Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 16:51 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sme aj komunálnymi poslancami. Už dnes tu pán poslanec Krajčír hovoril tiež o tom a viacerí sa aj snažíme pomáhať obciam, mestským častiam, mestám, v ktorých sme komunálnymi poslancami. Ja mám troška výhodu, keďže som bratislavský mestský poslanec, v tom, že hlavné mesto má svoj vlastný zákon, takže niektoré veci si vieme doladiť separátne od toho, aby to malo dopad na iné obce a mestá. Robí sa to trocha ľahšie, a toto je taký, taký prvý krok aj po konzultáciách s vedením hlavného mesta.
Predkladáme návrh v tomto prípade len poslanci hnutia OĽANO, ale avizujem, že v najbližších, na najbližších schôdzach prídeme ešte s ďalšími vylepšeniami tohto zákona o hlavnom meste aj s ďalšími poslancami komunálnymi hlavného mesta, ktorí, ktoré sa tu nachádzajú z iných, iných, najmä koaličných, teda strán parlamentných.
No a tento návrh zákona rieši pomerne urgentnú záležitosť, ktorá súvisí s tým, že Bratislava by chcela tento rok zaviesť parkovaciu politiku, celomestskú parkovaciu politiku. Pôvodne to malo byť už v júni tohto roka. Teraz sa to posúva na október. No a nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je aj, je aj odťahovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky. Niekedy to môžu byť skutočne aj vážne situácie. Nikomu sa neľúbi, keď mu odtiahnu auto. Nie je to nejak pre ľudí až taká obľúbená téma, ale iba pre tých, ktorí nevedia dodržiavať predpisy. Niektorí (ruch v sále a zaznievanie gongu) oceňujú, keď sa auto, keď auto má, alebo motorové vozidlo má kto odtiahnuť, pretože sú to často situácie, sú to miesta, na ktoré sa nevedia dostať záchranná služba, hasiči, kam sa nevie dostať prevádzkovateľ, ktorý odváža odpad z kontajnerov, čiže nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je určite aj odťahová služba.
No a v Bratislave je problém v tom, že mesto má zriadenú odťahovú službu, ale v zmysle zákona vie odťahovať vozidlá len z ciest I. a II. triedy, pretože z tých tzv. trojok a štvoriek, teda z ciest III. a IV. triedy, majú oprávnenie odťahovať len mestské časti, no ale tie zase nemajú zriadené odťahové služby. A preto mesto Bratislava už aj zriadilo podnik, ktorý by mal odťahovať vozidlá, keď sa zavedie parkovacia politika. No, a zmyslom tohto zákona je, aby sme umožnili pripojiť sa mestským častiam k takto zriadenému celomestskému podniku na odťahovanie vozidiel, aby sa dalo odťahovať zo všetkých ciest a aby bol na cestách poriadok a aby tá parkovacia politika fungovala skutočne efektívne.
Sú tam určité aj pravidlá, ktoré zavádzame v tejto novele zákona, a za také najpodstatnejšie považujem to, že takto vytvorený podnik, už či tam bude majetková účasť len hlavného mesta, alebo spolu hlavné mesto, mestské časti, môže mať iba majetkovú účasť týchto verejných subjektov, teda zákon nepripúšťa, aby mohol súkromný subjekt vstupovať do odťahov, inými slovami, nechceme, aby si niekto z odťahovania motorových vozidiel v Bratislave robil súkromný biznis, a preto je tam tá podmienka. Bude to platiť, samozrejme, len pre hlavné mesto, lebo je to novela zákona o hlavnom meste, ale medzi prvým a druhým čítaním by som rád konzultoval túto vec aj so, so ZMOS-om a s Úniou miest, či nestojí za to zvážiť, aby takáto podmienka platila pre odťahové služby na celom Slovensku, pre všetky obce, pre všetky mestá, a uvidím, aká bude reakcia. Ak nebude pozitívna reakcia, tak to necháme zatiaľ len pre hlavné mesto Bratislavu, a ak bude pozitívna reakcia, tak to vieme vyriešiť tak, že tú poslednú vetu, ktorú tam máte v tom paragrafovom znení, vložíme do zákona o pozemných komunikáciách a odtiaľto ju vypustíme a tým pádom to bude platiť pre všetky obce a mestá.
Nakoniec toto bolo aj riešenie, ktoré odporúčalo v rámci konzultácii, ktoré som mal, ministerstvo vnútra, ale neodvážil som sa takúto úpravu spraviť bez toho, aby som to prekonzultoval so ZMOS-om a s Úniou miest, takže uvidíme, ako to dopadne, a, samozrejme, riešim praktickú záležitosť, ktorá pomôže ľuďom, najmä poctivým, zodpovedným ľuďom, ktorá pomôže hlavnému mestu, aby, aby sa vyriešila naozaj veľmi neuspokojivá dopravná situácia, a tá dopravná situácia je tak neuspokojivá, že si ju všíma aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda sa chce zaoberať neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území.
Nakoniec všetci dobre vieme, nielen Bratislavčania, ale aj tí, čo do Bratislavy dochádzajú, či už za prácou, za zábavou, ako turisti alebo z iných dôvodov, že dopravná situácia v Bratislave je, je skutočne žalostná. Častokrát máme v Bratislave dopravný kolaps a verím, že zavedenie parkovacej politiky vrátane efektívnej parkovacej odťahovej služby pomôže vyriešiť v konečnom dôsledku túto neuspokojivú situáciu, a myslím si, že to je aj zámerom programového vyhlásenia vlády, ktoré, ktoré zamýšľa túto žalostnú situáciu v aglomerácii Bratislavy súvisiacu s dopravou riešiť.
Ďakujem pekne za slovo a takisto budem rád, ak tento návrh zákona podporíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:46 - 16:47 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja rovnako podporujem tento návrh zákona.
Už ako povedala moja predrečníčka, pomôže to obciam, pomôže to najmä tým, ktoré v najbližšej dobe spúšťajú parkovaciu politiku alebo už ktoré majú parkovaciu politiku zavedenú, aby fungovala efektívnejšie, a nakoniec tento, tento návrh zákona súvisí čiastočne aj s tým ďalším, ktorý budem o chvíľu predstavovať, aj keď tento je postavený všeobecne pre všetky obce, pomôže všetkým obciam, ten ďalší, to bude novela zákona o hlavnom meste. Tam takisto budeme vypomáhať hlavnému mestu tým návrhom pri parkovacej politike. Takže trocha to súvisí, čiastočne to súvisí.
A je to taký začiatok série zákonov, ktorý by sme ako poslanci chceli aj v najbližšom období predkladať, ktoré pomôžu obciam, pomôžu najmä pri riešení dopravnej situácie, parkovacej politiky a veci, ktoré s tým súvisia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:29 - 16:32 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zákon o štátnom rozpočte pozná viacero druhov rezerv. Tieto rezervy sa vytvárajú na rôzne účely. S niektorými prichádzame častejšie do styku, niektoré sú viac zaujímavé, iné menej.
No a k tým zaujímavejším podľa môjho názoru patrí aj rezerva premiéra, rezerva predsedu vlády a ten obnos tam nie je malý, pričom zákon žiadnym spôsobom neupravuje, ako sa predseda vlády dopracuje k výsledku pri rozdeľovaní financií, ktoré sú alokované v tejto rezerve. Poznáme to z ministerstiev, z ústredných orgánov, z rôznych štátnych úradov, že ak minister poskytuje dotácie a inú finančnú pomoc, ale najmä dotácie, tak má, sa hovorí, poruke - aj v zmysle zákona, pri niektorých úradoch sú to interné prepisy - vytvorenú komisiu, dotačnú komisiu alebo akúkoľvek komisiu ako poradný orgán, ktorého, ktorej rady môže, ale nemusí akceptovať, ale väčšinou akceptuje, až na výnimky, pretože niektoré žiadosti, ktoré prichádzajú o pomoc, v prípade premiéra to býva väčšinou o pomoc, nejaká katastrofa, živelná pohroma a tak ďalej, ale môžu to byť aj iné druhy žiadostí, sú aj zložitejšieho charakteru a je dobre, keď sa to chce komplexne posúdiť, aby mal aj premiér poruke určitú komisiu, ktorá mu vie s tým poradiť, vie vyhodnotiť, vie povedať, ktoré, na ktoré sa objektívne má dať peniaze a na ktoré nie.
No a to je práve cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách, aby predseda vlády, ak to uzná za vhodné, a keďže tento návrh bol robený aj po konzultácii s úradom vlády, tak mám informácie, že to považuje za vhodné, aby si mohol vytvoriť komisiu, ktorá mu poradí, akým spôsobom bude poskytovať finančné prostriedky zo svojej rezervy alebo z rezervy predsedu vlády, nie z jeho vlastnej, ale z rezervy predsedu vlády. Takže o tom je tento návrh zákona, je to jednoduchá novela zákona o rozpočtových pravidlách a som pripravený zodpovedať prípadné otázky, ktoré by v tejto súvislosti boli vami položené, a v každom prípade budem rád, ak väčšina z vás, tak aby bol zákon schválený, mi to na konci toho legislatívneho procesu aj podporí. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.1.2021 16:20 - 16:20 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, aby zajtra ráno o ôsmej prišli do zasadačky výboru, budeme mať rokovanie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2020 11:36 - 11:37 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, práve tretie čítanie slúži na to, aby sa opravovali buď gramatické, štylistické, jazykové alebo iné zjavné nesprávnosti, a stalo sa nám v jednom z tých pozmeňovákov alebo pozmeňujúcich návrhoch, ktorý predkladal pán poslanec Drdul spolu so mnou, že tam bol preklep v roku, nemalo tam byť uvedené, je to čl. 28, 59. bod, § 250a ods. 2, kde by sa slová „31. decembra 2021“ mali nahradiť alebo sa nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“. Bol tam preklep v tom roku. Čiže namiesto roku, namiesto roku 2020 tam bol omylom uvedený rok 2021, ale z celého kontextu toho pozmeňováku aj zo súvisiacich bodov, ktoré sú naviazané na tento bod, jednoznačne vyplýva, že ten rok tam má byť uvedený ako 2020. Čiže ešte raz pre istotu prečítam ten pozmeňovák, je to veľmi krátke.
V článku 28 v 59. bode v § 250a ods. 2 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2020 18:02 - 18:02 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem pekne za slovo. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, zajtra 8.30 v zasadačke výboru budeme mať rokovanie výboru k zákonom v skrátenom legislatívnom konaní, teda k samotnému skráteniu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 18:57 - 18:59 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, vy v mnohých veciach plačete na nesprávnom hrobe, lebo, samozrejme, však diskusia ku každej z tých otázok je legitímna. Nakoniec aj v odbornej verejnosti prevládajú rôzne názory na každú z tých vecí, ktorú ste spomínali, ale neodpustili ste si, aby ste sa nepustili aj do Matoviča, aj do OĽANO, ale naozaj podľa mňa plačete na nesprávnom hrobe. Síce predkladateľom je vláda, ale niekto je gestorom toho návrhu zákona a niekto prináša tie konkrétne zmeny. A keďže tu máme pána predsedu Ústavného súdu a ja si vážim, že je tu, je správne, že tu je, on sám môže potvrdiť, že práve OĽANO bolo tým hnutím, ktoré sa snažilo vyjsť v ústrety vo veciach, ktoré aj pán predseda Ústavného súdu potreboval pre činnosť Ústavného súdu a niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré OĽANO presadilo v druhom čítaní v parlamente, vychádzali v ústrety tomu, aby Ústavný súd bol funkčnejší.
Čiže naozaj ak kritizujeme, tak mali by sme podľa mňa aj rozlišovať a nemali by sme, ako sa hovorí, plakať na nesprávnom hrobe, lebo tie veci, ktoré tu spomínate, autorom ani jednej z nich nie je hnutie OĽANO ani pán Matovič.
No a k tým ďalším veciam. Pandémia, no, to je úplne že výstrel vedľa kvôli tomu, že ak by boli naozaj porušované základné ľudské práva a slobody, tak tie predsa, my nie sme ich vynálezcami v Slovenskej republike, ony sú zakotvené v medzinárodných zmluvách a dokumentoch a pozmeňujúci návrh OĽANO, ktorý sa týka tejto veci, smeruje k tomu, aby Ústavný súd mohol aj naďalej posudzovať súlad ústavných zákonov s medzinárodnými zmluvami. Takže toto by som sa skutočne neobával ani v prípade očkovania a všetkých tých vecí, ktoré ste spomínali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.11.2020 12:09 - 12:09 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru v zasadačke tohto výboru ihneď teraz po prerušení schôdze.
Skryt prepis
 

22.10.2020 17:55 - 17:58 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rád, že pokračujeme v nastúpenom trende, ktorý sme v tomto volebnom období začali, a to tým, že sme jednak zaviedli veľmi prísne vypočutie u kandidátov na generálneho prokurátora, takisto sme spresnili ustanovenia, ktoré sa týkajú vypočutia kandidátov na ústavných sudcov a teraz prichádza s podobným návrhom predseda výboru pre kultúru a médiá, tiež z hnutia OĽANO, ktorý chce stransparentniť proces výberu kandidátov na funkcie, ktoré spadajú do oblasti jeho pôsobnosti. Je to trend, ktorý sa aj hnutie OĽANO, aj táto vláda snaží presadiť. Jednoducho viac transparentnosti, viac verejnosti do procesov, ktoré súvisia s verejnými funkcionármi a všade tam, kde sa nakladá s verejnými prostriedkami. Snažíme sa v druhom čítaní vždy vylepšovať návrh zákona, pokiaľ zistíme, že sú niektoré veci nejasné alebo aj nie úplne najsprávnejšie legislatívnotechnicky upravené. Ja by som rád predložil taký veľmi krátky pozmeňujúci návrh, ktorý je výlučne legislatívnotechnickým vyjasnením predloženého návrhu zákona. Nájdete ho ako bod na zváženie aj v stanovisku parlamentnej legislatívy. Rád by som ho teda predniesol.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. 1 v bode 1 v § 6 ods. 2 sa slová "prihlásených kandidátov" nahrádzajú slovami "kandidátov navrhnutých podľa ods. 3".
Odôvodnenie už som spomínal, je to legislatívnotechnické vylepšenie textu, keď parlamentná legislatíva nám dala na zváženie, či v tom samotnom texte hovoriť o prihlásených kandidátoch alebo, tak ako sa inde v texte platného zákona hovorí, o buď predložených kandidátoch alebo kandidátoch navrhnutých. Čiže zvolili sme alebo dali sme na toto odporúčanie a zvolil som práve v tomto pozmeňujúcom návrhu takéto spresnenie, ktoré nebude odkazovať na prihlásených kandidátov, lebo oni sa sami neprihlasujú, ich musí niekto navrhnúť, ale na navrhnutých kandidátov.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a chcel by som vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ako aj podporu celého návrhu, ktorý predkladám spolu s predsedom Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2020 16:27 - 16:47 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ja už som sľúbil, že ako navrhovateľ sa nebudem hlásiť do tej písomnej rozpravy, teda to bolo, to bolo prvý a poslednýkrát, ale však aj takto môžem vystúpiť a to je pravda.
Ďakujem pekne za slovo v prvom rade a no mám tu dva pozmeňujúce návrhy, ktoré, určite tú normatívnu časť prečítam celú, ale aby som nenaťahoval čas, tak budem sa snažiť to odôvodnenie skracovať v miere, v akej je to nevyhnutné. Ešte predtým než sa k nim dostanem, by som rád v krátkosti zhrnul tú rozpravu, ktorá bola na výboroch, aj tie výhrady, prípadne pripomienky či poznámky k tomuto návrhu zákona.
Jedna z tých pripomienok sa týkala slovného spojenia, keď pri možnosti upustenia od vybratia poplatku alebo zníženia poplatku pri, pri Slovákoch žijúcich v zahraničí, tak sa používa v návrhu zákona slovné spojenie ´dlhodobo sa angažuje v prospech tej krajanskej komunity´, čo pôsobilo dosť vágne a tak neurčito, hoci to je teda prepojené na to, že dáva tam stanovisko Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nakoniec rozhoduje aj ten príslušný správny orgán. Ja som, samozrejme, rád vyšiel v ústrety tým, ktorí, ktorí toto namietali a preto aj v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý budete počuť, sa táto pripomienka rieši spôsobom, že tá dlhodobá angažovanosť bude musieť byť v tom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí nejakým spôsobom písomne zdokumentovaná a preukázateľným spôsobom.
Čiže nepôjde len o to, že by povedzme úrad napísal, že áno, potvrdzujem, že táto osoba sa dlhodobo angažovala a tým by to mohlo aj skončiť, to je pravda, že aj takto by sa to mohlo zobrať v praxi, ale okrem toho, že ten Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí potvrdí tú dlhodobú angažovanosť, tak bude musieť byť aj nejakým spôsobom odôvodnená, čiže preukázateľným spôsobom sa tá osoba bude musieť dlhodobo angažovať predtým než v prospech komunity krajanskej, predtým než podá žiadosť o udelenie občianstva, ak, ak toto bude práve dôvodom na prípadné upustenie od vybratia poplatku alebo jeho zníženia.
Ďalšia pripomienka, ktorá zaznela v diskusii na výboroch, smerovala k tomu, že niektoré tie ustanovenia boli naformulované troška ťažkopádnym spôsobom a že by stálo za úvahu to rozčleniť do písmeniek, proste troška sa pohrať viacej s tou legislatívnou technikou, čomu som tiež vyšiel v ústrety, len výsledkom toho je, že teda ten pozmeňujúci návrh, hoci vecne sa v ňom nič nebude meniť oproti pôvodnému návrhu, tak bude znieť troška inak, lebo bude rozpísmenkovaný, bude inak legislatívno-technicky upravený.
No a ešte bola jedna taká pripomienka k tomuto návrhu zákona a tá sa týkala toho, že v dôvodovej správe nie je odôvodnené, prečo, prečo ten poplatok pri jednotnom vzorovom formulári, ktorý sa týka verejných listín, sa znižuje práve na päť euro. Že odkiaľ teda viem a ako som dospel k tomu, že tie výrobné náklady na to sú práve päť euro. Je pravda, že mohol som to napísať aj do tej dôvodovej správy, nabudúce to tak už urobím, som si neuvedomil naozaj, že môže to byť aj tento aspekt pre niekoho dôležitý, ale už máme v platnosti zákon, ktorý sa netýka správnych poplatkov, lebo toto je zákon o správnych poplatkoch, ale máme zákon o súdnych poplatkoch. A v zákone o súdnych poplatkoch je presne tento istý formulár, ktorý slúži na voľnejší obeh verejných listín v rámci Európskej únie a tento formulár je tiež spoplatnený alebo jeho vydanie piatimi eurami. Takže to je ten dôvod, pre ktorý presne tú istú sumu za presne ten istý formulár dávame nielen do zákona o súdnych poplatkoch, ale aj do zákona o správnych poplatkoch, ktorý vlastne týmto návrhom zákona meníme.
Toľko k tým výhradám, viacej nejakých ďalších výhrad k tomuto návrhu zákona nebolo. No okrem týchto výhrad, ktoré zazneli na výboroch, som sa ešte mal možnosť stretnúť aj so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva zahraničných vecí, aby sme si ešte raz pre istotu prebehli znenie tej právnej úpravy, či by náhodou nechceli niečo pozmeniť alebo doplniť. Pri ministerstve vnútra to bolo v poriadku. Pri ministerstve zahraničných vecí, keďže máme otvorené konzulárne poplatky v tomto návrhu zákona, tak prišiel podnet, aby sa rozšírila tá časť, ktorá sa týka konzulárnych poplatkov, ešte o ďalšie konzulárne poplatky, ktorých sumu, pri ktorých sa tá suma bude znižovať, a to z dôvodu, že medzičasom došlo k novele príslušného nariadenia Európskej únie, ktorá, ktoré tieto poplatky upravuje. Keďže sme mali otvorené práve konzulárne poplatky a v tom istom zákone, tak som chcel, aj by som týmto chcel vyjsť v ústrety ministerstvu zahraničných vecí, ktoré ma o to požiadalo, čiže jeden z tých pozmeňovákov, a preto sú dva, jeden z tých pozmeňujúcich návrhov práve vychádza z tých konzultácií s ministerstvom zahraničných vecí a druhý z tých pozmeňujúcich návrhov rieši skôr tie legislatívno-technické vylepšenia, ktoré sme si vysvetľovali s parlamentnou legislatívou, ktoré vyšli z podnetov na jednotlivých výboroch, kde bol tento návrh zákona prerokovaný.
Takže toľko, toľko za mňa k uvedeniu tých dôvodov, prečo teraz by som rád aj predložil tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Začnem tým, ktorý sa týka tých legislatívno-technických vylepšení.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Je to tlač 215.
Čiže tento návrh skupiny poslancov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I bod 1 znie:
"V sadzobníku správnych poplatkov v časti 1 všeobecná správa sa položka 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) Vyhotovenie viacedičného štandardného formulára podľa osobitného predpisu päť eur.""
Odôvodnenie. To, čo som aj uviedol už v rozprave, teda zjednocujeme to aj formulačne presne tak, ako je to uvedené v zákone o súdnych poplatkoch. Pôvodne tam bola použitá trocha iná legislatívna technika, formulačne to bolo trocha inak, ale vecne sa nič nemení.
Bod 2. V čl. I bode 2 sa slová "podľa písmen p) a r)" nahrádzajú slovami "podľa písmena p)".
Odôvodnenie. Súvisí to s tým prvým bodom. V tom pôvodnom návrhu sme mali dve písmená, teraz ich skracujeme do jedného, pretože to robíme podľa toho vzoru zákona o súdnych poplatkoch, takže musíme upraviť aj v tomto bode 2 súvisiacu, musíme urobiť súvisiacu legislatívnu úpravu, legislatívno-technickú úpravu.
Bod 3. V čl. I bod 4 znie:
"V sadzobníku správnych poplatkov časti 2 vnútorná správa v položke 20 sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ktorá znie:
"Splnomocnenie.
a) správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá je osobou bez štátnej príslušnosti alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; správny orgán posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí."."
Odôvodnenie. Ja to zjednoduším, nebudem čítať celé, ako je uvedené v pozmeňováku. Sú to tie dve veci, ktoré som spomínal. Jednak sa tam dopĺňajú tie slová "preukázateľným spôsobom sa dlhodobo angažuje" a takisto sa ten text, ktorý bol taký hutný a taký ťažkopádny, rozdeľuje do dvoch písmeniek, ale inak vecne a formulačne sa už nič ďalšie v ňom nemení.
Bod 4. V čl. I sa vypúšťa bod 5, to je súvisiaca legislatívna úprava s tým, že konzulárne poplatky a to, čo bolo upravené v tom všeobecnom splnomocnení v rámci konzulárnych poplatkov, sa presúva do položky 247, kde sa to isté upravuje, ale je, je inde umiestnené v tej časti o konzulárnych poplatkoch prílohy zákona o správnych poplatkoch.
Bod 5. V čl. I sa za bod 6 dopĺňa nový bod 7, ktorý znie:
"7. V sadzobníku správnych poplatkov v časti 18 konzulárne poplatky v položke 247 sa za časť Oslobodenie vkladá časť Splnomocnenie, ktorá znie:
"Splnomocnenie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo upustiť od jeho vybratia u osoby, ktorá
a) je osobou bez štátnej príslušnosti alebo
b) má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí z osobitného dôvodu, ktorým je skutočnosť, že táto osoba sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej a športovej, alebo skutočnosť, že táto osoba sa preukázateľným spôsobom dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí; Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky posúdi túto skutočnosť po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí."." Koniec úvodzoviek za celým textom, aj za týmto konkrétnym ustanovením.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Zase zjednoduším. Znovu, pôvodné slová "dlhodobo sa angažuje" boli doplnené slovami "preukázateľným spôsobom sa dlhodobo angažuje" a presúvame, pôvodne boli navrhnuté v časti, v úvodnej časti prílohy k správnym poplatkom, kde sa hovorí o konzulárnych poplatkoch, bol text, ktorý hovoril o tom upustení od poplatku a znížení od vybratia alebo znížení toho samotného poplatku s tým, že ministerstvo zahraničných vecí považovalo za vhodnejšie, aby sme text tejto časti presunuli pod položku 247 po zvážení teda všetkých tých súvislostí, ktoré, o ktorých ten návrh hovorí. Čiže nič sa vecne znova nemení, len sme presunuli z inej časti prílohy zákona o správnych poplatkoch pod položku 247 tento text.
To je vlastne ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý bol o tých legislatívno-technických vylepšeniach a o tom, čo hovorilo aj stanovisko parlamentnej legislatívy.
No a tento druhý pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam, ten sa týka vlastne rozšírenia niektorých položiek v konzulárnych poplatkoch, ktoré súvisia so zmenou nariadenia Európskej únie č. 219/1155 z 20. júna 2019, ktorým sa vlastne novelizuje vízový kódex Európskej únie ešte pôvodne v znení Spoločenstva, Európskeho spoločenstva. Čiže dôvodom je, je to v podstate rozširujúci návrh, ktorý sa týka časti, ktorá je v novele zákona otvorená, teda konzulárnych poplatkov, ale keďže si zase znova sám predkladám tento rozširujúci návrh svojmu návrhu zákona, tak s tým aj súhlasím a z pohľadu legislatívnych pravidiel a rokovacieho poriadku by tým pádom nemal byť problém.
Čiže návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová "s výnimkou položky 240 sadzobníka". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú."
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že podľa § 6 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch je sadzba poplatku všeobecne určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku, navrhuje sa ustanoviť výnimka z tohto pravidla z dôvodu, že sadzba poplatku v položke 240 tohto sadzobníka, že ju ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva. Čiže je to určitým spôsobom aj, aj harmonizácia s týmto nariadením Európskej únie.
Bod 2. V čl. 1 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
"16b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex), (Úradný vestník EÚ čiastka L 243 z 15. 9. 2009) v platnom znení."." Koniec úvodzoviek aj za tým ustanovením, aj za celým novelizačným bodom.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. V nadväznosti na vloženie nového bodu 5 sa primerane upraví názov a úvodná veta návrhu zákona.
Odôvodnenie. Navrhuje sa aktualizovať túto poznámku pod čiarou z dôvodu novelizácie, ktorú sme robili v tom predchádzajúcom bode tohto pozmeňujúceho návrhu, čiže ide o súvisiacu legislatívno-technickú úpravu aj kvôli tomu, že to nariadenie už bolo medzičasom päťkrát novelizované a teda malo by sa uvádzať ako v platnom znení, už nie v tom svojom pôvodnom bez tých novelizácií. Čiže ide aj o legislatívno-technickú úpravu toho samotného odkazu a vlastne poznámky pod čiarou.
Bod 3. V čl. 1 sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 240 vrátane časti Oslobodenie a časti Splnomocnenie znie:
"Položka 240
a) žiadosť o udelenie schengenského víza, 16b) odkaz, sadzbu poplatku ustanovuje osobitný predpis, znova odkaz 16b)
b) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35 euro,
c) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35 eur,
d) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike, okrem prípadu podľa písmena e) 60 eur,
e) žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10 eur,
f) podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané, 80 eur."
Tá časť Oslobodenie znie takto:
"1.Od poplatku podľa písmena a) sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu. odkaz 16b).
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení, to je bod 2, rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, odkaz 16c).
Bod 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení rodinní príslušníci občanov Slovenskej republiky v rozsahu rodinných príslušníkov občanov Európskeho hospodárskeho priestoru podľa druhého bodu.
Bod 4. Od poplatku podľa písmena f) sú oslobodené osoby, ktoré podávajú odvolanie proti rozhodnutiu útvaru policajného zboru, a rodinní príslušníci azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana."
Teraz časť Splnomocnenie znie takto:
"Bod 1. Správny orgán môže oslobodiť od poplatku aj ďalšie osoby podľa osobitného predpisu. Odkaz 16b).
Bod 2. Správny orgán môže v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo od neho upustiť z dôvodu podpory kultúrnych alebo športových záujmov, ako aj záujmov v oblasti zahraničnej politiky, politiky rozvoja a ostatných oblastí zásadného verejného záujmu alebo z humanitárnych dôvodov.
Bod 3. Správny orgán vráti poplatok z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, 16b).
Bod 4. Správny orgán vráti poplatok podľa písmena f), ak sa odvolaniu vyhovie.
Bod. 5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je možno platiť aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb určeného podľa osobitného predpisu. Je to, tam je odkaz 16b)."." Koniec úvodzoviek aj za tým samotným ustanovením, aj za celým tým novelizačným bodom.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. V nadväznosti na vloženie nového bodu 6 sa primerane upraví názov a úvodná veta návrhu zákona.
Teraz odôvodnenie: Ako som spomínal, je to v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 219/1155 z 20. júna 2019, ktorým sa novelizuje vízový kódex Spoločenstva. Vzhľadom na to, že podľa čl. 16 tohto vízového kódexu Komisia každé tri roky posúdi, či je potrebné revidovať výšku vízových poplatkov a v prípade potreby prijme delegované akty týkajúce sa zmeny vízového kódexu, pokiaľ ide o výšku vízových poplatkov. Navrhuje sa výslovne neustanoviť výšku sadzby správneho poplatku, ale priamo odkázať na vízový kódex. To nie vo všetkom, ale tam v tej jednej položke to bol odkaz priamo na ten kódex bez uvedenia sumy.
Sadzba správneho poplatku za žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a za žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky, sa zvyšuje na 35 euro. A potom sa tam upravujú ešte tie ďalšie sadzby, ako som ich čítal, ale v princípe ide o to, že bolo potrebné upraviť tieto sadzby kvôli novelizácii vízového kódexu, na čo ma upozornil minister zahraničných vecí a požiadal ma formou tohto rozširujúceho pozmeňováku o to, aby som, aby som, keď sú už otvorené konzulárne poplatky, tam tieto veci ešte aj upravil.
No a potom máme bod 4, ktorý je posledným v tomto pozmeňujúcom návrhu a ktorý znie:
"V čl. 1 sa za bod 6 dopĺňajú nové body 7 až 10, ktoré znejú:
"Bod 7. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY sa vypúšťajú položky 252, 257 a 258.
Bod 8. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY sa v položke 261 vypúšťajú písmená c) a e). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Bod 9. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY sa za položku 264 vkladá položka 264a, ktorá znie:
"Položka 264a Podanie žiadosti o výpis z registra trestov 10 eur.".
Bod 10. V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY sa v položke 265 vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).".
V nadväznosti na doplnenie nových bodov 7 až 10 sa primerane upraví názov a úvodná veta návrhu zákona.
Teraz krátke odôvodnenie k tomu: Navrhuje sa vypustenie položiek 252, 257, 258 a písmen c) a e) z položky 261 tejto prílohy k zákonu o správnych poplatkoch z dôvodu, že tieto neboli v praxi vykonávané. Keďže položka 265 upravuje výšku správnych poplatkov pre osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, je z vecného hľadiska lepšie, aby výška správneho poplatku bola upravená v samostatnej položke 264a. Čiže je to taká kombinácia legislatívno-technických úprav, potrebných úprav, ktoré vyplývajú z posledných noviel vízového kódexu a keďže sme mali v tomto návrhu zákona naozaj otvorené konzulárne poplatky, tak bola možnosť rozšíriť tieto položky o ďalšie položky, ktoré sa týkali konzulárnych poplatkov, o ktoré ma požiadalo ministerstvo zahraničných vecí, čomu som rád vyhovel aj teda za cenu, že sú to takéto rozsiahlejšie pozmeňujúce návrhy a že som teda aj nejakým spôsobom kvôli ním natiahol trochu čas v tejto rozprave.
Ďakujem za pozornosť, aj za podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis