83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2023 o 15:33 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:33

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady. Teda obligátna povinnosť oznámiť hlasovanie o tomto návrhu zákona poslanca Martina Fecka bude o sedemnástej hodine dnes.
A v záverečnom slove, aj keď to nebýva zvykom, nebývam veľmi osobný, predsa len využijem túto pozíciu na to, aby som prehovoril niečo k pánovi poslancovi Sujovi. Viete, je to vlastne dobre, že ste vy tu, ak ste si všimli, snažil som sa vám úplne priamo pozerať do očí, keď ste hovorili. Vy ste sa pozerali na mňa a ja vám neupieram právo hovoriť to, čo vám káže svedomie a prípadne aj politický rozhľad. Je dobre, že ste tu v tomto parlamente vy a takí ľudia, akých vy reprezentujete, pretože vy, chvalabohu, ukazujete, že demokracia je systém, ktorý naozaj je síce najlepší z možných, ale ktorý naozaj je veľmi ohrozený práve tým, že ľudia, ktorí si tu v týchto laviciach v sieni zákonnosti pri všetkých akýchkoľvek prejavoch vyberajú z toho, čo nám ponúka história vždycky to najhoršie, najúbohejšie, najšpinavšie, najvražednejšie, tak to je niečo, čo si musí zapamätať nielen dnešný deň a toto ôsme volebné obdobie, ale čo si musí zapamätať tento národ, Slovenská republika, pretože vy ste pre ňu priamou hrozbou.
Ja vôbec sa nevyhýbam zodpovednosti za to, čo sa dialo pod mojou zodpovednosťou na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prípad pani Bartošovej, na ktorý ste upozorňovali, som neraz zodpovedal a priznal som si svoju mieru aj zodpovednosti, nie viny, vinu tam nevidím, ale tú nech nachádzajú druhí, zodpovednosti za to, že človek jej typu sa dostal za môjho riadenia ministerstva na túto dôležitú pozíciu.
Čo sa týka môjho lesníctva, pán Suja, to pokojne môžme nechať histórii a lesníkom. A to, ako sa tu narábalo s rozdeľovaním lesov a ako som sa k tomu vyjadroval celé mesiace vopred, bolo dostatočne známe a verte, že história mi dá za pravdu, že to bol chybný krok, ja som voči nemu protestoval a že lesy sa spoja, pretože nie je dôvod na to, čo sa tu stalo v decembri predminulého roka. A história opäť bude tá, ktorá potvrdí, že máme právo sa mýliť a máme povinnosť naprávať svoje kroky a my tento krok napravíme. To rozdelenie bolo zlé a choré.
To, že ho spomínate, eštebáka Budaja, to tiež zhodnotí história a každý si nesie svoj diel zodpovednosti za to, ako do tej histórie vstúpi. A myslím, že história, čo sa týka pána Budaja, keď bude vyhodnocovať všetky plusy a mínusy, bude veľmi presná a spravodlivá a myslím si, že ak by sme chceli porovnávať ľudí ako ste vy a jeho, tak tú mieru nerovnováhy ani nenájdeme, aká vás oddeľuje od ľudí, ktorí bojujú za čosi, kde je možno šanca na víťazstvo malá a napriek tomu idú do toho, a ľudí, ktorí stoja na stranách zla, zloby a nenávisti, ako ste vy.
Uisťujem vás, že už nebudem sa, pokiaľ budem ešte v tejto sieni, zaoberať vami. Ale asi je dobré, že som vám to povedal, pretože je to naozaj veľmi poučný príbeh, vaše pôsobenie v tejto Národnej rade, a ja verím, že Slovenská republika a jej občania sú dostatočne múdri na to, aby pochopili, že sú chvíle, keď sa môžu mýliť a sú chvíle, keď svoj omyl môžu napraviť. A ja si myslím, že omyl menom vášho pôsobenia v Národnej rade určite raz napravia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.2.2023 o 15:33 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:37

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Fecko si len odskočil von. On sa za tri minúty na ďalší bod vráti, preto si myslím, že je to nezodpovedné aj vzhľadom na to, čo sme sa dohodli na grémiu, že tu nebudú takto body sa kšeftovať a prepadávať. Keď tu máme dvoch z troch predkladajúcich. Jeden Kučera odbehol dozadu a druhý je vonku za dverami. Je toto zodpovedné voči grémiu? Je toto zodpovedné voči poslancom, ktorí sú tu pripravení vystupovať k tomu? Že takto zbabelo ujde vonku, pán predsedajúci? Dohodli sme sa na grémiu, že toto sa robiť nebude. A že aj vy máte právo, aj vy máte právo ako podpredseda parlamentu zvolať grémium, keď sa toto bude konať. Tak ja žiadam, aby ste to právo využili, lebo nesúhlasím, aby tento bod prepadol. Je to obyčajné svinstvo.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2023 o 15:37 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:39

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pokračujeme v plejáde tých zákonov, ktoré boli ešte na minulej schôdzi, respektíve schôdzi pretom dané ako prílepok, tak to bolo definované, keď som to i chcel predkladať v Národnej rade, takže som si povedal, že tieto zákony, ktoré boli aj z ministerstva, aj zo Slovenského pozemkového fondu, že predložím na ďalšej schôdzi ako samostatný návrh, aby aj u prezidentky to nebolo prípadne blokované, že bude to blokované ako prílepok a tak to aj vnímame.
Tak preto si dovoľujem tu predložiť návrh novely zákona č. 180/1995 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckych, vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Prakticky reagujem na našu novelu z roku 2022, kde sme dali Slovenskému pozemkovému fondu inštitút nepredávania neknihovaných pozemkov en bloc v extraviláne. Toto je ten veľký, by som povedal, že zásah, ktorý, áno, uvedomili sme si potom, možnože aj berem to aj na svoju hlavu, že skomplikoval sa určitý chod verejných činností, ktoré tam samosprávy mali. A keďže sme mali z minulosti veľa prípadov týkajúcich sa predaja ciest, ktoré boli neknihované pozemky, a pokiaľ sa predala cesta alebo sa dala ako reštitúcia v rámci náhrady, tak potom prakticky ten nový vlastník, obyčajne fyzická osoba, tam sa správal k tejto ceste ako keby to bol jeho majetok, ktorý, samozrejme, nadobudol týmto počinom, ale dal tam závoru zákaz vstupu. A tým pádom my sme zneprístupnili veľa a veľa hektárov pozemkov. Takže toto sa sledovalo, keďže to išlo en bloc a zistili sme v nasledujúcich rokoch, že komplikuje to život v určitých investičných aj nejakých rozvojových aktivitách obcí a miest. Tak preto dávam teraz tento pozmeňujúci návrh, kde sa z časti vyčleňujú určité možnosti odpredaja neknihovaného pozemku Slovenským pozemkovým fondom, aby sme takýmto spôsobom neprichádzali možnože aj o ďalšie financie, ktoré budú v rámci eurofondov možné čerpať pre dané obce. Bližšie sa k tomu vyjadrím v rozprave.
Takže toľko zatiaľ, pán predsedajúci. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2023 o 15:39 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:42

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Vážená Národná rada, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, ktorý je pod tlačou 1402. Predkladám vám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán podpredseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2023 o 15:42 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:43

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán kolega aj pán predsedajúci. Takže, vážení, dovoľte, aby som trošku zorientoval ten, tú možnosť odpredaja týchto pozemkov Slovenským pozemkovým fondom. Asi registrujete, že kataster, teda úrad geodézie, kartografie, teraz správa katastra Slovenskej republiky pozná kategóriu extravilán a intravilán. To znamená, extravilán, hovoríme o poľnohospodárskej a lesnej pôde, ixtravilán, intravilán, hovoríme o tom za... a nie zastavanom území, hovoríme o intraviláne, ktorý sa datoval k 1. 1. 1990. Odvtedy nebola robená nejaká revízia týchto intravilánov a ich hraníc a prakticky, keďže sa obce a mestá rozvíjali a zasahovali, samozrejme, už do extravilánu, v súčasnosti máme medzi poľnohospodárskou pôdou alebo lesnou a intravilánom určitú, určité územie, ktoré je zastavané a neni v intraviláne. To znamená, máme takúto kategóriu pozemkov a prakticky keď tam sa ten neknihovaný pozemok nachádza, tá cesta nejaká, ktorá tam bola poľná a ide cez aj možnože nejakú záhradu, dom a potrebuje si to vysporiadať ten majiteľ, tak, samozrejme, nemá šancu. Lebo intravilán my sme dali zákaz predaja v extraviláne, ktorý momentálne sa to berie, že je aj to.
A preto sme sa snažili zmeniť, teda snažím sa teraz zmeniť aj túto časť, aby sme tam mohli zasiahnuť. Zatiaľ iba štyrmi výnimkami, ktoré budú zadefinované, a ja ich prečítam, aby ste vedeli, o čo ide. S tým, že čo sa týka fyzi... hovoríme teraz o tých právnických osobách, ktoré budú tam robiť nejakú tú investíciu, či už čerpanie eurofondov alebo plánu obnovy, alebo ďalších. Ale tie fyzické osoby, momentálne sa to spracováva ešte, ale to je trošku komplikovanejšie. Takže bude, keď dostanem do druhého čítania tento môj pozmeňujúci návrh, tak bude dopracované tie fyzické osoby, aby mohli kupovať pod svojimi domami, záhradami tieto pozemky neknihované, ktoré Slovenský pozemkový fond spravuje. Tie neknihované pozemky boli v prvom rade, hovorím to, cesty, ale boli to aj iné, ktoré slúžili vtedy verejnému nejakému účelu, kde stáli nejaké hasičské zbrojnice alebo nejaké striekačky a neviem čo v tomto. Takže boli aj iné, nie iba cesty.
Takže v predloženom pozmeňujúcom návrhu, ktorý ste si mohli teda všetci prečítať, sa hovorí, že dávame poznámku a hovorí, že to neplatí. To znamená, tento prevod, že nemôžu prevádzať a nemôžu to scudzovať, to neplatí, ak ide o prevod pozemkov na účely podľa osobitného predpisu a máme tu poznámku pod čiarou. Takže máme tam, prvý je zákon 330, ktorý hovorí o § 34 ods. 4 písm. d). To znamená, ja vám to aj zacitujem.
Ods. 4 písm. d), to znamená, hovoríme, že sa bude dať prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, alebo určené na vhod... ako vhodné na realizáciu kompenzačného opatrenia v nevyhnutnom rozsahu na účely umiestnenie stavby vo verejnom záujme alebo líniovej stavby. Prevedie sa do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu, za cenu zistenú podľa cenového predpisu prevedie správu týchto nehnuteľností. Takže toto bude jedna výnimka.
Druhé tu máme, ešte pardon, ešte ods. 9 a 10. Takže ešte aj tento vám prečítam, aby to bolo jasné. Takže ods. 9, nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorý podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže pozemkový ovies... fond previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. A ešte ods. 10, pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva majú byť na nich umiestnené nájomné byty vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce. Prvá veta sa primerane použije aj na prevody pozemkov vyššiemu územnému celku na základe jeho územného plánu a uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku. Týmto by bol vyčerpaný zákon č. 330 o pozemkových úpravách, ktorých sa toto scudzenie toho neknihovaného pozemku bude týkať.
Ďalej tu máme § 7 zákona o príprave výstavby diaľnic a ciest, zákon 129/1996, hovoríme o § 7, a tu hovoríme, že Slovenský pozemkový fond odplatne prevedie vlastníctvo k diaľničnému stavebnému pozemku, ktorý spravuje na stavebníka diaľnice. A je to prakticky celý ten paragraf, tak vám ho prečítam. Neni toho veľa.
Diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom, ktoré ku dňu právoplatnosti územného rozhodnutia neboli vydané oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, povinná osoba odplatne prevedie na stavebníka diaľnice. Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu na ňom sa určí ako trhová cena podľa znaleckého posudku. Ceny, cena za prevádzanie diaľničný stavebný pozemok ako, alebo za stavbu podľa ods. 2 sa zaplatí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. A potom tam sa píše, kto ten prevod má zrealizovať. Takže myslím si, že toto bude tiež ako realita z tých neknihovaných pozemkov.
Potom tu máme zákon o dotáciách na zriadenie priemyselných parkov, a tu hovoríme o § 8 zákona 193, a to je tento. To znamená, hovoríme o tom, že fond po prijatí rozhodnutia na ministerstve uzatvorí s obcou alebo vyšším územným, o poskytnutí dodacie uzatvorí s obcou a vyšším územným celkom písomnú zmluvu o prevode alebo prenájme pozemku a na jej základe jej prevedie pozemky, s ktorými nakladal do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, alebo ich prenajme obci alebo vyššiemu územnému celku na zriadenie priemyselného parku. Ak je možná zámena pozemkov, s ktorým fond nakladá na pozemky vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, prednostne sa uskutoční táto zámena. Na zámenu týchto pozemkov fond a obec alebo vyšší územný celok uzatvoria písomnú zámennú zmluvu. Obsahom týchto zmlúv musia byť aj podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 11. Takže v takomto duchu sa bude môcť ďalší, akože nejaká tá výnimka z tých neknihovaných pozemkov, ako to môže scudziť.
No a posledné je § 11 zákona o významných investíciách, to znamená, ak ide o významnú investíciu podľa § 3 ods. 1 a významná investícia má by realizovaná na pozemkov, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond, je Slovenský pozemkový fond povinný tieto pozemky odplatne previesť do, na držiteľa osvedčenia. A tam máme celé paragrafové znenie, ktoré má tam niekoľko, 11, 12 odsekov, tak to tu nebudem čítať, lebo by som to zbytočne zahlcoval časom.
Takže momentálne sme riešili tieto štyri veci, ktoré sú tu. A hovorím, tie fyzické osoby budú v druhom čítaní tiež doplnené, pretože tam sa trošku to komplikuje. Takže v takomto duchu. Takže to ako som mal podnety aj od vás, od niektorých poslancov a poslankýň, budú riešené, aby sme to urobili tak, aby to bolo čisté a zabránili sme ďalšiemu, nejakej komplikácie, možnože dostupu tých ciest, ktoré majú slúžiť cestám, aby ostali stále v tom Slovenskom pozemkovom fonde, ale iné na základe týchto výnimiek, aby boli zrealizované a boli scudzené v prospech či už verejnoprospešnej stavby, alebo tej fyzickej osoby, ktorá má tam ten svoj záujem bytostný, kde ktorej sa toto týka.
Ďakujem pekne. Takže žiadam, ak môžem poprosiť, aby vaše svedomie to prehodnotilo, či toto je v súlade s ním a žiadam o podporu tohto, tejto novely zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2023 o 15:43 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Samozrejme, vo svedomí to prehodnocujeme už hneď za jazdy. Jedna taká otázka. Prezentovali ste to, čo chcete meniť, a potom ste čítali to, čo v zákone už existuje dnes. A tam je povedané, že pozemok sa prevedie, alebo pozemky sa prevedú na stavebníka diaľnice. A moja otázka je, kto je vlastne stavebník diaľnice? Keď je to ministerstvo dopravy, tak poviem, že okej. A keď to neni ministerstvo a je to nejaký iný neštátny subjekt, tak potom tam mám ja ako veľký otáznik. Hoc aj odplatne sa to síce prevedie, ale že prečo. Hej? Že kto, kto sa, kto sa teda v tomto kontexte považuje za stavebníka diaľnice.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 15:51 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:52

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Fecko, nemusíte sa napovať na našu česť, my podporujeme každý dobrý zákon. A čo sa týka tých stavebníkov diaľnice, ako hovoril aj predrečník, väčšinou, ja som sa nestretol že by vykupovalo priamo ministerstvo. Vždy je nejaká agentúra alebo spoločnosť, ktorá to vykupuje. To sa stalo v Detve. To sa stalo v Kriváni. To sa stalo vo Zvolenskej Slatine. To bola spoločnosť, ktorá oslovila vlastníkov, uzatvorila zmluvy o budúcich zmluvách a potom ostré kúpne zmluvy. Tam nebola ani Národná diaľničná spoločnosť a tam nebolo ani ministerstvo dopravy. Takže ako je to ošetrené?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 15:52 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:53

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Martin, aj z tohto tvojho návrhu je zrejmé, že si v téme pozemkov katastra, ale aj v iných oblastiach naozaj doma a že si dobrý odborník v týchto témach. Súhlasím s tvojím návrhom, aby pri tomto zákone výnimku tvorili prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a tak ďalej. Touto zmenou a, a možnosťou, možnosťou riešiť odkupovanie pozemkov v extraviláne v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom, prospeje to rozvoju v mnohých oblastiach a, a odstránia sa aj zbytočné prieťahy kvôli, práve kvôli pozemkom.
Som ti vďačný a som rád, že pri tomto návrhu zákona už aj pred týmto prednesením tvojim, že si bol ochotný komunikovať aj so mnou na moju požiadavku, od občanov, aby sa riešili aj odkupovanie pozemkov pre občanov v intraviláne, kde sa jedná o pár metrov štvorcových a spôsobuje im to ťažkosti pri vybavovaní stavebného povolenia, lebo doterajšia situácia umožňuje iba prenájom týchto pozemkov do Slovenského pozemkového fondu. Takže určite keď dôjde k tejto zmene cez pozmeňujúci návrh, tak mnohým občanom to vyrieši situáciu a, a vydýchnu si aj mnohí starostovia, že naozaj omnoho rýchlejšie sa budú riešiť nové pozemky pre výstavbu domov.
Tak naozaj ti ďakujem za tieto dobré zákony, ktoré dneska prednášaš pre ne. A tento patrí urči... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 15:53 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Môžem povedať, že bude to riešené tak, ako to bolo pred prijatím zákona o tom, že sme zakázali predaj neknihovaných pozemkov. To znamená, bude to v tom istom režime ako keď sme mohli, Slovenský pozemkový fond mohol skupovať všetky pozemky neknihované. Takže ten istý režim. Tam nič iné sme nevymysleli. Len to, čo bolo, sme zakázali. Tým pádom, či tam bude taký alebo taký, to takto už je v zákone, ktorý som čítal. Takže bude ten istý režim, ako bolo pred zákazom scudzovania týchto pozemkov. Nič viacej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 15:56 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Na začiatku by som sa vyjadril k vystúpeniam kolegov a k reakciám, kde som nemohol vo faktickej zareagovať, nie je na to dostatok času. Preto sa pýtam pána poslanca, spravodajcu Mičovského, ktorý tu tak hovorí rád o demokracii a spomínal demokraciu, keď vystupoval v záverečnom slove, aby som naňho nemohol reagovať, preto vystupoval v záverečnom slove, lebo keby si demokraciu ctil, tak vystúpi ako spravodajca, lebo má na to právo kedykoľvek a koľkokrát, aby som mohol naňho reagovať a vyvrátiť jeho klamstvá.
Čo sa týka poslanca Mičovského, hovoril, že v lesníctve urobil chyby a že niekto robí chyby a treba ich, tie chyby, opraviť. Tak sa pýtam, ako ste ich opravil, pán poslanec Mičovský? Ako ste tie chyby opravil? Nijak. Vaše reči sú len obyčajný balast. Dokážete tu aj hodinu rečniť a nepoviete nič, len balast. Útok na mňa v záverečnom slove je úbohý, lebo som sa nemohol brániť, ale čo čakám od vás. To je tá demokracia, na ktorú sa tu vy všetci odvolávate v OĽANO.
Pán Mičovský, vy ste tu hovorili niečo o histórii. No história, pán Mičovský, si vás bude pamätať ako Judáša, ktorý zradil všetkých lesníkov na Slovensku a zabil život na vidieku. Toto si bude história pamätať, nie tie prázdne reči, ktoré tu vediete. A bude si pamätať aj to, že ste vystupoval tak v záverečnom slove, aby sa na vás nedalo reagovať. Viete, vaša generácia ešte mala česť. Česť. Boli ľudia rovní a slovo platilo, ale vám toto nehovorí absolútne nič. Nič. Vy ako posledný zbabelec vystúpite v záverečnom slove. Klobúk dole. Ale to sa dalo od vás čakať, keď ste zradil lesníkov kvôli ekoteroristovi eštebákovi Budajovi. Aj na to bude história pamätať, to ste správne povedal.
Viete, vyjadrím sa aj ku kolegovi Kuriakovi, ktorý tu hovorí, že zákony za OĽANO, a ďakoval predkladateľovi, prekladajú odborníci. Pán Kuriak, vy si robíte srandu? Ja sa pýtam. Vy si robíte srandu? Ja sa pýtam, aký odborník je Karol Kučera, keď predkladá zákon č. 274? Ja sa pýtam, pán Kučera, aké máte vzdelanie, že predkladáte tento zákon a prečo ste zbabelo ušiel? Vy ste športovec. Vám nehovorí nič fair play? Vám nehovorí nič fair play?! Celý čas ste tu sedel. (Reakcia z pléna.) Jasné, jasné, vy ste išiel na vécko. Vy ani nemáte chrbtovú kosť, aby ste sa priznal, vy poviete, že ste išiel na vécko. Keď som poprosil predsedajúceho, aby sme počkali tri minúty, čosi bol s vami dohodnutý, povedal nie, prepadá. Toto je fair play? Vy máte v životopise napísané, že skoro celý život ste hral tenis a potom trénoval. Vzdelanie som nenašiel žiadne. Ale dovolíte si predložiť zákon, ktorý sa dotkne desiatok tisíc ľudí, desiatok tisíc poľnohospodárov, poľovníkov. Ja sa pýtam, akým právom? Aj s Pročkom, s tým, čo hovorí, že sme si zotročili včely.
Pán Kuriak, to sú tí odborníci, ktorí predkladajú vaše zákony, že stadeto ujdú. Aj on ušiel. A ja sa vrátim aj k Feckovi. Vy ukazujete na pána Fecka. Pán Fecko čo urobil? Tuto stál, dobre, ako prekladal nohami, aby mohol zmiznúť a keď ten zákon prepadol, víťazoslávne vošiel do vnútra sály. Takže, pán Kuriak, to sú tí vaši odborníci, vidíte.
My sme chceli túto vládu, poverenú, úradníkov, lebo to nie sú ministri, to sú úradníci, ktorí tu majú niečo vykonávať, aj túto Národnú radu nejako na grémiu urýchliť, aby sa nestalo to, čo sa stáva. Dali sa čestné slová. Ale ako stojí čestné slovo OĽANO? Vyzýval predseda parlamentu, že tí, čo nemáte prerokované, stiahnite tie body, dajte ich na najbližšiu schôdzu, nech neprepadúvajú, alebo ak áno, tak to dopredu nahláste, oznámi sa to dopredu, že to viete, aby tu nemuseli ďalší poslanci na vás čakať a byť pripravení do rozpravy. Ja na rozdiel od vás tu sedím celý deň. Ak nemám nejaké rokovanie v kancelárii, tak som tu celý deň, 90 % pracovného času. Tak ma zaujíma, pán Kuriak, že tí vaši odborníci prečo, keď sú odborníci, tak zbabelo ušli? Však ja si myslím, že, ja viem, že pán Kučera má problém prečítať jednu vetu na tri riadky, ale zobrali by sme to. Môžte na mňa reagovať, nemusíte vykrikovať, môžte na mňa reagovať. Skúste mať trošku inteligencie a zareagujte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Takže sa pýtam, keď tu čakám a teraz musím hovoriť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nechal som vás päť minút. Teraz na chvíľu prerušíme váš čas. (Reakcia rečníka: „Aha.") Chcem vás upozorniť na § 32 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku: „Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo." Chcem vás upozorniť, že teraz rokujeme o návrhu pána poslanca Fecka na vydanie zákona, ktorý mení zákon č. 180/95 o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Vyzývam vás teda, aby ste sa vyjadrovali k veci.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, ja by som sa bol rád vyjadril k veci aj v predchádzajúcom bode a vy ste členom grémia a viete, že aj podpredseda na pokyn predsedu, ak by sa stalo to, čo sa stalo pred týmto, tak má právo zvolať grémium. Ale ste to ignoroval len preto, že títo neschopní sú z vašej strany z OĽANO. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Budete mať tú možnosť, pán poslanec, ten bod nebol vyradený z programu. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
(Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem, ďakujem, že v tomto demokratickom, v sále demokracie, ako to hovorí tuto Judáš Mičovský alebo títo pročnáli, nemôžem ani sa vyjadriť a pripravovať k zákonom a snažiť sa robiť si svoju prácu poslanca. Ďakujem, že odborníci ako je Pročko, Kučera predkladajú zákon o poľovníctve, ktorý má dopad aj na poľnohospodárov, ktorých, keby som sa ich spýtal teraz len základné veci z toho zákona, nevedia ani slovo, lebo nepoviem ich, aby im ich asistenti neposielali, lebo nevedia ani len prečítať ten zákon. Je to z vašej strany zbabelé! Tak ako ste tri roky vládli zbabelo, tak aj sa správate a tak aj zbabelo skončíte!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 15:56 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video