Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2021 o 12:15 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2021 12:15 - 12:17 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 718). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 10:42 - 10:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Tak ako si Milan Vetrák spomenul, v zahraničí naozaj žije mnohopočetná slovenská diaspóra. Títo zahraniční Slováci sú dedičstvom Československa a politík nedemokratických režimov, ktoré na našom území v minulosti vládli. Veľmi netrpezlivo očakávajú zákon o štátnom občianstve v takej forme, ktorá by zjednodušila podmienky nadobudnutia druhého občianstva a zabránila odoberaniu občianstvu proti vlastnej vôli. V poslaných dňoch som dostala množstvo podnetov od úspešných a ekonomicky produktívnych ľudí, ktorí cítia slovenské korene a túžia po tom, aby boli ich vlasťou uznaní aj oficiálne. Priznaním občianstva krajanom by Slovensko ukázalo, že nám záleží na preklenutí priepasti ktorú vytvorila železná opona, ako aj protikrajanská politika minulého režimu.
Naša krajina by tam mohla len získať okrem náprava skrivodlivosti aj potenciál skrývajúci sa v potomkoch Slovákov. Mnohí zo zahraničných Slovákov, ktorí volajú po zmene, by dnes boli občanmi, pokiaľ by komunistický režim neviedol protikrajanskú politiku. Žiaden štát z V4 resp. V3 nemal tak prísnu úpravu občianstva ako Československo a žiaden neprijal nový zákon o občianstve tak rýchlo po prevrate. Navyše zákon o štátnom občianstve z roku 2010 obmedzil podmienky naturalizácie a zaviedol nový spôsobom straty občianstva, aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe vysloveného prejavu vôle.
Ja pevne verím, že na budúci týždeň prijmeme zákon o štátnom občianstve a zapravíme všetky skrivodlivosti Slovenským občanom, ktorí sa uchádzajú o slovenské občianstvo. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 9:58 - 10:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Kmec za tvoje konštruktívne vystúpenie. Napriek tvojej kritike, Peter, a trochu aj sarkastickým poznámkam môžem konštatovať, že zasadania výboru pre európske záležitosti prebiehali v konštruktívnom duchu a ďakujem za našu korektnú spoluprácu. Vítam, že pri účasti aj poslancov Európskeho parlamentu sme mohli diskutovať horúce témy týkajúce sa európskych politík. Vyzdvihujem aj spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky s pánom ministrom Ivanom Korčokom, štátnymi tajomníkmi Martinom Klusom a štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou.
Európska únia postup, sa postupne stala našou súčasťou, pevnou súčasťou životov nás všetkých. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania, a to nám garantuje nové práva a dáva nám nové možnosti. Môžeme aktívne vstupovať do tvorby európskych politík, či už účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu, alebo vyjadrením svojho názoru v rôznych konzultáciách, alebo zapojením sa do európskej občianskej iniciatívy.
V týchto dňoch prebieha samit Európskej únie, je to náročné obdobie. Myslím si, že aj témy sú veľmi aktuálne a verím, že výstup z tohto samitu bude pre nás novým riešením, či energetickej situácie, aj iných politík. A verím, že pán premiér prinesie pre nás dobrú správu z Bruselu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:58 - 10:59 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Pán Blaha, so Sovietskym zväzom, ktorý velebíte sa spája 15 až 18 miliónov väzňov v gulagoch, z toho bolo odvlečených 7 422 československých občanov. Najväčšiu časť z nich tvorili Slováci, početné zastúpenie mali aj príslušníci maďarskej, ruskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej národnosti. Často dochádzalo k náhodnému aj svojvoľnému vytypovaniu osoby, ktorú bez udania dôvodu vojaci Červenej armády alebo príslušníci NKVD nezákonne zadržali a odsúdili. Tu sa najlepšie uplatnil berryovský princíp chyťte človeka, my ho, my si ho už odsúdime. Môj otec bol nevinne odsúdený na 25 rokov v ruských gulagoch, a v ťažkých podmienkach strávil desať rokov v 15 gulagoch. Našej obce bolo odvlečených 42 ľudí do ruských gulagov, mnohí zomreli prečo vlastne túto celú situáciu navodzujete, ja má husaciu kožu keď toto počúvam. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 9:25 - 9:26 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi by som chcela oceniť príspevok kolegu športovca, ktorý vlastne predniesol tie svoje návrhy do tejto legislatívy. Cyklodoprava je nielen ekologickou dopravou, ale je dôležité aj z hľadiska upevňovania zdravia obyvateľstva. Príkladom je miesto Piešťany, kde som mala možnosť vidieť veľké množstvo cyklistov v uliciach mesta. Vítam, že Slovenská republika buduje cyklotrasy a budovanie je aj súčasťou financovania z plánu obnovy.
Naša obec Chmeľnica práve teraz končí budovanie cyklotrasy medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou. Je to projekt, nový turistický produkt, časť transeurópskej cyklistickej trasy Eurovelo 11, pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Mučín a Pivničná, zdroj Rytro, výstavba cyklotrasy je už vlastne pred odovzdaním. A možno je tu aj taký nápad, že by vlastne cyklisti, ktorí chodia, vlastne by využívali aj tieto cyklotrasy, lebo môže sa stať, že máme vybudované cyklotrasy, ale vlastne cyklisti chodia po jednotkách. Takže možno dať aj do zákona časť, že by vlastne tie cyklotrasy, ktoré sú vybudované, slúžili by pre cyklistov a prednostne by využívali tieto cyklotrasy na cyklodopravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:57 - 18:58 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Miloš Svrček, za predstavenie návrhu zákona. A dúfam, že v druhom čítaní sa ešte doprecizuje. Vieme, že veľká väčšina vodičov sa správa voči cyklistom rozumne a ohľaduplne. Nájdu sa však aj vodiči, ktorí sú neohľaduplní. Asi 86 % Slovákov by podporilo zákon o jeden a pol metrovom odstupe pri predbiehaní. Zaznel však aj názor, že je to nekontrolovateľné a tým pádom aj zbytočné. Ale napríklad v Španielsku je však bežné, že polícia kontroluje šoférov, či jazdia pri cyklistoch opatrne. Ak je niečo zákonom stanovené, už len podvedome si na to bude dávať pozor. Ak by ešte pribudli na cestách aj značky, určite by si dávali vodiči väčší pozor a cyklisti by sa cítili bezpečnejšie. Ak sa aj cyklista náhodou vyhýba rozbitej krajnici, môže vodič na pár sekúnd spomaliť, počkať a predísť ho, keď to bude bezpečné. Naše cesty sú však úzke a dodržať jeden a pol meter bude v každom prípade asi nemožné. V prípade, že nepôjde žiadne auto oproti pri predchádzaní by vodič mohol prejsť aj do protismeru, ale samozrejme toto bude treba ešte možno v zákone doprecizovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 18:33 - 18:34 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať kolegyne Janke Garstkovej za jej vystúpenia a za zhrnutie takej aplikačnej praxe ako sa to vlastne deje a čo je problém v podstate aj na tých mestských zastupiteľstvách, kde vlastne mestá hľadajú finančné prostriedky. Ale aj skutočne zrovnoprávniť financovanie cirkevného a školstva vlastne je veľmi dôležitou tým signálom vlastne pre tieto školy. Dôležitý je vlastne, dôležité je dieťa a myslím si, že dať mu kvalitné vzdelávanie v školách, ktoré si vlastne vyberú pre neho rodičia, je veľmi dôležité, preto som za to, aby bolo zrovnoprávnené vlastne financovanie všetkých škôl rovnako štátnych a takisto aj cirkevných. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milí priatelia, milí kolegovia, sme v prvom čítaní. Určite tie podnety, ktoré boli dané dneska v rozprave, tak môžu sa zakomponovať a bude priestor na rokovaniach výborov, kde sa budú môcť predkladať pozmeňovacie návrhy. Možno kolegovia vypichli hlavne § 4, § 8 návrhu zákona a tiež by som chcela poznamenať, že vychádza z aplikačnej praxe zo samospráv. Tam kde končí právo človeka, ktorý môže voliť, začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. Keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o sedemnástej...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
Skryt prepis