Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 20:03 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 20:03 - 20:04 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Šutaj Eštok, mala by som na vás niekoľko otázok. Myslíte si, že ochrana ľudských životov je pre vás fraška demokracie? Pán kolega, vírus kašle na ľudské práva. Pán kolega, aj keby som tu mala sedieť celú noc, neľutujem tento čas diskusie. Viete dobre, že pri fóliovníku v parlamente boli dodržané prísne hygienické a bezpečnostné predpisy a napriek tomu to tu stále spomínate. Pán kolega, máte krátku pamäť? Vy ste počas dvanástich rokov dali priestor opozícii? Počúvali ste ju? Spomínali ste tu aj referendum. Ste právnik. Ste presvedčený, že otázka na skrátenie mandátu poslanca Národnej rady je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 18:02 - 18:04 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, Monika, za tvoje vystúpenie. Pandémia sa môže úplne ukončiť iba v globálnom meradle. V súčasnej dramatickej situácii som za predĺženie núdzového stavu. Mnohí sa oháňajú, že predĺžením núdzového stavu sú ohrozené ľudské práva. Vírus COVID-19 a vírusy s rôznymi mutáciami majú ľudské práva na háku. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii.
Monika, spomenula si samosprávu a jej súčinnosť so štátom. Moja vďaka patrí starostom a primátorom, ktorí sú súčinní a pomáhajú aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré testovanie obyvateľov prináša. Rovnako moja vďaka patrí ZMOS-u, Únii miest Slovenska aj župnej SK8 za riešenia, ktoré prinášajú, aby v tejto náročnej situácii pomohli. Mnohí si kladieme otázky, testovať, netestovať, máme však iné riešenia? Tiež sme v našej obci rozniesli FFP respirátory našim občanom 62 plus a mnohé samosprávy robia tieto služby svojim obyvateľom.
V zmysle § 10 písm. e) zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu obec plní úlohy ustanovené vládou v rozsahu určenom vládou a ústredným krízovým štábom. V prípade, že obec odmietne súčinnosť, hrozia jej sankcie. Samozrejme, štát jej musí na prenesený výkon štátnej správy poskytnúť financie. Čiže zvládnuť pandémiu dokáže štát v súčinnosti so samosprávami. Rovnako je na občanoch, keď budú dodržiavať opatrenia, zvíťazíme. Naše zodpovedné konanie pomôže našim lekárom a zdravotným sestrám, ktorí obetujú pre nás najcennejšie, čo majú, svoje životy. Patrí im moje obrovské ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.2.2021 14:43 - 14:58 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja aby som tiež chcela upresniť, že používanie technických noriem je založené na zásade dobrovoľnosti a z tejto zásady vychádza aj slovenská právna úprava v oblasti technickej normalizácie, to je zákon 264/1999. V súlade s deklarovanou zásadou dobrovoľnosti technická norma obsahuje všeobecne uznávané technické riešenia, ktoré sú v dispozícii všetkým zainteresovaným stranám. Použitie technickej normy má byť len jednou z možností, ako splniť požadované parametre a vlastnosti výrobku. Technické normy sa však môžu stať záväznými v rámci zmluvnoprávnych vzťahov v obchodných zmluvách medzi dodávateľom a odberateľom. Čiže toto nám hovorí vlastne zákon o európskej normalizácii a myslím si, že to je len vlastne vstup do toho riešenia, aby sa stali záväzné pre, v rámci zákona o detských ihrísk, ihriskách. Takže to, čo povedal pán minister aj pán podpredseda vlády ohľadom tej svojej ponuky, možno toho kompromisu, tak myslím si, že to by vyriešilo vlastne ten problém, o ktorom tu teraz diskutujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, rozumiem obavám Karola Kučeru o bezpečnosť detských ihrísk, verím, že sa nájde spoločný kompromis hlavne pre prevádzkovateľov detských ihrísk a bezpečnosti detských ihrísk. Určite si teba vyžiadať stanovisko Únie miest Slovenska, ZMOS-u a SK 8.
Dnes sa skutočne stretávame na samospráve s rozličnými známymi podnikateľov v biznise, ako im my ponúkame v rozličných zákonoch tento biznis napĺňať. A tak chodia po obci energetickí audítori, ktorí navštevujú domácnosti a ponúkajú im rôzne audity, dávajú im podpisovať zmluvy na tri roky o službách, ktoré od nich vymámia každý rok viac ako sto eur.
Aj v oblasti bezpečnosti detských ihrísk bombardujú neustále samosprávy, aby od nich vymámili na revízie nemalé finančné prostriedky. Preto s nadmernou reguláciou treba skoncovať hlavne preto, že malé obce, pre malé obce je to šikana a množstvo financií.
Pripomínam, že pri povolení a skolaudovaní detských ihrísk platí stavebný zákon a investor musí zabezpečiť všetky certifikáty. Vybudovať detské ihrisko stojí niekoľko desiatok tisíc eur a následná kontrola a certifikáty ho zbytočne predražujú a hlavne malé obce nedokážu opakovane certifikáty financovať.
Tak verím, že sa nájde spoločný kompromis a nakoniec budú obe strany spoločné. Teda budú, obidve strany budú spokojné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja tiež by som chcela poďakovať pani poslankyni Zuzke Šebovej za jej príspevok aj za jej vklad k tomuto zákonu. Určite je významným zákonom pre, a takým signálom pre rodiny, ktoré majú deti do šesť rokov, a, samozrejme, pre seniorov. Je dôležité, že prináša systémovú sociálnu politiku v oblasti zdravotníctva a reformu liekovej politiky. Lieky sú dnes už súčasťou života nás všetkých.
My máme v rodine 90-ročného otca, má rôzne diagnózy a mesačne mu platíme z jeho dôchodku až 70 eur. Takže tie položky sú veľmi vysoké. A určite mnohé rodiny, ktoré každý mesiac vynaložia veľké množstvo finančných prostriedkov na lieky, budú vďačné, že tento zákon prijmeme. Preto aj ja vyslovujem podporu tomuto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 18:05 - 18:06 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, chcela by som oceniť tvoj prístup k riešeniu pandémie COVID-19. Som tiež starostka obce a teším sa, že respirátory FFP2 budeme môcť zabezpečiť pre našich najviac ohrozených občanov za nižšie ceny. Samozrejme, občania si ich kúpia. Nedávno sme boli svedkami nákupnej horúčky v Lidli a ja verím, že znížením DPH bude cena prijateľná pre všetkých občanov. Sme na jednej lodi, štát aj samosprávy a, samozrejme, aj tí, ktorí zabezpečujú tieto ochranné prostriedky. Ja verím, že všetci máme rovnaký cit aj zodpovednosť a sa nám podarí tú pandémiu COVID-19 už konečne poraziť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 16:05 - 16:07 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať za príspevok Tomášovi. No, štát chce mať výraznejší vplyv na prvky kritickej infraštruktúry, aktuálne nemá prostriedky na kontrolu bežnej činnosti ich prevádzkovateľov a nemá žiadne možnosti, ako vstupovať do procesu zmeny ich vlastníckych pomerov. Väčšina členských štátov má prijatý takýto zákon. Ako si povedal, Tomáš, je to šestnásť z dvadsiatich siedmich členských štátov. Treba podčiarknuť, že sa jedná o vnútornú záležitosť členského štátu, Európska komisia do takýchto vecí nezasahuje.
Pokiaľ ide o posudzovanie súladu s legislatívou Európskej únie, všeobecne platí, že je možné posudzovať ju len pri zákonoch, ktoré v členskom štáte prešli celým legislatívnym procesom a nadobudli účinnosť. Pokiaľ by sa však vyskytli pochybnosti o súlade s európskou legislatívou, je, samozrejme, možné poslať Európskej komisii podnet na preskúmanie.
Sme v prvom čítaní, verím, že pozmeňujúcimi návrhmi Petra Kremského sa zákon vylepší a niektoré pochybnosti sa odstránia. A, samozrejme, sa prikláňam k návrhu pána predsedu výboru pre európske záležitosti Tomáša Valášeka, že by sme mali tento návrh zákona prerokovať aj vo výbore pre európske záležitosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 16:48 - 16:50 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ďakujem ti za tvoje kultivované vystúpenie v rozprave. Dvanásť rokov vlády, v ktorej mali svoju úlohu predkladatelia tohto zákona, a ktorí si želajú získať moc do svojich rúk opäť, je charakterizované trestným stíhaním vládnych nominantov v súdnictve, prokuratúre, v štátnej správe. To Slovensko vo svojej histórii ešte nikdy nezažilo.
Súčasné štvorročné obdobie našej vlády začalo s bojom so zákernou pandémiou COVID-19, ktorý ešte žiadna vláda na Slovensku a ani na svete nikdy nezvádzala. Neverím, pán Pellegrini, že vy ste bojovali proti pandémii COVID-19 inak ako táto vláda. Povedané slovami právnych expertov, napr. vyjadrením ústavného právnika JUDr. Vincenta Bujňáka, štvorročné obdobie vládnutia má svoj význam. Sú situácie, keď sa vláda a parlament musia odhodlať k nepopulárnym opatreniam, napr. kvôli udržateľnosti verejných financií, ktoré sa ukážu ako nevyhnutné a správne až v dlhodobom horizonte.
Štvorročné volebné obdobie povzbudzuje k tomu, aby sa tak urobilo na začiatku vládnutia. Ak tu ale stále bude visieť Damoklov meč predčasného skrátenia cez ústavný zákon, obávam sa, že by to mohlo viesť k zníženiu odhodlania robiť opatrenia, ktoré sú síce na začiatku vládnutia nepopulárne, ale z dlhodobého hľadiska pre Slovensko potrebné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 11:58 - 12:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím si, že tu nie je žiaden kolega, ktorý by povedal, že nemáme problém s mediálnym smogom. Tu je otázka, ako sa to bude dať naplniť. Ono tú kompetenciu samospráva mala vždy, lebo podľa zákona 369 dávala záväzné stanoviská ku všetkým stavbám. Čiže ten prvý vstup tam bol. A potom naplnenie bol, napr. špecializovaná štátna správa, boli tam stavebné úrady, možno to bolo trošku jednoduchšie, lebo oni, tí úradníci, už presne robili tak, ako im zákon dával.
To znamená, že bude priestor v ďalšom, v ďalšej, v ďalšom povedzme postupe tej legislatívy možno hodnotiť tento proces aj so ZMOS-om, s úniou miest, aby vlastne ako, aby vlastne primátori aj starostovia cez tieto svoje združenia povedali, kde je problém a ako naplniť odstránenie a vlastne riešiť tie problémy procesné v zmysle zákona s reklamami. Čiže v konečnom dôsledku toto bude, myslím si, že alfa-omega, lebo aj keď zákon bude dobrý a nebude ho mať kto naplniť, nebudú odborníci v tejto oblasti, tak zase budú tie naše snahy márne. A návrat k 369-ke, myslím si, že to je alfa-omega a povedať si, ako vlastne do budúcnosti bude samospráva aj štátna správa a vlastne všetky tieto procesy vyzerať. A myslím si, že toto je alfa-omega reformy, ktorá, ktorú vlastne je potrebné urobiť, pretože aj zákon 369 z roku ´90 je už, nechcem povedať zastaralý, ale určite ho treba, treba obnoviť v zmysle tých skúseností, ktoré, ktoré, ktoré vlastne tí starostovia aj primátori majú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2021 11:45 - 11:46 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán podpredseda, túto kompetenciu samospráva už mala, pretože jej to štát preniesol. Tu je možno tá otázka, sa aj do budúcna rozprávať o tom, keď štát vlastne prenesie výkon štátu na samosprávu, aby ho aj zaplatil. Lebo my máme vlastne problém v tom, že niet dostatočné, nie sú dostatočné finančné prostriedky a my musíme uhradiť tie úhrady z originálnych kompetencií alebo z originálov a tým pádom vlastne porušujeme zákon. Aby štát, keď prenesie a dá takúto zodpovednosť samosprávam, aby dal aj finančné prostriedky, aby si mohli zabezpečiť ľudí, ktorí dokážu aj naplniť v zmysle stavebného zákona všetky tie postupy. Lebo to nie je jednoduché dneska vychovať si možno takého úradníka na stavebnom úrade, to znamená, že musí mať skúsenosti a musí poznať aj vlastne problematiku stavebného zákona. Takže keď nemáte finančné prostriedky, tak to musíte potom látať. A ja verím, že štát, keď prenesie vlastne výkon na samosprávy, tak ho aj zaplatí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis