Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 16:52 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 16:52 - 16:53 hod.

Zita Pleštinská
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:27 - 17:29 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj napriek tomu, že príspevok pána kolegu Kuffu bol taký populistický a možno ako z hľadiska, možno starostky, sa mi to dobre počúvalo, ale musíme sa pozrieť realite do očí, obce čaká obdobie náročných príprav a zvýšené náklady na spustenie triedeného zberu, dostali od štátu polročné prechodné obdobie, keď inšpekcia životného prostredia nebude udeľovať pokuty, ale len upozornenia. Za túto dobu musia stihnúť zabezpečiť samotný zber kuchynského odpadu a rozhodnúť sa ako sa s ním bude nakladať. Zariadenia na spracovanie chýbajú najmä na strednom a východnom Slovensku, ich dostupnosť je pre samosprávy kľúčová, preto vítam aktivitu pána ministra Jána Budaja a prísľub, že ministerstvo životného prostredia pripraví dotačný systém ministerstva životného prostredia a v rámci environmentálneho fondu si budú môcť obce po splnení podmienok v oblasti triedeného odpadu požiadať dotáciu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:31 - 16:32 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela len podporiť pána Osuského a potvrdiť jeho slová, že sme o tomto uznesení rokovali na našom výbore pre európske záležitosti a toto uznesenie sme veľkou väčšinou hlasov neprijali aj z toho dôvodu, že sme presvedčení, že ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje prípravu jednotlivých rezortov prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi Európskej komisie. Je dôležité, samozrejme, že v každom prípade dohoda bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, ako je súčasný jednotný vnútorné trh Európskej únie, ale je dôležité, aby občania, ako aj podnikateľské subjekty boli informované. Aj za týmto účelom bola vytvorená tzv. brexitplatforma na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, následne vznikli brexitplatformy aj na webových stránkach ostatných rezortov. A chcela by som tým ubezpečiť aj navrhovateľov, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je pripravené a robí maximum v tejto veci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 9:18 - 9:19 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Rovnako ako môj kolega Gábor Grendel chcela by som vyzdvihnúť tento krok Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky umožniť online sledovanie tohto vypočutia, ktoré je unikátne a je základným pilierom transparentnosti. Kandidáti prízvukovali, že ak zlyhalo vedenie, zlyhal systém, zhorelo najvyššie poschodie. Ja som presvedčená, že je potrebné zmeniť systém aby vygeneroval, alebo nevygeneroval ďalších trnkov alebo kováčikov. Som presvedčená, že už hociktorý z týchto 7 kandidátov bude zvolený, bude svedectvom, že tento náš krok bol jedinečný, unikátny a priniesol transparentný právny štát, veľa nových poznatkov, ktoré ocenia aj naši občania Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

24.11.2020 18:58 - 19:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 218). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 14:49 - 14:50 hod.

Zita Pleštinská
Vážený pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. A možno tak by som sa opýtala, že čo plánuje ministerstvo dopravy v oblasti železnične dopravy, ktorá je najekologickejšou dopravou verejnosti možno aj v rámci Európskej únii. Takže sú nejaké také priority, ktoré by nás potešili?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.11.2020 14:24 - 14:24 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za rozsiahlu vašu odpoveď. A študenti, chcem sa opýtať, že študenti to robia vedome alebo nevedome a potom to vymáhanie vlastne tých peňazí do akého obdobia? Lebo sa stáva, že je to až obdobie päť rokov. Môže študent sa niekde presťahovať a potom sú tie peniaze, nabaľuje sa vlastne, keď je to exekučne vymáhané, takže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:43 - 16:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem vyzdvihnúť tento mimoriadne významný zákon z hľadiska posilnenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, RRZ, transparentnosti verejných financií, ale aj nástrojov na posilnenie zodpovednosti proti populizmu a proti cyklickej fiškálnej politike. Je to jeden z top zákonov a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a pripravili tento zákon, aby sme teraz o ňom mohli rokovať.
Pripomínam vám, pán Kamenický, že SMER v minulosti chcel prejsť z hrubého dlhu na čistý, aby sa štát mohol predzásobiť zdrojmi, keď je situácia z hľadiska výšky úrokov na trhu priaznivá. Novela teraz rieši aj tento problém. Súčasne sa navrhuje, aby horný limit dlhu verejnej správy bol stanovený vo výške 55 %, dnes je 50 %. Zavádzajú sa výdavkové limity, čiže tento, táto novela zákona rieši skutočne situáciu. A musíme si priznať, že fakt je tu mimoriadna situácia, je tu pandémia COVID-u-19, a preto sa aj ministerstvo muselo veľmi zodpovedne pripraviť, aby vlastne zachránilo ekonomiku Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:54 hod.

Zita Pleštinská
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:53 - 18:53 hod.

Zita Pleštinská