Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2018 o 14:05 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:05 - 14:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger, s väčšinou vecí, ktoré si spomenul možno len súhlasiť. Naozaj je potrebné dobudovať cyklocesty. Aj tento zákon trošku nastavuje tie počiatočné mechanizmy, akým spôsobom by sa to dalo spraviť. Len je tam ďaleko viacej problémov ako je vyvlastňovanie pozemkov, dohoda jednotlivých samospráv, Je tam x-vecí, do ktorých treba vstúpiť, aby to bolo úspešné, aby sme mali ucelené cyklocesty.
Súhlasím s tebou, že aj reklama Slovenska v zahraničí je slabá. Čiže určite treba vyvíjať maximálne úsilie aj z našej strany k tomu, aby Slovensko malo jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a možno zriadiť, tak ako vravíme, ministerstvo, ktoré by malo pod gesciou aj cestovný ruch. Aby tá prezentácia Slovenska v zahraničí bola úspešná a efektívna.
Spomínal si, a to vlastne aj pánovi Dostálovi odpoviem jednou vetou, že zavádzame dve kategórie ľudí, že prečo tie firmy áno, tie nie. Áno, v pôvodnom návrhu bolo, že tá povinnosť bude pre všetky spoločnosti, ale po diskusiách s malými zamestnávateľmi bola veľká obava, či by to vedeli oni finančne utiahnuť, či by to nebolo pre nich veľmi či administratívne náročné a aj finančne. Ale v ďalšej fáze pôjdeme aj na tie menšie firmy. Necháme tieto veľké spoločnosti akým spôsobom to bude fungovať a máme ambíciu ísť aj na tie menšie spoločnosti. A odmietam to, že nútime zamestnancov stráviť dovolenku na Slovensku. Nenútime, je to jeho slobodná vôľa, či využije alebo nevyužije tento benefit. Či požiada zamestnanca alebo nepožiada zamestnanca. A zdôrazňujem, že aj tí zamestnávatelia, ktorí majú 50 zamestnancov a menej môžu tento benefit po dohode so zamestnancom využiť.
Spomínal si tam aj, že živnostníci nebudú môcť využívať tento benefit. No môžu. Oni si to môžu dať ako samostatne zárobkovo činné osoby do svojho daňového základu a môžu si svoj benefit, ktorý využijú oni na dovolenku na Slovensku použiť takým istým spôsobom.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:33 - 12:39 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka. V krátkosti odôvodnenie tohto nášho pozmeňujúceho návrhu. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu upravujeme povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu a táto povinnosť sa bude týkať iba podnikov, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. Pre podniky s menej ako 50 zamestnancami bude poskytnutie tohto príspevku dobrovoľné. Taktiež zároveň sa pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu na strane zamestnanca predlžujeme podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru z 12 na 24 mesiacov. V ďalšom bode navrhujeme na spresnenie tohto ustanovenia tak, aby z neho vyplývalo, že zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože o neho požiadal v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. V ďalšom bode navrhujeme v tomto pozmeňujúcom návrhom, aby súčasťou pobytového balíka mohol byť aj celý rad služieb, ale nie je nevyhnutné, aby súčasťou balíka boli aj stravovacie služby alebo iné služby. V ďalšom bode pozmeňujúceho návrhu navrhujeme upraviť okruh osôb, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť oprávnené výdavky. A v nasledujúcich bodoch nášho pozmeňujúceho návrhu tie sú v súvislosti s navrhovanými zmenami v čl. I, ktoré sa týkajú rekreačných poukazoch v elektronickej forme a navrhuje sa upraviť ustanovenie § 152a...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:33 - 12:39 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka. V krátkosti odôvodnenie tohto nášho pozmeňujúceho návrhu. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu upravujeme povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu a táto povinnosť sa bude týkať iba podnikov, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. Pre podniky s menej ako 50 zamestnancami bude poskytnutie tohto príspevku dobrovoľné. Taktiež zároveň sa pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu na strane zamestnanca predlžujeme podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru z 12 na 24 mesiacov. V ďalšom bode navrhujeme na spresnenie tohto ustanovenia tak, aby z neho vyplývalo, že zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože o neho požiadal v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. V ďalšom bode navrhujeme v tomto pozmeňujúcom návrhom, aby súčasťou pobytového balíka mohol byť aj celý rad služieb, ale nie je nevyhnutné, aby súčasťou balíka boli aj stravovacie služby alebo iné služby. V ďalšom bode pozmeňujúceho návrhu navrhujeme upraviť okruh osôb, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť oprávnené výdavky. A v nasledujúcich bodoch nášho pozmeňujúceho návrhu tie sú v súvislosti s navrhovanými zmenami v čl. I, ktoré sa týkajú rekreačných poukazoch v elektronickej forme a navrhuje sa upraviť ustanovenie § 152a...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2018 12:28 - 12:30 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi v krátkosti za skupinu poslancov za Slovenskú národnú stranu predstaviť návrh nášho zákona o podpore cestovného ruchu. Cieľom tohto návrhu zákona je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania. Medzi navrhované nástroje financovania patria rekreačné poukazy, podpora rozvoja cykloturistiky a poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Rekreačný poukaz v spojitosti so zavedením nového inštitútu do Zákonníka práce vytvorí možnosť a zvýši motiváciu pre ekonomicky aktívnych obyvateľov stráviť dovolenku na Slovensku za finančne zvýhodnených podmienok. Podpora rozvoja cykloturistiky reflektuje na výrazne stúpajúci záujem o tento druh cestovného ruchu na Slovensku a skutočnosť, že turisti sa neraz stretávajú s chýbajúcim zázemím alebo nedostatočným či dokonca neexistujúcim značením cyklotrás. Predložený návrh zákona zavádza do Zákonníka práce nový inštitút tzv. príspevok na rekreáciu zamestnancov, keďže momentálne na Slovensku neexistuje žiaden cielený systémový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu. O tomto návrhu už bolo veľa povedané. V krátkosti poviem, že maximálny príspevok zamestnávateľa je vo výške, teda maximálny príspevok na rekreáciu vo výške 500 euro, pričom navrhuje sa pre zamestnanca povinnosť preplatiť zamestnancovi vo výške 55 % zvyšok dopláca samotný zamestnanec. Príspevok na rekreáciu sa má vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Taktiež súčasťou tohto návrhu je aj doplnenie návrhu zákona o sociálnom fonde, kde bude umožnené použiť príspevok zo sociálneho fondu aj na rekreácie zamestnancov nad rozsah stanovený Zákonníkom práce. Ďalším z opatrení pre zvýšenie atraktivity tohto príspevku je doplnenie zákona o dani z príjmov a zaradenie príspevku na rekreáciu zamestnancov do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane v rámci príjmov zo závislej činnosti. To je všetko a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:25 - 18:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ďakujem, že ste spomenuli znova, akým spôsobom obchodné reťazce na Slovensku fungujú a v podstate v našich zemepisných šírkach vymysleli tie obchodné praktiky, ktoré prevádzkujú a momentálne vyvážajú smerom na západ a preto sa s týmto začína zaoberať aj Európska komisia, pretože tieto praktiky, ktoré boli vyskúšané, vymyslené u nás, sa začínajú uplatňovať aj na západe a preto je to aj téma Európskej komisie, myslím si, že v opačnom prípade by nás tam nechali sami a súhlasím s vami, že treba diskutovať o tomto návrhu, ja sa teším na to, s akými návrhmi prídete, budme samozrejme pozorne počúvať, aby sme vedeli ten návrh tak vyladiť, aby bol aj podľa predstáv čo najširšej politickej podpory, len treba dbať, aby to bolo v súlade s právom Európskej únie, pretože to je veľký strašiak nad tým, aby sme nedopadli tak ako okolité krajiny, ktoré selektívne znova dávali do toho návrhu a to bolo napadnuté zo strany Európskej komisie a z toho potom plynuli následne tie rozporové konania, ktoré v súčasnosti prebiehajú aj v Maďarsku, aj v Poľsku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:08 - 18:09 hod.

Radovan Baláž
Iba na doplnenie k tej analýze nie je z ministerstva ale my sme si vypracovali analýzy a následne sme ich potom konzultovali s legislatívou na ministerstvách, aby to bolo v poriadku. Čiže, ak som sa zle vyjadril ospravedlňujem sa, nechcel som ale, aby sme si to vedeli vyjasniť s tým, preto tá obava z toho, že či áno nie. Tá analýza nám to dala jednoznačne, že ak budeme mať nastavené parametre tak ako sú tak bude nám to hroziť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:45 - 17:47 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Tak, moje predpovede sa splnili, že konštruktívna diskusia skončila týmto vystúpením. Gratulujem pán Kollár, stále u mňa stúpate na tom rebríčku demagóg roka, určite sa to bude veľmi vyjímať na vašich facebookových videách. Ja neviem prečo stále strašíte ľudí tými rastami cien. Doteraz rástli ceny a odvod nebol. Určite kvôli odvodu, pretože obchodné reťazce na to majú. Možno sa vám to nepáči, ale na to majú. Mýlite si zisk s obchodnou prirážkou. Nechcem viac k tomu rozprávať, ale určite a to je celoeurópsky problém, agresívna daňová optimalizácia inak povedané, umelé znižovanie zisku za cieľom zníženia si daňovej povinnosti je celoeurópsky fenomén a netvárme sa, že Slovenska sa to netýka. Netvárme sa! Takže spoliehať sa na to, že ten kto aký zisk vykáže, že to je naozaj takto čo zarobil, to je čistá ilúzia. Vy to sám dobre viete, vy to sám dobre viete. Taktiež parametre zákona, však sa bavme o tom akým spôsobom tento návrh zákona vylepšiť, aké máte vy návrhy, akým spôsobom by ste vy do tohto zákona priniesli vaše myšlienky, pretože nezaznelo nič konštruktívne vo vašej kritike tohto návrhu, iba ste sa snažili ľudí vyplašiť, vystrašiť, povedať si svojich pár viet, ktoré dookola neustále opakujete, aby ste boli spokojný, splnili si svoju úlohu a mali pár laikov na facebooku. A čo ste vraveli, že vzniká nejaký fond, no nevzniká a to je tá, ja už neviem ako to povedať, neznalosť toho návrhu, aspoň si to prečítajte. Tam sa nepíše, že vzniká nejaký špeciálny fond, nevzniká. Bude to rozpočtová kapitola ministerstva pôdohospodárstva. Skúste si to ešte raz prečítať alebo možno skúste si to prvýkrát prečítať, aby ste vedeli o čom to je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:36 - 17:38 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger dostal (pozn. prepisovateľky: nezrozumiteľné slovo) naraz, rád by som to vyriešil tak. Ja si myslím, že keď to bol poslanecký návrh tento odvod osobitný pre obchodné reťazce, tak tá diskusia je podľa mňa oveľa väčšia ako keby to bol vládny návrh, pretože 3 týždne sa o ničom inom nerozpráva len o tomto. Čiže myslím si, že táto diskusia je dostatočná, je taká intenzívnejšia, rozpráva sa o tom v médiách, som rád, že aj tu v Národnej rade je k tomu celkom plodná debata a musím oceniť, že je konštruktívna, čiže možno je to aj prospeš tej veci, pretože sa o tom rozpráva. Samozrejme máme ešte výbory, určite bude v hospodárskej rade vlády a tak ďalej. Pán Klus, ja by som nerád sa vracal do histórie, že čo mohol niekto spraviť a neurobil, to jednoducho čas už nevrátime, treba sa prispôsobiť danej situácii a treba žiť v prítomnosti tak, aby sme ten problém vedeli vyriešiť a nájsť tie chýbajúce dodatočné zdroje. Pán Fecko áno, zhodujeme sa, chýbajú dodatočné zdroje, tie vaše podnety skúste predniesť na pôdohospodárskom výbore, treba sa tam dohodnúť, neviem aký bol výsledok a taktiež súhlasím s tým, že tie kontroly by mali byť samozrejme dôsledné a ak niekto si neplní svoju prácu, tak mal by byť za to postihnutý, s tým s vami úplne súhlasím a taktiež súhlasím aj s tým odbytom, že je veľký problém, že slovenskí sa tam nevedia presadiť, pretože vieme aké majú nekalé praktiky niektoré obchodné reťazce ako zalistovanie, akciové letáky a podobne. To všetko ich odrádza k tomu, aby vedeli sa vôbec tým obchodným reťazcom nejakým spôsobom rozprávať, preto vítam aj aktivitu ministerstva pôdohospodárstva, že príjme normu, ktorá bude tie nekalé praktiky potierať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 17:13 - 17:25 hod.

Radovan Baláž
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2018 17:13 - 17:25 hod.

Radovan Baláž