Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2016 o 9:50 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2016 9:50 - 9:52 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Takže ja premostím z krokodílov na deti. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prečítam dôvodovú správu.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Zuzana Šebová a Boris Kollár.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku, ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku, súčasne vo výške 203,20 eura mesačne, s príspevkom na starostlivosť o dieťa, súčasne 280 eur mesačne.
Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom súkromnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona bude mať vplyv na verejné financie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať sociálny vplyv a nebude mať vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2016 9:29 - 9:31 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 139.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 18:56 - 18:57 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Mihál, na základnej škole na hodinách matematiky som driemal, pretože nezaujímalo ma to a ani som nechcel tomu porozumieť. Na strednej škole som mal ten istý problém. Strašne ma nudila matematika. Na vysokej škole to bol zase finančný manažment. Nerozumel som mu, nechápal som ho, nechcel som ho chápať. Z podobných rozpráv odborných mám občas rovnaký pocit, keďže nie veľmi rozumiem týmto odborným témam. Tak sa mi to nechce počúvať. Ale ja som si naozaj dal námahu vás veľmi pozorne vypočuť a musím povedať, že porozumel som vám. Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh. Som presvedčený o tom, že ste naozaj odborník na danú oblasť.
Mňa len napadli dve také otázky úplne jednoduché. Čiže v každom prípade veľmi dobre ste to vysvetlili, porozumel som tomu, rád to podporím, pretože si myslím, že je to dobrá vec, že ste ma presvedčili. A mám len dve otázky. Z nich prvá otázka je, že zhruba o akú veľkú skupinu ľudí sa jedná, že zhruba o akom počte ľudí sa bavíme, a druhá otázka, aký je zhruba dopad na štátny rozpočet. Mne ide len o tieto dve čísla tak pre moju zaujímavosť, o to, že zhruba o čom sa bavíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 17:05 - 17:06 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Hrnko, musím povedať, že s vami hlboko súhlasím vo vašej obhajobe tajnej voľby, tak ako ste ju pomenovali, že tajná voľba má chrániť slobodu tých, ktorí volia pred nejakým diktovaním straníckych sekretariátov. Dúfam len, že pri najbližšom odvolávaní ministra vnútra alebo vlády budete tiež presadzovať tajnú voľbu, aby náhodou sa necítili niektorí členovia vládnej koalície ustrkovaní svojimi tajnými sekretariátmi a odporúčaniami. Ale každopádne v tomto s vami súhlasím (potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 16:03 - 16:05 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Za náš klub môžem povedať, že my tento návrh posunieme do druhého čítania, ale už tu bolo viackrát spomínané, že bude tam potrebné dopracovať nejaké veci, ale každopádne mali by sme všetci pracovať na tom, aby samospráva bola čo najviac otvorená pre občana.
Taktiež ja súhlasím s kolegom Viskupičom v otázke participatívnych rozpočtov. Je to veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá v mnohých mestách aj v iných krajinách Európy a sveta celkom dobre funguje a zapája tých ľudí do diania v samospráve. Bohužiaľ, ja mám tie skúsenosti, síce pani Vaľová tvrdí že v Humennom je to všetko okej, čo vôbec nespochybňujem, ale sú aj obce a mestá, kde práve tí menej osvietení predstavitelia týchto obcí a miest si vykladajú častokrát zákon po svojom. Čiže bolo by dobré viac angažovať našich občanov, aby sa viac začali o to zaujímať, pretože potom, však vidíme to sami na účasti v komunálnych voľbách, ale aj vo voľbách do VÚC, že tá účasť je katastrofálna, ľudia úplne kašlú na miestnu politiku alebo na regionálnu politiku a nezaujímajú sa o to, ale, samozrejme, ľahšie je nadávať doma alebo v krčme pri pive.
Každopádne vidím tam aj ja nejaké chýbajúce veci, ktoré je nutné zapracovať do tohto návrhu, ale predpokladám, že tento návrh by mohol byť posunutý ďalej a už pozmeňovákmi to vypracujeme do podoby takej, aby to bolo prijateľné aj pre kolegov z koalície.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 16.6.2016 14:13 - 14:13 hod.

Štarchoň Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 16:48 - 16:50 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Chcem sa stotožniť s vystúpením pána Mihála, ale cez to všetko by som rád ešte podotkol, že som zachytil v tej správe navýšenie nákladov správneho fondu o 24 mil. a osobne mi chýba údaj, kam išli peniaze z navýšenia. Náklady sú aj tak dosť vysoké a u nás sú tie náklady 1,72 % z príjmov a dokonca sa vyberá až 24, ale nepoužije a nevyčerpá sa všetko. A keď si zoberieme porovnanie s Českom, s Českou republikou, tak v Českej republike je podstatne vyšší výber, úspešnejší sú Češi a majú Češi ale aj jasnú štruktúru pohľadávok. To mi chýba. Tam je silná absencia a toto je priestor na korupciu. Ja teraz nenapádam pána generálneho riaditeľa poisťovne, určite nie. Ale tunak ja vidím možnosť veľkej korupcie pri predávaní pohľadávok, ktoré môžu byť nedobytné, môžu byť veľmi bonitné a pokiaľ máme informácie, tak Sociálna poisťovňa veľmi často tieto pohľadávky predáva s diskontom a keď sa predávajú s diskontom a sú bonitné, tak tunak je veľká možnosť nejakej neskoršej korupcie. Ešte raz. Nikoho z toho neobviňujem.
A ešte chcem upozorniť, že Češi oproti nám majú náklady len 1,36, 1,36 % oproti našich 1,72. Za posledné tri roky znížili náklady o 350 mil. českých korún, čo si myslím, že je veľká úspora a mám pocit, že by sme sa aj my mohli na toto pozrieť u nás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:29 - 10:31 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja na margo vystúpenia pani kolegyne, v mnohom jej musím dať za pravdu. Ja som totižto mal vždy problém s autoritami, ale spomínam si na svoju učiteľku matematiky pani Valiku Závadskú, ktorá keď vošla do triedy, tak som sa ani nepohol. Kedysi totižto, a to ja zase som, som síce Husákovo dieťa, ale drvivá väčšina môjho života už nebola v socializme, takže ja si veľmi dobre spomínam, že ešte v tých 90. rokoch, respektíve do roku 2000 mali študenti obrovský rešpekt pred učiteľmi. Dnes ten rešpekt absolútne chýba, úplne absentuje. Ako príklad môžem uviesť moju mamu, ktorá učila 35 rokov na strednej škole. To postavenie učiteľa je naozaj dnes, bohužiaľ, teraz myslím učiteľa základnej školy, nebavíme sa o vysokoškolských pedagógoch, ale postavenie učiteľa najmä na základných školách je dnes na úrovni robotníka so základným vzdelaním. Dnes sa naňho takto akože pozerá spoločnosť. Čiže tá atraktivita toho povolania učiteľa dnes už úplne chýba. Čiže je veľmi potrebné prinavrátiť dôstojnosť učiteľom základných a stredných škôl, pretože to vzdelanie je nesmierne dôležité pre budúcnosť našej krajiny.
A nedávno som tiež bol na jednej takej akcii, kde som stretol zhodou okolností riaditeľa svojho gymnázia, ktorý sa mi sťažoval, že úroveň toho školstva upadá. On síce robí, čo môže, ale niekedy má zviazané ruky práve kvôli legislatíve. To len pre pána ministra, veľmi im vadí normatív na jedného žiaka, že to považujú za obrovský problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:28 - 10:29 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja by som len chcel možno povedať jednu malú poznámku a to, že väčšina z nás, ako tu sedíme, sme produktom socialistického systému vzdelávania. Napriek tomu si nemyslím, že by sme mali byť nejakým spôsobom menejcenný. To je len poznámka k doterajším priebehom v rámci tejto diskusie.
Zároveň tu padol taký názor, že naozaj treba zmeniť systém financovania. Áno, môžeme hovoriť o celkovom systéme vzdelávania, ktorý by sa mal meniť, ale pokiaľ spoločenská atraktivita školstva a povolania učiteľ bude taká, aká v súčasnosti je, žiaden systém sa zmeniť nedokáže. Môžeme polemizovať o tom, čo treba skôr urobiť, ale z môjho pohľadu naozaj aj odmeňovanie v tomto smere je viac než nevyhnutné, aby sa zmenilo a hlavne nastavili sa tie podmienky tak, ktoré budú zárodkom možno budúcich systémových zmien v rámci celého vzdelávania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:06 - 10:08 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ja by som chcela reagovať na jedno konkrétne, na jednu konkrétnu pasáž toho vystúpenia. Bezpochyby súhlasím s tým, že treba rešpektovať individuálne osobitosti žiaka a v tomto bode by som si dovolila podať informáciu takpovediac z prvej ruky, pretože okrem iných predmetov, ktoré som prednášala na vysokej škole, bola práve metodológia výučby anglického jazyka a všeobecná metodológia, to znamená, ako vyučovať. Pripravovali sme budúcich pedagógov a z tých skúseností, ktoré sú relatívne čerstvé, vám môžem potvrdiť a ubezpečiť vás, že dneska naozaj tí pedagógovia sú vychovávaní, naši odchovanci, a profil absolventov je taký, že držia krok s dobou, definitívne rešpektujú všetky individuálne osobitosti, veľa sa hovorí o personalizovanom vyučovaní. To znamená, že napríklad teórie, ktoré vy ste tu tak možno vo všeobecných intenciách načrtli, ako piaget, predoperačné štádium formálne konkrétnych operácií, to všetko sa rešpektuje, pretransformuváva do toho učiteľského povolania.
Ja si dovolím znova opakovať to, čo som aj včera povedala, že všetko to začína a končí pri peniazoch. Pretože tá motivácia učiteľa, myslím si, že to neni problém v tom, že naše školstvo by bolo nekvalitné. Bolo už od nepamäti známe, že naše školstvo, naši ľudia boli tí, ktorí mali veľmi dobré vedomosti. Problém je to, že keď pedagóg nie je ohodnotený a to je to, čo som včera tiež vyslovila v rámci faktickej, tak už len keď si zoberieme Maslowovu hierarchiu potrieb, keď nie je motivácia, tak tam nie je ani vôľa, hej. Myslím si, že tak isto ako to ohodnotenie finančné, tak isto ide ruka v ruka aj materiálno-technické vybavenie našich škôl na úrovni základných, stredných, vysokých a toto všetko vo finále spôsobuje, že tá situácia je taká, aká je. Čiže prioritne, ja si myslím, že nie je o tom, alebo nie je potrebné sa baviť o kvalite ako lepšie vzdelávať, ako držať krok s dobou, pretože ju držíme, ale skôr o tom ohodnotení.
Ďakujem.
Skryt prepis