Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 14:38 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 14:38 - 14:43 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, na rozdiel od iných návrhov z vašej dielne, pán Žarnay, ktoré sú vedené akousi zvláštnou formou idealizmu, snahou o zlepšenie súčasného stavu, tento návrh vášho zákona odsudzujem, odsudzujem a veľmi tvrdo. Predchádzajúce návrhy, ktoré pochádzali z vašej dielne, podľa mňa vychádzali z pointy zlepšenia systému. No ale ako som vám už neraz povedal, tento systém sa podľa mňa už nedá zlepšiť. Z gruntu treba tento Augiášov prístrešok vyčistiť. To je vec pohľadu, dá sa diskutovať o týchto pohľadoch. Ale tento návrh zákona je ultraliberálny výtvor. Keby ste to nebol vy, by som to nazval paškvilom, ale pri vás použijem slovo výtvor. Normálne ma seklo, že tento zákon vypracoval niektorý z liberálnych tímov tu tej strany, čo sedí oproti pultu.
Vytvorenie vášho konkurenčného prostredia v tvorbe realizácií a distribúcií textov, pracovných zošitov a ich alternatív je podľa mňa cesta do pekla. Rozbiť už aj tak rozbité školstvo, ja mám na to taký môj typický výraz, babylonizácia. Niekto tomu hovorí liberalizácia.
Žiadne vaše stanovenie, čo ste spomínal, tzv. jasných, transparentných procesov a pravidiel nepomôže. Môžete sa ma opýtať, že prečo nepomôže, ako to môžem tvrdiť. Ja vám odpoviem preventívne. Žijeme na Slovensku, kde sú všetky tzv. jasné, transparentné pravidlá nejasné, netransparentné. Takisto ako tzv. nezávislé médiá sú až príliš závislé a tiež nezávislí novinári sú až príliš závislí. Súčasný stav štátu je charakteristický deformáciami vo všetkých sférach, preto mám taký názor na tie vaše transparentné, na to slovo "transparentné" v našich pomeroch. To, čo bolo zo svojho významu niekedy jasné, menilo sa negáciou na úplný opak. Liberalizácia všeobecne podporuje to, na čo som poukázal, že každá transparentnosť je u nás netransparentná.
Jeden z rečníkov, z predrečníkov sa vyjadril, že učebnice na jedna až štyri v podstate nepotrebujeme. Nuž, asi hovoril o Anglicku o prvom stupni školy, kde deti sú od rána, neskorého rána do neskorého večera v školách, žiaci sa neprezúvajú, chodia do školy, aj keď sú chorí, lebo napríklad v Anglicku chrípka, nádcha, to nie je choroba. Antibiotiká berú počas vyučovania. Nemajú učebnice, zošity a nemajú ani domáce úlohy, nemajú dokonca ani rozvrh hodín a neexistuje, tuším, ani opakovanie ročníka. A potom to tak vyzerá s tou výchovou školskou aj predškolskou, že deti, naše deti, keď sú druháci, úplne v pohode chápu význam nad, pod, pred, vedľa, no a v krajinách ako Dánsko, Anglicko sa to učia prakticky druháci.
Váš návrh, pán Žarnay, je akási revolúcia, no ale revolúcia je prevrat a prevrat je chaos. Tento váš návrh zákona môže spôsobiť a určite spôsobí prienik tých správnych, v úvodzovkách správnych, ideologických balastov slniečkarskeho typu, ktoré sa zasejú do hlavičiek detí. Môže to nastať za určitej vlády, ktorá popiera tradičný chod sveta, a vtedy celkom isto nastane tlak na tvorbu takých šlabikárov či iných učebníc a textov, kde už nebude len ujo sused vypomáhať mamičke, ale ocko so svojím manželom budú odvážať autíčkom adoptovaných synčekov do školy. Niekto dnes práve mal takú náladu, niekoľkokrát nám popredvádzal tanečné kreácie tu v sále, ten pretláča liberalizmus a tradičný systém považuje za dobu kamennú, ako ju nazval.
No, pán Žarnay, ja som starší a veľa je tu poslancov, ktorí sú tiež starší, a určite si pamätáme systém, ktorý mal hlavu a pätu, keď my sme boli na základnej škole. A vôbec to nebola doba kamenná. Skôr teraz je doba, ktorá má paralely s dobou kamennou. Človek je človeku vlkom, čierne nie je čierne, biele nie je biele a človek sa dá zabiť nielen kameňom, ale aj mediálnou správou. V našom prostredí je potrebné mať predovšetkým jednotný systém, ktorý má hlavu a pätu, a hlavou školstva je ministerstvo školstva a to má určovať pravidlá hry, čo sa v tejto debate niekoľkokrát úspešne spochybnilo.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 11:51 - 11:52 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, vyzdvihol ste Švédsko, Fínsko, Anglicko, Francúzsko, vyzdvihol ste ich systém. Ja by som to nerobil. Sú to rozvité krajiny, je to stratená Európa. Prílišná liberalizácia v týchto krajinách spôsobila premenu veľkých častí týchto krajín na polovičný kalifát. Som tvrdý odporca liberalizmu. A teraz, keď sa pozrem po tejto sále, vidím, že je tu presilovka liberálov, osem ku jedna proti Mizíkovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 11:37 - 11:39 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1281. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a tiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.2.2019 15:06 - 15:06 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, na stole máme návrh zákona o štátnych symboloch. Zákon o štátnych symboloch predložila aj Ľudová strana Naše Slovensko minulý rok a ja som bol jedným z týchto predkladateľov. Preto som bol veľmi zvedavý, s čím prídete vy.
Tento váš návrh zákona má riešiť nejasnosti v používaní štátnych symbolov, chce ich ochraňovať pred znevažovaním, všeobecne pred znevažovaním rieši aj elektronickú komunikáciu a digitálnu rovinu. Sankcie za prehrešky voči používaniu môže udeliť okresný úrad, a to vo výške 3-tisíc až 10-tisíc eur, podľa toho, či sa jedná o súkromnú osobu alebo právnickú osobu.
Myslím si, že my sme to riešili komplexnejšie, a to aj v trestnoprávnej rovine. Prečo? Vysvetlím vám to. Pre mňa je dôležitý tento aspekt, čo sa týka štátnych symbolov. Ako som už vtedy spomenul, v posledných rokoch narastá množstvo útokov na slovenské symboly. Tiež narastá úmerne s tým aj množstvo útokov na slovenskú štátnosť, na slovenský národ. Táto debata doteraz bola prakticky len o tom logu.
No prečo sa dejú tie útoky? No nie je to nič divné. Pôjdem do minulosti. Korene týchto skutočností siahajú v časovom horizonte poriadne ďaleko. Niekomu v pozadí, a už dávno, neskutočne vadí národné povedomie, hrdosť na našu slovenskú vlasť, hrdosť na náš štát, na náš národ, na naše tradície. Priamo v praxi, úplne priamo v praxi to začalo čl. 7 Ústavy Slovenskej republiky, kde je uvedené, že právne záväzné akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Ako som tu už neraz v parlamente povedal a spomenul, stratili sme týmto de facto, de jure svoju svojprávnosť. V takomto nastavení prostredia je uľahčená činnosť rôznych mimovládok. Vládne špičky, ktoré tu vládli, modré, červené, s nimi kooperujú, dokonca ich aj financujú. A tu začína jedna brutálna skutočnosť. Tu prichádzajú na rad šialenci ako Kalmus a Lorenz. Nie sú jediní. Ten Kalmus z Košíc, čo sa čvachtal v bahne s volantom v ruke, propaguje úchylný exhibicionizmus, keď na verejnosti objíma sochy holých žien, a jeho pokrvný brat, v úvodzovkách pokrvný brat, Lorenz hanobí s partiou slovenský znak, ktorý umiestnili do známeho kosoštvorca. Na rôznych mítingoch sa tiež hanobí slovenský znak a je to úplne jedno, že kto a ako to myslel.
Tu je tá záležitosť o tom logu slovenského hokeja. Prvý v parlamente som to spomenul ja. Logo slovenského hokeja namiesto Tatry-Matry-Fatry štítov obsahuje hokejky. Toto je pre pani Milanovú, čo som jej chcel trošku možno humorne, humornejšie povedať, ale už tu nie je. Náš slovenský znak prvýkrát použila Slovenská národná rada vo Viedni, pokiaľ sa dobre pamätám, pán Hrnko, vy ste historik, a ja osobne neviem nič o tom, že by Ľudovít Štúr hral hokej s Hurbanom a Hodžom. Naozaj o tom neviem nič. Toľko pre pani Milanovú.
Vrátim sa k Lorenzovi a Kalmusovi. Záštitu nad takýmito umeleckými, v úvodzovkách umeleckými, darebákmi ako Lorenz a Kalmus a im podobní, drží prezident Kiska. Ako som už minule povedal, nesmieme zabudnúť ani na bývalého poslanca Šebeja, ktorý je apoštol nenávisti voči slovenským znakom, to iste dobre viete. Slávny to nositeľ vyznamenania japonského cisárstva, ktorému sa chce vracať, sa mu zdvíha žalúdok, keď vidí slovenský znak. Nemyslíte si, že aj verbálne urážanie je znevažovanie štátneho symbolu.
Podľa mňa tento návrh je slabý, mäkký. Sú ľudia, čo si nikdy nebudú vážiť, pán Farkašovský, slovenský znak, našu vlasť. Totižto oni sú tak indoktrinovaní tou nenávisťou proti všetkému.
A jeden poznatok. Tu pred chvíľou sme to videli priamo v praxi, nie je to pani Milanová, hovorím o niekom inom. Niekomu vadí debata o symboloch štátu, že vraj je to nepotrebné, že sa treba zaoberať inými vecami. No tomu istému človeku nevadila debata o psoch v kaviarňach, čo si myslím, že je oveľa, oveľa, oveľa, oveľa podružnejší problém. Tu sme priamo v praxi videli, tu v parlamente, výkrik človeka, ktorému štátne symboly sú menej ako havkáči v bratislavských kaviarňach.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:59 - 15:00 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak, pani Milanová, vám to logo nevadilo. Nečudujem. Mne to logo pri prvom pohľade skoro od šoku vypichlo oči. Mňa to logo pobúrilo. Áno, som konzervatívny. Sú symboly pre mňa nezrušiteľné, nemeniteľné a všetky inovácie považujem za cestu do pekla. Keďže pri minulej debate o médiách ste v porovnaní dali do jednej roviny ovplyvňovanie mysle, to je, médiá, a reštaurácie, to je ovplyvňovanie vylučovania, bližšie vám to vysvetlím v rozprave.
Pani Milanová, vlády sa menia. Raz vládne ten, raz onen. V štáte je raz neporiadok, raz poriadok. Ale štátne znaky sú nemenné, nemeniteľné, nezameniteľné.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 9:15 - 9:24 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, nie je to tak dávno, čo taká istá debata, ako je teraz, bola narušená znemožnením hlasovania. O postojoch jednotlivých poslancov sme sa nedozvedeli a súčasne nemohol byť prijatý tento dôležitý, by som povedal, najdôležitejší zákon.
Každý potrat je vražda, nie je to umelé prerušenie tehotenstva, je to ukončenie tehotenstva, je to nezvratný proces, je to konečné riešenie v miliónoch prípadoch na celom svete. Maličký a nevinný tvorček zomrel. Zomrel vďaka vražde, brutálnej vražde podľa môjho názoru. Každý, kto má pozná, vie, že pomenúvam veci tak tvrdo, ako tvrdo ich cítim. Ako som v minulej rozprave povedal, náš národ, naši poslanci, všetci ľudia potrebujú počuť aj názor ľudí z hôr, z reálneho tvrdého života, ktorý je na míle vzdialený od vysnívaného pozlátka liberálnej falošnej kvázidemokracie.
Nedávno, minule som mal v rozprave výmenu názorov s pani poslankyňou za SaS-ku. Bojovala za to, aby ľudia, čo nemajú deti, tak sú naviazaní na psíkov a chcú ich mať aj v kaviarňach, v reštauráciách. No podobnú tendenciu vidno aj v krajinách Západu a v takých istých paradoxoch, ktoré prešli aj ku nám. Rodenie detí nie je v móde, lebo antikoncepcia, lebo potraty, lebo potratové kliniky, ale súčasne aj kliniky pre zvieratá, zvierací psychológovia, zvierací kaderníci, zvierací stylisti.
Čo k tomu dodať? Bezbrehí farizeji zo všetkých možných kútov politického spektra, farizeji, ktorí sú farizejmi preto, že na to, že na to majú vo svojej predstavivosti a vo svojej genetickej výbave, trápne hľadajú a dokonca si našli aj iks možných výhovoriek, ako a prečo nezahlasovať za tento návrh zákona. Tieto, nebojím sa povedať a nechcem byť vonkoncom vulgárny, poviem to slušne, prapodivné osoby obháňajúce sa ľudskými právami, spravodlivosťou, transparentnosťou, slušnosťou, ochranou inakosti, ochranou Moslimov, ochranou stromov, ochranou psov, ochranou jašteričiek, ochranou mačiek či slimákov, už povedali, že nebudú hlasovať za tento návrh zákona. Tieto osoby oháňajúce sa ľudskosťou a spravodlivosťou nemajú ani trošku súdnosti, aby aspoň boli ticho, keď vedia, že tento zákon je dobrý, správny. Nie, oni ešte budú cez médiá špiniť predkladateľov a hovoriť o tom, že ja to chcem inak, ale zároveň tak isto a toto a tamto a hento. Mám to dobre odsledované, rôzne názory na problematiku potratov, takže viem, o čom hovorím. Takéto osoby robia toto: jednou rukou sa bijú do hrude, že ochraňujú život a ľudské práva, druhou rukou sa bijú do hrude, že potraty môžu naďalej existovať, a potom také argumenty, že holokaust a návrh z dielne fašistov. A tak ďalej a tak ďalej.
Toto je však už iná téma, toto je téma o ochrane života pred narodením. Tu každý jeden argument musí ísť nabok. Toto je téma nadradená, tu netreba hľadať výhovorky. A keďže mnohí z farizejov sa často odvolávajú na verejnosť, tak mi stačilo prečítať názory tej verejnosti, bolo to na predchádzajúcej schôdzi, keď sa riešil, riešila táto problematika. Prečítal som veľmi tvrdé statusy, vulgárne a evidentne neslušné som ani nečítal, bolo ich obrovské množstvo vo všetkých médiách. Teraz spomeniem, prečítam len takéto veľmi decentné.
Takže prvý statusík: "Ak je zákonom ochrana života, nie je jedno, kto to predloží, pani poslankyňa?" Týkalo sa to jednej poslankyne, na ňu väčšina reakcií bola. "Ide o to, aby to bolo schválené, ale z vašej strany, si myslím, je to len obštrukcia, nakoľko to predložila ĽSNS. Lebo som presvedčený, že vaša strana by to neurobila nikdy." Ďalší statusík: "Poslankyňa vlastne povedala na adresu ohrozených detí, milé detičky, rada by som podporila zachovanie vašich životov, ale nahnali by ste tým politické body našej konkurencii, tak radšej zomrite." Ďalšie vyjadrenie: "Hanba jej, v živote nebola za zrušenie. Každý pokrstený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vie, že zákon z dielne ĽSNS, na základe ktorého by v Slovenskej republike každoročne z vyše 10-tisíc vraždených detí bolo zachránených vyše 9-tisíc. Tento zákon nemá žiadnu právnu chybu, je to zákon, ktorý liberálom a neomarxistom vyráža všetky po desiatky rokov hlásané tromfy, bludy z rúk. Počatie, to je počatie znásilnením, choré poškodené deti, ohrozenie ženy-matky. Zákon akceptuje všetko, s čím militantné feministky, liberáli a marxisti klamali desiatky a desiatky rokov. Poslanci, ktorí zákon predložili, týmto zákonom oznamujú, že im záleží na všetkých a nedokážu akceptovať tých vyše 9-tisíc v Slovenskej republike bezdôvodne vraždených chlapcov a dievčat. Proti tomu neexistuje žiaden racionálny argument. Nepochybujem, že každý z poslancov bude počuť, ako silno mu bude pri hlasovaní biť srdce v ušiach a hlasovaním a zahlasovaním proti či neúčasťou na tomto historickom hlasovaní Národnej rady Slovenskej republiky si každý podpíše vlastnou krvou zmluvu s diablom. A jemu obetujú potom všetky tieto vraždené deti." Ďalší status: "Pôvodná populácia Európy vymiera, namiesto toho, aby sme podporovali matky, mladé rodiny, štáty riešia problém africkou migráciou. Miliardy eur, ktoré idú na imigrantov by pomohli miliónom ľudí mať podstatne viac detí, lenže na to by nezarábali mimovládky naničhodníkov, ktorí inak ani pracovať nevedia."
Dovolil by som si prečítať mnoho ďalších komentárov, ale nebudem to robiť, lebo boli dosť tvrdé, vulgárne.
Situácia v Európe je kritická, kritická je aj na Slovensku. Práve teraz sme na hrane poriadne nabrúsenej korčule. A tu sú len dve možnosti, prvá možnosť zabiješ nenarodené dieťa, druhá možnosť nezabiješ. Keď sa bude naďalej realizovať prvá možnosť, to znamená možnosť zabiješ, budeš si môcť byť istý, že už deti tvojich detí budú žiť v štáte, ktorý ovládnu prišelci z Afriky, Ázie a Blízkeho východu. Im už nebudeš môcť hovoriť o interrupciách, liberalizme, právach LGTB, "gej prajdoch", rozvodoch, potratoch. O tom sa už nikto nebude môcť vyjadriť. Všetci tí, ktorí pod hocijakou zámienkou nechcú a nebudú hlasovať za tento zákon, spôsobia svojim vnukom katastrofu a podľa môjho názoru svojim dušiam zatratenie. Teraz má každý poslanec a poslankyňa možnosť ukázať, aký má názor na holokaust, súčasný holokaust nenarodených detí. Všetko ostatné podľa môjho názoru sú len výhovorky, všetky kváziargumenty sú len prázdne táranie. Ešte raz pripomínam, keď vieme chrániť červíky, slimáky, jašterice, chameleóny, hady, psíkov, mačičky, môžme chrániť aj dieťa, ktoré je v lone matky. A tá matka stále bude mať genetickú stopu toho dieťaťa vo svojom tele aj vo svojej duši.
Ďakujem dopredu všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí za tento zákon zahlasujú. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 18:39 - 18:55 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Vašečka, problém ste pomenoval citlivo, len by som chcel pripomenúť, že pri zrušení tehotenstva je zavraždený nevinný maličký živý tvor a pri treste smrti ide o elimináciu a spravodlivý trest pre vinného ničomníka. To je viacnásobného vraha, znásilňovača či napríklad pedofilného vraha. Pri výškrabe ide o akt vraždy podľa môjho názoru a trest smrti pre riadne dokázané ničomné skutky, to je už akt spravodlivosti, pretože také netvory ako Rigo, Polgári, Masár by mali visieť v prievane a nie doživotne vyžierať štátny rozpočet. V tomto prípade by som nesúhlasil o práve na život pre takéto kreatúry, netvory. Oni sa na ľudí len podobajú.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 16:39 - 16:55 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Stano, správne si pomenoval. Naše platy treba znížiť, platy občanov treba zvýšiť. O tých zákonoch a novelách si mal úplnú pravdu, je ich veľa, častokrát sú nezmyselné, častokrát sú škodlivé pre štát a národ. Prečo máme mať zvýšené platy? Poviem príklad. Včerajšok, dnešok. V rokovaní je absolútny chaos. Body sa preskakujú kvôli chorobám, taktike či darebáctvu. Za toto máme mať zvýšené platy?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 15:09 - 15:25 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Heger, jednu vec ste ale zabudli povedať. Celý tento systém je len prirodzené vyústenie vývoja po roku 1989. Čo iné sa nám mohlo prihodiť? Boli sme potravinovo sebestační, chýbali nám akurát tak banány a niektoré iné exotické potraviny. Bolo všetkého dosť. Toto bol cieľ – ovládnuť náš trh. Ako to urobiť? No zničiť domácu produkciu, zaplaviť trh svojimi výrobkami. Trh nie je všeliek, pán Heger. Trh divoký a častokrát regulovaný kartelovými dohodami kľúčových hráčov. Štát sa musí stať regulátorom, štát musí regulovať. Zo strany štátu musia byť zásahy. To je nevyhnutné.
A to, čo ste spomínali, že naše polia ležia úhorom, to je pravda, prípadne sa dotujú veľmi-preveľmi divné plodiny, z ktorých sa isto nenajeme. A toto je alfa, omega toho vášho voľného trhu, ktorý vôbec nie je trh voľný, je to diktát západu a Európskej únie. Všetky vlády od vzniku Slovenskej republiky túto situáciu majú na rováši. Jedni obviňujú druhých, druhí prvých a všetci to máte na rováši, čo ste boli pri tom. Tento systém je chorý, chorý, chorý, kozmetické úpravy nefungujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 13:08 - 13:10 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Musím sa opäť ospravedlniť, že opäť musím zájsť do absurdity, ale tento zákon ma k tomu núti. Pán Dostál, nedá mi to. Mám takú jednu otázku, ale je to taká básnická otázka, čiže nemusíte odpovedať, pretože vo vašom prípade vždy existuje riziko blížiace sa ku 100 percentám istote, že oblejete človeka vedrom nadávok a jedovatých slín. Pretože by ste mali byť príkladom, čo keby ste vo svojom zvláštnom, absurdnom myslení pouvažovali na takejto možnosti. Keď sa môže preháňať po prezidentskom paláci koza a púšťať bobky, prečo by nemohla aj v parlamente? Však parlament by mal ísť príkladom podľa vašej logiky.
A teraz ďalšia vec. Bol jeden diktátor. Prezývku mal Papa Doc, vlastným menom Duvalier. Bol to neslávny diktátor Haiti, ktorý vo svojom paláci choval čierneho capa. Venoval sa totižto voodoo. To je dobrá partička troch prezidentov, čo prijímajú zvieratá ako hostí vo svojich palácoch. Kiska, americký prezident a Duvalier. Aj keď americkému prezidentovi to môžem odpustiť, pretože to je pamiatka na to, keď mali Američania prvý veľký hlad a Indiáni ich prichýlili a nachovali. No ale bola by to partička. Škoda, že Duvalier zomrel, bola by to naozaj partička.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis