Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14. 3. 2018 o 16:08 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14. 3. 2018 16:08 - 16:11 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, problém rôznych čiernych stavieb a chatrčí na cudzích pozemkoch je širší, ako je ich samotná existencia a s tým spojený zásah do vlastníckych práv majiteľov pozemkov. Tu ide reálne o to, že v istých situáciách a lokalitách proste zákony Slovenskej republiky neplatia. Sú to smutné ľudské príbehy majiteľov nehnuteľností. Mnohí majú k predmetným nehnuteľnostiam osobný vzťah, sú to lúky, kde vyrastali, či polia, na ktorých nadobudnutie si ich predkovia doslovne zodrali ruky.
Štát vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy ukladá mnohé povinnosti a za ich nedodržiavanie sú v zákone sankcie. Je to logické. Potravinová bezpečnosť štátu vyžaduje, aby sme si našu slovenskú poľnohospodársku pôdu kompletne nezničili. Nemá význam v tejto chvíli citovať celé paragrafy 3 a 4 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Uvediem len § 3 ods. 1 písm. a): "Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou." Ako má občan naplniť tento paragraf zákona, keď ľudia okupujúci jeho pozemok ho na jeho výzvu neopustia a veľmi často sú na vlastníka agresívni? Čo má robiť vlastník pozemku napríklad v prípade, že na jeho pozemku ľudia okupujúci jeho pozemok začnú vytvárať čiernu skládku? Pokiaľ je na pozemku nelegálne osídlenie, vtedy sa ho často úrady snažia nevidieť. Ale ak náhodou sa pozemok uvoľní, úrady vedia výzvu na likvidáciu čiernej skládky alebo prípadne čiernej stavby rýchlo majiteľovi pozemku napísať. Stalo sa tak napríklad v Spišských Tomášovciach, ktoré vtedajšia výzva úradov dostala do kritického stavu. Prípad bol v roku 2014 medializovaný z dôvodu, že sa jednalo aj o pozemky známeho humoristu. Zmyslom tohto návrhu zákona je, aby vlastník mal právo získať súčinnosť polície pri plnení si povinností vyplývajúcich mu zo zákona č. 220/2004 Z. z., ako aj pri uplatňovaní si vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Vzniká tak možnosť vyriešiť ochranu vlastníckych práv, ako aj ochranu poľnohospodárskej pôdy skôr než nastane stav, kedy už sa nedá postupovať inak než zdĺhavým postupom podľa § 135 písm. c) Občianskeho zákonníka.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 15:11 - 15:15 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, od roku 2015 nám počet trestných činov páchaných maloletými osobami narastá. Zvlášť v násilnej kriminalite, kde nám to stúpa medziročne o približne 25 percent. Samozrejme, zverejnené štatistiky môžu obsahovať len trestné činy, kde bol zistený páchateľ. Kriminalita maloletých osôb je problémom predovšetkým v oblastiach s vysokým zastúpením asociálnych obyvateľov. Asociáli čoraz viac využívajú maloletých do 14 rokov na páchanie rôznych foriem kriminality, žiaľ, často sú to rodičia tých detí. Vedia o absentujúcej trestnej a priestupkovej zodpovednosti maloletých osôb, a preto nahovárajú deti nielen na rôzne krádeže, ale aj lúpežné prepady. Tie deti naozaj v mnohých prípadoch nemajú na výber. Zníženie veku trestnej zodpovednosti a priestupkovej zodpovednosti na 12 rokov tak zároveň maloletých chráni proti zneužívaniu na kriminálnu činnosť.
Doterajšie legislatívne opatrenia ohľadom kriminality maloletých nie sú dostatočne účinné. Za tým účelom prijatý § 211 Trestného zákona – ohrozovanie mravnej výchovy mládeže naráža v aplikačnej praxi na mnohé problémy. Je problém dokázať, že rodičia umožnili maloletému páchať priestupky alebo trestné činy. V mnohých prípadoch rodičia nedokázali zabrániť protiprávnej činnosti svojho potomka, aj keď sa o to snažili. V súčasnosti využívaný systém výchovných opatrení sa tiež často míňa účinkom. Výchovné opatrenie nie je spravidla automaticky dôsledok konkrétneho činu a tak maloletý páchateľ nevie, kedy pohár trpezlivosti v jeho prípade pretečie.
Podstatná zmena, ktorú prináša náš návrh, je v tom, že pre osobu staršiu ako 12 rokov by už neexistoval vek ako okolnosť vylučujúca trestnú zodpovednosť. Po konkrétnom čine by prišiel konkrétny trest, hoc aj mierny trest vo forme výchovného opatrenia. Rozhodujúce pre oblasť kriminality maloletých starších ako 12 rokov je to, že tým zaniká ich beztrestnosť u konkrétneho činu. Obavy z preplnenia reedukačných zariadení nie sú na mieste. Skončí v ňom jeden maloletý páchateľ, ostatní z partie si už dobre rozmyslia, či tam pôjdu za ním. Z vlastnej dlhoročnej praxe mestského policajta môžem potvrdiť, že možnosť umiestnenia v reedukačnom centre je pre maloletých silnou motiváciou upustiť od protiprávnej činnosti. Podobná situácia je aj u priestupku. Beztrestnosť pri páchaní priestupkov je mostom k páchaniu trestných činov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 15:47 - 15:51 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Po sociálnych sieťach koluje výrok mylne pripisovaný prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi, ktorý znie: "Pokiaľ žijete v krajine, kde môžete byť potrestaný za chytanie rýb bez povolenia, ale nie za ilegálny vstup do krajiny bez povolenia, máte plné právo povedať, že táto krajina je vedená bláznami." Nech tento bonmot povedal ktokoľvek, vo veľkej miere vystihuje súčasný paradox našej legislatívy. (Rečník si odkašľal.) Pardon. Zákony sa postupne upravili tak, že orgány činné v trestnom konaní podľa nich dokonca riešia už aj trestnosť kritiky výstavby domov a bytov pre obyvateľov segregovaných osád, ale ilegálne si na územie Slovenskej republiky môže prísť kto chce, ako chce, kedy chce, a zdržiavať sa tu nelegálne v úplnej pohode, veď je to len priestupok. To, že prípadná pokuta je spravidla nevymožiteľná, to je asi každému z nás jasné.
V susednom Maďarsku skúšali všetko možné na ochranu vnútornej bezpečnosti krajiny. V tejto súvislosti je známa výstavba plotu na schengenských hraniciach Maďarska. Ani ten plot nestačil, a tak v Maďarsku nakoniec dospeli k poznaniu, že ilegálny vstup do krajiny je potrebné hodnotiť ako trestný čin. Inak by aj ten ich plot skončil v zberných surovinách. Aj keď zákon v Maďarsku umožňuje za ilegálny vstup do krajiny uložiť trest odňatia slobody, najčastejšie udeleným trestom je deportácia a následne zákaz vstupu do Maďarska. Odňatie slobody sa uplatňuje pri súbehu s niektorým s ďalších trestných činov. Informácie o nekompromisnom postupe maďarských úradov sa rýchlo rozšírili po pašeráckej sieti a balkánska prevádzačska trasa sa presmerovala cez Slovinsko.
Otázka je, čo by sa dialo na Slovensku, ak by rovnako silný nápor migrácie, aký postihol Maďarsko, smeroval na našu východnú hranicu. Je tu predpoklad, že štát by v dotknutých lokalitách doslova skolaboval a nevedel by tam zabezpečiť bezpečnosť. To sa stalo niektorým oblastiam v Bulharsku, kde následne chýbajúcu štátnu moc nahrádzali spontánne vytvorené domobrany. Predpokladám, že nikto z nás nechce, aby sa z územia Slovenska stalo korzo pre nelegálnych migrantov, takýto smer vývoja si neželá nik z nás, a preto je na mieste sa poučiť v tejto problematike z maďarských skúseností. Práve o tom je tento návrh zákona.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 14:59 - 15:00 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stando, dobre si povedal. Ja len zopakujem, že slovenská hymna vznikala v časoch revolučných rokov 19. storočia. Prišla do doby, keď vytúžená slovenská štátnosť bola príliš ďalekou budúcnosťou. Dnes tú vytúženú štátnosť máme, sny našich predkov sa v tejto veci naplnili. Je preto namieste venovať tie necelé dve minúty na začiatku otvorenia schôdze Národnej rady Slovenskej republiky našej hymne. Venovať tú chvíľku času zároveň aj ako spomienku na tých, ktorí svojím celoživotným dielom postavili základy, na ktorých stojí naša dnešná štátnosť. Spomienka na ich dielo a osudy by nás mali všetkých, všetkých malo motivovať, aby sme chránili našu štátnosť, pretože ona je dielom generácie našich predkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 11:43 - 11:44 hod.

Stanislav Drobný
Ďakujem kolegom za faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 2. 2018 11:37 - 11:40 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, o tom, že hospodáriť sa má rozumne a vyrovnane, to nás učili naši rodičia, starí rodičia, teda v aspoň poriadnych a slušných rodinách. A rovnako by to malo platiť aj v poriadnom a slušnom štáte. Minimálne v dobe, keď sa údajne Slovensku ekonomicky darí, ako to radi hovoria vládni predstavitelia.
Keď sa darí ekonomike, prečo sa nedarí mať vyrovnaný rozpočet? Kedy potom máme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet? V čase krízy, ktorá v tom čase radikálne zníži príjmy štátneho rozpočtu? Kríza príde, pretože je javom cyklickým. Otázkou je len, že kedy.
Rozpočet je o príjmovej a výdavkovej strane. Na strane príjmov sa súčasnej vládnej moci nedá uprieť snaha. Za všetko tu spomeniem novú daň z poistiek. Proti poplatku za cirkevný sobáš sme hlasovali my poslanci proti jedine z Ľudovej strany Naše Slovensko. Môže sa v tomto pléne schváliť daň aj za vzduch, ktorý dýchame, rozpočtu to nepomôže. Jeho problém je predovšetkým na jeho výdavkovej strane.
Výdavky štátneho rozpočtu sú mnohokrát určené na veľmi zvláštne ciele. Vieme o tom všetci, presviedčame sa o tom dennodenne. Mohol by som tu menovať príklad za príkladom, ale to nie je cieľ môjho vystúpenia. Túto vec potrebujeme riešiť systémovo. Pokiaľ budeme mať ústavným zákonom dané, že vláda musí stavať rozpočet ako vyrovnaný, tak vláda bude nútená rozumnejšie si stanoviť priority. Potreba efektívnosti výdavkov skôr či neskôr Slovensko dobehne a na mnohé výdavky potom aj tak nebude. Tie dnešné dlhy bude potrebné splatiť aj s úrokmi.
To, čo som povedal o štátnom rozpočte, platí, samozrejme, aj pre rozpočty samospráv. Preto je dnes najvyšší čas nastaviť zákony tak, aby od výkonnej moci vyžadovali hospodárne hospodárenie s verejnými prostriedkami.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8. 2. 2018 15:50 - 15:53 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, návrhom zákona, ktorý prešiel prvým čítaním, sú pred exekúciou chránené dôležité druhy majetku obcí, zabezpečujúce nevyhnutné podmienky pre hmotný život obyvateľov. Pozmeňujúci návrh rozširuje majetok obce chránený pred exekúciou o miesta posledného odpočinku zosnulých a miesta poslednej rozlúčky s nimi. Pochovávanie mŕtvych a úcta k nim je zdokumentovaná už z čias neandertálcov. Preto je naozaj prekvapivé, že exekútor dá v 21. storočí pietne miesta do exekúcie.
Zo samotného znenia je iste jasné, za akým účelom bol tento pozmeňujúci návrh predložený. Preto vás, vážení kolegovia, žiadam o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, aby sa takéto veci už nestávali.
Prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Drobného k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (tlač 746):
V čl. I sa v bode 1 za slovami „Exekúcii nepodlieha“ vkladajú slová, ktoré znejú: „cintorín, urnový háj, kolumbárium a dom smútku vo vlastníctve obcí“.
Odôvodnenie. Navrhuje sa, aby sa exekučná imunita obcí vzťahovala aj na nehnuteľnosti vo vlastníctve obcí, ktoré slúžia ako pohrebisko, cintorín, urnový háj, kolumbárium či ako miesto rozlúčky s nebohými, dom smútku. Predošlo by sa tak prípadom, keď bol zadlženej obci exekvovaný aj cintorín, ako sa to stalo napríklad v obci Ondavka v okrese Bardejov. Takémuto neetickému a nedôstojnému konaniu môžeme do budúcnosti predísť tak, že v zákone o exekútoroch a exekučnej činnosti bude explicitne uvedené, že pohrebiská a domy smútky nemôžu podliehať exekúcii.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 8. 2. 2018 15:15 - 15:17 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi obrany Slovenskej republiky Petrovi Gajdošovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Podľa mediálne zverejnených informácií podpísal prezident Donald Trump rozpočet na rok 2018 k zakúpeniu pozemkov a vybudovaniu zariadení leteckých základní mimo Spojených štátov. Tohtoročný plán výdavkov na tento účel vraj zahŕňa 214 mil. dolárov na výstavbu zariadení na Islande, v Nórsku a vo väčšine krajín východnej Európy vrátane Slovenskej republiky.
Na Slovensku by išlo špecificky o investíciu Spojených štátov do modernizácie vojenských letísk Kuchyňa pri Malackách a Sliač pri Zvolene. Podľa predstaviteľa leteckých síl Spojených štátov by všetky tieto investície do infraštruktúry vojenských letísk mali posilniť schopnosť amerických vzdušných síl v Európe a zadržiavať tzv. ruskú agresiu. Napriek mediálnej zásterke možno konštatovať, že ide evidentnú snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní Spojených štátov na území Slovenskej republiky vo výlučnom záujme Spojených štátov vo východnej Európe zamerané proti tzv. ruskej hrozbe. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám dovoľujem položiť nasledovné otázky:
1. Akým spôsobom prebehlo schválenie investícií Spojených štátov do vojenských alebo akýchkoľvek iných leteckých zariadení na území Slovenskej republiky?
2. Ktoré kompetentné orgány o týchto investíciách hlasovali, kedy o nich hlasovali a akým spôsobom hlasovanie prebehlo.
3. Ak v predmetných prípadoch ide o investície NATO, požadujem o informáciu, akým spôsobom prebieha financovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 16:37 - 16:40 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, cieľom návrhu zákona je zlepšiť zabezpečenie ochrany sudcov pred zastrašovaním a násilím zo strany osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. V súčasnosti majú nárok na zabezpečenie ochrany sudcov len Špeciálneho súdu a v presne definovaných prípadoch sudcovia Najvyššieho súdu. Ostatní sudcovia môžu dostať ochranu len v prípade, ak je požiadavka sudcu kladne posúdená niekým iným. Tu je namieste otázka, či skutočne existuje nejaká autorita, ktorá by vedela ohrozenie sudcu lepšie posúdiť ako ten sudca samotný.
Zločinci nepotrebujú sudcu poškodeného na živote, zdraví či majetku, potrebujú sudcu, ktorý z obavy o svoj život, zdravie či majetok alebo z obáv o svojich blízkych rozhodne v ich prospech. Vzhľadom na to, že organizovaný zločin zastrašovania a vyhrážanie používa ako bežnú pracovnú metódu, chceme týmto návrhom zákona umožniť všetkým sudcom získať v prípade priameho ohrozenia svojej osoby ochranu Policajného zboru Slovenskej republiky, nakoľko z platného znenia zákona nie je jasné, kto má sudcovi ochranu poskytnúť. Na tento problém počas posledných rokov upozorňovali sudcovia viacerých okresných súdov a vyjadrovali svoju nespokojnosť s úrovňou svojej ochrany.
Zastrašovanie bezpečnostných a justičných orgánov je trendom v celej Európe. Súvisí to predovšetkým s nárastom aktivity členov organizovaného zločinu. Ako príklad uvediem zdroje uvádzajúce, že príslušné orgány v Nemecku začínajú boj o zákonnosť prehrávať, pretože sú zastrašované kriminálnymi gangami a štandardní politici im neposkytujú potrebnú podporu. A tak nemecké orgány prenechávajú obyvateľov celých častí miest napospas činnosti týchto gangov.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajinách Európy predkladáme tento návrh zákona ako preventívne opatrenie na zvýšenie ochrany sudcov a následné posilnenie nezávislosti súdnictva a právneho štátu v jednotlivých rozhodnutiach. Ak aj na Slovensku prehráme boj o bezpečnosť občanov, stratia jeho obyvatelia veľmi veľa.
Tento návrh zákona je len malou časťou z toho, čo ešte bude nutné v tejto veci spraviť. Preto dúfam, že každý, komu v tomto pléne záleží na osude občanov Slovenska, tento návrh zákona podporí. Tu ide o občanov Slovenska, a nie o to, kto zákon podáva.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 16:16 - 16:17 hod.

Stanislav Drobný