Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.2.2019 o 15:15 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:15 - 15:18 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené
===== Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní. Nasledujúca interpelácia je určená ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky pánovi Sólymosovi. Vážený pán minister, v malej obci Brunovce po dlhé roky fungovala nevyhovujúca čistička odpadových vôd, ktorá spôsobovala mimoriadne závažnú environmentálnu záťaž pre svoje okolie a to aj pre rieku Váh, navyše v území blízkeho kúpeľného mesta Piešťany. Na základe aktivít a iniciatívy environmentálne uvedomelých občanov obce prikročila vtedajšia samospráva k rekonštrukcii čističky odpadových vôd. Na základe rôznych informácií občania tejto malej obce po celý čas verili, že im štát v tejto veci pomôže. Samozrejme štát, ako je na Slovensku zvykom, nepomohol. Prekvapivé oznámenie Environmentálneho fondu o tom, že Rada Environmentálneho fondu pridelenie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie obci neodporúča bez udania dôvodu. Je zlou správou pre vedenie obce a jej občanov. Malá obec si na rekonštrukciu čističky vzala úver, ktorý je nútená zo svojich skromných prostriedkov splácať na úkor iných dôležitých potrieb zabezpečujúcich chod obce. Podľa mojich informácií nie je občanom obce známe, na základe akých kritérií bola žiadosť obce posudzovaná, v čom boli úspešní žiadatelia dôležitejší a úspešnejší. Čím pravdepodobne mohli prísť k spáchaniu trestného činu, ale to by som nechal na orgány činné v trestnom konaní. Je ľahké si predstaviť, ako sa dnes cítia environmentálni aktivisti pred svojimi spoluobčanmi, aký nezáujem občanov o angažovanie sa vo veciach ochrany životného prostredia to do budúcna vyvolá. Z môjho pohľadu je to predovšetkým dôsledkom nepredvídateľnosti rozhodnutí Environmentálneho fondu, čo je spojené s rozhodovaním Rady Environmentálneho fondu, ktoré ostáva pred občanmi skryté. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám dovoľujem položiť nasledujúce otázky: 1. Aké dôvody v tomto konkrétnom prípade viedli Radu Environmentálneho fondu neodporučiť pridelenie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. 2. Aký kontrolný systém má Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovaný vo vzťahu v rozhodovaní Rady Environmentálneho fondu. 3. Koľko trestných oznámení bolo podaných zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k rozhodovaniu Rady Environmentálneho fondu. 4. Plánuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykonať opatrenia, ktoré by rozhodovanie Rady Environmentálneho fondu spravili transparentnejším a aby najmä slúžil svojmu účelu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:15 - 15:18 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené
===== Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní. Nasledujúca interpelácia je určená ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky pánovi Sólymosovi. Vážený pán minister, v malej obci Brunovce po dlhé roky fungovala nevyhovujúca čistička odpadových vôd, ktorá spôsobovala mimoriadne závažnú environmentálnu záťaž pre svoje okolie a to aj pre rieku Váh, navyše v území blízkeho kúpeľného mesta Piešťany. Na základe aktivít a iniciatívy environmentálne uvedomelých občanov obce prikročila vtedajšia samospráva k rekonštrukcii čističky odpadových vôd. Na základe rôznych informácií občania tejto malej obce po celý čas verili, že im štát v tejto veci pomôže. Samozrejme štát, ako je na Slovensku zvykom, nepomohol. Prekvapivé oznámenie Environmentálneho fondu o tom, že Rada Environmentálneho fondu pridelenie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie obci neodporúča bez udania dôvodu. Je zlou správou pre vedenie obce a jej občanov. Malá obec si na rekonštrukciu čističky vzala úver, ktorý je nútená zo svojich skromných prostriedkov splácať na úkor iných dôležitých potrieb zabezpečujúcich chod obce. Podľa mojich informácií nie je občanom obce známe, na základe akých kritérií bola žiadosť obce posudzovaná, v čom boli úspešní žiadatelia dôležitejší a úspešnejší. Čím pravdepodobne mohli prísť k spáchaniu trestného činu, ale to by som nechal na orgány činné v trestnom konaní. Je ľahké si predstaviť, ako sa dnes cítia environmentálni aktivisti pred svojimi spoluobčanmi, aký nezáujem občanov o angažovanie sa vo veciach ochrany životného prostredia to do budúcna vyvolá. Z môjho pohľadu je to predovšetkým dôsledkom nepredvídateľnosti rozhodnutí Environmentálneho fondu, čo je spojené s rozhodovaním Rady Environmentálneho fondu, ktoré ostáva pred občanmi skryté. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám dovoľujem položiť nasledujúce otázky: 1. Aké dôvody v tomto konkrétnom prípade viedli Radu Environmentálneho fondu neodporučiť pridelenie finančných prostriedkov na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie. 2. Aký kontrolný systém má Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovaný vo vzťahu v rozhodovaní Rady Environmentálneho fondu. 3. Koľko trestných oznámení bolo podaných zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo vzťahu k rozhodovaniu Rady Environmentálneho fondu. 4. Plánuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykonať opatrenia, ktoré by rozhodovanie Rady Environmentálneho fondu spravili transparentnejším a aby najmä slúžil svojmu účelu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 18:39 - 18:55 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, po šiestich mesiacoch znova na rokovanie Národnej rady predkladáme zákon č. 73/1986 o umelom prerušení tehotenstva. Čakali sme pol roka, ktorá z parlamentných politických strán zrealizuje avizované predloženie predmetného zákona v takom rozsahu a znení, aby bol akceptovateľný a priechodný naprieč politickým spektrom. Žiadny zástupca z politických strán sa v tejto veci za posledných šesť mesiacov neozval. Uvedomujeme si všetci tu prítomní, že za toto obdobie bolo zlikvidovaných 3 500 nenarodených detí? Uvedomujeme si, že sa tu nebavíme o fazuľkách, ale o holých životoch množstva nenarodených ľudí v počte väčšej obce?
Chcem poukázať na absurditu platnej legislatívy ohľadom umelého ukončenia tehotenstva. Momentálne platná legislatíva umožňuje vykonanie interrupcie vlastne na požiadanie, bez udania dôvodu v zmysle zákona č. 73/´86, čiže reálne v praxi je samotná ochrana ľudského života pred narodením mizivá až nulová. A to aj napriek tomu, že Ústava Slovenskej republiky, čl. 15 ods. 1 znie: "Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením."
Pri tejto príležitosti spomeniem piate Božie prikázanie – nezabiješ, ktoré by malo byť pre každého slušného človeka a praktizujúceho kresťana záväzné. Ako je potom možné, že za tie roky tzv. demokracie nedokážeme tu v Národnej rade jeden zákon z obdobia predošlého, tzv. nedemokratického režimu zosúladiť so súčasne platnou Ústavou Slovenskej republiky? Pýtam sa, prečo nedokážeme schváliť ochranu ľudského života pred narodením, čo nám v tom bráni? Pod koho vplyvom sme, keď sa tu nevieme dohodnúť na veciach, ktoré by mali byť pre ľudskú bytosť a dôstojnosť samozrejmé? Nie sme náhodou aj my pod vplyvom propagandy propotratových skupín, ktoré aj za cenu medializovaných klamstiev a podvodov vytvárajú v spoločnosti civilizáciu smrti?
Odcitujem tu slová jedného z najväčších a najlepších odborníkov na presadzovanie potratových zákonov lekára Bernarda Nathansona. V roku 1968 tento človek založil združenie NARAL – Národné združenie za zrušenie zákona o potrate. Táto organizácia mala len niekoľko členov, ale v priebehu päť rokov prevrátila Ameriku hore nohami, keď presadila zákon umožňujúci zavraždiť každé dieťa od chvíle jeho počatia až do momentu narodenia, čiže počas celých deviatich mesiacov trvania tehotenstva. Našťastie, doktor Nathanson prežil obrátenie a v roku 1982 v Írsku predniesol slávnu reč s názvom Smrtonosný podvod, plánovaná vražda, v ktorom odhalil všeobecnú stratégiu propotratových skupín. Berúc do úvahy jeho skúsenosti a s ním dosiahnutý "úspech" pri presadzovaní potratových zákonov, stojí za to vypočuť si, čo tento človek hovorí. Citujem: "V roku 1968 sme vedeli, že keby sa urobil seriózny prieskum medzi Američanmi na tému potratov, utrpeli by sme zdrvujúcu porážku. Preto sme sa rozhodli pre iný postup. Prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov sme rozšírili výsledky akože uskutočneného prieskumu, v ktorom sme tvrdili, že 50 až 60 % Američanov je zástancami potratov. Bola to neobyčajne úspešná taktika proroctiev, ktoré sa napĺňajú samé. Keby sme dostatočne dlho americkej verejnej mienke nahovárali, že všetci sú za legalizáciu potratov, väčšina by sa nechala presvedčiť o správnosti takého názoru. Len málo ľudí je totiž ochotných patriť k menšine. Jednou z našich taktík bolo aj používanie skutočných, ale dvojznačných ankiet." Koniec citátu.
Hádam stojí za to sa zamyslieť, prečo sa aj u nás v debatách na tému zákazu potratov začínajú objavovať výsledky tzv. prieskumov, ktoré tvrdia, že väčšina Slovákov je proti zákazu potratov. Ako príklad uvádzam článok zo dňa 23. 6. 2018 uverejnený v periodiku Nový Čas s názvom Nový prieskum o interrupciách. Proti zákazu potratov je väčšia časť Slovákov. Zaujímavé, nemyslíte? Avšak ešte zaujímavejšie je to, že doktor Nathanson povedal o štatistikách nelegálnych potratov, citujem: "Vedeli sme aj to, že ak situáciu dostatočne zdramatizujeme, získame dostatok sympatií, aby sme predali náš program legalizácie umelých potratov. Preto sme sfalšovali údaje o nelegálnych potratoch vykonaných každý rok v Spojených štátoch. Masmédiám a verejnej mienke sme podsúvali informácie, že ročne sa v USA vykoná okolo milióna potratov, hoci sme vedeli, že v skutočnosti je ich okolo 100-tisíc. Počas nezákonných zákrokov umieralo ročne okolo 200 – 250 žien, no my sme stále opakovali, že úmrtnosť je podstatne vyššia a presahuje 10-tisíc žien ročne." Koniec citátu.
V krátkosti uvediem a osvetlím, ako je v tomto doslova mediálnom cirkuse a mediálnej propagande k téme potratov zneužívaná katolícka cirkev. Vo svojom zápase o podporu spoločnosti, ktorá mala napomôcť legalizácii potratov, doktor Bernard Nathanson a jeho spoločníci išli ešte ďalej. Veľmi dobre vedeli, že v rôznorodej spoločnosti existujú rozdiely v vierovyznaní, preto vytvorili ilúziu, akoby katolícka cirkev bola zdrojom všetkých vnútorných konfliktov spoločnosti a odpor k potratu akoby bol výlučne otázkou presvedčenia cirkevnej hierarchie, ktorá tak obmedzuje slobodu občanov a dokonca ľudské práva. Citujem: "Najdôležitejšia a najúčinnejšia z taktík, ktoré sme používali pri svojej činnosti, bola tzv. katolícka karta. Poslúžili sme si súhrnným pojmom katolíckej hierarchie, dostatočne nejasným, aby sme všetkým liberálnym, aby sme všetkých liberálnych intelektuálov, odporcov nášho zápasu a masovokomunikačné prostriedky presvedčili, že to práve cirkev je zodpovedná za vznik odporu voči legalizácii potratu. Z našich vyjadrení sa dá urobiť jediný záver. Katolícka cirkev je rozhodnutá vnútiť štátu svoje postoje ohľadom potratu. To, čo sa v najbližších rokoch stane s ľudskými právami v Spojených štátoch, závisí od toho, ako bude vyriešený problém prerušenia tehotenstva. Ak má listina práv ostať súčasťou ústavy Spojených štátov, nemôžeme dopustiť, aby kardinál Cook vládol v našej spálni. Nemožno dopustiť, aby dogmatická katolícka cirkev prevzala právomoci zákonodarcov a pokúšala sa každú ženu nútiť k porodeniu dieťaťa. Postoj hierarchie je nezmeniteľný. Odpor voči zákonu umožňujúcemu potrat vychádza práve z nej a nie od väčšiny katolíkov.
Takto sme oddeľovali katolíckych intelektuálov, pokrokové a liberálne skupiny od hierarchie a takto sme vrazili klin do katolíckeho odporu proti umelým potratom. Odvolávajúc sa na sfalšované prieskumy, sme tvrdili, že väčšina katolíkov je za zmenu zákona a medzi ženami, ktoré využívajú poradenstvo a rozhodujú sa o ukončení tehotenstva, je percento katolíčok proporcionálne k pomeru katolíckeho obyvateľstva k ostatným obyvateľom Spojených štátov. Nehanebne klamúc sme tvrdili, že aj kardinál Cushing je zástancom liberalizácie protipotratového zákona a, odvolávajúc sa na jeho autoritu, sme presvedčili mnoho nerozhodných katolíkov, že náš postoj je správny a úprimný.
Aký bol zmysel a dôsledok honu, ktorý sme zorganizovali? Predovšetkým sme presvedčili médiá, že každý, kto je proti potratu, musí byť katolík alebo podlieha silnému vplyvu katolíckej hierarchie. Rozširovali sme presvedčenie, že katolíci, ktorí sú zástancami potratu, sú intelektuáli, osvietenci, pokrokoví ľudia. Išlo nám o to, aby sme prostredníctvom médií spoločnosť presvedčili, že neexistuje, že neexistujú nekatolícke skupiny, ktoré by boli proti prerušeniu tehotenstva.
V skutočnosti sa proti povoleniu potratov vyslovovali mnohé cirkvi, pravoslávne, baptistické, luteránske, metodisti, turičníci aj mormóni, ortodoxní židia, moslimovia. Iné náboženské spoločenstvá zaujímali menej rozhodné stanoviská, ale aj tak nesúhlasili s úplným povolením potratov. Nekatolíckych skupín, ktoré sa rozhodne vyslovovali proti prerušeniu tehotenstva, bolo veľmi veľa. Nikdy sme však nedovolili, aby bol uverejnený ich zoznam, a predchádzali sme čo len objaveniu sa zmienky, že môže existovať iná než katolícka opozícia." Koniec citátu.
Pýtam sa, vážené kolegyne a kolegovia, nevidíte trochu paralelu medzi tým, čo hovoril doktor Nathanson, a čo sa deje dnes na Slovensku? Nenazývajú aj dnes médiá ľudí, ktorí sú proti potratom, bigotnými katolíkmi alebo extrémistami?
Okrem katolíckej karty NARAL používal ešte jednu kľúčovú metódu v propagande v prospech potratu. Utajovanie všetkých vedeckých dôkazov, že život sa začína počatím. Citujem: "Táto metóda spočívala v dôslednom popieraní vedecky dokázaného faktu, že ľudský život sa začína od momentu počatia. Presviedčali sme verejnosť, že otázka, kedy sa začína život človeka, je problémom teológie, práva, etiky, filozofie, ale určite to nie je vedecký problém. Takýto postup je aj dnes..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Drobný, prepáčte, nerada vás prerušujem, ale je po 19. hodine, a tak sa chcem opýtať, asi to ešte máte na dlhšie, nie?

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
No, už to mám asi na tri minúty.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Na tri minúty? Tak potom dobre.

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
Takže toľko k tomu, ako sa prostredníctvom médií ovplyvňuje a vytvára verejná mienka v téme potraty. Potom sa nie je čo čudovať, keď široká verejnosť zaujíma k potratom z roka na rok pozitívnejší postoj. Bolo by ešte vhodné poukázať na skutočnosť, kto úkoluje médiá, aby takýmto spôsobom masíroval verejnú mienku.
