Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.12.2018 o 16:29 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:29 - 16:30 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2018 16:20 - 16:21 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou, ktorý je pod tlačou 1235. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 15:37 - 15:38 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani poslankyňa Verešová, neodpovedali ste mi vlastne na tie moje otázky.
Ale, pán poslanec Dostál, vy ste zle, vy ste zle, vy ste nepočúvali zrejme, alebo zle ste počúvali, lebo ja som nepovedala, že navrhovatelia používajú dvojaký meter. Veď práve pani navrhovateľka žiada, aby sa rovnako posudzovalo, čiže ja som ich neobvinila z dvojakého metra. A že sa vy ako neomarxista zastávate marxistov a neomarxistov, tak to, to sa nečudujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 15:28 - 15:34 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán, pani predkladateľka, kolegyne, kolegovia poslanci, na začiatku svojho príhovoru by som chcela povedať, že v podstate vlastne aj či už fašistický režim, aj komunistický režim, oba vychádzajú z marxizmu. Otcom obidvoch, resp. ideológií, či fašizmu, či nemeckého národného socializmu, alebo boľševického komunizmu, vychádzajú z Marxa, majú rovnakú ideológiu. Sú to; len rozdiel je jedine medzi tým, že nemecký nacizmus, bol to socializmus, to boli tiež socialisti. Boli to národní socialisti, resp. nacionálni socialisti, a boľševickí a komunistickí boli internacionálni socialisti. V podstate to bol jediný rozdiel. Obe, oba tieto režimy napáchali, tieto ideológie obrovské škody na životoch a strašné zločiny.
Ja oceňujem váš návrh zákona naozaj, len by som sa chcela spýtať, pani predkladateľka Verešová, že; pár otázok. Jednak prečo tento návrh datujete až od roku 1948, hoci, keďže na Slovensku sa začali páchať teda zatýkania, súdenia, vraždy a nespravodlivosti už v roku 1946? Boli to orgie zatýkania, orgie mučení, ktoré páchali teda retribučné súdy a tzv. ľudová demokracia. Musím povedať jeden, jednu vtipnú pripomienku, ktorú povedal Ronald Reagan, keď sa ho pýtali, aký je rozdiel medzi demokraciou a ľudovou demokraciou, tak povedal, že taký ako medzi kazajkou a zvieracou kazajkou. Takže tieto ľudovodemokratické režimy, teda to je jedna moja otázka.
A druhá otázka je, že ako ste sa vysporiadali s tým, že bývalý prezident Rudolf Schuster vyznamenal vysokým štátnym vyznamenaním prokurátora Antona Rašlu, ktorý sa zúčastňoval prenasledovania politických väzňov. Mal na svedomí množstvo životov, množstvo väznení a popráv a konkrétne by som spomenula, keďže aj politickí väzni na Martinskom cintoríne dali pochovať aj pripomínajú študentov, o ktorých budem hovoriť. Sú to traja trenčianski študenti – Púčik, Tesár a Tunega, ktorí boli v roku 1951 popravení a vinou v podstate; a vinu na ich smrti nesie prokurátor Rašla. Čiže ako ste sa vysporiadali, či ste vôbec protestovali alebo niekedy vyslovili, a žiadala by som vás týmto, aby ste naozaj toto bývalému prezidentovi Schusterovi nejakým spôsobom pripomenuli aspoň morálne.
A ďalej, ako ste sa všetci vysporiadali s tým, že v tom čase, keď popravili týchto, odsúdili na smrť a popravili týchto študentov, bol v Trenčianskom kraji vysoko, vo veľmi vysokej funkcie komunistickej strany, KSČ, Alexander Dubček, ktorý nezakročil, ktorý sa nezastal týchto študentov a ktorý schvaľoval popravu týchto troch študentov. Takže to je ďalšia vec.
A naozaj by som ešte chcela povedať aj to, že je mi veľmi ľúto, že ste aj vy sa podieľali na tom, že ste neprotestovali proti Žitňanskej návrhu, ktorý zaviedol do slovenského súdnictva prezumpciu viny a ktorý, hoci slovenská ústava zaručuje právo na názor, právo na slobodu slova a slobodu prejavu, tak za to, keď človek prejaví svoj názor a povie pravdu, za to je človek perzekvovaný, za to sú ľudia vyhadzovaní z práce, postihovaní. Takže ja by som vás veľmi prosila, aby ste tiež používali rovnaký meter, čiže naozaj ja som proti dvojakému metru. V každom prípade používať jeden meter na všetko, pomenovať pravdivo veci. A prípadne aj v tomto nejakým spôsobom čakala by som pri takýchto vašich názoroch a pri takýchto postojoch, ja by som čakala odmietnutia a protest proti tomu zákonu, ktorý bol tu v tomto parlamente prijatý, Žitňanskej zákonu.
A zároveň aj nejde mi znova nejako do súvisu, v podstate niektoré, určité prejavy neomarxistickej ideológie, čo sa týka slniečkarstva, čo sa týka globálneho paktu, čo sa týka o migrácii, migrácie, lebo toto je, toto sú prejavy neomarxistickej ideológie. Takže toto mi tu trošičku tiež nejako nesedí u vás, ale ináč naozaj oceňujem tento váš návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 15:13 - 15:15 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Budaj, chcela by som pripomenúť to, že za bývalého totalitného Československa pred rokom 1989 ste sa dostali do kotolne. Dnes, v dnešnej dobe, by ste sa za prejavenie názoru a povedanie pravdy dostali tak akurát ku kontajneru, ani nie do tej kotolne. Pretože dnes sú vyhadzovaní ľudia, ktorí povedia pravdu, ktorí povedia svoj názor, ktorý sa nezhoduje s naoktrojovaným názorom diktátorskej väčšiny, tak za to sú ľudia vyhadzovaní z práce a nie sú prijatí možno ani do tej kotolne.
Sám ste podporili Žitňanskej zákon, ktorý zaviedol do nášho súdnictva prezumpciu viny a prenasledovanie ľudí za to, že prejavia svoj názor, že povedia pravdu, ktorá sa naozaj nezhoduje so všeobecne nanúteným názorom totalitnej vlády.
Spomínate štúdium v bývalom Sovietskom zväze. Ako to môže, ako sa to zhoduje s vašou obhajobou ministra Lajčáka, ktorý vyštudoval MGIMO, bol aktívnym členom KSČ a musel určite veľmi vyhovovať všetkým kritériám moskovskej, sovietskej školy, štúdia zahraničnej diplomacie, medzinárodných vzťahov. Pretože tam sa bežný človek nedostal. Tak mňa by zaujímalo, pretože v tomto vidím nejaký, je to rozpor vo vašej reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 14:56 - 14:56 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať pani poslankyne Verešovej, od ktorého roku sa teda týka tento návrh zákona, čo sa týka politických väzňov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2018 14:23 - 14:24 hod.

Natália Grausová
Áno, ďakujem za slovo.
Súdružka neomarxistka Dubačová, vy tým svojím vyškoleným hláskom líštičky viete všeličo povedať. Ja keď som sem prišla do sály, tak som zachytila čosi o nepriateľoch. Akých nepriateľov to tu hľadáte? Šírite tu kolo seba nenávisť, podnecujete k nenávisti a k neznášanlivosti. Naozaj, vy ste skutočná neomarxistka a skutočná extrémistka. A ani vaším hláskom líštičky, hláskom školeným, to nezakryjete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 14:35 - 14:36 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Baránik, možno v niektorých, že ste v mnohých veciach mali pravdu. Hovoríte o krivení ústavy, škoda, že ste takto nereagovali, pretože naozaj tento parlament sa dopúšťa mnohého porušovania ústavy, dokonca si z nej robí trhací kalendár, len škoda, že ste takto nehlasovali v prípade Mečiarových amnestií, kde na hanbu celý tento parlament, okrem mňa takmer všetci poslanci porušili zákon, porušili ústavu. A veľká škoda, že ste takto neprotestovali pri prijatí, prijímaní Žitňanskej zákona o zavedení prezumpcie viny vy ako právnik.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 15:56 - 15:58 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem. Milý kolega Mazurek, ja som na teba veľmi hrdá, že taký mladý človek a že máš taký zdravý rozum a veľmi zdravé názory.
Chcem ešte pripomenúť, že za vlády Saddáma Husajna bolo v Iraku 700-tisíc kresťanov, ktorí tam spokojne žili. Teraz je ich tam, neviem, možnože ani jeden. Že všetci museli ujsť alebo sú vyvraždení. Ale čo sa čudujeme? Je to všetko v zmysle neomarxistickej ideológie a diktatúry a tyranie zo strany Spojených štátov a tyranie a diktatúry neomarxistickej Európskej únie. Takže nemáme sa čo čudovať. A vy, súdruhovia, všetci, ktorí zastávate tieto názory, ktorí zastávate zločineckú organizáciu NATO a zločineckú neomarxistickú Európsku úniu, tak vy všetci ste neomarxisti. A mňa by len zaujímalo, akým orgánom všetci rozmýšľate? Či už pán minister, ale aj všetci zástancovia zločineckej organizácie NATO a týchto vysielaní našich vojakov. Akým orgánom rozmýšľate?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 12:33 - 12:37 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi nezareagovať na pána Erika Tomáša, ktorý jednak povedal, že neviem koho, ktosi dostal v Európe poklonu, teda resp. pochvalu za, vyhlásený je za najlepšieho neviem čoho. Nemyslím si, že keď to niekto dostane, takúto pochvalu, v Európe, skôr by som to považovala za, nemyslím si, že je to až taká chvála, skôr niekedy to môže byť skôr aj na hanbu, ale ďalej.
Chcela by som, pán minister Richter, teda vždy ma veľmi prekvapí a dokonca pobúri, keď počúvam, že na Slovensku je nízka nezamestnanosť, pretože nezamestnanosť sa, pán Richter, nerieši vyháňaním ľudí za prácou do zahraničia. Nezamestnanosť sa rieši hľadaním práce a umožnením práce ľudí, ktorí žijú v danom štáte. Znova opakujem, že tento návrh zákona považujem za zločin. Zločin na Slovensku, zločin na Slovákoch, zločin na občanoch Slovenskej republiky. Prosím vás, neklamte tu, že my nemáme kvalifikovaných ľudí. Znova opakujem, že od toho, v tej dotyčnej, v tom nešťastnom Jaguari, od toho roku 2015 naozaj bolo dosť času postarať sa o to, aby tu bolo dostatok ľudí, ktorí by mohli ísť do zamestnania, dostatok Slovákov, naozaj nie sme odkázaní na to, dávať, privážať tých ľudí zo zahraničia.
Ja si myslím, že keď máme milióny a miliardy na to, rozdávať ich zahraničným firmám; a to sú firmy, hlavne tie automobilky, ktoré sa z jedného dňa na druhý môžu zobrať a ísť do iného štátu, kde budú mať lepšie podmienky, a ostanú nám tu prázdne montážne haly. Tak ja si myslím, že keď máte dosť peňazí, na to ste našli, že aby ste miliardy do nich dotovali, tak by sa mohlo nájsť dosť peňazí na to, aby sme preškolili, rekvalifikovali tých našich ľudí, ktorých vraj máme nekvalifikovaných. Keď ste našli dosť peňazí na ministerstvo obrany, na obranu, ktorú vlastne, veď Slovensko predsa žiadnu obranu nemá. Nerobme si ilúzie, že my máme nejakú obranu. My máme žoldnierov, ktorých posielame do zahraničia, ale nie našu slovenskú obranu. Tak keď máte dosť peňazí a na stíhačky a neviem na aké drahé veci, tak jednoducho takisto by sa malo nájsť dosť peňazí na prekvalifikovanie a rekvalifikovanie niektorých ľudí. Napríklad aj Cigánov, Rómov, z ktorých mnohí by radi pracovali, nie sú všetci takí, že sa vyhýbajú práci. Aj tých treba zamestnať, ale ich treba v prvom rade vyškoliť. A zasa nehovorte, že to toľko trvá.
Čo sa týka lekárov a zdravotných sestier, tých treba motivovať, aby zostávali tu a nie vyháňať ich všetkých do zahraničia. Tak isto aj kvalifikovaných inžinierov a iných ľudí z iných odborov. Samozrejme, nemyslím teraz na vyrábanie rôznych absolventov pofidérnych odborov, ako sociológia, politológia a etnológia, ktoré nám len chrlia, ktoré chrlia absolventov, a na potrebné kvalifikácie máme málo ľudí.
A preto, opakujem ešte raz, považujem to za zločin, zločin na občanoch Slovenskej republiky a dávam procedurálny návrh, prosím, stiahnite tento zákon. Alebo, keď ho nestiahnete, tak ho aspoň obmedzte na dobu povedzme maximálne dvoch rokov, jedného roka, keď hovoríte, že v tomto momente toľko potrebujeme doviezť tých pracovných síl.
Vďaka.
Skryt prepis