Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2016 o 9:23 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2016 9:23 - 9:38 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem velice pekne, pán predsedajúci.
Súhlasím s pánom poslancom Beblavým a nemyslím si, že tento protischránkový zákon splní na 100 % svoj účel a bude účinný. Práve to pred chvíľočkou pomenoval. A ja som tak isto podnikateľ a viem, čo podnikatelia sú schopní urobiť za úskoky. A hlavne je mi to také trošku tragikomické, že predkladá vládna, proste koaličná strana, ktorá má aktívne účinne bojovať hlavne proti ľuďom, ktorí sú napojení napríklad na stranu SMER a sú to oligarchovia, ktorí hlavne využívajú tieto možnosti schránkových firiem a dostávajú obrovské tendre, štátne zákazky, sú napojené na verejné financie, takže preto si nemyslím, že tento zákon bude účinný a že je tak spravený, aby naozaj všetkých týchto oligarchov postihol.
Cez to všetko si myslím, že je to správne, že vôbec sa s takýmto zákonom sem ide, lebo sa im to aspoň trochu obmedzí. Je tu tá možnosť, že keď bude prijatý ten zákon, že aspoň trošku im to obmedzíme. A som rád, že vôbec pani ministerka s týmto prišla, ale nevidím, nevidím nejaké svetlo na konci tunela a že skutočne sa zbavíme toho, o čo v tomto zákone by malo ísť, o tých oligarchov, ktorí sa schovávajú za rôzne nastrčené firmy a skutočne drancujú tento štát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2016 13:32 - 13:32 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ja si myslím, že tunak v tejto republike na mnohých postoch je ďaleko väčší problém v konflikte so záujmami. A v tomto prípade až taký veľký problém nevidím, u pána Jozefa Valockého, preto, lebo nevidím dôvod, ako by to mohol zneužiť, že sedí v tom výbore. Mne osobne to neprekáža a pripadá mi to rovnako detinské, ako keby sme pána Dušana Galisa, keď sa stane trénerom Slovana, vyhodili z výboru pre školstvo a šport len preto, že teraz začal trénovať Slovan. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2016 19:04 - 19:05 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, chcel by som dať procedurálny návrh, ktorým by sme stanovili pravidlá toho, ako môžu byť v tejto snemovni používané vizuály. Navrhujem, aby to pravidlo bolo stanovené tak, že každý poslanec v rozprave môže mať pri sebe na tzv. trojnožke vizuál, o rozmeroch ktorých sa môžme dohodnúť, ale okamžite po skončení svojho prejavu tento vizuál musí odstrániť. Toto nie je reklamná plocha, toto nie je reklamná plocha, kde by sme sa mali predháňať v tom, či budeme mať bilbord 3 x 8 alebo 15 x 7, a potom si tu budeme púšťať balóniky.
Myslím si, že nerešpektovaním žiadnych pravidiel v tejto oblasti robíme z toho zbytočný cirkus, a myslím si, že sme sa tu zišli preto, aby sme odvolávali ministra vnútra Kaliňáka. Ja by som v tom rád pokračoval.
Chcel by som vyzvať poslanca Matoviča, aby ten transparent stiahol a rešpektoval aspoň to, že sa tu nebudeme predháňať v tom, že kto tu vytiahne... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2016 14:42 - 14:43 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Musel som sa len dosmiať na tom výleve.
Ja by som chcel len vecne pripomenúť pánovi premiérovi, že dnes sme tu kvôli odvolávaniu ministra vnútra a vaša úbohá snaha zvaliť vinu za nekonanie, keď vás nachytali na hruškách, a vaša snaha zvaliť toto odvolávanie na snahu deštruovať Slovensko v nadväznosti na prebratie predsedníctva Slovenska v Rade v Európe, je hrubé zavádzanie a fabulovanie. Tu sa stále bavíme o dovolávaní ministra vnútra.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2016 18:29 - 18:30 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, som rád, že máte vo mňa takú veľkú dôveru, že veríte, že predložíme aj lepšiu novelu, určite tomu tak bude. Takže ešte raz ďakujem za prejavenú dôveru.
A normálne ste ma zaskočili, že som to nevidel, neprečítal a nie je pravda, čo som tvrdil, tak som si rýchlo pozrel ešte raz platné znenie zákona o NKÚ, pozrel som ešte raz rýchlo, čo som, čo som vlastne vám povedal, a dosť sa čudujem, ale v podstate to sedí. Sú tam duplicitné paragrafy, to je jedna vec a druhá vec, možno polemizovať o tom, či je vecný nezmysel vytvárať výbor na kontrolu činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, môžme o tom polemizovať, však nemusíte so mnou súhlasiť. Ale potom premenujme Najvyšší kontrolný úrad na Nie až tak Najvyšší kontrolný úrad, lebo nad ním zase bude nejaká kontrola, čiže skúsme, skúsme skôr posilniť postavenie NKÚ v ústave, ak sa ideme tu naťahovať, že či má byť kontrolovaný, nemá byť kontrolovaný. NKÚ by už nemal byť kontrolovaný nikým, lebo je najvyšší. Tak aj Najvyšší súd máme nejaký, máme tu aj nejakú najvyššiu Generálnu prokuratúru alebo čo to je, čiže nemôžem súhlasiť, resp. nemôžem nejak akceptovať vaše pripomienky k môjmu vystúpeniu, ale každopádne som rád, že ste vystúpili, beriem na vedomie a len zopakujem, že nemôžme podporiť v takejto podobe tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2016 18:21 - 18:22 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ja by som len veľmi krátko. Máme tu zákonodarnú moc, výkonnú moc, súdnu moc. Skúsme sa skôr baviť o štvrtej, o kontrolnej moci. Skúsme opraviť kompetencie NKÚ tak, aby to bol naozaj nezávislý, výkonný a efektívny orgán. Ale naozaj nevytvárajme, pán Hrnko to trošku vtipne povedal, kontrolu nad kontrolami a potom si povieme, že bolo by dobré, aj ten výbor nejako aby bol kontrolovaný. Mne to naozaj pripadá ako vecný nezmysel. Kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad. Skôr sa bavme o tom, že Najvyšší kontrolný úrad by mal byť tou štvrtou zložkou v štáte. Ale naozaj vytvárať vecné, nezmyselné a v tomto, v tomto prípade aj duplicitné paragrafy mi príde naozaj, no divné.
Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2016 18:08 - 18:19 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som sa aj aj vyjadril k tomuto návrhu zákona. Oceňujem úsilie kolegov z OĽANO - NOVA riešiť problematiku NKÚ s cieľom posilniť nezávislosť vedenia NKÚ, zvýšiť transparentnosť obsadenia vedúcich postov na NKÚ, sprísniť kvalifikačné a osobnostné predpoklady kandidátov na vedúce funkcie, samozrejme, aj zaviesť možnosť ukladania sankcií a zriadiť kontrolný výbor a zjednotiť postupy NKÚ.
Dovolím si súhlasiť s návrhom predkladateľov, že viaceré kauzy z nedávnej minulosti odhalili, že zverejnenie výsledkov kontrolnej činnosti nie je dostatočným nástrojom na vymáhanie kontrolných zistení, ale skôr sa budem takto pýtať. Je, myslíte si, že je táto novela dostatočná? Či prinesie systémové zmeny, ktoré sme deklarovali ľudom? Myslím si, že nie. Zastávam názor, že je potrebné pripraviť nový zákon o NKÚ, ktorý bude mať odborné a transparentné vedenia a zároveň bude pre, budú pre NKÚ vytvorené zákonné podmienky na odstraňovanie systémových nedostatkov tak, aby smerovali k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu a transparentnejšiemu hospodáreniu s verejnými zdrojmi.
Ono už pri prerokovaní Správy o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2015 som v rozprave poukázal na to, že predseda NKÚ pán Mitrík porušuje zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Vyplývalo to totiž z obsahu samotnej správy, v ktorej nás predseda NKÚ informoval o vykonaných kontrolách v kontrolovaných subjektoch, ktorými boli napríklad aj orgány ústrednej štátnej správy, napr. ministerstvo obrany, financií, dopravy, pôdohospodárstva, zdravotníctva a tak ďalej.
V rámci vykonaných kontrol totiž boli zistené kontrolné zistenia. Podľa § 20 zákona o NKÚ úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu, nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správe oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády. Upozornil som na to, že, keďže som si preštudoval tú správu o kontrolnej činnosti NKÚ a preštudoval som si tiež materiály, ktoré boli predmetom rokovania vlády za celý rok 2015, nenašiel som tam jediný materiál, ktorý by predložil predseda NKÚ na rokovanie vlády. Vláda Slovenskej republiky tým pádom neprijala na základe kontrolných zistení ani jedno opatrenie na zvýšenie na zvýšenie transparentnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Predseda NKÚ neupozornil Národnú radu na to, že vláda nekoná. Potom sa nečudujme, že NKÚ niečo zistí, ale výsledok z tejto kontrolnej činnosti neprinesie žiadnu zmenu.
Čo z toho vyplýva? Jednoducho to, že predseda NKÚ porušuje zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Nemyslite si, že mnohé návrhy, ktoré predložená novela obsahuje, sa dajú vyriešiť personálnou zmenou vo vedení NKÚ? Povedzme si to priamo. Pán Mitrík nie je človek na priamom mieste. Je to človek, ktorý bol zvolený v podstate koaličnou stranou SMER, a je to človek, ktorý podľa môjho názoru by mal odstúpiť. Minimálne preto, že porušuje zákon o NKÚ.
No ale vrátim sa k tejto novele. Myslím si, že predložená novela nie je odborne dobre pripravená. Predkladatelia totiž nedostatočne analyzovali jednotlivé ustanovenia už platného zákona o NKÚ a možnosti ich využitia v praxi. Budem konkrétnejší. Navrhovatelia v priloženej novele zákona v bode 1 navrhujú, aby NKÚ mal za povinnosť začať aspoň 5 kontrol, ktoré navrhne Národná rada. V tejto súvislosti si kladiem otázku, že ako môže, akým spôsobom môže Národná rada požiadať NKÚ o vykonanie kontroly. Listom predsedu Národnej rady, alebo ako sa dohodneme na témach kontroly? Myslím si, že jediný spôsob, ktorým by Národná rada mohla záväzne požiadať NKÚ o vykonanie kontroly, je uznesenie Národnej rady, ktoré je pre predsedu NKÚ záväzné. V tejto súvislosti by som rád predkladateľov upozornil, že ustanovenie ods. 4 § 5 zákona o NKÚ v platnom znení túto povinnosť už ukladá. Je teda na nás poslancov Národnej rady, aby takéto uznesenie, aby sme sa dohodli na témach kontroly a takéto uznesenie prijali. Preto si myslím, že navrhované ustanovenie k novele zákona je duplicitné a v praktickej oblasti nerealizovateľné.
Výhrady mám aj k tým ustanoveniam návrhu zákona, ktoré sa týkajú voľby predsedu a podpredsedov NKÚ. Hneď na úvod by som sa vás spýtal, nevadí vám, že NKÚ má dvoch podpredsedov? Budeme živiť dvoch ľudí len preto, že zastupujú predsedu? Vieme vôbec, čo podpredsedovia na NKÚ robia? Okrem toho, že majú dobrý plat, auto, na ktorom vozia aj rodinných príbuzných, ale o tom neskôr. Otázka je, aký prínos pre štát majú dvaja podpredsedovia NKÚ v organizácii, ktorá zamestnáva 300 zamestnancov. Myslím si, že NKÚ by mal mať len jedného podpredsedu. Ak bude predsedu a podpredsedu NKÚ voliť Národná rada, tak ich návrhy na ich voľbu budú vždy svojím spôsobom politicky motivované a vždy to budú politickí nominanti. To nezmení ani navrhovaná komisia.
Preto odporúčam zamyslieť sa nad kompetenciami predsedu NKÚ, ktorý je volený poslancami Národnej rady. Podľa môjho názoru by ich nemal mať až také široké, aby mohol ovplyvňovať priebeh a výsledky kontroly. Vytvorením napríklad kolektívneho orgánu kolégia, ktorý by schvaľoval výsledné materiály z kontrol, čím by sa znížil vplyv predsedu na výsledky kontrol a neposluhoval by ako v súčasnosti akejkoľvek vláde. Tento model je napríklad zavedený v Českej republike a je veľmi úspešný.
Skúsme sa pozrieť na výsledky kontrol NKÚ Českej republiky. Za ich výsledkami padajú hlavy, ktoré nedodržiavajú zákon, nehľadiac na to, či ide o ministra alebo úradníka.
Ďalej v navrhovanom ustanovení § 14 predkladatelia uvádzajú, budem citovať: "Predseda má právo zúčastniť sa na rokovaniach Národnej rady, jej orgánov a na rokovaniach vlády. Predseda je povinný zúčastňovať sa rokovaniach vlády, ak je v programe rokovania zaradené prerokovanie protokolov o výsledku kontroly alebo stanoviska príslušných orgánov k výsledku kontroly." Musím však zvýrazniť, že toto právo má aj v súčasnosti, ak bude predseda NKÚ dodržiavať zákon a postupoval by podľa ustanovenia § 20 zákona o NKÚ, ktoré som predstavil v úvode, predkladal by materiál na rokovanie vlády, má podľa rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky prvá byť prizvaný na rokovanie vlády k materiálu, ktorý predkladá. Taktiež má toto právo k prerokovanému materiálu aj podľa rokovacieho poriadku Národnej rady. Opäť je tu duplicita vychádzajúca, neviem, či z neznalosti súčasnej právnej úpravy, ale je.
Zásadne tiež nemôžem súhlasiť s návrhom čl. 2, ktorým navrhovatelia navrhujú novelizovať zákon Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a vytvoriť stály výbor Národnej rady na kontrolu činnosti NKÚ. Predkladateľom asi nie je veľmi známe, prečo je NKÚ uvedený v Ústave Slovenskej republiky. Je to predovšetkým pre jeho nezávislosť. Zdôrazňujem: nezávislosť. To znamená, že Národnej rade skladá NKÚ svoj účet v správe o výsledku kontrolnej činnosti. Najvyšší kontrolný úrad ako nezávislý orgán má svoje povinnosti, ktoré mu ukladá zákon a tie si má plniť.
Načo je potrebné vytvárať ešte kontrolný orgán, výbor na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu? Veď je to vecný nezmysel, aby sme vytvárali výbor na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Ak Národná rada zistí, že predseda a podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky nedodržiavajú zákon, tak má právo Národná rada Slovenskej republiky vedenie NKÚ, tak má právo vedenie NKÚ odvolať, a nie prerokúvať protokoly o výsledku kontroly v navrhovanom výbore. Na odstraňovanie zistených nedostatkov je tu predsa vláda, ministerstvá a ostatné orgány ústrednej štátnej správy, samospráva a podobne. Národná rada je tu na to, aby prijala opatrenia, keď si vláda neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.
Zhrnutie, SME RODINA, musím povedať, že sľúbili sme vo voľbách ľuďom, že v Národnej rade podporíme všetky dobré návrhy zákonov, ktoré budú smerovať k zmene systému a v prospech ľudí. Myslím si však, že predložená novela zákona o NKÚ toto veľmi nenapĺňa, a preto, preto tento zákon nemôžeme podporiť, skôr sa zdržíme, pretože ho považujeme za nedostatočný. Sú tam duplicitné paragrafy a z môjho pohľadu aj vecné nezmysly.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2016 11:52 - 11:53 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Ja sa chcem len vyjadriť k pánovi Budajovi a súhlasím s ním, absolútne s ním súhlasím.
Ja osobne cítim veľkú frustráciu, že nemôžeme vykonávať takýto poslanecký prieskum, pokiaľ nám to väčšina, koaličná väčšina opäť nedovolí. Jediný, jeden z mála nástrojov. Už tuná vidíme, že nemôžeme v tom pléne presadiť naše zákony, to vidíme, proste nás prehlasujú, ale takýmto spôsobom nám ešte zabraňujú vôbec vykonávať kontrolu nad ich vládnutím. Ja si myslím, že to je absolútne legitímny nástroj, aby sme my poslanci mohli takéto prieskumy vykonávať a absolútne podporujem pána Budaja v tomto, že je to skutočne veľmi dobrá vec, a určite podporíme tento návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.6.2016 11:22 - 11:22 hod.

Krajniak Milan
Ďakujem. Chcel by som pripomenúť poslancom výboru pre preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že naše dnešné zasadnutie o 12.00 hod. nebude v tej zasadačke, v ktorej sa obvykle stretávame, ale bude v zasadačke brannobezpečnostného výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2016 9:39 - 9:41 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Iba tri poznámky.
Pán Poliačik citoval som vás, pozrel som si vaše vystúpenie na internete z videozáznamu. Nejde mi o to teraz, viete, že aby sme sa doťahovali alebo tak. Chcel som len upozorniť na to, že práve tá prvá časť, to znamená, že ak chceme meniť správanie, tak tam musí byť aj nejaká korekcia negatívneho a povzbudenie k tomu pozitívnemu, tak práve to v prejave pána prezidenta nebolo v tejto otázke. To je všetko, čo som chcel povedať, to je...
Po druhé, pán poslanec Dostál, iba jedna poznámka. S tými príkladmi v minulosti o používaní pojmu Cigán som chcel dokázať, že tak ako rôzne pojmy môžu mať pozitívne a negatívne konotácie, tak tento pojem mal dlhodobo stáročia aj pozitívne konotácie. Aj u nás na Slovensku. Tak ja napríklad mám rád cigánsku pečienku, mám rád cigánsku muziku. Nepovažujem to za nič negatívne. Čiže myslím si, že v tomto ste, v tomto ste, povedal by som, trochu precitlivený.
Pán poslanec Baránik, ja som vás citoval z vášho vystúpenia v piatok, kde ste povedali, že toto absolútne nie je podstatné a podstatné je, že treba riešiť ministra vnútra. Naopak, na tom príklade broken window zo Spojených štátov amerických som presvedčený, že je podstatné dodržiavať a netolerovať porušovanie žiadneho zákona. Ani priestupkov. Ani priestupkov. A bol by som veľmi skeptický, či tým ľuďom v rómskych osadách, ktorí stavajú čierne stavby, alebo pánovi Talapkovi, ktorý postavil čiernu stavbu na pozemkoch, myslím, Železníc Slovenskej republiky, či ich naozaj ovplyvňuje to, že, že či sa polícia zaoberá iba tým, čo jej povie pán minister Kaliňák, skôr o tom veľmi pochybujem.
Ľudia potrebujú vidieť, že zákon sa dodržiava, najmä v ich prípade. To znamená, tam, kde žijú, že niekto si nepostaví na ich pozemku čiernu stavbu. To potrebujú ľudia vidieť. Vtedy budú mať pocit, že ten štát funguje.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis