35. schôdza

13.5.2014 - 12.6.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:03 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:03

Ivan Štefanec
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, navrhujem, aby minister financií predložil do 30 dní do Národnej rady správu o čerpaní európskych štrukturálnych fondov. Odôvodňujem to znepokojujúcimi informáciami o liste z OLAF-u, ktorý podľa medializovaných správ hrozí pozastavením čerpania eurofondov za obdobie 2007 až 2013. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:03 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:03

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predseda, navrhujem doplniť program o bod informácia predsedu vlády o pripravenosti Slovenska na možný vývoj na Ukrajine, najmä čo sa týka ochrany štátnych hraníc, prílevu utečencov a ochrany majetku slovenských občanov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:03 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:04

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Prosím vás, aby sme dali hlasovať na 35. schôdzi aj o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vysloví nasledovné uznanie, a to pani starostke obce Devín Ľubici Kolkovej za to, že svojím osobným príkladom nám ukázala, ako verejne jednoznačne a kultivovane preukázať spôsob, ako bojovať proti tomu, aby sa v našej krajine nešíril mrak neznášanlivosti, nenávisti, netolerancie, neúcty k histórii a neúcty k tragédiám, ktoré v tejto histórii nachádzame.
Odôvodnenie: Myslím, že tento návrh nevyžaduje žiadne odôvodnenie, vyžaduje, aby sme sa chovali zodpovedne a boli príkladom. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:04 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:05

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja dávam dva návrhy na doplnenie programu a ešte raz sa prihlásim s procedurálnym návrhom, hádam to stihnem podať tie dva návrhy.
Prvý návrh chcem dať, pán minister spravodlivosti predložil do parlamentu správu o úžerníckych spoločnostiach a náraste exekučných konaní, v ktorej konštatuje, že sa používajú, citujem, tieto úžernícke praktiky. Pán minister spravodlivosti, nie mamka Pôstková, konštatuje, že v tomto štáte sa používajú úžernícke praktiky, a dokonca tam kvantifikuje aj v obrovskom množstve, v státisícoch zmlúv dokonca tam je uvedené. Pokiaľ všetci dobre vieme, úžera je trestný čin. Preto navrhujem, aby minister vnútra predložil správu do parlamentu, akým spôsobom sa polícia Slovenskej republiky vysporiadava s tým faktom, že na Slovensku došlo k enormnému nárastu úžery a úžerníckeho konania firiem a fyzických osôb. To je prvý návrh.
A druhý návrh nestihnem, tak poprosím ešte jednu minútu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:05 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Ten druhý bude kratší. Znova je čas, nesmieme veciam nechať napadať prahy, keď si niekto myslí, že to je cesta, tade cesta nevedie, preto dám návrh, aby minister vnútra Robert Kaliňák opätovne predložil správu o vyšetrovaní kauzy Gorila do parlamentu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:06 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, navrhujem, aby do programu 35. schôdze Národnej rady bol zaradený bod, v rámci ktorého by sme boli informovaní a mohli sa vyjadriť k zámeru na výstavbu veľkokapacitných garáží s kapacitou 222 parkovacích miest pod areálom Bratislavského hradu.
Odôvodnenie: Ako poslanci Národnej rady sme podchvíľou konfrontovaní zo strany médií i občanov, našich voličov, vo veci výstavby tohto objektu, ktorý nielenže v prípade realizácie by kládol nemalé nároky na štátny rozpočet, ale ohrozil by podľa dostupných informácií aj cenné archeologické nálezy, ktoré sa našli v areáli hradu, a keďže nie sme dostatočne informovaní, myslím, že hovorím za väčšinu tu prítomných, nemôžme ani .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:06 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, žiadam z návrhu programu 35. schôdze vypustiť nasledovné dva body: Bod č. 1, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, a bod č. 2, samotný vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Odôvodnenie: Slovenská republika mala mať dostatočne dlhý čas, prechodné obdobie, počas ktorého sa na predaj pôdy nevzťahovali predpisy Európskej únie, teda počas tohto obdobia malo ministerstvo dosť času na to, aby takýto predpis pripravilo a chránilo Slovensko pred výpredajom jeho pôdy. A po druhé, neboli naplnené podmienky k skrátenému konaniu, čiže dochádza opäť k zneužívaniu tohto inštitútu na sebaprezentáciu vlády, kedy sa vytvára dojem, že vláda opäť na Slovensku niečo zachraňuje. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:07 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem osobitný bod rokovania o Národnom pláne ochrany v súvislosti s čoraz reálnejšou hrozbou občianskej vojny na Ukrajine a z nej vyplývajúcou hrozbou humanitárnej katastrofy, ktorá v nejakom rozsahu môže zasiahnuť aj nás. Nie je dôvod šíriť paniku, ale je niekoľko dôvodov na ostražitosť a na prípravu. Prinajmenšom je dôvod, aby sme sa tu na tejto pôde všetci tí, ktorí o to máme starosť, o tom porozprávali a skúsili sa dohodnúť. Keďže zajtra popoludní začína v Bratislave GLOBSEC, kde to tiež bude téma, tak si dovoľujem zároveň navrhnúť pevný začiatok rokovania o tomto bode zajtra 9.00. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:08 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:09

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nerozumiem tomu extrémnemu podráždeniu, ktoré teraz prejavujete, pán predseda.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Nie som podráždený, ale, pán poslanec, ste tu dlho, však navrhnite, viete, ako sa navrhuje program, zmena a čo to musí obsahovať.

Procházka, Radoslav, poslanec NR SR
Viem, mám pocit, že tomu ostatní členovia zákonodarného zboru rozumeli, a rozprávali ste sa o tom na poslaneckom klube a naozaj teraz vôbec nerozumiem tomu, že čo vám tam chýba. Toto je zákonodarný zbor, kde sa vedie rozprava.

Paška, Pavol, predseda NR SR
Zákon o rokovacom poriadku hovorí, o čom sa rokuje v pléne, ako je bod definovaný. Je to buď návrh zákona, je to informácia, alebo je to správa, alebo je to iný materiál, ktorý obsahuje štruktúru a záverečné uznesenie, o ktorom sa hlasuje a sa prijíma. Čiže normálne sa vás, pán poslanec, slušne pýtam, lebo ste nedefinovali nič, o čom by sme mali. Tomu obsahu rozumieme, len, len formálne, čo mám zaradiť, to, alebo čo navrhujete zaradiť? Informáciu ministra vnútra?
Zapnite, prosím vás, pána poslanca!

Procházka, Radoslav, poslanec NR SR
Hej, veď sa k tomu teda vyjadrite hlasovaním a vysvetlite to svojim voličom vy. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

13.5.2014 o 13:09 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Pán poslanec, pán poslanec Hraško, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:10 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video