Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

10.2.2022 o 15:40 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 10.2.2022 15:40 - 15:41 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.2.2022 15:40 - 15:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
v tomto návrhu určená. Tak isto znižujeme aj tresty za prechovávanie nad desať dávok, ale tak isto len pre užívateľov a nie dílerov a to zo sadzby z troch do desať na tri až sedem rokov, zároveň za takúto recidívu ideme z 10 na 15, na 5 až 10 rokov. Čiže ešte raz, tresty za iné drogy ako marihuana ostávajú nezmenené, tak isto prísne tresty pre dílerov, tie zostávajú nezmenené, jediné čo sa mení v tomto návrhu zákona je znižovanie trestných sadzieb pre bežných užívateľov. To je z moje strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.2.2022 15:37 - 15:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Len na začiatok pánovi Suskovi, máme celkom obsiahlu právnu analýzu k tomuto spracovanú, ktorá jasne dokazuje, že sa nejedná o ten istý návrh ako prejednával alebo predkladal pá poslanec Valášek, čiže nie je to v rozpore s tým. Zároveň tu máme aj sa opierame o rokovací poriadok, ktorý definuje to, že keď sa zákon vráti zákon na dopracovanie a kedy sa vracia, ale to samozrejme si môžme vysvetliť niekedy inokedy. Čo sa týka, čo sa týka tohto samotného návrhu. Budem veľmi stručný. je to vlastne návrh, ktorý ako som už spomenul sa vrátil teda na dopracovanie na základe požiadavky, aby sa teda zameriaval alebo zameral čisto len na rastlinu z konope alebo teda na marihuanu a teda vyčlenil ostatné drogy. V podstate môžme skonštatovať toľko, že tento návrh zákona nedekriminalizuje ani nelegalizuje užívanie marihuany. Vyslovene sa zameriava na znižovanie trestných sadzieb pre bežných užívateľov to znamená, že sprísnené alebo tie trestné sadzby, ktoré aj dnes sú čo sa týka dílerov zostávajú nezmenené. Tak isto čo sa týka tých definovaných dávok v zákone pre vlastnú spotrebu čiže to je rozdelené do troch a do desiatich dávok tak isto ostáva nezmenené. V tomto prvom prípade ale znižujeme trestné sadzby z troch na jeden rok a v druhom prípade z piatich na dva roky. Zavádzame tak tzv. tiež ochranné liečenie s poistkou čo znamená, že v prípade, že niekto nastúpi na takéto ochranné liečenie a odíde z neho alebo ho bude porušovať, tak bude musieť jednoducho si bude stíhaný a bude teda trestaný podľa tej sadzby, ktorá je tu určená alebo v tomto návrhu určená. Tak isto znižujeme aj tresty za prechovávanie nad desať dávok ale tak isto len pre užívateľov a nie dílerov a to zo sadzby z troch na desať, z troch do desať na tri až sedem rokov, zároveň za takúto recidívu ideme z desiatich na
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 15:35 - 15:36 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som zareagoval iba v krátkosti nejdem sa nejakým spôsobom právnických porovnávať s pánom Suskom, ale v každom prípade myslím si, že toto je skôr politický postoj z jeho strany, pretože program schôdze bol zostavený, schválený parlamentom a v takýchto prípadoch treba potom postupovať v súlade s rokovacím poriadkom ak má niekto návrh na vyňatie bodu tak, tak treba nato, nato myslím, že 30 podpisov poslancov a treba o tom hlasovať. Ale čiže ja si myslím, že nie je možno ani o takom procedurálnom návrhu, ktorý, ktorý podával pán Susko nejakým spôsobom hlasovať a jednoducho bod je riadne zaradený, takže mali by sme otvoriť rokovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2022 15:31 - 15:32 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, však vyjadríme sa potom v druhom čítaní ale áno zo zásady sme zato, aby sa diskutovalo maximálne o tej lehote na odloženie, ale nie na lehotu, aby si mestá stihli vybudovať parkovacie domy, ale naozaj tak ako hovorí predkladateľ, že aj to osadenie dopravnej značky trvá určitú chvíľu takže nejakú, nejaký priestor na lehotu tam vidím. Keď sme robili prvýkrát tú objektívnu zodpovednosť už vtedy to tam bolo v návrhu zákona, namietalo sa to áno, tak sa to vypustilo, teraz sa to schválilo pri tých cyklistov. Ale áno, som za rozumnú lehotu na osadenie dopravných značiek na chodníkoch, na ktorých si mestá vyhradia právo parkovania. Čo sa týka hlasovania, tak v najbližšom možnom termíne takže no 17.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
A už fungujem. (Prerušenie vystúpenia presedajúcim.)

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Tak bude predsa.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
Tak ja len v krátkosti. Tak ďakujem za vašu odpoveď a som aj rád, že sa s tým niečo ide robiť. Lebo mne častokrát píšu rôzni občania a im dosť také príde prehnané, ak im príde to ročné zúčtovanie, že platia poplatky aj 500 eur za celý rok. Tak sa prvé na to pýtali a vidia tam možnosti, ako by mohli možno aj v súčasnosti ušetriť, keďže stúpajú ceny energií. Práveže znížením týchto poplatkov, aspoň pri niektorých, že každé euro je dobré v rodine. Takže ďakujem za odpoveď aj za tú snahu, že to idete riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem krásne za slovo.
Pán minister, ja situáciu v Humennom už riešim dlhodobo. Veď aj ja som taktiež absolvoval množstvo stretnutí či na úrade vlády, alebo na ministerstve financií. A my sme ako mesto využili rezervný fond, a tým pádom sme znížili tú cenu. Ale aj tak, ak sme to znížili, tak napríklad, poviem taký príklad, v 2-izbovom byte 50 m2 vychádza záloha s elektrinou okolo 220 eur mesačne. Ako majú seniori, ktorí majú dôchodok 380 eur, z toho vyžiť? A takých je množstvo prípadov. Tak podľa mňa potom niekde zlyhal asi štát a to svoje obdobie, ak človek celý život pracuje, dostane dôchodok 380 eur a energie mu stúpnu na 220. Ostáva mu nejakých 120 eur na stravu na celý mesiac a lieky. Podľa mňa toto v poriadku nie je a to treba rapídne riešiť a rýchlo.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:19 - 14:20 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja rozumiem, pán minister, ja som aj členka dozornej rady vo firmičke v Kežmarku, ktorá sa zaoberala tepelným hospodárstvom. Viem, ako to funguje s nákupom plynu a tak ďalej. Len existujú aj malé spoločenstvá bytov, kde len vlastne, kde sú členmi len, ja neviem, len zopár bytov, zopár ľudí je tam. A v mnohých týchto bytoch bývajú práve starí ľudia, kde sa tá cena vyšplhala možno aj o 100 % viac, ako mali doteraz. Tak preto som sa chcela opýtať, lebo ľudia sa na mňa z Kežmarku obracajú, že je to pre nich neúnosné platiť takéto sumy, že či náhodou ministerstvo neplánuje nejaké dotácie alebo nejakú pomoc aj pre týchto ľudí, lebo niekedy fakt sa jedná možno o 8, 10, 20 bytov, čo sú súčasťou tých menších spoločenstiev. Jasné, tí, čo sú vo veľkých, tak to je okej, ale v tých menších majú problém naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 10.2.2022 14:12 - 14:13 hod.

Liba Peter

16.

Ďakujem veľmi pekne.
Pán minister, mám takú doplňujúcu otázku, čo sa týka infraštruktúry. Neviem, či teda môžte povedať, v akom stave je odvolenie NDS na radu ÚVO ohľadom obchvatu Košíc. Či viete už niečo bližšie. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 11:58 - 11:59 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem Lukáš za toto vysvetlenie. Takisto si myslím, že je dobrý ten zákon ktorý sme prijali a nemyslím si to, čo povedal predkladateľ pán Cmorej, že sme nevedeli o čom hlasujeme. My sme vedeli, že to tam je. Vedeli sme, že aj sa o tom diskutovalo, vedeli sme, že také tam niečo je a vedeli sme aj to, že tie samosprávy si to môžu ošetriť tak ako pán Sloboda povedal, že si tam dajú značky a umožnia parkovať na tých chodníkoch tam, kde to uznajú za vhodné.
No a chcem povedať, že dobre, treba vyjsť aj samosprávam možno v ústrety tým, že sa posunie účinnosť zákona. Ale nie o dva roky, ale trebárs o pol roka, aby sa na to stihli pripraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis