Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.9.2019 o 16:51 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.9.2019 16:51 - 16:57 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, chcela by som najskôr vyjadriť svoju radosť, že sú tu až štyri návrhy od štyroch rôznych autorov, od štyroch rôznych poslaneckých klubov, čo sa týka zabíjania nenarodených, zabrániť zabíjaniu nenarodených detí. A dúfam, že sa tu nájde dostatok poslancov, ktorí za, aspoň za jeden z nich zahlasujú. Bol by to veľký úspech.
Samozrejme, je už dávno, nebudem sa rozširovať o tom, že moderná embryológia, moderná medicína, moderná biológia a množstvo ďalších vedných odborov už dávno dokázali, že ľudský život začína od počatia. Čiže každý jeden človek, ktorý má rozum, ktorý dokáže čítať, si môže toto zistiť a prečítať a dozvedieť sa to. Takže o tomto tiež nebudem hovoriť, týmto nebudem argumentovať.
Ale chcem sa, chcela by som sa teraz prihovoriť tým, ktorí sú už rozhodnutí, že nepodporia ani náš návrh zákona a že nepodporia ani jeden z týchto návrhov zákonov. Takže umelý potrat, čiže úkladná vražda nenarodeného dieťaťa, má niekoľko rovín dopadu. Je to rovina medicínsko-vedecká, sociálna, ekonomická, psychologická a predovšetkým rovina morálno-etická. Pohľad na začínajúci život v tele ženy matky ako na nejaký novotvar, ktorý je iba vedľajším produktom neustále propagovaného nezriadeného sexu vo všetkých podobách a formách, ako niečo čo "bohužiaľ vzniklo", keď si muž alebo žena, alebo obaja chcú iba užiť, tento pohľad prináša hlboký rozvrat do života ľudí, pretože nadobúdajú pocit, že všetko sa krúti iba okolo ich pôžitkov. Veď majú "bezbrehú" slobodu a zvrátené ponímanie tzv. ľudských práv. Prináša to aj hlboký rozvrat nielen jednotlivcov, ale celej ľudskej spoločnosti.
Pozoruhodné je, že nikdy nezaznie, že človek má predovšetkým zodpovednosť a tiež aj povinnosť. Toto sa pretláčateľom rozkladu morálky nehodí do ich agendy. Ľudia, kedy konečne pochopíte, že počaté dieťa nie je boľavý zub, ktorý treba vytrhnúť a odhodiť? Slzíte, keď sa zle zaobchádza so psom, ale ani okom nemihnete, keď pri umelom potrate lekár chirurgickými nástrojmi roztrhá ľudský plod. Naozaj som si nevedela predstaviť, že možno tak hlboko klesnúť a obhajovať úkladnú vraždu nevinného, bezbranného dieťaťa nejakou pofidérnou vraj slobodou matky.
Keby ste sa, ľudia, počúvali, nemohli by ste také niečo ani z úst vypustiť, že život dieťaťa nemôže byť nadradený nad slobodu matky. Vy sa de facto stávate spoluvinníkmi vrážd bezbranných, nevinných ľudí, nenarodených detí. Ich krv bude navždy lipnúť na vašich rukách. Zaštiťovať sa ústavou je vo vašom prípade neuveriteľné pokrytectvo, nakoľko všetci dobre vieme, ako si ústavu ohýbate podľa vašej potreby. Vy nenarodenému dieťaťu nielen že odopierate právo na život, ale doslova mu o ten život strojíte úklady. Jedným dychom vlastne tvrdíte, že v našej ústave je zakotvené právo vraždiť.
A vraj, že nie je spoločenská objednávka? Čo takto keby takú objednávku malo vaše svedomie. Všetci zbabelci si trúfajú iba na slabých, ktorí sa nedokážu sami brániť. Vy ste vyhlásili vojnu maličkým, bezbranným deťom, nevinným deťom. Aké hrdinské! Už sa určite vidíte ako víťazi. Aké úbohé poraziť milióny bezbranných ľudských bytostí, ktoré ste svojou bezcitnosťou odsúdili na smrť, len aby ste sa zapáčili tej svorke vašich politických komplicov. Treba onálepkovať predkladateľov návrhu zákona nálepkami, ktoré patria vám a v plnej miere vystihujú vaše skutky. Tento váš postoj je obyčajné politikárčenie, pretože nič vám nebráni zastať sa práv nenarodených detí, ktoré sú v miliónoch vraždené aj preto, že žijú takí ľudia, ako ste vy.
Chcem ešte dodať, že základné motto vyznamenania Jad Vašem, Spravodliví medzi národmi, znie takto: "Kto zachráni čo len jeden život, ako keby zachránil celý svet." Skúste sa teda nad sebou zamyslieť. Možno prídete na to, akú strašnú neprávosť páchate.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 15:36 - 15:38 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou 1625. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Zároveň by som sa chcela ešte ja prihlásiť tiež do rozpravy ako ďalšia, teda prihlásiť do rozpravy ako spravodajkyňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 10:16 - 10:16 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán kolega, veľmi dobre si to, veľmi výstižne si to povedal a naozaj považujem za strašnú katastrofu, že náš štát, že naša vláda podporuje obrovskými čiastkami organizácie, ktoré sa snažia demontovať náš štát, ktorí sa snažia zničiť Slovensko. To považujem za jednu veľkú katastrofu a za možno unikát v celom svete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:48 - 9:49 hod.

Natália Grausová
Ja som za práva všetkých občanov Slovenskej republiky. Naozaj. Bez rozdielu pôvodu, bez rozdielu farby pleti, bez rozdielu spoločenského postavenia. Ale som za spravodlivosť a nie za nadpráva. Nebude tu, odmietam akékoľvek, akýchkoľvek "übermenschov" v Slovenskej republike. A ja si myslím, že jednoducho všetci majú mať práva rovnaké a nie nadpráva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 9:45 - 9:46 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, keďže som sa nemohla, chcela som povedať faktickú poznámku, keďže nebolo k čomu, tak by som sa chcela obrátiť na pánov predkladateľov, a prvá otázka, s otázkou: Ako je to v Maďarsku s národnostnými menšinami, so slovenskou národnostnou menšinou? Aké práva má slovenská národnostná menšina? Koľko škôl je vymedzených pre túto slovenskú národnú menšinu? Koľko Slovákov je v maďarskom parlamente? To je moja prvá otázka.
Druhá otázka: Hovorí vám niečo obec Rohovce? Takto pred rokom tu bol problém. V Rohovciach sa rodičia búria, pretože ich deti nemajú slovenskú školu. Ale majú, v mnohých obciach majú maďarské školy s maďarským vyučovacím jazykom, kde je detí niekde deväť, niekde osem, niekde aj štyri. Takže mne sa toto zdá strašne nespravodlivé. A pripadá mi to ako vydieranie nátlakovej skupiny národnostných menšín, pretože národnostné menšiny, najmä maďarská národnostná menšina užíva na Slovensku nadpráva.
Ďakujem. Ale hlavne tú otázku, koľko, ako je to v Maďarsku so slovenským školstvom a s národnostnými menšinami? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.6.2019 13:34 - 13:35 hod.

Natália Grausová
Ďakujem pekne. Myslím, že toto je dobrý, dobrý návrh zákona. Chcela som niečo aj povedať, do, sa, do rozpravy sa prihlásiť, ale vzhľadom na to entrée a predvolebnú kampaň pána Matoviča jednoducho som stratila chuť vôbec hovoriť.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2019 12:50 - 12:51 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:30 - 18:31 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán Klus, šírite tu demagógiu. Slovenský štát nebol fašistický. Vznikol v čase mieru ústavnou cestou odsúhlasením Slovenského snemu. To je jedna vec. Druhá vec, keď skončili deportácie, nebolo to toľko, také číslo, ako vy hovoríte, pretože sa pripisuje slovenskému štátu, ako som už povedala, sa pripisujú aj tí Židia, ktorí boli na maďarskom území, keďže Maďarsko nám ubralo veľké časti južného územia vrátane Košíc, Levíc a tak ďalej. Čiže toto je úplne, toto sú lži a demagógie, keď toto pripisujete slovenskému štátu. A okrem toho veľmi veľa obetí, hovorím, tu bola Ješiva, ktorá nebola nikde v Európe, židovská škola, rabínska škola. To nemôžete poprieť. A okrem toho veľké obete boli počas Slovenského národného povstania a za toto slovenské; za tie obete židovské slovenský štát už naozaj nemôže, pretože Slovenské národné povstanie vyvolalo, že Slovensko bolo obsadené Nemcami. A Nemci už potom nebrali ohľad na nikoho. Prehrávali vojnu a jednoducho to už nebolo v réžii vlády slovenského štátu. Tak, prosím, nešírte tu lži, nešírte tu demagógiu. Ste luhár!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 18:19 - 18:26 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia, naozaj, čo sa týka kresťanov, v celej vyše dvetisícročnej histórii sú najviac prenasledovaní kresťania. Najväčšia genocída v histórii za dvetisíc rokov bola spáchaná na kresťanoch a hlavne na katolíkoch a na katolíckej cirkvi. O tom sú mnohé štatistiky, to je dokázané, tieto počty sú dokázané. Najväčšia genocída v histórii, dvetisíc rokov, je na katolíkoch a katolíckej cirkvi, sa pácha.
Takže začala by som. Samotná snaha zastať sa prenasledovaných kresťanov vo svete je veľmi chvályhodná už len preto, že práve kresťania sú dnes najviac prenasledovanou náboženskou komunitou. Nielen právne, ale aj fyzicky sú likvidovaní, zvlášť v afrických a ázijských a predovšetkým, to treba zdôrazniť, islamských krajinách.
Nerozumiem však jednej veci. Aký cieľ má vaša veta, pani Verešová, v preambule k uzneseniu, kde sa píše, "pripomínajúc si obmedzovanie slobody náboženstva alebo viery na Slovensku v 20. storočí, zvlášť prenasledovanie židov v období slovenského štátu". Po prvé, prečo sa k uzneseniu koncipovanému na podporu aktuálne prenasledovaných kresťanov mieša židovská otázka, navyše s príkladom vytrhnutým z úplne iných časopriestorových a historicko-politických súvislostí? Prenasledovanie židov je síce veľká, obrovská tragédia, za ktorú však nenesú vinu Slováci. Bola to ideologická fixácia nemeckého národného socializmu, ktorú presadzovali Nemci všade, kde siahal ich vplyv. Fakt je ten, že Židia od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli prenasledovaní na rasovom a nie náboženskom princípe a po Hitlerovom ovládnutí značnej časti Európy k prenasledovaniu Židov dochádzalo v mnohých iných štátoch a v oveľa väčšej a brutálnejšej miere než v Slovenskej republike. Napríklad hortyovské fašistické Maďarsko bolo zodpovedné za vyvezenie 700-tisíc, opakujem, 700-tisíc Židov. A dokonca za vyvezených Židov z južného Slovenska, ktoré Maďarsko zabralo po Viedenskej arbitráži, sa tieto obete pripisujú doteraz na účet slovenského štátu. Čo je absurdné.
Slovenská republika, mimochodom, patrí ku krajinám, kde sa počas druhej svetovej vojny zachránilo najviac Židov, čo dosvedčujú aj štatistiky. A jedine v Slovenskej republike v celej Európe a pravdepodobne aj v celom civilizovanom svete bola Ješiva, židovská škola, ktorá fungovala nerušene počas slovenského štátu. Preto treba konštatovať, že spomenutý odsek je formulovaný veľmi účelovo, až zlomyseľne. Pripadá mi, že až zákerne. Snažíte sa totiž navodiť dojem, ako keby za prenasledovanie Židov v čase druhej svetovej vojny mohli len Slováci a nikde inde prenasledovanie nebolo. Takže tento odsek v navrhovanej deklarácii naozaj nemá čo hľadať. A ja by som vás požiadala, keby ste to odtiaľ nejakým spôsobom odstránili.
Pani Verešová, ak už ste chceli dať nejaký rámec príkladov prenasledovania kresťanov v 20. storočí, oveľa viac by sa tu hodilo spomenúť, že prvá Česko-slovenská republika priniesla marginalizáciu a v mnohých prípadoch prenasledovanie najmä kresťanov katolíkov. Katolíkov. Slobodomurár Masaryk razil heslo "Pryč od Ríma" a prikazoval rúcať stáročné katolícke symboly. Toto nebolo prenasledovanie katolíkov? Zabudli ste uviesť ďalej prenasledovanie katolíkov, ich vraždenie vrátane vraždenia katolíckych kňazov počas Slovenského národného povstania, ako aj boj, ktorý viedli proti kresťanom a kresťanstvu boľševici v Sovietskom zväze, nacisti v Nemecku či slobodomurárska vláda v Mexiku v 20. rokoch.
Rada by som sa od vás ako členky spoločnosti priateľov a podporovateľov Izraela dozvedela, ako to funguje v Izraeli, čo sa týka uplatnenia kresťanov vo verejnom živote, v knesete, v úradoch, vyšších funkciách a podobne. Okrem toho, pani Verešová, ste nevyvážená v používaní pojmov. V prípade incidentu streľby belocha v mešite v Christchurch na Novom Zélande v marci 2019 hovoríte, že aktérom bol, citujem, útočník, samozvaný biely rasista motivovaný islamofóbiou. No v prípade masových vrážd kresťanov zo stany moslimov islamistov už nehovoríte, že by útočníci boli samozvanými čiernymi rasistami motivovanými kresťanofóbiou.
Pani Verešová, bohužiaľ, aj týmito vami použitými výrazovými prostriedkami prispievate a pomáhate udržovať účelovú lož, že rasizmus či rasová nenávisť je niečo, čo sa viaže iba k belochom a kresťanom. Hoci, žiaľ, opak je pravdou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:12 - 18:14 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Verešová, spomínali ste, teda zaujalo ma, hovorili ste o markantnom, obrovskom úbytku kresťanov na území Sýrie, Iraku, ja by som k tomu pridala ešte aj Libanon. Ale čo bolo toho príčinou? Kým tam nevstúpila americká čižma, kým tam nevstúpili americké vojská, tak dovtedy v Libanone bolo slobodné vyznávanie kresťanskej viery. V Iraku za vlády Saddáma Husajna bola relatívne náboženská sloboda a kresťania mali slobodu. V Sýrii detto a práve v týchto štátoch po agresívnych útokoch Američanov, americkej armády, respektíve NATO, práve tam to je príčina úbytku tých kresťanov. Neviem, či ste sa aj nad týmto zamysleli a či ste, patrilo by sa možno, či ste protestovali proti takémuto niečomu, pretože tam tá príčina práve v týchto štátoch je táto.
A okrem toho tým, že keď chceme podporovať kresťanov na jednej strane, tak mi to príde veľmi zvláštne na druhej strane podporovať riadenú inváziu moslimov, mladých moslimov z Afriky a z Blízkeho východu, moslimov, mnohých teroristov, ktorými chceme zaplniť Európu. A pokiaľ sa, pokiaľ viem, tak vy ste v podstate tiež zástancami, vaše hnutie alebo vy, zástankyňou prívalu, prísunu týchto moslimov a nie sú to kresťania. Sýrski kresťania sa chcú vrátiť, vrátiť domov, chcú sa vrátiť domov a chcú budovať svoju vlasť.
Ďakujem.
Skryt prepis