Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 10:37 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 10:37 - 10:39 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som vyzdvihnúť príhovor alebo vlastne príspevok našej kolegyne Mirky Šutekovej. Myslím si, že vniesla taký pokoj do tejto debaty, pretože aj táto téma vzbudzuje také vášne možno aj u kolegov, ale treba sa postaviť možno k tejto téme tak veľmi prakticky a možno aj petícia dáva také podnety, aby sme nachádzali spoločné riešenia.
Možno vyzdvihnem aj na samospráve vlastne tú spoluprácu s poľovníckymi združeniami, ktoré skutočne prinášajú aj tie dobré podnety vlastne do tejto témy, ale, samozrejme, nájdu sa aj rôzni, ktorí to zneužívajú vo svoj prospech.
No, a čo sa týka vlastne chodenia alebo tých traktorov a tých motoriek, nedávno bola reportáž v Pieninách, kde vlastne takíto ľudia, ktorí, ktorí zneužívajú alebo využívajú vlastne tieto motorky a rôzne stroje na to, aby v lese robili neporiadok, takže skutočne treba prijať také riešenia, aby sme vlastne našli takú spokojnosť vo všetkých tých oblastiach v tejto téme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 15:52 - 15:54 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Blaha, vyliali ste zase kýbel špiny. Viete, človek sa dostane do špiny len vtedy, keď sa sám zašpiní. Tí, čo vylievajú špinu, sú ako špinavý ľad. Roztopia sa a myslia si, teraz sme čistí, ale špina zostáva na spodku.
Pán kolega Blaha, prečo ste takto nebojovali proti vašej nominantke, štátnej tajomníčke za SMER – SD Monike Jankovskej, ktorá bola za kauzu Fatima obvinená z vydierania a marenia spravodlivosti? Prečo ste za vašej vlády dovolili korupcii a organizovanému zločinu metastázovať sa do našej spoločnosti? Vy nás tu poučujete, keď vaši nominanti sú vo väzbe a priznávajú sa ku korupcii a organizovanému zločinu.
A čo sa týka referenda, pani ministerka spravodlivosti pozná Ústavu Slovenskej republiky, ktorá v čl. 93 ods. 3 vylučuje konanie referenda o základných právach a slobodách. A nazdáva sa, že otázka skrátenia funkčného obdobia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky môže byť vylúčená z predmetu referenda v zmysle čl. 93 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:45 - 12:47 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, veľmi by som chcela oceniť vašu spoluprácu, teda vašu správu a rovnako nasadenie v boji za kvalitu života každého človeka. Vítam aj váš záujem o výmenu skúseností z obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím v zahraničí. Zároveň ma tešia aj vaše zahraničné kontakty s európskym fórom zdravotného postihnutia.
Oceňujem spoluprácu s Ľubkou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre ochranu starších, vedela som si ju predstaviť aj na vašom úrade.
Chvályhodná je vaša práca v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a prihliadnutím na právnu problematiku týkajúcu sa ľudí pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony.
Rok s koronou nám vzal stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi, ale dal nám nový pohľad na krehkosť života a krehkosť našich osobných plánov. Evidujem veľký záujem o domácu hospicovú starostlivosť. Žiaľ, na Slovensku máme veľmi málo mobilných hospicov. Okrem nastavenia adekvátnej paliatívnej liečby lekárom zabezpečuje mobilný hospic aj odborné výkony, ako je napríklad ošetrovanie dekubitov, aplikácia infúznej terapie, kyslíková terapia a podobne. Takže ešte možno v tejto oblasti by bolo dobré urobiť viac. Pretože určite je tých zdravotne postihnutých veľa a by ste spravili takú veľkú službu aj pre rodinu týchto ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 11:23 - 11:24 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Muňko, rozumiem vašim obavám o školskú dochádzku našich detí, ale musím prízvukovať, že pandémia ochorenia COVID-19 nie je iba na Slovensku, ale predstavuje najvážnejšiu krízu verejného zdravia za posledné desaťročia na celom svete. Kríza odhalila problémy v systémoch, kríza odhalila charaktery ľudí. Keď došlo počas roka 2020 k šíreniu nového koronavírusu, vo všetkých krajinách sveta sa začali prijímať rôzne opatrenia na zmiernenie jeho šírenia a dôsledkov. Jedným z tých opatrení bolo aj obmedzenie vchádzania a sociálnych kontaktov, ktoré najvýraznejšie ovplyvnilo pracovný a školský život.
Podľa správy Organizácie spojených národov 2020 pandémia COVID-19 doteraz ovplyvnila fungovanie vyše 95 % škôl na celom svete, spôsobujúc najväčšie narušenie školskej dochádzky v histórii. Milióny detí na svete v rôznom veku tak prešli na nejakú formu samoštúdia a ich školskú dochádzku nahradila samostatná práca pri počítači, pokiaľ na to domácnosť mala prostriedky. Súhlasím, že tento vývoj sťažil učiteľom výkon ich povolania a vytvoril tiež zvýšené nároky na rodičov a opatrovníkov detí aj na Slovensku. Je dôležité, aby sme sa poučili, pripravili opatrenia na základe získaných skúseností, ktoré sme pred tým nemali. K tomu môže prispieť aj táto správa, ktorá vychádza zo 1 416 konkrétnych podaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:28 - 15:30 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia tu už vysvetlili ten postup a ja len zopakujem, že každý európsky právny predpis je založený na konkrétnom článku zmluvy, ktorý sa označuje ako aj právny základ predpisu. Tým je určený legislatívny postup, ktorý sa musí použiť. Zmluva stanovuje rozhodujúci proces vrátane návrhov Komisie, následných čítaní v Rade a Parlamente a stanovisko poradných orgánov. Takisto stanovuje prípady, kedy sa na prijatie právneho predpisu v Rade vyžaduje jednomyseľnosť a kedy stačí kvalifikovaná väčšina.
Veľká väčšina právnych predpisov Európskej únie sa prijíma v rámci riadneho legislatívneho postupu. V tomto postupe majú zákonodarnú právomoc Parlament a Rada. Je možná ešte aj účasť občanov prostredníctvom európskej iniciatívy občanov, kedy môže jeden milión občanov Európskej únie, pochádzajúcich aspoň z jednej štvrtiny krajín EÚ, vyzvať Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, týkajúceho sa konkrétnej záležitosti. Komisia dôkladne preskúma všetky iniciatívy, ktoré patria do rámca jej právomoci a ktoré podporil 1mil., 1 mi. občanov. V parlamente sa uskutočňuje vypočutie týkajúce sa danej iniciatívy. Takéto iniciatívy môžu preto ovplyvniť prácu inštitúcií Európskej únie, ako aj verejnú diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Zita Pleštinská
Asi ju nebudete vedieť povedať, ale jednalo sa o hasičov, ktoré, ktorí mali vykonané platné previerky a tým pádom, že sa to oddialilo, to prijatie, tak im prepadli tie, takže to bude pravdepodobne na ministra Mikulca, takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 10:07 - 10:08 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, rovnako ako kolega Blcháč, aj ja by som chcela vyzdvihnúť vysoko odbornú a prehľadnú správu NKÚ na čele s jeho predsedom Karolom Mitríkom. Nedávno sme mali stretnutie s pánom podpredsedom Ľubomírom Andrassym, ktoré hodnotím ako veľmi vecné a zaujímavé. Rovnako ako rečník v rozprave kolega Blcháč mám tiež pripomienky k vykonávaniu kontrolnej činnosti v samosprávach.
Vieme, že v počte viac ako 2 930 obcí máme veľmi malé obce s úväzkovým starostom, ktoré nemajú vo svojom rozpočte financie na plat kontrolóra. Viem si predstaviť, že by NKÚ ako najvyššia autorita v štáte v oblasti kontroly zastrešovala aj kontrolórov v samospráve, no bolo by to asi veľmi náročné, ale vítam iniciatívu stavovských organizácií miest a obcí, ZMOS-u aj Únie miest, ktoré majú v ambícii pripraviť legislatívu v spolupráci s parlamentom v oblasti kontroly v samospráve možno formou zdieľaných služieb alebo nejakým iným možno návrhom a verím, že nájdeme vlastne podporu aj u pána predsedu NKÚ a vytvoríme dobrý systém kontroly v samosprávach. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 17:29 - 17:31 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, Marek, za tvoje vystúpenie. Ako si povedal v rozprave, sme veľkými dlžníkmi kňazov, rehoľníkov, medzi ktorými bol aj náš kňaz Štefan Putanko. Príbehy hovoria za všetkých nevinných, ktorých príslušníci ŠtB utýrali neľudským spôsobom k smrti. Za to brali dlhé roky nezaslúžené benefity a príspevky k dôchodkom. Tento veľmi smutný príbeh nie je imaginárny. Tento príbeh je príbehom kňaza z našej dediny Chmelnica. Je to príbeh kňaza Štefana Putanka, ktorý zachránil obyvateľov našej obce s nemeckým dialektom pred vysídlením. Tridsiateho júla 1951 v neskorých večerných hodinách prišlo menšie nákladné auto. Štvorčlenné komando, dvaja príslušníci v uniformách a dvaja v civile. Dvaja uniformovaní sa pustili do našej dediny. Priblížili sa nepozorovane ku fare, zaklopali na okno a oznámili farárovi, že prišli po neho, aby išiel ku chorému. Nášmu kňazovi Štefanovi Putankovi to bolo podozrivé. O jednej po polnoci. Ale nakoniec otvorili okno a dvaja príslušníci ŠtB skočili cez okno dnu. "Vstávaj, ty farárska sviňa, pôjdeme na výlet!" zareval jeden z eštebákov. Keď sa farár začal pod krížom modliť, jeden z civilov ho kopol do krížov tak silno, že stenajúc spadol na podlahu. Nedovolili mu ani obliecť. Dedinou sa niesla Jóbova zvesť: Vzali nám farára! Zákrok bol veľký, veľmi neľudský a krutý. Neobišiel sa bez fyzického násilia zo strany jeho vykonávateľov. A títo eštebáci 30 rokov brali benefity za týranie nevinných a nikto nemal odvahu im tieto benefity zobrať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 14:29 - 14:30 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci.
Milá Anička, chcela by som sa ti poďakovať za tvoju iniciatívu, ale hlavne za odvahu urobiť poriadok a odoberať privilégiá a nezaslúžené benefity predstaviteľom totalitnej moci. Veľmi si vážim, že môžem byť jedna z navrhovateľov tohto návrhu zákona. Poznám veľa príbehov ľudí, ktorí trpeli, boli vyšetrovaní a zomreli, prišli o majetok, prišli o všetko. Mnohí hovoria, že už je neskoro, lebo predstavitelia totalitnej moci už nežijú. Nebolo však možné tento návrh zákona prijať za celých 30 rokov po Nežnej revolúcii. Ty napĺňaš princípy Nežnej revolúcie z roku 1989. Možno je neskoro, ale radšej neskoro ako nikdy. Anička, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 18:11 - 18:12 hod.

Zita Pleštinská Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, vážený pán spravodajca, ako jedna z predkladateľov tohto pozmeňovacieho návrhu by som ho chcela podporiť. Všetky administratívne prekážky, ktoré sa odstránia pri čerpaní štrukturálnych fondov, treba privítať. Som tiež starostka obce, kde v roku, v tom programovacom období 2007 - 2013 sme v obci robili dva projekt, veľké projekty, napríklad suchý polder v hodnote 1 200-tisíc eur. A skutočne pri týchto projektoch je mnoho vecí, ktoré sú tie byrokratické postupy, ktoré treba odstrániť. Takže veľmi vítam a teším sa, že tento pozmeňovací návrh sme mohli predložiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis