Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 19:27 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 19:27 - 19:28 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, k tým reštitúciám, ministerstvo pôdohospodárstva nemá problém s tým, aby zverejňovalo akékoľvek informácie, ale Úrad na ochranu osobných údajov, aj ministerstvo spravodlivosti tento mesiac povedali, že osobné údaje plus ceny a prehľad vydaných pozemkov sa považujú za zverejňovanie osobného majetku. Toto je problém, prečo to nemôže ministerstvo pôdohospodárstva zverejniť.
A k tej pôde. 80 % pôdy je neštátnej, takže mladí farmári môžu osloviť nielen štát, ale aj súkromníkov, cirkvi a obce, ak teda majú záujem podnikať v tomto smere a pôdu obhospodarovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 19:13 - 19:14 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, povedali ste že aká hrôza čo o nás hovoria v zahraničí. Vari si nemyslíte, že nejaký poslanec v Bruseli alebo kdekoľvek vie o tom, aká je situácia na Slovensku. To má len z toho, čo im neustále podsúvate a podsúvajú aj niektoré médiá, ktoré bohužiaľ nech by sa urobilo čokoľvek na tomto Slovensku dobre, vždy to obrátia naopak. Tak ja vás pekne prosím nepodsúvajte a nehovorte o polopravdách, alebo často opakovaných polopravdách alebo nejakých fikciách a potom sa čudujete, že to preberú zahraničné médiá. No iste. Najskôr sa urobí, že to je podozrenie a potom sa urobí, že to je, že skutok sa stal a dokonca už aj vynesiete rozsudok. Nech odíde, nech sa vzdá. Prosím vás, obraz v zahraničí si my vytvárame sami tým, ako sa správame. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 17:28 - 17:29 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega vy sa tu staviate do polohy morálne autority a obhajoby drobných farmárov a ale ja vám prečítam citát z knihy Tajomstvo Tokaja. Nuž je to tu znova ako nekonečný príbeh. Pán minister Simon sa dal počuť, že Slovensko si obháji značkou Tokaj, iba ak sa dohodne s Maďarskom, samozrejme, dohoda nás pripraví o viac ako 300 hektárov tokajských viníc a naši vinohradníci budú môcť víno predávať iba pod maďarskými názvami. Pán Simon ste bez mandátu presadzovali zníženie historicky nárokovateľnej výmery 908 hektárov tokajských viníc na Slovensku na 565 hektárov. Ako podmienku dohodu s Maďarskom v spore o registráciu značky Tokaj. Iba pán prezident Gašparovič vám v tom zabránil. Mimochodom aj pán prezident Kiska odmenil vysokým štátnym vyznamenaním bojovníčku za záchranu slovenského Tokaja pani Macíkovú. Pán kolega vy máte ešte odvahu pranierovať súčasnú ministerku? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:43 - 10:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iste, vážená pani podpredsedníčka, nikto nepochybuje o tom, že aj médiá, aj samotní poslanci dbajú a musia dbať na to, že ak sa deje čokoľvek nekalé v spoločnosti, musia na to upozorňovať. S tým všetci súhlasíme, ale nemôžeme vytvoriť podozrenie a potom na základe podozrenia už aj vyriecť rozsudok, že ten človek je vinný. Toto je čo mne sa na tom nepáči, že a vy ste sama povedali v tom svojom vystúpení, že je to množstvo podozrení. Na základe množstva podozrení nemôžeme povedať, že treba odvolať ministerku.
Napriek tomu, že ona keď zistila pochybenia, ktoré sa stali, pretože stali sa, dala sama trestné oznámenie. Tak ja si myslím, že ak ideme odvolávať ministra akéhokoľvek, tak nemali by to byť len podozrenia, ale mali by to byť jasné fakty, že ten dotyčný človek pochybil. A potom áno, potom sa môžme k tomu vyjadrovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:22 - 10:23 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, tvoje vystúpenie sa opieralo o argumenty a nie o tzv. reči na trhovisku. Ak niekto povie, že Slovenská národná strana zaviedla v pôdohospodárstve mafiánske praktiky, tak je to vyložene klamstvo a opak je pravdou. Sme hrdí na to, že sme predložili ústavný zákon o ochrane pôdy a treba poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali a bolo ich viac ako 120, okrem samozrejme Strany sloboda a solidarita, ktorí stále presadzujú, trhový spôsob hospodárstva. Práve ústavný zákon o ochrane pôdy má zabrániť mafiánskym praktikám. Ale poďme ešte k faktom. Ak z 19 tisíc žiadateľov je sporných 73 prípadov, t. j. 0,14 % plochy obhospodarovanej, tak o čom tu rozprávame, o akých mafiánskych praktikách?Pani ministerka sa netají tým, že došlo ku individuálnym zlyhaniam. Dokonca ona sama podala trestné oznámenia práve v súvislosti s prenájmom nejakých parkovísk alebo letísk. Ona sama to iniciovala, teda nemá záujem alebo neschováva to, tak prosím vás, buďme spravodliví a opierajme sa o fakty a nemanipulujme s faktami a nerobme práve to, že dezinformujeme a klameme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22. 5. 2018 11:11 - 11:11 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem za slovo. Chcem len pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, že výbor pre zdravotníctvo máme dnes o 12.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17. 5. 2018 11:11 - 11:12 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás pozval na odborný workshop na výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, číslo 147a, Význam očkovania proti ľudskému papilloma vírusu. Ročne na Slovensku je diagnostikovaných 600 nových karcinómov krčka rakoviny maternice a práve očkovanie proti ľudskému papilloma vírusu zabraňuje vznik rakoviny. Budem rád, keď prídete a a oboznámite sa s našimi odborníkmi, príde pán profesor Dluholudský, pani profesorka Krištúfková, pán doktor Kotek, aby vám vysvetlili, ako to je dôležité a ako sa to robí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2018 10:10 - 10:11 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som len chcel, pán kolega, vaše otázky, ktoré ste predložili, sú absolútne legitímne, ale myslím si, že toto je teraz sme v prvom čítaní a iste na tieto otázky bude vedieť odpovedať pani kolegyňa na výbore pre školstvo, ale v súčasnosti ja si myslím, že na tie konkrétne otázky a konkrétne počty niekedy sa nedá odpovedať. Takže áno, otázky sú legitímne a ja verím, že tá diskusia odborná potom bude práve na výbore pre školstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 5. 2018 16:21 - 16:23 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajcu výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade zákon schváliť.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, tlač 892, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 103 z 10. mája 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zákona dnes o 17. hodine. Vážený pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

16. 5. 2018 15:41 - 15:42 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Áno. Vážené kolegyne, kolegovia, ja chcem v prvom rade poďakovať všetkým členom zdravotníckeho výboru a ja si myslím, že takto by mal asi pracovať výbor, že naprieč politickým, politickému spektru sme sa dokázali dohodnúť a bola to vyložene vecná a dobrá debata.
Ďakujem aj všetkým poslancom, ktorí za to budú hlasovať a prosím ich o podporu, pretože urobíme naozaj dobrú vec, aby sme mohli zastabilizovať zamestnancov v zdravotníctve, a teda aby sme mohli dopĺňať chýbajúce zdravotné sestry a, samozrejme, že budeme rátať aj s tým, aby bolo aj to platové ohodnotenie na patričnej úrovni.
A chcem ešte pani kolegyni Červeňákovej, ja som pôvodne vystúpil, že nepodporíme, nedoporučujem podporiť tvoj návrh, ale ja som to potom, ešte raz sme to prebrali s pani ministerkou a pani ministerka hovorí, že vieme to urobiť so zdravotnými poisťovňami tak, aby nebol chaos. Takže, pani poslankyňa, ja teda budem dávať návrh, aby sme hlasovali za váš pozmeňujúci návrh, pretože ak to má pomôcť, tak budeme za.
Ďakujem pekne za podporu všetkým.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Požiadam termín hlasovania.

Zelník, Štefan, poslanec NR SR
Prepáčte, myslím, že môžme hlasovať dneska o 17. hodine.
Skryt prepis