Vážení prítomní, pripomeniem tu ešte stanovisko pápeža Františka k potratom, a to len z toho dôvodu, že na minulej schôdzi počas prerokúvania marrákešského paktu o migrantoch ste nám tu v rozprave poniektorí kolegovia účelovo, účelovo a selektívne kládli na srdce, že pápež František podporuje migráciu a keď ju nepodporíme, tak sa nemôžeme nazývať kresťanmi. Tak pre vašu informáciu vám oznamujem, že pápež František je tvrdý odporca potratov a potrat nazval, citujem: "Je to ako najať si nájomného vraha." Toto pápežovo konštatovanie bolo súčasťou série jeho katechéz venovaných božím prikázaniam, v ktorých sa tentoraz venoval piatemu prikázaniu – nezabiješ, pričom znova potvrdil posvätnosť ľudského života od jeho počatia až po smrť. Pápež vyhlásil, že toto prikázanie vo svojej stručnej a kategorickej formulácii stojí ako múr na obranu základnej hodnoty v ľudských vzťahoch, hodnoty života. Následne zaujal odmietavý postoj k všetkým formám neúcty k životu, najmä k potratom. Poukázal na to, že rozporuplný prístup k ľudskému životu povoľuje aj jeho usmrtenie v lone matky, a to v mene ochrany práv iných. Pápež František si však položil otázku, ako môže byť terapeutický, občiansky či prosto ľudský ten skutok, ktorý ničí nevinný a bezbranný život v jeho rozkvete.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, preto sa pýtam: Keď v rozpore so slovami pápeža Františka nepodporíte tento návrh zákona na ochranu života, ako sa budete nazývať? Kresťania asi ťažko.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 16:39 - 16:55 hod.

Stanislav Drobný
Ďakujem. Ďakujem kolegom za reakcie.
Pán kolega Marosz, však sedíte tu, keby ste sa nebavili a počúvali, tak počujete, aké zákony návrhov predkladáme. Tu napríklad teraz sú tri v dnešný deň. A doteraz sme ich predložili zopár desiatok, nejakých 64, a mňa by zaujímalo, že koľko z tých 64 návrhov ste podporili vy, pán Marosz. Koľko? A na rozdiel od vás my podporujeme vaše návrhy.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 16:39 - 16:55 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, verejnosť spravidla chápe pod slovom plat poslanca súčet platu poslanca a paušálnych náhrad. To v jej očiach pôsobí ako až príliš vysoká suma v krajine, kde mnoho statočne pracujúcich ľudí žije na hranici chudoby.
My poslanci reálne žijeme v priestore, ktorý nie je ani zamestnaním, ani živnosťou. Nejde tu o klasické zamestnanie, kde na prácu nafasujeme od zamestnávateľa všetko potrebné. Náklady na stretnutia s občanmi, na pracovné cesty po rôznych kútoch Slovenska idú z toho, čo verejnosť vníma ako plat, ako peniaze na našu osobnú spotrebu. V inej situácii sú tí, ktorých plat sa vypočítava z platu poslanca ako jeho násobok, a pritom majú služobné autá, ochranku a podobne. Nechcem tým tvrdiť, že člen vlády nepotrebuje spomínané veci, ale v jeho prípade je oprávnené hovoriť o plate v plnom význame toho slova. Napríklad člen vlády si na základe zvýšenia platu poslanca príde na približne 4 500 euro a prezident 12-tisíc euro.
Pozrime sa na vec z inej strany, z pohľadu občana. Dostáva občan od Národnej rady Slovenskej republiky to, čo by mal dostávať za tie peniaze? Čo prináša parlament do jeho života? Národná rada Slovenskej republiky vydáva jednu novelu za druhou. Obsahovo jednu horšiu od druhej. Zákonov je už tak mnoho tak nezrozumiteľných, že firmy sú už nadmieru administratívne zaťažené a bežný občan sa už v tých zákonoch nemôže vyznať. Právo produkované Národnou radou Slovenskej republiky stráca predvídateľnosť, kvalitu a v mnohých prípadoch, bohužiaľ, aj zdravý rozum. Z tohto pohľadu je aj to zníženie platu navrhované v tomto našom návrhu ešte nízke. Koľkokrát v tomto parlamente miesto vecnej a riešenie hľadajúcej diskusie prebieha teatrálny cirkus, teatrálne politikárčenie. To, v akých podmienkach mnohí obyvatelia Slovenska musia žiť, to je výsledkom aj Národnej rady Slovenskej republiky a rozhodne nie v nepodstatnej miere.
Zníženie platov poslancov je preto aj priznaním si reálne neveselej skutočnosti a zároveň gestom solidarity s radovými občanmi. Gestom, ktoré samo osebe by bolo aj nevýznamné, pokiaľ spolu s ním nenastane radikálne zlepšenie práce Národnej rady, stavu politiky a riadenia vecí verejných na Slovensku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2019 16:24 - 16:40 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, možnosť stať sa kandidátom dvoma rôznymi spôsobmi dostáva kandidátov do rozdielneho postavenia, v ktorom majú kandidáti nominovaní poslancami niekoľko výhod. Kandidát, ktorý potrebuje zozbierať minimálne 15-tisíc podpisov, musí začať konať v dostatočnom predstihu. Organizácia zberu podpisov ho stojí množstvo úsilia. Zber podpisov ho zviditeľní v očiach verejnosti, ale v tom čase je už aj potencionálnym terčom antikampane médií, hlavne pokiaľ sa jedná o pronárodne orientovaného a migračné toky z Afriky, Ázie kritizujúceho kandidáta.
Kandidát s 15 podpismi poslancov je starostí okolo petície občanov ušetrený. Môže sa naplno venovať predvolebnej kampani, tak ako si ju s volebným tímom naplánoval. Samozrejme, nič v živote nie je úplne zadarmo a vzniká tam nejaká forma záväzku medzi možným budúcim prezidentom a signatármi petície z radov poslancov. V najlepšom prípade len veľmi jemná forma záväzku v štýle výčitky, ja som ti to vtedy podpísal a ty mi dnes nepomôžeš?
Ale je tu ten najdôležitejší aspekt k veci. Prečo by v prípade kandidatúry na prezidenta mal mať podpis poslanca hodnotu tisíc podpisov občanov? Ak už prezidenta nevolí parlament, tak nech sme si v hodnote podpisu všetci rovní.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 6.12.2018 15:07 - 15:10 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky Petrovi Žigovi.
Od januára 2019 odborníci predikujú zvyšovanie cien energie o 5,5 %, čo môže činiť zvýšenie výdavkov v každej slovenskej domácnosti o desiatky až stovky eur, ktoré Slovákom v rodinnom rozpočte budú chýbať. Tento trend sa má v priebehu roka dokonca zhoršovať. Stabilita v energetickej oblasti bola v roku 2016 základným pilierom kampane hlavnej vládnej strany SMER – sociálna demokracia. Ale v realite je aktivita vyvinutá na zábranu zvyšovania cien na bode mrazu. Sľuby o udržaní aktuálnej úrovne cien plynu a energií idú do stratena, voliči strany SMER sa právom môžu cítiť oklamaní.
Zo strany ministerstva hospodárstva sa dlhodobo investuje do stratených projektov (zaznievanie gongu), ako napr. obnoviteľných zdrojov energie, ktoré za také označil samotný predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek. Tie nie sú prínosom pre náš energetický trh a v mnohých prípadoch ani pre prírodu nie. Do roku 2023 má však štát napriek tomu preinvestovať obrovské sumy peňazí do ich udržiavania. Prečo majú občania Slovenskej republiky financovať obnoviteľné zdroje, keď vďaka nim si doma zapnú svetlo za vyššiu sumu?
Orbanova vláda v Maďarsku nariadila celoplošné zníženie cien energií o 10 percent. Na Slovensku síce štát nie je väčšinovým vlastníkom dodávateľov energie, avšak tieto podiely môže získať rovnakým spôsobom, ako ich získali tie súkromné subjekty, ktorými boli sprivatizované. Prečo by sme nemohli pracovať na podobnom postupe?
Na základe vyššie uvedených skutočností si Vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky:
1. Akým spôsobom sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky snaží o zastavenie rastu cien v energetike?
2. Prečo sa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nesnaží o získanie väčších podielov v energetických podnikoch, ktoré by umožňovali reálny dosah vlády Slovenskej republiky na cenotvorbu v energetike?
3. Prečo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dlhodobo financuje stratové obnoviteľné zdroje energií?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 20:20 - 20:35 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem. Natálka, dobre si to vystihla. Ja ťa ešte doplním. Adopcia alebo osvojenie dieťaťa je psychicky a administratívne náročný proces. Budúci rodičia musia byť pripravení na odhalenie svojho najprivátnejšieho súkromia pred úradníkmi, ktorí od nich vyžadujú potvrdenia o príjme, bezúhonnosti v bytových, rodinných a sociálnych pomeroch spolu s množstvom ďalšej dokumentácie. Obdobie, kedy sa možní rodičia pripravujú na prijatie dieťatka, si od nich vyžaduje disciplínu, sebazaprenie a obrovskú dávku trpezlivosti. Napriek mnohým administratívnym nedokonalostiam sa kompetentné úrady snažia o čo najdôležitejšie overenie osoby, ktoré si chcú dieťa osvojiť. Zmyslom je zabezpečiť opusteným deťom čo najstabilnejší domov, ktorý by ich integroval do spoločnosti a zaručil ich zdravý fyzický aj mentálny vývoj.
Predložený návrh zákona v tomto zmysle neprichádza s novinkou, iba dopĺňa zoznam požiadaviek na zaručenie vyššie uvedeného. Ochrana detí pred možným zneužívaním či poruchou rodovej identity spôsobenou pedofilmi, zoofilmi či sexuálnymi deviáciami homosexuálov by preto nemala byť diskusiou, iba racionálnym konštatovaním.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 20:14 - 20:15 hod.

Stanislav Drobný
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 19:39 - 19:43 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis

197.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby 24. december, Štedrý deň, bol rovnocenným štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja, tak ako 25. december a 26. december.
Cieľom predkladanej novely Zákonníka práce je odstrániť anomáliu, že v štátny sviatok, v deň pracovného pokoja 24. decembra môže zamestnávateľ prikázať prácu zamestnancovi do dvanástej hodiny. Uvedeným návrhom chceme umožniť pracujúcim zamestnaným prevažne v sektore obchodu a služieb mať pracovné voľno počas celého Štedrého dňa. Táto úprava umožní hlavne zamestnaným ľuďom prežiť tento kresťanský sviatok v kruhu svojej rodiny a zároveň poskytne rodičom dostatok času na prípravu štedrovečernej večere a navodenie sviatočnej vianočnej atmosféry.
Podľa znenia v súčasnosti platného Zákonníka práce platí od 1. 6. 2017 zákaz predaja v maloobchode na nasledujúce dni v roku: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12.00 hodine, 25. december a 26. december. Samozrejme, že existujú výnimky, ktoré sa vzťahujú na maloobchodné prevádzky a ďalšie špecifické kategórie, ktoré sú v Zákonníku práce presne vymedzené.
Uvedená právna úprava poskytuje zamestnancom právo využiť vyššie vymenované dni k tomu, aby si oddýchli, resp. aby takto získané voľno v zamestnaní využili na realizáciu svojich záujmov, koníčkov alebo trávenia voľného času so svojimi rodinami. Zvlášť v dnešnom uponáhľanom svete je takáto možnosť dôležitým sociálnym výdobytkom vedúcim k skvalitneniu osobného a rodinného života pre veľké skupiny zamestnancov.
Pri dátume 24. december je uvedené „po 12. hodine“, čo predkladatelia považujú za určitú anomáliu a dehonestáciu sviatočného vianočného Štedrého dňa. Práve v tento sviatočný deň by sa mali ľudia stíšiť a odpútať sa od predvianočného zhonu, pracovného stresu a nákupov. V tento deň by sa mali ľudia obzvlášť venovať vlastnej rodine a hlavne deťom. Preto považujeme za dôležité, aby v tento deň pracovného pokoja rodiny mohli spolu sláviť Štedrý deň celý deň od rána a nie až od dvanástej hodiny.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že 24. december ako deň pracovného voľna sa dodržuje vo viacerých európskych štátoch, takže schválením tohto návrhu sa Slovensko zaradí k tým krajinám Európy, pre ktoré tradičné kresťanské sviatky predstavujú nemenné a rešpektované hodnoty. Jedná sa o tieto štáty: Česko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Estónsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Island a Cyprus.
Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis