Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2018 o 10:40 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:40 - 10:41 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pozorne sledujem túto úžasnú debatu o tzv. verejnoprávnej televízii. Preto hovorím o tzv. verejnoprávnosti, pretože tá verejnoprávnosť bola vždy, je a bude len chiméra. Vždy to bola televízia, ktorá bola pod nejakými politickými tlakmi. Vždy tam prenikol akcent subjektívnosti. Relácie boli obyčajne nevyvážené, napríklad čo sa týka rovnosti príležitostí...
===== (58.)
verejnoprávnej televízii. Preto hovorím o takzvanej verejnoprávnosti, pretože tá verejnoprávnosť bola vždy, je a bude len chiméra. Vždy to bola televízia, ktorá bola pod nejakými politickými tlakmi. Vždy tam prenikol akcent subjektívnosti. Relácie boli obyčajne nevyvážené, napríklad čo sa týka rovnosti príležitostí pre politické subjekty. No a keď do televízie prenikli elementy ako Hanzelová a jej komplici, či Havran, tak to je už čierny humor či tragédia. Aj pri najlepšej snahe sa dá len priblížiť ku tej, k tomu bodu, ktorý sa dá nazvať objektívnosť. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:40 - 10:41 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pozorne sledujem túto úžasnú debatu o tzv. verejnoprávnej televízii. Preto hovorím o tzv. verejnoprávnosti, pretože tá verejnoprávnosť bola vždy, je a bude len chiméra. Vždy to bola televízia, ktorá bola pod nejakými politickými tlakmi. Vždy tam prenikol akcent subjektívnosti. Relácie boli obyčajne nevyvážené, napríklad čo sa týka rovnosti príležitostí...
===== (58.)
verejnoprávnej televízii. Preto hovorím o takzvanej verejnoprávnosti, pretože tá verejnoprávnosť bola vždy, je a bude len chiméra. Vždy to bola televízia, ktorá bola pod nejakými politickými tlakmi. Vždy tam prenikol akcent subjektívnosti. Relácie boli obyčajne nevyvážené, napríklad čo sa týka rovnosti príležitostí pre politické subjekty. No a keď do televízie prenikli elementy ako Hanzelová a jej komplici, či Havran, tak to je už čierny humor či tragédia. Aj pri najlepšej snahe sa dá len priblížiť ku tej, k tomu bodu, ktorý sa dá nazvať objektívnosť. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 16:12 - 16:13 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, vážení pán Žarnay, dnes ste predložili dva návrhy zákonov. Prvý som nepodporil a dosť podrobne som vám vysvetlil, že prečo, aké mám výhrady.
A teraz k tomuto zákonu. Ako som už neraz povedal, pri zákonoch týkajúcich sa školstva a tiež aj pri všetkých ostatných nepozerám na politické tričko. Keď sa mi zdá zákon dobrý, som za. Vo vašom prípade zvlášť, pretože ste idealista. Ja som idealista tiež a nemám rád intrigy. A tento zákon je vyslovene protiintrigánsky. Aj keď ste teda z úplne iného politického súdka, musím to takto stručne básnicky zhodnotiť. Nad týmto zákonom nevyroním jedinú slzičku, pretože nemá žiadnu chybičku. Som za, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 15:51 - 15:52 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
==Ďakujem za slovo. Pán Klus, spomenul ste termín civilizovaná krajina, no váš predrečník Igor Matovič ju hneď predviedol, tú civilizovanú krajinu. Plíživým krokom vo vykrčených rifliach a teniskách ako z Miletičky prišiel za pult. Hádzal cifry ako kaukliar na trhovisku za Márie Terézie. Od pása, ako kovboj stihol strieľať na politických súperov, aj keď to nemalo nič spoločné s danou témou. Použil tri vulgarizmy a to zatienilo odbornú debatu, o ktorú sa snažíte aj vy. Hoci vám ušla taká skutočnosť, že ako budú kreované volebné komisie na veľvyslanectvách, toto by som chcel vysvetliť. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 12:57 - 12:59 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1008.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 12:51 - 12:52 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, súhlasím s vami, v Košiciach, v Bystrici, v Prešove, v Žiline, v Bratislave a v takých väčších centrách alebo aj menších mestečkách sa to dá. Je tam úplne iná skladba, úplne iná sociálna skladba obyvateľstva ako v regiónoch, ktoré som spomínal. Tam nechápu základné veci chodu obce, chodu školy. Častokrát sa tam nachádzajú ľudia negramotní alebo takí, ktorí skončili základnú školu v piatej triede a majú sedem detí. Potom sa ťažko budú môcť vyjadrovať. Oni napríklad navrhujú človeka, ktorý má učňovskú školu na funkciu riaditeľa. Navrhujú hocikoho zo svojej obce na funkciu školníka, keď funkcia školníka už bola zrušená. Jednoducho nechápu to. Takže tak.
A, pán Sopko, práveže ja som nerezignoval, ale staviam sa ku danej situácii ako realista, tvrdý realista, brutálny realista. Takže tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 12:44 - 12:47 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán Žarnay, dnes predkladáte dva návrhy zákonov. Poviem dopredu, jeden nepodporím, jeden podporím. Teraz najprv ten, čo nepodporím, a dám aj vysvetlenie.
Tento váš návrh zákona je obdobný návrh, ku ktorému som sa už raz vyjadroval. Týka sa zásady verejnosti pri zasadnutiach rady školy. Je to dosť podobné ako zásada verejnosti pri výberových konaniach.
K bodom 1 a 2 osobitnej dôvodovej správy. Odôvodňujete aplikáciu zásady verejnosti pri zasadaniach rady školy, voči ktorej mám ja osobne veľké výhrady vďake nespočetnému množstvu negatívnych skúseností. Tie som získal ja osobne, ale aj tiež učitelia z regiónov, ktoré vy, a to mi prepáčte, nepoznáte z vlastnej skúsenosti na vlastnej koži.
Tento váš návrh sa nedá plošne aplikovať na celom území našej vlasti, verte mi. Pochádzam z Košíc, tam som aj učil ako vy. Moje prvé miesto bol Luník IX, potom som učil na ešte na zopár školách, tam by sa tento návrh zákona dal aplikovať. Posledných 20 rokov som však pôsobil v regióne Gemer, kde som sa presťahoval. Hoci som vedel, že sú rozdiely medzi regiónmi, nemyslel som si, že je to až tak diametrálne odlišné. Uvidel som naozajstné rozdiely, ktoré mnohí nechápu, pretože sú dislokovaní dlhodobo, ba priam celoživotne, na určitý región, na určitý perimeter, ktorý však determinuje ich vnímanie spoločnosti, sveta a skutočnosti kultúrnych, politických, sociálnych a iných. A určite nejaké výjazdy, prieskumy či krátkodobo termínované skúsenosti nenahradia skúsenosti získané v dekádach rokov a reálnej praxe v regiónoch, ktoré sú už vo svojej podstate diametrálne odlišné od veľkých centier, či kvázi malých, malomeštianskych centier, čo sa tvária ako veľké centrá tým trápnym napodobňovaním. Sociálne zloženie v niektorých regiónoch by znemožnilo riadny priebeh zasadnutí rady škôl. To som minule vysvetľoval, pamätáte si.
Teraz prejdem k bodu 3 osobitnej časti dôvodovej správy. Uvádzate, že voleným členom rady školy nemôže byť osoba, ktorá je funkčne alebo inak personálne prepojená so zriaďovateľom, aby sa predišlo konfliktu záujmov. To by bolo úplne v poriadku, ale tento bod tri nezohľadňuje, nerieši a ani logicky nemôže vyriešiť možné prepojenia na báze rodinných vzťahov, často pre iných nepoznaných, prípadne vzťahov na báze priateľstva či dlhodobých známosti, povedzme susedských či iných. Tieto možné prepojenia sú často nezistiteľné a aj keby sa zistili, je tu obštrukciami možná nedokázateľnosť, nedokázateľnosť v úvodzovkách.
K bodu 4 osobitnej časti dôvodovej správy. V tom bode nevidím žiadnu chybu.
Keď to zhrniem, tento návrh zákona, na rozdiel od nasledujúceho zákona, nemôžem podporiť. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

20.6.2018 12:33 - 12:35 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1007). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 12:14 - 12:15 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Beblavý, viete, v prvom rade si myslím, že keď popierate, že to nemá slúžiť na zvyšovanie príjmov miest a obcí, nehovoríte pravdu.
Chcete odstrániť vizuálny smog. Pekne. Ale prečo ste nezahlasovali za náš návrh zákona, keď sme chceli odstrániť vizuálny smog, televízne reklamy alebo obmedziť ich v televízii? Zoznam: Beblavý proti nášmu návrhu, Macháčková proti nášmu návrhu, Dubačová proti nášmu návrhu. Pritom obidva návrhy sa snažia odstrániť vizuálny reklamný smog.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 9:29 - 9:30 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, tému si vyčerpal absolútne a bravúrne. Som zvedavý, čo ti odpovie pani Cséfalvayová na tvoje otázky. Apropo, ten steroidový vrah mladého Henryho bol Maďar z Dunajskej Stredy, vyznávač hip-hopu, kamarát černochov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Poliačik, poprosím vás, kľud v sále.

Mizík, Stanislav, poslanec NR SR
A zase vyrušuje pán Poliačik.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Poliačik, poprosím vás, kľud v sále. Ale vám nikto neskákal do reči.
Poprosím vás, ešte raz dajte čas pánovi poslancovi.
Pán poslanec Poliačik!

Mizík, Stanislav, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Dúfam, že ma teraz už nebude vyrušovať známy skokan do reči pán Poliačik. Tému si, Milan, vyčerpal absolútne a bravúrne. Som zvedavý, čo ti odpovie pani Cséfalvayová na tvoje otázky. Apropo, ten steroidový vrah mladého Henryho bol Maďar z Dunajskej Stredy, vyznávač hip-hopu, kamarát černochov v Anglicku. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis