Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.5.2021 o 18:20 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 18:20 - 18:22 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, takto, pomôže to čiastočne. Určite by to malo pomôcť v prípadoch, kde dochádza k tzv. reťazeniu cien, tam by to malo pomôcť. Pretože dneska, keď to prechádzalo cez primár, ktorý mal jeden vlastník, potom sekundár, druhý vlastník, nabaľovali si tie marže, tak ak bude vydaný potom, ak bude vydané to, myslím, že to opatrenie alebo rozhodnutie ÚRSO, proste právny predpis ÚRSO k tomu, že zastropuje tie marže, tak, samozrejme, dôjde k zníženiu, lebo tie marže sa narátavali, jak si to vyúčtovali primár, sekundár, niekde až terciár. Čiže pri reťazení cien to určite pomôže.
Pri tom tzv. teplárenskom nevoľníctve, tam sme naozaj len otvorili tú tému. Tam to môže v niektorých prípadoch pomôcť, ale nie asi úplne. Ak je váš problém alebo problém tých, ktorých spomínate v bytovom dome, v tom, že tam doteraz bolo záväzné stanovisko dodávateľa, my ho nerušíme teraz. Lebo keď sme v minulosti rozprávali o tom teplárenskom nevoľníckom zrušení, tak sme chceli zrušiť záväzné stanovisko dodávateľa. My ho teraz nerušíme, my to len, my to len spresňujeme tak, že naozaj by sa mal vyjadrovať len ako dotknutý orgán len vo verejnom záujme.
Čiže uvidíme, ako to bude fungovať. A pokiaľ to budú ďalej tí dodávatelia tepla zneužívať, že budú naozaj v tých stanoviskách riešiť svoje osobné, biznis a podnikateľské problémy, no tak sa vrátime k tomu, že asi budeme musieť zrušiť to záväzné stanovisko dodávateľa. No, otázka je, že ono nie, nie alebo niekedy môže byť aj nešťastné to, že to necháte úplne potom iba na tých obciach, lebo môžu byť extrémne prípady, keď tam nebude ešte žiadne záväzné stanovisko nikoho, tak aby niektorí starostovia troška neuleteli a nezničili si tú infraštruktúru, že toto musíme ešte domyslieť. A mali by sme to domyslieť aj tak, že prípadne možno to nahradíme, to záväzné stanovisko dodávateľa, niekým, kto nebude ani obec, ani... ale bude to možno nejaká štátna agentúra a podobne. Nad tým ešte rozmýšľame, na to budeme mať čas medzi prvým, druhým čítaním. Uvidíme, jak sa nám podarí. Ak sa nepodarí, tak v najbližšej dobe vypozorujeme, ako to funguje v praxi a prípadne to pritvrdí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 18:08 - 18:15 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Keďže som jedným zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona, dovoľte mi pár slov uviesť k jeho obsahu.
Ja nadviažem na to, čo hovoril hlavný predkladateľ, predseda hospodárskeho výboru pán poslanec Kremský, že tento návrh zákona je naplnením istej časti programového vyhlásenia vlády. Tých ustanovení a tých cieľov v programovom vyhlásení vlády v oblasti energetiky je viacero, vytvorenie tých férových podmienok, korektných cenových podmienok je jedným z nich, z tých cieľov.
Myslím, že všetci máme záujem, aby ľudia na Slovensku platili za energie aj za teplo primerané ceny, na tom sa asi zhodneme všetci. Možno sa nezhodneme na tom, že akým spôsobom sa dopracovať k tým primeraným cenám.
My sme v tomto návrhu zákona zvolili dva spôsoby, ako sa vieme dostať k primeranej cene. Prvý okruh, ktorý riešime, je zákaz tzv. reťazenia cien. V princípe to spočíva v tom, že ak viacero podnikateľov vlastní tepelnú infraštruktúru od jej začiatku až ku konečnému spotrebiteľovi, tak v praxi často dochádza k tomu, že si nabaľujú ceny prostredníctvom obchodných marží. To by za normálnych okolností v takých krajinách, kde je to primerané, asi nespôsobovalo žiadne problémy, ale na Slovensku chcú niektorí podnikatelia zbohatnúť zo dňa na deň a tie marže si neúmerne naťahujú a navyšujú. Ide v podstate o prípady, kedy nejde o jednu osobu, ktorá vlastní aj primár, aj sekundár, prípadne terciár, až kým sa to nedostane do bytového domu alebo do rodinného domu, či do iného obydlia, ale je ich viac. A tento návrh zákona vytvára predpoklady pre to, aby sa zabránilo takému neúmerného navyšovaniu tých obchodníckych marží medzi jednotlivými podnikateľmi, ktorí vlastnia tú tepelnú infraštruktúru.
Nebude stačiť na to len samotný zákon, ale zákon vytvára predpoklady na to, aby ÚRSO potom mohlo vydať ďalšie právne predpisy, ktorými zastropuje tie marže.
Dalo by sa to riešiť, samozrejme, aj inak, že priamo v zákone povieme, že si to majú povedzme tí podnikatelia medzi sebou nejakým spôsobom vykompenzovať. Nechceli sme ísť do tohto. Myslím si, že je vhodnejšie zveriť tú koncovku na regulátora, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čiže to je ten prvý okruh, ktorý riešime, a to je zákaz neúmerného reťazenia cien, čiže zákaz neúmerného navyšovania si marží medzi podnikateľmi, ktorí, ktorí vlastnia alebo spravujú na základe nájomných zmlúv tepelnú infraštruktúru. A takto by sme sa mali dopracovať k primeranej cene za teplo.
Druhý spôsob, ako by sme sa vedeli dopracovať k primeranej cene za teplo, je v podstate prax, ktorú vieme nazvať aj tzv. teplárenským nevoľníctvom, aj keď my priamo toto teplárenské nevoľníctvo nerušíme týmto návrhom zákona, čo mne je osobne ľúto, ale možno sa k tomu v priebehu volebného obdobia ešte dopracujeme. My len spresňujeme to, čo povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval dvakrát o zákone o tepelnej energetike. Prvýkrát, keď rozhodoval o tom, že či platný zákon porušuje vlastnícke právo v zmysle ústavy, a druhýkrát, keď rozhodoval o tom, či súčasný systém, ktorý je zavedený zákonom o tepelnej energetike, porušuje základné slobody, menovite slobodu, slobodu podnikania. A práve keď Ústavný súd a, myslím, že v novembri minulého roka je to rozhodnutie z Ústavného súdu k tomuto zákonu o tepelnej energetike, keď rozhodoval o tom, či porušuje platný zákon slobodu podnikania, tak vtedy konštatoval, že, alebo áno, konštatoval, že dochádza v praxi k prípadom, kedy dodávateľ tepla zneužíva svoje postavenie dotknutého orgánu alebo dotknutého subjektu v procese, ktorý vedie k vybudovaniu nového tepelného zariadenia a to spôsobom, že sa nevyjadruje vo svojom záväznom stanovisku iba k veciam, ku ktorým sa má vo verejnom záujme, ale v tom stanovisku popridáva ešte ďalšie veci, ktoré s verejným záujmom nemali nič spoločné. A konštatoval takisto Ústavný súd, že bolo by vhodné, aby keď dodávateľ tepla sa vyjadruje, tak sa naozaj vyjadroval iba k tomu, k čomu sa podľa zákona má ako dotknutý subjekt, a teda k tomu, či dochádza k zásahu buď do ochranného pásma, alebo k zásahu do samotnej tepelnej sústavy.
A keďže v platnom zákone to nie je presne vyjadrené, pretože je to umiestnené v zlom ustanovení, tak my len robíme to, že presúvame v tejto veci to oprávnenie dodávateľa tepla vydať záväzné stanovisko do vhodnejšieho ustanovenia s tým, že ho naozaj prísnejšie obmedzujeme v tom, aby sa v stanovisku vyjadroval iba k tým veciam, ku ktorým sa má vyjadrovať vo verejnom záujme aj v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu z novembra minulého roka. Čiže dochádza k spresneniu. A pokiaľ toto spresnenie sa bude a malo by sa naozaj už teraz striktne dodržiavať aj zo strany dodávateľa tepla, tak by to malo viesť k tomu, že v odôvodnených prípadoch, ak sú všetky zákonné podmienky splnené, samozrejme, aj s prihliadnutím na záväzné stanovisko tohto dodávateľa, tak bude sa môcť v týchto prípadoch aj žiadateľ odpojiť od tej sústavy a bude to viesť teda aj k zníženiu alebo k primeranej cene za teplo u tých, ktorí o to požiadali a bolo im vyhovené.
