Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2020 o 16:56 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 16:56 - 16:58 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, opatrnosti naozaj nikdy nie je dosť, aj keď už v tejto chvíli je to tak, by som povedal, že vykopávanie otvorených dverí. Ja tiež som čakal na vysvetlenie na ústavnoprávnom výbore od predkladateľa, prečo sa tam zvolila práve tá sedemdesiatka pri tom veku.
Je potrebné povedať, že ešte v takej pôvodnej verzii toho návrhu tam vlastne tí seniori neboli vyňatí vôbec. Mne písali viacerí starší ľudia, aby sme sa tým zaoberali. Ja sám som takisto už mal pripravený pozmeňovák, pokiaľ ide o tento vek, ale stále som netušil, že či tam nie sú naozaj nejaké relevantné argumenty, prečo sa to dalo na sedemdesiatku. Na ústavnoprávnom výbore sme to rozobrali, tie argumenty. Minimálne mňa a myslím, že viacerých nepresvedčili, ale keďže bolo avizované, že gestorský výbor sa tým bude zaoberať, tak už sme to na ústavnoprávnom výbore riešili len takou verbálnou podporou.
Čiže áno, opatrnosti nikdy nie je dosť, ale myslím, že teraz to už bolo zbytočné. Ja som rád, že gestorský výbor si túto vec osvojil. Samozrejme, bolo by možno na zváženie, že či to nerozšíriť aj o ďalšie osoby, napríklad o tie zdravotne postihnuté, ale to už na túto chvíľu nechám tak. Celkovo ten návrh je takým východiskom z núdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:27 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam rokovanie ústavnoprávneho výboru v miestnosti tohto výboru teraz ihneď po prerušení rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:13 - 18:13 hod.

Milan Vetrák
Ďakujem za slovo. Zvolávam na zajtra ráno o 8.15 hod. ústavnoprávny výbor v miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.4.2020 18:35 - 18:35 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru na zajtra na 8.30 hod. ráno v miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:22 hod.

Milan Vetrák
Rokovanie ústavnoprávneho výboru bude zajtra o 14.00 hodine v zasadačke tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:29 - 19:31 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Áno, pán poslanec hovoril o tom, že sa skĺbili určité názory. Tie názory sa neskĺbili systémom, že teda každý si niečo prihodil a niečo vzniklo, ale tie názory sa, teda prebehlo niekoľko rokovaní. Tie názory, samozrejme, museli byť nejakým spôsobom usporiadané tak, aby ten, to nakoniec spravilo určitý celok, ktorý je aj nejako vnútorne konzistentný.
Ja som, poviem za seba, lebo vznikali tu rôzne už podozrenia, že kto za čo bol, ja som do tých záverečných rokovaní išiel úplne otvorený voči všetkému, to znamená, že aj voči tým lehotám, ale nebol to iba môj názor, aby tie lehoty trojmesačné, dvojmesačné plynuli aj naďalej, a nebol to ojedinelý názor, to na vysvetlenie.
Druhá, ďalšia vec. Naozaj v poslednej dobe, keďže už sa vie o tom, že samosprávy majú s týmto problém, a sú aj zverejnené návrhy zákonov, tak aj spoločnosti, ktoré ponúkajú tie videokonferenčné systémy, tak dokonca včera som videl, že už ich niektoré začali ponúkať aj zadarmo. Čiže naozaj nič nebráni mestám a obciam, aby fungovali v tom režime troch a dvoch mesiacov cez videokonferenčné systémy a nemuseli sa uchyľovať k tomu hlasovaniu per rollam, ktoré je naozaj tam pomerne dosť sprísnené oproti tomu pôvodnému návrhu, a niektorých to bude odrádzať, ale môžu kľudne aj bez nejakých finančných nákladov prejsť na tú videokonferenciu a už sú na to vytvorené podmienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:19 - 19:21 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál povedal, že tento návrh je kompromisom, a ja s tým súhlasím. Hovorí sa, že teda ideálny kompromis je taký, keď sú všetci spokojní, ale to je naozaj ideálne, ideálna situácia. Väčšinou je to tak, že pri tom kompromise všetci nie sú úplne spokojní, a to je, myslím, aj tento prípad, ani ja nie som úplne spokojný, ani pán Dostál, poslanec Dostál, nie je úplne spokojný a mnohí teda nie sú úplne spokojní, ale je naformulovaný v takej miere, že sú ochotní podporiť takýto pozmeňujúci návrh, a myslím si, že v tejto chvíli je to najdôležitejšie, ak chceme tým niektorým obciam, ktoré majú problémy, alebo mestám, mestským častiam pomôcť.
K tým poznámkam ešte, čo zazneli, niektorým. Hovorí sa teda o tom, že sú vystavení niektorí starostovia a primátori aj tomu porušeniu zákona pri tých lehotách, či už je to trojmesačná, alebo župani pri tej dvojmesačnej, ale viete, ono ten, tá situácia, ak sa nemýlim, vznikla 12. marca, alebo teda v marci, ale čo bránilo starostom a primátorom v januári a februári zvolať zastupiteľstvá? Mnohé mestá a obce to mali. Čiže čiastočne si môžu za tú situáciu aj sami a tento zákon nemá slúžiť na to, aby im poskytoval imunitu pred porušením zákona. To už si oni musia zodpovedať pred svojimi voličmi a poslancami, prečo nezvolali to zastupiteľstvo. Tento zákon sa snaží pomôcť tým starostom a primátorom a nemyslím si, že je vhodné, aby sa rušila tá lehota, a nie je to len môj názor, pretože naozaj si viem predstaviť, že niektorým by to veľmi vyhovovalo.
A my zasahujeme do právomoci poslancov a zastupiteľstiev, my nezasahujeme do právomocí starostov a primátorov týmto zákonom. A je tam aj veľmi vhodný prostriedok na uskutočňovanie tých zastupiteľstiev a to je ten videokonferenčný systém, ktoré sú už dnes poskytované aj zadarmo, je to možné nájsť na internete, takže skutočne praktický problém tam nie je žiadny v tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:03 - 19:05 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Predpokladám, že keď je pán poslanec Dostál prihlásený, že on to prejde podrobnejšie tie niektoré body. Ja len pár poznámok v rámci toho kratšieho času, čo mám.
Hovorilo sa tu o tom, že je tu nejaká nedôvera voči samospráve. S tým by som nesúhlasil, pretože samospráva nie sú len starostovia a primátori. Samospráva má dva rovnocenné orgány a tým druhým je zastupiteľstvo. A ak tu možno je nejaká nedôvera, tak nie voči samospráve, ale voči niektorým starostom a primátorom, za to, akým spôsobom konali a postupovali, či už v zmysle, alebo v rozpore aj so zákonom o obecnom zriadení v minulosti, a týmto návrhom sa nezasahuje do právomoci primátorov a starostov, ale zasahuje sa do právomoci zastupiteľstva. A preto je tu oprávnená obava a aj záujem zastupiteľstiev a poslancov - a tu sú mnohí komunálni poslanci - obmedziť tie právomoci starostov a primátorov tak, aby ich nemohli zneužiť, a to sa týka aj toho trojmesačného obdobia, ktoré sa tu navrhuje vypustiť, pretože vieme si predstaviť, že niektorí starostovia by možno to zastupiteľstvo najradšej nezvolávali nikdy. A to, že tá situácia tu bude trvať iba tri alebo štyri mesiace, sú aj scenáre, že tu bude trvať tá situácia rok a viac. Takže to nie je tak, že tu bude trvať tá situácia len tri až štyri mesiace.
K tomu, či obec má nejaké povinnosti, že sa jej v tom dlhom odseku, ktorý ste spomínali, dávajú nejaké, nejaké právomoci, že si má upraviť to rokovanie. Nie je to tak, tam je povinnosť, aby informovala o tom, akým spôsobom sa to v zmysle zákona má urobiť. Čiže to to je skôr nedorozumenie a nedalo sa to jednoducho spraviť práve preto, že keby sa to spravilo jednoducho, tak tí poslanci by sa museli osobne stretnúť, aby novelizovali najskôr rokovací poriadok, a to sme predsa nechceli, aby sa osobne stretávali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:29 - 12:29 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru ihneď teraz po prerušení schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2020 10:06 - 10:06 hod.

Milan Vetrák
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru ihneď do miestnosti č. 150.
Skryt prepis