Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 25.9.2019 18:05 - 18:07 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 25. septembra 2019. Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 129 platných. podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ladislava Duditša hlasovalo za 90, proti 14, zdržalo sa 25. Za Antona Dulaka hlasoval 1, proti 58, zdržalo sa 70. Libor Duľa - 78, 16, 35. Michal Ďuriš - 7, 52, 70. Boris Gerbery - 0, 57, 72. Martina Jánošíková - 37, 44, 48. Ladislav Juszkó - 45, 38, 46. Peter Kohút - 3, 53, 73. Štefan Kseňák - 2, 53, 74. Michal Matulník - 16, 50, 63. Peter Melicher - 69, 18, 42. Zuzana Pitoňáková - 3, 52, 74. Peter Straka - 113, 7, 9. Róbert Šorl - 43, 42, 44. Róbert Štefánik - 0, 56, 73. Slavomír Trnkócy - 1, 57, 71. Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolení : Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher. Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

25.9.2019 16:44 - 16:46 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1561). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní, výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:44 hod.

Kollár Boris
Pán Kotleba, ja som v tomto konzistentný a u nás máme etických otázkach voľnú ruku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, podľa mňa si dobre začal, len horšie si skončil. Celkom ma zaujalo to tvoje vyjadrenie, tie tvoje vyjadrenia, že čomu všetkému veríš. Poviem úprimne, celkom ma to prekvapilo, pretože už som čakal, že na konci povieš, že podporíš jeden z týchto návrhov. Ja osobne verím pomerne jednoduchším, teraz poviem, súvetiam. Ty si celkom logicky začal, len potom na môj vkus si príliš začal filozofovať a dal si do toho tebe vlastnú ultra liberálnu ideológiu, čo ti nevyčítam, lebo tak je to súčasť teba, je to súčasť aj v tej koalície, v ktorej si. Čiže ja to rešpektujem.
Ale chcel som ti len povedať, že pre mňa je to pomerne jednoduchšie rozhodovanie, pretože ja verím tomu, že každý človek a čo si uznal sám, od počatia je to človek. Každý človek má právo na život a nikto, nikto na tomto svete nemá právo rozhodovať o tom, či niekto zomrie alebo nezomrie. Nikto nemá právo vykonať nie zabitie. Je to vražda z môjho pohľadu. Samozrejme, nemusí so mnou súhlasiť.
To znamená, ja určite podporím všetky štyri tieto návrhy, pretože si myslím, že každý z týchto návrhov ide smerom, ktorý chráni život. Ale nevyčítam ti tvoje vystúpenie, práve naopak. Myslím si, že bolo najmä vecné, až na ten záver, kde už si trošku na môj vkus uletel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:12 - 18:12 hod.

Lukáč Jozef
Anka, chcem ti poďakovať za podporu týmto návrhom a zároveň chcem ti poďakovať za to, že dlhoročne sa venuješ tejto problematike a robíš všetko pre to, aby počet nenarodených detí bol čo najnižší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:08 - 18:08 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
V súvislosti s prerokovanou otázkou ochrany života by som chcel dodať takú doplňujúcu informáciu. Pred zhruba necelou hodinou bol zverejnený prieskum verejnej mienky, ktorý v septembri robil Focus, kde respondentom položili otázku, či si myslia, že by malo byť právo na ukončenie tehotenstva aj po zmonitorovaní tlkotu srdca v maternici. Z celkového počtu viac ako tisíc respondentov 31,3 % povedalo, že áno alebo skôr áno, 59,2 % respondentov povedalo, že nie alebo skôr nie, a 9,6 % nevedelo odpovedať. Tak len do kontextu tejto debaty v tom zmysle, že aké v septembri boli zhruba aktuálne postoje k tejto otázke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 16:48 - 16:50 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem citátom, ktorý všetci asi dobre poznáte, že všimol som si, že všetci, ktorí sú za potraty, tak sa už narodili.
Pán kolega, máte úplnú pravdu vo všetkom. Súhlasím s vami a je naozaj zarážajúce, že prečo tu nie sú tí, ktorí najviac mediálne vykrikovali, že oni to vyriešia, oni pripravia nejaký návrh zákona. Konkrétne mám na mysli najmä stranu SNS, ktorá sa hrdí tým, že chodí na pochody za život, pochod Hrdí na rodinu a rôzne ďalšie takéto akcie, ale do dnešného dňa nepredložili ten vlastný návrh zákona. Nie sú tu ani teraz, keď sa o tomto diskutuje, lebo ja by som očakával, že príde tu pán Danko, najväčší bojovník, a povie, že prečo sme nepredložili, a povie, že prečo sa nám nepáčia štyri rôzne návrhy zákonov k tejto téme a kedy predložíme alebo to vyriešime.
Lenže, samozrejme, pán Danko sa neriadi nejakým vnútorným presvedčením, ale riadi sa prieskumami, riadi sa marketingom a tieto jeho vyhlásenia k tejto téme sú pre mňa osobne len marketingovým tliachaním, lebo asi na to naši voliči berú. Bolo to dobre vidieť aj na pochode za život, keď pochod sa pohol a pán Danko rýchlo vybehol z Úradu vlády, kde čakal. Urobilo sa pár záberov, ako je na čele pochodu, a potom išiel naspäť niekde. Čiže úprimná snaha riešiť túto problematiku je v tejto sále teraz, nie pred kamerami, kde to sú len prázdne reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 15:51 - 15:53 hod.

Šebová Zuzana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1633. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 15:38 - 15:51 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, o čom je tento náš návrh zákona o ochrane života, ktorý sme predložili spolu s kolegom Lukáčom do parlamentu? Dovoľte, aby som vám to priblížil a demonštroval explicitne, využijem na to § 32 rokovacieho poriadku parlamentu ods. 3. (Rečník zapol zvukový záznam. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, viete, že podľa rokovacieho poriadku by ste to nemali používať.

Krajniak, Milan, poslanec NR SR
Pán podpredseda, ďakujem, že ste mi to chvíľku umožnili, ale podľa § 3 tohto, § 32 ods. 3 rokovacieho poriadku je zakázané vyhotovovať zvukový záznam, je zakázané vysielať prenos. Ja som odvysielal zvukový záznam tlkotu srdca malého bábätka v brušku mamy. To, čo sme práve počuli, bol tlkot srdca bábätka v brušku mamy.
To, že podľa našej ústavy je ľudský život hodný ochrany už od narodenia, to všetci veľmi dobre vieme. Vieme, že podľa našej ústavy je ľudský život hodný ochrany už od počatia. Ide o to, akej ochrany a aké práva dotknutých osôb máme pri tejto ochrane zvážiť.
Ako človek veriaci v Boha verím, že dotknutých osôb je celkovo šesť – otec, mama, dieťa, Otec, Syn a Duch svätý. To je moje presvedčenie, ktoré môžete, ale nemusíte rešpektovať.
Z právneho hľadiska je však nesporné, že tu zvažujeme práva otca, mamy a nenarodeného dieťaťa, čiže bábätka v brušku mamičky. Ktoré má mať prednosť? Ako by mali byť tieto práva spravodlivo vyvážené? Tehotná mamička sa k tejto otázke vie vyjadriť. Aj otec sa väčšinou vie vyjadriť, pokiaľ sa nestane to, že o tom ani nevie. Ale to bábätko v brušku sa vyjadriť nevie. Od narodenia až po smrť každý z nás môžeme hovoriť, môžeme plakať, môžeme sa smiať, môžeme kričať, ale toto všetko to bábätko v brušku nemôže. Jediným hlasom bábätka v brušku je jeho tlkot srdca, ktorý sme tu mali možnosť počuť.
Som presvedčený, že práve preto máme byť tým počuteľným hlasom bábätka v brušku my poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Som presvedčený, že bábätko v brušku si zaslúži ochranu minimálne od momentu, kedy na ultrazvuku vieme zmonitorovať tlkot srdca bábätka. A presne o tom tento náš návrh zákona je.
Dámy a páni, bábätko v brušku nie je vec. Berme na to ohľad. Ak zviera nie je vec, ako sme tu v parlamente schválili, tak chceme iba férovosť v tom, že ani bábätko v brušku nie je vec, s ktorou sa dá zachádzať podľa ľubovôle kohokoľvek, ako si to zmyslí.
Je podľa vás v poriadku, ak ochrana nenarodeného dieťaťa bábätka v brušku do 12. týždňa na Slovensku je menšia alebo maximálne porovnateľná ako právna ochrana zvieraťa? Čím je pre nás bábätko v brušku? Vecou, ktorou môže ktokoľvek disponovať čisto podľa vlastného uváženia? Podľa našej platnej legislatívy stačí na ukončenie tehotenstva do 12. týždňa iba žiadosť matky. Netreba uvádzať žiadne dôvody. Porovnajme si to. Viete, za akých okolností možno ukončiť život zvieraťa? Iba z presne vymedzených dôvodov, vymenujem:
1. Prípad krajnej núdze. Ak zviera niekoho ohrozuje. Ale bábätko v brušku neohrozuje nikoho.
2. Usmrtenie jatočného zvieraťa chovaného na chov. Tak k tomu asi netreba ďalej nič dodať.
3. Usmrtenie pokusného zvieraťa. Ani k tomu netreba nič dodávať.
4. Deratizácie. Ani k tomu netreba nič dodávať. Ani to sa bábätka v brušku netýka.
5. Ulovenie zvieraťa. Ale ani to sa bábätka v brušku netýka.
6. Usmrtenie nechceného zvieraťa, ak preň nevieme zabezpečiť starostlivosť. Ani to sa bábätka netýka, lebo my aj nechcenému bábätku vieme zabezpečiť starostlivosť a štát ju už dnes zabezpečuje a mnohé mimovládne organizácie ju zabezpečujú. Ako príklad uvádzam poradňu Alexis, ktorá sa venuje presne takýmto tehotným mamičkám v núdzi. A aj pán poslanec Krajčí bude predkladať pri tomto rokovaní návrh zákona, kde sa dá pomôcť týmto mamičkám, ktoré sa neočakávane ocitnú v stave, s ktorým si nevedia samé poradiť.
A ak všetky tieto dôvody, ktoré sa týkajú zvieraťa, by sme pominuli, tak potom je tam ešte siedmy dôvod – bezbolestné usmrtenie zvieraťa kvôli jeho zdravotnému stavu. Bezbolestné. Ale ani to sa netýka bábätka v brušku, dieťaťa.
Ako je to dnes na Slovensku s umelým ukončením tehotenstva do 12. týždňa? Je povolené, ak ide o nechcené tehotenstvo, aj keď preň vieme nájsť, pre to bábätko, náhradnú starostlivosť, hoci vieme, že tu máme hniezda záchrany, hoci vieme, že tu máme stovky manželských párov, ktoré čakajú na adopciu.
Pokiaľ ide o zásah do súkromia, na ktorý sa tiež mnohí odvolávajú v tomto prípade, že tu je právo na súkromie ženy, aj starostlivosť o zviera je nepochybne zásahom do súkromia. Ale ak máte doma šesťtýždňové šteniatko a súčasne ste v šiestom týždni tehotenstva, právne ťažšie je zbaviť sa toho šesťtýždňového šteniatka ako šesťtýždňového bábätka v brušku, ktoré presne od šiesteho týždňa je uňho zmonitorovateľný tep srdca a tlkot srdca vizuálne aj zvukovo. Inými slovami, malo by byť menej povinností spojených s uchovaním života šesťtýždňového bábätka v brušku alebo s ukončením života šesťtýždňového šteniatka? Podľa mňa by sme sa mohli nad tým zamyslieť a skúsiť s tým niečo urobiť.
Bábätko v brušku nie je vec. Ak uznáme to, že vecou nie je žiadne zviera, uznajme ako základ našej diskusie aspoň to, že ani bábätko v brušku nie je vec, s ktorou sa dá nakladať iba čisto podľa vlastného uváženia toho alebo ktorého človeka, ktorého sa toto rozhodnutie týka.
Uvediem ešte druhý príklad na porovnanie, ako k týmto veciam pristupujeme. V roku 1846 požiadal otrok afrického pôvodu Dred Scott žijúci v USA o svoju právnu ochranu s odôvodnením, ušiel svojmu majiteľovi a žiadal na Najvyššom súd Spojených štátov amerických o ochranu s odôvodnením, že je človek. A využil klauzulu, že všetci ľudia boli stvorení ako rovní a každý si zasluhuje rovnakú ochranu. Viete, ako rozhodol Najvyšší súd Spojených štátov? Po desiatich rokoch rozhodol, že tá klauzula, že Dred Scott je človek, sa na tento prípad nevzťahuje, pretože silnejšie je majetkové právo jeho majiteľa, to znamená jeho, ten, toho, ktorý ho vlastnil.
Neurobili sme trošku možno chybu aj v tomto prípade, že nezvažujeme úplne na tých spravodlivých vážkach ten pomer práv jednotlivých aktérov, jednotlivých osôb, ktoré do tohto rozhodovania zasahujú?
Jeden náš kolega, keď sme v kuloároch diskutovali o tomto našom návrhu, mi povedal, prečo chcete vy ženám do toho rozhodnutia zasahovať, veď tá žena sa o to bude musieť potom postarať. No ja si myslím, že o tom to práve je, že my muži tiež musíme priniesť svoj diel zodpovednosti. Pokiaľ viem, žiadne tehotenstvo, minimálne za posledných dvetisíc rokov, nevzniklo bez prispenia muža. A my muži máme niesť zodpovednosť za svoje činy a nevystaviť tú mamičku do úzkostného stavu, keď možno nevie, ako si s touto situáciou poradiť. Mali by sme byť pripravení jej pomáhať.
V čom je náš prístup zásadne iný, keď som použil ten príklad toho amerického ujdeného otroka, ako pred 150 rokmi v Amerike? Aký je rozdiel medzi argumentom, že otrokár má právo nakladať so svojím otrokom, čiže majetkom podľa vlastného uváženia, a argumentom, že matka má právo nakladať s bábätkom v brušku podľa svojho vlastného uváženia až do 12. týždňa? Mimochodom, a prečo do dvanásteho? Prečo do 84. dňa? Prečo nie do 87. alebo do 79.? V prípade tlkotu srdca máme jednoznačný argument viditeľný o tom, že táto bytosť je nepochybne ľudským tvorom, človekom, ktorého srdce tak, ako začalo biť, alebo preukázateľne, viditeľne vieme zmonitorovať, ako bije v šiestom týždni, bude biť až do jeho smrti a je jedno, či to bude rok alebo päťdesiat, alebo sto rokov po jeho počatí a po jeho narodení.
Spomeňme si, že aj čo sa týka otroctva, mnohí významní filozofi, vážení ľudia, vzdelaní ľudia, vysoko vzdelaní ľudia tvrdili, že v prípade otrokov sa na ľudské práva nemá celkom prihliadať, lebo to právo na vlastníctvo akosi prevažuje. Dneska už vieme, že sme sa mýlili. Čo ak sa mýlime aj my dnes?
Dámy a páni, bábätko v brušku nie je ani vec, ani majetok. Jediným hlasom bábätka v brušku je tlkot srdca, a preto by sme mali byť tu na tomto svete hlasom bábätiek v brušku my. Mali by sme sa ich zastať. Možno nie je v tomto parlamente zhoda na silnejšej ochrane počatého života priamo od počatia. Ale som presvedčený, že ak vezmeme súčasných 12 týždňov a vezmeme počatie, tak ten tlkot srdca bábätka je možno akceptovateľný kompromis, na čom by sa mohla zhodnúť väčšina tohto parlamentu. Môže to byť tým časovým momentom, kedy sa dohodneme, že od tohto momentu, od momentu tlkotu srdca bábätka, ktoré je zmonitorovateľné na ultrazvuku, si toto dieťa zaslúži vyššiu ochranu, než má dnes. Preto vás prosím o podporu tohto zákona o tlkote srdca.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 11:07 - 11:09 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, rodičia by mali mať právo, aby ich dieťa dostalo škôlku, v úvodzovkách. Ja s tým plne súhlasím, len od tejto reformnej koalície, ako sa nazývate, by som aj očakával finančné riešenie tohto problému, lebo keď som si prečítal napríklad stanovisko ministerstva financií, tak vyslovene vás tam v zmysle § 33, myslím, žiadajú, aby ste, aby ste špecifikovali výdavky nielen na rok, ale na najbližšie tri roky vzhľadom na to, že ide o pomerne veľké finančné prostriedky, ktoré budú musieť byť vynaložené.
Čiže ja súhlasím, rodičia by mali mať právo, resp. deti by mali mať miesto v škôlke, lebo vieme veľmi dobre, že je to najmä na západnom Slovensku veľmi veľký problém, nehovoriac o Bratislave, len mňa by naozaj zaujímalo, že ako, ako sa to bude financovať, z čoho sa to bude financovať, pretože keď si zoberiem materskú škôlku v našej obci, tak ona nedávno prebehla rekonštrukciou, keďže ide o, ja neviem, štyridsať – päťdesiatročnú budovu a v prípade, ak by došlo k zvýšeniu žiadostí, ja si neviem predstaviť, že kde by obec tieto deti umiestnila v rámci materskej škôlky, pretože kapacitne už na to priestory nemajú. To znamená, museli by urobiť nejakú prístavbu, len zase na to obec nemá peniaze ani tieto peniaze nevie odkiaľ čerpať.
Čiže na jednej strane okej, na druhej strane očakával by som od tejto, v úvodzovkách, reformnej koalície, že predstavia aj riešenie tohto, lebo predpokladám, že, aspoň sa tak tvárite, že máte všade odborníkov na všetko, to je super, len keď niečo robíte, tak urobte to celé.
Skryt prepis