Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.3.2019 o 18:58 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:58 - 18:58 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Nedá mi, aby som sa neozvala k tomu, že k téme. Niektorí sa tu rozplývali o kultivovanosti prejavu, o empatii, tolerancii a neviem čo ešte. Pripadá mi to ako pokrytectvo, pretože veci treba pomenovať pravým menom. Keď vám príde do bytu zlodej alebo keď vás napadne vrah a vy sa bránite, kričíte a voláte, tak ste nekultivovaný, ste neempatický a ste netolerantný?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 17:50 - 17:50 hod.

Natália Grausová
Fašista Poliačik, neviem, či ste taký zvrátený, či ste taký skazený, či ste skorumpovaný alebo či ste šialený, alebo všetko dohromady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 16:25 - 16:25 hod.

Natália Grausová
Ďakujem za slovo. Pani Žitňanská, vy o cynizme a nálepkovaní máte najmenej čo hovoriť. Keď ste taká obhajkyňa práv žien, tak je to veľká škoda, že toto nehlásate slniečkarom a vítačom migrantov, ktorí schvaľujú nazvláčanie státisícov a miliónov moslimov do Európy a zavádzanie práva šaria. Takisto všetci slniečkari, ktorí v tejto parlamentnej sieni sú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:22 - 10:23 hod.

Natália Grausová
Chcem povedať všetkým, že vnucovanie gender ideológie je zvrátenosť a je to zločin. A tí, ktorí túto gender ideológiu a LGBTI a ja neviem, všetky tieto podobné ideológie, ktorí to presadzujú, sú zvrátení, sú šialenci a sú zločinci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:52 - 9:52 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani Verešová, na jednej starne sa tvárite ako kresťanka, ochrankyňa rodiny, ako bojovníčka za život nenarodených detí, ale keď sme podali návrh zákona o sprísnení potratovej politiky nepodporili ste ho. Z vášho prejavu sa dá pochopiť alebo vyrozumieť, že ste za prijatie Istanbulského dohovoru. Hrmíte tu v parlamente o nálepkovaní ľudí, ale vy sama nálepkujete. Svojím hereckým medovým hláskom šírite na Slovensku nenávisť, rozdeľujete ľudí, aj keď to hovoríte teda hláskom, hráte tu divadlo, ale v Svojej podstate zrejme ste falošná, klamete, klamete a ešte raz klamete.
Skryt prepis
 

27.3.2019 15:09 - 15:09 hod.

Natália Grausová
Ja ďakujem pánu kolegovi, že sa ozval, teda že, za jeho vklad do rozpravy.
Ale toto chcem využiť na to, aby som sa poďakovala, lebo som nemala možnosť, navrhovateľom, predkladateľom tohoto zákona zo Slovenskej národnej strany, že tento zákon predložili. Veľmi si vás za to vážim a veľmi to oceňujem a ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 21:02 - 21:03 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. K pánu Petríkovi len toľko, že vám to nejako veľmi dlho trvá, to riešenie tej otázky. Myslím, že ste dosť dlho vo vláde a v parlamente, vo vládnucej strane, aby ste to už boli dávno vyriešili. To už malo byť, takže nevyhovárajte sa.
Pán Bugár, ja nezavádzam. Neobviňujte ma tu z klamania a zavádzania. Vy ako maďarón, globalista a sorosovec mi nemáte čo vstupovať do svedomia. (Smiech a reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 20:51 - 20:59 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, naše školstvo je naozaj v katastrofálnom stave, ale je to proces, ktorý trvá mnoho rokov, vyše, vyše 20 rokov, čiže nedá sa z toho obviňovať, toto by sa, nemôžme obviňovať ministerku Lubyovú, že ona spôsobila tento stav. Tento stav je tu, možno je tu, už začal pred 70 rokmi, potom sa nejako menil a po tých 20 rokov je školstvo deformované a deformuje sa stále viac, zhoršuje sa stále viac a viac situácia v školstve.
Chcela by som jednu vec, chcela by som predostrieť jeden veľmi bolestivý a závažný problém, s ktorým sa na mňa obracia veľké množstvo rodičov, ktorí majú deti žijúce na národnostne zmiešaných územiach, najmä na, v južnej oblasti Slovenska. Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je na území Slovenskej republiky jediným štátnym jazykom slovenský jazyk. Znalosť slovenského jazyka by preto prirodzene mala patriť k základnej intelektuálnej výbave každého občana Slovenskej republiky, pričom povinnosťou štátu je zabezpečiť dostatočné podmienky na to, aby sa každý obyvateľ Slovenskej republiky mohol vzdelávať v štátnom slovenskom jazyku. Vzdelávanie obyvateľov v slovenskom jazyku má nielen praktický význam súvisiaci s úradným stykom, ale je dôležité najmä z pohľadu udržiavania a rozvíjania slovenského národa. Totiž slovenský jazyk patrí k jedným zo základných atribútov definujúcich slovenský národ, a pokiaľ sa nebude udržiavať a rozvíjať, tak tento jazyk zanikne a zanikne s ním aj národ. Situácia je veľmi zložitá na národnostne zmiešaných... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Tittel, poprosím kľud v sále.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
... územiach najmä v južných oblastiach Slovenska, kde tvoria Slováci národnostnú menšinu. V priebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenskej základnej školy. S takýmto problémom zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda. V tomto okrese sa v poslednom období podstatne zvýšil počet obyvateľov slovenskej národnosti najmä na trase Bratislava - Šamorín - Báč - Horný Bar, kam sa prisťahovalo množstvo mladých slovenských rodín. Prirodzene, že tieto rodiny chcú svoje deti umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Stretávajú sa však, žiaľ, s odporom miestnych samospráv tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie slovenských tried v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Napríklad samospráva v obci Rohovce, kde by bolo najideálnejšie miesto pre školu, nechce zriadiť materskú školu a základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, hoci v miestnej škole s vyučovacím jazykom maďarským by bol dostatok miesta aj pre slovenské triedy. Slovenskí rodičia tak musia umiestňovať svoje dieťa buď do školy s vyučovacím jazykom maďarským, alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby, ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským.
Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň niekoľkých slovenských tried v národnostnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, hoci táto menšinová škola je nenaplnená a miestna slovenská základná škola už nemá dostatočné priestory.
S rovnakými problémami zápasia rodičia slovenskej národnosti aj v mnohých ďalších oblastiach južného Slovenska. Svoje deti nedokážu umiestniť do slovenských škôl, pretože tie sú čoraz viac preplnené a samosprávy pod kontrolou politikov maďarskej národnosti nechcú rozširovať ich kapacity. Naopak, menšinové školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré zívajú prázdnotou, často nezmyselne udržiavajú.
Miestne samosprávy zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried, argumentujú najmä nedostatkom peňazí. Takáto argumentácia je však neprijateľná, pretože podľa údajov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bolo ku koncu júna 2018 na území Slovenskej republiky zriadených až 27 menšinových základných škôl pre ročníky 1 až 4 s vyučovacím jazykom maďarským, na ktorých sa celkový počet žiakov v škole pohyboval v rozmedzí 3 až 12 žiakov. Na niektorých základných školách nebol v skúmanom období dokonca ani jeden žiak. Priemerný počet žiakov na týchto maďarských základných školách je 7,2.
Je absurdné, že Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami.
Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť aj podmienky Slovákov v Maďarsku. Ani zďaleka nemajú taký komfort. (Ruch v sále.) Prepáčte, páni, neruším vás svojou rozpravou?! (Rečníčka sa obrátila k predsedajúcej.) Pani, prosím o vrátenie času. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No. Viete si predstaviť, že by bol uplatňovaný systém reciprocity? Že by sa na Slovensku venovala taká pozornosť národnostným školám a menšinám, ako je to trebárs v susednom Maďarsku? Venovanie sa, aké majú podmienky slovenské deti na území Maďarska, Maďarska? No. Dobre.
Ja si myslím, že aby, aby štát, štát má byť zastúpený okresným úradom v sídle kraja a tento štát je, má byť povinný, školopovinné deti, teda pre školopovinné deti zriadiť v obci s menšinovou časťou obyvateľstva slovenskej národnosti mal by byť povinný zriadiť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským.
Takže ja by som sa chcela teraz na základe toho, že naozaj je to povinnosťou štátu v prvom rade starať sa o deti slovenských rodičov, aby neboli diskriminované, pretože v tomto čase sú deti, slovenské deti na slovenskom juhu v Slovenskej republike diskriminované voči deťom národnostných menšín.
A preto ja sa chcem, pani ministerka, vás opýtať, čo ste v tejto veci urobili, či ste sa snažili urobiť nejakú nápravu, ako ste riešili a či ste vôbec riešili túto diskrimináciu slovenských detí, pretože vy, pani ministerka školstva, ste povinná sa v tejto veci starať a riešiť tieto problémy. Toto by mala byť jedna z priorito..., priorít ministerstva školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:45 - 20:47 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zareagujem teraz na tých riaditeľov školy, ale ja na príhovor, rozpravu pána Uhríka. Teraz, keď ho..., len mi to prišlo ako myšlienka.
Riaditeľ, jeden riaditeľ gymnázia v Košiciach, ktorý ani nebol prítomný, prednášal tam renomovaný a naozaj veľmi kvalitný historik Martin Lacko a prednášal o malej vojne, čiže nič, teda nič extrémistického a ten riaditeľ dostal okamžite výpoveď. Jednoducho ten, toho riaditeľa vyhodili. Takže za to, že povolil tomuto historikovi prednášať v škole. Takže potom jak, ako je to, akú má potom to ministerstvo školstva kompetenciu a právomoci? Jednoducho toto by malo byť zakázané, takéto niečo ako takéto brožúry. A takto vymývať mozgy deťom v školách, to by nemala byť vec riaditeľa, ale to by malo byť celkove záujem ministerstva. A ako je možné, že chodia po školách všelijaké kreatúry vymývať deťom mozgy, kreatúry typu Bána, Traubnera a podobných existencií?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 15:33 - 15:34 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Pán Matovič, len Pán Boh vidí do vášho srdca a len on vie, či ste šialený maniak alebo, a ktorými oligarchami ste platený za to, za tie cirkusy, ktoré v tomto, ktoré ste v tomto parlamente stvárali. Vzhľadom na to, že ste konkrétne oslovili mňa, vzhľadom na to, že ste ma zbabelo osočili a dourážali, pán Matovič, všetky tie nehanebné klamstvá a urážky voči mojej osobe ja vám teraz verejne odpúšťam.
Skryt prepis