Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.2.2022 o 10:42 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:42 - 10:43 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem za úprimný prejav, za seba môžem povedať, že túto reformu podporím, či už v prvom alebo v druhom čítaní a moju plnú dôveru má premiér a ministerka. Ja mám niekedy pocit, že na Slovensku my všetci chceme reformy, všetci chápeme, že treba zmenu. Ale my chcem tú čokoládu bez cukru, chceme tú kávu bez kofeínu a chcem vyhrať maratón bez toho, aby sme to museli zabehať. Pretože či to už je súdna reforma, alebo reforma zdravotníctva, tak stále sú tam tie isté argumenty, že všetci vieme, že ten systém nijako nefunguje, všetci vieme že ho treba zmeniť a zmena bolí a ako náhle sa rozmýšľa o presunutí nemocnice, alebo súdu, tak všetci začnú protestovať, pretože ako keby je prvoradé, aby ten súd, alebo nemocnica boli práve v mojej obci alebo v mojom meste a druhoradé je, či ten súd, alebo nemocnica pracujú kvalitne, či tá zdravotná starostlivosť je dobá, či ten sudca je kompetentný a odborný ako kebyže do toho, na ten súd a do tej nemocnice chodíme každý týždeň. Takže ja verím, že pokiaľ budú aj tie zmeny a presne sú to dobre od komunikované tak táto reforma, prejde, verím, že v druhom čítaní sa tie pripomienky rôznych koaličných strán vyriešia, pretože naozaj táto vláda má mandát, na to aby robila zmeny. A už dnes je neskoro a pokiaľ sa kvôli nejakým malichernostiam alebo politikárčeniu tieto reformy neschvália, tak budúce generácie nám to veľmi nepekne odplatia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:34 - 10:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Milé kolegyne, milí kolegovia, vážená pani ministerka, ja budem veľmi krátky, ale chcem povedať veľmi dôležitú vec, ktorá mňa trápi. V prvom rade súdna mapa naozaj je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležitá. To nikto z nás z koalície nespochybňuje. Je to aj téma, ktorej sa budú chytať opoziční poslanci zase a budú z toho vytvárať škandály, ako chceme zničiť súdy, ako chceme ľuďom urobiť zle, ako chceme ľuďom strápniť a strpčiť život, pretože chudáci budú musieť chodiť 60, 100 kilometrov niekde za súdom. No viete, človek sa koľkokrát za život súdi? Koľkokrát ide človek za život na súd? Nechodí každý deň, nechodí každý mesiac, nechodí každý rok. Toto nie je ten problém.
Ale ja som rád, pani ministerka, že teraz sedíte tu vedľa mňa, lebo súdna mapa je dôležitá, ale čo je pre mňa dôležité. Ja vás chcem aj takto poprosiť, aby sme mali morálne čistých sudcov. My môžme spraviť akúkoľvek súdnu mapu, keď stále na súdoch sú skorumpovaní a stále sú tam skorumpovaní sudcovia, ktorí dostávajú peniaze, prostredníctvom prostredníkov dostane peniaze a rozhodne tak ako mu to biznis sudcovský dovolí. Toto je hlavná téma pre mňa a podľa mňa ste mali riešiť toto ako prvé a nie súdnu mapu, ale to ako zabezpečiť, aby sudcovia neboli skorumpovaní. Teraz kýva pán Ferenčák hlavou, ale vy ste, pán Ferenčák, vaša vláda, vy ste zabezpečili to, že tu sudcovia korumpujú, pán Ferenčák. Darmo vy budete kývať hlavou, darmo mi budete ukazovať, že som hlupák. Robert Fico a jeho vláda za dvanásť rokov tu spravili zo súdnictva skorumpovanú, neskutočnú finančnú záležitosť, kde si sudcovia robia čo chcú. A ja by som vás poprosil, pani sudkyňa, aby, pani sudkyňa, prepáčte, pani ministerka, aby ste naozaj svojim vplyvom urobili to, aby sa títo sudcovia báli svojich rozhodnutí, aby sa báli rozhodnúť zle, aby sa báli rozhodovať, ako proti spravodlivosti.
A preto som sem prišiel, pretože ja súdnu mapu svojim spôsobom veľmi podporujem, mám tam výhrady aj ja. Lebo ako povedala tuna moja kolegyňa Garstková, naozaj tá súdna mapa je potrebná, je potrebné to zhutniť, aby, aby sa naozaj tie súdy konali, aby tí ľudia nečakali, aby to bolo, aby to bolo naozaj priechodné aj zmenežované všetky tie súdy. A na záver ešte raz. Prosím vás pekne, urobme táto koalícia poriadok v súdnictve, urobme to spôsobom takým, nech tí sudcovia nie sú beztrestní, nech to nie sú bohovia, ktorí si budú rozhodovať, ako oni chcú a občan, tak ten je na konci a keď nemáš peniaze, tak je to strašné.
Poviem vám jeden príklad. Jeden príklad. Jeden notár z nemenovaného okresu, mal som s ním stretnutie pred týždňom, tak mi rozprával, že chcel som ísť za sudcom, ale povedali mi, aby som už nešiel, že protistrana tam už bola, že protistrana tam už bola za tým sudcom, takže nemám ani zbytočne chodiť. Kde sme sa to dostali? Kde sme, keď si, keď si normálny obyčajný človek nemôže vymôcť svoje právo na súde, pretože sudca rozhodne tak ako je zaplatený.
Takže pani ministerka, ja budem veľmi rád, keď prídete v čo najkratšom čase s tým, aby sme ukázali týmto sudcom, že sa oni majú báť svojich odporných nespravodlivých rozhodnutí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:32 - 10:33 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja by som chcela ešte na záver zdôrazniť, že reformu alebo súdnu mapu považujem za potrebnú a kto tvrdí opak, tak je buď dezorientovaný alebo klame. Z pohľadu občana je potrebné skrátiť súdne konania, zúžiť priestor na korupciu vytvorením podmienok na skutočne náhodný výber sudcov, zvýšiť špecializáciu sudcov na jednotlivé agendy a tým aj zvýšiť kvalitu rozhodnutí a z pohľadu súdov je potrebné zlepšiť podmienky pre prácu sudcov a automatizovať procesy, budovať informačnú bázu. Ja vás chcem možno pani ministerka ešte poprosiť, ak by ste mohli tuná kolegom všetkým vysvetliť význam slova pracovisko pod nejakým okresným súdom čo to znamená, aby to pochopili, lebo myslím, že mnohí nepochopili čo vlastne sa myslí pod tým, že pod niektorým okresným súdom vznikne samostatné pracovisko, aká bude jeho náplň, ako to bude fungovať. Takže myslím, že toto by bolo na mieste, ak by ste ešte poriadne vysvetlili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:28 - 10:29 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za rozpravu. Keď som si vypočul vašu rozpravu a rozpravu pána Ferenčáka, tak faktov, čo sa týka faktov, tak bola skoro zhodná, takže asi to je o faktoch a nie o politike. Aj keď ste v komunále zrejme súperi, tak tu hovoríte detto o tom istom a tak ako hovorila aj pani kolegyňa alebo tak jak sa pýtal pán Ferenčák, aby som vystúpil s niečím čo bude, tak s tým sa nedá ešte vystúpiť pokiaľ nie je hotové všetko, tak jak keby nebolo hotové nič. Ja len apelujem na to, že keď ten pozmeňovák bude hotový, aby to nedošlo do Národnej rady na poslednú chvíľu, aby si to nemal čas hoc kto preštudovať, takže ja len apelujem na to, že keď pozmeňovák bude, nech to už ide do výborov a nech je dostatočne časový priestor na to, aby sa s tým mohol oboznámiť každý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:19 - 10:27 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 10:19 - 10:27 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, reformu súdnictva a jej novú časť súdnu mapu
považujem za veľmi dôležitú. Ciele, ktoré majú byť reformou dosiahnuté, teda umožnenie špecializácie sudcov so zámerom zvýšenia kvality, efektivity a rýchlosti konania súdov a zvýšenie odolnosti voči korupčnému správaniu zavedením kritéria minimálne troch špecializovaných sudcov vstupujúcich do náhodného výberu, Slovensko akútne potrebuje. Problematický je však samotný návrh ako tieto ciele dosiahnuť. Medzi päť hlavných ukazovateľov pre tvorbu súdnej mapy ste zadefinovali v materiáli Od Tatier k Dunaju: reálnu zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy, veľkosť obvodu podľa nápadu, počet obyvateľov, potrebný počet sudcov, produktivita sudcov, blízkosť iných orgánov štátnej správy. V rozprave sa budem sústrediť na niektoré z nich, predovšetkým vo väzbe na región, v ktorom pôsobím, teda na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Poprad, ktorých sa zmeny navrhované v reforme výrazne dotýkajú. Ešte v októbri som Vás pani ministerka listom kontaktovala a vyjadrila som nesúhlas a znepokojenie s navrhovanou 3. verziou súdnej mapy. V tomto liste som Vám uviedla porovnania v rámci nápadov na súd, konkrétne Okresný súd Kežmarok a Okresný súd Stará Ľubovňa. Zhrniem to ešte raz.
Okresný súd Kežmarok má v agende občianskoprávnych vecí o 77 % vyšší nápad ako Okresný súd Stará Ľubovňa, v agende rodinných vecí o 25 % a v trestnej agende vecí o 78 %. Celkový nápad vo všetkých agendách je v okrese Kežmarok v porovnaní s okresom Stará Ľubovňa vyšší o 57 % a vyššia je aj súdivosť obyvateľov, počet vecí na 1000 obyvateľov. V okrese Kežmarok predstavuje hodnotu 43,5 a v okrese Stará Ľubovňa 38,2. Údaje sú z dokumentu "Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy z decembra 2020. Údaje doplním aktuálnou štatistikou kriminality za obdobie január až august 2021. Okres Kežmarok má v tomto období o 77 % vyšší nápad v trestnej agende oproti okresu Stará Ľubovňa. Podľa môjho názoru je dôležitým faktorom pri zachovaní pracoviska súdu aj skladba obyvateľstva, počet obyvateľov a predpokladaný budúci demografický vývoj, kde okres Kežmarok má o 40 % vyšší počet obyvateľov ako okres Stará Ľubovňa čiže 76 165 vs 54 054 je údaj k 31. 12. 2020. Okres Kežmarok má dlhodobo jeden z najvyšších prírastkov obyvateľstva v rámci Kežmarku 2,8 násobne vyšší ako okres Stará Ľubovňa, sumárny údaj je za roky 1993 - 2020 a veková štruktúra obyvateľov napovedá, že tento trend bude naďalej pretrvávať. 24 % obyvateľov mladších ako 15 rokov v okrese Kežmarok vs 20 % v okrese Stará Ľubovňa , údaj je taktiež k decembru 2020.
Berúc do úvahy iba dopravnú dostupnosť má Okresný súd Kežmarok jedinečnú polohu. Vo Vašom návrhu a návrhu Vašich odborníkov v druhom kole reformy súdnej mapy je uvedené, že: „Z hľadiska použitých kritérií by však v navrhovanom samostatnom súdnom obvode Stará Ľubovňa, Kežmarok vychádzalo vhodnejšie centrum mesto Kežmarok pre svoju polohu aj infraštruktúru“. Sídlo Okresného súdu Kežmarok sa nachádza v strede medzi sídlami Okresného súdu Poprad a Okresného súdu Stará Ľubovňa a z hľadiska dostupnosti hromadnou dopravou zo všetkých obcí v novom súdnom obvode Okresného súdu Poprad má najideálnejšiu polohu. Dávam Vám do pozornosti, že mnohí obyvatelia obcí v okrese Kežmarok nemajú priame spojenie s Popradom a ani s Vami navrhovaným pracoviskom v Starej Ľubovni. Tento región patrí k najmenej rozvinutým, čo má výrazný dopad aj na možnosti mobility jeho obyvateľov prípadne na možnosti využívať on-line pojednávania, ktoré nemôžu byť pri návrhu novej súdnej mapy opomenuté. Dôležitý je aj fakt, že rovnako Okresný súd Kežmarok ako aj Okresná prokuratúra Kežmarok majú veľkorysé priestorové kapacity vhodné aj na prípadné rozšírenie do budúcnosti. Budova Okresného súdu Kežmarok prešla kompletnou rekonštrukciou strechy, pozostáva z 3 podlaží a má úžitkovú plochu 1 057 m2. Okresný súd Kežmarok disponuje piatimi pojednávacími miestnosťami.
Budova Okresnej prokuratúry prešla zo starých nevyhovujúcich priestorov do novo postavenej budovy skolaudovanej na prelome rokov 2011 a 2012. Krajská prokuratúra, ktorá sa roky usilovala o dosiahnutie tohto stavu s tak obsiahlou vybavenosťou infraštruktúry ako je Okresná prokuratúra Kežmarok a myslím, že nám ju nie jedna prokuratúra z hľadiska priestorov závidí. Tu si dovolím podotknúť ešte jednu skutočnosť, Okresný súd Kežmarok sa ako jeden z prvých súdov na Slovensku zapojil do pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde tzv. Cochemska prax pre obvody Okresných súdov v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie
===== ... programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na vytvorenie vhodných podmienok pre vybavovanie rodinných sporov na súde, takzvaná Cochemska prax, pre obvody okresných súdov v Poprade, Kežmarku a v Starej Ľubovni. Keď to zhrniem, zväčšovanie obvodov považujem z viacerých dôvodov za dobrú a potrebnú myšlienku. Rušenie pracoviska súdu v Kežmarku, respektíve jeho zachovanie a začlenenie pod Okresný súd Stará Ľubovňa je však z hľadiska predložených argumentov neobhájiteľná a navodzuje dojem nie odborného, ale politického rozhodnutia.
Viete, aká je ďalšia moja požiadavka v rámci tohto návrhu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, bavili sme sa o tom u nás na klube, a to, že kde je súd alebo jeho pracovisko, by mala byť zachovaná aj prokuratúra tak na okresnej, ako aj krajskej úrovni. Zrušením Okresnej prokuratúry Kežmarok by nepochybne došlo k celkovému predĺženiu konaní pri realizácií úkonov v rámci služobnej pohotovosti, ktoré sú pri vyššie špecifikovaných úkonoch časovo limitované. Zároveň by takéto zrušenie mohlo mať negatívny dopad aj na výkon dozorovej činnosti prokurátora, nakoľko množstvo konkrétnych vyšetrovacích úkonov si vyžaduje ich realizáciu operatívnym spôsobom s príslušnými vyšetrovateľmi a poverenými príslušníkmi Policajného zboru v obvode okresu Kežmarok.
V územnom obvode Kežmarok pôsobí Odbor kriminálnej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, čo v súčasných podmienkach okresu Kežmarok vo vzťahu k Okresnej prokuratúre Kežmarok a k Okresnému súdu Kežmarok možno považovať za vyhovujúce. Na základe vyššie uvedených argumentov si neviem predstaviť relevantné dôvody, aby okres Kežmarok ostal aj bez prokuratúry.
Mrzí ma však jedna vec, pani ministerka, že ste si od októbra nenašli čas a nenavštívili ste Okresný súd Kežmarok, tak ako ste mi to niekoľkokrát sľúbili a rovnako ste ani mne žiaľ do dnešného dňa na môj list neodpovedali. Napriek všetkému uvedenému, tento Váš návrh zákona posuniem do druhého čítania, kde bude vytvorený priestor na pozmeňovací návrh, ktorý už predbežne je v rokovaní a kde očakávam, že sa s mojimi pripomienkami vysporiadate tak, že bude zachovaný Okresný súd Kežmarok, prípadne zachované pracovisko súdu v Kežmarku spadajúce, spolu s pracoviskom v Starej Ľubovni pod Okresný súd Poprad. V opačnom prípade nebudem môcť tento návrh podporiť. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:10 - 10:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem reagovať na vás a zároveň na pána Schlosára týmto, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je už prekonaná, že vlastne tie okresné súdy ostanú v každom okresnom meste. Čo je...
===== Ďakujem, budem reagovať na vás a zároveň aj na pána Schlosára týmto, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je už prekonaná. Vlastne, že tie ostatné súdy ostanú v každom okresnom meste. Čo je dôležité, aká agenda tam bude, aká agenda bude v tých okresoch lebo na to je naviazaná napríklad aj prokuratúra. Tam platí podľa zákona o prokuratúre podľa 39 ods. 2´, že sídla a územné obvody ostatných prokuratúr teda okresných, krajských sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov ak tento zákon neustanovuje inak. V krátkosti, 80 percent agendy prokuratúry tvorí trestná agenda a pokiaľ by v nejakom ani nie sídle ale pracovisku toho okresného súdu nebol nejaký trestný senát tak nemá význam, aby tam bola aj tá prokuratúra. Takže, toto sú také dôležité veci z tohto pohľadu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 10:10 - 10:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem reagovať na vás a zároveň na pána Schlosára týmto, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je už prekonaná, že vlastne tie okresné súdy ostanú v každom okresnom meste. Čo je...
===== Ďakujem, budem reagovať na vás a zároveň aj na pána Schlosára týmto, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktorá je už prekonaná. Vlastne, že tie ostatné súdy ostanú v každom okresnom meste. Čo je dôležité, aká agenda tam bude, aká agenda bude v tých okresoch lebo na to je naviazaná napríklad aj prokuratúra. Tam platí podľa zákona o prokuratúre podľa 39 ods. 2´, že sídla a územné obvody ostatných prokuratúr teda okresných, krajských sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov ak tento zákon neustanovuje inak. V krátkosti, 80 percent agendy prokuratúry tvorí trestná agenda a pokiaľ by v nejakom ani nie sídle ale pracovisku toho okresného súdu nebol nejaký trestný senát tak nemá význam, aby tam bola aj tá prokuratúra. Takže, toto sú také dôležité veci z tohto pohľadu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 9:51 - 9:52 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. V dôvodovej správe je napísané, že návrh zákona je zároveň implementačným opatrením komponentu č. 15 z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. To na margo toho, že niektoré výhrady, ktoré ste uvádzali už sú de facto prekonané čo vzhľadom na to, že legislatívny proces je taký aký je, tak do Národnej rady môže dôjsť len taký návrh zákona, teda taký vládny návrh zákona, ktorý prešiel vládou a na vládu môže ísť len taký návrh zákona, ktorý prešiel cez MPK. Takže v zmysle toho opatrenia sú tam nejaké lehoty, takže takýto návrh zákona prišiel do Národnej rady a môžem vás ubezpečiť, že v rámci koalície vedieme dosť podstatné rokovania o konečnom návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.2.2022 9:32 - 9:33 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis