vyplácať svojim zamestnancom 13. platy, a preto prichádzame s touto zmenou, aby tá motivácia u zamestnávateľov bola vyššia.
Vzhľadom na skutočnosť, že je v záujme nás ako predkladateľov tohto návrhu maximálne zvýšiť motiváciu zamestnávateľov vyplácať 13. a 14. platy, navrhujeme zmenu vyššie uvedenej podmienky v prípade len 13. platov. Navrhujeme, aby v prípade 13. platov došlo k zníženiu potrebnej sumy vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom na účely získania nároku na daňové a odvodové oslobodenie sumy 500 eur zo súčasnej sumy, to je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku, aby klesla na pevnú sumu 500 eur. Táto bude najmenej v rovnakej výške, ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb.
Taktiež navrhované prechodné ustanovenie súvisí s bodom 1 tohto pozmeňujúceho návrhu. Vzhľadom na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa týmto spresňuje okamih prvého použitia podľa ustanovených paragrafov.
Teraz prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197).
Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) sa dopĺňa takto:
1. V čl. V sa pred doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 5 ods. 7 písm. n) sa slová „priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca24f)“ nahrádzajú slovami „500 eur od jedného zamestnávateľa“.
Doterajší novelizačný bod sa označuje ako bod 2.
2. V čl. V sa za doterajší novelizačný bod vkladá nový bod 3, ktorý znie: 3. Za § 52zw sa vkladá § 52zx, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zx
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2019
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) v znení účinnom od 1. marca 2019 sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitných predpisov24d) vyplatenú v mesiaci jún 2019."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 15:16 - 15:18 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iba v krátkosti na tú debatu, ktorá tu prebehla. Aj kolega Bernaťák už rozprával, že aj my v Slovenskej národnej strane máme tam určité problémy s hazardom ako takým. Naozaj všetci sa zhodneme, ako tu sme, že hazard je niečo, čo treba prísne regulovať a tento návrh zákona, ktorý bol vrátený pánom prezidentom, práve sprísňuje podmienky na prevádzku hazardu. Treba si uvedomiť, ak neprelomíme veto pána prezidenta, bude platiť súčasný zákon, ktorý je ďaleko benevolentnejší, ako tento návrh zákona, ktorý už bol raz schválený a pánom prezidentom vrátený. Ak neprelomíme to veto pána prezidenta, to znamená, že nesprísnime podmienky na otvorenie herní. To znamená, bude platiť súčasný stav počtu, teda minimálneho počtu hracích automatov v jednej hernej prevádzke. Taktiež ak neprijmeme tento návrh zákona, tak nevznikne register tzv. vylúčených osôb. To znamená, naďalej budú môcť do herní chodiť ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, ľudia, ktorí sú patologickí hráči a ix iných osôb, ktorí týmto zákonom, keď ho prijmeme, nebudú môcť do tých herní chodiť. A je tam ix ďalších opatrení, ktoré regulujú hazard a sprísňujú tie podmienky.
Preto si myslím, že diskusia, ktorá tu bola, podľa mňa navodila atmosféru, že my ideme hazard v podstate otvoriť. Ten hazard tu už dávno je. My naopak týmto zákonom ho chceme ďalej regulovať, ešte viac ako doteraz, mohlo sa prísnejšie, nemuselo sa prísnejšie. Tá debata tu bola naozaj veľmi zdĺhavá, boli tu rôzne názory. Môžme sa s niektorými stotožniť, s niektorými nie. Čiže to iba na dôvetok toho, že bola tu navodená atmosféra, že ideme povoliť hazard.
Naopak, týmto návrhom zákona, ktorý bol daný, sa sprísňujú podmienky na prevádzkovanie hlavne tých kamenných herní, s ktorými majú problém hlavne starostovia a primátori našich miest a obcí.
Nakoniec by som chcel určiť termín hlasovania o tomto zákone, a to na dnes na 17.00 hodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.1.2019 13:41 - 13:44 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť informáciu o prerokovaní zákona zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1254.
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon zo 4. decembra z roku 2018 o hazardných hrách na opätovné prerokovanie Národnou radou. Na základe toho predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1311 z 21. decembra 2018 podľa § 8 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady pridelil zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom Národnej rady, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán poslanec, poprosím. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o kľud v sále.
Nech sa páči.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 4512-2018 z 21. decembra 2018 v časti 2 a 3 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti 4 navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta uvedeného v časti 4 rozhodnutia prezidenta nasledovné stanovisko.
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Výbor pre financie a rozpočet na návrh spravodajcu Radovana Baláža hlasoval o návrhu uznesenia, ktorým výbor odporúčal, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky v pôvodnom znení. Z celkového počtu 11 poslancov výboru pre financie a rozpočet bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 2 poslanci boli proti a 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 62. schôdzi 28. januára 2019. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh stanoviska nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Predseda výboru na základe príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku ma určil za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu, a budem taktiež predkladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:48 - 10:50 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako fakt neviem, kde začať pri tom vašom vystúpení, ktoré ste mali. Škoda, že nás trošku nepočúvate viacej a stále si idete to svoje, ktoré ste si pripravili, a nemáte tú akcieschopnosť reagovať na zmenu situácie.
Existujú dve stavovské organizácie, tak ako tu už bolo spomenuté: Zväz obchodu Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. To stanovisko Zväzu obchodu Slovenska bolo jasne zadefinované už minulý týždeň a bolo v ňom deklarované, že takto nastavený zákon a prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý bol minulý týždeň predložený, nebude mať za následok zvyšovanie cien potravín a nebude mať za následok zatváranie predajní.
To, čo stále tu spomínate, že hrozí zvyšovanie cien, zástupcovia zväzu obchodníkov vám to vyvrátili.
Taktiež ste asi opomenuli, dokonca bol aj zverejnený článok s jedným obchodným analytikom, ktorý priamo na otázku, či dôjde k zvyšovaniu cien, odpovedal, teraz budem citovať: "Nie, reťaze nebudú mať drahšie potraviny. Tie spoločnosti počkajú a ceny potravín nezvýšia. Budú sledovať konkurenciu na trhu."
A to práve sme chceli dosiahnuť týmto zákonom, aby trh určoval tú cenu. A aj obchodný analytik povedal, že zvyšovanie cien ne-bu-de. Takže, pán Dostál, tak.
Potom ste sa sťažovali na to, že zákon má stanovené nejaké arbitrážne hranice. Každý zákon má stanovenú nejakú limitu, do ktorého platí a od ktorého neplatí. Čiže neviem si dosť dobre predstaviť v praxi, akým spôsobom by fungoval právny prevod na Slovensku, keby neboli stanovené arbitrážne hranice.
A posledná vec. Skúste mi vysvetliť, kde v tom zákone sa píše, že my diskriminujeme niekoho podľa sídla spoločnosti v štáte? Povedzte mi konkrétne, kde to v tom zákone je.
Ďakujem.
Skryt prepis