Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2018 o 12:11 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:11 - 12:12 hod.

Natália Grausová
Ďakujem. Pani poslankyňa Kiššová spomínala, že už v roku 2015 ste vedeli, a ja nechápem, čo ste robili za tie roky. A za tie roky naozaj bolo dosť času vyškoliť našich ľudí, ak bolo treba nejakú kvalifikáciu. To je, to je jedna absurdita. A chcem povedať, že toto, tento návrh zákona, pán minister a všetci, ktorí ste sa toho zúčastnili, je zločin na Slovenskej republike. Je to zločin na Slovákoch, je to zločin na občanoch Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:58 - 18:58 hod.

Natália Grausová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 17:36 - 17:36 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Lajčák nemá v sebe ani trošku hrdosti a charakteru, preto neodstúpi, to je jedna vec.
Druhá vec, ak niekto pôjde zo Slovenska do Marrákeša, je to jasná vlastizrada a ten človek by mal byť súdený za vlastizradu. A takisto aj ten, kto tomu dotyčnému povolí, aby tam išiel, bude, budú spoluzodpovední všetci, pretože toto, vôbec celý tento pakt je vražda suverenity slovenského národa.
Čiže toto nie je len tak, toto neni také jednoduché, toto je ťažká, toto je vlastizrada. Takže naozaj tam nesmie ísť nikto, ale keď mu niekto dovolí, komukoľvek, aby tam išiel, bude na tej vlastizrade spoluzodpovedný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 15:39 - 15:40 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán pro..., pán poslanec Vašečka, vy ste tu opakovane spomínali slovo, že okolo tejto, tohto paktu, že sa vytvára hystéria. Ja by som to tak nebrala ako hystériu. Ja si skôr myslím, že je to odôvodnená obava z niečeho, z niečoho skutočne reálneho, z nejakej hrozby. Tak ako a to nemusí byť vlastná skúsenosť. Ja som nikdy nebola zasypaná lavínou, ale keď by som vedela, že sa, že pôjde lavína, tak by som naozaj mala odôvodnené obavy, a nie hysté..., nejakú neprirodzenú hystériu. Nikdy som nezažila cunami, ale keď by som sa nachádzala v krajine a povedali mi, že ide cunami, tak, samozrejme, aj keď nemám vlastnú skúsenosť s cunami, tak by som bola opatrná a naozaj by som zaujala teda opatrenia. A nebola by to ani hystéria, ani by to nebol strach z nepoznaného.
Jednoducho niektoré veci vieme, aj keď sme ich na vlastnej koži nezažili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 15:27 - 15:28 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za slovo. Ja by som chcela ešte doplniť, že je neslýchaná, neetická a nemorálna demogra..., demagógia prirovnávať slovenských občanov pracujúcich v štátoch Európskej únie za migrantov. Od nás odchádzajú vzdelanci, mozgy, kvalifikovaní ľudia, ktorí zvyšujú úroveň daného štátu. Naši vzdelaní ľudia robia mnohokrát práce neprislúchajúce ich vzdelaniu, nechodia zneužívať sociálne systémy ani si nedonesú so sebou ďalších 20 nepracujúcich členov svojich rodín. Je to neetické, nemorálne klamstvo od ministra Lajčáka a od každého, ktorý pri.., nazve občanov Slovákov odchádzajúcich zo Slovenska, ktorý ich postaví na úroveň migrantov z Afriky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 15:16 - 15:26 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcela dokončiť moju rozpravu z predpoludnia.
Takže ak Nemecko ústami Angely Merkelovej verejne pozve všetkých migrantov do Európy, tak to nie je pomoc migrantom, ale ich lákanie do Európy, a pritom nedovolené lákanie. Jednak kvôli tomu, že tým Nemecko porušilo všetky dohody v rámci Európskej únie o migrácii a azyle, a jednak preto, že Brusel chce donútiť ostatné štáty, ktoré s tým nikdy nevyslovili súhlas, migrantov akoby solidárne prijať. Toto možno nazvať demonštráciou arogancie a panovačnosti a zneváženie partnerov v Európskej únii ako suverénnych štátov. Brusel a OSN chce ilegálnu masovú ekonomickú migráciu legalizovať vo všetkých jej formách, a tak ju podporovať a urýchľovať.
Prečo to robia? Korene treba hľadať v snahe o riadenie sveta z jedného centra. Plán nového svetového poriadku začal už pred desiatkami rokov verejne hlásať napríklad George Bush starší a následne mnohí politici až do dnešných čias. Ide o vytvorenie zmiešaného človečenstva, nových rás, nových národov bez vlastnej histórie, bez vlastnej kultúry, tradícií a morálky. Je to snaha o vytvorenie ľahko ovládateľnej a kontrolovateľnej masy pod jedinou vládou, jedinou bankou a možno aj snaha o jediného vodcu. Príznakom, že to nie je v poriadku, je nástojčivé a netrpezlivé úsilie Bruselu a rovnako zmýšľajúcich politikov a úradníkov v OSN úplne zakázať akúkoľvek kritiku alebo vyjadrovanie obáv z nelogického a neželaného masového prílevu migrantov. Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko a ďalšie štáty Európy si už zničili vlastnú spoločnosť a dnes nevedia, ako sa majú dostať z desivého násilia terorizmu, ničenia vlastnej kultúry, ohrozovania bezpečnosti a zbedačovania vlastných občanov. Politika otvorených hraníc je popri nezmyselnom rozdávaní sankcií iným štátom, je tou najzničujúcejšou aktivitou Bruselu jednak voči Európe a jej národom, a jednak aj voči migrantom. Migranti nikdy nebudú žiť životom Európanov, pretože si z domu so sebou priniesli vlastný spôsob života, ktorý uplatňujú. Prispôsobiť sa nechcú, nevidia dôvod. Okamžite zastaviť prísun migrantov do Európy, vrátiť tých, ktorí tu nemajú podľa medzinárodného a domáceho práva štátov čo hľadať, a zmeniť politiku Bruselu tak, aby úsilie Európy bolo zamerané na zastavenie vojen a drancovanie krajín tretieho sveta, to je jediná cesta, ako pomôcť, pomáhať slabším u nich doma. Ak budú v Európe, u nich sa nič nezlepší a Európa skrachuje. Plány osídľovania Európy nie sú v zákonoch Slovenskej republiky zohľadnené, preto vláda nemôže existujúce naťahovať umelo, ako chce, a tvrdiť, že postupuje podľa nich. Nemôže ani plánovať, meniť naše zákony následne až potom, ako predtým prijme nové politické záväzky, ktoré sú s nimi v rozpore. Takéto prevrátené konanie štátnych orgánov je trestné podľa zákona.
Globálny pakt o bezpečnej riadenej a legálnej migrácii berie politické záväzky ako štátmi dobrovoľne prijaté povinnosti, ktoré chce navyše robustným osobitným systémom kontrolovať. Možno konštatovať, že OSN nevyužíva príležitosť spoločným postupom, hoci aj iba v politickom zmysle, odstrániť agresívne vojny a odstrániť drancovanie prírodného bohatstva rozvojových krajín. Nevyužila príležitosť podporovať rozmanitosť originálnych kultúr štátov a sveta. Hlásenie sa k paktu ako celku znamená podporovať nájazdy ľudských jedincov, ktorí neprišli kultivovať a obohacovať, ale iba využívať a brať. Okrem toho ešte aj terorizovať domáce obyvateľstvo.
Zamyslime sa, ako vplývajú takéto nátlakové rozhodnutia najvýznamnejšej svetovej organizácie, akou je OSN, ako vplývajú na myslenie a morálku ľudí. Mladá generácia je už dnes rozkývaná demoralizujúcimi experimentami, úmyselne je hnaná do nepripravenosti vnímať prirodzené morálne hodnoty ľudského jedinca. Nebude sa vedieť brániť. Je to vojna proti ľudskej prirodzenosti. Urobiť z ľudí degenerovaných jedincov, akési neidentifikovateľné tvory so zdanlivo bezhraničnou slobodou, ale pritom ustráchané, nevzdelané, poslušné, čipované, kontrolované bytosti predsa nemôže predstavovať našu budúcnosť. Žiť v rodine, pomáhať si, mať vôľu dosahovať pozitívne ciele, podporovať tvorivosť mysle, podporovať tú ľudskosť v nás, zdravo cítiacom a mysliacom človeku, to všetko je dnes vážne ohrozené.
Kde je tu perspektíva, optimizmus, zdravá budúcnosť našej planéty? Je zámerom paktu, že neobsahuje formuláciu, ktorá by umožňovala každému štátu hlásiť sa iba k tým opatreniam a záväzkom, ktoré považuje vo svojich podmienkach za splniteľné. Treba napríklad bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, podľa vlastných schopností pomôcť postihnutým pri živelných katastrofách. Ale výrazné, jednotné smerovanie paktu k podpore migrácie ako prospešnej je absolútne neprijateľné.
Migrácia nie je žiaduca, nie je prospešná pre krajiny pôvodu. Nemôže byť cieľom zbaviť sa vlastných ľudí. Nie je prospešná ani pre tranzitné krajiny, ktoré majú byť použité s tým, že to akoby musia strpieť, a migrantom pritom poskytovať všetky možné výhody. Je to, jednoznačne je devastujúca pre prijímacie krajiny. Sprevádza ju ťažká kriminalita, terorizmus, potláčanie domácej populácie a kultúry, vytváranie území, nad ktorými štáty kvôli násilným kriminálnym gangom stratili suverénnu moc a zákonnú kontrolu. Sme toho svedkami najmä v Európe a Severnej Amerike. Tieto fakty sa nedajú ignorovať.
Pakt zámerne mieša všetko dohromady: aj utečencov, aj ilegálnych ekonomických migrantov, aj obete obchodovania s ľuďmi, aj študentov, aj legálne pracujúcich v cudzine, aj krajanov žijúcich v zahraničí, aj ľudí postihnutých prírodnou katastrofou. A prakticky všetkým sa má umožniť trvalo sa usadiť v krajinách, ktoré si títo vybrali za svoj cieľ. Máme im poskytnúť v konečnom dôsledku všetko to, na čo majú právo domáci občania, a možno ešte viac. Miešanie pojmu utečenec, ktorý má jediný právo na to, aby mu štáty za určitých podmienok poskytli ochranu, a pojmu, a pojmu migrant vytvára riziko, že tým, ktorí to naozaj potrebujú, môžeme nechtiac ublížiť. Zdá sa však, že takéto miešanie pojmov v pakte je zámerné, aby sme všetkých migrantov brali ako utečencov.
Hlúpym odôvodnením je, že Európania sú to, že Európania sú týmto národom dlžní preto, lebo ich kolonizovali, tak dnes ich musia odškodniť. Kolonizácia nie je len slovo, sú za tým dobyvačné vojny, vraždenie pôvodného obyvateľstva, kradnutie ich pôdy, drancovanie ich prírodného bohatstva, umelo udržovaná chudoba, chápanie ľudí ako druhoradých a seba ako výkvet ľudstva a pánov civilizácie. Kolonizácia je aj vznik prvých koncentračných táborov, ponižovanie, väznenie, otroctvo. Za tieto zverstvá Slovensko nenesie žiadnu zodpovednosť. Akú potom solidaritu v tomto od nás žiadajú?
Vzhľadom na prudký a miestami nekontrolovateľný nárast svetovej populácie je rovnako hlúpy aj ďalší argument, že Európa vymiera, že má nedostatok kvalifikovaných pracovných síl a ľudia v člnoch sú práve tí vysokokvalifikovaní, ktorých potrebujeme. Európa má v súčasnosti viac ako 20 mil. ľudí bez práce. Nepotrebuje žiadnych ďalších. Absolútne prevažná väčšina ilegálnych, dovážaných osídlencov neprišla pracovať. A tí cudzinci, ktorí u nás pracovať chcú riadne, zákonným spôsobom žiadajú o pracovné povolenie a vstupné víza ešte predtým, ako vstúpia na územie Európy.
V istom bode si musí Európa stanoviť, čo dokáže zvládnuť, a kde už neustále rastúce počty neproduktívnych, neprispôsobivých (zaznievanie gongu) a nebezpečných migrantov nezvládne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Milá pani poslankyňa...

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Treba to urobiť včas, nie až keď bude neskoro. A, žiaľ, v mnohých mestách a štátoch Únie už asi neskoro je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 14:41 - 14:42 hod.

Natália Grausová
Ďakujem ti, pán kolega Mizík, za tvoju rozpravu (reakcia z pléna), pardon, Drobný, ja už som... (povedané so smiechom), ale chcela by som len povedať, hovoril si, že Lajčák sľu..., povedal, že sa, že odstúpi.
Ja sa obávam, že on túto, že on to slovo nedodrží, a mám veľké obavy, že, žiaľ, neodstúpi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2018 12:20 - 12:41 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Mohla by som začať, dobre. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ak sa pri tomto globálnom pakte alebo kompakte OSN o migrácii a jeho dopade na Slovensko, ak sa pri takomto niečom zjavuje v médiách charakteristika nezáväzná dohoda, toto slovné spojenie vždy vzbudzuje veľkú nedôveru. Najmä vtedy, keď minister Lajčák víta pakt ako nástroj, ktorý má pomôcť riadiť proces migrácie.
O čo však v skutočnosti ide, prezradil maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó, ktorý hovorí: „Dokument definuje migráciu ako základné ľudské právo.“ Týmto sa podľa maďarskej strany migrácia ľahkomyseľne propaguje. Maďarská vláda nesúhlasí s kľúčovými bodmi paktu a bude hľadať možnosti odstúpenia od dohody, to už podal dávnejšie, prijali sa, pridali sa k tomu štáty, ktoré majú rozumnú, rozumných predstaviteľov na svojom čele.
Globálny pakt má riešiť napríklad to, ako chrániť migrantov a ako ich v nových krajinách integrovať. Celkom sa tu zabúda na ochranu domáceho obyvateľstva a na ich právo ochrany pred prúdmi migrantov. Naši prapredkovia boli tisíckrát rozumnejší. Územie si pred nájazdmi cudzích hôrd bránilo so zbraňou v ruke. Veď si len predstavte, ako by to vyzeralo, keby v časoch tureckých nájazdov začali vtedajší panovníci v Európe podpisovať pakt o ochrane Turkov všade, kam vstúpia, a o ich práve sa integrovať v nových krajinách. Chápeme na tomto príklade, čo sa vlastne deje? A budeme s tým súhlasiť? Myslím, že by sme súhlasiť nemali a mali by sme spolu s Maďarmi a ďalšími rozumnými štátmi, zdravo uvažujúcimi, mali by sme hľadať možnosti od odstúpenia toho, odstúpenia od tohto paktu.
Evidentne za týmto procesom cítiť globálne sily, ktoré konajú proti vôli ľudí jednotlivých národov a proti národom ako takým. Vláda Slovenskej republiky už v OSN hlasovala a chystá sa, teda ak sa chystá podpísať Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii prijatý Valným zhromaždením OSN, dokument má byť podpísaný v Maroku, teda presne tam, kde aj neslávna Marrákešská deklarácia. Hovorí, že ani jeden z týchto dokumentov nie je vraj právne záväzný a ľudia sa nemajú čoho obávať.
Rozdiel medzi právnym a politickým záväzkom je v tom, že právny záväzok je vymožiteľný právne, súdnou cestou a jeho prijatie má právne účinky. Tu nie je potrebné dobrovoľné plnenie štátu, pretože po platnom prijatí právneho záväzku tu už ide o plnenie prikázané, právne záväzné a vynútiteľné bez ohľadu na vôľu štátu.
Politický záväzok nie je však právne vymožiteľný, nie je možné podávať žiadosti o jeho splnenie na súdy, ale jeho prijatie je rovnako silné ako právne. Rovnako silné. Politický záväzok je záväzok dobrovoľný. Nikto nás nenúti prijať povinnosti, ale my sme sa zaviazali ich plniť dobrovoľne. Ak sme už záväzok prijali, tak na vynútenie jeho plnenia sa vytvára priestor pre silný politický tlak, tlak mocností, ďalších štátov a inštitúcií. V tom je prakticky rovnaká sila tohto záväzku. Ak vláda nebude chcieť byť označovaná za nespoľahlivú, tak ho bude plniť, keď ho prijmeme. Takto sa ale dobrovoľne zbavuje svojej suverenity. Vláda nás nemôže presviedčať, že takéto politické záväzky plniť nemusí. Všetci partneri v zahraničí to od vlád, našej vlády budú logicky očakávať rovnako, ako keby išlo o záväzok právny. V praxi ide preto o záväzok, ktorý bude potrebné plniť, alebo od neho rovnako politicky odstúpiť. Súčasne treba pripomenúť, teda neexistuje totiž žiadna iná cesta, len plniť alebo odstúpiť. V praxi žiadna polovičná cesta neexistuje.
Súčasne treba pripomenúť, že vláda nesmie konať inak ako v súlade so zákonmi. Článok 2 ústavy, slovenskej ústavy hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak zákon nedovoľuje konať inak, znamená to, že vláda nesmie ani dobrovoľne prijímať také záväzky, ktoré jej zákon neukladá a ktoré sú v rozpore s našimi zákonmi.
Ak minister zahraničných vecí Lajčák tvrdí, že pakt pre nás nie je záväzný, prečo potom verejne neprehlási, že Slovensko sa necíti byť týmto paktom viazané? Naša vláda bude iste hovoriť, že my už aj tak množstvo záväzkov z textu plníme a nemáme problém to dokladovať medzinárodným kontrolným orgánom.
Ale ten najhorší záväzok je migráciu podporovať, kde budeme musieť preukazovať, čo všetko v tomto smere sme už vykonali. Budú nás hodnotiť, systematicky navrhovať nové riešenia v prospech migrácie a právom očakávať, že tieto riešenia splníme. Štát prijal záväzok školiť v tomto duchu svojich úradníkov. Tí, pochopiteľne, budú postupovať tak, ako boli vyškolení. A Slovensko bude stále ustupovať.
Uvediem niekoľko príkladov, k čomu by sa naša vláda zaviazala prijatím tohoto paktu. V preambule paktu na podporu migrácie je uvedená filozofia rozpútania kolotoča svetovej migrácie a najmä migrácie z Afriky a Ázie do Európy. Používa sa približne nasledovná formulácia: „V našom globalizovanom svete sa prostredníctvom migrácie, ktorá sa stala určujúcou črtou globalizácie, všetci stávame krajinami pôvodu, tranzitu a destinácie.” Už len používanie terminológie ako „cieľové krajiny“, „tranzitné krajiny“ predstavujú chápanie akoby akéhosi práva migrantov vybrať si krajinu, kde chcú žiť, a krajiny, cez ktoré budú iba prechádzať. Nie je jasné, prečo si tvorcovia paktu myslia, že práve fenomén migrácie je určujúcou črtou, črtou globalizácie.
Ak si predstavíme reálne dopady tohto výroku, tak globalizácia znamená otvorené hranice, kriminalitu, násilie, teror, likvidáciu suverénnych štátov, miešanie rás, likvidáciu pôvodných kultúr, odstraňovanie tradícií, odstraňovanie morálky, nerešpektovanie zákonov a rozvrat spoločnosti. Údajne všetci musíme postupovať spoločne a podporovať migráciu.
Je neprijateľné súhlasiť ani s tým, že naša krajina sa má stať aj tranzitnou krajinou. To by znamenalo, že budeme dobrovoľne nechávať migrantov putovať cez naše územie do iných štátov, ktoré si oni vybrali ako svoje cieľové krajiny. Ako by sme to museli strpieť. To je právny nezmysel. Suverénny štát také niečo strpieť nemusí a ani nesmie. Územie štátu sa nesmie dehonestujúco používať ako nejaký prechod pre chodcov. Územie štátu a jeho nedotknuteľnosť je potrebné chrániť v súlade s ústavou a zákonmi.
Ak by vláda sa chcela ospravedlniť pred občanmi, že sa zaviazala trestať slobodu, ako by sa teda chcela ospravedlniť, že sa zaviazala trestať slobodu slova, že bude robiť migrantom reklamu, že bude hovoriť iba o údajných pozitívach migrácie a súčasne zakáže informovanie verejnosti o negatívnych faktoch s tým spojených? Ako chce zdôvodniť, že bude postihovať každého, kto sa bojí migrantov? Zdôvodniť to, že naši úradníci pôjdu do Afriky a budú iniciatívne vyhľadávať a presviedčať ľudí, aby mali záujem o prisťahovanie na Slovensko? Vysvetľovať im, aké majú u nás práva migranti, čo všetko dostanú a kde sa môžu sťažovať na náš štát, ak im sľuby nesplní?
V cieli 3, č. 3 v bodoch c) a e) sa vláda navyše zaviazala zriadiť na migrantských cestách vedúcich k nám miesta, kde budú migranti informovaní o svojich právach a možnostiach, ako ich nelegálnu migráciu legalizovať, kde ich máme ponúknu..., kde im máme ponúknuť aj možnosť hovoriť s konzulárnymi úradníkmi krajiny ich pôvodu. Súčasne sa, by sa vláda zaviazala robiť mnohojazyčné kampane u nich spol..., u nich spolu s miestnymi úradmi ešte predtým, ako odídu na cestu k nám.
Ako by mohla vláda súhlasiť so záväzkom v cieli 5, č. 7 v bode d) podporovať migrantov nezávisle na tom, či sú utečenci alebo ekonomickí migranti, čo je v rozpore s medzinárodným a naším právom. Ekonomickí migranti totiž nie sú oprávnení, aby sa o nich štáty starali a pomáhali im. Je jasné, že všetci ľudia majú právo na ochranu základných ľudských práv, ale tu sa hovorí napríklad aj o ochrane práv pri práci vo všetkých štúdiách, štádiách migrácie. Znamenalo by to, že u nás budú zamestnaní ekonomickí migranti?
Ďalej v cieli č. 11 písm. a), b), f) a v cieli č. 12, písm. c) sa vláda, by sa vláda zaviazala, že budeme aj tranzitnou krajinou. Máme školiť našich úradníkov, zvyšovať kapacity na prijímanie migrantov, vopred si zisťovať, kto k nám prichádza, aby sme sa ich, aby sme na ich hraniciach sa nezdržiavali.
Ukladá sa nám prehodnotiť, či budeme naďalej považovať za trestné ilegálne prekročenie našich hraníc, prehodnotiť sústreďovanie migrantov do záchytných centier, čiže nechať ich od začiatku voľne sa u nás pohybovať.
V mnohých ustanoveniach sa vláda zaviazala propagovať a podporovať migráciu a multikulturalizmus ako prospešné javy. V cieli č. 16, písm. b) sa opakuje záväzok organizovať komplexné programy pre migrantov ešte pred ich vycestovaním na Slovensko, teda potenciálnych migrantov vyhľadávať už v krajinách ich pôvodu, učiť ich, aké majú u nás práva, a pripravovať ich na cestu k nám.
V cieli č. 17 písm. a), b) si vláda, by si dovolila prijať na seba povinnosť okrem iného dokonca prenasledovať ľudí, ktorí sa boja migrantov, teda ktorí majú akoby xenofóbiu, ktorá znamená strach z neznámeho. Pripomínam, že v realite tu vôbec nejde o strach z neznámeho, pretože ľudia vedia, čoho sa obávajú, a po druhé takto formulovaný záväzok je v rozpore s našou ústavou, s medzinárodným právom a rovnako aj s našimi zákonmi. Pocity strachu ľudí alebo iné pocity nie je dovolené nijako prenasledovať. A ak je panická xenofóbia, panický strach nejakou chorobou, tak kto chce prenasledovať chorých? Je to veľký nezmysel.
Veľmi zavádzajúce je preto sústavné a vedomé spájanie pojmov ako rasizmus, diskriminácia, násilie s pojmom xenofóbia. Má to navodzovať dojem, že strach z migrantov je zakázaný. Súčasne s tým sa vláda, by sa vláda zaviazala jednostranne prenasledovať prípady prejavov rasizmu iba voči migrantom, ako by rasizmus zo strany migrantov a nenávistné prejavy voči domácemu obyvateľstvu, ako by vôbec neexistovali.
Je neuveriteľné, že vláda by sa zaviazala podporovať médiá, ktoré propagujú migráciu, a na druhej strane nepodporovať, resp. likvidovať médiá, ktoré sú k migrácii kritické. Hovoriť o nezávislosti médií, slobode prejavu, a pritom diskriminovať finančne a inak tie médiá, ktoré vyjadrujú obavy a iné názory, je veľmi jasným a hrubým porušovaním našej ústavy, medzinárodného..., a medzinárodného práva, ako aj demokracie.
V čísle, v cieli č. 19 sa, by sa, sa opätovne potvrdzuje, že migráciu pova..., je, migrácia je považovaná za prospešnú pre trvalý rozvoj krajín pôvodu, pre tranzitné krajiny a rovnako aj pre cieľové krajiny. Za týmto účelom by vláda migráciu plánovala, bude ju plánovať a začlení plány migrácie do miestnych, štátnych a regionálnych programov rozvoja spoločnosti.
Vláda prijala na seba záväzok vykonať množstvo ďalších legislatívnych a iných opatrení. Napríklad aj v otázkach finančných príjmov migrantov, vytvorenia programov a nástrojov na podporu investícií z príjmov migrantov do krajiny ich pôvodu a iné.
Dnes žije na svete asi 7,7 mld. ľudí a ich počet sa rýchlo zvyšuje, z toho je 260 mil. tzv. migrantov, teda ľudí, ktorí nežijú vo vlastnej krajine. Niektoré štatistiky do počtu migrantov zahŕňajú dokonca aj ľudí, ktorí migrujú vo vlastnom štáte z jedného miesta do druhého, mesta, do druhého. Spolu je takýchto tiežmigrantov asi 750 mil. na celom svete. Teda vraj spolu s ostatnými migrantami, ktorí žijú mimo svojej krajiny, je to až 1 mld., teda asi jedna sedmina ľudstva. Na tomto príklade jasne vidno obrovskú snahu vnímať migráciu ako niečo ozrutné, kde údajne jednotlivé štáty sú bezmocné. Niečo s tým jednoducho musíme. Je to niečo, s čím musíme počítať, chopiť sa toho, pracovať spolu, migráciu riadiť a prejavovať tzv. solidaritu.
Ak si však rozoberieme tieto čísla, tak vlastne skutočných migrantov, ktorí sú v medzinárodnom práve odôvodnene a považovaní za utečencov, je podstatne oveľa menej. Potom odrazu tie štatistiky vyzerajú úplne inak. Ak by sme predpokladali, že skutočných utečencov, ktorí sú nútení sa uchýliť v iných krajinách, je dovedna približne iba niekoľko desiatok miliónov, tak to tvorí na základe verejne prístupných medzinárodných údajov približne iba 0,26 % z celkovej populácie ľudstva, a nie 1 mld., jednu sedminu. O akú akútnu celosvetovú otázku teda ide? Pomáhať ľuďom treba, ale vedome zveličovať tieto údaje s cieľom zmiešanú migráciu podporovať a považovať ju za akúsi pozitívnu súčasť ľudského vývoja je scestné a účelové. Tí ostatní nie sú žiadni utečenci. Sú to napríklad ekonomickí migranti, ľudia, ktorí sa nemienia prispôsobovať novému prostrediu, chcú pomoc len využívať, alebo ľudia, ktorí sú možno aj kriminálnici utekajúci pred spravodlivosťou, alebo ľudia jednoducho už zamestnaní v zahraničí, študenti, menšiny v zahraničí a podobne.
Iné štatistiky hovoria, že najväčší nápor utečencov pred násilnými konfliktami je v rámci Afriky, teda z jedného štátu do druhého. Európa im v tom má výdatne pomáhať, pretože Európa je údajne akýmsi ostrovom ľudských práv vo svete. Ale nikto už ľuďom nepovie, že vzájomná pomoc afrických štátov je už od roku 1974 dohodnutá v ich spoločnej zmluve. Riešia to medzi sebou, 41 štátov Afriky, vtedajšia Organizácia africkej jednoty v roku 2002 nahradená dnešnou Africkou úniou. Podpísali tieto štáty v roku 1974 dohodu, že si budú pomáhať a vzájomne prijímať migrantov a budú ich prijímať aj späť, čo sa volá readmisia. Išlo o riadenie špecifických aspektov problémov utečencov a migrácie v Afrike.
Preto Európska únia vie, že nemôže hovoriť o tom, že s nimi sa nedá dohodnúť na vrátení migrantov. Európska únia účelovo tvrdí iba preto, že sa nedá dohodnúť na vytváraní zberných táboroch na ich území predtým, ako sa vydajú na cestu do Európy. Ale práve tu je podstata problému. Európska únia sa nesnaží riešiť otázku definitívneho zastavenia migrácie a navrátenia migrantov, ale pravdepodobne chce iba ich uskladnenie v zberných táboroch v Afrike, aby si ich potom organizovane a disciplinovane brala do Európy.
Obhajcovia masovej migrácie na základe medzinárodného práva v otázkach utečencov tvrdia, že migrantov nie je možné v žiadnom prípade vrátiť na územia, kde by im hrozilo prenasledovanie. Z toho pravidla však existuje jedna, jedna dnes veľmi aktuálna výnimka. V deklarácii Valného zhromaždenia OSN o územnom azyle zo 14. decembra 1967 sa v čl. 1 bod 3 hovorí, že udelenie azylu je výlučnou kompetenciou štátov. V čl. 3 bod 2 sa hovorí, že zásada nenavrátenia osôb od hraníc alebo tých, ktorí už sú na území štátu, späť do štátu, kde im môže hroziť prenasledovanie, sa nepoužije v prípade zabezpečenia ochrany národnej bezpečnosti alebo v záujme ochrany vlastnej populácie. Napríklad v čase masového príchodu, prílevu osôb.
Ale ak Nemecko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 12:15 - 12:17 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Mazurek, zaznelo v tvojom, v tvojej rozprave okrem toho aj kritika ministra Lajčáka voči štátom, ktorí odmietajú podpísať tento globálny a vôbec odmietajú tento globálny pakt. Medzi nimi je aj Izrael. Minister Lajčák sa na všetkých vyjadril, že sú to rasisti, xenofóbovia a neviem ako, ja navrhujem, teda žiada..., ja si myslím, že minister Lajčák by bol, mal byť obvinený a stíhaný za antisemitizmus a za to, že sa opovážil kritizovať štát Izrael a jeho predstaviteľov, a preto navrhujem aj tu prítomným, jednoducho treba, je povinnosť hlavne tých, ktorí sledujú tieto extrémistické výrazy, je povinnosť dať podnet na Generálnu prokuratúru a na NAKA, na ministra Lajčáka, pretože kritizoval Izrael a nazval aj predstaviteľov Izraela xenofóbmi a rasistami, čo je veľký hriech v našej spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 11:49 - 11:51 hod.

Natália Grausová Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcela by som povedať, že, pán poslanec Kéry, naozaj v dobrom, že pán poslanec Mazurek, myslím, že mal vtedy 21 rokov na tom pochode. A okrem toho, tam bol, ja som tam bola, tam bol kordón policajtov s tými plexisklami a s prilbami, tak neviem si predstaviť, že by títo policajti dovolili hádzať čokoľvek.
Čiže vlastne toto je vec vymyslená v podstate, ktorá, nejaká fotografia, ktorá sa stále nabaľuje a nabaľuje, nedávno som počula z úst tuná niektorých poslancov, že dokonca už nielenže do tehotnej ženy, ale už aj do kočíka s dieťaťom, čiže to už je, to už táto bájka narastá.
A okrem toho chcem povedať, že všetci sorosovci sú vlastne antisemiti, rasisti a zločinci, pretože sám Soros, ktorý sa tým netajil a napísal to, udával Židov, hoci sám je Žid. Čiže naozaj kto sa so Sorosom priatelí a kto od Sorosa prijíma peniaze, tak sú to špinavé peniaze od antisemitu a od človeka, ktorý naozaj vo Francúzsku, ktorý udával a prenasledoval Židov. Sám to priznal. Nie je to vymyslené.
Skryt prepis