Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.6.2018 o 12:12 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2018 12:12 - 12:12 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Prosím poslancov výboru pre zdravotníctvo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás o kľud v rokovacej sále.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, pozývam členov výboru pre zdravotníctvo na zasadnutie, na pracovné zasadnutie s členmi Slovenskej lekárskej komory na jednu hodinu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2018 11:21 - 11:22 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ja len chcem zopakovať pozvánku na výbor pre zdravotníctvo, je tam občianske združenie sklerózy s multiplex aj s odborníkmi, ktorí vám vedia vysvetliť príčiny vzniku aj liečby tohoto ochorenia a môžete si dokonca aj vyskúšať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Burian, poprosím, kľud v sále.

Zelník, Štefan poslanec NR SR
... oblek, ktorý simuluje toto ochorenie z roztrúsenej mozgovej sklerózy. Tak ak máte záujem, nech sa páči, ste srdečne vítaní na výbore pre zdravotníctvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 15:54 - 15:56 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem predložiť pozmeňovací návrh a je to, je to len kvôli iba tomu, že pri prepise spoločnej správy došlo k administratívnej chybe a neboli vypustené niektoré body, a to je v súvislosti s tým, ako som dával pozmeňovací návrh na zdravotnom výbore, aby za rezidentov neboli dostávané peniaze na ochranné pomôcky. Takže máme za to, že ak príde na päť rokov ktorýkoľvek lekár do nemocnice, tak, a šetrí nemocnica plat, tak zrejme asi to zdravotnícke zariadenie by mu mohlo kúpiť tie ochranné pomôcky tak, aby sme tieto peniaze mohli venovať zase na prípadné rozšírenie rezidentského programu, pre zdravotné sestry a pre niečo iné. Teda aby nedochádzalo k tomu, že na päť rokov príde lekár, platím zaňho mzdy a ešte musíme aj zaplatiť za topánky, nohavice a košeľu. Myslím si, že ak nemocnica šetrí minimálne na plate 1 500 euro mesačne, to je zhruba koľko? - 18-tisíc ročne, tak asi za 300 euro by tie ochranné pomôcky mohli kúpiť. Takže v súvislosti s tým teda nie je to nič také, čo by išlo na poslednú chvíľu.
Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Tibora Bastrnáka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 952).
1. V čl. 1 v bode 6 § 39b odsek 4 znie:
"(4) Výška finančných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) sa dohodne v zmluve medzi ministerstvom zdravotníctva a vzdelávacou ustanovizňou."
Navrhovaná úprava reflektuje na vypustenie druhej vety v § 39b ods. 2, čím sa zrušila možnosť poskytnúť finančné prostriedky na ochranné pomôcky pre rezidentov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:45 - 15:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že nie je tu nikto v Národnej rade z poslancov, ktorý by povedal, že netreba pridať napríklad zdravotným sestrám. Aj ten návrh je, je iste dobrý. Ale poviem, že nemôžem zaň hlasovať a poviem prečo. Predtým, keď neuvidím rozpočet, lebo stane sa taká istá situácia, aká sa urobila s lekármi, keď sa schválil mzdový automat. A dneska sme svedkom toho a boli sme aj v Petržalke, že 90 alebo 100 % výdavkov tvoria len mzdy a lieky. Špeciálny zdravotný materiál tam ani nebol.
Tak ja sa pýtam, ak nám naozaj ide o pacienta, tak urobme všetko v mene toho pacienta, aby sme sa postarali o neho. Tým nechcem povedať, že má to byť na nejakej dobrovoľnej báze a že tí ľudia majú chodiť len do práce, pretože majú mať dobrý pocit z vykonanej práce. Ale ja, keď budeme mať po rozpočte a príde k zvyšovaniu, ja budem prvý hlasovať za to. Ale ak máme byť trocha zodpovední, tak nemôžem teraz hlasovať za niečo, čo ešte na stole nemáme. A aby sme, aby sa potom platy sanovali na úkor zdravotných pomôcok, jedla, stravy alebo nakoniec lieku pre pacienta, to by asi správne nebolo.
Ja si myslím, že naozaj, a už som to povedal, že dobrý tandem, dobrá zdravotná sestra, ale aj ostatný zdravotnícky personál plus lekár dokáže urobiť pre toho pacienta v rámci diagnostiky, liečby, ale aj toho samotného prostredia. Tak ako povedal pán kolega, aj to prostredie v tej nemocnici vytvára istú atmosféru aj pre nás ako zdravotníckych pracovníkov, ale odráža sa to veľmi významne aj na toho pacienta. Aj ten pacient, keď príde tam a vidí, že tí ľudia sú usmiati... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:33 - 15:35 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým za faktické poznámky. A chcem povedať, viacero tu zaznelo, otázka platov.
No, nikdy som nepovedal, že netreba zvyšovať platy v zdravotníctve. Neviem si predstaviť, sám som lekár a pracujem stále vo výkone a neviem si predstaviť, že by tam tie zdravotné sestry neboli. Je to fantastické. Robil som na jednotke intenzívnej starostlivosti, na operačných sálach. Je to fantastické, keď naozaj to, čo aj povedala kolegyňa Červeňáková, mnohokrát tie sestry aj cez nočnú dokázali toho pacienta preklenúť bez toho, aby toho lekára volali. Tá spolupráca, to bola kedysi fantastická.
Ja len hovorím o tom a stále prihováram sa k tomu, aby sme naspäť obnovili tú spoluprácu a tú fantastickú kolegialitu jeden medzi druhým, lebo na prvom mieste vždy pre nás musí byť ten pacient. Samozrejme, že si to vyžaduje aj zvýšenie platov, pretože tá práca všetkých tých zdravotníckych pracovníkov je náramne zložitá a náročná, fyzická, ale aj psychická. Veď to neni jednoduché, keď tá sestra má 60 kilov a ide polohovať alebo dvíhať pacienta, ktorý je nevládny a má 90 alebo 100 kilov. Ani dve ho nezdvihnú. Čiže toto všetko im treba uznať.
A nikto neni proti tomu, aby sa platy nezvyšovali. Len my chceme naozaj v tom zdravotníctve urobiť systémové zmeny. My musíme pripraviť odbornú prípravu a tá začína od základnej, strednej a potom aj vysokej školy. Ak toto neurobíme, systémové opatrenia, a teda to, čo sme urobili v zdravotnom výbore, že sme urobili zmenu na praktickú sestru, aby sme zatraktívnili ten prvý vstup pre tie zdravotné sestry, tak to si myslím, že to bola tá hlavná úloha.
A pani kolegyni Cigánikovej, to neni, že sme nedebatovali. Veď bol urobený prieskum, Asociácia nemocníc urobila prieskum, kde 87 % zdravotných sestier nám dalo za pravdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.6.2018 15:04 - 15:19 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nemohol som reagovať na faktické poznámke na pani kolegyňu Červeňákovú, preto som vystúpil, aby som vysvetlil niektoré súvislosti a veci, o ktorých hovorila aj pani kolegyňa.
Nuž treba asi veci uviesť na pravú mieru a povedať, ako to naozaj je. Nesúhlasím s tým, čo hovorí, že premenovanie zdravotníckeho asistenta bolo len preto, aby sme si nejako vylepšovali štatistiky, pretože podľa OECD chýba toľko a toľko zdravotných sestier. To je absolútne nepochopenie toho, čo sme predložili. Predsa premenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru sme nijakým spôsobom nehovorili o tom, že meníme regulované povolenie zdravotná sestra. Teda vylepšovať štatistiky praktickou sestrou za zdravotnú sestru neprichádza predsa do úvahy.
Vrátim sa naspäť k smernici Európskej únii, ktorá hovorí o tom, lebo má to súvis aj s nedostatkom zdravotných sestier, za ktoré si dovolím povedať, má priamu a veľkú zodpovednosť práve vrcholné predstaviteľky Komory zdravotných sestier, pretože stále presviedčali spoločnosť, dokonca dokázali presvedčiť aj ministerstvo zdravotníctva, že zdravotná sestra musí mať len vysokú školu. A znova prečítam smernicu Európskej únie. Odborná príprava, to je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36 čl. 31 ods. 1 až 3, príloha v bode 5.2.1 a tak ďalej. Čl. 31 Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.
"1. Pripustenie sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť v odbornej príprave je podmienené ukončením 10-ročného všeobecného vzdelania a potvrdením, diplomom, osvedčením alebo iným dokladom, ktoré vydali príslušné orgány v členskom štáte, alebo osvedčením potvrdzujúcim úspešné zloženie prijímacej skúšky do školy ošetrovateliek na rovnocennej úrovni."
To znamená, panie poslankyne a páni poslanci, keby dneska sme, v prvom ročníku ktorejkoľvek strednej zdravotnej školy môžme vydať diplom, že ukončil tento dotyčný všeobecné vzdelanie. Dobre, my máme iný systém, že základná škola a potom pokračuje stredná škola, kde získavajú všeobecné vzdelanie. Ale podľa práva a zákona Európskej únie po 10 rokoch každý absolvent, ktorý chodil 10 rokov do školy, môže získať takýto diplom. Tak keby sme ho dali, tak po prvom ročníku môže nastúpiť teda ten absolvent strednej zdravotnej školy už v súlade so smernicou Európskej únie. Čiže ten diplom nevieme dať, pretože ten školský systém máme taký, aký máme, to je problém technický a právny.
"2. Odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje najmenej 3 roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy, z čoho teoretická odborná príprava predstavuje najmenej jednu tretinu a klinická odborná príprava najmenej jednu polovicu odbornej prípravy." A teraz poprosím o pozornosť. "Členské štáty môžu udeliť čiastočné výnimky osobám, ktoré získali časť odbornej prípravy v kurzoch."
Keď sme boli na stretnutí v parlamente s poslancami Národnej rady Českej republiky so zdravotným výborom, tak nám povedali kolegovia: "Od nás odišli zdravotnícke asistentky do Nemecka, za 6 týždňov si urobili kurz a sú právoplatné zdravotné sestry."
Ja by som si dovolil vám prečítať dva listy, ktoré som dostal, ktoré korešpondujú s tým, čo, čo hovorím. Píše mi prakti..., teda zdravotnícka asistentka, ktorá pracuje ale v Rakúsku, a píše: "Všetky zdravotné sestry, teraz bakalárky a magistry, na postoch v komore sestier vyštudovali práve strednú zdravotnú školu a mali by byť vďačné a nie protestovať proti stredným zdravotným školám. Zdravím vás v zdravotnom výbore a držím palce, nech zákon schvália v parlamente, konečne je to nutné upratať v zdravotníctve ako takom aj vo vzdelávaní. Pomaly sestra aby študovala viac rokov ako lekár alebo právnik a podobne, je to smiešne."
A píše svoju skúsenosť, že: "V Rakúsku je jednoduchší systém vzdelávania, prispôsobený študentovi aj pracujúcemu študentovi, keď vo Viedni mali nedostatok sestier, zjednotili štúdium, skrátili pre sestry z troch rokov na jeden a pol roka. Keď sú možné takéto výrazné zmeny v štúdiu v Rakúsku, prečo nie aj na Slovensku, len treba sestry magisterky, ktoré veľa vyskakujú a nepoznajú hranice, skorigovať, stopnúť, takéto nadpovýšenecké správanie nemajú nikde žiadne sestry, len na Slovensku, akoby boli bohyne. Ja ako asistentka už dávno čakám na tento nový zákon, aby som mala normálne postavenie v zdravotnom systéme praktická sestra, a nielen nejaký poskok zdravotnej sestry."
Prečítam vám druhý list. "Dobrý deň, pán poslanec, nedá mi, aby som nezareagovala na situáciu okolo vzdelávania zdravotných sestier. Moja dcéra chcela byť odjakživa sestričkou, bohužiaľ, nedopadlo to. V roku 2006 skončila strednú zdravotnú školu s čistými jednotkami ako zdravotnícky asistent. Počas štúdia v rámci praxe sa učila pichať injekcie, prosto všetko, čo bolo treba, navyše musela ovládať angličtinu, základy administratívy a strojopis. Zamestnala sa v nemocnici Fraňa Kráľa Bratislava, plat 8 600 korún, a okrem umývania pacientov a pomocných prác ju nepustili k ničomu. Vydržala to asi rok a pol a odišla. Povedala mi, že keď má študovať ďalšie štyri roky, aby bola zdravotná sestra, tak môže ísť rovno na vysokú, ale úplne inam. Tak je z nej programátorka a je mi to veľmi ľúto, pretože ju to veľmi bavilo a bola by z nej úžasná sestrička. Škoda."
Čiže keď hovoríme o tom, prečo nie sú zdravotné sestry, ja si dovolím povedať, že veľký podiel viny na tom majú práve tie vrcholné predstaviteľky z komory zdravotných sestier, ktoré presviedčali celú spoločnosť, že sestra musí mať vysokú školu. Ale viete si predstaviť, že tá sestrička, ktorá, poviem, býva v Trstenej alebo v Námestove, veď ona keď si chcela urobiť vysokú školu, musela ísť na internátne štúdium, nemala na to ani podmienky, ani peniaze a nemala ani chuť to študovať. Preto sme urobili... (Reakcia z pléna.)
Nemala chuť, pretože povedala si, že mám ísť študovať po strednej škole ďalších päť rokov, tak idem študovať niečo úplne iné. Z 10-tisíc zdravotníckych asistentov zostalo v našom systéme 2 300. Aj tí váhajú, či zostať.
A preto vo výbore sme prijali jedno, nech pokračujú na vysokých školách práve tie, ktoré skončili na strednej zdravotnej škole. To je to najlepšie. Aký je problém? No komora zdravotných sestier s tým, teda niektoré vrcholné predstaviteľky s tým zásadne nesúhlasia. Ale na to, že teda prečo to robia, to je pre mňa nepochopiteľné. Ja vám zase prečítam, keď minulý rok ministerstvo zdravotníctva veľmi správne práve iba kvôli tomu, že ten zdravotnícky asistent bol tak dobre dovzdelávaný a jeho kompetencie boli tak nízke, pristúpil k rozšíreniu kompetencií. A zase to bola obrovská búrka len od niektorých predstaviteliek komory sestier. A poviem vám, že o aké kompetencie sa jednalo. Aby mohla pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.
Tak povedzte mi, prosím vás pekne, pri všetkej úcte, jeden stredoškolák nemohol pred tým ako zdravotnícky asistent pracovať s informačným systémom, nemohol zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie uskutočnené zdravotné výkony, nemohol odoberať kapilárnu krv, dokonca nemohol ani podávať Fraxiparine alebo inzulín. Prosím vás, dneska pacient príde na operáciu, odchádza domov a bežne si pichá Fraxiparine a nemá žiadne vzdelanie. Pán kolega hovorí, že tiež si to pichal. Sestry sa, niektoré predstaviteľky komory sestier sa na to hnevali a hovorili a burcovali celú spoločnosť, aké to bude ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, keď zdravotnícky asistent túto kompetenciu dostane. Len chcem dokresliť na to, že celá tá aféra o tom, ako nie sú zdravotné sestry, a popritom chceli sme tým zdravotným sestrám, keď hovoria, že sú unavené, čo je pravda, majú toho veľa, aby sme ich odľahčili. Nie, v žiadnom prípade.
A dokonca, a to už ja považujem za naozaj zvrátenosť, keď predstaviteľky komory sestier, teda v tom vrcholnom manažmente, aby som nehovoril o všetkých, hovoria, že tu nezáleží na tom, aké máte vzdelanie, ale keď máte bakalárku, bakaláriat, to je tá správna sestra. Čiže tá sestra, ktorá skončí gymnázium alebo napríklad poľnohospodársku školu a urobí si za tri roky bakaláriat, to je tá správna zdravotná sestra. No a my hovoríme v zdravotnom výbore, tak to teda nie. To je správna sestra, ktorá, tá najlepšia zdravotná sestra, aká môže byť, ktorá skončí strednú zdravotnú školu a nech si potom dorobí diplomovanú, bakalára, magisterka, to budú tie sestry, ktoré to majú v srdci aj v hlave.
Čiže aj keď je nedostatok sestier, naozaj hlavný problém je vo vrcholných predstaviteľkách komory zdravotných sestier, ktoré majú plnú zodpovednosť a je to ich maslo na hlave, že dneska nám chýbajú zdravotné sestry.
Hovoriť o tom, viete, že čo nie je napísané, to neni urobené. Ja som nezažil počas 38 rokov praxe toľko dekubitov, toľko nozokomiálnych infekcií, ako je to teraz, hoci máme teda akože vysoko vzdelané a erudované zdravotné ošetrovateľky, sestry, magisterky, ktorá síce napíše, ale pacient nepotrebuje, že to je zapísané, pacient potrebuje k tomu, aby niekto prišiel, ste smädný, netreba vám podložiť hlavu? Len to povedia pani magisterky, prepáčte, to nie je naša robota. A kto sa o to má starať?
Takže tu treba asi zísť z toho rebríka dole a na prvom mieste musí byť v prvom rade pacient.
A keď hovoríme o platoch, ja som neni absolútne proti tomu, aby sa zvyšovali platy v zdravotníctve, ale tu nemôžeme donekonečna hovoriť iba o tom, že platy lekára a platy zdravotnej sestry. A kde sú tí ostatní zdravotnícki pracovníci? Kde je ten sanitár, kde je ten ošetrovateľ, kde je tá upratovačka, prepánaboha? Tí si nezaslúžia väčší plat? Kde je ten šofér na tej sanitke? Viete si predstaviť, že zajtra dajú všetci výpoveď na sanitkách a čo budeme robiť s tými zdravotnými sestrami?
Čiže hovoriť neustále iba o tom, že tu je len nejaká kategória, keď im dáme, keby sme dneska dali sestrám 5-tisíc euro plat, to si myslíte, že naozaj by ich tu bolo viac? Nie, my sme zanedbali výchovu, my sme zanedbali v štúdium, my sme zanedbali vzťah, že v prvom rade tu nie sú peniaze, tu je pacient a chcem to robiť, pretože mám to v srdci, mám to v hlave. To je ten základný problém.
Čiže naozaj nás čaká hrozná vec a hrozná, teda hrozná robota, aby sme sa v prvom rade v rámci zdravotníctva, aby sme stali naozaj tou rodinou tých zdravotníkov. A nehnevajte sa na mňa, kto vykopáva tú sekeru a stále tú nenávisť a nevraživosť? To je práve, sú predstaviteľky, vrcholné predstaviteľky komory zdravotných sestier. Ktoré akosi zabudli, že v tom poskytovaní zdravotnej starostlivosti sme tu jedna rodina, ktorá sa má o toho pacienta starať a v mene toho pacienta by sme mali urobiť všetko. Nie, tu sa robí jedna brána, my, my ošetrovateľstvo. Keď mi povie vaša pani predstaviteľka, že, prepáčte, ja sa nevyznám do toho, neviem ošetriť kolostómiu? Tak si predstavte, že ako chirurg urobím to vyústenie čreva pre brušnú stenu. Ja to urobím, ona povie, vy na to nemáte vzdelanie? Vy to neviete urobiť, vy sa do toho nestarajte.
Neni dôležité, učím aj medikov na fakulte a vždycky hovorím, otázka predoperačná príprava, otázka operácie, ten pobyt, ale aj pooperačná starostlivosť sú si rovnako dôležité. Ak nemám pacienta dobre pripraveného pred operáciou, operatér môže dobre urobiť, ak nemá dobrú pooperačnú zdravotnú starostlivosť. My si to uvedomujeme ako lekári. Len toto si neuvedomujú nie zdravotné sestry, tie sú fantastické, ja smekám pred nimi klobúk, pretože to sú naozaj jedny obetavé pracovníčky, len niektoré z komory toto stále proste vnášajú akúsi dýku medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to zlé, toto je cesta do pekla. My sme povinní v mene pacienta urobiť všetko pre neho. A keď treba, tak pôjdem toho pacienta aj oholiť, keď treba toho pacienta, ja ako lekár som neraz išiel s pacientom na röntgen a nerobilo mi to žiaden problém. V mene pacienta a nie v mene toho, či som lekár, alebo nie som lekár.
Tak poprosím, treba, aby predstaviteľky komory sestier láskavo z toho rebríka zliezli, a ak to majú v srdci a v hlavách, môžme sa venovať pacientovi. To je na prvom mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:22 - 12:24 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem oceniť, Marek, že povedal si, že tento zákon naozaj nie je len o pohotovostných službách, ale sú tam aj ďalšie dôležité body a my sa stále akoby sme sa venovali len pohotovostným službám. Predsa tu je rezidentský program, to sú nariadenia Európskej únie, je tu ochrana pred používaním amalgámu atď. Teda ten zákon naozaj má svoj význam a bol riadne prerokovaný podľa všetkých tých legislatívnych pravidiel, sme teraz v druhom čítaní, a preto nemôžem celkom súhlasiť s tým, že nenechávať to na druhé čítanie. Predsa prvé čítanie je o filozofii toho zákona a druhé čítanie je práve na to, aby sa všetky veci, ktoré v tom zákone sú a majú nejaké nezrovnalosti alebo nejaké pochybnosti, aby sa odstránili. Preto si myslím, že práve to druhé čítanie je na to, aby sa vo výboroch prediskutovala problematika a aby sa aj pozmeňovacími návrhmi tento zákon vylepšil.
Ja súhlasím aj s tým, čo už bolo povedané, že naozaj rezidentský program je dobrovoľný program, a teda musia tam byť aj isté, poviem, sankcie. Čo to je rezidentský program? Len pre tých, ktorí to budú počúvať, je to pre lekárov, ktorý chce robiť praktického lekára pre dospelých a pre deti. Ja si myslím, že tento rezidentský program by sa mal rozšíriť aj na ďalšie špecializácie, pretože sme si toho vedomí a sme toho svedkami, že začínajú nám chýbať v tej ambulantnej sfére aj iné špecializácie, a teda nečakať, že keď nám bude chýbať neurológ, kardiológ, že potom zaveďme rezidentský program, mali by sme ísť preventívne už dopredu. Ale je to teda program, kde mzdu platí štát, ministerstvo zdravotníctva, a lekár by mal byť vyškolený v lôžkovej zdravotnej starostlivosti a potom by sa mal uchádzať na trhu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 11:49 - 11:51 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si vôbec nemyslím, že by tam mali byť iba lekári. Je dobré, keď ten pohľad je aj, lebo niekedy sa môže stať, že sme takí zacyklovaní a že sme v nejakom takom iba našom svete, takže je dobré, že tam sedí aj nelekár, veď aj (reakcia z pléna), áno, aj vy, aj pán kolega Janckulík, aj pani kolegyňa Šebová nie je lekár a vôbec nerobili v zdravotníctve, prichádza pani poslankyňa Červeňáková, ktorá je, síce robí v zdravotníctve, ale sú tam ľudia, ktorí ani nerobili v zdravotníctve. To nie je na škodu.
Len možno keby sme sa, možno keby ste (povedané so smiechom), teraz neberte to, stačí dodržiavať rokovací poriadok. A to, preto som aj vás zastavil, keď ste začali, že počkajte, nech ho prednesú, ten pozmeňovací návrh. Rozumiete? Keď ho prednesú a odôvodnia, aj človek, ktorý nie je znalý problematiky v zdravotníctve, nemusí mať s tým problém, hej?
Áno, vtedy, keď ten pozmeňovací návrh dostanete a nevie vám to niekto vysvetliť, tak vtedy môžete mať pochybnosti. Stačilo by len jeden druhého počúvať a, ale, dobre, vy ste, tak si chcete hneď reagovať a chcete byť hneď prvá, v poriadku, len stačí dodržiavať ten rokovací poriadok a povedať si, dobre, tak mi ho predneste, ten pozmeňovací návrh, vysvetlite mi to, pokračujeme ďalej. Niekedy sa možnože práve dostávame do takých zbytočných kolízií.
Ale my sme si to už, pani kolegyňa, vysvetlili, takže ja si myslím, že ďalšie rokovania a ostatné, pokiaľ nám ide o vec a pokiaľ nám ide o záujem, a to chcem aj poďakovať kolegom vo výbore pre zdravotníctvo, že naozaj nepozerali na to, že či sme opozícia alebo koalícia, je to dobrý návrh, je tu problém s pohotovostnými službami, je tu riešenie od ministerstva zdravotníctva, zahlasujeme zaň. A to si veľmi cením, že naozaj vo výbore pre zdravotníctvo ideme skôr tou, tou odbornosťou ako politikárčením.
Ďakujem pekne všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 11:39 - 11:47 hod.

Štefan Zelník
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.6.2018 11:32 - 11:33 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, nedávno sme si pripomenuli Svetový deň sklerosis multiplex ako ochorenie roztrúsenej sklerózy a chcem vás srdečne pozvať, zajtra je akcia, kedy prídu odborníci aj s oblekom, ktorý simuluje práve toto ochorenie. Tak ak máte záujem, začína to 9.30 na výbore pre zdravotníctvo. Poslanci sú, samozrejme, vítaní počas obedňajšej prestávky. Môžu si tento oblek vyskúšať aj pracovníci Národnej rady. Možno je podiskutovať s odborníkmi, ktorí diagnostikujú a liečia toto ochorenie, ale aj sa vžiť do tej situácie toho dotyčného, ktorý takéto postihnutie má, pretože ten oblek naozaj robí tú simuláciu práve toho stavu sclerozis multiplex. Ďakujem pekne, teda zajtra 9.30. Ďakujem.
Skryt prepis