Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 16:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:58 - 17:00 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Blaha, hovoríte, aby sme zabudli. To sa však nedá. Na základe kolektívnej viny bol môj otec nevinne desať rokov v ruských gulagoch. Keby nebol zomrel Stalin, nebolo by sa 13. decembra 1953 vrátil domov a ja by som sa nebola narodila. Máte vôbec predstavu koľko si vytrpel a celý život žil v obrovskej traume. Mal minimálny dôchodok. Máte vôbec predstavu koľko trpeli naši občania v Chmelnici, keď ich nevinní naši sovietski osloboditeľa na základe udania ŠtB-ákov 42 zobrali do gulagov. Mnohí zomreli po ceste do lágra Artimov Zbulenaš v dobyčích vagónoch. Dnes už žije jedna svedkyňa Anna Závadzká v Chmelnici, ktorá doplatila na kolektívnu vinu, ale prežila gulag. Sú to ľudia, ktorí vďaka svojím demokratickým a antikomunistickým postojom nemohli budovať kariéru a ich dôchodky sú nízke, pripadne boli priamo vo väzení a z toho dôvodu majú nízke dôchodky.
Na opačnej strane sú tu ľudia, ktorí túto represiu riadili a majú oproti tej prvej skupine oveľa vyššie dôchodky. Našou snahou je nastolenie istej spravodlivosti medzi týmito dvoma skupina. Samozrejme, mnohí ľudia na Slovensku nevnímajú komunistický režim ako vyslovene zlý, keďže sa ich priamo nedotkli negatíva totalitného režimu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:55 - 15:55 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve kde bývam chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi. Pozoruje....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:55 - 15:55 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcela by som oceniť návrh zákona kolegu Tomáša Šudíka. V susedstve, kde bývam chovajú psa, ktorého majú uviazaného na veľmi krátkej reťazi pozorujem obrovské trápenie už asi piateho psíka v poradí. Pes skuvíňa, nemá budú aj dobrom aj v zlom počasí sa strápi. Niekoľkokrát som susedov upozornila, nepomohlo. Návrh zákona je prostriedkom na umravnenie takýchto chovateľov psov, ktorí si lásku k zvieraťu predstavujú uviazaním psa na reťazi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:42 - 14:43 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela vyzdvihnúť túto novelu zákona, že zaraďuje ďalšie organizácie, ktoré budú môcť čerpať finančné prostriedky, hlavne Červený kríž, registrované cirkvi, alebo náboženské spoločnosti, sociálne podniky, rôzne, teraz spomenula vlastne v pozmeňovacom návrhu aj pani kolegyňa ďalšie subjekty. Ja verím, že vďaka tejto zmene bude možné poskytovať i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú k prosperu regionálneho rozvoja na Slovensku. V sobotu som bola na veľkej konferencii v Poľsku a tam sme skutočne mohli vidieť ako Poliaci dokážu čerpať finančné prostriedky. Ja verím, že sa poučíme a budeme rovnako rýchlo a bez administratívnych a byrokratických prekážok čerpať finančné prostriedky, ktoré máme a bolo by škoda, keby sme ich museli vracať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2021 12:43 - 12:48 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Vážení naši europoslanci, veľmi sa teším, že dnes ste medzi nami. Európska politika nie je politika Bruselu, európska politika je politika nás všetkých, my ju tvoríme, je na nás, aká bude. Keď budeme aktívni, jej priami spolutvorcovia, politika bude nám blízka, nám pochopiteľná.
Rovnako ako všetci europoslanci v tomto volebnom období, ja som bola historicky prvou poslankyňou slovenskej štrnástky poslancov za Slovenskú republiku v období 2004 – 2009. Bola to eufória, bola to obrovská radosť, že sme súčasťou európskeho projektu, ktorý je garanciou našej bezpečnosti. Veď mier tu máme 76 rokov, to nie je samozrejmosť. To je obrovský dar.
Boli sme skvelý kolektív aj napriek tomu, že sme boli z iných alebo z rôznych frakcií. Spomeniem tu dvoch mojich kolegov – Milan Gaľa, Árpád Duka-Zólyomi, ktorí nás predišli do večnosti. Boli to skvelí kolegovia na pôde Európskeho parlamentu. Som veľmi vďačná, že vy europoslanci prichádzate na náš výbor pre európske záležitosti a môžeme spolu tvoriť európsku politiku. Môžeme, no alebo zapájať sa môžete aj online do našej diskusie. Ďakujem, je to pre mňa veľkým povzbudením.
Európska politika je postavená na troch pilieroch a z nich je subsidiarita najdôležitejším pilierom. Národný parlament prijal uznesením k správe poslanca Matić o situácii v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien svoju, svoje uznesenie. Vyjadril svoju vôľu, že v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky bude dbať na dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie našich národných záujmov, a to vrátane kultúrno-etických otázok.
V Európskom parlamente bola v roku 2013 odmietnutá správa Eddie Destella, ktorú europoslanci odmietli práve na základe tohto princípu subsidiarity. Verím, že rovnako aj vy, milí kolegovia, poslanci Európskeho parlamentu, sa postavíte proti tejto správe socialistického poslanca Matić a budete rešpektovať uznesenie nás poslancov národného parlamentu Slovenskej republiky.
Chcela by som vás poprosiť aj o pomoc pri čerpaní EŠIF, európskych štrukturálnych fondov. Žijem na slovensko-poľskej hranici a s obdivom sledujem, ako naši susedia Poliaci využívajú európske peniaze. Celý systém čerpania EŠIF je jednoduchší, prístupnejší, bezbariérový, hlavne pre malé obce. Naši úradníci sa vyhovárajú na Brusel: on, zlý Brusel, vytvoril takúto legislatívu, nedá sa, nemôžeme.
Sme už v treťom programovacom období a priznám sa, trápime sa, hoci peniaze máme, nečerpáme, príkladom sú napríklad miestne akčné skupiny. Máme 1 600 projektov podaných a dva roky nič, nič, malé obce čakajú a my stále mlčíme a nerobíme.
Prosím vás, milí poslanci Európskeho parlamentu, pomôžte nám odstraňovať bariéry, administratívne prekážky, aby sme rovnako mohli čerpať štrukturálne fondy tak, ako to robia naši susedia v Poľsku, v Česku. Pomôžte nám nájsť príčinu strachu úradníkov, ktorí neustále vytvárajú administratívne prekážky, lebo Brusel. Veď keď to dokážu Portugalci, Česi, prečo my Slováci vajatáme?
Rok 2020, 2021 bol náročný, náročnejší ako ostatné, bol covidový. Som vďačná, že ja som COVID nedostala, no veľa mojich priateľov, moji blízki nás predišli do večnosti. Všetci sme sa poučili, veď po vojne je každý generál. Ja však, je, tento rok je, alebo toto obdobie je pre nás veľkým poučením a obrovskou výzvou, ako zvíťaziť v boji s neviditeľným zákerným nepriateľom. Aj tam vidím teda obrovskú pomoc Európskej únie a myslím si, že by mala byť aktívnejšia, oveľa aktívnejšia, a verím, že covid-pasy, ktoré ste schválili, nám pomôžu nejakým spôsobom cestovať aj do zahraničia a budeme žiť normálnym životom.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu medzi nami, a teším sa na vašu spoluprácu aj v našom výbore pre európske záležitosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 9:47 - 9:47 hod.

Zita Pleštinská
Ďakujem, pán predsedajúci. V prípade, že bude hlasovanie dnes o jedenástej, tak odporúčam, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 9:43 - 9:44 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, milý Ondrej Dostál, myslím si, že táto novela, alebo nie, som presvedčená, že novelizácia zákona o živnostenskom podnikaní je ďalším zákonom, ktorý odbúrava administratívu a byrokratické prekážky pre podnikateľov.
Chcela by som podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý predložili kolegovia poslanci Dostál, Cmorej, Žitňanská a Šeliga. V súčasnosti naša pracovná skupina naprieč koalície pripravuje novelizáciu zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Preto pokladám za racionálne riešenie, že sa živnostenský zákon nedotkne zákona o obecnom zriadení v paragrafe, na základe ktorého obec reguluje čas prevádzky. Verím, že tou novelizáciou zákona 369 o obecnom zriadení aj tento problém v zákone vyriešime a dáme možnosť obciam, aby hlavne odbúravali rušenie nočného kľudu a vytvárali lepšie podmienky pre život obyvateľov v obciach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2021 9:06 - 9:10 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 367, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 639 z 18. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 266 z 28. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 164 z 29. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 83 z 29. apríla 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2021 15:50 - 15:51 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako pozdravujem všetkých kolegov, ktorí ešte vytrvali, zostali.
Európska politika je súčasťou našej politiky a ja som veľmi rada, že je, nie, Národná rada nehovorí, že sa netreba zaoberať tou politikou, že to je niekde v Bruseli, ale my sme súčasťou a my ju tvoríme, a preto tiež žiadam o podporu tohto uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať na júnovej schôdzi.
Ďakujem pekne.
Pozdravujem, prajem vám príjemný víkend.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:16 - 15:18 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že si to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činností Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci, Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi, potom je to zásada proporcionality, opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv a potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty, môže Únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edite Estrela neprešla, bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že, alebo viem, že európ... že legislatíva sa netvorí, lebo niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie.
A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edite Estrela, urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića.
Ďakujem.
Skryt prepis