Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 25.9.2019 18:05 - 18:07 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 25. septembra 2019. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 129 platných. podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ladislava Duditša hlasovalo za 90, proti 14, zdržalo sa 25. Za Antona Dulaka hlasoval 1, proti 58, zdržalo sa 70. Libor Duľa - 78, 16, 35. Michal Ďuriš - 7, 52, 70. Boris Gerbery - 0, 57, 72. Martina Jánošíková - 37, 44, 48. Ladislav Juszkó - 45, 38, 46. Peter Kohút - 3, 53, 73. Štefan Kseňák - 2, 53, 74. Michal Matulník - 16, 50, 63. Peter Melicher - 69, 18, 42. Zuzana Pitoňáková - 3, 52, 74. Peter Straka - 113, 7, 9. Róbert Šorl - 43, 42, 44. Róbert Štefánik - 0, 56, 73. Slavomír Trnkócy - 1, 57, 71. Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolení : Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher. Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, podľa mňa si dobre začal, len horšie si skončil. Celkom ma zaujalo to tvoje vyjadrenie, tie tvoje vyjadrenia, že čomu všetkému veríš. Poviem úprimne, celkom ma to prekvapilo, pretože už som čakal, že na konci povieš, že podporíš jeden z týchto návrhov. Ja osobne verím pomerne jednoduchším, teraz poviem, súvetiam. Ty si celkom logicky začal, len potom na môj vkus si príliš začal filozofovať a dal si do toho tebe vlastnú ultra liberálnu ideológiu, čo ti nevyčítam, lebo tak je to súčasť teba, je to súčasť aj v tej koalície, v ktorej si. Čiže ja to rešpektujem.
Ale chcel som ti len povedať, že pre mňa je to pomerne jednoduchšie rozhodovanie, pretože ja verím tomu, že každý človek a čo si uznal sám, od počatia je to človek. Každý človek má právo na život a nikto, nikto na tomto svete nemá právo rozhodovať o tom, či niekto zomrie alebo nezomrie. Nikto nemá právo vykonať nie zabitie. Je to vražda z môjho pohľadu. Samozrejme, nemusí so mnou súhlasiť.
To znamená, ja určite podporím všetky štyri tieto návrhy, pretože si myslím, že každý z týchto návrhov ide smerom, ktorý chráni život. Ale nevyčítam ti tvoje vystúpenie, práve naopak. Myslím si, že bolo najmä vecné, až na ten záver, kde už si trošku na môj vkus uletel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 16:48 - 16:50 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem citátom, ktorý všetci asi dobre poznáte, že všimol som si, že všetci, ktorí sú za potraty, tak sa už narodili.
Pán kolega, máte úplnú pravdu vo všetkom. Súhlasím s vami a je naozaj zarážajúce, že prečo tu nie sú tí, ktorí najviac mediálne vykrikovali, že oni to vyriešia, oni pripravia nejaký návrh zákona. Konkrétne mám na mysli najmä stranu SNS, ktorá sa hrdí tým, že chodí na pochody za život, pochod Hrdí na rodinu a rôzne ďalšie takéto akcie, ale do dnešného dňa nepredložili ten vlastný návrh zákona. Nie sú tu ani teraz, keď sa o tomto diskutuje, lebo ja by som očakával, že príde tu pán Danko, najväčší bojovník, a povie, že prečo sme nepredložili, a povie, že prečo sa nám nepáčia štyri rôzne návrhy zákonov k tejto téme a kedy predložíme alebo to vyriešime.
Lenže, samozrejme, pán Danko sa neriadi nejakým vnútorným presvedčením, ale riadi sa prieskumami, riadi sa marketingom a tieto jeho vyhlásenia k tejto téme sú pre mňa osobne len marketingovým tliachaním, lebo asi na to naši voliči berú. Bolo to dobre vidieť aj na pochode za život, keď pochod sa pohol a pán Danko rýchlo vybehol z Úradu vlády, kde čakal. Urobilo sa pár záberov, ako je na čele pochodu, a potom išiel naspäť niekde. Čiže úprimná snaha riešiť túto problematiku je v tejto sále teraz, nie pred kamerami, kde to sú len prázdne reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 11:07 - 11:09 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, rodičia by mali mať právo, aby ich dieťa dostalo škôlku, v úvodzovkách. Ja s tým plne súhlasím, len od tejto reformnej koalície, ako sa nazývate, by som aj očakával finančné riešenie tohto problému, lebo keď som si prečítal napríklad stanovisko ministerstva financií, tak vyslovene vás tam v zmysle § 33, myslím, žiadajú, aby ste, aby ste špecifikovali výdavky nielen na rok, ale na najbližšie tri roky vzhľadom na to, že ide o pomerne veľké finančné prostriedky, ktoré budú musieť byť vynaložené.
Čiže ja súhlasím, rodičia by mali mať právo, resp. deti by mali mať miesto v škôlke, lebo vieme veľmi dobre, že je to najmä na západnom Slovensku veľmi veľký problém, nehovoriac o Bratislave, len mňa by naozaj zaujímalo, že ako, ako sa to bude financovať, z čoho sa to bude financovať, pretože keď si zoberiem materskú škôlku v našej obci, tak ona nedávno prebehla rekonštrukciou, keďže ide o, ja neviem, štyridsať – päťdesiatročnú budovu a v prípade, ak by došlo k zvýšeniu žiadostí, ja si neviem predstaviť, že kde by obec tieto deti umiestnila v rámci materskej škôlky, pretože kapacitne už na to priestory nemajú. To znamená, museli by urobiť nejakú prístavbu, len zase na to obec nemá peniaze ani tieto peniaze nevie odkiaľ čerpať.
Čiže na jednej strane okej, na druhej strane očakával by som od tejto, v úvodzovkách, reformnej koalície, že predstavia aj riešenie tohto, lebo predpokladám, že, aspoň sa tak tvárite, že máte všade odborníkov na všetko, to je super, len keď niečo robíte, tak urobte to celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 10:31 - 10:32 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Kotleba, dá sa súhlasiť s väčšinou vášho vystúpenia. Nemôžem však súhlasiť s časťou, kde ste sa pohoršovali nad účasťou v Národnej rade, poslancov Národnej rady. A nemôžem súhlasiť preto, pretože moja otázka znie, že kde ste boli všetci poslanci ĽS NS v piatok, všetky body vám prepadli, všetky body vám prepadli, dokonca prepadli body, kde spravodajcovali poslanci za ĽS NS, konkrétne aj nejaký ten náš bod prepadol, nemohli sme ho prezentovať, pretože tu nebol nikto z ĽS NS ako spravodajca. Čiže, pán Kotleba, keď sa pohoršujete nad situáciou na Slovensku, v poriadku, ale prosím vás, nepohoršujte sa nad dochádzkou a účasťou poslancov, pretože v piatok ani jeden poslanec Národnej rady tu po hlasovaní nebol, všetci ste zdúchli domov, všetci do jedného.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 12:47 - 12:49 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladáme ho spolu s kolegami Kollárom, Krajniakom, Krištúfkovou, Pčolinskou, Štarchoňom, Šebovou a Ľudovítom Gogom.
Raz ročne sa stretávame aj s informáciami o výsledku kontrol, dozorov, dohľadov, z ktorých vyplýva, že štát utrpel vysoké škody zlým rozhodnutím, klientelizmom pri uzatváraní transakcií v jeho mene konkrétnymi osobami niektorých ministerstiev alebo iných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy v prospech konkrétnej osoby. Aj napriek prijatým opatreniam reálne nehrozí týmto osobám, aby takto vzniknuté škody mali tieto osoby povinnosť štátu nahradiť.
Súčasne platný zákon č. 514 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov zakladá zodpovednosť spôsobenú orgánmi, tak orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, ako aj zodpovednosť spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy. Podľa nášho názoru v súčasne platnom zákone však absentuje zodpovednosť verejného činiteľa za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve pri nakladaní s verejným majetkom.
Cieľom nášho návrhu zákona je rozšíriť okruh zodpovedných osôb za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve pri nakladaní s verejným majetkom u verejných činiteľov, a to zavedením ich hmotnej zodpovednosti za porušenie ich povinnosti pristupovať k verejným zdrojom s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára.
V návrhu zákona sa zavádza možnosť úhrady škody poisťovňou, ktorú spôsobil verejný činiteľ pri nakladaní s majetkom, ak má verejný funkcionár pre prípad vzniku zodpovednosti za tento typ škody uzavretú poistnú zmluvu, ako aj povinnosť generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo v mene samosprávy žalobu o náhradu tejto škody spôsobenú verejným činiteľom.
Tento návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby správy pre občana.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:04 - 10:06 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Madej, teraz skúsme takú interakciu spolu. Vy kritizujete, že podmienkou na náhradné výživné, my navrhujeme, bolo trestné oznámenie, tak. A hovoríte, že malo by byť exekučné konanie, tak? A ja vám hovorím, že je to totálna sprostosť. A viete prečo? Pretože matku nestojí ani cent podanie trestného oznámenia a je to oveľa, oveľa rýchlejšie, ako keď má zháňať peniaze na právnika, ktorý jej napíše návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý príde na súd, na základe ktorého súd nariadi vykonanie exekúcie. Je to zdĺhavý proces, ktorý trvá dlhé mesiace, niekedy až rok, kým vôbec dôjde k vydaniu, k návrhu na vykonanie exekúcie. Matka nemá peniaze na právnika, ktorý by ju v tomto smere zastupoval, a jednoducho trestné oznámenie ju nestojí nič. Matky žiadajú o náhradné výživné preto, lebo nemajú peniaze, a vy chcete, aby tie matky si najprv zohnali peniaze na právnikov, ktorí im, ktorí im napíšu návrh na vydanie platobného rozkazu, potom majú čakať dlhé mesiace, keďže na súdoch sú státisíce spisov, ktoré sú neriešené, a majú čakať, kedy súd vydá návrh na vykonanie exekúcie a potom, kým exekútor, ktorému trvá dva-tri mesiace, kým vôbec zašle nejaké oznámenie o začatí exekúcie.
Pán kolega, veď vy ako právnik musíte vedieť, že kým exekúcia začne, trvá to pomaly rok od toho prvotného úkonu a stojí to dosť veľa peňazí. Podanie trestného oznámenia, ja chápem, že matky majú strach, ja tomu rozumiem, ale matka má väčší strach z toho, že nemá deťom čo dať jesť, a nie ešte zháňať peniaze na právnika, ktorý by musel chodiť a podávať a spisovať tieto návrhy. Preto ja osobne si myslím, že je to hlúposť, čo vy tvrdíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Napadlo mi pri tvojom vystúpení, keď si sa pýtala, že prečo až po štyroch rokoch a prečo až teraz, no jednak to, že idú voľby, preto to predkladajú. A mne to pripomenulo iný zákon, zákon o exekučnej amnestii, ktorý sme predkladali od roku 2016. Po roku sa zrazu stal témou aj pre vládnu koalíciu a tvárili sa celý čas, že to idú riešiť. Výsledok je taký, že predložili nejaký paškvil, ktorý v skutočnosti nepomôže ľuďom, ale pomôže súdom, pretože sa zastaví exekúcia, ale na druhý deň opäť sa môže tá exekúcia podať, tá istá. Čiže čo sa vyriešilo? Pomohlo sa súdom.
Čo sa týka náhradného výživného; je to tak, pán kolega. Čo sa týka náhradného výživného, tak opäť je tu, teraz by som povedal, nejaká, nejaká slabá napodobenina nášho návrhu zákona, ktorá opäť má tam rôzne nášľapné míny, ktoré v konečnom dôsledku neurobia ten efekt, ktorý je požadovaný, to znamená, aby sa pomohlo tým matkám tak, ako treba.
A prečo sa to všetko robí takýmto spôsobom? No jednoducho preto, ako povedal mi raz jeden koaličný poslanec, že môžte predkladať, čo chcete, my to potom predložíme sami a vyfúkneme vám tú tému. Lenže ten zásadný rozdiel je v tom, že nám nejde o to, aby sme niekomu vyfukovali témy, ale nám ide o to, aby sme reálne pomohli tým ľuďom. Ak chceme reálne tým ľuďom aj pomôcť, tak jednoducho tie zákony musia byť urobené tak, aby ten efekt mal aj zmysel. Nie, aby tam boli nášľapné míny, ako napríklad aj v tomto prípade, čo sa týka vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:30 - 16:30 hod.

Peter Pčolinský
Ďakujem pekne za faktické. A posledná veta, pani ministerka, nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale skúste sa na ten návrh zákona pozrieť nie cez tabuľky, ale skúste sa na neho pozrieť srdcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:23 - 16:28 hod.

Peter Pčolinský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň, pani ministerka. Viete dobre, že ja rešpektujem mnohé vaše kroky, rozhodnutia, pôsobenie, ale toto podľa mňa ľudia, ktorí vám pripravovali tento návrh zákona, nevymysleli dobre. Hovorí sa tu o školeniach, len tu neodznela jedna vec. Vy môžte byť vyškolený akokoľvek najlepšie, viete, môžte absolvovať milión školení, ale poviem to trošku pejoratívne, raz, keď ste magor, tak vám nepomôžu žiadne školenia. To nie je o školeniach, ale to je o praxi a o vyzretosti danej osoby. Lebo tak ako som spomínal na sebe, bol som mladý, prchký, mnohí vodiči sú agresívni, vidíme to dennodenne a je pravda, to sú také faktory, ktoré si možno neuvedomujete, ale tí mladí ľudia radi žúrujú, tí mladí ľudia málo spia a viete veľmi dobre, že je to tak, a jednoducho na druhý deň, keď si sadne za volant, tá únava sa skôr či neskôr prejaví.
Kolega Muňko by vám vedel povedať, keď prídu skúsení šoféri mestskej hromadnej dopravy do inej autobusovej, diaľkovej dopravy, oni nevedia cúvať. On nevie cúvať s autobusom, hej. A to sú ľudia, ktorí majú najazdené iks kilometrov, jednoducho on nevie cúvať s tým autobusom, lebo jazdil na MHD len furt dookola, len furt kolečká robiť.
A spomínal som, že poznám veľmi dobre najväčšiu špeditérsku firmu, ktorá je z nášho mesta, majú, myslím, možno, možno to už je starý údaj, vyše 500 kamiónov. Mnohí moji kamaráti a známi robia v tejto firme, robia šoférov, špeditérov, administratívnych pracovníkov, ja sa s nimi stretávam, bavím sa o všetkom možnom aj o ich práci. Nieže by ma to nejako strašne zaujímalo, že ako funguje špeditérska firma, ale jednoducho z tej debaty vyplynú nejaké pikošky. A medzi tie pikošky práve, práve patria najmä pikošky s vodičmi týchto kamiónov. Že mali taký a taký problém, mali taký a takýto prúser. A väčšinou z toho, čo počúvam, tak ide o vodičov, ktorí sú neskúsení, ktorí sú mladí, nastúpili, lebo ide zarobiť peniaze, nemá rodinu, deti, tak jemu to je jedno, bude aj mesiac v kamióne a bude jazdiť. Lenže z toho vzniká množstvo problémov. A naozaj, máte deti všetci, ja mám 15-ročnú dcéru a teraz si predstavte úplne teoreticky, že by moja dcéra v osemnástich mala sadnúť za kamión. Však to je choré. To je na hlavu, však je to furt decko. Viete veľmi dobre, že 20-roční sú deti, 25-roční sa častokrát správajú ako deti. A ešte raz, naše ženy hovoria, že ani v tridsiatke nemáme rozum, chlapi. Je to možno aj pravda, lebo jednoducho toho chlapca máme v sebe ešte aj v starobe.
Ja by som naozaj veľmi, pani ministerka, zvážil na vašom mieste buď, buď to stiahnuť. Viem, že to asi neurobíte, lebo by to blbo vyzeralo, rozumiem tomu, ale minimálne v tom druhom čítaní, ak bude možnosť, urobme tam nejaké pozmeňováky, pretože v tomto znení tento návrh zákona je naozaj nebezpečný. Chápem, že špeditéri a dopravcovia majú problém, nemajú šoférov. Ja to počúvam dennodenne, chodia pravidelne vybavovať povolenia na ambasády, ťahajú tu Ukrajincov, Srbov, kdekoho. Ja tomu rozumiem, že majú s tým problém. Lenže tak ako bolo spomínané, sa nerieši, nerieši sa príčina, ale riešia sa, riešia sa symptómy. Je to to isté, ako vláda tejto krajiny urobila to, že zamestnanci vo fabrikách, tak namiesto toho, žeby sme tlačili firmy, aby zamestnávali Slovákov a dali im tam lepšie podmienky, tak umožníme firmám tu dovážať lacnú pracovnú silu napríklad zo Srbska a Ukrajiny. Robíte presný opak toho, čo by normálna vláda mala systematicky robiť. A to isté platí aj pri týchto vodičoch, znížime vek, lebo máme veľa šoférov. A za 10 rokov, keď ich stále bude málo, čo urobíme? Budeme dávať vodičáky od 15 rokov na kamióny, lebo máme málo šoférov?
Čiže treba sa naozaj nad tým zamyslieť, ja už budem končiť, ale naozaj si myslím, že to nie je to dobrý návrh zákona. Podporujem väčšinu vašich vecí, aj vás pochválim, aj neviem čo, ale toto naozaj nie je domyslené. A je na zváženie, kolegovia na balkóne, fakt sa na toto pozrieť, lebo spôsobí to mnohé problémy, ktoré, potom, budete sa chytať za hlavu, že čo sme to napísali.
Ďakujem.
Skryt prepis