Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2016 o 10:49 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2016 10:49 - 10:50 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Áno, pán Lipšic, chcem vám povedať a neplatí to len na vás, ale aj na ďalších poslancov, ktorých sa to týka. Idete z pani Nicholsonovej div že, teda urobiť sväticu, div, že ju nejdete vysvätiť, vyhlásiť za svätú, za to, že päť dní po pôrode a v šestonedelí odišla od takého malého dieťaťa, novorodenca a prišla do parlamentu. Uisťujem vás, že na tom nie je nič sväté ani posvätné, ani záslužné. Pani Nicholsonová nie je ani taká chudobná, že by nemohla žiť bez poslaneckého platu a platu podpredsedníčky parlamentu, a pani Nicholsonová nie je ani nenahraditeľná, ani nepostrádateľná. Čo by mnohé ženy na Slovensku, občianky tejto republiky, dali za to, keby mohli byť pri novorodencovi alebo malom, takom malom dieťati a keby neboli nútené z finančných dôvodov chodiť do práce. Preto považujem ja postoj pani podpredsedníčky Nicholsonovej za nesprávny. Nechcem sa vyjadriť ináč, ale je to, podľa mňa sú to zištné dôvody.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.9.2016 13:12 - 13:13 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, navrhujem na program aktuálnej schôdze Národnej rady zaradiť prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odsúdení fyzického násilia zo strany poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Petra Osuského.
Veľmi stručne to zdôvodním. Dňa 11. júla 2016 poslanec Peter Osuský fyzicky napadol občana len za to, že mu povedal do očí svoj názor na jeho osobu. Myslíme si, že na konanie poslanca Osuského sa však nemôžme pozerať len z pohľadu toho, či bol alebo nebol porušený právny poriadok Slovenskej republiky, ale z pohľadu najmä toho, že sa takéhoto niečoho dopustil verejný činiteľ v momente dialógu, alebo volený zástupca ľudu v momente dialógu s občanom Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.9.2016 13:07 - 13:08 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, páni podpredsedovia, vážené panie poslankyne, poslanci, môj procedurálny návrh sa týka niečoho iného. Chcela by som vás poprosiť, pán predseda, aby ste dovolili, aby sme sa teraz, navrhujem, aby sme sa teraz pomodlili všetci modlitbu Otčenáš. Väčšina z nás je tu kresťanov. Modlitba Otčenáš je spoločná pre všetky denominácie kresťanov a páni ateisti môžu sa modliť podľa svojho vierovyznania, ako chcú.
Chcem to odôvodniť tým, že posledné schôdze boli poznačené obrovskými emóciami, väčšinou negatívnymi. A chcela by som prosiť touto modlitbou pána Boha, aby nám dal rozum, aby nám dal múdrosť rozumu aj múdrosť srdca, aby sme začali pracovať pre našu vlasť Slovenskú republiku a aby sme začali pracovať... ( Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.7.2016 10:17 - 10:18 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, to, na akú úroveň sa dnes dostalo rokovanie Národnej rady, je, si myslím, absolútna stoka politiky a, žiaľ, z Národnej rady Slovenskej republiky sa tu stáva čím ďalej, tým väčší chliev.
Ja vás chcem všetkých upozorniť, že rokujeme pred štátnym znakom Slovenskej republiky, voči ktorému by sme mali mať všetci úctu. Viem, že poslanci za MOST - HÍD nemajú úctu voči štátnemu znaku. Sú medzi nimi tí, ktorí sa v minulosti vyjadrili, že sa im chce zvracať, keď vidia štátny znak Slovenskej republiky.
A preto, pani predsedajúca, chcem dať procedurálny návrh, aby ste dôsledne dnes žiadali dodržiavať slušnosť a hlavne poriadok v rokovacej sále, lebo toto už nie je normálne.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2016 14:48 - 14:48 hod.

Grausová Natália
Áno, ja by som chcela poprosiť, že máme tu 21 iba písomne prihlásených teda prihlášok do rozpravy, ktovie, koľko ich ešte bude ústnych, a preto chcem poprosiť kolegov, aby svoje príspevky čo možno najviac skrátili, pretože všetko sme to už vlastne počuli, nič nového sa až takého neudialo. A chcem ich poprosiť, aby sa zbytočne nepredvádzali, aby sa tu prestali odbavovať a skrátili túto úbohú frašku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.6.2016 9:43 - 9:46 hod.

Krupa Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, rád by som interpeloval ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V obci Kysucký Lieskovec bola vo februári 2016 vytvorená súkromnou firmou Eurokapital, a. s., čierna skládka kalov z čističiek odpadových vôd, ktoré obsahujú fekálne streptokoky a v prekročených limitoch ťažké kovy, ako sú meď, kadmium, ortuť a zinok. Firma ich mala odstrániť do 19. 2. 2016 príkazom Inšpekcie životného prostredia Žilina. Doteraz sa tak však nestalo. V blízkosti skládky sa nachádza hlavný zdroj pitnej vody pre obec Kysucký Lieskovec a rieka Kysuca, do ktorých hrozí prienik týchto nebezpečných látok.
Občania Kysuckého Lieskovca sa obrátili na všetky možné inštitúcie, spísali petíciu, podali trestné oznámenia, kaly však doteraz zostávajú na mieste rieky, vedľa rieky, rieky Kysuca. Inšpektorát životného prostredia Žilina riešil tento stav podľa zákona č. 364/2004 Z. z., v ktorom sa vec vecne nerieši na nakladanie s odpadmi, ale druhotne zabezpečuje ochranu vôd. Inšpekcia mala konať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Nekonaním inšpektorátu životného prostredia v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch dochádza k ohrozeniu životného prostredia zvlášť dotknutých zdrojov.
Otázka č. 1: Pokladáte postup Inšpektorátu životného prostredia Žilina v tejto záležitosti za zákonne správny a odborne odôvodnený?
Otázka č. 2:- Ste ochotný prijať osobnú politickú zodpovednosť v prípade, že dôjde k zosuvu nebezpečných látok do koryta rieky Kysuca, resp. dôjde k priesaku toxických vôd?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.6.2016 9:40 - 9:43 hod.

Mora Ján Zobrazit prepis
Dobrý deň. Dovoľte, aby som podal interpeláciu na ministra životného prostredia pána Sólymosa.
Vážený pán minister, v zhode s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Realizácia prieskumu ťažby plynu a ropy na východe Slovenska zahraničnými spoločnosťami začala 1. augusta 2006, keď pán minister Jahnátek svojím podpisom udelil licencie na prieskumy. V prvej časti prieskumov firmám Alpine Oil and Gas, JKX Ondava B. V. a ROMGAZ, s. r. o., je zaujímavá vlastnícka štruktúra spoločnosti Ondava BV, pretože vedie až k ukrajinskej mafii magnáta Kolomojského a Bogolubova. V rámci tejto ťažby sa realizovali petície a uznesenia obecných zastupiteľstiev proti ťažbe. V obciach Ruská Poruba, Oľka a Smilno to boli petície občanov proti ťažbe a v obciach Závada, Ruská Kajňa a Pakostov obecné zastupiteľstvá prijali uznesenia, ktoré sú proti prieskumu a ťažbe ropy, plynu a iných derivátov.
V tejto kauze sa odkrývajú zaujímavé paradoxy. Raz súd predbežne nariadi urbariátu uvoľniť cestu pre zahraničné firmy a tiež cez súkromnú parcelu a následne súd predbežným opatrením zakáže prístupovú cestu pre spoločnosť Alpine Oil and Gas. Následne sa spoločnosť Cesty Smilno, s. r. o., dobíja cez súkromné pozemky na miesto realizácie vrtu. Prístupovú cestu má v podielovom vlastníctve do 200 občanov Slovenskej republiky.
Na základe týchto faktov, pán minister, vám chcem položiť nasledujúce otázky:
Vrtná pracovná plošina je na parcele, ktorá je definovaná ako orná pôda. Ako je možný nesúlad využitia pôdy bez preklasifikovania účelu použitia pôdy?
Druhá otázka: Ako je možný prieskum bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov pôdy?
Tretia: Hrozí výskyt a únik radónu z podložia, priesaky vrtných kalov do spodných vôd, znečistenie spodných vôd olejmi, resp. znečistenie niklom alebo chrómom?
Štvrtá otázka: Máte pripravené varianty pre možnosť nepredvídateľných ekologických havárií a varianty ich riešenia?
A posledná otázka: Je pravda, že jednáte o predĺžení platnosti práv na prieskum?
Osobne by ma zaujímalo, že na akú stranu sa postavíte, či na spoločnosť ľudí, alebo na stranu americkej ťažobnej spoločnosti.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.6.2016 9:37 - 9:40 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Dobrý deň. Rád by som podal interpeláciu na ministra kultúry pána Maďariča vo veci týkajúcej sa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Múzeum Slovenského národného povstania so sídlom v Banskej Bystrici, ktoré je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, už druhý rok po sebe prekročilo plánovaný rozpočet výdavkov. Na rok 2014 boli pôvodne rozpočtované celkové výdavky na úrovni 1 076 000 eur. Táto suma výdavkov bola následne rozpočtovými opatreniami zvýšená na sumu až 1,76 mil. eur, čo predstavuje nárast celkových výdavkov oproti pôvodne plánovanej úrovni o závratných 64 %.
Na rok 2015 boli pôvodne rozpočtované celkové výdavky na úrovni 1 096 000 eur. Táto suma výdavkov bola zase následne rôznymi rozpočtovými opatreniami opäť zvýšená až na sumu 2 061 000 eur. To predstavuje nárast celkových výdavkov oproti pôvodne plánovanými nákladom alebo výdavkom o takmer 88 %.
Napriek tomuto neustálemu navyšovaniu výdavkov mzdové náklady Múzea SNP mimo poistného a príspevku do poisťovní stúpli z úrovne 438-tisíc eur v roku 2014 na úroveň až 521-tisíc v roku 2015. To predstavuje medziročný nárast mzdových nákladov o takmer 19 %. Čo je dosť.
V súvislosti s opakovanou potrebou dodatočného navýšenia rozpočtových prostriedkov pre Múzeum SNP mám na vás tieto otázky.
Čím bolo spôsobené také rapídne medziročné navýšenie mzdových nákladov? Do akej miery je nárast mzdových nákladov spôsobený rastom miezd zamestnancov a do akej miery rastom počtu zamestnancov?
Druhá otázka. Z akého dôvodu bolo potrebné opakovane navýšiť rozpočet pre Múzeum SNP? Bol opakovaný, nesprávne navrhnutý počiatočný rozpočet alebo bolo opakované prekročenie plánovaného rozpočtu spôsobené nekompetentnosťou riaditeľa múzea či inými príčinami? Bol alebo bude voči zodpovednému riaditeľovi Múzea SNP vyvodený osobný postih za nezodpovedné hospodárenia napríklad formou zníženia alebo odobratia osobného príplatku?
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.6.2016 9:35 - 9:37 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal nasledujúcu interpeláciu na ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Skupina štyroch mladých dievčat mala podľa informácií portálu webnoviny.sk v piatok 27. mája 2016 v Nitre privolať políciu na Iračana, ktorý podľa nich pred nimi onanoval. V nasledujúcom článku na rovnomennom portáli zo stredy 1. júna sa uvádza: "Azylanta po čine zadržala polícia a následne bol obvinený z prečinu výtržníctva. V superrýchlom konaní bol uznaný vinným a súd mu uložil peňažný trest vo výške 900 eur." Povedal pre webnoviny.sk hovorca Okresného súdu v Nitre Mário Pivarči.
V nadväznosti na dané informácie chcem teda položiť nasledujúce otázky.
Otázka číslo jeden: Je osoba s menom Mário Pivarči hovorca Okresného súdu v Nitre?
Otázka číslo dva: Bol spomenutý prípad riešený Okresným súdom v Nitre?
Otázka číslo tri: V prípade, že bol prípad riešený daným súdom, vymeral páchateľovi peňažný trest vo výške 900 eur?
Otázka číslo štyri: Súhlasíte s výškou trestu, ktorú súd vymeral danému páchateľovi? Myslíte si, že by súd rozhodol rovnako, ak by sa jednalo o Slováka?
No a posledná otázka: Prijmete osobnú politickú zodpovednosť v prípade, že tento konkrétny páchateľ spácha opäť podobný protiprávny skutok sexuálneho charakteru na území Slovenskej republiky?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.6.2016 11:29 - 11:31 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením č. 22 zo 7. júna 2016 určil za spravodajcu k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tlač 141). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis