Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.3.2023 o 9:06 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2023 9:06 - 9:07 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani kolegyňa, páni kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spravodajskú správu. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona pod tlačou 1468. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel jeho navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023. Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 18:22 - 18:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1370. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výboru prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.3.2023 18:16 - 18:18 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1368. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 15:32 - 15:34 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Valášek, kolega, pre mňa je zlé ak sa stavia človek proti človeku, ak nie sme tolerantní, ak súdime. Beriem každého jedného človeka ako ľudskú bytosť s dôstojnosťou, ktorá jej patrí. Nebudem reagovať na predkladaný zákon a rozoberať motivácie predkladateľov, lebo nemám o ich motivácii vysokú mienku. Ale ty si sa kolega dotkol aj Anky Záborskej a hodil si ju do toho istého súdka a zamrzelo ma to. Pretože ak si narážal na konkrétne na zákon o rodnom čísle, tak myslím si, že by sme sa mali držať striktne faktov. Fakty predkladateľka zdôvodnila a hovorila aj o tom, že podľa pohlavia delíme ľudí na mužov a ženy v súvislosti s občianskym preukazom a na nich sa potom viažu ďalšie zákony. Skorší odchod do dôchodku, nemožnosť pre ženy dvíhať ťažšie bremená v práci atď., atď. Je to naviazané na kopec iných zákonov a spôsobí to obrovské problémy. Preto by sa číslo v občianskom nemalo meniť ako si kto zmysli, ale na základe toho aké sú chromozómy XX alebo XY. Opakujem, že som tolerantný k človeku ako božiemu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.3.2023 11:58 - 11:58 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem za slovo. Kolegovia z Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ pripomínam, že teraz bude zasadnutie výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.3.2023 10:43 - 10:44 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1494. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1562 z 27. februára 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023. Prosím, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:32 - 10:32 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem, Janka, za tento návrh. Myslím si, že aj tieto deti sa potrebujú jednoznačne hýbať, lebo to im spôsobuje tiež dobrú emóciu. Vidíme to, veľmi dobré príklady z praxe máme už práve v programe Tréneri v škole, kde vlastne je tandemová výuka čisto na hodinách telesnej výchovy a vidíme, že tieto deti naozaj sa zapájajú, dostávajú tam pozitívnu emóciu samozrejme a tí spolužiaci im držia palce veľakrát, aby prekonali určité prekážky, takže sa integrujú spoločne a si myslím, že jednoznačne podporím teda túto novelu a budem za to hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:23 - 10:24 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za faktické poznámky. Som presvedčená, že všetci tí, ktorí sa s týmito ľuďmi stretávame a s týmito deťmi a sme trošku iné, tak vieme, o čo ide. Možno je dobré a potrebné o tom oveľa viacej hovoriť aj veľmi konkrétne, aby sme teda ozrejmili tú potrebu naozaj tú potrebu takého naozaj proľudského prístupu, aby sme naozaj ponúkali a dávali možnosť využívať služby a pomoc tak a v takom čase a na takom čase, kedy je naozaj najviac potrebná s prihliadnutím na to najlepšie dobro.
Chcem vám všetkým poďakovať za faktické poznámky aj za upozornenie pána Habánika. Janka, nápodobne, veľmi pekne ti ďakujem za všetko, čo robíš, za tvoju prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:20 - 10:21 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým predkladateľom tohto zákona, pretože je veľmi dôležitý. Na Slovensku platí povinná školská dochádza aj pre deti so zdravotným znevýhodnením a znamená to, že školy by mali byť pripravené vzdelávať aj tieto deti a ponúkať im potrebnú pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov. Väčšina žiakov so zdravotným znevýhodnením sa dnes učí v špeciálnych školách, no trendom je integrovať ich čoraz častejšie do bežných materských a základných škôl. A tu je okrem hlavného pedagóga veľmi dôležitý aj pedagogický a osobný asistent. Ja si myslím, že pomoc osobného asistenta je dôležitá a neoceniteľná.
Takže ešte raz ďakujem a verím, že to vyjde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 10:17 - 10:18 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Presne tak, Lucka, ako si povedala, tento zákon a najmä spôsob, akým sa vykladá a uplatňuje aj samotným ministerstvom je, bohužiaľ, typickým príkladom rezortizmu, ktorý máme stále na Slovensku veľmi rozmohnutý, a je príkladom tunelovitého vnímania sveta prostredníctvom veľmi úzkeho okruhu faktorov, cez ktoré sa pozeráme na svet, a preto si myslím, že keď teda, keď nie je možné, aby úrad práce vykladal a aplikoval zákon rozumne, racionálne a zmysluplne a napríklad sa tvári, že dieťa zrazu prestane potrebovať všetky samoobslužné úkony akonáhle prekročí prah školy, na čo odkazuje asi § 21 ods. 4 tohoto zákona, na ktorý chcem aj touto cestou upozorniť, aby ste sa s ním vysporiadali, ak teda ste sa náhodou ešte nevysporiadali, tak, bohužiaľ, Národná rada musí zakročiť a musí takto priamo explicitne všetko do zákona písať, čo považujem za veľmi veľkú škodu, lebo potom máme veľmi široké a rozsiahle predpisy.
Samozrejme, návrh zákona podporím a v danej situácii a v danom stave ho považujem za potrebný.
Skryt prepis