Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.5.2019 o 16:54 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.5.2019 16:54 - 16:55 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2019 16:15 - 16:16 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1470. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1558 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 20019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2019 14:48 - 14:50 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, takže k materiálu č. 76, tlač 1466, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom finančného výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Čo sa týka vystúpenia spravodajcu k druhému bodu, č. 77, čiže tlač 1469, tak rovnako som bol predsedom výboru určený za spravodajcu k danému bodu. Tento návrh zákona takisto spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a pravidiel tvorby zákonov. Je z jeho znenia zrejmý účel navrhovanej úpravy.
V súlade s oprávneniami; vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, teda odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu; uvedeným návrhom zákonov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 16:25 - 16:26 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Gaborčáková, máte pravdu, prenasledovaným kresťanom treba pomáhať.
=====
Hovorili ste práve o prenasledovaných kresťanoch a hneď ste to spojili s migráciou a to masívnou. No, žiaľ, vám musím pripomenúť jednu skutočnosť:
vy spájate spojiteľné s nespojiteľným, preto vám to pripomínam. Absolútne drvivá väčšina migrantov z Afriky či Blízkeho východu je moslimského, t. j. sunitsko, sunitsko alebo šiitského vierovyznania.
A že my ich nechceme prijímať. My nechceme prijímať tých, čo vytvorili "no-go zóny", čo premenili celé obrovské štvrte miest na zóny šaríe. A aby som ešte pripomenul. Kto spôsobil tento rozvrat v Afrike? Začalo to slávnou arabskou jarou, zničením Iraku, zničením Líbye. A kto to spôsobil? No krajiny Európskej únie a krajiny NATO.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 11:28 - 11:30 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán predseda Národnej rady Danko, ja som vám to v nedeľu hovoril, ale dnes to povedal váš poslanec Paška, ktorý je zhodou okolností lídrom eurokandidátky Slovenskej národnej strany, že doteraz sme sa nič ako Slovensko nedozvedeli o podrobnostiach navrhovanej zmluvy o obrannej spolupráci medzi USA a Slovenskou republikou. A že nastala v tomto volebnom období zásadná požiadavka, s ktorou prišiel veľvyslanec Spojených štátov amerických, ktorý žiadal, aby bola táto zmluva prijatá. Tak ja vás teraz, pán predseda Danko, ako predsedu SNS, aj ako predsedu Národnej rady naozaj v tomto pléne vyzývam, zverejnite kompletný text návrhu zmluvy o obrannej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Nemôže byť prekážka, ktorá by vám v tom zabránila, však máte vlastného nominanta ako ministra obrany. Sedí tu ďalší minister za to zodpovedný, minister zahraničných vecí. Zoberte si ho na kávičku a vybavte to, či už s Lajčákom alebo s Gajdošom. Slovensko na to čaká. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:30 - 10:31 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak na rozšírenie. Spomenuli ste de Gaulla, či aj on by bol označený ako extrémista. Nuž de Gaulle v marci 1966 oznámil vystúpenie z paktu NATO. Francúzski vojaci odišli zo spoločných jednotiek NATO. Čo ho rozčuľovalo? Nuž rozčuľovali ho mnohé globálne plány USA. Napríklad plánovaný útok na Rusov už od konca deväťdesiatych rokov, konkrétne od roku 1949 a do plánu sa do dostalo v päťdesiatom siedmom. Ďalej de Gaulle odsúdil americkú intervenciu vo Vietname, uznal dokonca Čínu a označil americkú politiku ako washingtonský dolárový kolonializmus. Teraz by ho u nás naozaj označili za extrémistu či protisystémový element. No je to tak, je to tak.
A k tým dobrým vzťahom k Rusku. Osobne si nemyslím, že je dobré vysielať naše jednotky provokovať na ruské hranice. Takto sa dobré vzťahy nerobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 9:50 - 9:51 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Klus, zaujalo ma niekoľko vecí z vášho prejavu. V súvislosti s prezidentskými voľbami ste sa vyjadrili, že Slovensko je postihnuté. Áno, môžem s vami súhlasiť. Zrejme je veľmi postihnuté vzhľadom na výsledok prezidentských volieb, ktorý tu máme. To je naozaj ťažké postihnutie. Sú, v tomto s vami súhlasím.
Ďalej. Hovorili ste o tisíckach trolov, ktorí sú, bohvieodkiaľ, platení. Žiaľ, aj vy ste jedným z nich, len my vieme, odkiaľ ste platený. Ste propagandistom totalitnej a tyranskej ideológie Európskej únie a ste, prepáčte (vyslovené s pobavením), ale ste taký poslušný komsomolček. Pripadáte mi ako, že vy by ste boli úžasný v bývalom Sovietskom zväze, a ja som presvedčená, že keby sa zvrátila situácia naopak, že by ste boli pionierikom a zväzáčikom a komsomolčekom, ktorý by sa takisto snaživo angažoval ako vy teraz.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:31 - 14:32 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Pani Cigániková, ja teda nemám nič proti vám, určite ste si všimli, že často nevystupujem, pretože myslím si, že každý by sa mal vyjadrovať k téme, vo ktorej je doma, o ktorej všetko vie, resp. teda myslí si, že všetko vie, a nie k téme, o ktorej niekde počul alebo niekde čítal, a tak podobne. Preto ja by som vás prosila, keby ste sa do zdravotníckej témy až do takejto hĺbky nevyjadrovali, pretože nemáte žiadne skúsenosti so zdravotníctvom. Ja sa tiež nevyjadrujem o orloch, o psíkoch a tak podobne, keďže sa do toho vôbec nevyznám.
Pán Suchánek, hovoríte, že po skončení strednej školy bolo možno externe študovať, no bola určitá doba, priznám sa, teraz neviem, či je to ešte aj tak naďalej, že sa nedalo externe študovať zdravotnú sestru. Napríklad v Banskej Bystrici aj my sme chceli, čo sme boli tie vystrašené, a nebola taká možnosť študovať, bolo to pozastavené určitú dobu, ale vravíte, že už to teraz funguje. A ja by som ešte chcela poďakovať teda touto cestou všetkým zdravotným sestrám, pretože robia veľmi záslužnú a veľmi krásnu prácu, resp. zamestnanie, a ďakujem im za to, za tú, za tú srdečnosť a za to dobré, ktorú dávajú, a pozdravujem týmto aj moje kolegyne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 14:16 - 14:22 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, bolo tu povedané o zdravotných sestrách strašne veľa, preto ja mám potrebu vyjadriť sa, keďže v realite celý svoj život som prežila ako zdravotná sestra.
Keď som skončila základnú školu, mala som veľký záujem stať sa zdravotnou sestrou. Tá škola, ako bolo povedané, bola výberová, bol problém sa tam dostať, pretože v Banskej Bystrici sa otvárala jedna trieda všeobecnej zdravotnej sestry a jedna trieda detskej sestry a iné odbory. Na odbor všeobecná sestra sa prijímalo 35 plus-mínus študentov z celého, myslím si, okresu, čiže to bolo dosť málo. Pán Boh chcel, aby som sa tam dostala, takže som sa na tú školu dostala, vyštudovala som, hneď ako som skončila, proces výučby bol tak efektívne využitý aj ten týždenný čas, či už prax, alebo štúdium na tej škole, že môžem povedať, že som prišla do nemocnice na výberové konanie do zamestnania a mohla som nastúpiť ako hotová sestra. Nepotrebovala som nejaké, mala som teda školiteľku, ktorá so mnou robila mesiac a po mesiaci ma postavili do služby samú napríklad do nočnej. Ale boli sme tak vycepovaní z tej praxe, boli sme tak naučení, ako robiť v tej nemocnici, do ktorej som nastúpila aj do práce, že som nemala absolútne žiadny problém fungovať samostatne, pretože sme sa učili systém práce so sestrou na praxi, s učiteľkou na praxi a vedeli sme fungovať samostatne. Nemala som absolútne žiadny problém. Nepotrebovala som ani bakalára, nepotrebovala som ani magistra, ani PhDr., ani žiadne iné tituly ani pred menom, ani za menom.
Pracovala som na chirurgickom oddelení, potom po určitom čase som prešla na anestéziológiu a intenzívnu medicínu, čiže ARO, kde som pracovala 10 rokov, čo, si myslím, že je v podstate najťažšie oddelenie v celej nemocnici, kde sestry prichádzajú do styku tak ako s pacientom, ktoré sú najťažšie stavy, tak aj s rôznou technikou, ako sú ventilátory, odsávačky, rôzne snímače, dialýza a rôzne iné veci. A môžem tu vyhlásiť, že ani na jednej vysokej škole ani teraz, ani pred tým, sa nikdy nikto neučil používať tieto prístroje. Nikto. Toto vás naučí len prax. Prax vás naučí, ako pracovať. Na žiadnej vysokej škole vás neučia srdečnosť, pokoru a lásku ku svojej práci. Myslím si, že strašne veľa záujemcov je o túto prácu, ale prvé, čo ich odradí, je dĺžka štúdia, 4 roky asistent a ďalšie tri roky bakalár, 7 rokov, aby som sa dostal na úroveň zdravotnej sestry. Keď sa pozrieme na vekovú, vekovú, vekové zloženie sestier napríklad v Banskej Bystrici, teraz momentálne nemám aktuálnu, aktuálnu tabuľku, ale keď som ešte robila, tak viem, že sestra, priemerný vek sestry bol medzi 50 až 60 rokov. A to sú všetko sestry, ktoré študovali systémom tak ako ja. Strednú zdravotnícku školu. Na tej škole boli tak vynikajúci odborníci, tak vynikajúci učitelia a tak vynikajúci lekári, ktorí nám chodili prednášať, že táto škola nám bola úplne senzačná na to, aby sme mohli samostatne pracovať ako zdravotné sestry. A garantujem vám, že dodnes v nemocniciach a väčšina nemocníc funguje na týchto sestrách, a myslím si, že ešte pár rokov a bude taký výpadok len kvôli tomu, že sme zaviedli vysokoškolské štúdium a predĺžili sme lehotu na to, aby sa sestra stala sestrou.
Všetky sestry, ktoré so mnou pracovali na anestéziologickom oddelení, 99 %, možno 1-2 prišli z vysokej školy, ostatné všetky sme boli sestry so stredoškolským vzdelaním, ktoré si možno potom popri zamestnaní, pretože nás strašili, že nám dajú výpovede a prepustia nás, tak si popri zamestnaní robili vysokoškolské vzdelanie. Ako dobre viete, sestry sa vzdelávajú popri svojom zamestnaní, pretože musia zbierať 5-ročné, v 5-ročnom období kredity. 50 kreditov majú za prax a 50 kreditov musia nazbierať na rôznych prednáškach a rôznych odborných seminároch. Sestry sa môžu ďalej vzdelávať na špecializačnom štúdiu, ktoré som absolvovala aj ja tu v Bratislave. Takže myslím si, že stredoškolské vzdelanie je najlepším riešením pre tento štát, aby sme dokázali naplniť tú prázdnu dieru, kde nie sú sestry.
Čítala som, že už aj v Čechách prišli na to, že potrebujú stredoškolský systém, pretože majú taký istý výpadok, a na celom Západe. Mám veľa spolužiačok, ktoré odišli možno nie hneď po škole, ale niekoľko rokov potom pracovať či do Nemecka, Rakúska alebo aj Maďarska. Nikto nikdy od nich nechcel vysokoškolské vzdelanie, pretože sestry mali vždy svoje dobré meno, pretože sestry vyštudované na strednej škole boli jednotky, sú jednotky a budú jednotky.
Preto my a ja osobne s týmto návrhom budem určite súhlasiť a my tento návrh určite podporíme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:14 - 14:14 hod.

Grausová Natália
Kvalitne vychované, naozaj na úrovni zdravotné sestry, vychované strednými zdravotnými školami dokazuje aj to, že všetky naše zdravotné sestry, ktoré odišli, bohužiaľ, do zahraničia a pracujú nie ako opatrovateľ..., nie tí, nie ako, umývaním zadkov povedzme dôchodcov, ale všetky, mnohé sa uplatnili práve v zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach, na ambulanciách, na ARE a tak ďalej. Všetky naše zdravotné sestry.
Ďakujem.
Skryt prepis