Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 11:55 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 11:55 - 12:06 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. K tomu medzirezortnému pripomienkovému konaniu a k tej diskusii, ja by som ani to samotné NPK zase tak nepreceňoval, pretože aj vláda môže predkladať návrh zákona spôsobom, ktorý bude zaručovať oveľa menšiu diskusiu ako keď poslanci predložia návrh zákona a urobia k nemu verejnú diskusiu. To si treba otvorene povedať, že aj vláda to dokáže takýmto spôsobom jednoducho zredukovať a nehovorím teraz o skrátených legislatívnych konaniach. Veď povedzme si otvorene, tento poslanecký návrh zákona, keď prejde do druhého čítania bude zaslaný vláde na zaujatie stanoviska. Vláda bude mať 30 dní, kedy to bezproblémovo môže rozhodiť medzi ministerstvá, ktoré sa k tomu vyjadria. Potom to pôjde na Legislatívnu radu vlády, kde my ako predkladatelia si to budeme musieť prísť obhájiť, to bude ďalšia odborná diskusia. Potom to pôjde na vládu a sa to vráti sem naspäť. Medzitým organizujeme verejnú diskusiu, tá diskusiu tu už prebieha mimochodom dva mesiace, síce hlavne o menách, ale nielen o menách. Čiže tento zákon je pomerne slušne diskutovaný aj bez toho, aby ho predkladala vláda.
Ja skôr by som povedal, že ak by to predkladala vláda, tak by to bolo také sympatickejšie, lebo by sme nemuseli teraz nejakým spôsobom reagovať na to, že ako si kto vykladá programové vyhlásenie vlády. Ale inak z hľadiska toho prediskutovania tejto veci si myslím, že nebudeme vôbec ťahať za kratší koniec, keby to vláda predkladala.
A k tým ďalším veciam. Áno, je to prvý krok, budú ďalšie. To programové vyhlásenie vlády je ambiciózne. Želajme si, aby sa nám podarila aspoň väčšina z tých vecí, ktoré sme tam dali naplniť aj časovo stihnúť. A želajme si aj to, aby boli všetky návrhy zákonov, či už poslanecké alebo vládne riadne prediskutované, aj odborne prediskutované.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 11:55 - 12:06 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
orgánu, ale to sme tiež nejakým spôsobom nedávali do programového vyhlásenia vlády, lebo to je takisto veľmi, veľmi zásadná vec a tú treba najprv odborne prediskutovať a nie narýchlo nejakým spôsobom zavádzať alebo meniť. Takže to čo pán poslanec Osuský hovoril nás čaká. Čaká nás takáto diskusia v budúcnosti, ale keď chceme sa dostať k tejto diskusii a chceme robiť aj zmeny tohto typu, tak najprv treba spraviť očistu prokuratúry, treba začať od hlavy, ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, tak treba najprv vymenovať generálneho prokurátora, ktorý bude čestný a riadne vykonávať funkciu, následne urobiť aj zmeny v zákone o prokuratúre, aby fungovala efektívne a zabezpečovala spravodlivosť pre všetkých ľudí na Slovensku a potom sa vieme venovať aj tým ďalším veciam. A ďakujem za príspevok aj pána poslanca Svrčka.
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:40 - 11:55 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No my sme pri koncipovaní Programového vyhlásenia vlády sme sa dotkli ten otázky, že či chceme systém prokuratúry nejakým spôsobom meniť na ten germánsky model, teda nejakú podobu štátneho zastupiteľstva alebo či budeme vylepšovať ten románsky model, to je viacmenej to, na čo sa tá prokuratúra podobá dnes. A je to legitímna otázka, len je to, je to zásadná otázka ktorú bude treba v blízkej budúcnosti tiež si zodpovedať. Len nechceli sme sa púšťať pri terajšom stave justície a prokuratúry až do takýchto zásadných zmien a nie všetci sme aj názorov za to, aby sa to menilo na ten germánsky model toho štátneho zastupiteľstva. Ale treba o tom diskutovať, rovnako ako treba diskutovať aj o tom, či by prokuratúra alebo Generálna prokuratúra mala mať postavenie ústavného orgánu, ale to sme tiež nejakým spôsobom nedávali do programového vyhlásenia vlády, lebo to je tak isto veľmi, veľmi zásadná vec a tú treba najprv odborne prediskutovať a nie narýchlo nejakým spôsobom zavádzať alebo meniť. Takže, to čo nám poslanec Osuský hovoril
=====
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:40 - 11:55 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, skutočne si niekto z vás myslí, že stav v akom sa nachádza justícia na Slovensku je dobrý. Som presvedčený, že výsledok tohtoročných parlamentných volieb hovorí za všetko. Ľudia dali jasne najavo, že nie sú spokojní zo stavom v akom sa spoločnosť nachádza. A to sa týka najmä justície, vrátane stavu v akom sa nachádza prokuratúra. Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, spolu s Hnutím NOVA, Kresťanská únia a ZMENA ZDOLA boli vo voľbách úspešní najmä preto, že dali ľuďom jasne najavo, že takto to už ďalej nejde. Ľudia, predovšetkým naši voliči sa dožadujú zmeny. Zmeny, ktorá spočíva aj v zásadných reformách, vrátane systémových zmien v justícii. Slovensko sa za predchádzajúcich dvoch vlád pod vedením Roberta Fica a Petra Pellegriniho dostalo do stavu, keď sme aj podľa hodnotenia Európskej komisie z hľadiska dôveryhodnosti justície považovaní za jedných z najhorších štátov. Vláda síce nezodpovedá za individuálne zlyhania jednotlivcov, či už sudcov alebo prokurátorov, ale určite musí niesť zodpovednosť za zlyhanie systému. Oblasť spravodlivosti je nielen pre Hnutie OĽANO, ale pre všetky strany vládnej koalície prioritou a to nielen z pohľadu Programového vyhlásenia vlády.
Vzhľadom na svoje postavenie a právomoc je prokuratúra, osobitne generálny prokuratúr neoddeliteľnou súčasťou justície. Ak myslíme boj proti korupcii a nezákonnostiam vážne, ak chceme, aby boli vyšetrené vraždy, ak chceme mať výsledky v boji s organizovaných zločinom, nestačia nám len kozmetické úpravy systému fungovania prokuratúry, nestačí nám len dolaďovanie ako sa nás niektorí v tejto diskusii snažia presvedčiť. Prokuratúra preto potrebuje systémovú zmenu. Práve preto si musíme položiť otázky, akú prokuratúru vlastne chceme mať. Chceme ju mať viac otvorené a viac transparentnú. Chceme, aby na jej čele bola dôveryhodná osoba, ktorá nebude hľadať spôsoby ako sa to nedá a prečo sa to nedá. Osoba, ktorá nebude zametať kauzy pod koberec. Chceme pretrhnúť väzby niektorých prokurátorov s organizovaným zločinom. Ak chceme, a ja sa o to usilujem, predložený poslanecký návrh zákona o prokuratúre nám dáva na to vynikajúcu príležitosť a preto ho treba podporiť.
Legislatívny návrh zákona predkladáme ako poslanecký návrh a môžem vás ubezpečiť, že takýto postup je úplne štandardný. Nevôľu v parlamente v minulosti nespôsobovalo predkladanie poslaneckých návrhov zákonov, ale podávanie pozmeňujúcich návrhov k vládnym návrhom zákonov, ktoré boli často predkladané vo veľkom rozsahu a na poslednú chvíľu. Ako jeden z predkladateľov návrhu zákona by som rád zdôraznil, že 24. júna plánujeme zorganizovať verejnú diskusiu k tomuto návrhu zákona. Verejnú diskusiu k poslaneckým návrhom zákona považujem za niečo výnimočné. Verím a urobím všetko preto, aby aj v budúcnosti bola verejná diskusia organizovaná pri zásadnejších zmenách zákonov a aby to bolo pravidlom. Je namieste otázka, prečo pani ministerka spravodlivosti nepredkladá tento zákon. Rovnako je namieste otázka, prečo by mala. Nielen pani ministerka Kolíková, ale viacerí zástupcovia poslaneckých klubov vládnej koalície sme spoluautormi Programového vyhlásenia vlády. Ja osobne zastávam názor, že by realizácia nášho programového vyhlásenia mala byť rozdelená medzi členov vlády a medzi poslancov Národnej rady.
Náš návrh zákona nie je zďaleka jediným, ktorý bude do parlamentu predložený poslancami. Poslanci predsa nie sú zdvíhači rúk. Sme zástupcovia ľudu a chceme rovnako ako členovia vlády presadzovať systémové zmeny a najmä chceme plniť sľuby, ktoré sme dali svojim voličom. A pokiaľ hovoríme o ministerke spravodlivosti, či pani prezidentke, buďme korektní a nezavádzajme verejnosť. Pani ministerka, aj pani prezidentka s poslaneckým návrhom novely zákona o prokuratúre súhlasia ale nie bez výhrad. Z pohľadu zahraničných právnych úprav možno konštatovať, že predložený návrh zákona je úplne štandardný. Benátska komisia Rady Európy vo svojich odporúčaniach víta väčšiu otvorenosť prokuratúry, vrátane obsadzovania funkcie generálneho prokurátora. V súčasnosti len dva členské štátny Európskej únie a to Slovensko a Maďarsko podmieňujú výkon funkcie generálneho prokurátora splnením kritérií, že tento človek musí byť prokurátor, len dva štáty. Viaceré členské štáty Európskej únie pripúšťajú, že generálnym prokurátorom sa môže stať osoba, ktorá predtým funkcie prokurátora nevykonávala. A sú to štáty ako Anglicko, či Švédsko ktoré sú dlhodobo považované za bezproblémové z hľadiska právneho štátu a demokracie. A čo je ešte podstatnejšie, práve štáty, ktoré majú na čele generálnej prokuratúry neprokurátora, Európska komisia hodnotí ako štáty v ktorých je systém fungovania prokuratúry efektívny. Ako štáty v ktorých sa ľudia vedia domôcť spravodlivosti a o to by nám predovšetkým malo ísť. Pre mňa osobne vo funkcii generálneho prokurátora prijateľný každý kandidát, ktorý splní podmienky stanovené zákonom, každý kandidát, ktorý prejde tvrdým grilovaním na ústavnoprávnom výbore v podobe verejného vypočutia so zabezpečeným priamym a živím prenosom. Každý, ktorý spĺňa požadované morálne štandardy a každý, ktorý poskytuje záruky, že bude vykonávať svoju funkciu čestne, riadne, nezávisle a nestranne.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, diskutujme o jednotlivých detailoch návrhu zákona, vylepšíme ho, ale uvedomme si, že v polovici júla končí funkčné obdobie generálneho prokurátora z ktorého výsledkami práce sme nadmieru nespokojní. Akékoľvek ďalšie pokračovanie v doterajšom prístupe generálnej prokuratúry byť prípady Majský, Kočner, Trnka alebo Jankovská je pre väčšinu ľudí na Slovensku neprijateľné. Neberme ľuďom nádej, že nechceme zmenu. Podporme vystúp, podporme postúpenie predloženého poslaneckého návrhu zákona o prokuratúre do druhého čítania a umožníme systémove zmeny na prokuratúre. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

9.6.2020 11:25 - 11:40 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rád by som sa dotkol dvoch vecí, ktoré boli spomenuté v príspevku pani kolegyne. Prvá je to, že dávame ako ďalšiu podmienku na vymenovanie generálneho prokurátora aj to, aby bol čestný, alebo aby poskytoval záruky, že bude svoju funkciu vykonávať čestne, riadne, nestranne a nezávisle. Samozrejme predtým, než sme takúto podmienku ako predkladateľ dali do toho návrhu, tak sme o tom diskutovali a musím povedať, že nie je to nič výnimočné, čo by naša právna úprava nepoznala, keďže byť nestranný a nezávislý je už aj podmienka, ktorá vyplýva dnes zo zákona o prokuratúre, čiže prokurátor aj keby to tam nebolo, tak musí byť podľa platného zákona a pokiaľ ide o to čestný a riadne vykonávať svoju funkciu, myslím si, že všetci chceme, aby riadne vykonávať svoju funkciu a myslím si, že všetci chceme, aby bol čestný a tiež to nie je úplne niečo nové, nakoniec pri ústavných sudcoch sa tiež spomína, že svojím doterajším spôsobom života by mali preukázať predtým než sú vymenovaní, že teda sú čestnými a že sú schopní vykonávať tú funkciu riadne. No a samozrejme, keď sme tam dali takú podmienku na vymenovanie, tak ju treba dať aj ako podmienku na odvolanie, inak by tá norma nebola vnútorne konzistentná na druhé čítanie a nakoniec aj verejná diskusia nám ešte dáva príležitosť, aby ak je tu nejak prevládajúci pocit, že pritom odvolaní by neboli dané dostatočné poistky tak, aby sa tie poistky nejakým spôsobom tam doplnili. No a pokiaľ ide o transparentnosť, transparentný je aj návrh zákon, ktorý predkladajú poslanci, pretože vláda bude mať 30 dní na zaujatie stanoviska a môže to rozposlať všetkým ministerstvám, aby sa k tomu vyjadrili. Takže je to transparentné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:45 - 12:45 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Členom ústavnoprávneho výboru, rokovanie bude v utorok o ôsmej ráno, pozvánka ešte sa potvrdí v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 17:17 - 17:18 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem takisto poďakovať celému, všetkým členom gestorského výboru pre hospodárstvo, že sa zodpovedne postavili k tomu návrhu, aj že sa postavili za ľudí, ktorí sú už starší a je pre nich problematické niekedy uskutočniť ten zájazd za zmenených podmienok, pre veľa z nich.
A, samozrejme, tá hranica 65 rokov, to je asi ten najsilnejší moment, ktorý bol spomenutý, že teda nejakým spôsobom ten krízový štáb tento vek stanovil, ale, samozrejme, tých 65 rokov sa nám objavuje aj vo viacerých iných zákonoch ako hranica dôchodkového veku. Nakoniec keď sme sa tu nedávno, aj v programovom vyhlásení vlády máme potom ešte ďalšie osoby ako sudcovia, ktorí budú mať povinný odchod do dôchodku v šesťdesiatich piatich, štátna služba, zamestnanci štátni a tak ďalej, takže tých dôvodov na 65 je viac, nie je to jediný dôvod, že to povedal krízový štáb. A naozaj aj ja som rád za všetkých týchto ľudí, obracali sa aj na viacerých z vás, aj na mňa a som rád, že sme im mohli takto pomôcť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 16:56 - 16:58 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, opatrnosti naozaj nikdy nie je dosť, aj keď už v tejto chvíli je to tak, by som povedal, že vykopávanie otvorených dverí. Ja tiež som čakal na vysvetlenie na ústavnoprávnom výbore od predkladateľa, prečo sa tam zvolila práve tá sedemdesiatka pri tom veku.
Je potrebné povedať, že ešte v takej pôvodnej verzii toho návrhu tam vlastne tí seniori neboli vyňatí vôbec. Mne písali viacerí starší ľudia, aby sme sa tým zaoberali. Ja sám som takisto už mal pripravený pozmeňovák, pokiaľ ide o tento vek, ale stále som netušil, že či tam nie sú naozaj nejaké relevantné argumenty, prečo sa to dalo na sedemdesiatku. Na ústavnoprávnom výbore sme to rozobrali, tie argumenty. Minimálne mňa a myslím, že viacerých nepresvedčili, ale keďže bolo avizované, že gestorský výbor sa tým bude zaoberať, tak už sme to na ústavnoprávnom výbore riešili len takou verbálnou podporou.
Čiže áno, opatrnosti nikdy nie je dosť, ale myslím, že teraz to už bolo zbytočné. Ja som rád, že gestorský výbor si túto vec osvojil. Samozrejme, bolo by možno na zváženie, že či to nerozšíriť aj o ďalšie osoby, napríklad o tie zdravotne postihnuté, ale to už na túto chvíľu nechám tak. Celkovo ten návrh je takým východiskom z núdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:27 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam rokovanie ústavnoprávneho výboru v miestnosti tohto výboru teraz ihneď po prerušení rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:13 - 18:13 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Zvolávam na zajtra ráno o 8.15 hod. ústavnoprávny výbor v miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis