Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:58 - 14:59 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela Janku ubezpečiť, že neriešime vlastne obsah správy, ale riešime formu.
Už boli viaceré pokusy poslancov Európskeho parlamentu predložiť správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Napríklad 10. decembra 2013 plénum Európskeho parlamentu odmietlo správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý presadzovala socialistická poslankyňa Edite Estrela. Proti tomuto pokusu európskych socialistov vznikla online petícia nasmerovaná na predsedu Európskej komisia a na všetkých členov Európskeho parlamentu. Petícia kritizovala Európsku komisiu, že oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dlhodobo využívaná podporu štátnych a neštátnych aktérov propagujúcich potraty. Správa Edite Estrela presadzovala potratovú a gender agendu na rôznych úrovniach verejného života. Nemala síce legislatívnu právomoc, v nasledujúcich diskusiách a návrhoch by však bolo používaná ako dôležitý argument.
Čiže my nebudeme riešiť správu Európskeho parlamentu, lebo o tom rozhodujú poslanci Európskeho parlamentu, Národná rada len povie, že v týchto otázkach má rozhodovať Slovenská republika.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:41 - 14:42 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Treba úplne na začiatku povedať, že týmto uznesením nespochybňujeme prínos Európskej únie pre rozvoj Slovenska. Európa je naším civilizačným priestorom, nechceme, aby táto snaha niektorých európskych inštitúcií prevziať kompetencii v tých citlivých otázkach na seba, vytvárala priestor na nedôveru Európanov v európsky projekt, musíme však reagovať, tak ako kolega Schlosár povedal, na návrh správy chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića, ktorá vyzýva na zásah do slobody slova a slobody presvedčenia, najviac za hrozbu demokracie označuje tých, ktorí majú iné ako propotratové názory a zvyšuje tlak na členské štáty, aby zaviedli nárok na bezplatnú antikoncepciu či sexuálnu výchovu.
Akurát by som možno upozornila kolegu, že my tú správu nemôžeme odmietnuť, my len vlastne dáme podnet, a že Slovenská republika si bude rozhodovať o týchto citlivých otázkach sama.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2021 14:29 - 14:30 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, poslankyne, poslanci, v zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu č. 552 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch.
Uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenom materiáli nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre európske záležitosti uvedený materiál prerokoval a prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia schváliť.
Navrhujem, aby sme rokovali o návrhu uznesenia tak, ako ho navrhli predkladatelia.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 11:25 - 11:26 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom, no Dánsko nemalo 40 rokov komunistických vlád a nemalo ani 12 rokov vlády...
SMER-u - SD. Predsa existuje kontrolný mechanizmus a SaS-ka môže byť súčasťou kontroly, či tieto finančné prostriedky budú efektívne využité.
My keď len obecný rozpočet pripravujeme, zohľadňujeme príjmy a nevieme ešte, aké budú výdavky, ale efektívne a hospodárne využitie finančných prostriedkov predsa kontroluje obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór, každoročne robíme audit.
Je mi preto ľúto, že po tak ťažkom období, ako bolo, bolo obdobie roku 2020 - 2021, ktoré bolo postihnuté pandémiou COVID-19, my teraz rozmýšľame, či máme pomôcť ľuďom postihnutým pandémiou, či máme pomôcť gastro, cestovnému ruchu alebo zdravotníctvu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 11:36 - 11:36 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián Viskupič, dalo by sa s tvojím vystúpením v niektorých častiach súhlasiť, keby sme neboli svedkami najhoršej pandémii, akú sme od pandémie španielskej chrípky na celom svete, v Európe, nevynímajúc Slovenska tento a minulý rok zažili.
Po vojne je, samozrejme, každý generál. No my sme nemohli predvídať, aké budú výdavky v dôsledku tejto globálnej pandémie. Nedá sa šetriť a zároveň pomáhať. Škoda, že sa našli aj ľudia, ktorí v čase pandémie zneužívali štátom poskytnutú pandemickú pomoc.
Ja som naopak priaznivcom plošného testovania, pretože sme ľudí ochránili od nakazených na COVID-19 a chránili sme tak ľudské životy. Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie financovania schválených a pripravovaných schém pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom. Zrýchlený režim je nevyhnutný, aby nevznikli značné hospodárske škody.
Je mi preto veľmi ľúto, že SaS ako náš koaličný partner tento návrh zákona nepodporí.
Skryt prepis
 

13.5.2021 14:43 - 14:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem vám za vašu odpoveď na moju otázku, pretože médiá mnohokrát vaše odpovede skresľujú, takže takto sa to, je to lepšie počuť. Doplním svoju otázku o postreh po komunikácii s občanmi a nakoniec položím doplňujúcu otázku. Stretávam sa s veľkými obavami ľudí v súvislosti s očkovaním. Ľudia sú rôznymi hoaxami ovplyvňovaní a domnievajú sa, že očkovanie je pre nich rizikové, pretože majú iné choroby. Ako argument spomínajú cukrovku, srdcovocievne problémy, prípadne aj iné onkologické ochorenia. Myslia si, že nemôžu ísť na očkovanie, pretože berú lieky na tlak, alebo riedenie krvi. Aj v tejto súvislosti by so chcela pochváliť a odporučiť našim občanom facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, ktorá prináša relevantné informácie a vyvracia mnohé hoaxy na sociálnych sieťach. Moja doplňujúca otázka znie: Akým spôsobom plánuje ministerstvo zdravotníctva osloviť našich občanov a hlavne takýchto pacientov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:53 - 9:54 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, musím ťa ubezpečiť aj keď to celkom nie je v téme, pretože rozhodujeme o celom inom, ale spomenul si plán obnovy a ja ťa musím ubezpečiť, že obsahuje investície naviazané na reformy, nebol postavený na zelenej lúke, rešpektuje roky pripomienok Európskej komisie na zlepšenie vzdelávania zdravotníctva. Musím ťa ubezpečiť, že slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie. V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie máme veľmi dobrý plán obnovy a ministerstvu financií boli avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj na tomto základe sme boli napr. kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkou neformálnej diskusie ako pristupujeme k reformám, alebo k procesu príprav plánu obnovy. Takže aj keď to nie je celkom téma, ale mal si ten prejav taký veľmi skeptický, takže ja ťa chcem tak možno naladiť pozitívne, že plán obnovy určite Európska komisia schváli. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 9:41 - 9:43 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, ako ľahko sme zabudli, asi nám už je veľmi dobre, čo celý svet postihlo. Pandémia COVID - 19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďovala mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijímala opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom. Správne si povedal, pán minister, po vojne je každý generál. Desaťročia sme tu mali vlády plné komunistov a ich nasledovníkov, desaťročia tu politici rozkrádali našu krajinu, metastázovala tu korupcia obludným spôsobom, a to pravdepodobne asi nikomu nevadilo a vďaka vláde Igora Matoviča a jeho viac ako desaťročnému boju, sme sa nadýchli k očiste Slovenska.
Žiaľ, prišla pandémia a neprajníci a nepriatelia situáciu zneužívali. Posledný rok bol hodnotovým sporom medzi slobodou a ochranou ľudských životov. Na základe mnohých covidových príbehov, ktoré mi naháňali strach a zimomriavky v čase, keď zomreli mi blízki a priatelia, nebola som na strane slobody, ale stojím za vládou a jej úprimným bojom za zdravie a životy ľudí, do ktorého vložil obrovské úsilie. Ďakujem ti za tvoj príhovor, ktorý vniesol taký pokoj a dneska je 13. máj, takže myslím si, že ten príhovor bol adekvátny k dnešnému dňu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 19:08 - 19:09 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Kočiš, keď niekto predkladá takýto neštandardný zákon, asi tie testy potrebuje sám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 11:43 - 11:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Takáč už v diskusii sa hovorilo o dobrých a zlých poľovníkoch, o papalášoch, ale aj o čestných poľovníkoch, ktorí robia prínosnú prácu pre ochranu životného prostredia.
U nás v obci Chmeľnica máme poľovnícke združenie Marmon a na základe nájomnej zmluvy vo svojom revíre využíva pozemky, ktoré sú vo vlastníctve občanov obce. Členovia združenia sa každoročne podieľajú stovkami tisíc hodín svojho voľného času v prospech prírody a zveri a na vlastné náklady a dobrovoľným vytváraním hodnôt spoločného diela v prospech občanov našej obce.
Milí kolegovia, aj táto diskusia nasvedčuje, že je tu veľký záujem o túto tému poľovníctva, verím, že aj pod vedením pána predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a životného prostredia Jaroslava Karahutu sa prijme dobrý zákon o poľovníctve a nakoniec budú všetci spokojní.
Skryt prepis