Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 10:24 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:24 - 10:26 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, zaujali ma, tá štatistika, ktorú ste uvádzali ohľadom tých nákupných košíkov u nás a v iných krajinách, aj teda o tom svedčí, že cena potravín, cenu potravín naozaj určujú obchodné reťazce, a keby sme chceli povedať, že naozaj nemajú dominantné postavenie, bola by to asi chyba. V tých veľkých mestách, pozrite sa, môžete ísť do Tesca, Lidla, Kauflandu, do Billy, vo veľkej časti Coop Jednota zabezpečuje práve tie malé dedinky a obce, v tých väčších mestách je to skôr tie, čo som už spomínal, Tesco, Lidl, Kaufland a Billa. Čiže tieto skupiny robia cenotvorbu a je to zarážajúce, ak dodávateľ dodáva, boli tam ukazované mnohé potravinárske výrobky ako rožok, kde má 60 % zisk z tohoto. Je to, je to asi nefér, to, čo tieto obchodné reťazce robia.
Ale mali by sme sa skutočne vrátiť k tomu, čo vlastne tento zákon alebo čo chceme. Cieľom tohto zákona predsa má byť naozaj práve podpora toho domáceho, tých domácich výrobcov zdravých potravín. A my bez toho, aby sme ich, aby sme im nepomohli, tak jednoducho to nenaštartujeme. Čakať na to, že teda nech začnú dodávať, no dobre, dodávajú do obchodných reťazcov, ale dodajú za cenu, ktorá sa rovná ich výrobnej cene. Ako oni majú rozširovať svoju výrobu a ako majú robiť tieto investície?
Čiže zámerom tohto zákona je naozaj podpora domácej výroby a domácich výrobcov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:19 - 18:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 vo výboroch, tlač 1185a a budem predkladať návrh na ďalší postup. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Súčasne poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky priebeh a výsledky rokovania výborov o návrhu rozpočtu úradu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu úradu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č. 336 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030 tisíc eur, výdavky vo výške 21 463 tisíc eur, celkový prebytok/schodok vo výške 30 566 tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180 tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č.123 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030 tisíc eur, výdavky vo výške 21 463 tisíc eur, celkový prebytok/schodok vo výške 30 566 tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180 tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 26. novembra 2018.
Návrh správy výborov, ktorá obsahovala odporúčanie gestorského výboru pre Národnú radu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a súhlasiť s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019 nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. (Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie. V Bratislave 26. novembra 2018.
===== 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie. V Bratislave 26. novembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, keďže gestorský výbor neschválil správu výborov v zmysle zákona o rokovacom poriadku, predkladám návrh, aby po rozprave Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 a až 2021.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021, tlač 1185:
Národná rada Slovenskej republiky
a) berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021,
b) schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov. Príjmy celkom 52 030-tisíc eur, z toho príjmy finančnej operácie, zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 30 536-tisíc eur. Nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc eur. Transfer zo štátneho rozpočtu 0. Transfery zo zdravotných poisťovní 20 738-tisíc eur. Výdavky celkom 21 463-tisíc eur. Celkový prebytok 30 566-tisíc eur. Prebytok, schodok ESA 2010 180-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:19 - 18:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku rokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 vo výboroch, tlač 1185a a budem predkladať návrh na ďalší postup. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Súčasne poveril Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky priebeh a výsledky rokovania výborov o návrhu rozpočtu úradu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh rozpočtu úradu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovania.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č. 336 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030 tisíc eur, výdavky vo výške 21 463 tisíc eur, celkový prebytok/schodok vo výške 30 566 tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180 tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 dňa 20. novembra 2018. Výbor svojím uznesením č.123 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021, súhlasil s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a schváliť rozpočet úradu na rok 2019 s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 52 030 tisíc eur, výdavky vo výške 21 463 tisíc eur, celkový prebytok/schodok vo výške 30 566 tisíc eur a prebytok (schodok ESA 2010) 180 tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 26. novembra 2018.
Návrh správy výborov, ktorá obsahovala odporúčanie gestorského výboru pre Národnú radu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu úradu na roky 2019 až 2021 vziať na vedomie a súhlasiť s návrhom rozpočtu úradu na rok 2019 nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. (Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie. V Bratislave 26. novembra 2018.
===== 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Za návrh hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie. V Bratislave 26. novembra 2018.
Vážený pán predsedajúci, keďže gestorský výbor neschválil správu výborov v zmysle zákona o rokovacom poriadku, predkladám návrh, aby po rozprave Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 a až 2021.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021, tlač 1185:
Národná rada Slovenskej republiky
a) berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021,
b) schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2019 až 2021 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov. Príjmy celkom 52 030-tisíc eur, z toho príjmy finančnej operácie, zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 30 536-tisíc eur. Nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc eur. Transfer zo štátneho rozpočtu 0. Transfery zo zdravotných poisťovní 20 738-tisíc eur. Výdavky celkom 21 463-tisíc eur. Celkový prebytok 30 566-tisíc eur. Prebytok, schodok ESA 2010 180-tisíc eur.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2018 19:43 - 19:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Pani ministerka, to nebola nejaká kritika na tvoju práce, pretože my si ju vážime. Ale treba povedať že a ja chcem aj poďakovať členom zdravotného výboru za veľmi fundované vystúpenia a za vystúpenia, ktoré vychádzajú z praxe a upozorňujú na riziká ktoré sú. Veď všetci sme stále ešte aktívny lekári, tak isto aj ďakujem kolegyni Červeňákovej za zdravotné sestry. Takže, pozrite sa, ak si nepovieme aká pravda je bolo by to chyba zametať ten problém pod koberec. Ja viem, že nedá sa urobiť za štyri roky v zdravotníctve to, ale my si musíme povedať, že zdravotníctvo je naozaj rezort v ktorom treba dlhodobo plánovať. A treba povedať, že od toho obdobia, kedy sa tu nastavili nejaké pravidlá nejakého trhu už uplynulo 12 rokov. Takže toto majú kolegovia mnohokrát na mysli, že treba proste postaviť tie základy a už nemeniť donekonečna tie reformy a ja tu aj chcem poďakovať kolegom v zdravotnom výbore, pretože naozaj, ja si myslím, že zdravotný výbor patrí práve k tým málo výborom, kde je málo politiky a viac sa snažíme diskutovať o tej vecnej podstate. Ďakujem pekne ešte raz všetkým za fakt dobré vystúpenia. Ďakujem, ďakujem pani ministerke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:16 - 19:17 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. So všetkým čo si povedal sa dá súhlasiť a vychádza to vyložene z praxe a z praktickej skúsenosti, aj to, čo si hovoril o tej prístrojovej technike. Ono na jednej strane nám vyčítajú zdravotníkom, že preboha kam tie peniaze idú. No ale Da Vinci stojí obrovské peniaze. Jedno cetečko, jeden endoskop stojí obrovské peniaze, jeden laparoskop, ale samozrejme tie výhody, ktoré si pomenoval, sú predsa ďaleko, sú fantastické oproti tej klasickej liečbe. Čiže my na jednej strane keďže nemáme peniaze robíme tie veci klasicky, na druhej strane otázka komfortu, výsledkov, pooperačnej starostlivosti sú ďaleko niekde inde ako keby sme použili tie moderné prístroje. Takže skutočne tá úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a nakoniec nám to prikazuje aj zákon. Že máme liečiť na úrovni alebo pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Síce zákon máme, no ale keď tie peniaze nie sú, tak to proste nerobíme. Takže skutočne mal si pravdu a samozrejme treba počítať jedno. Akonáhle Česi budú mať v tom rozpočte takúto obrovskú sumu, no tak verte tomu, že teda tí lekári, aj tie zdravotné sestry pôjdu do Čiech, jednak je tam, neni problém jazykovej bariéry a chcel som ešte povedať k tým zdravotným sestrám, že skutočne to považujem ako za teda tú prvú etapu toho zvyšovania platov a že budeme v tom ďalej pokračovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:05 - 19:05 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem pre médiá, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. To, čo hovorila pani kolegyňa Šebová, tento bol ale v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale toto bolo vypustené, takže aby nedošlo ku nejakým dezinformáciám cez médiá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:56 - 18:58 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V našom spoločnom záujme je, aby všeobecná zdravotná bola vo vyrovnanom rozpočte. Veď si predstavte, že by dnes, teda tento rok, keď hospodárila s pozitívnym výsledkom 80, možno 100 miliónov, by sme mali k dispozícii pre budúci rok. Ale, bohužiaľ, pretože za minulé roky to bolo -190 miliónov, čiže zase bude pokračovať všeobecná zdravotná a musí splácať ten dlh, čo sa urobil predtým, len vďaka tomu, že sa, že nerobila všeobecná zdravotná vyrovnaný rozpočet, ale nazmluvnila viacej, ako vyberala.
K tým platom sestier plne súhlasím, že tie zdravotné sestry si naozaj zaslúžia vyššie ohodnotenie. Ja sa teším, pretože došlo aspoň k tejto prvej etape zvyšovania platov u všetkých zdravotníckych pracovníkoch, pretože naozaj všetci pracovníci v zdravotníctve si to zaslúžia a teda dochádza ku, aj keď je to iba 10 %, u všetkých nelekárskych odboroch. Lekári majú zabezpečené nárast miezd cez mzdový automat, takže ja verím, že aj v budúcnosti to zvyšovanie platov u sestier bude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2018 18:03 - 18:16 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne a ctení poslanci, predložený vládny návrh zákona úzko súvisí s rozpočtom, pre rezort zdravotníctva, ktorý vyvoláva, každoročný spor v ktorom sa hľadá odpoveď na otázku je peňazí v zdravotníctve dosť, alebo je ich málo. Každý rok upozorňujú zdravotnícke zariadenia cez Asociáciu nemocníc Slovenska, cez Asociáciu polikliník Slovenska, cez Asociáciu súkromných lekárov a ďalších zložiek na ne do financovanie rezortu, každoročne vytvoria zdravotnícke zariadenia dlh na úrovni viac ako 100 miliónov eur, záväzky po lehote splatnosti zdravotníckych zariadení ku koncu minulého roku dosiahli 791 milióna eur. Každoročne sa prehlbuje vnútorná zadĺženosť rezortu odhaduje sa, že je vo výške viac ako 1,5 miliardy eur. Základným problémom zdravotníctva alebo rezortu zdravotníctva je doteraz neexistuje v našom rezorte cenotvorba. Na uvedenú skutočnosť v roku 2017 upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad pričom konštatoval, že v systéme cenotvorby zdravotníckych výkonom absentujú jasné pravidla stanovovania cien a potreby zmeny v definovaní oprávnených nákladov na jednotlivé výkony. Najvyšší kontrolný úrad považuje nedostatky v tejto oblasti za jednu z hlavných príčin zadlžovania sa nemocníc. V rezorte zdravotníctva existujú úhrady, ale z ďaleka sa nedá hovoriť o cenách respektíve cenotvorbe. Vysvetlím, vieme povedať koľko stojí chlieb, mlieko, či auto, jeho výroba, cena sa odvíja od všetkých nákladov respektíve vstupov. Ak sme pri cene chleba do jeho ceny iste vstupuje množstvo spotrebovanej múky, vody, elektriny, tepla plus cena ľudskej práce, náklady na distribúciu. To všetko tvorí takzvanú výrobnú cenu. Vždy sa cena odvíja od množstva spotrebovaných vstupov. Ak sa zvyšuje cena akéhokoľvek výrobného faktora, ktorý je súčasťou vstupu, premietne sa to automaticky do ceny výrobku. Rovnaký princíp funguje aj v pri cenotvorbe v službách. V zdravotníctve je však úhradový systém, za bod, cena za kapitáciu, v lôžkových zariadeniach, cena za ukončenú hospitalizáciu. Je jedno či poskytovateľa stojí liečba 500 alebo 100 tisíc euro. V zdravotnícke zariadenie vždy dostane od zdravotnej poisťovne za ukončenú hospitalizáciu pevnú sumu a tá je zadefinovaná podľa jednotlivých typov oddelení. Ak sa dvíhajú platy zdravotníckych pracovníkov, energie a ďalšie vstupy mali by s automaticky premietnuť do cien za výkony. Miesto toho zdravotnícke zariadenia žiadajú zdravotné poisťovne o prehodnotenie zmluvných podmienok a navýšenie finančných objemov aby mohli s nimi vykryť napríklad zvýšené náklady na mzdy. Hospodárenie nemocníc komplikuje najmä vysoký podiel nákladov na mzdy,ktoré nie sú kryté zdrojmi, respektíve nie sú zahrnuté v cene za ukončenú hospitalizáciu. Som chirurg a minimálne výkony v chirurgických odboroch by sa dali na ceniť veľmi presne. Až po správne nastavených cenách môžeme hovoriť o tom, či dané zdravotnícke zariadenie hospodári efektívne. Vrátim sa k neustálej polemike či je peňazí v zdravotníctve dosť alebo málo. Jedny tvrdia peňazí je dosť, druhý hovoria peňazí je málo. Správna odpoveď je v otázke. Aké zdravotníctvo chceme mať. Ak ho chceme mať na úrovni Turecka, či Rumunska iste peňazí je dosť. Ak ho chceme mať na úrovni Českej republiky potom peňazí je málo. Práve s Českou republikou sa môžeme porovnať lebo rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti máme podobný. Mali sme rovnakú organizačnú štruktúru zdravotníctva, máme podobnú chorobnosť, a to čo je dôležité máme aj podobné životné náklady. Ak porovnám objem nášho rozpočtu s Českou republikou tak Česi majú o dve miliardy v rozpočte v prepočte na počet obyvateľov Slovenskej republiky. Pred chvíľou som položil otázku aké zdravotníctvo chceme mať? Vážené dámy, vážení páni ale o tom aká má byť zdravotná starostlivosť jasne hovorí zákon číslo 576/2004 Z. z. zákon o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 4 ods. 3 sa jasne píše, poskytovateľ je povinný zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, prosím pekne toto zdôrazním, pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy, to znamená, mali by sme skutočne používať najmodernejšiu techniku, najnovšie lieky, najnovšie vyšetrovacie a diagnostické prístroje. A tak, ďalej, teda nie na úrovni spomínaného Mexika, ale na úrovni minimálne českej republiky a tá má v rozpočet o 2 miliardy viac. Zdravotníctvo bolo v minulosti financované cez štátny rozpočet z hľadiska rozpočtu rezort zdravotníctva, nebol nikdy prioritou. Zdravotníctvo sa stávalo akýmsi zbytkovým rezortom preto sa pristúpilo k vytvoreniu poistného systému aby financovanie zdravotníctva bolo oddelené od štátneho rozpočtu. Poistný systém mal byť autonómny založený na princípe solidarity zarábajúci a zdraví platia na chorých a ak sú chorí asi nemôžu pracovať. Zákon číslo 580/2004 Z. z. zákon o zdravotnom poistení v § 11 vymedzil kto je platiteľom poistného. V § 12 určil sadzbu poistného a to zamestnanca. 4 % z vymeriavacieho základu, zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu a štát 4 % z vymeriavacieho základu. Ak minister financií na základe predpokladaného výboru poistného zistil, že zdravotné poisťovne vyberú od ekonomicky aktívneho obyvateľstva viac, v druhom kroku následne zníži platbu za poistencov štátu teda vymeriavací základ alebo ho v zákone úplne vypustia, to predsa už nie je poistný systém. To je defakto štátny rozpočet. Stráca sa zmysel pôvodného zámeru, vytvoriť autonómny finančný systém. Objem finančných prostriedkov ktoré zdravotníctvo dostane sa kráti prijímaním ďalších nesystémových opatrení. Odčerpávajú sa finančné prostriedky ktoré nemajú nič spoločné s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Napríklad z rozpočtu musia zdravotné poisťovne zaplatiť okolo 50 miliónov euro, na fungovanie napríklad Úradu pre dohľad, Národného centra zdravotníckych informácií alebo Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby. Situáciu skomplikoval aj výpadok finančných prostriedkov v rezorte zdravotníctva, keď nízko príjmové skupiny boli od roku 2016 oslobodené od platieb do zdravotných poisťovní. V roku 2016 z tohto titulu došlo k výpadu 96 miliónov euro a v roku 2017 okolo 120 miliónov euro. Nie som proti tomu, aby ľuďom zostalo viac z ich zárobku ale nemôže to byť na úkor zdrojov, ktoré sú určené pre zdravotnú starostlivosť, pre nízko príjmové skupiny respektíve pre obyvateľstvo, ktoré v sociálnej sa musí vytvoriť balík pomoci sociálnej poisťovne. podobne je to aj s vrátkami na doplatky za lieky. Sú pacienti, ktorí sú chorí potrebujú liečbu a doplatky za lieky by nevedeli zaplatiť. To by opäť mala rieši sociálna poisťovňa, ktorá by si mala alokovať na takéto prípady finančné prostriedky. na koho to ide úkor? Zdravotné poisťovne to musia naspäť vrátiť. Zo štátneho rozpočtu vyplýva, že zdravotníctvo môže cez zdravotné poisťovne počítať na budúci rok so sumou 5,4 miliardy, objavili sa sumy 5,2, 5,4 sú z ministerstva financií, preto na žiadosť výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Asocácia zdravotných poisťovní Slovenska poslala na výbor pre zdravotníctvo príjmy za všetky zdravotné poisťovne za roky 2018 a 2019. Z tohto materiálu vyplýva že v roku 2018 budú príjmy okolo 4,8 miliardy a na rok 2019 budú podľa asociácie zdravotných poisťovní príjmy všetkých zdravotných poisťovní okolo 5 miliárd. Vrátane tých 55 miliónov o ktorých hovorí pozmeňovací návrh pána kolegu poslanca Kamenického. To je zhruba o 200 miliónov viac ako v roku 2018. V roku 2019 však zvyšujeme platy nelekárskym zdravotníckym pracovníkom, pre lekárov ohlásené je navýšenie cien energií. Pritom len na platy potrebujeme odhadom okolo 200 miliónov euro. Zbytočne budeme pranierovať zdravotné poisťovne že platia málo tie môžu vyplatiť len to, čo vyberú na poistnom od ekonomicky aktívnych a to čo zaplatí štát za svojich poistencov. Toto sú ich hlavné príjmy. Nehovorím o ostatných. Zdravotné poisťovne by teda prirodzene mali hospodáriť z vyrovnaným rozpočtom. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžme donútiť isť do rozpočtu s mínusovým saldom, to by však znamenalo, že musí zazmluvniť viac ako dostane. To nie je dobré riešenie po prvé, pretože síce zdravotnícke zariadenia budú mať papier, že peniaze by mali dostať ale poisťovňa im bude dlžná, ale reálne peniaze neuvidia. Po druhé ak to poisťovňa urobí dostane sa deficitného hospodárenia, bude nasledovať opäť ozdravný plán škrtanie výdavkov, teda úhrad na zdravotnú starostlivosť pripadne zánik poisťovne. Zo zákona nesmie zdravotná poisťovňa klesnúť na základnom imaní pod 16,6 milióna euro. Všeobecná zdravotná poisťovňa v predchádzajúcich obdobiach práve pre zazmluvnenie väčšieho objemu ako mala k dispozícií skončila s výsledkom hospodárenia mínus 190 miliónov euro. Áno za rok 2018 je hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne plusové okolo 80 miliónov objavujú sa čísla, že to možno bude aj viac. Ale treba mať na pamäti, že z minulých období má mínus 190 miliónov, teda ak to odrátame, poisťovňa bude stále okolo 100 miliónov v strate. Chcem veriť, že nikto v tejto sále si zánik všeobecnej zdravotnej poisťovne neželá, preto ak by išlo do ďalšieho mínusového
hospodárenia mohlo by to skončiť s ňou veľmi zle. Podľa týchto údajov zdravotných poisťovní nebudú disponovať zdravotné poisťovne takým finančným objemom aký na svoju činnosť požadujú všetky zdravotnícke zariadenia, tie budú naďalej tvoriť dlh, nebudú mať ani na jednoduchú reprodukciu a bude sa naďalej zvyšovať vnútorná zadĺženosť. Dámy a páni ja som si vedomí toho, že rozpočet sa tvorí na vláde niekoľko mesiacov a do Národnej rady by mala prísť ako konsenzus všetkých ministerstiev a je teda problém už to riešiť na výboroch lebo to sú už vážne zásahy do rozpočtu. Včera som si prečítal správu, že ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že budúci rok bude v rezorte dostatok peňazí. Ja si v tejto chvíli prajem, aby som ja nemal pravdu. Chcel by som veriť tomu, že financií bude dosť. Tie peniaze v konečnom dôsledku potrebujeme pre pacienta, aby sme ho včas a správne diagnostikovali a liečili. Mám však oprávnené obavy, že finančné prostriedky určené pre rozvoj zdravotníctva sú nedostatočné, nakoniec zažívame štvrté oddlžovanie nemocníc a hoci ešte nie je oddlžovanie ukončené nemocnice tvoria ďalšie dlhy. je teda jasné, že rozpočet na zadefinovaný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti je opakovane nedostatočný a rezort je dlhodobo pod financovaný. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:01 - 18:03 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 32 pozmeňovacích návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 14, 16 až 30 a 32 spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 15 a 31 osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná výborov bola schválená uznesením č. 127 z 26. novembra 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda navrhujem, aby Národná rada hlasovala uvedenému návrhu zákona zajtra o jedenástej hodine. Pán predseda skončil som, môžete otvoriť rozpravu. zákona zajtra o 11. hodine. Pán predseda skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:01 - 18:03 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 32 pozmeňovacích návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 14, 16 až 30 a 32 spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 15 a 31 osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná výborov bola schválená uznesením č. 127 z 26. novembra 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda navrhujem, aby Národná rada hlasovala uvedenému návrhu zákona zajtra o jedenástej hodine. Pán predseda skončil som, môžete otvoriť rozpravu. zákona zajtra o 11. hodine. Pán predseda skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis