Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.2.2021 o 15:08 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.2.2021 15:08 - 15:08 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem pekne. Prosím všetkých členov ústavnoprávneho výboru, rokovanie výboru bude ihneď v zasadačke výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 17:25 - 17:25 hod.

Milan Vetrák
Členovia ústavnoprávneho výboru najbližšie zasadnutie tohto výboru je zajtra ráno o 8.00. Budeme prerokovávať všetky tie skrátené
===== Členovia ústavnoprávneho výboru najbližšie zasadnutie tohto výboru je zajtra ráno o 8.00. Budeme prerokovávať všetky tie skrátené, teda všetky návrhy, ktoré sú v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 17:25 - 17:25 hod.

Milan Vetrák
Členovia ústavnoprávneho výboru najbližšie zasadnutie tohto výboru je zajtra ráno o 8.00. Budeme prerokovávať všetky tie skrátené
===== Členovia ústavnoprávneho výboru najbližšie zasadnutie tohto výboru je zajtra ráno o 8.00. Budeme prerokovávať všetky tie skrátené, teda všetky návrhy, ktoré sú v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 17:17 - 17:17 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Ja len pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že dnes pokračujeme v rokovaní o 19.00 večer a potom zajtra o 8.30 ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 9:09 - 9:11 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nechcem nejako dlho zdržiavať, mám jeden legislatívno-technický pozmeňovák. Dôvod, prečo až teraz v pléne, je ten, že boli sme obidvaja aj s pánom podpredsedom vlády zaneprázdnení a potrebovali sme si vyjasniť jednu pripomienku, ktorá vyplýva zo stanoviska parlamentnej legislatívy. O čo ide? Ja nakoniec, samozrejme, prečítam ten pozmeňujúci návrh, ten normatívny text, ale v princípe nie jednotlivé členské štáty, ale Európska únia vyjednávala za členské štáty jeden medzinárodný dohovor. Ten medzinárodný dohovor sa všeobecne spomína v texte návrhu zákona s tým, že nejakým spôsobom bolo treba spraviť odkaz na ten medzinárodný dohovor, lebo on je...
===== ten pozmeňujúci návrh, ten normatívny text, ale v princípe nie jednotlivé členské štáty, ale Európska únia vyjednávala za členské štáty jeden medzinárodný dohovor, ten medzinárodný dohovor sa všeobecne spomína v texte návrhu zákona s tým, že nejakým spôsobom bolo treba spraviť odkaz na ten medzinárodný dohovor, lebo on je automaticky súčasťou, alebo tým, že Slovenská republika nevyjednávala, tak nie je v zbierke zákonov, čiže my ho vťahujeme cez nariadenie Európskej únie a v parlamentnej legislatíve sa nezdalo najvhodnejšie, aby sme ten odkaz spravili spôsobom, že dáme odkaz na dohovor a odkazujeme na nariadenie, že bolo to také troška metúce, takže jediný zmysel toho pozmeňováku je to, že z toho slovíčka nad dohovorom, ten odkaz nedáme nad dohovor, ale v tej istej vete ho presúvame nad iné slovo, nad tej medzinárodnej organizácie, ktorá ten dohovor prijala. To je v podstate všetko, je to, tam nie je viac čo vysvetľovať, ja teda prečítam ten pozmeňujúci návrh, v článku, alebo teda vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 1 bode 22 § 31a ods. 3 sa nad slovami dohovoru a dohovore vypúšťa odkaz 7a, je v úvodzovkách a nad slovo vlastníctva sa umiestňuje odkaz 7a, tak isto v úvodzovkách.
Odôvodnenie som už uviedol. To je všetko čo by som k tomuto chcel uviesť a samozrejme ak chce niekto sa niečo spýtať alebo reagovať, tak veľmi rád ešte dovysvetľujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 9:09 - 9:11 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nechcem nejako dlho zdržiavať, mám jeden legislatívno-technický pozmeňovák. Dôvod, prečo až teraz v pléne, je ten, že boli sme obidvaja aj s pánom podpredsedom vlády zaneprázdnení a potrebovali sme si vyjasniť jednu pripomienku, ktorá vyplýva zo stanoviska parlamentnej legislatívy. O čo ide? Ja nakoniec, samozrejme, prečítam ten pozmeňujúci návrh, ten normatívny text, ale v princípe nie jednotlivé členské štáty, ale Európska únia vyjednávala za členské štáty jeden medzinárodný dohovor. Ten medzinárodný dohovor sa všeobecne spomína v texte návrhu zákona s tým, že nejakým spôsobom bolo treba spraviť odkaz na ten medzinárodný dohovor, lebo on je...
===== ten pozmeňujúci návrh, ten normatívny text, ale v princípe nie jednotlivé členské štáty, ale Európska únia vyjednávala za členské štáty jeden medzinárodný dohovor, ten medzinárodný dohovor sa všeobecne spomína v texte návrhu zákona s tým, že nejakým spôsobom bolo treba spraviť odkaz na ten medzinárodný dohovor, lebo on je automaticky súčasťou, alebo tým, že Slovenská republika nevyjednávala, tak nie je v zbierke zákonov, čiže my ho vťahujeme cez nariadenie Európskej únie a v parlamentnej legislatíve sa nezdalo najvhodnejšie, aby sme ten odkaz spravili spôsobom, že dáme odkaz na dohovor a odkazujeme na nariadenie, že bolo to také troška metúce, takže jediný zmysel toho pozmeňováku je to, že z toho slovíčka nad dohovorom, ten odkaz nedáme nad dohovor, ale v tej istej vete ho presúvame nad iné slovo, nad tej medzinárodnej organizácie, ktorá ten dohovor prijala. To je v podstate všetko, je to, tam nie je viac čo vysvetľovať, ja teda prečítam ten pozmeňujúci návrh, v článku, alebo teda vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 1 bode 22 § 31a ods. 3 sa nad slovami dohovoru a dohovore vypúšťa odkaz 7a, je v úvodzovkách a nad slovo vlastníctva sa umiestňuje odkaz 7a, tak isto v úvodzovkách.
Odôvodnenie som už uviedol. To je všetko čo by som k tomuto chcel uviesť a samozrejme ak chce niekto sa niečo spýtať alebo reagovať, tak veľmi rád ešte dovysvetľujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 17:57 - 18:01 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chvíľu som nadobúdal pocit, že to začína tak trocha zvrhávať alebo kazíme si náladu a zvrháva sa to na taký súboj medzi Bratislavčanmi a mimobratislavskými obyvateľmi Slovenska. Tak to nie je. Máme tri mestá na Slovensku, ktoré sú trochu iné od iných obcí a miest, pretože majú samostatný zákon. Máme zákon, ktorý upravuje Bratislavu, zákon, ktorý upravuje Košice a zákon, ktorý upravuje Martin. To je teda už prvá taká odlišnosť. Ďalšia odlišnosť je, že máme dve mestá Košice a Bratislavu, kde okrem hlavného mesta, ktoré má právnu subjektivitu, majú aj mestské časti právnu subjektivitu. A to je ten hlavný problém, ktorý potom, ktorý spôsobuje, že vznikajú aj určité špecifické problémy pri zavádzaní parkovacej politiky. Pretože ak majú aj mestské časti parkovaciu službu, sú im zverené cesty III. a IV. triedy, tak tam mesto, hlavné mesto nemá kompetenciu a treba to riešiť inak ako pri všetkých ostatných mestách s výnimkou ešte Košíc, lebo tam je asi takisto ten problém mohol vzniknúť. Na o, samozrejme, potom Bratislava ako taká je aj hlavným mestom, takže plní určité funkcie, ktoré iné mestá neplnia. Ale to už je iná téma. To je skôr téma, ktorá sa týka financovania samosprávy, a to či Bratislava by mala mať aj na výkon funkcie hlavného mesta nejaké osobitné peniaze alebo nemala, ale to teraz nie je témou tohto zákona. Čiže ja sa vrátim k tomu, čo je podstatou tohto zákona.
Bratislava chce zaviesť od októbra parkovaciu politiku a potrebuje okrem toho, že už má zriadení mestský podnik, ktorý by vykonával odťahy, lebo odťahy sú súčasťou parkovacej politiky, potrebuje mať pravidlá, ktoré by umožňovali, aby sa aj mestské časti mohli pripojiť do tohto podniku a aby sa mohli tak odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky nielen na cestách I. a II. triedy, ale na cestách III. a IV. triedy. To, čo chcem primárne riešiť so ZMOS-om a s Úniou miest, nemám veľmi záujem nejako priliepať sem ďalšie témy. Však poznáte môj názor, že ja nie som nejakým veľkým zástancom prílepkov, ale čo by som chcel riešiť je to, že či aj iné mestá a obce majú záujem, aby ak sa vytvoria takého komunálne podniky na odťahy vozidiel, aby mohla byť v nich majetková účasť výlučne týchto verejných subjektov. Pretože v tomto zákone my zakazujeme, aby súkromné subjekty mohli mať majetkovú účasť v takejto odťahovej službe. Máme v Bratislave s tým neblahé skúsenosti a myslíme si, že ak toto je výkon vo verejnom záujme a odťahovka by mala byť výkonom vo verejnom záujme, teda výkon, za ktorý sa platí iba náhrada nákladov a nerobí sa z toho biznis, tak by mal byť z toho súkromný biznis vylúčený. A to je to, čo sa chcem spýtať aj ostatných obcí a miest. V spolupráci alebo v súvislosti s rokovaniami s ich zástupcami ZMOS-om a Úniou miest, či chcú, aby keď si vytvoria taký komunálny podnik, aby zákon, a nie tento, ale zákon o pozemných komunikáciách ustanovoval, že ak sa vytvorí taký komunálny podnik odťahová služba, tak nebude môcť mať majetkovú účasť súkromnú. To neviem, či budú chcieť. A všetky ďalšie témy, samozrejme, ktoré s tým súvisia patria na rokovanie, ale ja nie som veľkým zástancom toho, aby sme nabaľovali témy, rozširovali. Pretože máme tých termínov počas roka na podávanie legislatívnych návrhov dosť, ale tie rokovania nám budú slúžiť na to, že si ešte budeme vedieť dohodnúť ďalšie témy, tak sa nebránim tomu, aby sme to v najbližšej dobe predložili ako ďalší legislatívny návrh. A uvidíme, čo z tých rokovaní vzíde. Toľko na vysvetlenie. A som rád, že potom sa tá debata upokojila, lebo toto je naozaj o pomoci Bratislave. Je to o plnení Programového vyhlásenia vlády, ktoré chce riešiť dopravnú situáciu v aglomerácii Bratislavy. A nie je to naozaj o tom, že kto na koho dopláca, kde aké ŠPZ-ky sa pohybujú a podobne. Takže som rád, že tá diskusia sa potom zase vrátila tam kam patrí do takej odbornejšej roviny. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.1.2021 17:36 - 17:36 hod.

Milan Vetrák
Prosím členov ústavnoprávneho výboru, budeme zasadať dnes o siedmej v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 16:55 - 16:58 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
.. pravidlá, ktoré zavádzame v tejto novele zákona a za také najpodstatnejšie považujem to, že takto vytvorený podnik už, či tam bude majetková účasť len hlavného mesta alebo spolu hlavné mesto, mestské časti môže mať iba majetkovú účasť týchto verejných subjektov. Teda zákon nepripúšťa, aby mohol súkromný subjekt vstupovať do odťahov. Inými slovami nechceme, aby si niekto z odťahovania motorových vozidiel v Bratislave robil súkromný biznis a preto je tam tá podmienka. Bude to platiť samozrejme len pre hlavné mesto, lebo je to novela zákona o hlavnom meste, ale medzi prvým a druhým čítaním by som rád konzultoval túto vec aj so ZMOS-om a s Úniou miest, či nestojí za to zvážiť, aby takáto podmienka platila pre odťahové služby na celom Slovensku pre všetky obce, pre všetky mestá a uvidím aká bude reakcia. Ak nebude pozitívna reakcia, tak to necháme zatiaľ len pre hlavné mesto Bratislavu a ak bude pozitívna reakcia, tak to vieme vyriešiť tak, že tú poslednú vetu, ktorú tam máte v tom paragrafovom znení vložíme do zákona o pozemných komunikáciách a odtiaľto ju vypustíme a tým pádom to bude platiť pre všetky obce a mestá. Nakoniec toto bolo aj riešenie, ktoré odporúčalo v rámci konzultácii, ktoré som mal s ministerstvom vnútra, ale neodvážil som sa takúto úpravu spraviť bez toho, aby som to prekonzultoval so ZMOS-om a s Úniou miest. Takže uvidíme ako to dopadne a samozrejme riešim praktickú záležitosť, ktorá pomôže ľuďom, najmä poctivým zodpovedným ľuďom, ktorá pomôže hlavnému mestu, aby sa vyriešila naozaj veľmi neuspokojivá dopravná situácia a tá dopravná situácia je tak neuspokojivá, že si ju všíma aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda sa chce zaoberať neuspokojivou dopravnou situáciou v agromerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území. Nakoniec všetci dobre vieme nielen Bratislavčania, ale aj tí, čo do Bratislavy dochádzajú či už za prácou, za zábavou, ako turisti alebo z iných dôvodov, že dopravná situácia v Bratislave je skutočne žalostná. Častokrát máme v Bratislave dopravný kolaps a verím, že zavedenie parkovacej politiky vrátane efektívnej parkovacej odťahovej služby pomôže vyriešiť v konečnom dôsledku túto neuspokojivú situáciu a myslím si, že to je aj zámerom programového vyhlásenia vlády, ktoré zamýšľa túto žalostnú situáciu v agromerácii Bratislavy v súvisiacu s dopravou riešiť. Ďakujem pekne za slovo a tak isto budem rád, ak tento návrh zákona podporíte.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sme aj komunálnymi poslancami. Už dnes tu pán poslanec Krajčír hovoril tiež o tom a viacerí sa aj snažíme pomáhať obciam, mestským častiam, mestám, ktorých sme komunálnymi poslancami.
Ja mám troška výhodu, keďže som bratislavský mestský poslanec v tom, že hlavné mesto má svoj vlastný zákon, takže niektoré veci si vieme doladiť separátne od toho, aby to malo dopad na iné obce a mestá. Robí sa to trocha ľahšie, a toto je taký, taký prvý krok aj po konzultáciách s vedením hlavného mesta.
Predkladáme návrh v tomto prípade len poslanci hnutia OĽANO, ale avizujem, že na najbližších schôdzach prídeme ešte s ďalšími vylepšeniami tohto zákona o hlavnom meste aj s ďalšími poslancami komunálnymi hlavného mesta, ktorí sa tu nachádzajú z iných, iných, najmä koaličných teda strán parlamentných. No, a tento návrh zákona rieši pomerne urgentnú záležitosť, ktorá súvisí s tým, že Bratislava by chcela tento rok zaviesť parkovaciu politiku, celomestskú parkovaciu politiku. Pôvodne to malo byť už v júni tohto roka. Teraz sa to posúva na október.
No, a nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je aj odťahovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky. Niekedy to môžu byť skutočne aj vážne situácie. Nikomu sa neľúbi, keď mu odtiahnu auto. Nie je to nejak pre ľudí až taká obľúbená téma, ale iba pre tých, ktorí nevedia dodržiavať predpisy. Niektorí oceňujú, keď sa auto, keď auto má, alebo motorové vozidlo má kto odtiahnuť, pretože sú to často situácie, sú to miesta, na ktoré sa nevedia dostať záchranná služba, hasiči, kam sa nevie dostať prevádzkovateľ, ktorý odváža odpad z kontajnerov. Čiže nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je určite aj odťahová služba.
No, a v Bratislave je problém v tom, že mesto má zriadenú odťahovú službu, ale v zmysle zákona vie odťahovať vozidlá len z ciest prvej a druhej triedy, pretože z tých tzv. trojok a štvoriek, teda z ciest tretej a štvrtej triedy majú oprávnenie odťahovať len mestské časti. No, ale tie zase nemajú zriadené odťahové služby. A preto mesto Bratislava už aj zriadilo podnik, ktorý by mal odťahovať vozidlá, keď sa zavedie parkovacia politika. No, a zmyslom tohto zákona je, aby sme umožnili pripojiť sa mestským častiam k takto zriadenému celomestskému podniku na odťahovanie vozidiel, aby sa dalo odťahovať zo všetkých ciest, aby bol na cestách poriadok a aby tá parkovacia politika fungovala skutočne efektívne.
Sú tam určité aj pravidlá, ktoré zavádzame v tejto novele zákona a za také najpodstatnejšie považujem to, že takto vytvorený podnik už či tam bude majetková účasť len hlavného mesta, alebo spolu hlavné mesto, mestské časti môže mať iba majetkovú účasť týchto verejných subjektov, teda zákon nepripúšťa, aby mohol súkromný subjekt
=====
Skryt prepis