Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.4.2020 o 17:06 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 17:06 - 17:07 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Možno len taká odpoveď pánovi Dostálovi. Keďže máme 1 133 malých obcí a sú ešte obce, kde aj nie je internete, čiže hneď, akonáhle vlastne tam bola tá požiadavka, tak áno, tak dá sa aj možnosť. A možnože keď to nebude mimoriadna situácia, tak aj toto sa dá naplniť. Ja verím, že aj napriek tomu, že možno tu sedia starostovia a primátori, my dokážeme spoločne spraviť efektívnu samosprávu nie na základe teórie, ale na základe praktických skúseností, ktoré, ktorí jednotliví vlastne primátori a starostovia majú. A pokiaľ to zákon umožňuje a nie je v tom stret záujmov, áno, pokiaľ to zákonodarci dajú a bude to problém, tak my to budeme rešpektovať. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 16:42 - 16:51 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Rozumiem obavám, aj pána Dostála, aj vás niektorých poslancov, ale my stále zabúdame, že sme v mimoriadnej situácie, situácii keď tu panuje nepriateľ COVID-19, ktorý je je vlastne tu medzi nami a bojíme sa všetci. Z technických dôvodov, sa nahrala pôvodná verzia spoločnej správy. Akurát zmena bola vyznačená na poslednej strane, opravená verzia je zverejnená na webe a za technickú chybu sa ospravedlňujeme. Chcela by som vlastne upozorniť a myslím pani Pivková, pani primátorka Lučenca, presne povedala. § 11, § 12 stále platí. My chceme doplniť do zákona o obecnom zriadení nový paragraf, ktorý platí iba počas mimoriadnej situácie COVID-19. A samozrejme, keby sme mali viac času, možno by sme vedeli došperkovať každý aj jeden bod, vlastne tohto zákona, ktorý v tejto mimoriadne ťažkej situácii chceme prijať, môžem vás ubezpečiť, že včera sme sedeli, niektorí členovia nášho klubu s pánom Vetrákom a sme pripravovali taký pozmeňovací návrh, ktorý myslím si že predložil aj v ústavnoprávnom výbore, kde bol nakoniec akože prijatý. A preto sme sa ja v gestorskom výbore vlastne týmto, pozmeňujúcim návrhom, kde sme vlastne stanovili, že kedy nie je možné hlasovanie per rollam uskutočniť. Ale skutočnej sa ospravedlňujem, je tu vlastne fakt ten časový priestor taký, vidíme ako rokujeme, že sme vlastne stále v takom časovom strese a nedokážeme urobiť všetko tak perfektne ako, ako by sme si to možno priali. Možno otázka toho bodu dva. Na Slovensku je 1133 malých obcí do 500 obyvateľov. Ja viem, že technika je úžasná, je perfektná. Viem, že teoretici povedia, že ten zákon o obecnom zriadení je taký, že sa to vlastne dá všetko spraviť, ale zase sme v mimoriadnej situácii a možno ja v obci, kde je 1000 obyvateľov dokážem spraviť techniku. Však donedávna sme vlastne nesledovali omše z jednotlivých farností prostredníctvom video, kamery. Že sa spájame vlastne aj takýmto spôsobom, že aj keď kolegovia hovoria, že nie sme vlastne na omšiach, ale my sme prostredníctvom vlastne týchto prostriedkov ako prítomní. Takže vieme to spraviť. Ale opäť je tu mimoriadna situácia, kde možno starostovia nedokážu to urobiť. Preto vlastne bola tá snaha v bode dva v hlasove tak ako gestorský výbor hlasoval. My kolegovia, ja viem že tu možno upodozrievame, ale myslíte ti že starostovia, župani, primátori miest, ktorí sa boja o zdravie svojich občanov, šijú rúšky, roznášajú obedy dôchodcom, znižujú si platy aby finančne pomáhali zmierniť ťažkú situáciu svojich občanov, počas tejto pandémii. Mali by ešte na mysli, že by mali úmysel vlastne niečo urobiť, čo je problematické. Ja možno sú, alebo existujú vlastne takí starostovia, alebo primátori, ktorí by to chceli urobiť, ale ja verím že takých je len veľmi málo. A chcela by som vyzdvihnúť a veľmi vyzdvihnúť ústretovosť pána ministra, ktorý vypočul vlastne nie len nás ako zákonodarcov, ale rokoval aj s predstaviteľmi miest, župy, Únie miest, čiže to nebolo len nejaké rozhodnutie od zeleného stola, ale bolo to rozhodnutie na základe požiadavok vlastne starostov a primátorov miest, ktorí chcú aby tie obce fungovali, aby aj z hľadiska vlastne tých problémov, nenastalo, nenastal vlastne nejaký útlm. Sú napríklad situácie, keď sa realizujú peniaze štrukturálne fondy. Čiže sú projekty v rámci obcí. A oni nedokážu možno spraviť lebo potrebujú vlastne si to prerokovať so zastupiteľstvami. A ja som už včera vo svojom vystúpení povedala, že samozrejme, keď na obci sú traja, štyria, piati poslanci, dá sa urobiť vlastne to zastupiteľstvo. Ale keďže máme vlastne požiadavku, že tí ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú v karanténe takže môže sa stať aj taká okolnosť, že poslanci toho zastupiteľstva sú v karanténe a nemôžu prísť. A nemôže si ani starosta zobrať na zodpovednosť, že nejako tú karanténu preruší, lebo tým pádom by tu bol vlastne problém voči tým ostatným obyvateľom, ktorí sú. Žijem vlastne v obci, kde skoro tristo ľudí pracovalo v zahraničí, tristo mužov a žien a postupne sa tí ľudia vracajú domov. Čiže tu sa nedá vlastne predvídať, že že vlastne je problém alebo nejaká situácia, ktorá by tu nenastala. Čiže tu nie je snaha, možno ja neviem zjednodušiť ten proces. Ale utvoriť vlastne pre samosprávu alternatívnu možnosť, že aj takéto riešenie vlastne existuje. Samospráva sa riadi sama. Už aj v názve vlastne samosprávy, je vlastne toto povedané a úlohou nás zákonodarcov je, aby sme vytvorili rámec, aby mohla v náplni samospráva vlastne svoje poslanie. Teším sa vlastne, že sme mali takúto možnosť tú debatu a vlastne tie názory a tak som sa tak potešila, že konečne na pôde Národnej rady je vecná diskusia a cieľom a snahou každého poslanca je pomôcť. Pomôcť svojej obci, pomôcť svojmu mestu, pomôcť kraju kde žije. Ja verím, že sa nám podarí prijať vlastne aj také riešenie, ktoré vlastne bude dobré pre všetkých občanov, pre starostov, aj pre nás zákonodarcov. Nikdy nič nie je dokonalé, ale verím že aj táto diskusia mi dáva nádej, že sa to podarí. Keďže boli vlastne také snahy a problémy v rámci rozpravy, tak na základe dohody štyroch poslaneckých klubov navrhujem, aby hlasovanie o tomto bode bolo na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 14:41 - 14:46 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, tlač 38, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 43 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 10 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 3 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 8 až 15 s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

1.4.2020 16:29 - 16:30 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, veľmi sa teším, že som dostala priestor vystúpiť v tejto rozprave. Aj keď už bolo takmer všetko povedané, takže budem len veľmi stručná. Myslím si, že poslanci, ktorí sú zvolení na obciach nie sú žiadne padavky a ani sa neboja. Ale poviem vám napríklad takú situáciu ako je v našej obci, to je obec do tisíc obyvateľov, kde skoro 350 ľudí pracovalo v zahraničí a postupne sa tí ľudia vracajú a vlastne domov kde žijú poslanci musia vlastne dodržiavať karanténu. A nie niekedy 14 dní ale vždycky sa to posúva. To znamená, že niežeby nechceli prísť a že sa boja, ale vlastne z dôvodu tej 14-dňovej karantény vlastne musia byť doma a tým pádom vlastne vzniká problém hlasovania v poslaneckom zbore. Ja by som chcela tak tak vyzdvihnúť pána ministra, že nestojíme tu vlastne prvýkrát a je to taký zákon, ktorý vlastne sme si možno vycucali ako z prsta. Ale sme sa stretli už aj na ministerstve vnútra minulý týždeň, kde sme niektoré veci spolu prediskutovali. Nehovorím, že netreba tam opraviť, dokonca mám niektoré malé drobné pozmeňovacie návrh napríklad týkajúce sa malých obcí, hej. Malá obec a takýchto malých obcí do 500 obyvateľov je aktuálne na Slovensku 1133. A tie možno budú mať problém aj s videokonferenciou alebo proste takýmito technickými záležitosťami. Ale sú veci o ktorých treba rokovať, ktoré vlastne musia obce splniť. Či zas napríklad všeobecne záväzné nariadenie o pohrebných službách, ktoré už malo byť schválené. To znamená, že určite treba taxatívne vymedziť o čom sa nedá, ale sú veci aj z hľadiska povedzme rozpočtov, obce dostanú menej podielových daní, budú mať menšie rozpočty, musia vlastne zasadať, aby tie priority, ktoré si dali do rozpočtov aby tie vedeli vlastne nahradiť vzhľadom na tú situáciu ktorá vlastne vznikla. Ja verím, že je to aj dôvera vlastne občanov. Teraz aby sme upodozrievali, že vlastne môže nastať situácia, že niečo sa udeje, tak to by sme stále predikovali čo bude keď bude. Ale v skutočnosti vlastne každý poslanec vo voľbách dostal dôveru svojich poslancov a tí občania kontrolujú vlastne to rozhodnutie poslanca, aj keď bude hlasovať vlastne elektronicky. Takže ja verím, že sa nemusíte obávať, že by sa niečo udialo a verím, že aj takéto hlasovanie pomôže obciam v tomto období, keď nastalo takéto pandemické obdobie, ktoré sme si nevymysleli. A verím, že vlastne aj takéto hlasovanie pomôže obciam v tejto situáciu vlastne naplniť všetky tie záležitosti ktoré vlastne musia z hľadiska svojej samosprávy pre občanov Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>