Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

6.12.2018 o 15:07 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 6.12.2018 15:07 - 15:10 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Petrovi Žigovi. Od januára 2019 odborníci predikujú zvyšovanie cien energie o 5,5 %, čo môže činiť zvýšenie výdavkov v každej slovenskej domácnosti o desiatky až stovky eur, ktoré Slovákom v rodinnom rozpočte budú chýbať. Tento trend sa má v priebehu roka dokonca zhoršovať. Stabilita v energetickej oblasti bola v roku 2016 základným pilierom kampane hlavnej vládnej strany SMER – sociálna demokracia. Ale v realite je aktivita vyvinutá na zábranu zvyšovania cien na bode mrazu. Sľuby o udržaní aktuálnej úrovne cien plynu a energií idú do stratena, voliči strany SMER sa právom môžu cítiť oklamaní.
Zo strany ministerstva hospodárstva sa dlhodobo investuje do stratených projektov (zaznievanie gongu), ako napr. obnoviteľných zdrojov energie, ktoré za také označil samotný predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek. Tie nie sú prínosom pre náš energetický trh a v mnohých prípadoch ani pre prírodu nie. Do roku 2023 má však štát napriek tomu preinvestovať obrovské sumy peňazí do ich udržiavania. Prečo majú občania Slovenskej republiky financovať obnoviteľné zdroje, keď vďaka nim si doma zapnú svetlo za vyššiu sumu?
Orbanova vláda v Maďarsku nariadila celoplošné zníženie cien energií o 10 percent. Na Slovensku síce štát nie je väčšinovým vlastníkom dodávateľov energie, avšak tieto podiely môže získať rovnakým spôsobom, ako ich získali tie súkromné subjekty, ktorými boli sprivatizované. Prečo by sme nemohli pracovať na podobnom postupe?
Na základe vyššie uvedených skutočností si Vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky:
1. Akým spôsobom sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky snaží o zastavenie rastu cien v energetike?
2. Prečo sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nesnaží o získanie väčších podielov v energetických podnikoch, ktoré by umožňovali reálny dosah vlády Slovenskej republiky na cenotvorbu v energetike?
3. Prečo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dlhodobo financuje stratové obnoviteľné zdroje energií?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 20:20 - 20:35 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem. Natálka, dobre si to vystihla. Ja ťa ešte doplním. Adopcia alebo osvojenie dieťaťa je psychicky a administratívne náročný proces. Budúci rodičia musia byť pripravení na odhalenie svojho najprivátnejšieho súkromia pred úradníkmi, ktorí od nich vyžadujú potvrdenia o príjme, bezúhonnosti v bytových, rodinných a sociálnych pomeroch spolu s množstvom ďalšej dokumentácie. Obdobie, kedy sa možní rodičia pripravujú na prijatie dieťatka, si od nich vyžaduje disciplínu, sebazaprenie a obrovskú dávku trpezlivosti. Napriek mnohým administratívnym nedokonalostiam sa kompetentné úrady snažia o čo najdôležitejšie overenie osoby, ktoré si chcú dieťa osvojiť. Zmyslom je zabezpečiť opusteným deťom čo najstabilnejší domov, ktorý by ich integroval do spoločnosti a zaručil ich zdravý fyzický aj mentálny vývoj.
Predložený návrh zákona v tomto zmysle neprichádza s novinkou, iba dopĺňa zoznam požiadaviek na zaručenie vyššie uvedeného. Ochrana detí pred možným zneužívaním či poruchou rodovej identity spôsobenou pedofilmi, zoofilmi či sexuálnymi deviáciami homosexuálov by preto nemala byť diskusiou, iba racionálnym konštatovaním.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 20:14 - 20:15 hod.

Stanislav Drobný
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 19:39 - 19:43 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis

197.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby 24. december, Štedrý deň, bol rovnocenným štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja, tak ako 25. december a 26. december.
Cieľom predkladanej novely Zákonníka práce je odstrániť anomáliu, že v štátny sviatok, v deň pracovného pokoja 24. decembra môže zamestnávateľ prikázať prácu zamestnancovi do dvanástej hodiny. Uvedeným návrhom chceme umožniť pracujúcim zamestnaným prevažne v sektore obchodu a služieb mať pracovné voľno počas celého Štedrého dňa. Táto úprava umožní hlavne zamestnaným ľudom prežiť tento kresťanský sviatok v kruhu svojej rodiny a zároveň poskytne rodičom dostatok času na prípravu štedrovečernej večere a navodenie sviatočnej vianočnej atmosféry.
Podľa znenia v súčasnosti platného Zákonníka práce platí od 1. 6. 2017 zákaz predaja v maloobchode na nasledujúce dni v roku: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december. Samozrejme, že existujú výnimky, ktoré sa vzťahujú na maloobchodné prevádzky a ďalšie špecifické kategórie, ktoré sú v Zákonníku práce presne vymedzené.
Uvedená právna úprava poskytuje zamestnancom právo využiť vyššie vymenované dni k tomu, aby si oddýchli, resp. aby takto získané voľno v zamestnaní využili na realizáciu svojich záujmov, koníčkov alebo trávenia voľného času so svojimi rodinami. Zvlášť v dnešnom uponáhľanom svete je takáto možnosť dôležitým sociálnym výdobytkom vedúcim k skvalitneniu osobného a rodinného života pre veľké skupiny zamestnancov.
Pri dátume 24.december je uvedené „po 12. hodine“, čo predkladatelia považujú za určitú anomáliu a dehonestáciu sviatočného vianočného Štedrého dňa. Práve v tento sviatočný deň by sa mali ľudia stíšiť a odpútať sa od predvianočného zhonu, pracovného stresu a nákupov. V tento deň by sa mali ľudia obzvlášť venovať vlastnej rodine a hlavne deťom. Preto považujeme za dôležité, aby v tento deň pracovného pokoja rodiny mohli spolu sláviť Štedrý deň, celý deň od rána a nie až od dvanástej hodiny.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že 24. december ako deň pracovného voľna sa dodržuje vo viacerých európskych štátoch, takže schválením tohto návrhu sa Slovensko zaradí k tým krajinám Európy, pre ktoré tradičné kresťanské sviatky predstavujú nemenné a rešpektované hodnoty. Jedná sa o tieto štáty: Česko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Island a Cyprus.
Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 19:37 - 19:37 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Stanislav Drobný, Natália Grausová a Stanislav Mizík.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby 24. december, Štedrý deň, bol rovnocenným štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja tak, ako 25. december a 26. december.
Zatiaľ len toľko, pán predsedajúci, hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.12.2018 19:06 - 19:08 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, tento návrh zákona je len veľmi slabou náplasťou na veci, ktoré v slovenskom sociálnom systéme nefungujú. Tí z vás, ktorí majú rodičov, rodinných príslušníkov alebo známych, ktorí sa vekom, zdravotnými alebo inými životnými okolnosťami ocitli v núdznej situácii, vedia, aké je ťažké sa dostať k pomoci v podobe umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Korupcia a klientelizmus sa ani zďaleka netýka iba vrcholových pozícií v súkromnom sektore či v politike. Miesta v zariadeniach sociálnych služieb sú nedostatkovým tovarom a obchodovanie s nimi na základe známostí či úplatkov je rovnako bežné ako zápchy v Bratislave. Klasickým príkladom je starostlivosť o dôchodcov občanov, ktorí dlhodobo prispievali do štátneho rozpočtu a na sklonku života im nikto neposkytne protihodnotu za dane, ktoré počas svojich výkonných rokov odvádzali.
Je potrebné si uvedomiť, že zariadenia sociálnych služieb nie sú prejavom dobrej vôle. Ich zriadenie, udržiavanie a zákonné vedenie je povinnosťou, ktorá sa má zakladať predovšetkým na spravodlivosti a transparentnosti. Miesto v zariadení sociálnych služieb nemá byť luxusom, ale štandardom, na ktoré by mal mať každý občan rovnaké právo.
Predkladaný návrh zákona má za účel zaviazať zariadenia sociálnych služieb k zverejňovaniu zoznamov čakateľov na svojich webových stránkach s plným ohľadom na ochranu osobných údajov čakateľov. Jednotlivci by tak mali možnosť si prezerať aktuálny stav svojich žiadostí bez zbytočných prieťahov a skontrolovať, či ich náhodou niekto v zozname nepredbehol či nepreskočil len preto, že by mu finančné prostriedky túto výsadu umožnili zakúpiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 14:35 - 14:41 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 17:53 - 18:01 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, navrhované uznesenie predsedu Národnej rady pána Andreja Danka ohľadom definície antisemitizmu považujem za kontraproduktívny a úplne zbytočný krok, nakoľko v našom právnom systéme už máme platný zákon, ktorý rôzne formy antisemitizmu považuje za trestný čin.
V časti C uznesenie odporúča vláde Slovenskej republiky meniť legislatívu, čo pravdepodobne prinesie ďalšiu novelizáciu Trestného zákona. Bude to ďalšie legislatívne opatrenie na obmedzenie slobody slova a na takzvané zavretie úst ľuďom, ktorí by len náznakom kritiky spomenuli slová Žid, Izrael, nedajbože, holokaust. Vynucovanie politickej korektnosti u širokej verejnosti prostredníctvom paragrafu Trestného zákona je neúčinné a kontraproduktívne.
Reálne, komu pomôže definícia antisemitizmu? Slovensku? Izraelu? Občanom Slovenska alebo občanom Izraela? Alebo komu? Mne táto osobná aktivita pána Andreja Danka pripadá ako určitá nadpráca na štátnej návšteve Izraela, kde zistil, že, citujem: "Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Slovensko musí byť príkladom v legislatívnych postupoch pri prijímaní danej normy." Tu na tomto mieste chcem upozorniť, že ja ako osoba sa necítim ani nie som historickým dlžníkom žiadneho štátu na svete, teda ani Izraela nie. Pozitívnemu pohľadu Slovákov na štát Izrael naozaj nepomôže, ak bude zákonom zadefinované, že o štáte Izrael a jeho obyvateľoch sa môže rozprávať len v superlatívoch, bez náznaku kritiky. Tobôž, keď samotní občania Izraela s uvedenou definíciou, prevzatou od aliancie IHRA, nesúhlasia.
Kamil Kandalaft napísal na portáli POLE, kultúrno-spoločenský blog, zaujímavý článok, ktorý si vám dovoľujem odcitovať: "Sme skupina izraelských občanov aktívne vystupujúcich proti politike našej vlády, ktorá zahŕňa okupáciu, kolonizáciu a apartheid proti Palestínčanom a Palestínčankam. Niektorí z nás sú potomkami preživších holokaust. Neoblomne zastávame univerzálne zásady rovnosti v ľudských právach a stojíme proti všetkým formám rasizmu vrátane antisemitizmu.
V rámci našich aktivít podporujeme výzvu palestínskej občianskej spoločnosti na demokratickú nenásilnú kampaň za bojkot, stiahnutie investícií a sankcie voči izraelskej vláde a voči izraelským a medzinárodným inštitúciám a spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na vážnom porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv Palestínčanov a Palestínčaniek Izraelu. Vzhľadom na uvedené vyzývame všetkých členov a členky Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podporujú demokraciu, ľudské práva a slobodu slova, aby zamietli definíciu antisemitizmu vypracovanú alianciou IHRA spolu s takzvanými príkladmi, ktoré zahŕňa súčasný návrh uznesenia.
Dovoľujeme si upozorniť na to, že táto definícia nikdy nezískala jednohlasnú podporu všetkých Židov. Naopak, právny posudok vypracovaný pre židovskými organizáciami vedené konzorcium vo Veľkej Británii varuje, že dokument aliancie IHRA je navrhnutý zle a môže pri snahe o definovanie antisemitizmu zavádzať, čo prináša riziko "nezákonného obmedzovania legitímnych vyjadrení politických názorov". V posudku sa píše, že obhajcov ľudských práv Palestínčanov, "ktorí napríklad opisujú Izrael ako osadnícko-kolonialistický štát, ktorý uplatňuje politiku apartheidu, alebo tých, čo vyzývajú na opatrenia v rámci bojkotu stiahnutia investícií alebo sankcií voči Izraelu, nie je správne označovať ako antisemitov. Je známe, že definícia od aliancie IHRA umlčiava kritiku Izraela.
Upozorňujeme tiež na to, že v máji tohto roka, prestížna britská mimovládna organizácia Liberty, zaoberajúca sa občianskymi slobodami, varovala, že "definícia od aliancie IHRA zahmlievaním chápania podstaty antisemitizmu, ktoré bolo dovtedy jasné, môže oslabiť obranu pred antisemitizmom". Podľa nej zamieňaním antisemitizmu a kritiky Izraela či legitímnej obrany práv Palestínčanov "ohrozuje slobodu prejavu".
V júni 2018 verejne vyjadrilo 27 britských židovských osobností svoje znepokojenie z nebezpečenstva takéhoto spájania vyhlásením, v ktorom píšu: "Kritika Izraela nie je antisemitská, pokiaľ k nej nevedú protižidovské predsudky" a "kritizovanie zákonov a opatrení štátu Izrael ako rasistických spadajúcich pod definíciu apartheidu nepredstavuje antisemitizmus." Toto vyhlásenie podporili významné osobnosti rozličných profesií a politických príslušností.
V júli 2018 30 židovských organizácií z viac ako desiatky krajín zverejnilo svoje spoločné stanovisko, v ktorom vyzývajú "naše vlády, miestne zastupiteľstvá, univerzity a ostatné inštitúcie, aby odmietli definíciu od aliancie IHRA". Podľa nich je definícia zámerne sformulovaná tak, aby legitímna kritika Izraela a obhajoba práv Palestínčanov mohli byť stotožňované s antisemitizmom a definícia mohla slúžiť "ako nástroj na potláčanie prvých uvedených". Píšu, že takéto ich hádzanie do jedného vreca "oslabuje tak palestínsky zápas za slobodu, spravodlivosť a rovnoprávnosť, ako aj globálny zápas proti antisemitizmu".
História nebude k rasizmu veľkorysá. Časom sa bude ako rasizmus odsudzovať aj ilegálna politika našej vlády proti Palestínčanom a Palestínčankam. Sme presvedčení, že Národná rada Slovenskej republiky by nemala byť spoluzodpovedná za ilegálne izraelské opatrenia tým, že bude umlčovať kritiku porušovania ľudských práv. Vyzývame vás, aby ste odmietli tento pokus o zmätenie verejnosti zamieňaním oprávnenej kritiky Izraela s antisemitizmom." Koniec citátu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 15:02 - 15:06 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dnes tu rokujeme o veci, ktorú sme možno mali riešiť už skôr. Máme predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý svojou chýbajúcou sebareflexiou dokáže destabilizovať a vyhrocovať politickú situáciu na Slovensku.
Predseda parlamentu Slovenskej republiky Andrej Danko, známy vo verejnosti aj ako kapitán Danko či kandidát vied, je iste osobou mimoriadne populárnou. Videá, v ktorých vyjadruje svojským, nenapodobniteľným štýlom a spôsobom svoje myšlienky, majú oveľa väčšiu sledovanosť než prenosy z parlamentu. Musím uznať, že pán Andrej Danko sa minul povolaniu. Má naozaj schopnosť zabaviť národ.
Ale on okrem toho svojím prístupom destabilizuje a vyhrocuje politickú situáciu, a to tým, že oficiálnym vypovedaním vojny parlamentnej strane, ktorú legitímne do Národnej rady Slovenskej republiky zvolilo 209-tisíc voličov. Dehonestuje nielen funkciu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ale už potiera samotné princípy parlamentnej demokracie.
Čakal som, že túto personálnu zmenu bude prednostne riešiť samotná Slovenská národná strana v rámci svojich interných možností už len z úcty k Martinovi Rázusovi a k vlastnej členskej základni. Čakal som, že ak sa Slovenská národná strana nerozhýbe, tak ju k tomu budú tlačiť koaliční partneri. Nedočkal som sa.
Tu nejde už o osobu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky ako takú, ale tu ide o Slovenskú republiku. Národná rada aj vďaka osobe Andreja Danka stráca v spoločnosti autoritu. Ešte horšie je, že z titulu funkcie predsedu parlamentu chodí pán Andrej Danko do zahraničia, kde nadväzuje osobné priateľstvá rovnako rýchlo, ako rýchlo dokáže postupovať v armádnych hodnostiach. A následne jeho zaliečavé sľuby jeho novým zahraničným rýchlopriateľom máme my tu v pléne riešiť rôznymi návrhmi zákonov a uzneseniami, ktoré obmedzujú občianske práva a slobody obyvateľov Slovenska.
Chodiac medzi pospolitým ľuďom, poznám jeho názory na pána Danka ako predsedu Slovenskej národnej strany. Prevládajú negatívne názory vďaka jeho prístupu ako na ňu v neprospech Slovenska a z verejne známych dôvodov ako za koalíciu s MOST-om - HÍD za skrytú, miestami až otvorenú podporu návrhov poškodzujúcich Slovensko, za pretláčanie represívnych zákonov proti slovenskému obyvateľstvu a pár ďalších vecí, ktoré široká verejnosť vníma negatívne.
Je už najvyšší čas pre zmenu na pozícii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a ja dúfam, že k nej príde. A tiež dúfam, že ten, kto príde po Andrejovi Dankovi, vráti do parlamentu dôstojnosť a politickú kultúru. Je najvyšší čas.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 10:47 - 10:51 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, ak povýšime nedeľu na deň pracovného voľna, znamená to hlavne, že v nedeľu budú zatvorené obchody. Čo to prinesie občanom? Pán Sulík opäť zažije osobnú traumu. Nebude si mať kde kúpiť teplé rožky. Bolo to dostatočne medializované, myslím, že každý vie, prečo spomínam práve pána Sulíka.
Tak sa pozrime na situáciu, keď pán Sulík kupuje v nedeľu rožky. Na jednej strane pultu spokojný pán Sulík s rožkami, na druhej strane pokladníčka, predavačka, ktorá je vo väčšine prípadov nespokojná s tým, že nedeľa nie je deň pracovného voľna. Voľná nedeľa by dala do jej života systém, v ktorom by jeden deň v týždni mohla venovať svojej rodine. Pán Sulík si rožky bude musieť kúpiť v sobotu, ale to snáď zvládne. Aj si tie rožky uskladniť tak, aby sa dali na druhý deň v nedeľu konzumovať.
Ak hovorím o tom, že predavačky by voľnú nedeľu privítali, mám to nielen z osobných stretnutí, ale deklaruje to aj odborový zväz. Máme tú skúsenosť so zákazom maloobchodného predaja vo sviatok a ohlas je kladný. Naposledy to bola nie predavačka maloobchodu, ale pracovníčka veľkoskladu, ktorá mi povedala, že konečne po toľkých rokoch môže rátať aspoň so sviatkami ako dňom pre rodinu. Veľkosklad, v ktorom pracuje, tiež prestal pracovať vo sviatky, nakoľko nebolo komu tovar vyskladňovať. Nedeľu ako deň pracovného voľna ako spoločnosť zvládneme, tak ako sme ju zvládli pred rokmi, rovnako ako ju zvládajú dnes v Rakúsku a v Nemecku.
Nedeľa ako deň pracovného voľna je zároveň napĺňaním cyrilo-metodskej tradície, ku ktorej sa Slovenská republika vo svojej ústave hlási. K naplneniu tradície neodmysliteľne platí i zachovanie nedele ako sviatočného dňa. Svätiť siedmy deň Boh žiada od človeka už v Starom zákone.
Viem, že v tomto parlamente je časť poslancov, ktorých kresťanský charakter štátu neteší a práve z toho dôvodu budú hlasovať proti zákonu. Keby sme predložili návrh na povinnosť zamestnávateľa strpieť modlitebné prestávky vyžadované koránom, vtedy by nadšene súhlasili.
Záverom ešte jedna praktická vec. V súčasnosti je pre majiteľa predajne problematické zavrieť predajňu v nedeľu na základe vlastného rozhodnutia, keď konkurent nechal, ju nechá otvorenú. Ak sa zákonom ustanoví povinnosť mať zavreté v nedeľu pre každého, nakoniec bude drvivá väčšina občanov spokojná. Ani majitelia predajní o nič neprídu, občanov Slovenska pri kúpe vecí limitujú nízke príjmy a nie to, že sa dostanú do obchodu iba v nedeľu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis