Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2023 o 12:10 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2023 12:10 - 12:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
...tá lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní. Pokiaľ ide o vládu je jasné, že vláda už ani nestihne tú 30-dňovú lehotu, keďže ani nezačala proces, ktorý by ...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim,)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás, dajte ešte raz minútu pánovi poslancovi Vetrákovi, aby mohol predniesť procedurálny návrh.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Trváme, trváme na tom, aby sa pokračovalo v rokovaní tak, ako o tom rozhodlo plénum. To nie je procedurálny návrh, to je požiadavka v zmysle toho ako rozhodlo plénum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2023 11:10 - 11:11 hod.

Milan Vetrák
Trváme na tom, aby sa pokračovalo v rokovaní tak ako o tom rozhodlo plénum. To nie je procedurálny návrh, to je požiadavka v zmysle toho ako rozhodlo plénum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2023 11:10 - 11:10 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
nadbytočný rámček
===== No, vážené kolegyne, kolegovia, my trváme na tom, aby sa postupovalo v súlade s tým, čo odhlasovalo plénum tohto parlamentu, aby sa rokovalo o návrhoch zákonov, ktoré boli postúpené do druhého čítania tak, ako to hovorí aj rokovací poriadok. Ľudí nezaujíma vaša posadnutosť s lehotami, ktoré boli navyše dodržané, ľudí zaujíma to, či sa tu bude rokovať a hlasovať o zákonoch, ktoré im pomáhajú a k tým zákonom patria aj tie zákony, ktoré sme predložili a boli postúpené do druhého čítania na dnešný deň. Navyše odborne. Minulý rok o tom istom ustanovení už rozhodoval ústavnoprávny výbor, rozhodoval a hovorili k tomu aj ústavní právnici na komisii pre tvorbu práva a konštatovali, že tá lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní. Pokiaľ ide o vládu, je jasné, že vláda už ani nestihne tú 30 dňovú lehotu, keďže ani nezačala proces, ktorý by...
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2023 11:10 - 11:10 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
nadbytočný rámček
===== No, vážené kolegyne, kolegovia, my trváme na tom, aby sa postupovalo v súlade s tým, čo odhlasovalo plénum tohto parlamentu, aby sa rokovalo o návrhoch zákonov, ktoré boli postúpené do druhého čítania tak, ako to hovorí aj rokovací poriadok. Ľudí nezaujíma vaša posadnutosť s lehotami, ktoré boli navyše dodržané, ľudí zaujíma to, či sa tu bude rokovať a hlasovať o zákonoch, ktoré im pomáhajú a k tým zákonom patria aj tie zákony, ktoré sme predložili a boli postúpené do druhého čítania na dnešný deň. Navyše odborne. Minulý rok o tom istom ustanovení už rozhodoval ústavnoprávny výbor, rozhodoval a hovorili k tomu aj ústavní právnici na komisii pre tvorbu práva a konštatovali, že tá lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní. Pokiaľ ide o vládu, je jasné, že vláda už ani nestihne tú 30 dňovú lehotu, keďže ani nezačala proces, ktorý by...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 11:10 - 11:10 hod.

Milan Vetrák
nadbytočný rámček
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:07 - 9:08 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja ešte jednu poznámku, však to platí takisto z rokovacieho poriadku. Ústavnoprávny výbor v zásade nemá nejaké záväzné stanovisko nikdy, aj keby, aj keby sme vtedy dospeli k hlasovaniu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
My sme sa, pán poslanec, dohodli, my sme sa dohodli minulý týždeň, že k tejto veci zaujme stanovisko ústavnoprávny výbor, to stanovisko nie je. Nevieme sa tu dohodnúť, teda neviete sa tu dohodnúť...

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
... plénum musí rozhodnúť... (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
... zvoláme grémium, tam sa dohodneme.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Však plénum musí aj tak rozhodnúť, to je jedno... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:04 - 9:05 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Pokiaľ vláda ešte (rečník si odkašľal), pardon, pokiaľ vláda ešte ani nezačala tie stanoviská robiť, tak rokovací poriadok hovorí, že my potom už nemusíme prihliadať na to stanovisko vlády. Takže jej právo ani nebude porušené. Ja som včera pozeral Slov-Lex, že či teda sa spustil nejaký proces vypracovania stanovísk a v zásade som zistil, že vláda začala pred piatimi dňami medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov, ktoré sme schválili 23. mája. Čiže oni ešte začali len MPK-čko k tým, čo už máme dávno za, za druhým čítaním, čiže oni ešte ani nespustili proces k tomu, čo prešlo začiatkom júna, čiže je dnes zrejmé, že buď nechcú vypracovať stanovisko a využijú tú 30-dňovú lehotu, alebo ju už ani nestihnú. Čiže ani prerogatívum vlády nebude porušené a prerogatívom tých výborov by bolo preruše... by bolo porušené len vtedy, pokiaľ by sa ozval nejaký predseda výboru, že mu nevyhovuje zaradenie do pléna na tento čas tých bodov a potrebuje dlhšiu lehotu na prerokovanie. To sa nestalo. Pokiaľ by sa tak stalo, tak, samozrejme, my by sme tie zákony, ktoré tie výbory by ešte chceli prerokovať, museli vyradiť alebo posunúť na neskôr. Čiže k ničomu reálne nedošlo, k porušeniu rokovacieho poriadku už vôbec nie a keď bolo hlasovanie na výboro, na výbore o vyradení tých bodov z programu, tak, tak neprešiel ten návrh. Čiže je jasné, že tu nejaká časť, a možno aj väčšina parlamentu, chce rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:03 - 9:04 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
My sme mali pomerne dlhú diskusiu na ústavnoprávnom výbore, či to je v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie, nakoniec keďže padla ešte výhrada, že či by nemohlo byť náhodou porušené prerogatívum vlády, tak som prerušil zasadnutie výboru, prerušil som to v súlade s rokovacím poriadkom, vyplýva to z takého všeobecného ustanovenia, že predseda riadi výbor. V minulosti to tak robili aj tí, ktorí boli predsedami výborov, nebudem menovať, dobre to vedia. Takisto to urobila pani Marcinková pred pár týždňami, kedy dokonca ani nezačal ten výbor, takže samo o sebe to porušením určite nebolo. No a potrebujeme vedieť od vlády, že či vôbec začala nejaké, nejaký proces spracovania stanoviska k tým návrhom zákonov, lebo vtedy im mohlo potenciálne dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. Pokiaľ vláda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:23 - 20:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že, pán poslanec Šefčík, že si neviem celkom dobre predstaviť, že by tu vystúpil nejaký poslanec SMER-u alebo iný opozičný poslanec a poslanec OĽANO by namietal spôsob, akým predniesol svoj pozmeňovák a poslanec SMER-u alebo nejaký opozičný poslanec by sa tam vrátil a skákal by podľa toho, aký je tu názor na výklad alebo názor na rokovací poriadok toho opozičného poslanca, alebo naopak.
Ako tuná máme nejakého predsedajúceho, ktorý keď nenamietal spôsob prednesenia toho pozmeňujúceho návrhu, a takto to aj bývalo, však aj pán Blanár, bolo to tu jasne potvrdené, už taký spôsob prednesu pozmeňováku pripustil, tak to bolo úplne že nadbytočné, poviem, a ak mal pán poslanec s tým nejaký problém, tak zajtra mohol pri hlasovaní vzniesť námietku a tou by sme sa zaoberali. To, to teda prvá informácia.
Druhá vec. Rozširujúci návrh a prílepok. V rokovacom poriadku je jasne rozlíšené, že pri rozširujúcom návrhu ide o situáciu, keď ten zákon už je novelizovaný, teda ho máme otvorený, a bez ohľadu na to, či tematicky súvisí, alebo nesúvisí, ide vždy o rozširujúci návrh, pokiaľ ten zákon máme otvorený. Ten výklad, ktorý tu predniesol pán poslanec Susko, jednoducho vôbec nie je v súlade s rokovacím poriadkom parlamentu.
A potom je prílepok, ktorý je nový článok, ktorý tam nie je v tom texte a ktorý tematicky nesúvisí, lebo môže byť aj nový článok, ktorý tematicky súvisí a vtedy je to tiež rozširujúci návrh. Že prílepok je jedine situácia, kedy je nový článok pridaný k tým zákonom, ktoré nie sú otvorené, je tam novelizácia ďalšieho zákona, ktorá navyše obsahovo nesúvisí. Tak máme postavený my na Slovensku rokovací poriadok, má to asi polovica štátov sveta takto, že pripúšťa tých legislatívnych jazdcov a tých, ale ďalšia polovica to má inak. Tak zmeňte najprv rokovací poriadok, ale skúste ho najprv vy dodržiavať, lebo to, čo ste tu robili dvanásť rokov pred tým, bolo sústavné porušovanie rokovacieho poriadku. Takže nemáte čo vôbec ani kritizovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.6.2023 17:31 - 17:43 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keďže, keďže bol prednesený pred malou chvíľou rozširujúci pozmeňujúci návrh, s ktorým by som mal ako predkladateľ vyjadriť súhlas v zmysle rokovacieho poriadku, tak chcem aj takto verejne povedať, že súhlasím s týmto pozmeňujúcim návrhom. Dúfam, že teda aj všetci ostatní predkladatelia keď budú vidieť, že sa rozširujú témy ich návrhu a je to na prospech veci, na prospech Slovenska, že sa zachovajú podobným spôsobom, verím, že ešte aj pani ministerka spravodlivosti prehodnotí to svoje, ten svoj postoj k správnym poplatkom, ktoré súvisia s elektronizáciou katastra, ktorý naposledy neodsúhlasila, teda bude mať ešte jednu možnosť nejakým spôsobom na to zareagovať a verím, že sa tiež k tomu postaví, ako sa hovorí, čelom a bude takisto pozitívne naladená k tomu, čo Slovensku pomáha.
Takže ja nebudem teraz nejak veľmi komentovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý už myslím, že viac ako týždeň visí na webovom sídle Národnej rady a každý si ho mohol prečítať. Uvediem, že, myslím, že v marci, ak sa nemýlim, nie, v máji neprešiel, neprešla taká rozsiahla novela katastrálneho zákona. Ja, samozrejme, ju nevraciam do hry teraz celú cez pozmeňujúci návrh, ale snažím sa alebo snažil som sa aj v úzkej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra vybrať iba tie ustanovenia, ktoré súvisia výlučne s elektronizáciou katastra, pretože elektronizácia katastra je financovaná z plánu obnovy. A keďže máme otvorený zákon o pláne obnovy, ak áno, úplne že neni to, by som povedal, nejaká ideálna situácia, že potrebujeme tento pozmeňujúci návrh, aby nám mohol fungovať zákon o pláne obnovy, ale je to návrh, ktorý s plánom obnovy naozaj veľmi úzko súvisí. Preto si teda aj dovolím o malú chvíľu prečítať samotný pozmeňujúci návrh s tým, že len krátko poviem, že navrhovaná právna úprava vytvára právny rámec pre realizovanie rozvoja elektronických služieb katastra nehnuteľností financovaného z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Zavádza sa právna úprava, podľa ktorej elektronické podanie možno podať cez špecializovaný portál Úradu geodézie, kartografie a katastra v súlade s príslušným zákonom o e-Governmente prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Právna úprava sa bude týkať všetkých podaní, ktoré boli podané elektronicky a teda tie ostatné ustanovenia, ktoré sú uvedené v tom samotnom pozmeňujúcom návrhu, súvisia so zavedením tých elektronických služieb katastra a elektronizáciou, elektronizáciou samotného katastra.
Takže toľko môj vstup a teraz si dovolím prečítať doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1666.
Uvedený návrh zákona sa dopĺňa takto:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/ 2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa vypúšťa písmeno k).
2. § 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Elektronické podanie
Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností7a) alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) § 3 písm. 1) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e­-Governmente) v znení neskorších predpisov.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
3. V § 24 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
4. V § 24 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,".
5. V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 30 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7. V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, rozhodnutie o povolení vkladu sa doručuje okrem splnomocnenca aj účastníkovi konania, ktorý plnomocenstvo udelil; rozhodnutie o povolení vkladu sa považuje za oznámené dňom jeho doručenia splnomocnencovi.".
8. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
"§ 36b
Ak listina vydaná za podmienok ustanovených osobitným predpisom,10ee) ktorá preukazuje univerzálne právne nástupníctvo, neobsahuje údaje o nehnuteľnostiach s náležitosťami podľa § 42 ods. 2, okresný úrad zapíše zmenu vlastníckeho práva alebo iného vecného práva na základe tejto listiny a čestného vyhlásenia právneho nástupcu s náležitosťami podľa § 42 ods. 2. Podpis právneho nástupcu na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ee znie:
10ee) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.".
9. V § 42 ods. 3 sa za slovo „práva" vkladá čiarka a slová "ak má byť zriadené predkupné právo, podpis oprávneného z predkupného práva, ak má byť predkupné právo zrušené" a za slovo "manželov" sa vkladá čiarka a slová „podpis účastníka konania, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak je návrh na vklad vzatý späť, podpis záložného veriteľa, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, na listine, ktorá preukazuje zánik záložného práva,".
10. V § 57 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak začne okresný úrad prešetrovať údaje katastra na návrh, oznámenie o výsledku prešetrenia okresný úrad zašle navrhovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia návrhu na prešetrenie údajov katastra. Ak ide o prešetrenie údajov katastra, ktoré majú slúžiť ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, okresný úrad prešetrí údaje katastra do 7 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu osoby, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 59 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: "Začatie konania o oprave chyby podľa odseku 5 okresný úrad účastníkom konania neoznamuje.".
12. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietke nie je možné podať odvolanie.".
13. V § 68 ods. 4 druhá veta znie: „Údaje podľa prvej vety sú prístupné bezodplatne na základe autentifikácie a majú informatívny charakter.".
14. V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Autentifikácia podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie,
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
===== ...podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie a
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
(6) Pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) sa uvedú identifikačné údaje v rozsahu, ak ide o
a) fyzickú osobu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo,
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7) Úrad získava, zaznamenáva, poskytuje a uchováva údaje o prístupe k údajom zverejneným podľa odseku 4 v rozsahu údajov poskytnutých pri autentifikácii podľa odseku 5 na účely overovania zákonností spracúvania údajov zverejnených podľa § 68 ods. 4, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
(8) Úrad uchováva údaje o autentifikácii podľa odseku 5 písm. a) v trvaní jedného roka od prihlásenia alebo pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) a c) v trvaní jedného roka po zrušení používateľského účtu, ktorého sa údaje týkajú.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
15. § 69 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na poskytovanie údajov katastra a dokumentáciu súvisiacu so zápisom do katastra sa nevzťahuje osobitný predpis.21e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21eň znie:
„21e) Zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií skrátene) v znení neskorších predpisov.".
16. Za § 79l sa vkladá § 79m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Katastrálne konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023.".
17. V § 80 sa odsek 1dopÍňa písmenom k), ktoré znie:
k) autentifikácii podľa § 68 ods. 5 až 8.".
18. § 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzory elektronických formulárov.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne aj do ustanovení o nadobudnutí účinnosti zákona. Tak ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis