Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.10.2018 o 12:48 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:48 - 12:49 hod.

Zuzana Šebová
Žiadam o opravu hlasovania, tlač 1160, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 17:09 - 17:11 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pán Blanár mi už zobral skoro všetky moje tromfy. Na začiatok, Janka, ja by som to tiež uvítala, ale sú ľudia, ktorí nemajú ani tých 10 euro, takže to je zase, opäť sme tam, kde sme boli. Na druhej strane si povedala, že treba motivovať lekárov, aby si manažovali pacienta zadarmo. Dobre, poďme touto cestou, ale toto nie je tá cesta, keď si majú platiť 10 euro za objednanie.
Ďalšia vec je, stanovili sa tam hodiny, si hovorila hodina buď pred, alebo po ordinačných hodinách, alebo, respektíve v rámci ordinačných hodín. Ako sa to dá ukontrolovať? Ja si to neviem reálne predstaviť, ako to dokážeš ukontrolovať, pretože ten lekár vyšetruje a povie, to je stále ešte objednaný pacient. Dobre, ďalšia vec. Hovoríš, že budú mať viacej pacientov, tým pádom budú mať väčšie platby z poisťovne. Ja si to nemyslím, lebo už dneska špecialisti, nechcem povedať, že plačú, ale sťažujú sa, že za dva týždne si vyčerpajú svoje limity a ďalšie dva týždne môžu v mesiaci robiť zadarmo. Takže neviem si predstaviť, ako by viacej pacientov obslúžili a ako by viacej peňazí od poisťovne dostali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 12:20 - 12:22 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Marek, ja v mnohom s tebou súhlasím a v mnohom s tebou nesúhlasím. Čo sa týka rezidenčného programu, tam jednoznačne - dávala som aj pozmeňovací návrh, nebol prijatý - stále mám pocit, že vychádzame v ústrety, stále niekomu vychádzame v ústrety a sami vidíme, že to nikam nevedie. Ty si hovoril o matkách, ja stále hovorím, rezidenčný program je dobrovoľný a cieľom rezidenčného programu máme nejaký cieľ naplniť: naplniť ordinácie všeobecnými lekármi a pediatrami. Takže ja stále hovorím, mala by tam byť daná hranica, na aký čas je možné rezidentský program prerušiť. Tri roky sú dostatočné, žena je na materskej tri roky. Ja si myslím, že to úplne postačuje.
Tá informácia, koľko máme rezidentov, je to plus-mínus 360, keď to rozrátame na okresy, ako sme už na výbore hovorili, je to nič. Je to nič. A ja sa obávam jednej veci, že keď sa bude vyhodnocovať tento rezidenčný program o niekoľko rokov, tak niekto príde, spraví analýzu a povie, viete čo, vôbec to nemá zmysel, lebo neprinieslo nám to žiadne nejaké úspechy, žiadne ovocie. Takže to je prvá vec.
Druhá vec, k tým pohotovostiam, opäť dobrovoľnosť, vyšlo sa v ústrety lekárom, budeme to robiť na dobrovoľnej báze. Jedna vec je jasná, lekár, lekárske povolanie je poslanie, je vo verejnom záujme. To znamená, že lekár si musí byť vedomý toho, že musí aj slúžiť. A môj problém je už v škole. Ja si myslím, že treba vychovať tých mladých lekárov v duchu, v akom sú vychovaní lekári, ktorí sú v praxi, ktorí majú päťdesiat, šesťdesiat rokov, ktorí sú si vedomí a pamätajú si, ako museli slúžiť, ako museli operovať. Operovali do siedmej, do ôsmej. Dneska vám mladí lekári, odbije pol štvrtej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 14:20 - 14:21 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ja sa len pridám ku kolegovi Alanovi, absolútne s ním súhlasím, čo povedal, a tiež sa ohradím voči tomu vystúpeniu teda pani Cigánikovej. Všetko sa skritizovalo. Jeden, jeden jediný návrh sme nepočuli, ako vyriešiť túto, túto, tento problém, ktorý máme. Všetci sme za jedno, sestrám treba zvýšiť plat, to je samozrejmé, ale tým sa asi táto otázka nevyrieši. Už je jedno, či nám chýba 2-, 5-tisíc alebo 10-tisíc sestier. Akútne nám chýbajú sestry a problém treba riešiť teraz hneď.
A ďalšia vec je, mne sa to nepáči, keď pani Cigániková dehonestuje povolanie dnes zdravotníckych asistentov, sú to absolventky stredných zdravotných škôl a vy ako pacient, keď ležíte v posteli v nemocnici, ja si nemyslím, že voláte niekoho asistent a druhú sestru, druhú voláte sestra, sú rovnako oblečené, ten pacient ani netuší. A prepáčte, ja som vyrástla v dobe, keď sme mali absolventky stredných zdravotných škôl, boli to erudované zdravotné sestry a nemám pocit, že nám nejako ublížili alebo že, že sme mali nejakú ujmu na zdraví. Tak s tým asi so mnou budú súhlasiť všetci, ktorí tu sedia. Takže toto vystúpenie pani Cigánikovej, to mi príde len, úplne je to nezmyselné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:47 - 10:50 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Deti, zdravotne ťažko postihnutí a seniori, tri skupiny obyvateľstva, ktoré nie vlastným pričinením sú ekonomicky neproduktívne. Tri najzraniteľnejšie skupiny v dnešnej dobe, keď je meradlom takmer všetkého zisk a zarábanie peňazí. Tieto tri skupiny sa do tohto trhového mechanizmu nemôžu zapojiť. Nemôžu ovplyvniť svoju finančnú situáciu, nemajú možnosť ju vylepšiť a tak by sme im mali pomôcť my, dostať ich na nejakú, aspoň rovnakú štartovaciu čiaru.
Stretnete bezbranné deti, vyvolá to u vás úsmev. Stretnete ZŤP, u väčšiny z nás to vyvolá súcit. Súcitne sa tvárime, keď na ulici vidíme slepého. Súcitne sa tvárime, keď vidíme mamičku s mentálne postihnutým dieťaťom. Stretnete starého človeka a vyvolá to vo vás ľútosť. Je nám ľúto, keď vidíme starkého, starého, ledva idúceho človeka, ako v obchode ráta, čo si môže dovoliť kúpiť. Je nám ľúto, keď v lekárni starkému chýba 20 centov, aby si mohol kúpiť lepší liek, ktorý mu doporučí lekárnička.
Ale to nie je to, čo tieto tri skupiny našej spoločnosti potrebujú. Tieto tri skupiny ľudí potrebujú cítiť, že sú pre tento svet potrební a hlavne braní za rovnocenných partnerov. Starý človek patrí do života spoločenstva, ako patria korene k stromu. Korene sú základom, kmeň je dospelosť a mladé vetvičky sú novým výtvorom života. Akosi sme sa priveľmi naučili separovať. Zabúdame, že všetko má tu na svete svoje miesto. Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najbezbrannejším.
Preto, milí kolegovia, by som vás chcela požiadať, všetkých poslancov, o podporu nášho návrhu zákona. Áno, uvedomujeme si, že nerieši komplexne zdravotníctvo ako celok. Našou úlohou je ale vypočuť si jednotlivé príbehy občanov, podporiť a najmä pomôcť im v tom, čo ich najviac trápi. A to sú častokrát nedostatočné finančné zdroje, ktoré nepokryjú ani základné potreby. Lieky sú však v mnohých prípadoch nevyhnutnosť.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.3.2018 10:42 - 10:44 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Cieľom nášho návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám ZŤP a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Tento návrh zákona stanovuje, stanovuje sa ním okruh poistencov, a to sú deti do šiestich rokov, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotnými postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidní dôchodcovia, invalidní výsluhoví dôchodcovia, alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok. Títo všetci budú mať limit spoluúčasti nula eur za doplatky na lieky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 10:33 - 10:34 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, toto bol taký ukážkový prejav odtrhnutý absolútne od reality, vy sa nepohybujete v reálnom svete? Budem nazývať rodiča, nebudem hovoriť o matke, lebo ste povedali, že sú tam aj otcovia, áno, je ich minimum, ale dobre. Jednoducho už kolegyňa Grausová hovorila, vy môžete len rozprávať, môže sa obrátiť na exekútora a tak ďalej a tak ďalej. Predstavte si, že tá žena nemá, nemá reálne žiadne peniaze. Chlap odíde a čo ona to dieťa má zavesiť na klinček, lebo že ani ona nemá? A potom následne má vymáhať od neho? Povedzte mi, ako v realite sa to dá zvládnuť? Ako? Lebo toto bol tak krásny prejav, naozaj veľmi slušné, veľmi slušné, ale realita je úplne iná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2017 9:25 - 9:26 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Sonka, ja ti ďakujem, že si nám vysvetlila trošku túto časť novely zákona. Zdieľam ten tvoj názor, že problém aj ja vidím v tom materiálno-technickom zabezpečení pre tieto zariadenia, lebo tie bojujú s inými vecami, ktoré musia spĺňať, a ešte keď sa im dá toto, neviem.
Druhá vec, s tou špecializáciou sestier. Ja si myslím, že celkovo budú mať problém, povedzme aj také sestry, ktoré to budú chcieť robiť. Čiže neviem, či sa tam zrovna by bolo dobré sa baviť o nejakej špecializácii.
A tretia vec, si spomínala, že príspevok na deň je 3,30. Nie som v tomto tak doma, tak by som ťa poprosila, to je na klienta alebo je to na deň na zariadenie? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 21:49 - 21:50 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Pán kolega Vašečka, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za jeden kultivovaný prejav, lebo pol hodinu dozadu som mala pocit, že sme na dne niekde, neviem si predstaviť kde a veľkú zásluhu na tom má náš kolega pán Blaha, ktorý tu nie je, ale chcela som to povedať hlavne jemu. On súdil už asi všetkých v tejto sále, akú majú školu, aký majú mentálny stav. Súdil tu ženy, vykrikoval. Ja si myslím, že to nie je správanie hodné jedného chlapa. Takto sa chlap nespráva. A z jeho úst, mal dneska asi tak 10 faktických poznámok, v každej jednej spomenul Borisa Kollára, že čo tu Boris Kollár robí, čo robí Boris Kollár pre ľudí. Ja sa pýtam, pán Blaha, čo ste vy spravil pre ľudí? Lebo o tom nikto nič nevieme. Vy nás všetkých len súdite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.12.2017 13:35 - 13:45 hod.

Zuzana Šebová Zobrazit prepis
Dobrý deň. Teraz trošku zase naspäť k zákonu ako takému, sme sa rozvášnili. Ja budem stručná a vecná. Ja mám nejaké otázky na pána ministra.
Ako prvá vec, ktorá ma zaujala, je, že v doplnkových, v doplnkových ordinačných hodinách sa ustanovilo, že ten, kto sa objedná na presný termín po riadnych ordinačných hodinách, bude ošetrený, nebude mu platené, nebudú lekárovi platené výkony z verejného zdravotníctva, zaplatí ich pacient, ale, ako tu píšeme, že lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a všetko ostatné, ktoré indikoval lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, budú mu hradené obvyklým spôsobom podľa platných právnych predpisov. Takže ak som to dobre pochopila, pán minister, on síce pôjde v doplnkových hodinách, zaplatí výkon u lekára, ale liečba a všetko ostatné mu bude preplatené z verejných financií, áno? A ja sa teda pýtam a je to na margo mojej otázky na výbore, ak si spomínate, čo som vám položila, ak máme nezazmluvnených lekárov a idete k nim, tak zaplatíte za výkony, však to je samozrejmé, ale zaplatíte aj za lieky. Ale ja sa pýtam, aký je potom rozdiel medzi týmito dvoma prípadmi? Pretože pre mňa je to to isté, verejné financie nejdú na výkony, čo už máte aj u nezazmluvneného lekára, ale liečba je preplatená. Dobre, tak potom mi odpoviete. To ja pôjdem ďalej a vy mi odpoviete, to mi stačí. Dobre, takže toto bola prvá vec.
No druhá vec, ktorá ma, len mi ho zabavíte, nebude mi vedieť odpovedať. Mám veľa otázok. (Povedané so smiechom. Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pardon, ale prednosť má ten, kto je za pultom a je to teraz pani poslankyňa Šebová. Takže necháme pani poslankyňu dokončiť a potom, dobre? Ďakujem.

Šebová, Zuzana, poslankyňa NR SR
No druhá vec, pán minister, na ktorú by som teda bola rada, keby ste mi odpovedal, čo sa týka týchto, týchto doplnkových ordinačných hodín, tu som našla taký, taký odsek, že umožní sa pacientom lekár teda, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny, objednanie sa na vyšetrenie počas týchto hodín prostredníctvom národného informačného systému na objednávanie prevádzkovaným, na prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií. Neviem, máme taký systém? (Reakcia navrhovateľa.) Áno. Alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overiť zhody. Čiže má licenciu po slovensky, áno? Alebo dostal certifikáciu. Dobre. Takže ten prvý asi nemáme ešte. Máme aj ten? Dobre. A toto druhé je, bude asi niečo také, že viem, že napríklad poisťovňa Dôvera disponuje takýmto, takýmto objednávacím, áno, viem, aj v Žiline majú nejaký taký systém. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, že vám do toho vstupujem. Pán minister, vy určite dostanete priestor na to, aby ste reagovali, lebo takto to nemá veľmi zmysel, lebo to nepočujú ani kolegovia tam vzadu. Takže bolo by dobré, pani poslankyňa, aby ste povedali a potom zareaguje pán minister.
Nech sa páči, v pohode, v pohode.

Šebová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Dobre, tak zareagujete, áno, áno, dobre. Čiže to je, to bola jedna z otázok na NCZI, lebo pokiaľ viem, tak to malo byť súčasťou, áno, e-Healthu. A keďže tento, tento zákon má nadobúdať účinnosť 1. mája 2018, nechcem do vás rýpať, ale pochybujem, že dovtedy ten objednávací systém v rámci e-Healthu bude fungovať.
Potom tu mám takú jednu červenú zarážku, ale k tej sa vrátim nakoniec. A ešte ma v zákone zaujala jedna vec. Nikto z kolegov predo mnou sa o tom nezmienil, lebo všetci sme sa tak vrhli na tie doplnkové ordinačné hodiny, to je prehliadka mŕtvych tiel, ktorá sa tiež upravuje v rámci tohto zákona. Moja otázka znie, ak som to opäť dobre pochopila, bude vyhlásené verejné obstarávanie na organizátora, ktorý bude vlastne zastrešovať nejakých lekárov, ktorí budú mať na to právomoc alebo povolenie obhliadať mŕtvych, áno? Takže toto som asi dobre pochopila. Moja druhá otázka k tomu, alebo moja otázka k tomu znie: na čo potrebujeme organizátora, keď organizátor môže byť úrad pre dohľad? Rovnako môže zastrešiť týchto lekárov, ktorí budú môcť obhliadať mŕtvych a nepotrebujeme tam ďalší nejaký medzičlánok. To je ďalšia otázka.
Potom. Tomuto organizátorovi bude platený nejaký paušálny poplatok z verejných financií, za úhradu teda, teda za vykonanie prehliadky mŕtveho tela. Tak sa pýtam, či to máme stanovený nejaký strop, alebo tam máme nejakú dohodu? Na koľko budú tie zmluvy uzavreté? Na päť rokov? Alebo možno som sa nedočítala, alebo nešla som tak podrobne. Čiže je tam nejaká, nejaká doba, na ktorú bude mať ten organizátor povolenie vykonávať túto činnosť. Či tam bude aj nejaký strop, dnes je to 40 euro, aby sa nám nestalo, že za tri roky sa dohodnú lekári, že už im je to málo a oni chcú za obhliadku mŕtveho 120 euro. To bola ďalšia otázka.
Potom čo sa týka obhliadky mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Ak tomu dobre rozumiem, tak títo certifikovaní obhliadači alebo koroneri ich nazvem, aby to bolo jednoduchšie, budú chodiť aj do zdravotníckych, zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo znamená, že pacient zomrie v nemocnici a nemocnica je povinná zavolať takéhoto koronera, ktorý príde, obhliadne mŕtveho a povie áno, umrel bez cudzieho zavinenia, lebo neviem si inak predstaviť, že by ako z pohľadu vedel povedať, že bola zlá liečba alebo niečo, ale proste toto sa stane, áno? Dnes, pochopím to, keď je to, keď je to mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nie je mi to jasné, prečo aj do nemocníc. Dneska predsa, ak mám dobré informácie, tak vždy je nejaký lekár, ktorý má na to povolenie alebo certifikát, že môže, alebo že keď niekto umrie na onkológii, tak je tam lekár, ktorý príde, obhliadne a vykoná všetky tie úkony, ktoré sú pre to potrebné. Takže to bola ďalšia otázka.
Takisto by ma zaujímalo, pán minister, keby ste mi na to odpovedali, že ako to je potom so záchrannou zdravotnou službou. Či to takisto bude fungovať, že prídu zdravotníci k nejakému pacientovi, ktorý je, ktorý je v ťažkom zdravotnom stave a stane sa napríklad, že im umrie pri podávaní nejakej, nejakej prvej pomoci. Či aj oni musia, teda pacient umrel, zoberú sa, nasadnú do sanitky, idú naspäť, naspäť na stanovište a zavolajú koronera, ktorý príde, obhliadne mŕtveho a povie, že je mŕtvy, lebo neviem, čo iné môže zhodnotiť, prípadne je tam nejaké cudzie zavinenie, to je možno pri nejakých samovraždách, ale to ako nepredpokladáme, takže zase bude, zase príde ten koroner, ktorému zaplatíme 40 euro plus prepravu. To sú také otázky, ktoré by som k tomuto mala.
No a teraz, čo tu ešte máme? Tomuto som asi dosť nerozumela, ale je to tiež, týka sa to tej prehliadky mŕtveho tela. A je tu napísané: "Prehliadka mŕtveho tela lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v rozpise úradu, je vykonaná bezodkladne aj vtedy, ak k oznámeniu úmrtia operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby dôjde
a) počas jeho ordinačných hodín", áno, nebudem to celé čítať, "a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ich skončení, alebo
b) v čase, v ktorom je týmto lekárom poskytovaná pevná ambulantná pohotovostná služba" bla-bla "a lekár vykoná prehliadku mŕtveho tela bezodkladne po ukončení času, v ktorom sa pevná pohotovostná služba poskytuje."
Čiže v príklade, lebo toto je zložité. Čiže lekár slúži napríklad na LSPP a má teda, je v zozname a má prehliadať (zaznievanie gongu) aj, už? (Reakcia z pléna.) Dobre. A má teda povolenie k prehliadke mŕtveho, ale teda má tam svojich, svojich pacientov. (Zaznievanie časomeru.) Tak áno, že? No dobre. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
To nebolo na vás, ale teraz vám naozaj váš rečníčky čas podľa rokovacieho poriadku vypršal.

Šebová, Zuzana, poslankyňa NR SR
Dobre a môžem ešte, by som chcela poprosiť jednu vec. Žiadam o vyňatie jedného bodu zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie a jedná sa mi o bod 38. Takže mám viacej otázok. Bod 38 je znížený, znížený príspevok štátu na tých 3,71.
Ďakujem pekne. Nestihla som to, no.
Skryt prepis