Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.6.2019 o 13:34 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2019 13:34 - 13:35 hod.

Natália Grausová
Ďakujem pekne. Myslím, že toto je dobrý, dobrý návrh zákona. Chcela som niečo aj povedať, do rozpravy sa prihlásiť, ale vzhľadom na to antrée a predvolebnú kampaň pána Matoviča jednoducho som stratila chuť vôbec hovoriť. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2019 12:50 - 12:51 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážení prítomný poslanec, pán poslanec, neviem, či sú ešte nejakí dvaja, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená výborom rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu pána poslanca Krajčího, návrhu zákona pod tlačou č. 1543. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky financovanie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:30 - 18:31 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán Klus, šírite tu demagógiu. Slovenský štát nebol fašistický. Vznikol v čase mieru ústavnou cestou odsúhlasením Slovenského snemu. To je jedna vec. Druhá vec, keď skončili deportácie, nebolo to toľko, také číslo, ako vy hovoríte, pretože sa pripisuje slovenskému štátu, ako som už povedala, sa pripisujú aj tí Židia, ktorí boli na maďarskom území, keďže Maďarsko nám ubralo veľké časti južného územia vrátane Košíc, Levíc a tak ďalej. Čiže toto je úplne, toto sú lži a demagógie, keď toto pripisujete slovenskému štátu. A okrem toho veľmi veľa obetí, hovorím, tu bola Ješiva, ktorá nebola nikde v Európe, židovská škola, rabínska škola. To nemôžete poprieť. A okrem toho veľké obete boli počas Slovenského národného povstania a za toto slovenské; za tie obete židovské slovenský štát už naozaj nemôže, pretože Slovenské národné povstanie vyvolalo, že Slovensko bolo obsadené Nemcami. A Nemci už potom nebrali ohľad na nikoho. Prehrávali vojnu a jednoducho to už nebolo v réžii vlády slovenského štátu. Tak, prosím, nešírte tu lži, nešírte tu demagógiu. Ste luhár!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 18:19 - 18:26 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, naozaj, čo sa týka kresťanov, v celej vyše dvetisícročnej histórii sú najviac prenasledovaní kresťania. Najväčšia genocída v histórii za dvetisíc rokov bola spáchaná na kresťanoch a hlavne na katolíkoch a na katolíckej cirkvi. O tom sú mnohé štatistiky, to je dokázané, tieto počty sú dokázané. Najväčšia genocída v histórii, dvetisíc rokov, je na katolíkoch a katolíckej cirkvi, sa pácha.
Takže začala by som. Samotná snaha zastať sa prenasledovaných kresťanov vo svete je veľmi chvályhodná už len preto, že práve kresťania sú dnes najviac prenasledovanou náboženskou komunitou. Nielen právne, ale aj fyzicky sú likvidovaní, zvlášť v afrických a ázijských a predovšetkým, to treba zdôrazniť, islamských krajinách.
Nerozumiem však jednej veci. Aký cieľ má vaša veta, pani Verešová, v preambule k uzneseniu, kde sa píše, "pripomínajúc si obmedzovanie slobody náboženstva alebo viery na Slovensku v 20. storočí, zvlášť prenasledovanie židov v období slovenského štátu". Po prvé, prečo sa k uzneseniu koncipovanému na podporu aktuálne prenasledovaných kresťanov mieša židovská otázka, navyše s príkladom vytrhnutým z úplne iných časopriestorových a historicko-politických súvislostí? Prenasledovanie židov je síce veľká, obrovská tragédia, za ktorú však nenesú vinu Slováci. Bola to ideologická fixácia nemeckého národného socializmu, ktorú presadzovali Nemci všade, kde siahal ich vplyv. Fakt je ten, že Židia od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli prenasledovaní na rasovom a nie náboženskom princípe a po Hitlerovom ovládnutí značnej časti Európy k prenasledovaniu Židov dochádzalo v mnohých iných štátoch a v oveľa väčšej a brutálnejšej miere než v Slovenskej republike. Napríklad hortyovské fašistické Maďarsko bolo zodpovedné za vyvezenie 700-tisíc, opakujem, 700-tisíc Židov. A dokonca za vyvezených Židov z južného Slovenska, ktoré Maďarsko zabralo po Viedenskej arbitráži, sa tieto obete pripisujú doteraz na účet slovenského štátu. Čo je absurdné.
Slovenská republika, mimochodom, patrí ku krajinám, kde sa počas druhej svetovej vojny zachránilo najviac Židov, čo dosvedčujú aj štatistiky. A jedine v Slovenskej republike v celej Európe a pravdepodobne aj v celom civilizovanom svete bola Ješiva, židovská škola, ktorá fungovala nerušene počas slovenského štátu. Preto treba konštatovať, že spomenutý odsek je formulovaný veľmi účelovo, až zlomyseľne. Pripadá mi, že až zákerne. Snažíte sa totiž navodiť dojem, ako keby za prenasledovanie Židov v čase druhej svetovej vojny mohli len Slováci a nikde inde prenasledovanie nebolo. Takže tento odsek v navrhovanej deklarácii naozaj nemá čo hľadať. A ja by som vás požiadala, keby ste to odtiaľ nejakým spôsobom odstránili.
Pani Verešová, ak už ste chceli dať nejaký rámec príkladov prenasledovania kresťanov v 20. storočí, oveľa viac by sa tu hodilo spomenúť, že prvá Česko-slovenská republika priniesla marginalizáciu a v mnohých prípadoch prenasledovanie najmä kresťanov katolíkov. Katolíkov. Slobodomurár Masaryk razil heslo "Pryč od Ríma" a prikazoval rúcať stáročné katolícke symboly. Toto nebolo prenasledovanie katolíkov? Zabudli ste uviesť ďalej prenasledovanie katolíkov, ich vraždenie vrátane vraždenia katolíckych kňazov počas Slovenského národného povstania, ako aj boj, ktorý viedli proti kresťanom a kresťanstvu boľševici v Sovietskom zväze, nacisti v Nemecku či slobodomurárska vláda v Mexiku v 20. rokoch.
Rada by som sa od vás ako členky spoločnosti priateľov a podporovateľov Izraela dozvedela, ako to funguje v Izraeli, čo sa týka uplatnenia kresťanov vo verejnom živote, v knesete, v úradoch, vyšších funkciách a podobne. Okrem toho, pani Verešová, ste nevyvážená v používaní pojmov. V prípade incidentu streľby belocha v mešite v Christchurch na Novom Zélande v marci 2019 hovoríte, že aktérom bol, citujem, útočník, samozvaný biely rasista motivovaný islamofóbiou. No v prípade masových vrážd kresťanov zo stany moslimov islamistov už nehovoríte, že by útočníci boli samozvanými čiernymi rasistami motivovanými kresťanofóbiou.
Pani Verešová, bohužiaľ, aj týmito vami použitými výrazovými prostriedkami prispievate a pomáhate udržovať účelovú lož, že rasizmus či rasová nenávisť je niečo, čo sa viaže iba k belochom a kresťanom. Hoci, žiaľ, opak je pravdou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:12 - 18:14 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Verešová, spomínali ste, teda zaujalo ma, hovorili ste o markantnom, obrovskom úbytku kresťanov na území Sýrie, Iraku, ja by som k tomu pridala ešte aj Libanon. Ale čo bolo toho príčinou? Kým tam nevstúpila americká čižma, kým tam nevstúpili americké vojská, tak dovtedy v Libanone bolo slobodné vyznávanie kresťanskej viery. V Iraku za vlády Saddáma Husajna bola relatívne náboženská sloboda a kresťania mali slobodu. V Sýrii detto a práve v týchto štátoch po agresívnych útokoch Američanov, americkej armády, respektíve NATO, práve tam to je príčina úbytku tých kresťanov. Neviem, či ste sa aj nad týmto zamysleli a či ste, patrilo by sa možno, či ste protestovali proti takémuto niečomu, pretože tam tá príčina práve v týchto štátoch je táto.
A okrem toho tým, že keď chceme podporovať kresťanov na jednej strane, tak mi to príde veľmi zvláštne na druhej strane podporovať riadenú inváziu moslimov, mladých moslimov z Afriky a z Blízkeho východu, moslimov, mnohých teroristov, ktorými chceme zaplniť Európu. A pokiaľ sa, pokiaľ viem, tak vy ste v podstate tiež zástancami, vaše hnutie alebo vy, zástankyňou prívalu, prísunu týchto moslimov a nie sú to kresťania. Sýrski kresťania sa chcú vrátiť, vrátiť domov, chcú sa vrátiť domov a chcú budovať svoju vlasť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:11 - 18:12 hod.

Natália Grausová
Áno, ďakujem. Pán Klus, mňa by zaujímalo, či sa takto staráte aj o predvolebnú kampaň a jej financovanie bývalého prezidenta Kisku, ktorý už rok, celý rok pred voľbami mal bilbordy. A dúfam, že sa zaujímate aj o prezidentskú kampaň a jej financovanie Zuzany Čapútovej. Bola by som rada, keby ste tiež venovali takú pozornosť týmto veciam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 16:11 - 16:12 hod.

Natália Grausová
Áno, ďakujem ti, Milan. Ja by som len toľko, že chcela vysloviť nádej, že poslanci prítomní v tejto rokovacej miestnosti, keď budú hlasovať, tí, ktorí majú plné ústa slov o kradnutí, o zlodejoch a, ja neviem, o rozkrádaní, tak ja dúfam, že títo poslanci by mali určite tento návrh podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 15:46 - 15:47 hod.

Natália Grausová
Spomínate tu český národ, ktorý nemá tieto problémy. Našťastie český národ nemá takých nepriateľov českého národa, ako my máme nepriateľov slovenského národa.
Hovoríte, že som použila nešťastný tón a ja neviem čo. Bohužiaľ, áno, pretože vy, kolega Osuský, a vy, kolega Dostál, zahraniční agenti, vy ste naozaj nešťastím pre Slovenskú republiku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2019 15:35 - 15:42 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predseda parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, návrh poslancov Osuského, Dostála, Zimenovej a Kaščákovej sa zaštiťuje predovšetkým pojmom slobody. V skutočnosti však nehľadá autentickú realizáciu slobody slovenských občanov, ale pod týmto verbálnym pláštikom je iba ďalší krok k postupnej deštrukcii suverenity Slovenskej republiky, ba i samotnej existencie slovenského národa. Skutočný zámer navrhovateľov je zrejmý a jasný, keď tvrdia, že ustanovenia jazykového zákona o tom, že slovenčina ako štátny jazyk má na území Slovenskej republiky prednosť pred inými jazykmi, že je to čisto deklaratívne a nemá reálny význam. V skutočnosti opak je pravdou. Jazyk totiž nie je iba akýsi technický dorozumievací prostriedok na výmenu informácií, ľubovoľne zameniteľný akýmkoľvek iným, ale jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti národa, vyjadrením jeho špecifickej identity, jeho historicky nazhromaždeného kultúrneho bohatstva a jeho kultúrnej a duchovnej suverenity.
Aj v najzložitejších situáciách, keď je národ pozbavený vlastného štátu, dokáže prežiť práve z bohatstva svojej kultúry a svojho jazyka. Dejiny slovenského národa, ktorý prežil stáročia bez vlastného štátu a predsa nezanikol, sú jedinečným potvrdením pravdivosti týchto slov.
Nebolo náhodné, že všetky politické moci, ktoré chceli ovládnuť a asimilovať slovenský národ, tak robili prostredníctvom jazyka. V posledných desaťročiach Uhorska to boli tvrdo maďarizačné jazykové zákony. Za prvej Československej republiky zase smutno známe Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931, zostavené komisiou pod predsedníctvom českého profesora Václava Vážného, ktorých cieľom bolo rozkolísať pravopisné, hláskoslovné i gramatické normy slovenského jazyka a vnútiť mu nové slová a tak slovenčinu postupne počeštiť.
Je paradoxné, že dnes máme síce Slovenskú republiku, ale aj tak ochrana slovenského jazyka je dosť slabá. Verejný priestor je zaplavený nezmyselnými cudzojazyčnými prvkami, ktoré okrem krivenia jazyka neslúžia nikomu a ničomu. Upadá jazyková kultúra médií vrátane verejnoprávnych. Ani hlásatelia či moderátori sa dnes často nevedia vyjadrovať vo vetách, ktoré majú podmet a prísudok, a dodržovať normy slovenskej gramatiky a výslovnosti. Knihy sa vydávajú bez jazykovej korektúry a plné chýb. V školách sa slovenčine venuje čoraz menší priestor a zo stredných škôl vychádzajú maturanti, ktorí neovládajú elementárne pravidlá pravopisu a nemajú schopnosť koherentne slovne vyjadrovať svoje myšlienky.
Slovenský politik Milan Hodža pred viac než storočím v jednom z listov nasledovníkovi trónu Františkovi Ferdinandovi d´Este napísal, že "viac než k maďarizácii vedie uhorské jazykové zákonodarstvo k ohlupovaniu slovenských detí". Paradoxne sa toto dá povedať aj o dnešnej situácii. Slovenské deti, ktoré neovládajú poriadne ani svoj materinský jazyk, ale zato už v predškolskom veku sú naplavované anglicizmami a nespisovnosťami, sa nestávajú polyglotmi, ale skôr jazykovými polovzdelancami a nevzdelancami.
Tento smutný trend chce tento návrh zákona ešte posilniť, keď navrhuje vypustiť ustanovenie, podľa ktorého sa na účely zákona pod štátnym jazykom rozumie slovenský jazyk v kodifikovanej podobe. Žiaľ, súčasné znenie zákona nevylučuje používanie inojazyčných termínov a nespisovných jazykových prostriedkov. Bohužiaľ, tieto prvky čoraz väčšmi ovládajú verejný priestor.
Keď odstránime aj poslednú brzdu, ktorou je ochrana štátneho jazyka v zmysle jazykového zákona, tak nám hrozí, že sa po čase úplne prepadneme v jazykovom barbarstve a nekultúre.
Slovenčina ako štátny jazyk je napokon aj výrazom suverenity Slovenskej republiky a všeobecným dorozumievacím prostriedkov jej občanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach na celom území Slovenskej republiky.
Predložený návrh zákona ohrozuje elementárne fungovanie základných inštitúcií a dorozumenie i spoločenské uplatnenie všetkých občanov a zo Slovenskej republiky chce vytvoriť priestor, v ktorom bude vládnuť virvar všetkých jazykov a nespisovnosti okrem jazyka slovenského. Je očividné, o čo navrhovateľom ide.
Slovenská republika, ktorá už dnes odovzdala veľkú časť svojich suverénnych práv Európskej únii a otvorila svoje hranice, táto Slovenská republika má byť pozbavená ďalšieho zásadného elementu svojej suverenity - svojho jazyka.
Napokon sa mi žiada ešte jeden dôvetok. Slovenskí kozmopoliti bez vlasti nemajú žiadny problém prispôsobiť sa nemčine v Rakúsku, angličtine vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch, francúzštine vo Francúzsku, iba tú svoju slovenčinu za nič nemajú, iba ak za slúžku, ktorou opovrhujú.
Od čias, keď Svetozár Hurban Vajanský oplakával suché ratolesti slovenského národa, ktoré sa radšej hlásili za čokoľvek a kohokoľvek, len nie za Slovákov, súc presvedčení, že iba tak sa stanú modernými a pokrokovými, od tých čias sa veľa nezmenilo. Možno aj preto niektorí dodnes nemôžu prísť Vajanskému na meno.
A ešte na koniec by som chcela povedať, prijatie takéhoto návrhu zákona by bolo napľutím všetkým našim slávnym a statočným predkom, ktorí bojovali a trpeli za slovenský národ a slovenský jazyk. Prijatie takéhoto návrhu by bolo nezmazateľnou hanbou pre tento slovenský parlament.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:21 - 14:22 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Pán poslanec Blanár, povedal si, že sa čuduješ týmto predkladateľom, no ja sa vôbec nečudujem, že dávajú takýto zákon. Pretože sú takého založenia.
A okrem toho stále tu padá to na Slovensku po slovensky. Ja sa ešte raz chcem opýtať, takže na Slovensku, keď nie po slovenský, tak ako? Po grónsky alebo v reči svahily? Samozrejme, že na Slovensku po slovensky. Ja na tom nevidím nič zlé.
Ďakujem.
Skryt prepis