Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.9.2016 o 16:38 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 21.9.2016 16:38 - 16:40 hod.

Krajniak Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2016 14:15 - 14:16 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán kolega Galek, chcel by som sa opýtať iba pre predstavu, aby sme si to vedeli predstaviť. Tie mikro elektrárne, o ktorých ste hovorili, čo sú schopné v prípade, ak by fungovali ako energetický ostrov, čo sú schopné vlastne utiahnuť? Sú schopné utiahnuť dajme tomu rodinný dom? Myslím; alebo aby bola nejaká predstava.
A po druhé, ako sú finančne náročné približne a koľko vlastne by, ak by tento návrh prešiel, mohli občania žiadať alebo čerpať na základe toho projektu zeleného domova alebo tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2016 18:51 - 19:02 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou je tiež stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2016 18:20 - 18:21 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 16:48 - 16:54 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Uhrík, možno k tomu, čo ste hovorili, že aby to nebolo príliš drsné, by sa dalo, dala použiť analógia alebo upraviť to v tom zmysle, ako je pri nezaplatení dane tzv. účinná ľútosť. To znamená, že ak by došlo k pochybeniu, ale ten človek by tú faktúru uhradil, tak jednoducho by nebolo, bolo by to dostatočným zadosťučinením na to, aby nebolo pokračovanie v trestnom stíhaní.
Čo sa týka toho sledu jednoducho druhotnej platobnej neschopnosti, tam ma to zaujíma. To je problematika, to sa chcem navrhovateľov opýtať, ani nie tak v tomto, lebo ak som druhotne platobne neschopný, tak nemám peniaze a predpokladám, že to viem preukázať. Ale zaujímalo by ma, že ako to analogicky funguje pri nevyplatení mzdy. Mňa by zaujímalo, keďže nie som právnik, či tá právna formulácia, ktorú som si prečítal, za akých okolností by k takémuto trestnému činu mohlo dôjsť, je, povedal by som, analogická k tomu, ako je trestný čin nevyplatenia mzdy. Pre mňa by to bolo dôležité vedieť, pretože v prípade, že u živnostníkov je to analógia trestného činu nevyplatenia mzdy, ak je to tá istá právna formulácia, tak by som mal vôľu tento návrh zákona, samozrejme, podporiť. Čiže toto by ma zaujímalo ako nejaká ďalšia vec.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 11:04 - 11:05 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi kolegovi Viskupičovi, že sa dotkol aj tej témy tých kvót na rádiá. Skutočne musím povedať, že tento zákon vnímame ako zákon, ktorý bol z dielne pána ministra kultúry prijatý veľmi nešťastne a určite tam by sme našli aj nejaké, nejaké prvky retroaktivity, čo je pre náš právny systém neprijateľné a preto vítam kroky generálnej prokuratúry, aj vás zároveň, pán námestník, prvý námestník, že v tomto konáte a že ste to neposúdili politicky, ale že ste to posúdili vecne, odborne a týmto vám chcem veľmi pekne poďakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 10:33 - 10:35 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Blahová, len pre vašu informáciu. len v roku 2009 prebehla (reakcia z pléna), aha, pani poslankyňa Grausová, pardon, len pred, pred, v roku 2009 prebehla taká veľká polemika v médiách o tom, či sa, či je prípustné v demokratickej krajine takéto štatistiky robiť. Drvivá väčšina médií, analytikov tvrdila, že je to neprípustné. Ja som zastával iný názor a argumentovalo sa okrem iného aj tým, že napríklad v Spojených štátoch FBI takúto štatistiku robí, samozrejme, či sú to páchatelia hispánskeho pôvodu, Angloameričania, Afroameričania atď.
Keď som pracoval na ministerstve vnútra po roku 2010, tak som túto otázku preskúmaval a zistil som, že existuje možnosť, ako takúto štatistiku získať a to takým spôsobom, že v policajných výkazoch existuje kolónka, nazvime to "iné", pracovne ju takto nazvem, kde boli zaradení páchatelia, ktorí napríklad boli migranti žijúci u nás alebo asociáli alebo bezdomovci alebo rôzne takéto skupiny. To znamená nie na etnickom princípe, ale samozrejme, že 99 % páchateľov v tejto kolónke boli rómskeho pôvodu. To znamená, na základe tohoto sa tá štatistika dala urobiť a v tom čase, keď som pôsobil na ministerstve vnútra, sa aj robila, aby sa dalo vyhodnotiť, o aké trestné činy a v ktorých lokalitách, keďže som mal na starosti rómsku kriminalitu, je táto problematika, povedal by som, najviac citlivá. Čiže aj v prípade, keby generálna prokuratúra týmito dátami nedisponovala, tak z policajných štatistík, ak si niekto dá tú námahu, takúto štatistiku vieme urobiť pomerne presne, nie stopercentne, ale pre to, aby sme vedeli na to zareagovať, to vieme urobiť pomerne presne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2016 9:42 - 9:43 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel len pripojiť k pánovi Simonovi, Zsoltovi Simonovi, že skutočne sme tuná napádali v minulosti pána generálneho prokurátora a naozaj treba si uvedomiť, že zdravie máme len jedno a každý môže mať nejaký problém, tak ako ho mal predseda vlády, ako sme držali palce predsedovi parlamentu, tak v tomto prípade držíme palce pánovi generálnemu prokurátorovi, aby sa mu podarilo čím skôr vrátiť medzi nás a aby sa mu podarilo s tým problémom úspešne vybojovať. Lebo naozaj, skutočne si musíme uvedomiť, že nesmieme byť úplní, úplní odľudovia, ktorí proste si idú len svoju politiku a nevnímajú zdravie človeka. Takže rovnako mu želáme skoré uzdravenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 17:33 - 17:35 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, ja vcelku rád počúvam vaše vystúpenia, lebo sa mi zdá, že sa snažíte argumentovať, teda doteraz každé vaše vystúpenie som vnímal takto. Chcel by som sa vyjadriť k niektorým veciam, ktoré ma zaujali.
Po prvé. Neviem, ako ste mysleli tú vetu, dúfam, že vás zacitujem presne, zvyšovanie platov má byť prostriedkom na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu a nie prostriedkom na zvyšovanie výdavkov štát..., to znamená, že to by ma zaujímalo. Neviem celkom presne, že, že akým spôsobom ste to mysleli, normálne sa pýtam len ako človek, ktorý sa nezaoberá touto problematikou.
S tým modelom pre zvyšovanie platov, tak ako ste ho nastínili, dali ste tam dve verzie. Zdá sa mi spravodlivejšie, aj keď možno pomalšia, tá verzia B, pretože už len z toho dôvodu, že moja mama bola dlhoročná stredoškolská profesorka na gymnáziu a ona nepochybne by dopriala svojim mladším kolegom bez problémov, aby jednoducho sa ich platové ohodnotenie zvyšovalo. Už je na penzii, takže nie som v konflikte záujmov, ale predsa len možno, keby sa to zvyšovalo o pevnú sumu, tak by to bolo také, povedal by som, spravodlivejšie alebo odôvodniteľnejšie, aj keď, samozrejme, to percento pre tých mladších pedagógov by bolo tým pádom vyššie.
Mám ešte jednu poznámku, ja si myslím, že kolegovia, kolegyňa Remišová a kolega Osuský myslia nepochybne túto novelu ako úprimne a s dobrou vierou. Nepáči sa mi ale jedna vec, ktorá sa často deje, že z odpolitizovania sa robí akýsi fetiš. Častokrát je to volanie po odpolitizácii iba snahou niekoho, kto nie je ochotný podstúpiť volebný proces a zašpiniť sa v kampani, aby sa dostal k rozhodovaniu aj iným spôsobom a jednoduchším. Netvrdím, že to je vaším úmyslom, len na toto chcem upozorniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 15:10 - 15:11 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ja by som chcel povedať, že naše hnutie určite tento návrh, za ten návrh zahlasuje, pretože jedným z dôvodov, prečo sme tu a prečo sme vlastne vstupovali do politiky, bolo aj to, že o našom predsedovi, ktorý tu dneska nie je, pánovi Kollárovi, je známe, že on veľmi často pomáha ľuďom v núdzi, a tých požiadaviek, resp. tých listov, ktoré medzičasom chodia na jeho súkromnú alebo firemnú adresu, je niekedy v tomto období až 150, až 200 týždenne. Osemdesiat percent tých listov tvoria listy od slobodných matiek, ktoré vychovávajú jedno-dve-tri deti, a sú to väčšinou prosby o finančnú pomoc, sú to dosť dojemné listy, kedy, kde a do jakých problémov sa ľudia vedia dostať, a preto si myslím, že ten, tento predkladaný zákon aspoň čiastočne umocní pomoc viacerým týmto rodičom a určite zaňho zahlasujeme.
Skryt prepis