Takže to sú také dva základné okruhy, ktoré sa v tomto návrhu zákona riešia. Ja verím tomu, že všetci chceme, aby ľudia mali primerané ceny za teplo a, samozrejme, rešpektujem, že každý sa to snaží dosiahnuť iným spôsobom. My sme zvolili tento spôsob a ak je vám tento spôsob sympatický alebo s ním súhlasíte, tak vás takisto chcem požiadať o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 17:58 - 18:01 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov je na rozdiel od toho predchádzajúceho bodu v podstate nekontroverzným návrhom, o ktorom sme sa mali možnosť rozprávať už na grémiu pred pár týždňami s tým, že by sme chceli nejakým spôsobom spresniť určitú výkladovú nezrovnalosť, ktorá súvisí s týmto zákonom. O čo konkrétne ide?
Nedávno bola ukončená kontrola v podobe vládneho auditu v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky a jedným zo záverov tohto vládneho auditu bolo, že kancelária porušuje zákon, zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a to tým, že zamestnáva aj asistentov, ktorí nie sú živnostníkmi, teda fyzickými osobami, podnikateľmi, ale sú aj jednoosobovými obchodnými spoločnosťami, teda tzv. jednoosobové eseročky. Bol to trochu prekvapivý záver, voči ktorému aj Kancelária Národnej rady namietala.
Namietala aj z dôvodu, že ak sa pozriete na to dotknuté ustanovenie zákona, tak v ňom je výslovný odkaz pri zmluvách, pri tých asistentských zmluvách aj na Obchodný zákonník, takže nebolo celkom zrejmé, že prečo to spôsobuje problém, pretože podľa všetkého zákonodarca, keď sa zákon prijímal, predpokladal, že zmluvy bude možno uzatvárať aj s istou formou obchodnej spoločnosti, a teda tzv. jednoosobovej obchodnej spoločnosti. No a aby sme zabránili tomu, že tu bude nejaký názorový pingpong medzi ministerstvom financií a Kanceláriou Národnej rady, tak sme sa dohodli, že návrh sa, alebo že platný zákon spresníme a spresníme ho tak, že umožníme, aby asistentmi, tak ako tomu bolo doteraz, aj naďalej mohli byť osoby, ktoré si založili jednoosobovú obchodnú spoločnosť, jednoosobovú eseročku. No a to je vlastne hlavným a jediným cieľom tohto návrhu zákona.
A rád by som vás aj týmto požiadal o to, aby ste mu vyjadrili podporu tým, že ho posunieme do druhého čítania. Ak by sa tam predsa len našli nejaké nedostatky, o čom nie som si vedomý, tak, samozrejme, ho vylepšíme medzi prvým, druhým čítaním a mali by sme smerovať k tomu, že tú doterajšiu prax, ktorá v princípe ani nikomu nevadila, či už išlo o opozíciu alebo koalíciu, že jednoducho spresníme v platnom zákone tak, aby mohla byť vykonávaná aj doteraz a aby sme nemuseli sa vzdávať asistentov, ktorí sú neraz aj kvalifikovaní, aj nám pomáhajú, aby nám mohli pomáhať aj tou formou, že to budú nielen živnostníci, ale aj jednoosobové obchodné spoločnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 17:33 - 17:33 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že ani nebude treba.
Marek Šefčík začal tým, že je rád, že takýto zákon sa, je predkladaný alebo sa predložil, a ja by, ja mu dávam za pravdu, lebo to nie je tak, že pár poslancov si zmyslelo, že teraz nemá čo robiť a predloží tento zákon. Tento zákon bol predkladaný OĽANO-m už minulý, v minulom období viackrát. Teraz tí hlavní predkladatelia na tom robili takmer rok, čiže bolo to konzultované širšie s rezortami. Ak sú tam nejaké veci, ktoré treba vylepšiť, tak, samozrejme, je tu priestor ešte a je to aj priorita z pohľadu programového vyhlásenia vlády. Takže jednoznačne treba povedať, že predkladatelia si len plnia, ako sa povie, že domácu úlohu, na ktorej sa zhodla celá táto vláda a venovali sa tomu aj v minulosti. Tak ja som rád, že ten zákon sa predkladá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 16:40 - 16:42 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Mám pár poznámok k tomu, čo bolo povedané. Ono tá relativizácia tých demokratických a nedemokratických režimov sa dá naozaj len v tejto sále, ale akonáhle sa o tom bude rozhodovať niekde inde a asi sa aj bude inde, tak tam tí, ktorí o tom budú rozhodovať, to budú rozlišovať jednoznačne, o to sa nemusí nikto báť. Čiže aj keď to budete sto razy opakovať, že to budete zrovnávať, alebo že či o desať rokov tu bude nejaký fašizmus, komunizmus, no, to sú také naozaj vymyslené príbehy, ktoré, verme tomu, že naozaj už nikdy nebudú a že také režimy sa opakovať nebudú.
Pokiaľ ide o nejaké nároky na dôchodky, no, otázka je, prečo by vôbec akýkoľvek policajt alebo vojak mal mať nejaký výsluhový dôchodok? No, z istých dôvodov, ale určite nie z tých, že bol príslušníkom ŠtB alebo nieko... a vykonával praktiky, ktoré sú nezlučiteľné s demokratickým režimom. Čiže tam žiadny nárok nie je. Jednoducho ten človek spravil chybu. Chcel sa mať lepšie a spravil chybu a za chybu sa platí. A o tom je aj tento zákon. Za chybu sa platí. Nemá žiadny nárok na to, aby mal bonus za praktiky, ktoré nie sú v súlade s demokratickým režimom. A my im tie ostatné dôchodky necháme, tak ako iným ľuďom. Vôbec nič neberieme bežným policajtom, vojakom ani seniorom, nikomu. Oni majú tie isté nároky ako iní, bežní ľudia. Ale za to, že spravili chybu, tak za to budú platiť. A to neplatia, nebudú platiť len na Slovensku, aj v iných štátoch a štrasburský súd to akceptoval. Takže treba sa s tým jednoducho zmieriť.
A to, že či tu budete vy o pár rokov, tak o tom silne pochybujem.
A pokiaľ ide o tie ďalšie veci a spolupracovníkov, však bol tu lustračný zákon, tak ho navrhnite znova a poďte to riešiť. Poďte riešiť prokurátorov a sudcov, nech sa páči. Máme medzi prvým, druhým čítaním čas.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 16:15 - 16:17 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. No, pán poslanec Osuský naozaj to zhrnul veľmi dobre aj z pohľadu predkladateľov, myslím, že bol jeden z tých, ktorí sa aj aktívnejšie podieľali na tom návrhu zákona.
Stále tu sa snažíte niektorí navodiť dojem, aj pán Osuský to veľmi dobre vyvrátil, že je rozdiel medzi režimom, ktorý je označovaný za demokratický, a režimami, ktoré boli označené za nedemokratické. Niektorí sa snažíte slovičkáriť, že či tu bol komunizmus, socializmus. Ale my hovoríme o komunistickom režime a je tu iný zákon, ktorý bol aj v tomto volebnom období novelizovaný, ktorý jednoznačne odsudzuje komunistický režim. A tak ako aj v týchto súvislostiach povedal Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, pokiaľ ide o vyrovnanie sa s minulosťou vo vzťahu k nedemokratickým režimom, veď tých z vás, ktorí sa tým trocha zaoberáte, tak ste možno sledovali ten prípad Poľska a ďalších štátov, ktoré sú veľmi podobné tie zákony ako je tento, tak štrasburský súd povedal jednoznačne, že pokiaľ ide o vyrovnanie sa s praktikami a zločinmi v nedemokratických režimoch, tak v takých prípadoch možno uplatňovať aj sankcie, ktoré majú charakter kolektívnej viny, To, že či to bude akceptované aj po tridsiatich rokoch, to tuná asi nikto z nás nevie povedať, to sa dozvieme len vtedy, ak niekto z tých, ktorých sa to dotkne, sa obráti na ten štrasburský súd. Ale nepleťte tu si dojmy s pojmami, jednoducho neobhajujte tých zlodejov a tých, ktorí aktívne, dobrovoľne, ako pán Osuský povedal, vstúpili do tej služby. Veď prečo by mali mať výsluhový dôchodok? Veď ten iný dôchodok im zostane, ale prečo by mali mať bonusy za to, že niekoho mlátili, vraždili a podobne? To je absolútne nemorálne a s tým nikto nemôže predsa súhlasiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 15:51 - 15:53 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, v prvom rade asi aj v reakcii na pána poslanca Baránika, ono sa to tu tak mixuje aj v iných príspevkoch, ktoré som mal možnosť počuť dnes k tomuto bodu, že nie každý režim je označený za nedemokratický, tým asi treba začať. Čiže je rozdiel medzi režimom napríklad fašistickým, komunistickým alebo režimom, ktorý tu máme posledné desaťročia. V tom je aj základ toho, že prečo voči tým, ktorí výrazne napomáhali nedemokratickému režimu, je možné uplatňovať aj tvrdšie sankcie ako voči tým, ktorí fungujú v demokratickom režime. Čiže tie rôzne porovnávania sú, absolútne nie sú namieste s terajším, s terajšou vládou alebo akoukoľvek inou vládou po osemdesiatom deviatom.
Ak sa tu hovorilo o kolektívnej vine, veď my nie sme nakoniec prvý štát, ktorý voči týmto príslušníkom zavádza určité sankcie. Je pravda, že sme to mali alebo že sa to malo urobiť hneď po revolúcii, lebo vtedy to dávalo väčší zmysel, ale sú aj štáty, ktoré to urobili o niečo neskôr. Riešilo sa to aj na Európskom súde pre ľudské práva. Ja som tu nebol od začiatku, snáď to už niekto spomenul, a tento súd pripustil aj možnosť uplatňovania kolektívnej viny. Za určitých podmienok to pripustil. A otázka je, či tento zákon tie podmienky štrasburského súdu spĺňa alebo nie, ale nie je pravda, že by to bolo absolútne vylúčené.
A pokiaľ ide o to, že tam niektoré osoby chýbajú, otázka je, či aj oni mali tie bonusy v prípade napríklad výsluhových dôchodkov. Ale áno, aj ja som dostal list, že by sme mali riešiť sudcov, prokurátorov, a teda ako to bolo nazvané, bacharov, ale tam platí to, čo povedal pán poslanec Baránik, sme v prvom čítaní a budeme veľmi radi, ak vy sami prídete s týmito vylepšeniami, keď sa ich tak zastávate, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 17:07 - 17:07 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, ako pán podpredseda vlády pre legislatívu spomenul, v deň, keď sa prerokovala táto tlač na minulej schôdzi, bol v tom čase alebo tesne alebo krátko po tom, ako sme o tom rokovali, boli vymenovaní noví členovia vlády za, alebo nové osoby za členov vlády, čiže sme tie procesy zrýchľovali a zrýchľovali sme ich až tak, že keď bola rozprava, tak sme zabudli vyňať bod 11 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Čiže teraz sa to patrí napraviť, a to z dôvodu, že bod 11 zo spoločnej správy koliduje s bodom 2 pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol podaný. Čiže týmto navrhujem vyňať bod 11 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 20:07 - 20:09 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Bolo tu spomínané, že pani poslankyňa spomínala, že teda snaží sa vnímať a počúvať ľudí. Len otázka je, pani poslankyňa, či tým ľuďom sa snažíte aj vysvetliť, keď napríklad pandemická komisia, ktorá je zložená z odborníkov, odporúča predĺženie núdzového stavu. To im nadávate na tú pandemickú komisiu alebo ich, im snažíte sa vysvetliť, že tam sú odborníci, ktorí tomu rozumejú, možno na rozdiel od tých bežných ľudí, a je to v poriadku?
Keď Ústavný súd rozhodol, že núdzový stav a jeho predĺženie je v súlade s ústavou a je zákonné, vy ste s nimi nadávali na ten Ústavný súd? Vy ste ich podporovali v tom, že áno, ten hnusný Ústavný súd, to je strašné, čo spravil, alebo ste im snažili sa zvyšovať právne povedomie a vysvetliť im, že prečo tak je to správne. Lebo aj od vás závisí, od toho, ako tí ľudia budú dodržiavať tie opatrenia, ale možno na to tak nemyslíte. Možno si robíte, čo chcete, a váš názor povyšujete nad názor pandemickej komisie aj Ústavného súdu. Ale o tom nie je práca poslanca.
A ďalšie veci. Pandemický zákon, niektorý tu hovoril o pandemickom zákone, vidím tu aj iných poslancov. To nie je žiadny zázrak, tí, ktorí ste sa tomu venovali a videli ste český pandemický zákon, no, som zvedavý, ako bude vyzerať ten náš, keď ho niekto navrhne. Pretože dobre, nebude to robiť hygienik, bude to robiť minister zdravotníctva alebo ministerstvo a všetko bude môcť zakázať okrem v podstate slobody pohybu. Ale všetky tie opatrenia, zákaz prevádzok, testovanie, to všetko sa dá robiť aj podľa pandemického zákona. To, čo ľuďom vadí. Čiže potom im to už nebude vadiť, keď bude pandemický zákon? To bude nejaký zázrak, ktorý tuná nás z toho vytrhne? No o tom silne pochybujem.
A celospoločenská zhoda. To budeme hľadať celospoločenskú zhodu, aj keď budeme zvyšovať dane? Keď budeme robiť všetky negatívne opatrenia? To potom k čomu sa dostaneme takýmto spôsobom? Veď to je, to je nezmysel!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 19:43 - 19:45 hod.

Milan Vetrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Krajčí, ja som rád, že si vystúpil v tejto debate, pretože ak hovoríme o núdzovom stave, tak v prvom rade by mali hovoriť odborníci na oblasť zdravotníctva a odborníci na oblasť práva. Pretože to sú dve zásadné oblasti, ktoré majú niečo dočinenia s núdzovým stavom. A mám pocit, že niektorí poslanci v tejto sále si pomýlili predmet rokovania k tomuto bodu, pretože sa tu rozoberá všetko možné, čo síce nejakým spôsobom trošičku súvisí, ale netýka sa priamo núdzového stavu. My máme rozhodovať o tom, či odsúhlasíme predĺženie alebo neodsúhlasíme. Nie o tom, či je lepšie očkovanie, testovanie a ďalšie veci. A najmä tuná sa do teba navážali kolegovia, ktorí veľkým, z opozície, ktorí naozaj veľkým pričinením, ich veľkým pričinením sú tí ľudia často nakazení a viacerí z nich už medzi nami ani nie sú.
Pokiaľ nechceme veriť politikom, skúsme sa spoľahnúť na odborníkov. Predĺženie núdzového stavu, o tom predsa rozhodovala, rozhodovala o tom, diskutovala pandemická komisia 16. marca tohto roka a jednomyseľne, jednomyseľne podporila predĺženie núdzového stavu. Mňa nemusí zaujímať, čo hovorí Krajčí alebo tuná niekto z opozície. Mňa zaujíma, čo hovorila pandemická komisia.
A pokiaľ ide o právny stav, tak tam je to ešte jednoznačnejšie. V októbri bolo napadnuté zavedenie núdzového stavu. Ako to dopadlo? Tí, čo tu frflali a napadli to na Ústavnom súde? Veľkou fraškou ich to dopadlo na Ústavnom súde. Ústavný súd jasne rozhodol, že zavedenie núdzového stavu je ústavné a v poriadku. A teraz bolo posudzované predĺženie a tam takisto – fraška generálneho prokurátora a fraška opozičných poslancov. A tam to bolo jasne povedané a nemáme sa ďalej o čom baviť. Nerozumiem to politikárčenie, ktoré sa tu robí.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis