Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.2.2019 o 10:16 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 10:16 - 10:16 hod.

Natália Grausová
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že bolo z našej strany, že bolo tu, odznelo tu toľko veľmi dobrých príspevkov do rozpravy. Čiže ja by som chcela len jednu vec, požiadať pána predsedu parlamentu, aby hlasovanie o tomto, teda o týchto dvoch našich návrhoch, aby hlasovanie bolo v piatok o 11.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 10:03 - 10:09 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte by som chcela povedať, možno trošku doplniť naozaj bezchybný a krásny teda prejav mojej predrečníčky pani Janky Nehézovej.
Človek sa podľa prirodzeného práva, prirodzeného zákona rodí zo ženy a žena má toto poslanie hlboko v sebe zakorenené. Tvrdenie opaku je aj zločinom na tejto žene, ktorú sa mnohí zástancovia propotratovej politiky snažia presvedčiť, že zabiť vlastné dieťa, že je jej právo a že to nezanechá na jej psychike, na nej, žiadne následky, na jej osobnosti žiadne stopy. Je to jedna veľká lož, pretože nijaké zlo nemôže priniesť dobro. Neprináša človeku pokoj. A nijaké zlo by sa nemalo riešiť ešte väčším zlom, pretože to vedie ešte k väčšiemu rozmnoženiu zla vo svete a v životoch ľudí.
Americká psychologička Theresa Burke v spolupráci s Dr. Reardonom vo svojej štúdii vychádzajú z 25-ročnej praxe a opisujú desivé následky postabortívneho syndrómu u žien. Výsledky jej výskumu sú publikované na Slovensku aj prostredníctvom knihy Zakázaný žiaľ: umlčaná bolesť z potratu. Niekoľkoročné výskumy potvrdzujú negatívny dopad potratu na psychiku ženy. Tieto fakty sú však skresľované a najmä zamlčované pre spolitizovanie tohto problému a pre narastajúci biznis, či zvrátené ponímanie a prezentovanie tzv. ľudských práv. Právo človeka zabiť iného a v tomto prípade bezbranného človeka nemôže byť predsa nikdy právom v tom správnom zákonnom a morálnom zmysle.
Zo skúseností a praxe vyplýva, že je obrovské množstvo žien, ktoré si po rokoch uvedomia, že by boli vedeli, dokázali by vychovať to dieťa, ktorého sa báli, ktoré potratili. Aj keď v tom momente sa im zdala situácia nezvládnuteľná a jediné východisko videli v umelom potrate, pretože nie vždy je to zo svojvôle. Mnoho raz sú ženy k tomu donútené psychickým nátlakom okolia, strachom. Strachom z rodičov, strachom, že ich opustí partner, alebo tým, že možnože muž, s ktorým počali to dieťa, je ženatý a že bude vystavená hanbe a utrpeniu, atď., že ju vyhodia z domu. Toto všetko, áno, tieto veci sú, ale to neznamená, dá sa to zvládnuť, dá sa to zvládnuť a jednoducho nie je to, nie je potrebné ísť na ten potrat.
A okrem toho chcem povedať ešte jedno, že je potrebné prinavrátiť Slovensku božie požehnanie. Za celé roky zákonného vraždenia nevinných, bezbranných, nenarodených detí si Slovensko zavrelo nebo pre božie požehnanie. To je pre život v pokoji a hojnosti. Človek je stvorený na obraz boží a podľa božieho príkazu nemôže zabiť iného človeka. Piate božie prikázanie hovorí: „Nezabiješ!“ Toto prikázanie je jedno z Desatora Božích prikázaní, ktoré dal Boh skrze Mojžiša starozákonnému židovskému ľudu. Teda Boh dal piate prikázanie nielen kresťanom, pretože vtedy ešte neboli v čase Mojžiša, ale hlavne Židom, aby jeho dodržiavaním budovali spoločnosť rešpektujúcu právo na život iných ľudí, v neposlednom rade tak rešpektovali vôľu Boha, svojho Otca a Stvoriteľa.
Státisícami zavraždených nevinných detí za celé desaťročia privolali sme si na seba prekliatie, ktorého trpké ovocie teraz môžeme každodenne okusovať a zažívať. Toľkými vraždami nevinných sa priam zdémonizovala naša spoločnosť a zastrel sa nám zrak pre rozlišovanie dobra a zla. Zašli sme tak ďaleko, že sme toto zlo vraždy nevinného dieťaťa nazvali právom a pojali ho ako právo zákonné. Preto teraz ako zákonodarcovia, poslanci slovenského parlamentu máme povinnosť toto uzákonené zlo odstrániť, lebo aj za to sa raz budeme zodpovedať nielen pred ľuďmi, ale hlavne pred Bohom, či už v neho niekto verí alebo neverí.
Dovolím si ešte zacitovať z Izaiáša, z proroka Izaiáša: "Beda tým, čo vydávajú zlé zákony, a beda pisárom, čo píšu nespravodlivo, aby utláčali na súde chudobných a páchali násilie na práve ponížených môjho ľudu. Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé. Beda tým, čo robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým." Toľko Izaiáš.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 9:01 - 9:13 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Áno. Vážení prítomní, ja chcem povedať, že naozaj sa jedná o veľmi, veľmi citlivú tému. A v prvom rade chcem aj poďakovať mojim kolegom, či už sú to kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko a aj pánu Richardovi Vašečkovi za to, za veľmi mimoriadne citlivé spracovanie tejto veľmi citlivej témy. Včera tu padli určité také pripomienky, že rozhodujú o tom muži, že muži píšu tieto zákony. Ja práve chcem týmto mužom poďakovať za veľmi, veľmi citlivý prístup a okrem toho chcem povedať, že to nerobili títo muži sami. Oni sú predkladateľmi, ale v spolupráci so ženami, čiže nie je to, nemôže nikto povedať, že tu nejakí muži chcú rozhodovať o osude žien a o tom, čo žena môže a čo nemôže. Toto na úvod by som chcela objasniť.
Ďalej chcela by som povedať, že v tomto návrhu zákona ani naši poslanci, ani náš návrh zákona, ani zákon pána Vašečku nie je nejakým zákonom, ktorý by chcel trestať alebo prenasledovať niekoho. Naozaj je to veľmi citlivé a naozaj veľmi cítime so ženami, ktoré sa odhodlajú na takúto vážnu vec, ako je potrat.
Ja si nemôžem odpustiť, keďže som lekárka, tak musím znova, ja už som toto predniesla, ale znova chcem povedať, čo je to embryo. Pretože v minulosti, keď sa robili tieto zákony neboli poznatky z medicíny. Teraz medicína, aj biológia, embryológia a vôbec veda ide míľovými krokmi dopredu. Čiže by som chcela sa zamerať v prvom rade na vedecké dôkazy modernej embryológie, biológie a medicíny. Všetci vedeckí embryológovia a vývojoví biológovia, ktorí sú spoločnými autormi štandardných učebných textov z ich odboru, sa zhodujú v tom, že označujú oplodnenie za začiatok ľudského indivídua. Čiže ľudské indivíduum začína žiť, človek začína žiť oplodnením. Splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Ľudské embryá sú teda od samého počiatku ľudskými bytosťami, ktoré, hoci sú mladšie majú, rovnakú identitu ako staršie ľudské bytosti, ktorými sa postupne vývojom stanú. Ľudské embryá nie sú nejakým ďalším orgánom matky ako oblička alebo dokonca slepé črevo. Nie sú ani neusporiadaným zhlukom buniek. Tak ako ani my nie sme, dospelí, nie sme neusporiadaným zhlukom buniek. A embryo nie je ani nádor. Ľudské embryo je plne žijúci druh, člen druhu homo sapiens v najrannejšom štádiu jeho prirodzeného vývoja. Pokiaľ nie je vážne poškodené alebo zbavené vhodného životného prostredia, bude sa embryonálna ľudská bytosť vďaka riadeniu svojich vlastných integrálnych organických funkcií, bude sa vyvíjať smerom k nasledujúcemu zrelšiemu vývojovému štádiu: k fetálnemu štádiu, následne k detskému štádiu, dospievajúcemu a dospelému štádiu, až napokon každý človek dospeje do štádia staroby a smrti.
Fáza embrya, plodu dieťaťa a dospievajúceho, sú štádiami vo vývoji ľudskej bytosti, ktorá svoju existenciu započala ako jednobunkový organizmus života a ak nenastanú problémy, postupne sa vyvinie do dospelosti. Teda ešte raz zopakujem, ľudské embryo je teda ľudskou osobou a zaslúži si plný morálny rešpekt.
Lekári, teda chcela by som tu pripomenúť v roku 1977 robili lekári Steptoe a Edwards prvé pokusy a urobili prvé oplodnenie v skúmavke, z ktorého sa v roku 1978 narodila Louise Brownová. A títo lekári, ktorí mali možnosť sledovať toto embryo, tak títo lekári popisujú embryo ako mikroskopickú ľudskú bytosť vo veľmi včasnom štádiu vývoja. Uvádzajú, že ľudská bytosť v embryonálnom štádiu prechádza kritickým obdobím vo svojom živote. Začína byť úžasne usporiadaná. Spúšťa svoje vlastné biochemické procesy, rastie a rýchlo sa pripravuje na implantáciu do maternice. Od vedy a hlavne od tej najmodernejšej vedy sa môžeme dozvedieť, čo to je embryo.
Z filozofického hľadiska sa môžeme dozvedieť, čo je morálne dovolené v prípade ľudských embryí a čo už morálne dovolené nie je. Etika ľudských embryí sa v tomto prípade nijako nelíši od etiky zaobchádzania s menšinami alebo s ľuďmi závislými od starostlivosti iných. Tak ako ľudské bytosti môžu rozumom pochopiť, že je morálne zlé a nespravodlivé niekoho diskriminovať z dôvodu jeho rasy, farby kože a ja neviem čoho, tak isto by sme mali rozumom pochopiť, že je zlé a nespravodlivé diskriminovať niekoho pre jeho vek, pre jeho veľkosť, vývojové štádium, umiestnenie či podmienky závislosti od druhých a že je morálne nesprávne a diskriminačné chovať sa k embryonálnym ľudským bytostiam, akoby boli menej ľudské.
Zákaz zabíjania a právo na život človeka sú najzákladnejšie práva, ktoré sú nadradené všetkým ostatným ľudským právam, či už sú to práva získané alebo priznané. Bojovníci za spravodlivosť a všetci tzv. ľudsko-právni aktivisti, ktorí bojujú za spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv, by mali byť nekompromisní pri obrane každého ľudského života, predovšetkým toho bezbranného, ktorý sa nemôže brániť, ako je ľudské embryo a ako je dieťa. Ľudský život by mali ochraňovať od jeho počatia až po prirodzenú smrť.
Embryo nie je totožné s telom matky, je to úplne nový kompletný ľudský jedinec, ktorý nie je časťou ničoho, riadi si svoje vlastné procesy rastu a vývoja. Obsahuje v sebe genetické naprogramovanie, nutné k tomu, aby táto nová ľudská bytosť riadila svoj vlastný biologický proces a vývoj. Má aktívnu schopnosť samostatného vývoja smerom k dospelosti s využitím všetkých informácií, ktoré si nesie so sebou od svojho počatia, od svojho vzniku.
Keď sme v predchádzajúcom teda dokázali na základe vedeckých poznatkov, že život človeka začína oplodnením, tak potom z toho vyplýva, že norma, zakazujúca zabíjanie, neplatí iba v prípade, keď je zabíjanie vyvolané nepriateľstvom, nenávisťou alebo hnevom. Zabíjanie by malo byť zakázané, resp. je zakázané i v prípadoch, keď je motivované tými najlepšími úmyslami, pretože aj cieľ môže byť akokoľvek dobrý, ak zvolíme zabíjanie ako prostriedok, potom je náš úmysel v rozpore s integrálnym ľudským rozvojom a naplnením.
Právo na život sa nestráca tým a nezískava sa tým, kde a v akej situácii sa práve nachádzame. Naopak, platí, že toto právo prináleží ľudským bytostiam vo všetkých okamihoch ich života. V žiadnom prípade nie iba v priebehu istých štádií ich života či za istých okolností alebo vďaka ďalším akcidentálnym vlastnostiam. Všetky ľudské bytosti majú zvláštnu hodnotu práve preto, že sú to bytosti ľudské, že sa jedná o človeka, človek má zvláštnu hodnotu, vďaka ktorej sú subjektami ľudských práv, ktoré im prináležia vďaka tomu, čo sú, teda vďaka tomu, že sú človekom.
Ak by potraty boli morálne prijateľné, pretože ľudské embryá a plody postrádajú podobnú schopnosť typicky ľudských mentálnych funkcií, boli by sme logicky zaviazaní k názoru, že ak máme súhlas rodičov, môžeme rovnako zaobchádzať aj s novorodencami. Žiaľ, už sa objavujú snahy v niektorých štátoch povoliť zabiť dieťa aj tesne pred narodením, dokonca aj po narodení, čo je katastrofa.
Embryá, plody, novorodenci a batoľatá sú úplné ľudské bytosti, aj keď ešte nedospelé. Bolo by zavádzajúce tvrdenie, že nespravodlivosť voči embryám je iba súkromnou záležitosťou, ktorá nie je vhodná pre verejnosť a pre politiku. Právny štát je povinný zákonmi ochraňovať všetkých svojich občanov a zabezpečiť im dodržiavanie ich ľudských práv, aby bolo rovnaké zaobchádzanie so všetkými ľuďmi a nie iba s niektorými. Veľa sa hovorí pri týchto, pri takýchto debatách a pri takýchto problémoch sa veľa hovorí o tom, o práve ženy rozhodovať o svojom živote, o práve ženy rozhodovať o svojom tele. Áno, žena má právo rozhodovať o svojom živote, má právo rozhodovať, má slobodnú vôľu, má právo rozhodovať o svojom tele, čo s ním urobí. Ale právo ženy, bohužiaľ, právo ženy na svoje telo sa končí okamihom počatia nového života, keďže nový organizmus, ktorý oplodnením začal, je nová individualita, o ktorej živote alebo smrti už žena ani nikto nemôže rozhodovať, pokiaľ by sa, pokiaľ by nechcel zabiť. Žena má právo sa rozhodnúť nepočať dieťa, ale ak už došlo k počatiu, tak nemá právo tento ľudský život zabiť, pretože to nie je jej orgán, nie je to jej slepé črevo ani zhluk buniek ani nádor, ani boľavý zub, ktorý by bolo treba vytrhnúť.
Ďakujem, zatiaľ je to všetko.
Skryt prepis
 

5.2.2019 17:39 - 17:55 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som ťa chcela, pán kolega Uhrík, doplniť trošku, že čo sa týka záujmu o tie adopcie, naozaj je veľký záujem a veľmi ťažko je možné adoptovať si dieťatko, bábätko, pretože aj sú veľmi dlhé čakacie doby na to, na tú adopciu. Čo sa týka rómskych detičiek, tam je to horšie, pretože tie rómske deti, cigánske detičky, ktoré sú v detských domovoch, tie bývajú odoberané rodičom ako staršie a okrem toho sú plné detské domovy, síce cigánskych detičiek, ale tie sú viacerí súrodenci, a to nie je ľahká vec. Staršie deti a ešte, jednak nie je dobré trhať súrodencov, rozdeľovať a nie každý má tú odvahu na také niečo strašne zodpovedné a ťažké, povedzme prijať, ja neviem, tri-štyri deti cigánske do rodiny. Čiže vlastne preto je taký záujem hlavne o tých novorodencov, a to sú väčšinou deti nie z cigánskych rodín. Tak toto by som ja trošku na vysvetlenie povedala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2019 17:24 - 17:40 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou, ktorý je pod tlačou 1256. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý cieľ, účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona, aby tento návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:57 - 12:57 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie 6.12.2018 18:46 - 18:51 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyňa, idem, dovoľte, prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 6. decembra 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, to znamená, že na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov neboli žiadne neplatné, teda boli všetky platné.
Zo 138 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie pána Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 86 poslancov, proti 40 poslancov a zdržalo sa hlasovania 12 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverili svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzal 138 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 136 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 72 poslancov, proti 56 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverujú svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 20:20 - 20:35 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, dlhodobo zaznamenávame nevyberané útoky na podstatu rodiny, ktorou je splodenie a výchova detí. Sú vyvíjané silné tlaky na zrovnoprávnenie a uzákonenie spolužitia dvoch homosexuálov ako regulérneho manželstva rovnocenného s manželstvom muža a ženy.
Ústava Slovenskej republiky priznáva manželstvu jedinečné postavenie. Hovorí v čl. 41 ods. 1: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou." "Pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorené otcom a matkou", hovorí čl. I ods. 3. Slovenská republika si tiež ctí zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa. Zákon o rodine, čl. I ods. 5.
Takéto stanovisko zastáva aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý hovorí, že vnútroštátne orgány sú oprávnené limitovať právo dospelých na adopciu práve záujmami adoptovaných detí. Manželstvo muža a ženy má v skutočnosti dva neoddeliteľné významy nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti. Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu lásky medzi manželmi, druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a pre ich výchovu. Heterosexuálne, monogamné, verné a trváce manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky, sú najlepším prostredím pre vývoj detí. Štát, ak má záujem na zdravej spoločnosti, má aj zákonom pravdivo poukázať na fakt, že iné ako heterosexuálne manželstvo nie je na osoh spoločnosti ani jednotlivcom, ale, naopak, je na škodu.
Aký vzor, aký odkaz o sexe je dávaný deťom v homosexuálnych partnerstvách? Ako dosiahne dieťa sexuálnu zrelosť v spolužití dvoch homosexuálov? Nemali by sme dopustiť zlé riešenia pre výchovu opustených detí. Deti vyrastajúce v takom prostredí budú mať vážne narušenú schopnosť vytvárať zdravé partnerské vzťahy. Existujú mnohé výskumy a vyjadrenia odborníkov varujúcich pred adopciami detí homosexuálnymi pármi. Keďže zväzok dvoch homosexuálov nedokáže splodiť a porodiť potomkov, homosexuáli prichádzajú s ďalšou požiadavkou – môcť si deti adoptovať. Nezohľadňujú pritom záujem detí, ktoré potrebujú pre svoj zdravý vývin mať ako vzor muža aj ženu, ktorých vlastnosti sa dopĺňajú a vytvárajú celok schopný deťom poskytnúť harmonický rozvoj.
Homosexuáli, ktorí si adoptujú deti, ako sa to bežne deje na západe, nielenže neposkytujú deťom potrebný fyzický a duševný rozvoj, ale vo väčšine prípadov berú adoptované deti skôr ako potencionálne obete ich sexuálnej zvrátenosti. Zaznamenané sú prípady, kedy dvaja homosexuáli žijúci v partnerskom zväzku požičiavali adoptované dieťa ďalším homosexuálom na sexuálne zneužívanie. V neposlednom rade adopcia detí homosexuálmi otvára netušené možnosti pedofilom, ktorí sa čoraz viac domáhajú svojich tzv. práv na sex s deťmi.
Psychiatri a psychológovia varujú, že spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je zaradená v medzinárodnej klasifikácii duševných chorôb. V konečnom dôsledku môže viesť k neželaným duševným poruchám, ako aj k poruchám správania. Deti postihnuté adopciou homosexuálmi v mnohých prípadoch končia samovraždou. Predstavitelia a zástupcovia psychiatrickej, psychologickej a inej odbornej obce odmietajú sociálne experimentovanie s duševným zdravím detí. A my to odmietame tiež.
Vystavovanie dieťaťa tzv. rodového scitlivovaniu, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, teda aj adopcie sa dožadujúcich homosexuálov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z ich odborného hľadiska neospravedlniteľné. A je to zločin. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušovanie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.
Štát, ako aj celá spoločnosť majú povinnosť zabezpečiť prostredie, ktoré bude chrániť krehkú dušu, krehkú duševnú stabilitu detí od útleho detstva až do dospelosti. Nie je možné nečinne sa prizerať, ako sú deti ohrozované a stávajú sa z nich labilní, nevyvážení jedinci, nakoľko títo robia potom takou aj celú spoločnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 20:08 - 20:14 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie 5.12.2018 19:43 - 19:43 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážení prítomní, 24. decembra sú to práve ženy, ktoré pripravujú sviatočnú večeru, štedrovečerný stôl, ku ktorému si sadá spolu celá rodina, z ktorého majú radosť najmä deti. Ženy varia, pečú, pripravujú vianočné darčeky, ony sú tou dušou tohto slávnostného večera.
Štedrý večer, 24. december, sa netýka iba kresťanov, ktorí si pripomínajú narodenie nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. Tento sviatok, 24. december, sa oslavuje aj v rodinách, ktoré nepraktizujú náboženstvo, ale slávia tento deň ako sviatok rodiny, keď sú všetci pospolu, tešia sa zo svojej vzájomnej blízkosti a lásky. Dokonca aj v sekulárnej spoločnosti sa proklamuje, že v tento deň by nikto nemal byť sám. Rôzne organizácie i charitatívne spolky poriadajú a podávajú večeru pre osamelých a starších ľudí a aj pre bezdomovcov, aby neboli v tento večer sami.
V obchodoch a predajniach sú zamestnané najmä ženy, je mi ich veľmi ľúto. Ak majú pracovnú dobu do dvanástej hodiny, to znamená, že domov prídu o pätnástej, šestnástej, možno aj o sedemnástej hodine unavené, uštvané a frustrované. Považujem to za diskrimináciu týchto žien.
Práca 24. decembra nezachráni našu ekonomiku, ale pokazí Vianoce stovkám rodín na Slovensku. A okrem toho našou povinnosťou je zabezpečiť rodinám také príjmy a dôchodky, aby neboli odkázaní na nejaký príplatok za prácu vo sviatok, ale mohli dôstojne žiť, a nie také žobračenky, ktoré teraz mnohí majú.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis