Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13. 12. 2017 o 10:18 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 13. 12. 2017 10:18 - 10:18 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Tak ja možno ešte predsa len jednu vetu, ja myslím, že aj vďaka kolegyni a príspevku kolegyni Zuzky Zimenovej, myslím, že každý, každému je úplne jasné, že náš návrh vôbec nie je o tom, aby si niektorí ľudia zriaďovali biznis z takejto veci, ako je starostlivosť o naše najmenšie deti, ale práve možnosť pre rodičov vybrať si z čo najväčšieho počtu alternatív to, čo im najviac vyhovuje.
Takže ešte raz vás poprosím, zamyslieť sa nad týmto návrhom a verím, že ho čo najviac z vás podporí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 10:17 - 10:17 hod.

Simona Petrík
Ďakujem. Zuzka, ja ti musím naozaj úprimne poďakovať za tento vstup, za toto detailné opísanie všetkých foriem starostlivosti o deti, či už do troch rokov, alebo nad tri roky. Škoda, že tu pani poslankyňa Šimkovičová teraz nesedela, aby to všetko počula, pretože si myslím, že naozaj si popísala úplne všetko, čo by bolo dobré, aby pani poslankyňa počula, a veľmi ti chcem naozaj za toto poďakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 10:01 - 10:03 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Ja dnes asi počas tejto schôdze nemám úplne šťastie na tieto kartičky, takže sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne aj kolegyni Zuzke, aj kolegyni Soni za veľmi dôležité pripomienky a so Soňou úplne súhlasím. Ja dokonca si viem predstaviť, že by sme na tom mohli pracovať spolu. Takže kľudne si na to môžme sadnúť.
Čo sa týka pani kolegyni Šimkovičovej, zareagujem v prvom rade na tú spôsobilosť odbornú. Nie je to pravda, keď sa pozriete na tento zákon podrobnejšie, tí poskytovatelia tejto služby musia byť zaregistrovaní na ministerstve školstva a ministerstvo školstva posúdi, či je ich výchovno-vzdelávací plán dostatočne kvalitný na to, aby boli zaregistrovaní. Preto to dávame cez to ministerstvo školstva práve ten register a mal by byť teda verejný, aby ho mohli všetci vidieť a porovnať si.
A čo sa týka tej kvality štátnych škôlok, tak ja neviem, pani kolegyňa, kde vy žijete, ale naše škôlky ,ja netvrdím, že en bloc štátne škôlky slovenské sú zlé, mnohé sú dobré, ja som teda bola už v niekoľkých desiatkach týchto škôlok, ale bola som aj v škôlkach v zahraničí a musím povedať, že práve takéto spôsoby, ako sú detské skupiny alebo lesné škôlky a podobne, iné formy starostlivosti o deti či už do troch, alebo do šiestich rokov, o ktorých bude aj Zuzka hovoriť vo svojom príspevku, práve poskytujú možnosti vzdelávania takým deťom, ktoré v štátnych škôlkach nemajú možnosť byť vzdelávané práve kvôli tomu, že sú buď choré nejakým spôsobom, alebo hendikepované a naozaj tie súkromné škôlky, ja vám môžem povedať z vlastných skúseností, napríklad v Pezinku existuje súkromná škôlka, ktorá má asi tak do 20 detí, z ktorých ani jedno by nemalo šancu byť umiestnené v štátnej škôlke z rôznych dôvodov, z ktorých tá štátna škôlka skrátka funguje tak, že tie deti musia byť minimálne na 90 % zdravé a nemôžu mať žiadne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 12. 2017 9:47 - 9:56 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja budem len ďalej obsahovo pokračovať k tomuto nášmu spoločnému návrhu. Takže spolu, opäť to zopakujem, spolu s kolegynkou Zuzkou Zimenovou opäť po pol roku predkladáme na túto schôdzu návrh zákona o detských skupinách.
Predkladáme ho opäť preto, pretože je to forma starostlivosti o deti do šesť rokov, ktorú na Slovensku stále nemáme, a pritom ide o alternatívu, ktorá by pomohla mladým rodinám hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade vytvorí miesta, ktoré u nás chýbajú, najmä pre ten kritický vek troj- až štvorročných detí. Po druhé, rozšíri ponuku tejto služby a rodičia si budú môcť konečne vybrať, kam svoje dieťa umiestnia. A po tretie, nezaťaží finančnú situáciu rodín tak, ako ich teraz zaťažujú poplatky za súkromné škôlky.
Ak dovolíte, v skratke by som vysvetlila a priblížila, čo detské skupiny sú. Ide o formu starostlivosti o deti od nula do šesť rokov, ktorá môže prebiehať aj inde ako v jasliach či súkromných detských centrách. Napríklad aj v domácnosti matky alebo otca, ktorí sa doma na rodičovskej starajú o svoje dieťa.
Zámerom je rozšíriť ponuku foriem starostlivosti o deti v predškolskom veku a tým prispieť k rýchlejšiemu a lacnejšiemu vytváraniu potrebných miest pre deti, keďže pôjde prevažne o využitie už existujúcich priestorov. Pre porovnanie, v Českej republike vzniklo od zavedenia detských skupín v roku 2014 do polovice roka 2017 približne 150 detských skupín, ktoré aktuálne ponúkajú 2 000 miest pre deti. Pri tvorbe zákona sme sa teda inšpirovali Českou republikou, ale aj pôvodným návrhom bývalej poslankyne, teraz europoslankyne, bývalej poslankyne Národnej rady, teraz europoslankyne Jany Žitňanskej.
Je potrebné povedať, že mnohokrát mnou a nami viacerými kritizovaná vládna novela o sociálnych službách, ktorá, mimochodom, teda prešla na tejto schôdzi už definitívne, detské skupiny zavádza, ale má tri vážne nedostatky. V prvom rade absentuje tam akýkoľvek podrobnejší popis fungovania detských skupín. Ich definícia v tejto novele, konkrétne v tej jasličkovej časti, je veľmi vágna. Po druhé, týka sa len detí do troch rokov, a po tretie, absolútne vynecháva potrebu vzdelávania týchto detí.
Náš návrh legislatívne vyčleňuje detské skupiny z novely o sociálnych službách a zavádza nový legislatívny rámec, v ktorom integruje tieto dva typy detských skupín do samostatného zákona pre deti od nula rokov až do začatia školskej dochádzky. Fungovanie detských skupín je v ňom detailne popísané a to od všetkých typov zriaďovateľov cez podmienky založenia takejto detskej skupiny až po zápis do registra poskytovateľov tejto služby, ktorý navrhujeme zriadiť priamo na webe ministerstva školstva spolu so zverejnením výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý každá detská skupina bude musieť mať vypracovaný.
Verejný zoznam so vzdelávacím plánom by prispel aj ku kvalite detských skupín, pretože tak sa docieli transparentnosť, kontrolovateľnosť a tlak na kvalitu služby. Rodičia tak získajú možnosť porovnania rôznych foriem detských skupín a vyberú si pre svoje dieťa vyhovujúci typ, konkrétne pre nich.
Čo sa týka počtu detí, maximálny počet na jedného opatrovateľa bude šesť, ak bude v skupine viac detí, bude aj počet opatrovateľov stúpať, dve osoby pre dvadsať detí a tri osoby pokiaľ medzi týmito dvadsiatimi deťmi bude aspoň jedno dieťa pod dva roky veku.
Detské skupiny sú aj z dlhodobého ekonomického hľadiska výhodnejším riešením, ako stavba nových škôlok a jaslí. Momentálne kulminuje pôrodnosť, pretože na svet prichádzajú potomkovia tzv. generácie Husákových detí, ale po opadnutí baby boomu sa môže stať, že v niektorých miestach budú škôlky opäť prázdne a budú sa prerábať na iné zariadenia. Detské skupiny čiastočne riešia aj tento problém, keďže služba sa poskytuje už v existujúcich budovách alebo v domácom prostredí.
Už dnes v komunitách prirodzene vznikajú rôzne formy svojpomoci medzi rodičmi. Chceli sme tomuto prirodzenému vývoju dať právny rámec a kontrolu práve cez vznik detských skupín, aby každé dieťa malo šancu sa rozvíjať v kolektíve a aby mali rodičia prehľad o tom, ako sú v skupinách potreby ich detí napĺňané.
Tu sa pristavím ešte opäť pri tej nešťastnej novele o sociálnych službách, ktorá síce vďaka nejakému tomu konsenzu, ktorý sme tu mali, prešiel veľmi dobrý pozmeňujúci návrh, ktorý bude pomáhať práve zariadeniam, ktoré teda budú môcť vytvárať jednoduchšie jasle, ale tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol integrovaný v novele, ktorá prešla, nejakým spôsobom nezahŕňa práve detské skupiny, ktoré, ako som spomenula, v tej novele uvedené sú, ale sú veľmi vágne a v rámci toho, že aj takýto typ starostlivosti o deti je sociálnou službou podľa tejto novely, znamená to, že vlastne aj matky alebo otcovia, alebo staré mamy, ktoré majú kvalifikáciu na to, aby sa starali o menší počet detí, napríklad v domácom prostredí, sa musia ísť registrovať na VÚC-ky pod register sociálnych služieb. Je to veľký problém, pretože táto novela sa tejto konkrétnej časti vôbec nevenovala a dostávam desiatky podnetov od občanov, otázok, že chodia na tie VÚC-ky, chcú sa registrovať, ale VÚC-ky ani netušia, že načo sa vlastne majú registrovať, pretože niečo také ako detské skupiny, čo, samozrejme, ani pod týmto názvom v tej novele nie je, je to názov starostlivosť o deti do troch rokov v domácom prostredí, tak naozaj tie panie na sociálnych oddeleniach na VÚC-kach ani netušia, že takéto niečo vôbec sa dá zaregistrovať a že teda práve tí opatrovatelia by mohli používať príspevok na starostlivosť o dieťa. Takže je tam stále veľký chaos, tým pádom tie detské skupiny momentálne nemajú absolútne šancu na to, aby vôbec vznikli, aby nejaký takýto, buď matky doma, ktoré sú na materskej alebo na rodičovskej, si privyrobili, keď budú schopné dajme tomu sa postarať o ďalšie jedno alebo dve, alebo tri deti okrem toho svojho. A práve preto tento návrh, ktorý sme naozaj s kolegyňou Zuzkou Zimenovou veľmi detailne rozoberali a prepracovávali, aby spĺňal všetky náležitosti, aby nebol vágny, aby bol úplne konkrétny, aby sa mohli práve títo opatrovatelia zapisovať do registra na ministerstve školstva a nie na ministerstve sociálnych vecí, pretože vlastne jednou z tých podmienok zaregistrovania sa bude aj, ako som spomínala, výchovno-vzdelávací plán.

-----------------------------------------

To znamená, tí rodičia si na tom webe budú môcť pozrieť, kde sa takéto možnosti starostlivosti nachádzajú, môžu si ich porovnať, že teda kto má aký výchovno-vzdelávací plán, môžu si vybrať kvalitu podľa toho alebo vôbec prispôsobenie podľa vlastných podmienok. Takže toto bol asi ten najdôležitejší zámer nášho spoločného návrhu, pretože to tu veľmi chýba a novela o sociálnych službách to absolútne nijakým spôsobom nepokrýva ani konkrétne nezachytáva.
Ešte by som možno sa zastavila pri cenovej dostupnosti služieb v detských skupinách. Budú cenovo dostupné, pretože náš návrh hovorí, že detské skupiny by mali byť neziskové. Mohli by účtovať rodinám svoje služby len za cenu oprávnených nákladov a tým sa zabezpečí, že detské skupiny budú fungovať len v prospech detí a nie na tvorbu zisku. Vážené kolegyne a kolegovia, tento návrh, ako som už povedala, je praktický, je prospešný a zároveň aj veľmi potrebný. Vďaka nemu by sme mohli riešiť nedostatok miest v škôlkach už teraz a nie čakať na dostavby cez verejné obstarávania, ktoré môžu trvať aj roky, a preto na vás apelujem a žiadam o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 12. 2017 9:42 - 9:45 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Takže dovoľte mi, kolegovia a kolegyne, predstaviť návrh mňa a kolegyne Zuzky Zimenovej na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách. V krátkosti zdôvodním a potom v rozprave by som k tomu povedala viac.
Dôvodom predloženia návrhu zákona je faktická náročnosť zladenia rodičovstva a pracovného života mladých rodín, ktoré po dosiahnutí troch rokov veku ich dieťaťa nedokážu nájsť finančne dostupné miesto v materskej škole v mieste bydliska. Dôkazom toho, že ponuka služieb pre vekovú kategóriu detí od troch rokov veku v súčasnej dobe nezodpovedá dopytu rodičov, svedčia aj štatistiky centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré vydáva štatistickú ročenku materských škôl. V septembri 2006 bol počet odmietnutých žiadostí len 1 074, teda pre porovnanie, v roku 2016 už bolo odmietnutých 11 631 žiadostí o miesto v materských školách. Je jasné, že to nie je rovnaký počet, ja to stále pripomínam, tých reálnych odmietnutých detí, pretože tie prihlášky si dávajú rodičia aj dve-tri, ale skrátka ten nepomer je naozaj veľký.
Situácia je kritická najmä vo väčších mestách, do ktorých sa sťahujú mladé rodiny, ako je Bratislava, Trnava, Pezinok, Žilina a ďalšie. Najmä detí z chudobných rodín nastupujú do prvého ročníka základných škôl nepripravené na školskú dochádzku. Podľa TIMSS, čiže trendoch medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných viet, sú slovenskí žiaci štvrtého ročníka základných škôl v znalostiach z matematiky a prírodných viet pod priemerom svojich rovesníkov z krajín Európskej únie a OECD. Rozdiel v znalostiach medzi žiakmi vysvetľuje organizácia aj nízkou mierou zaškolenosti chudobných detí v materských školách. Priepasť vedomostí medzi deťmi spôsobená absenciou predškolskej prípravy sa už nikdy nedorovná.
Prínosom rozšírenia tejto služby na deti od troch rokov veku do začatia školskej dochádzky je prevencia sociálnej izolácie rodičov, prevencia sociálnej izolácie detí alebo aj možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov.
Dopad na štátny rozpočet bude jednoznačne pozitívny, predpokladáme, že túto službu budú využívať najmä rodičia participujúci na trhu práce, čím sa zvýši zamestnanosť žien, ktoré budú odvádzať odvody zo mzdy a platiť dane z príjmu. Zlepší sa tiež finančná situácia žien v dôchodkovom veku a predchádza sa tiež feminizácii chudoby, ktorá je na Slovensku prítomná. Očakávame tiež nepriamy dopad na štátny rozpočet v podobe vyššej pôrodnosti, keďže je dokázaný celoeurópsky pozitívny vplyv dostupných zariadení pre starostlivosť o deti na pôrodnosť. Zvýši sa tiež počet pracovných miest pre opatrovateľov vo vzniknutých detských skupinách.
To je na úvod všetko a hlásim sa teda ako prvá do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 15:49 - 15:50 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, predkladám spravodajskú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Adriany Pčolinskej a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktorý je zároveň aj gestorským výborom. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 18:52 - 19:09 hod.

Simona Petrík
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:51 - 16:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, ja možno len hneď na začiatok nadviažem na kolegyňu Nicholsonovú, ja by som si veľmi priala, aby aj práve, pretože prichádzam pred vás práve s pozmeňujúcim návrhom k jasličkovej časti tohto zákona, ja by som si veľmi priala, aby aj tento jasličkový zákon v rámci novely o sociálnych službách bol apolitický a aby sme sa aj na ňom vedeli nejakým spôsobom dohodnúť.
A myslím, že nejdeme úplne zlým, zlým smerom, lebo ja takisto musím aj poďakovať a oceniť ministerstvo za to, že po všetkých intervenciách, ktoré prichádzali či už práve z Aliancie Lucie Gomez alebo od prezidentského veta až cez moje podanie na Ústavný súd, ktoré tam teda stále je, tak došlo naozaj k nejakým zmenám, ako ste aj, pán minister, spomínali pri tej diskriminácii detí a rodičov, ktorí nepracujú. Takže ja si to veľmi cením, ale napriek tomu ten zákon má stále nedokonalosti, lebo vidíme tú realitu. Ja sa k tomuto zákonu vyjadrujem už rok a pol alebo koľko, nie som jediná, a čo vidím, je fakt, že zariadenia sa chcú registrovať, lebo vedia, že sa musia registrovať, ale sa nemôžu registrovať, lebo skrátka nevedia, čo všetko majú spĺňať. VÚC-ky takisto nevedia, čo a či majú od nich vôbec žiadať a mnohé aj súkromné zariadenia sa boja, že budú porušovať zákon, keď sa neregistrujú alebo nezaregistrujú do tohto registra sociálnych služieb, ale zároveň nemajú žiadnu podporu od štátu v ich snahe.
Ja sa opýtam, koľko máme aktuálne registrovaných týchto zariadení, odkedy je ten zákon účinný? Koľko ich máme? Máme ich málo. Vy hovoríte, že ste napísali usmernenie. Super. Ja som veľmi rada, že ste ho napísali po ďalších intervenciách. Ja sa opýtam, je to usmernenie niekde na webe? Viem ho ja niekde nájsť, aby som ho napríklad poslala tým desiatkam žien, ktoré sa ma pýtajú, čo majú robiť, pretože jedna VÚC-ka hovorí, že to kolaudačné potvrdenie nepotrebujú, druhá VÚC-ka hovorí, že ho potrebujú, vy hovoríte, že si to má VÚC-ka vyriešiť sama, VÚC-ka to zas hádže, povie, vydedukujte si to zo zákona, takže to zas hádže na to ministerstvo. A tie ženy ako, úprimne, no ja sa na to naozaj pozerám z pohľadu človeka, ktorý by si chcel teraz zriadiť jasle a zisťuje, že vlastne ani nevie, ako to má urobiť. Takže ten chaos pri tej registrácii tam reálne je a my sa naňho, my sa nesmieme, skrátka zatvárať oči pred tým.
Ja som napísala sériu článkov o tom, že existuje vďaka tejto alebo vďaka tejto novele aj možnosť zriadiť si doma detskú skupinu, to znamená, starať sa o deti do troch rokov terénnou formou. Na základe toho sa spustila lavína telefonátov na VÚC-ky, kde vlastne ženy, samozrejme to zaujalo, pretože v iných krajinách to funguje úplne bežne, že sa teda mamička, keď je doma s jedným alebo s dvomi deťmi, môže postarať aj o ďalšie jedno, dve deti a môže na to využiť práve takýto inštitút. Opäť sa udialo presne to isté, čo aj s tými zariadeniami, čo dnes Jana Cigániková veľmi presne a detailne opísala, a už sme to opisovali stokrát. Stalo sa to, že tieto matky sa začali na VÚC-kach zaujímať, čo budú potrebovať, aby spĺňali predpoklady na to, aby si mohli takúto detskú skupinu otvoriť. Opäť informácia z VÚC-ky, my vlastne nevieme, vydedukujte si to zo zákona.
Vy ste urobili usmernenie, ja by som ho chcela vidieť a asi, asi som ja možno na vine, že som ho ešte nevidela, ale veľmi rada by som ho potom posunula ďalej práve týmto ženám, aby vedeli, čo majú robiť. Takže napríklad taká maličkosť, ako je zverejnenie na webe, by naozaj pomohlo. To je jedna vec.
Druhá vec, ktorú chcem ako poslednú, lebo som to sľúbila k tejto téme povedať, lebo naozaj k tej téme už bolo povedané veľa, je príbeh, ktorým ja ukončím túto tému z mojej strany, a prejdem k pozmeňovaciemu návrhu.
"Dobré ráno, pani poslankyňa. Chcela by som im len odkázať" (im – nám tu), "že mi je veľmi ľúto, že po úspešných 14 rokoch vedenia môjho detského klubu musím pre nedokonalosť jasličkového zákona skončiť svoje podnikanie. Štrnásť rokov som bojovala o každého zákazníka. Snažila som sa im vychádzať v ústrety tým, že som počúvala ich potreby a podľa toho pristupovala k práci s deťmi a ich rodičmi. Začiatky boli veľmi ťažké. Skoro tri roky tvrdej práce od rána do večera, trávila som tam 12 hodín, pretože zo začiatku som si nemohla dovoliť zamestnankyňu, všetko zostávalo na mňa. Bola som opatrovateľka, upratovačka, manažérka v jednom. Prvé dva roky som to finančne zvládala len vďaka môjmu manželovi, ktorý ma podporoval finančne aj psychicky. Boli dni, keď som bola úplne zúfalá a manžel mi stále hovoril: vydrž, neboj sa, pozajtra, zajtra, za týždeň sa všetko otočí a niekto sa ozve. A mal pravdu. Pomaly sa moje meno začalo dostávať do povedomia a rodičia mi začali dôverovať. Nemala som peniaze na rozsiahlu reklamu, stále som tvrdila a aj tvrdím, že najlepšia reklama sú spokojní zákazníci. Keď postupne začali prichádzať deti, mohla som si jednu osobu zamestnať. Bola som veľmi šťastná. Prišli ďalšie deti, zamestnala som ešte jednu opatrovateľku. Ale aj vtedy ešte stále boli dni, že moje zamestnankyne mali výplatu, ale mne zostalo možno 100 eur. Ale hlavne, že som stihla platiť ich mzdy a odvody štátu. Stále mi zneli v ušiach slová môjho manžela: vydrž to, zvládneme to. Ale aj tak najväčšou odmenou pre mňa bola a je láska detí, ktoré ku mne chodia a podpora ich rodičov.
Vybudovala som svoje zariadenie na báze otvorenosti a lásky. Spätná väzba od rodičov mi to potvrdzuje. Mám tam svoje srdce, je to moje prvé dieťa. A teraz ho musím opustiť. Musím, pretože som v podnájme a naozaj nebudem preberať cudzie priestory, pardon, prerábať cudzie priestory len preto, aby som vyhovela zákonu. Kto mi zaručí, že keď to prerobím, nedajú mi výpoveď z priestorov? Áno, na začiatku som musela prerábať, ale nebolo to dané striktne zákonom, ale teraz nie, radšej hľadám inú možnosť, len aby som zabezpečila rodičom starostlivosť o ich deti. A ako jedinú možnosť som videla tú, že ponúknem moje zariadenie mestu, v ktorom žijem, lebo pre mesto bude ľahšie vyhovieť zákonu.
Na záver chcem povedať, že moje zariadenie nezatváram pre nekvalitu prevádzky, dôvody treba hľadať inde. Vlastne ich hľadať nemusíme, pretože všetci, ktorí vlastníme, riadime a žijeme našimi zariadeniami, to robíme s láskou, pretože inak sa to nedá." Toľko k téme.
A teraz ten pozmeňujúci návrh, ktorý je veľmi jednoduchý a je veľmi praktický a týka sa konkrétne jednej veci, ktorú ten jasličkový zákon ešte stále obsahuje, a je pre zariadenia predražujúca a zbytočná. Ide o prítomnosť zdravotnej sestry v konkrétnych zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Dôvodom na návrh prítomnosti zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b pre deti mladšie ako 1 rok je bezpečnosť, keby bolo ohrozené zdravie dieťaťa. Prítomnosť zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b však nijako týmto náhlym zdravotným komplikáciám a rizikám nedokáže predísť ani zabrániť. Obzvlášť, ak so sebou nemá sestra zodpovedajúce prístrojové vybavenie. Opatrovatelia musia mať základy poskytnutia zdravotnej starostlivosti. V prípadoch ohrozujúcich zdravie a život dieťaťa bude musieť byť privolaná tak či tak rýchla zdravotnícka pomoc bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť sestry. Povinná prítomnosť a zamestnávanie sestry však poskytnutie sociálnej služby uvedenej v § 32b predraží vzhľadom na najvyššiu možnú súhrnnú platbu za opatrovanie štyroch detí do tej miery, že prakticky bude ekonomicky nerentabilná. Navrhuje sa preto, aby táto podmienka do zákona vložená nebola. Je to naozaj hlúposť, aby sme vyžadovali od jaslí prítomnosť zdravotnej sestry, keď tam, kde tie sestry potrebujeme, práve chýbajú. Takže samotné znenie tohto jednoduchého pozmeňovacieho návrhu k čl. 1.
V čl. I sa vypúšťa bod 32 a zostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:49 - 15:50 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ani neviem, či mohla som ísť s faktickou, ale skúsila som to, takže ďakujem. Ja si práve, naopak, myslím, že Janka rieši presne to, čo táto novela už od začiatku, predsa vy ste hovorili o tom, že poďme úplne teda na začiatok, hej, že zariadenia starostlivosti o deti sa majú preregistrovať, majú sa registrovať do nového registra sociálnych služieb, hej. No a my im to vlastne neumožňujeme teraz. My im neumožňujeme sa registrovať. Čiže to je úplný ten základ, ten úplný základ, o ktorom sa bavíme v tej časti jasličkovej tejto novely, že my im práve tým, že ten zákon je napísaný zle a chaoticky, neumožňujeme sa registrovať, neumožňujeme im dodržať ten zákon. A potom sa môžme baviť o VÚC-kach a o stavebných úradoch, o hygienach, ale skrátka realita je tá, že tí, ktorí ten zákon chcú dodržať, ho nemôžu dodržať, lebo sa nemôžu registrovať. A ja mám pocit, že to je úplný, úplný základ toho, o čom sa tu stále bavíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 9. 2017 9:48 - 9:53 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne ešte raz. Takže len zopakujem stručne, že teda spolu s Jozefom Mihálom a Luciou Ďuriš Nicholsonovou predkladáme prvý zo série zákonov, ktoré majú ambíciu zlepšiť rodinnú politiku na Slovensku.
Problémom Slovenska je extrémne nízka zamestnanosť matiek detí do troch rokov. Nehovorím, že každá matka má ísť do práce. Myslím si, že aj s konzervatívnymi kruhmi sa zhodneme, že práca na čiastočný alebo flexibilný úväzok je pre mnohé matky a ich deti vítanou možnosťou. Uľahčuje totiž návrat do práce na plný úväzok, na ktorý si musí postupne zvyknúť rodič aj dieťa. Matka tiež nestratí kontakt s pracovným prostredím. Najmä v situácii, ak má matka viac detí, je úplné vynechanie na šesť až deväť a viac rokov z práce vážnym výpadkom v kariére a neskôr sa to prejaví aj na výške dôchodku.
Drvivou väčšinou poberateľov minimálneho dôchodku sú u nás práve ženy, u ktorých vieme, že dĺžka ich dožitia je dlhšia. To, čo teraz predstavím, je preto konkrétny návrh, ako bojovať s feminizáciou chudoby, ktorá sa stala fenoménom a reálnou hrozbou tejto doby.
Podľa Eurostatu pracovalo na Slovensku v roku 2016 na čiastočný úväzok len 5,8 % zamestnancov, čo je piaty najnižší podiel v Európskej únii. Slovenskí zamestnávatelia sa často bránia zamestnávať mladé matky s malými deťmi, pretože sa obávajú, že tieto budú často z práce vymeškávať. Je preto dôležité a nevyhnutné hľadať spôsoby, ako motivovať aj zamestnávateľov, aby týmto spôsobom, aj keď nechtiac, nediskriminovali tieto matky alebo otcov.
Takže aké je naše riešenie? Máme za to a potrebujeme, aby boli čiastočné úväzky atraktívnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov, pretože je ich u nás veľmi málo. Návrh zákona ponúka rodičom starajúcim sa o deti do šiestich rokov veku, ktorými sú stále väčšinou matky, možnosť prepojiť starostlivosť o dieťa s čiastočným zapojením sa do trhu práce, čo neskôr zvýši šance žien vrátiť sa na trh práce naplno a tým potiera rodové rozdiely v tejto oblasti.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je tzv. odvodová výnimka. Úľava na sociálne poistenie aj zdravotné poistenie pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ ani zamestnanec nebudú povinní odvádzať poistenie na tieto poistenia, pardon, poistné na tieto poistenia a tak sa dosiahne zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a u zamestnancov zvýšenie ich čistého príjmu. Úľava sa však bude vzťahovať len na prípady, keď mzda vyplývajúca z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nebude vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Trochu zložité, ale v skratke, k 1. januáru 2018 by to predstavovalo 40 % z 912 eur, čiže presne 364 eur 80 centov by si mohli zarobiť takéto zamestnankyne a zamestnanci a nemuseli by z toho odvádzať poistenie. Tým pádom by si aj privyrobili a zároveň zamestnávateľ by za nich nemusel odvádzať tieto poistenia.
Pri tvorbe návrhu zákona sme sa riadili obdobným princípom, ktorý sa uplatňuje pri úľave od odvodov aj pre dlhodobo nezamestnaných zamestnancov. Odpustením odvodov sa čiastočné úväzky pre zamestnancov súčasne sa starajúcich o dieťa finančne zatraktívnia. Zvýšenie očakávanej čistej mzdy zamestnanca bude predstavovať pozitívnu motiváciu k návratu na trh práce. Nízke využívanie flexibilných foriem zamestnávania na Slovensku návrh zákona adresuje aj na strane ponuky. Povedie totiž k podpore tvorby pracovných miest na čiastočný úväzok, ktoré tak veľmi na Slovensku potrebujeme.
Všetci chceme, aby mali rodiny viac detí. Čiastočné úväzky im môžu mierne pomôcť aj finančne, aj keď toto nie je naša hlavná motivácia.
Verím, že sa v tomto pléne nájde dobrá vôľa pre očividne prospešné opatrenie pre rodiny, a preto, milé kolegyne a kolegovia, vás prosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis