Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.9.2020 o 18:05 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:05 - 18:05 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru dnes o siedmej hodine, teda hneď po skončení dnešného rokovania v zasadačke ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru teraz na 12.05 v rokovacej miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:43 - 11:50 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ako ste už uviedli, predkladám tento návrh zákona za skupinu poslancova teda aby bolo aj zrejmé takto verejne, že kto je tá skupina poslancov, tak okrem mňa sú to poslanci pán Dobeš, pán Hus, pán Jílek, pán Liba, pani poslankyňa Pleštinská, pán poslanec Tóth. Zhodli sme sa na tom, že tak ako to bolo aj uvedené či už vo volebnom programe hnutia OĽANO alebo aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024, sú tam viaceré ustanovenia, ktoré smerujú k podpore Slovákov žijúcich v zahraničí. Myslím si, že taká najväčšia diskusia a taká najzásadnejšia vec príde ku koncu tohto roka, keď sa budem baviť o zrušení zákazu dvojitého občianstva. Ten legislatívny návrh je už v procese. No ale to nie je jediná vec, ktorá Slovákov zahraničných trápi, sú aj ďalšie otázky, ktoré by im mohli nejakým spôsobom uľahčiť život a nakoniec aj im dať najavo, že vzťah Slovenskej republiky k nim nie je len čisto formálny, ale že má aj nejaké praktické dôsledky a že sú tam aj nejaké opatrenia, ktoré my im dáme najavo, že chcem im vyjsť v ústrety. No a jedným z cieľov tohto návrhu zákona je práve vyjsť v ústrety Slovákom v zahraničí pokiaľ ide o udeľovanie štátneho občianstva a výšku poplatku, ktorú musia zaplatiť pri udelení štátneho občianstva. Tá je v súčasne dobe 700 eur a aj po diskusii s ministerstvom vnútra, ministerstvom financií sme sa zhodli, že je tu priestor na to, aby sa tá výška poplatku znížila zo 700 eur na 400 eur a to je jedným, jedným z cieľov tohto návrhu zákona. V podstate bol to aj pôvodný zámer ministerstva vnútra, zhodli sme sa na tom, že táto vec nemusí čakať až do konca roka, môže ísť aj troch v predstihu a navyše ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí je, že či budeme hovoriť len o znížení toho poplatku alebo či tam aj nie je priestor teda uplatniť výnimky a odpustiť ten poplatok v prípade osôb, ktoré sa významnejším spôsobom pričinili o rozvoj slovenskej komunity v zahraničí alebo aj o, alebo vyvíjali aj činnosť v prospech Slovenska a udržiavaniu tých vzťahov medzi materskou krajinou, ktorou je pre nich Slovensko a krajinou, v ktorej žijú a som rád, že tak ministerstvo vnútra aj financie súhlasili s tým, že je aj priestor na takúto úpravu a tá je tiež obsahom tohto návrhu zákona. Takže nepôjde len o samotné zníženie poplatku, ktoré bude samozrejme pre všetkých, ale budú aj prípady, a to na základe stanoviska úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré budú znamenať, že konkrétny žiadateľ o udelenie štátneho občianstva môže mať tento poplatok odpustený.
Potom sú tu ešte dva špecifické prípady mimo už vzťahov k Slovákom žijúcim v zahraničí, sú to prípady, ktoré sa týkajú iných osôb, respektíve ktoré vyplývajú zo smernice Európskej únie. Jedna z nich, teda tá, ktorá vyplýva zo smernice Európskej únie smeruje k tomu, aby sa v rámci Európskej únie uľahčil voľný pohyb verejných listín, vyplýva to, konkrétne to vyplýva nie zo smernice, ale z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 216/1991, je to nariadenie zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a, a tak ďalej o zmene ďalších právnych predpisov Európskej únie. V princípe cieľom je, aby pri poplatkoch, ktoré sa týkajú toho voľného obehu verejných listín, tie poplatky zodpovedali dá sa povedať len materiálnym nákladom na ich výrobu, čiže znižuje sa ten poplatok oproti minulosti a teda konečne po viac ako roku aj Slovenská republika dospeli k tomu nariadeniu, ktoré je priamo aplikovateľné a už nejakým spôsobom dávno malo byť v praxi zavedené. Takže to je taký druhý balík, druhý okruh otázok, ktorý sa rieši v tomto návrhu zákona a ten sa už netýka Slovákov v zahraničí, ale týka sa všetkých občanov Európskej únie, no a tretí okruh otázok sa týka osôb bez štátnej príslušnosti, tam tak isto Slovenská republika má dlhodobo záväzok, ktorý vyplýva z článku 32 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti. Je to dohovor z roku 1954, ktorý uvádza, že zmluvné štáty majú uľahčovať nakoľko je to len možné asimiláciou udelenia štátneho občianstva osobám bez štátnej príslušnosti. Konkrétne majú vyvinúť maximálne možné úsilie na urýchlenie konania v tejto záležitosti a v čo najväčšej miere a toto je teraz dôležité redukovať poplatky a náklady na takéto konanie, čiže v zmysle ustanovenia tohto dohovoru sa vytvára možnosť znížiť alebo aj výnimočne odpustiť poplatok osobe bez štátnej príslušnosti, bude to v kompetencii ministerstva zahraničných vecí, ktoré s tým, s takýmito osobami má skúsenosti, dlhodobé skúsenosti, takže to je ten tretí okruh, ktorý prináša tento návrh zákona. Verím, že, teda napriek tomu, že sú pod týmto návrhom zákona podpísaní len niektorí poslanci, že si, že nájde podporu aj u ďalších, ďalších poslankýň a poslancov tohto parlamentu. Verím, že to nebude len zo strán vládnej koalície, viem, že, viem, že viaceré strany ako ste tu, či sú opozičné alebo koaličné máte vzťah k Slovákom žijúcim v zahraničí, rozvíjate vzťahy s nimi a kontakty a predpokladám, že aj z vášho pohľadu je dobrá vec ak im chcem znížiť poplatok za udelenie štátneho občianstva alebo pri tých, ktorí sa tak viac zaslúžili o vzťahy so Slovenskom alebo v prospech komunít, ktoré v zahraničí žijú, tak by sme im mohli ten poplatok výnimočne odpustiť alebo vlastne odpustiť, presne tak, znížené ich budú mať všetci.
Tak ďakujem za pozornosť a teším sa na rozpravu. Ak sú nejaké otázky, rád zodpoviem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:42 - 11:43 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko, lebo bola tu taká úvaha zo strany pána poslanca Dostála, že či nebudeme rozširovať v druhom čítaní tú novelu. Ja osobne by som tomu nebol veľmi rád ani nie tak pre môj postoj k prílepkom, ale samozrejme bolo by treba potom zvážiť či je to prílepok, aby som to hneď nevyhlasoval, keď nevidím za prílepok. Ale ani kvôli tomu, že môj zámer bol, aby toto bola taká jednoduchá technická novela, ktorá politickým stranám odníme tú administratívnu záťaž nadbytočnú, ktorú majú, s vedením toho tretieho účtu a ktorý navyše nie je transparentný, ale súhlasím s vami, pán poslanec, že mali by sme sa zamyslieť podrobnejšie nad tou novelou z roku 2018, nad tou rozsiahlou novelou a nad ustanoveniami, ktoré, s ktorými teda ani vecne nesúhlasíme, ale to by podľa mňa chcelo asi aj takú troška širšiu diskusiu aj si tak poriadnejšie sadnúť a teda ja nejako nepreferujem, že aby sme to robili teraz v druhom čítaní k tomuto návrhu zákona, ale teda teším sa na tú diskusiu, rád sa stretnem a mali by sme stretnúť sa asi potom v takom širšom kruhu a porozprávať sa o tom, čo z toho zákona, čo v tom zákone treba zmeniť a čo z neho treba vypustiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:32 - 11:35 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sa možno pamätáte, že v roku 2018 bola schválená parlamentom taká rozsiahlejšia novela zákona o politických stranách, ktorá upravovala množstvo otázok. Bola aj, bolo tam aj uplatnené prezidentské veto, čiže tá samotná novela bola dosť kontroverzná. Dalo by sa, samozrejme, diskutovať a opravovať tam aj viacero ďalších vecí, ale ja sa teraz s týmto návrhom zákona do toho nepúšťam. Táto novela sa dá označiť skôr za takú technickú novelu, ktorej cieľom je zrušiť povinnosť pre politické strany a politické hnutia, viesť si ten tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici a s tým súvisiace povinnosti a obmedzenia týkajúce sa napríklad prevodov medzi jednotlivými účtami politických strán a hnutí ku dňu účinnosti návrhu zákona, ako aj upraviť pravidlá na vyrovnanie zostatkom medzi takto zrušeným osobitným účtom a bežným platobným účtom politických strán a hnutí do konca tohto roka. Tá účinnosť je tam navrhovaná na 15. novembra tohto roka s tým, že článok 2, čo je súvisiaca novela zákona o Štátnej pokladnici, tam je posunutá tá účinnosť až 1. januára 2021 práve preto, aby bol dostatočný časový priestor pre politické strany a hnutia, aby si presunuli tie zostatky z toho tzv. osobitného účtu na svoj bežný účet.
Nechcem tu prerozprávať celú tú dôvodovú správu. Je, samozrejme, k návrhu zákona priložená. Ja len stručne by som k tomu rád uviedol, že politické strany a hnutia v súčasnosti mať povinnosť tri účty. Jeden je taký bežný platobný účet, potom je to ten transparentný účet na účely vedenia volebnej kampane, no a teda tá novela z roku 2018 zaviedla ešte tzv. osobitný účet v Štátnej pokladnici s tým, že ten osobitný účet nie je ani transparentný, takže sám o sebe nám ani verejnosti neposkytuje nejakú pridanú hodnotu k tomu, ako sa s ním narába. Navyše Štátna pokladnica nie je zďaleka tak flexibilná, ako sú komerčné banky a celkove pri vyhodnotení uplatňovania tohto osobitného účtu v praxi ten účet je skôr záťažou pre politické strany a hnutia, ako by bol nejakou pridanou hodnotou pre nich samotného, pre verejnosť. Takže zdá sa nám aj zdá sa mi, že nie je, nie je nevyhnutné, aby strany mali tri účty, aleže stačí keď budú mať ten transparentný na účel volebnej kampane, lebo ten zaujíma nakoniec najväčšiu časť, aj verejnosť, najväčšiu časť verejnosti a keď budú mať ten bežný platobný účet, ktorý bude taký flexibilný, aby vedeli uhrádzať z neho tie platby, ktoré majú, resp. aby vedeli prijímať príspevky zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona.
Takže toľko k samotného návrhu zákona. Samozrejme, ak by boli nejaké otázky, v rámci diskusie už potom rád zodpoviem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 9:26 - 9:30 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nechcem zdržiavať, nie je to materiál, ktorý nejak púta pozornosť aj poslancov by som povedal, aj médií, ale predsa len na vysvetlenie, keďže som spoluautorom toho zákona z roku 2002, podľa ktorého sa vydávajú aproximačné nariadenia vlády aj kolegom, kolegyniam, rád by som ich povzbudil, aby pozorne, pretože Národná rada plní kontrolnú funkciu vo vzťahu k vláde, hoci vláda to robí poctivo, ale aby pozorne pozreli si vždy ten zoznam. Najmä kvôli tomu, že aproximačné nariadenia vlády sú v právnom poriadku určitou výnimkou nakoľko môžu upravovať práva aj povinnosti fyzických, právnických osôb. Bežné nariadenia vlády im nie je priznaná, im nie je priznaná takáto výsada. A tento materiál je v Národnej rade preto, aby sme si mohli skontrolovať, či vláda neprekračuje právomoci a nevydáva aproximačné nariadenia v tých oblastiach, v ktorej jej to nepatrí v zmysle toho zákona, alebo iným spôsobom by prekračoval svoje právomoci. Čiže chcem vás tak povzbudiť. Je to materiál, ktorý sa netýka iba ústavnoprávneho výboru. Je to materiál, ktorý sa týka nás všetkých, kde aj možno z nejakej nedbanlivosti sa môže nejaká chybička niekedy vyskytnúť a nebolo by dobré, keby boli upravované práva a povinnosti v nariadení vlády, ktoré nemá charakter aproximačného nariadenia vlády. Myslím, že sa to tu teraz ani nestalo, ani v tomto materiáli taká skutočnosť a také nariadenie nie je. Ale predsa len opatrnosti nikdy nie je nazvyš a hoci ten materiál naozaj nie je taký, ktorý by bol číslom jedna na tejto schôdzi. Je predkladaný do parlamentu každého polroka a raz za polrok myslím že stojí za to, aby sme sa aj na to poriadne pozreli, či je všetko v poriadku.
Ja nad rámec toho materiálu ako je, pretože sme si povedali, že budeme pravdepodobne budúci rok nejakým spôsobom prehodnocovať aj rokovací poriadok, aj sa budeme snažiť zjednotiť pravidlá či už na úrovni vlády, parlamentu, proste sa k sebe približovať.
Myslím si, že by bolo dobré, pomaly máme 20 rokov odkedy bol tento návrh zákona alebo tento zákon prijatý. Mohli by sme sa tiež porozprávať o tom, ako sa uplatňuje v praxi. Či by sa nedalo nejakým spôsobom vylepšiť. Jeden príklad za všetky, keď sa robil ten zoznam oblastí pri schvaľovaní tohto zákona v roku 2002, to bolo ešte pred vstupom do Európskej únie, tak sa robil podľa Európskej dohody o pridružení, ktorá už je dávno prekonaná. A aj zakladajúce zmluvy Európskej únie trocha inak delia tie oblasti. Čiže je potom zaujímavé aj by bolo zaujímavé, aj v rámci tej diskusie vedieť, akým spôsobom sa tie jednotlivé právne predpisy zaraďujú a podľa, do tých oblastí, podľa predmetu úpravy, pretože ta Európska dohoda o pridružení je už prekonaná. Vtedy to malo zmysel v roku 2002, pretože to bola tá zmluva, ktorá upravovala vzťah Slovenska k Európskej únii, ale teda od roku 2004 už sa riadime inými pravidlami, ale tieto staré pravidlá ešte sú stále zakotvené v tomto zákone z roku 2002. Čiže ak sa budeme budúci rok rozprávať o uplatňovaní rokovacieho poriadku, o zjednotení legislatívnych pravidiel myslím si, že by bolo dobré sa rozprávať aj o tom, ako sa za posledných 20 rokov tento zákon uplatňoval a či by sa nedal nejakým spôsobom vylepšiť, vyprecizovať. To avizujem dopredu, že budem mať záujem sa porozprávať o tomto a nebude teda ešte najbližšieho polroka, ale niekedy v priebehu budúceho roka potom, samozrejme, to bude mať dopad na tie správy, ak by sme niečo vylepšovali v zákone z roku 2002. A možno to bude ešte kvalitnejšie, ako tomu bolo doteraz.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Toľko k tej samotnej správe ako som už spomínal aj v rámci svojho úvodného slova ako spravodajca, ústavnoprávny výbor odporúča, aby sme ju zobrali na vedomie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 9:24 - 9:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1453 zo 16. júla 2020 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o prijatých aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich vydávania.
V I. polroku 2020 bolo prijatých 6 aproximačných nariadení vlády. Je predpoklad, že v II. polroku tohto roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády a budú v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby
====

===== Aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich vydávania. V I. polroku 2020 bolo prijatých 6 aproximačných nariadení vlády. Je predpoklad, že v II. polroku tohto roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády a budú v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v II. polroku 2020 pripraviť nový vnútroštátny predpis, aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval prerokoval uvedené informáciu na svojej 29. schôdzi 8. septembra 2020 a uznesením č. 81 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie.
Pán predseda alebo pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 9:24 - 9:25 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1453 zo 16. júla 2020 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o prijatých aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich vydávania.
V I. polroku 2020 bolo prijatých 6 aproximačných nariadení vlády. Je predpoklad, že v II. polroku tohto roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády a budú v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby
====

===== Aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich vydávania. V I. polroku 2020 bolo prijatých 6 aproximačných nariadení vlády. Je predpoklad, že v II. polroku tohto roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády a budú v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v II. polroku 2020 pripraviť nový vnútroštátny predpis, aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval prerokoval uvedené informáciu na svojej 29. schôdzi 8. septembra 2020 a uznesením č. 81 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie.
Pán predseda alebo pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 18:11 - 18:11 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam ústavnoprávny výbor ihneď, možno ihneď-ihneď, ešte pred tým gestorským, v zasadačke do ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 18:16 - 18:18 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K pánovi poslancovi Svrčekovi tam nejaké by som povedal, nebudeme si tu tak nadbiehať, ale ďakujem pekne za tie slová.
Pokiaľ ide o pána poslanca Krošláka, no viete, ťažko sa vyjadruje k obavám druhých ľudí, ale povedzme si naozaj úprimne, že čo je, čo je kľúčom, že prečo sa nevyšetrujú niektoré zločiny v tomto štáte. No, kľúčom je práve to, že prokuratúra je v takom stave, v akom je. A ak má niekto obavy, že sa tento stav zmeniť a môže prokuratúra konečne začať riadne fungovať, tak potom asi si viete domyslieť aj odpoveď, prečo také obavy sú, lebo ja myslí..., ja si myslím, že niektorí ľudia sa majú čoho báť. A najviac toho, že začne tá prokuratúra riadne fungovať.
A pokiaľ ide o pána poslanca Tomáša, no, ja rozumiem tomu, že nemôžete sa venovať všetkému a vyjadrovať sa ku všetkému, aj keď často to robíte, ale nemali by ste zamrznúť v prvom čítaní, lebo vy teraz hovoríte svoje dojmy a pocity ešte z prvého čítania. Ale to už malo nejaký vývoj a nejaký priebeh. Takisto programové vyhlásenie vlády nepísala iba pani ministerka, písali ho viacerí ľudia. Písal som ho aj ja, písali ho ďalší zástupcovia koaličných strán, jednoducho lebo to nie je programové vyhlásenie členov vlády, to je programové vyhlásenie vlády, a to, že pani ministerka si, má iný názor na konkrétnu, špecifickú otázku, ku ktorej sa už medzitým mesiac vôbec nevyjadrovala, že by jej to nejako vadilo, tak mali by ste sa aj vy niekde posunúť ďalej a takisto ako premiér a pán predseda parlamentu po vysvetlení uznali, že nie je dôvod mať nejaké vážne výhrady voči tomuto poslaneckému návrhu, tak mohli by ste aj vy zamyslieť nad, nad tým, že čo hovoríte, lebo ak lex Lipšic, alebo lex nejaký iný, tak asi vy viete, že chcete tohto pána alebo niekoho konkrétneho nominovať, a nebojte sa toho, ale nedávajte to nám do... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis