Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.11.2018 o 16:39 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 16:39 - 16:41 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Pán kolega, ja s vami, čo sa týka tej migrácie, súhlasím. Tá migrácia medzinárodná, tá je stále, tá stále funguje. Tých 258 mil. ľudí určite migruje za prácou, za nejakým iným životom, a jak ste spomínali, tak, myslím, že v 2016. roku, tak tí migranti alebo ľudia, ktorí pracujú v inej krajine, poslali do svojej domovskej krajine okolo 630 mld. dolárov. To znamená, ten, tie procesy migrácie stále fungujú bez toho, že by sa prijímal nejaký globálny rámec. Takže a keď ideme do toho Londýna, tí ľudia tam pracujú, na základe dohody o brexite budú im garantované niektoré práva pobytu ďalej, však my tam máme dajme tomu okolo tých 300-tisíc ľudí, myslím, že 3 mil. Britov žije v Európskej únii, to znamená, tu fungujú, tu funguje už právo, dokonca azylové právo Európskej únie bude jedno možno z veľmi dobrých. Myslím si, že aj pán kolega Kaliňák povie, že to, čo my tu máme, akože tá azylová politika, ako jakým spôsobom sa narába tuto s ľuďmi, ktorí prídu sem žiť, chcú tu bývať, chcú tu podnikať alebo žiadajú o azyl, je veľmi dobrá.
My práve narážame iba na to, aby nedošlo k niečomu, čo sa stalo v roku 2015, ako som už raz spomenul v mojej rozprave, že došlo k porušeniu pravidiel fungovania Európskej únie, a narážame na to, že keď je niečo nezáväzné, prečo by sme to mali podporiť. A keď už budeme chcieť nejakých pracovníkov sem dostať, že nám na tom trhu práce budú chýbať, tak možno aj takým spôsobom, ako budú možno tie nejaké predkladané návrhy zákonov, s ktorými zase niekto bude a nebude súhlasiť. Takže bavme sa o tom, že, že tá migrácia už je, a čím ju chceme teraz nejakým spôsobom inakšie organizovať, však to sa dá aj nejakými inými nástrojmi.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 16:27 - 16:28 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako si myslím, jak niektorí moji predrečníci, že tým, že ten proces neschválila, neschválilo už aj Rakúsko, Česká republika a ostatná krajiny, ktoré určite mali dostatok fundovaných odborníkov z medzinárodného práva a rozhodli sa takto, tak pokiaľ my dneska alebo zajtra prijmeme uznesenie Národnej rady, tak by nemal do Marrákeša nikto cestovať, pretože tam už nebude žiadny priestor na rokovania ani na pripomienky, tam sa príde iba na, slávnostne schváliť tento pakt a my, keď tam aj budeme, tak schválime len alibisticky akože s našimi pripomienkami.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 16:10 - 16:11 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Marček, dobre som pochopil, že ste dali procedurálny návrh alebo? (Reakcia z pléna.) Lebo z toho to veľmi nebolo zrejmé. (Reakcia z pléna.) Neviem, čo je to do pléna, ale buď máme nejaký pozmeňovací návrh, alebo procedurálny návrh, lebo tá vaša reč sa tvárila, že to je nejaký procedurálny návrh, len som veľmi nepochopil, či je, alebo nie je, čiže to by som vás poprosil ozrejmiť.
A druhá vec, ja by som chcel poprosiť všetkých pánov poslancov, minister zahraničných vecí sa volá Lajčák, nie Lajčiak, počúvam to celý deň a už naozaj mi to strašne píli uši, volá sa Lajčák, už si to zapamätajte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 15:08 - 15:15 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, je koniec novembra a my tu rokujeme alebo rozprávame o Globálnom rámci o migrácii. Tento dokument bol schválený, myslím si, 22. alebo niekedy v druhej polovici júla. Dneska sú dva týždne, kedy sa ide tento pakt podpisovať v Marrákeši, a my sa dneska k nemu vraciame. Dali sme si otázku prečo.
5. novembra hnutie Boris Kollár, SME RODINA - Boris Kollár, malo konferenciu o migrácii, na ktorej sme okrem iného poukázali aj na negatívne dôsledky paktu o migrácii, kedy nám, kedy v podstate, tak jak tu aj dneska niekoľkokrát odznelo, máme obsahové výhrady, ktoré sú ako zavádzanie nových politických mechanizmov, nástrojov, vstupuje do integrity suverenity štátov, má množstvo nejasných definícií, záväzkov.
To, čo už odznelo, má viac ako stokrát spomenuté slovo, že je nezáväzné. Keď je ten dokument nezáväzný, prečo toľko diskusie o tom, či ho ideme, alebo nejdeme podpisovať?
To, že od toho, od toho júla prešlo päť mesiacov a my sa dneska vraciame, ide to aj vlastne, to sú v podstate tri-štyri týždne, kedy začala rezonovať téma, to, že Rakúsko odstúpilo, Česká republika odstúpila, Maďari takisto okrem toho, okrem Spojených štátov, ktoré už pred rokom odstúpili. Spojené štáty sú dneska krajina, ktorá má v rámci migrácie najviac obyvateľov. Má okolo 50 mil., keď sa bavíme o, celkovo o migrácii. Oni už prví poukázali na to, že tento rámec neschvália.
Tak sa téma začala rezonovať a pán minister Lajčák zrejme dúfal, že dokument, na ktorom ako predseda Valného zhromaždenia sa spolupodieľal, že vlastne on tak príde do úzadia, niekto pôjde do Marrákešu a podpíše sa. Lenže za posledné tri týždne sa stalo to, čo vlastne zažívame dneska. Vyzerá to tak, že naozaj Slovensko sa správne rozhodne a nepodporí tento, tento rámec.
Pýtate sa, prečo sú naše obavy. To, o migrácii sme sa dneska už bavili viacej, ale keby som trošku mohol povedať, aká je obava. Pozrite, čo sa stalo v septembri 2015. Angela Merkelová svojím neuváženým rozhodnutím, kedy pozvala migrantov svojou známou vetou „My to zvládneme,“ zahájila migračnú vlnu. Ona de facto týmto rozhodnutím aj porušila pravidlá Európskej únie, kedy vlastne, porušila, myslím, Dublin, Dublin trojku, hej, že vlastne už bol vlastne nejaký rámec, ktorý je podpísaný štátmi Európskej únie, ktoré sa majú dodržovať, a ona prišla a povedala (reakcia z pléna), že to neplatí. Presne tak. To znamená, a zrazu čo tu máme, my tu máme 2,2 mil. nelegálnych migrantov v celej Európskej únii. A nikto nevie, čo s nimi bude. Najprv bola tá situácia nezvládnutá rok, potom dva roky, potom tri roky, ona je stále de facto nezvládnutá a my sa ideme teraz tváriť, že všetko je v poriadku, čo sa týka migrácie. No nie je.
A čo je veľmi zaujímavé, čo si musíme ešte tiež, neviem, či dneska to odznelo, tak, tak, iba tak okrajovo, prečo, prečo naše obavy sú. Na základe Newyorskej deklarácie z roku 2016, ktorá bola prijatá, to, tá, tá rokovala o dvoch paktoch. Jeden pakt bol pakt o migrácii a druhý bol pakt o utečencoch. Ten pakt bol... A obidva tieto rámce budú podpísané v decembri. My dneska sa bavíme v kľude, že je, 11., 12. či niekoho vyšleme, nevyšleme, o piatej bude zrejme hlasovanie, tak uvidíme, jak dopadne.
Ale aby som vám povedal, ten pakt o utečencoch, ten bude v druhej polovici, v druhej polovici decembra podpísaný v New Yorku, myslím, na Valnom zhromaždení.
Ale iba v krátkosti by som vám chcel povedať, že tento rámec má štyri hlavné ciele, a to je: zmenšiť tlak na krajiny, ktoré prežívajú najsilnejší influx, druhý, tretí chceli zjednodušiť samostatné fungovanie utečencov, nájsť viac riešení, ako pomôcť utečencom a s prístupom do tretích krajín. Tu by som si dovolil iba, iba jednu vetičku. Tento pakt dáva medzi riadkami možnosť utečencom pred vojnou a prenasledovaním vybrať si cieľovú krajinu, ktorá vôbec nemusí byť v zátvorke a určite ani nebude prvou bezpečnou krajinou. Táto cieľová krajina má následne povinnosť toho, tohto utečenca prijať. A tam ešte stojí v tej, v tom, v tom rámci, že budú sa snažiť, aby životná úroveň utečenca sa prispôsobila obyvateľom tej-ktorej krajiny. Je to normálne?
A posledné - zlepšiť podmienky v krajinách pôvodu a uľahčiť tak bezpečný a dôstojný návrat a aj to len, ak je dobrovoľný zo strany utečenca. Takže toto sú, toto sú veci, ktoré, ktoré nás naozaj napĺňajú obavou, že čo sa bude diať pri schválení tohto, tohto rámca.
Takže ja by som, pokiaľ sa týka tej nezáväznosti obidvoch týchto kompaktov, ktoré by mali byť, ktoré už sú postavené v konvenciách, v niektorých konvenciách, napríklad aj to, čo som aj spomínal doobeda, v konvencii z roku 1951 a na iných medzinárodných dohodách o ľudských právach, už sú vlastne v tých dokumentoch etablované. Tak sa pýtam, prečo, prečo nám nestačia už existujúce platné medzinárodné dohody a konvencie a na čo nám slúžia nezáväzné dohody, navyše s kontrolným grémiom? Ten, ten pakt o migrácii bude mať kontrolný orgán, ktoré bude grémiom, ktoré bude vyhodnocovať, akým spôsobom tie štáty ten svoj kvázi nezáväzok alebo záväzok plnia. Vieme, čo sa bude diať, akým spôsobom si to bude OSN nárokovať? No dneska to nevieme povedať.
Takže namiesto vnucovania globalistických politík by mala medzinárodná spoločnosť, naopak, hľadať riešenia, ako zastaviť migráciu, zlepšiť život migrantov doma, a v neposlednom rade nepodnecovať revolúcie a nesnažiť sa šíriť demokratické hodnoty humanitárnymi bombardovaniami.
A na záver by som chcel povedať jednu vec, už iba jednu vetu, že môžeme konštatovať, že v politike nie sú dobré alebo zlé rozhodnutia. Sú iba rozhodnutia a konzekvencie. Preto sa rozhodnime tak, aby konzekvencie z tohto rozhodnutia mali čo najmenší negatívny dopad na našu a na budúce generácie.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 15:04 - 15:05 hod.

Kollár Boris
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 14:51 - 14:51 hod.

Kollár Boris
Ďakujem za faktické poznámky kolegov. Rovnako sa chcem pridať k tomu, že v prípade takejto činnosti, ja som presvedčený, že zatiaľ žijeme v parlamentnej demokracii a vláda je podriadená tomuto parlamentu, a pokiaľ si pán Pellegrini myslí, že si bude robiť, čo chce, tak je, že si bude robiť, čo chce, tak je na veľkom omyle a môže sa mu stať, že za chvíľku začneme zbierať podpisy na odvolanie ministra Lajčáka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 14:49 - 14:50 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, no otázka je, že či má zmysel to, o čom tu rokujeme, lebo ja som sa pred chvíľou dočítal, že vláda budúci týždeň na svojom zasadnutí v stredu rozhodne, či niekoho vyšle do Marrákešu. No ja som myslel, že to nejakým spôsobom sa vyrieši v parlamente a parlament zaviaže vládu, teraz čítam, že nakoniec vláda si rozhodne, že či tam niekto pôjde, alebo nepôjde. Čiže toto by ma, toto by ma veľmi zaujímalo, že ako to chcete vlastne urobiť teraz, páni z vládnej koalície, a opakujem, po hlasovaní dnešnom, kde s veľkou pravdepodobnosťou toto uznesenie prijmeme, tak opakujem, počkáme si ešte na stanovisko pána Lajčáka a opakujem, naozaj zvažujeme v prípade nutnosti zvolanie mimoriadnej schôdze s jediným cieľom - odvolať ministra Lajčáka.
A potom som zvedavý na postoj SNS a väčšiny SMER-u, ktorá odmieta to, čo pán Lajčák tlačí silou-mocou proti svojej strane, proti svojej koalícii, proti väčšine občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 14:42 - 14:48 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že by sme sa nemali o tomto vadiť, ja rešpektujem každého názor. Aj jeden, aj druhý. My sme tunák na tej strane, kde si myslíme, že je to veľkou chybou, aby minister odišiel do Marrákeša, lebo môže už len svojou prítomnosťou aklamačne nejakým spôsobom potvrdiť súhlas s týmto paktom.
Treba si uvedomiť, že také krajiny, ako sú Spojené štáty americké, kde ich veľakrát vy sami oponenti nám dávate za vzor, že to je vzor demokracie, je to vzor toho správneho systému a tento správny systém vyhodnotil, že táto zmluva je zlá a že môže spôsobiť určité škody v rozhodovaní sa nejakom autonómnom tých štátov, ktorých sa to dotkne. Keďže tento jediný správny systém sa rozhodol, že to odmietne, tak ja nevidím žiadny dôvod, aby sme my mali mať z toho nejaký vnútorný hemung alebo pocit nejakého, nejakej menejcennosti alebo niečoho špatného, že sa pridáme len k tým dobrým Spojeným štátom americkým. Rovnako ako Izrael, ja si ten štát vážim, bojujú veľmi intenzívne proti mimovládkam, tunák sa to snažíme v parlamente presadiť, nejde to a na, v Izraeli to presadili bez problémov a rovnako ten zdravý rozum si uchovávajú a rovnako odmietli tento pakt. Naši najbližší susedia Rakúšania, skutočne nech môžeme hovoriť na Rakúsko čokoľvek, je to náš najbližší sused, je to vyzretá demokracia tam a jasným spôsobom sa Kurz tomu postavil, dal urobiť analýzu, skutočne my sme, ja som osobne bol v Rakúsku, bol som vo Viedni, bavili sme sa o tomto Marrákeši, bavil som sa osobne s pánom Strachem, rozoberali sme ten pakt, on mi konkrétne povedal, ktoré výhrady. Oni si dali urobiť jednu veľmi podrobnú právnu analýzu a platila to vláda a zistili, že naozaj 17 bodov z tohto, z tej, z tejto, z tohto paktu, z tejto analýzy zistili, zistila, že 17 bodov by im obmedzovalo, nejakým spôsobom narušovalo vlastnú autonómnu národnú možnosť sa rozhodnúť o veciach, ktoré proste týmto paktom by stratili. V tom pakte je veľmi veľakrát slovo, sme počuli, že to neni záväzné, že to je dobrovoľné, že to proste ničoho nezaväzuje, ale je tam nekonečne veľakrát spomenuté slovo povinnosť, čo treba všetko potom neskôr vykonať.
Viete, mne to pripadá tak, akože však podpíšte to, nebojte sa, veď o nič sa nejedná. A ja vám to priblížim na maďarskej saláme. Však nebojte sa, vyberte tú maďarskú salámu, dajte ju na stôl, my vám ju nezjeme. Teraz nevieme, čo máme robiť, vyložíme ju na stôl. Dajme dole len ten obal, ten celofán, však akože veď nejdeme vám jesť tú salámu, len ten celofán dáme dole, no tak dobre, tak strhneme ten celofán, však snáď nám ju nezjedia, ale celofán tak jesť nebudeme, tak dáme dole celofán. Prosím vás pekne, nebuďte trápni, tak tunák máte maďarskú salámu, my vám ju nezjeme, ale ten konček, ten, ten to železné, to želiezko, čo to sťahuje, ten koniec tej salámy, to treba len odstrihnúť, však to vyzerá negustiózne. Však dobre, tak to nikdy nejeme nikto, tak to odrežeme. No ale taká šupka tam je na tej saláme, vy vám, my sa vám tej salámy nedotkneme, len tú šupku ošúpeme až na koniec. Však šupku jesť nebude nikto, že? Tak to olúpeme všetko a zrazu zistíme, že dôjdeme na druhý deň a saláma zjedená.
Toto je typický príklad, ako s nami robia. Jedna, jeden krúžok po druhom. Najprv celofán, potom šupka, potom oceľové sťahovátko a potom zistíme, že, že sme stratili kompletne všetky kompetencie a nemôžeme už sa o ničom rozhodnúť, lebo už o nás rozhoduje niekto druhý. A takto to robia per parte so všetkým, či sa budeme baviť o adopciách detí homosexuálnymi pármi, či to bude čokoľvek, sobáše a ja neviem, čo všetko možné. Toto je jedno za druhým. Najprv dáme celofánik dole a potom už to budeme len takto krájať a zistíme, že už nemôžeme nič urobiť.
Keď také krajiny, ako je Rakúsko, Česko, Poľsko, najbližší susedia, Amerika, Izrael, Austrália, odmietnu tento pakt a my sa tu budeme biť do sŕdc a tuná sa dušovať, však o nič sa nejedná, len tomu Lajčáka tam vyšlime. Ja vám niečo poviem. Pán Lajčák je možno dobrý minister, ale hlavne je dobrý kariérny diplomat a tú diplomaciu a tú, to, tú kariéru by som hneď chcel vypichnúť, je hlavne výborná preňho. On toto pripravoval, sedel na dvoch stoličkách, čo je pre mňa neprípustné, lebo rok tu chýbal, druhí museli zaňho robiť, on si tam sedel na tom zadku a budoval si svoju kariéru. Miesto toho, aby sa staral o Slovensko, aby robil ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, tak on si budoval svoju kariéru v New Yorku a vo Washingtone. A to je pre mňa absolútne neprípustné. Nakoniec vytvoril túto vec, ktorú všetci odmietame, a my sa ešte máme cítiť ukrivdene alebo špatne. Nie. My sa máme cítiť špatne a on sa bude cítiť ukrivdene. Akonáhle jako, ako si to dovoľujeme v tomto parlamente xenofóbnom, v zlom, špatnom, hnusnom semeništi, ako si to dovoľujeme my to tunák odmietnuť. Čo, jak, jak sa mám pozrieť tým svojim, tým svojim divným chlebodarcom do ú..., do, do očí, keď, keď mu dali tento pokyn tohto paktu pripraviť a on to pripravil a teraz jeho vlastná krajina to nepodporí? Však my sme tu všetci blázni asi. Xenofóbia a pomaly fašisti. Nie, nie sme, len máme zdravý sedliacky rozum a chceme to odmietnuť.
Ja to odmietam nie kvôli tomu, že to odmieta Kotleba, alebo že to odmieta SNS, lebo si myslím, že je to správne odmietnuť. A správne je aj to, aby tam ten pán Lajčák v žiadnom prípade nešiel. A možno by bolo aj správne, keby podal demisiu.
Ďakujem, za mňa všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2018 11:04 - 11:04 hod.

Pčolinský Peter
Ospravedlňujem sa, ale nie je to procedurálny návrh, bol som len poprosený Slovenskou lesníckou komorou, ktorá teraz o dvanástej organizuje diskusiu o lesoch v zastúpení Slovenská lesnícka komora a Lesy Slovenskej republiky a TANAP, čiže poslanci sú všetci pozvaní.
V kinosále o 12.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 10:37 - 10:38 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja súhlasím v jednej veci s pánom poslancom Dostálom a to, že migrácia je všeobecným javom a má aj pozitívne účinky. Dneska je vo svete okolo 258 mil., to je odhadovaný počet migrantov, ktorí dneska by vytvorili v podstate piatu najľudnatejšiu krajinu sveta, a každý 29. človek na svete je dneska migrantom, ale my si musíme, my sa musíme spýtať, že prečo nám nestačia už existujúce platné medzinárodné dohody a konvencie a načo nám slúžia nezáväzné dohody a navyše s kontrolným grémiom.
My, ja, asi ja mám za to, že o migrantoch a o ľudských právach už je niekoľkokrát písané v rôznych konvenciách, napr. v konvencii z roku 1951, alebo v iných medzinárodných dohodách o ľudských právach, takže kompaktný pakt, tento Globálny pakt o migrácii my nemusíme podporovať a o migrantoch už je písaných niekde inde a ich práva sú aj tam dané.
Ďakujem.
Skryt prepis