Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 19:12 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 19:12 - 19:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger, my väčšinou sa stretávame pri tých ekonomických otázkach, spolu diskutujeme ako spraviť veci efektívne, aby sa čo najlepšie využili peniaze, a práve to spravila pani ministerka Matečná. Zriadila na ministerstve Inštitút pôdohospodárskej politiky, čo je obdoba útvaru hodnoty za peniaze, ktorý opoziční poslanci aj my koaliční vítame, pretože dokáže zmerať tú efektivitu vynaložených peňazí. A je to jedno z prvých ministerstiev, kde takýto inštitút je zriadený. A všetky výdavky, ktoré ministerstvo dáva, idú najprv na revíziu tomuto inštitútu. Čiže je to také nóvum, ktoré všetci vítame, aby sme vedeli čo za tie peniaze dostaneme a koľko tých peňazí na to vynaložíme.
Ak k tej správe ešte NKÚ. Možno sme sa nepočúvali, alebo sme sa nerozumeli, tie závery s tej správy NKÚ sledovali procesy v roku 2016, začiatkom 2017. A ministerstvo pôdohospodárstva všetky tie nedostatky už doteraz opravil. Čiže tá správa možno nie je znova najaktuálnejšia. Lebo treba to zdôrazniť, že zistenia, ktoré ste našli boli opravené. Čiže nemôžme to brať za mernú mincu, že to tak je, lebo to tak už nie je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 18:45 - 18:45 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Pčolinský, vyskúšame to. Pán Rajtár, citovali ste správu Najvyššieho kontrolného úradu, len ma trošku mrzí, že ste neboli tu celý deň, lebo o tomto sme sa už rozprávali. Možno keby ste tu boli a sedeli a počúvali, tak by ste možno ani nevystúpili. Všetky tie zistenia, ktoré NKÚ uvádza, bolo z roku 2016 a následne ich hodnotili a doteraz všetky tie námietky, čo ste vzniesli, boli opravené. Čiže váš diskusný príspevok bol neaktuálny, pretože všetky nápravy boli vykonané a ten váš diskusný príspevok neaktuálny. Čiže to, čo som sa bál, že budeme sa stále vracať k tomu istému, sa napokon stalo a to z toho dôvodu, že ste tu fakt neboli a možno keby ste tu sedeli, tak takýto príspevok si odpustíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 17:27 - 17:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Simon mňa zaujala tá časť vášho vystúpenia, kde ste spomínali tých talianskych mafiánov, ktorí na východnom Slovensku pôsobili. Ja by som od vás očakával odpoveď, že za vášho pôsobenia ako ministra pôdohospodárstva v roku 2002 a 2006 viete, koľko za vášho pôsobenia dostali títo takzvaní mafiáni z Talianska dotácie? 500 miliónov slovenských korún. Za vášho pôsobenia ako ministra pôdohospodárstva táto skupinka získala zo štátneho rozpočtu pol miliardy slovenských korún a to dávam do pozornosti aj tým ľuďom, ktorí sú na balkóne a ktorí vám tak tlieskali, tak za vášho pôsobenia vy ste dali 500 miliónov slovenských korún týmto ľudí, v tých časoch začínali, takže mali dosť peňazí na svoj štart. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 15:52 - 15:54 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, viem, že ste vo svojej funkcii niečo vyše dva roky a ten odpočet, ktorý ste spravili, bolo tam toľko opatrení na zlepšenie vecí vo vašom rezorte, že niektorí kritici, ktorí sa pred chvíľou ozvali, by to nestihli ani za dve funkčné obdobia. Ja som rád, že ste sa vrátili aj k tým dôvodom, ktoré sú napísané pod tým návrhom na vaše odvolanie. A išli ste bod po bode. Reálne fakty, aká je skutočnosť a všetko ste vyvrátili do posledného bodu. Mňa len trošku mrzí, že zástupcovia opozície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, nie sú všetci v tejto sále. Myslím si, že drvivá väčšina tu nie je. Preto si myslím, že keď budú mať svoje vystúpenia tak budú znova opakovať tie obvinenia, ktoré ste teraz vyvrátila, ale na to sme si už nejako zvykli, že chcú zažiť svojich desať minúť slávy pred kamerami, povedia si čo chcú, pán Pčolinský so mnou súhlasí, kýve hlavou, že to tak je. To som rád. A budeme to musieť jednoducho pretrpieť. Ja viem, že ste silná žena, sme Slovenská národná strana, stojí za vami, takže nemajte žiadnu obavu. A mňa trošku prekvapilo aj to, že opozícia pomocou výborov, ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty tak ako to naozaj je. Nie ako nikto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú
===== ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty tak ako to naozaj je. Nie ako nikto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú uvedené v tom návrhu je iba kopa informácií, ktoré sú poprekrúcané, účelovo pospájané.
Ja by som ešte poslednú vec vypichol, a to k strane SaS a sama si to zdôraznila, tá dvojitá fajta potravy, že to nie je žiadny hoax ako nás SaS snaží presvedčiť, ale je to reálny fakt, ktorý rieši Európska komisia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 15:52 - 15:54 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, viem, že ste vo svojej funkcii niečo vyše dva roky a ten odpočet, ktorý ste spravili, bolo tam toľko opatrení na zlepšenie vecí vo vašom rezorte, že niektorí kritici, ktorí sa pred chvíľou ozvali, by to nestihli ani za dve funkčné obdobia. Ja som rád, že ste sa vrátili aj k tým dôvodom, ktoré sú napísané pod tým návrhom na vaše odvolanie. A išli ste bod po bode. Reálne fakty, aká je skutočnosť a všetko ste vyvrátili do posledného bodu. Mňa len trošku mrzí, že zástupcovia opozície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, nie sú všetci v tejto sále. Myslím si, že drvivá väčšina tu nie je. Preto si myslím, že keď budú mať svoje vystúpenia tak budú znova opakovať tie obvinenia, ktoré ste teraz vyvrátila, ale na to sme si už nejako zvykli, že chcú zažiť svojich desať minúť slávy pred kamerami, povedia si čo chcú, pán Pčolinský so mnou súhlasí, kýve hlavou, že to tak je. To som rád. A budeme to musieť jednoducho pretrpieť. Ja viem, že ste silná žena, sme Slovenská národná strana, stojí za vami, takže nemajte žiadnu obavu. A mňa trošku prekvapilo aj to, že opozícia pomocou výborov, ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty tak ako to naozaj je. Nie ako nikto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú
===== ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty tak ako to naozaj je. Nie ako nikto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú uvedené v tom návrhu je iba kopa informácií, ktoré sú poprekrúcané, účelovo pospájané.
Ja by som ešte poslednú vec vypichol, a to k strane SaS a sama si to zdôraznila, tá dvojitá fajta potravy, že to nie je žiadny hoax ako nás SaS snaží presvedčiť, ale je to reálny fakt, ktorý rieši Európska komisia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22. 5. 2018 10:56 - 10:58 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu rozhodnutím č. 965 z 28. marca 2018 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 9. mája 2018. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet. Tento výbor uvedenú správu prerokoval a prijal k nej uznesenie č. 274 z 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledkoch kontrolnej činnosti najvyššieho kontrolného úradu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 277 z 10. mája 2018 a zároveň ma určil ako spoločného spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade, aby podľa § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyslovil súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy. Skončil som pán predsedajúci, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 5. 2018 11:12 - 11:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 5. 2018 9:08 - 9:09 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 11:52 - 12:04 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča, Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Najprv by som prečítal odôvodnenie k tomuto nášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: Keďže v § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neboli navrhované ustanovenia § 118 ods. 4 a § 130 ods. 2 Zákonníka práce vylúčené, problematika 13. a 14. platu by sa mala vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Z pohľadu legislatívnej úpravy zákona o odmeňovaní je potrebné, aby bol novelizovaný aj tento zákon. V zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Takto definované peňažné plnenie však nekorešponduje s úpravou zákona o odmeňovaní, podľa ktorého zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý je tarifný plat, príplatky tvoriace funkčný plat a ďalšie zložky platu. Z uvedeného peňažného plnenia podľa navrhovanej novely Zákonníka práce nie je možné identifikovať tarifný plat, respektíve ďalšie príplatky. Jedinou zložkou platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa svojím charakterom približuje uvedenému peňažnému plneniu, je odmena. Táto je však odlišným spôsobom upravená a medzi dôvody jej poskytnutia nepatrí príležitosť letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby boli predmetné peňažné plnenia v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme poskytované formou odmeny.
Navrhuje sa zosúladiť nové inštitúty slúžiace na odmeňovanie zamestnancov, ktoré zavádza Zákonník práce, s právnou úpravou odmeňovania v štátnej službe. Ide o peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov. Tieto peňažné plnenia sa navrhujú v štátnej službe poskytovať formou odmeny. Za splnenia podmienok ustanovených v osobitných predpisoch budú peňažné plnenia do sumy 500 eur postupne daňovo a odvodovo zvýhodňované rovnakým spôsobom ako peňažné plnenia podľa Zákonníka práce.
Účelom návrhu je zabezpečiť, aby štátni zamestnanci neboli v nevýhodnejšom postavení v porovnaní so zamestnancami, ktorých odmeňovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Teraz by som prečítal samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780), v opakovanom druhom čítaní podľa § 85 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1. Čl. III sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
"3. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov."
4. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Odmena podľa ods. 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ods. 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 29 ods. 4 sa slová "§ 118 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "§ 118 ods. 2 až 4" a slová "§ 120 až 124" sa nahrádzajú slovami "§ 120 až 122, § 122a ods. 2 až 4, § 122b ods. 2 až 4, § 123 ods. 2 až 3, § 124"."
2. V čl. IV bod 1 znie:
"1. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
"n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,
o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n), do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g znejú:
"24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
24e) § 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z.
Poznámka pod čiarou 24f): § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.
24g) § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z."
3. V čl. IV bodoch 3 (§ 39 ods. 2) a 4 (§ 52zp) sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
4. V čl. IV bode 4 § 52zp ods. 2 sa za slová "mesačného zárobku" vkladajú slová "(funkčného platu)".
5. V čl. VI bode 4 § 38em odsek 1 znie:
"(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov, najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov."
6. V čl. VI bod 4 § 38em ods. 2 a 3 sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
7. V čl. VI bode 4 poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 67 znejú:
"66) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
"67) § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z."
8. V čl. VIII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
"3. V § 142 sa ods. 1 dopĺňa písm. g) a h), ktoré znejú:
"g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,
h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh."
4. V § 142 ods. 4 sa slová "odseku 1 písm. a) a b)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. a), b), g), h)".
5. § 142 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. h) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
6. V § 154 ods. 7 sa slová "§ 142 ods. 1 písm. d)" nahrádzajú slovami "§ 142 ods. 1 písm. d), g), h)"."
Doterajší bod 3 sa primerane prečísluje.
Ďakujem pekne za strpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 11:29 - 11:30 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujem si teda navrhnúť na opakovanie druhého čítania návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780).
Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o poslaneckom návrhu zákona. Navrhujeme predsedovi Národnej rady, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi Národnej rady. Dôvody už predniesol pán minister.
Ďakujem.
Skryt prepis