Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 11:13 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.7.2021 11:13 - 11:13 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. V mene štyroch poslaneckých klubov podávam návrh pokračovať dnes v rokovaní schôdze až do prerokovania všetkých bodov programu schôdze a následne o nich hlasovať. Podávam tiež návrh, aby sa voľba do správnej rady TA SR uskutočnila na ďalšej riadnej schôdzi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:55 - 10:57 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem asi pánom Kočišom, no vy ste, vy ste to tak naznačili, no ja nehovorím SMER, alebo teda takto, vy ste povedali, že SMER nespôsobil víchrice. Ni SMER síce nespôsobil víchrice, ale asi ste nikdy nevideli rôzne pochybné a protizákonné povolenia na výstavby v Národných parkoch. Ja som to zabudol alebo nestihol povedať pri tej rozprave, ale tento zákon je prvý krok a to celé, tá reforma Národných parkov nemôže byť iba o tom, či a koľko sa rúbe alebo vyváža dreva z Národných parkov.
Toto celé musí pokračovať ďalšou, Ďalšími reformnými krokmi na to, aby jednoducho sa urobil poriadok aj čo sa týka územného plánovania a povoľovacích procesov, a aby Národné parky riadili top špičkoví ľudia a spoločne s ľuďmi z regiónu. Preto, preto rozumiem aj niektorým výčitkám, že teda je to nejaké čiastočné riešenie. No je čiastočné, prvé, je to prvý krok, je to zásadný krok po desiatkach rokov a my máme pripravené a pripravujeme ďalšie kroky.
Čo sa týka pána Takáča, niekoľkokrát to spomenul aj v rozprave alebo teda v diskusii, že nemá, nemajú konkrétne čísla alebo nejaké dáta. No ja ich mám pred sebou, takže ak chcete kľudne mi pošlite mail čo prese potrebujete vedieť. Pretože tých čísel je dosť veľa čo sa týka rozlohy, financií, prechodu ľudí, všetkého sú vyčíslené náklady, výnosy a tak ďalej. Všetky tabuľky alebo potrebné tabuľky ktoré potrebujete vedieť, tak stačí mi napísať čo konkrétne a tie tabuľky dostanete.
A veľmi v rýchlosti iba na pána Kuffu. No od veci ako vždy aj vaša faktická poznámka. Nehnevajte sa, je trochu smiešnotrápne ak vy spochybňujete prečo ja predkladám zákon o prírode a vy tu neustále predkladáte interrupcie. Vôbec tomu nerozumiem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2021 10:33 - 10:43 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, ekoteroristi verus hamtíví lesníci, ktorých zaujíma iba zisk z ťažby dreva. Aj tak väčšinou vyzerá vášnivá debata o slovenských lesoch a národných parkov. A vyzerá tak aj teraz v pléne Národnej rady. Ja som s týmto úplne nestotožňujem s takouto debatou, ak sa hrotia obe strany, pretože ja si vážim prácu oboch týchto strán. Aktivistov, ale aj lesníkov. Myslím si, že obe skupiny musia pracovať v národných parkoch a práve o tom je tento návrh. Žiaľ, namiesto spolupráce roky sledujeme spory oboch strán. Slovensko je výnimočná krajina. Má úžasnú prírodu. Ale zároveň niečo, čo je tu výnimočné je aj to, že v národných parkoch roky proti sebe stoja dve strany a národné parky nemajú, povieme to tak, svojho pána, ktorý by mal na starosti národný park, ochranu tohto parku. A vždy, keď príde nejaký problém, veterná kalamita alebo, alebo niečo podobné, tak sa stretnú tieto dve strany a sporia sa o to kto a ako to má riešiť. Trvá to už 30 rokov. A napriek tomu, že tu kolegovia z opozície, teda spomínali a pasovali sa do role tých, ktorí žijú v Podtatranskom regióne a zrejme predkladatelia tohto zákona asi okolo národných parkov ani nešli. Tak nie je to tak. Ja taktiež som z tohto regiónu a žije v podstate na rozmedzí Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a Slovenského raja.
Položme si ale základnú otázku. Načo a komu majú slúžiť národné parky? Nepoviem žiadne tajomstvo a žiadnu novú informáciu, prečítať si ju môžeme v štatútoch každého z národných parkov. V prvom rade ide alebo lepšie povedané, má ísť o ochranu životného prostredia a teda aj lesov, ktoré na území národných parkov ležia. A zároveň je to cenný priestor na rekreáciu. Myslím si, že si to každý uvedomil aj za posledný rok počas pandémie. Tu hovoríme najmä o turizme a do budúcna o jeho rozvoji, najmä rozvoji mäkkého turizmu. A v tomto mi nedá nezareagovať na pána Filipa Kuffu, ktorý hovoril, že teda, čo je to za mäkký turizmus, keď v národnom parku si nemôže rozložiť ohník a opiecť špekáčku. Takže toto je akože nepochopenie toho, ako má vyzerať mäkký turizmus.
Slovensko je výnimočná krajina aj preto, že každý návrh zákona, ktorý má posilniť právomoci ochrany prírody dostane nálepku, že je namierený proti lesníkom alebo proti ľuďom, ktorí na území národných parkov a proti ich práci. Vážené kolegyne, kolegovia, v prípade tohto návrhu to nie je pravda. Tento zákon napráva neprirodzený stav, ktorý sme v tejto oblasti zdedili ešte z minulého obdobia. Lesníctvo bude na území národných parkov ďalej existovať len s tým rozdielom, že lesníkov pod svoju správu prevezme národný park tak, ako je to už dávno v Českej republike, Poľsku, Maďarsku. Máte snáď pocit, že v týchto krajinách lesníctvo neexistuje preto, že v tamojších národných parkoch spravujú lesy samotné národné parky a nie niekto iný. Kto podľa vás, keď hovoríte o zániku lesníctva alebo že teda nebudú v národných parkoch pracovať lesníci, kto podľa vás o to sa bude starať o tie lesy, o tie stromy, kto ich bude ošetrovať. Vodoinštalatéri? Veď lesníci pracujú aj dnes, už aj dnes teda v Štátnej ochrane prírody. Tí ľudia tam proste majú svoje miesto. Musia tam byť.
To, čo je zarážajúce, je spôsob a objem ťažby, ktorá v národných parkoch prebieha. Už to tu dnes odznelo niekoľkokrát. Porovnajme si satelitné snímky lesných porastov, napríklad v Nízkych Tatrách spred 20 či 10 rokov a porovnajme si ich s dnešným stavom. Aj oko laika stačí na otázku, či má takto vyzerať ochrana prírody. Nárast plôch, na ktorých chýba les je enormný. Položme si ďalšiu otázku. Prečo to tak je? Odpoveď sa ponúka sama. Ak budeme národné parky tak ako doteraz považovať primárne za hospodárske územie tento trend, teda trend výrubu lesných porastov sa nám nepodarí zastaviť. No a recept ako to zastaviť sa opäť ponúka v tomto návrhu a ponúka a znie teda, že ochranu prírody a lesov v národných parkov treba zveriť tým, ktorí jej rozumejú, teda ochranárom a ľuďom z národných parkov.
Môžem uviesť ešte aj v rýchlosti druhý príklad. Pozrime sa na Vysoké Tatry. Tak keď ste teda napríklad od Kežmarku, vy ste si nevšimli ako vyzerajú napríklad Tatranské Matliare. Veď tam vedie vlastne aj cesta cez Tatry do Kežmarku. Nevšimli ste si, ako sa po veternej kalamite rúbalo alebo čistil les, aby som to nenazýval tak expresívne, no tak musela sa vyťažiť kalamita po 2004. Najmä v roku 2006 - 2009 zmizlo z tohto územia ešte väčšia plocha lesov, ako zničila samotná kalamita. Všetko, samozrejme, bolo aj z dôvodov, že teda lesníci hovorili, že bojujú s podkôrnym hmyzom. Ale samozrejme po tejto kalamite vznikol spor na mnohých miestach národného parku, ako a akým spôsobom pristupovať k odstraňovaniu kalamity. A opäť vznikli spory aj napríklad na území Tichej a Kôprovej doliny, kde zase vidíme iný príklad ako môže teda práca lesníkov alebo teda práca ľudí alebo žiadna práca aj po kalamite vyzerať. Samozrejme mohol by som hovoriť aj o prípade Polonín, Bukové pralesy, ktorým hrozí UNECO, že ich vyškrtne zo svojho zoznamu. Ale pre krátko času možno by som teda pristúpil aj k tomu, čo tu odznelo.
Počúvam trošku s pobavením túto diskusiu, pretože to, čo vyčítate aj vy teda z Ľudovej strany SMER-u, aj teda pani Kuffovci, že teda ideme teda brať ľuďom prácu a živobytie a jednoducho sa má tá správa, keď prejde spod lesníkov
===== pristúpil aj k tomu, čo tu odznelo. Počúvam trošku s pobavením túto diskusiu, pretože to, čo vyčítate aj vy teda z Ľudovej strany, SMER-u, aj teda páni Kuffovci, že teda ideme teda brať ľuďom prácu a živobytie a jednoducho sa majú, má teda tá správa, keď prejde spod lesníkov, tak jednoducho ja už, ja som dokonca ostal prekvapený, keď pán Štefan Kuffa hovoril o tom, že týmto návrhom vlastne budeme ešte aj závislí na dovoze dreva zo zahraničia. No tak to je úžasný prístup k ochrane prírody, pretože práve naopak, a teda ja neviem, o čo, o čo vám ide, lebo vy si dosť protirečíte. Veď niekoľkokrát mali aj z Ľudovej strany na bilbordoch o ochrane lesov a teraz, keď je tu zákon o ochrane lesov, tak zrazu vás zaujíma, zaujíma niečo úplne iné, tá hospodárska časť tejto celej otázky a ekonomická. Čiže ja mám taký pocit, že ak by sme urobili pravý opak, teda posilňovali hospodársku úlohu lesov v národných parkoch, tak by ste zase kričali, že nám vôbec nezáleží na životnom prostredí a ideme likvidovať prírodu v našich národných parkoch a vyvážať drevo do zahraničia. (Hlasy v sále.) A tak je to vlastne asi aj so všetkým. Poprosím vás, ďakujem pekne. (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) Tak je to asi aj so všetkým.
Aby som to možno trochu skrátil a zareagoval zároveň. Ja mám taký pocit, že viacerí poslanci sa tu trochu správajú ako, ako nejakí lobisti drevospracujúceho priemyslu, povedal to aj pán Takáč zo SMER-u, že či si nečítame poštu. Tak ja neviem, páni kolegovia, čítate si poštu, lebo on hovoril, že nám prichádzajú maily od lesníkov, od poľovníkov a od ľudí z drevospracujúceho priemyslu. Tak dúfam, že teda budete všetci na to reagovať a vyjdete týmto ľuďom v ústrety, lebo pán Takáč je určite pripravený na to vychádzať všetkým týmto ľuďom v ústrety, tak ako sa tu vychádzalo tridsať rokov v ústrety.
A rovno nadviažem na tú politickú rovinu. Často v pléne zaznieva, že po opozícii, teda po strane SMER tu ostala spúšť, ale v tomto prípade to platí dvojnásobne, pozrite sa do národných parkov. Tu vidíme ten plastický príklad naživo. Čo ste vy urobili pre ochranu životného prostredia a národných parkov za posledných dvanásť rokov? Ja sa pýtam. Výruby, pochybné povolenia z rúk vašich ľudí na okresných úradoch a podobne. Jednoducho bordel. A tomu všetkému kraľoval pán Žiga ako minister životného prostredia, v tom čase obchodník s drevom. Nedajte sa vysmiať. A potom tu bez hanby prídete pri zákone, ktorý má za úlohu chrániť životné prostredie a národné parky, a budete vyčítať, že a prečo je to teda poslanecký návrh a prečo to nešlo inak. No preto, lebo jednoducho ideme urobiť s týmto celým poriadok. A ja som hrdý, že tu môžem byť pod týmto návrhom a že som ho mohol predkladať, pretože jednoducho absolútne do bodky súhlasím s tým, ako je, ako je predložený.
Na záver zopakujem. Tento návrh, ktorý konečne urobí poriadok v národných parkoch, má aj jeden zaujímavý moment. Viete čo, pre krátkosť času, pre krátkosť času, žiaľ, som nebol v písomne rozprave.
Vážené dámy a páni, lesníctvo na Slovensku nezanikne ani po veľkej reforme národných parkov, ktorý, ktorú vlastne týmto návrhom spúšťame. Na ostatnom území budú lesy tak ako doteraz slúžiť hospodárskym účelom a teda budú produkovať ekonomické hodnoty. Ak tvrdí niekto niečo iné, tak jednoducho klame. A v úvode som povedal, že Slovensko je výnimočná krajina. Dokážme túto výnimočnosť aj naozajstnou starostlivosťou o lesy na území národných parkov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2021 10:33 - 10:43 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, ekoteroristi verus hamtíví lesníci, ktorých zaujíma iba zisk z ťažby dreva. Aj tak väčšinou vyzerá vášnivá debata o slovenských lesoch a národných parkov. A vyzerá tak aj teraz v pléne Národnej rady. Ja som s týmto úplne nestotožňujem s takouto debatou, ak sa hrotia obe strany, pretože ja si vážim prácu oboch týchto strán. Aktivistov, ale aj lesníkov. Myslím si, že obe skupiny musia pracovať v národných parkoch a práve o tom je tento návrh. Žiaľ, namiesto spolupráce roky sledujeme spory oboch strán. Slovensko je výnimočná krajina. Má úžasnú prírodu. Ale zároveň niečo, čo je tu výnimočné je aj to, že v národných parkoch roky proti sebe stoja dve strany a národné parky nemajú, povieme to tak, svojho pána, ktorý by mal na starosti národný park, ochranu tohto parku. A vždy, keď príde nejaký problém, veterná kalamita alebo, alebo niečo podobné, tak sa stretnú tieto dve strany a sporia sa o to kto a ako to má riešiť. Trvá to už 30 rokov. A napriek tomu, že tu kolegovia z opozície, teda spomínali a pasovali sa do role tých, ktorí žijú v Podtatranskom regióne a zrejme predkladatelia tohto zákona asi okolo národných parkov ani nešli. Tak nie je to tak. Ja taktiež som z tohto regiónu a žije v podstate na rozmedzí Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a Slovenského raja.
Položme si ale základnú otázku. Načo a komu majú slúžiť národné parky? Nepoviem žiadne tajomstvo a žiadnu novú informáciu, prečítať si ju môžeme v štatútoch každého z národných parkov. V prvom rade ide alebo lepšie povedané, má ísť o ochranu životného prostredia a teda aj lesov, ktoré na území národných parkov ležia. A zároveň je to cenný priestor na rekreáciu. Myslím si, že si to každý uvedomil aj za posledný rok počas pandémie. Tu hovoríme najmä o turizme a do budúcna o jeho rozvoji, najmä rozvoji mäkkého turizmu. A v tomto mi nedá nezareagovať na pána Filipa Kuffu, ktorý hovoril, že teda, čo je to za mäkký turizmus, keď v národnom parku si nemôže rozložiť ohník a opiecť špekáčku. Takže toto je akože nepochopenie toho, ako má vyzerať mäkký turizmus.
Slovensko je výnimočná krajina aj preto, že každý návrh zákona, ktorý má posilniť právomoci ochrany prírody dostane nálepku, že je namierený proti lesníkom alebo proti ľuďom, ktorí na území národných parkov a proti ich práci. Vážené kolegyne, kolegovia, v prípade tohto návrhu to nie je pravda. Tento zákon napráva neprirodzený stav, ktorý sme v tejto oblasti zdedili ešte z minulého obdobia. Lesníctvo bude na území národných parkov ďalej existovať len s tým rozdielom, že lesníkov pod svoju správu prevezme národný park tak, ako je to už dávno v Českej republike, Poľsku, Maďarsku. Máte snáď pocit, že v týchto krajinách lesníctvo neexistuje preto, že v tamojších národných parkoch spravujú lesy samotné národné parky a nie niekto iný. Kto podľa vás, keď hovoríte o zániku lesníctva alebo že teda nebudú v národných parkoch pracovať lesníci, kto podľa vás o to sa bude starať o tie lesy, o tie stromy, kto ich bude ošetrovať. Vodoinštalatéri? Veď lesníci pracujú aj dnes, už aj dnes teda v Štátnej ochrane prírody. Tí ľudia tam proste majú svoje miesto. Musia tam byť.
To, čo je zarážajúce, je spôsob a objem ťažby, ktorá v národných parkoch prebieha. Už to tu dnes odznelo niekoľkokrát. Porovnajme si satelitné snímky lesných porastov, napríklad v Nízkych Tatrách spred 20 či 10 rokov a porovnajme si ich s dnešným stavom. Aj oko laika stačí na otázku, či má takto vyzerať ochrana prírody. Nárast plôch, na ktorých chýba les je enormný. Položme si ďalšiu otázku. Prečo to tak je? Odpoveď sa ponúka sama. Ak budeme národné parky tak ako doteraz považovať primárne za hospodárske územie tento trend, teda trend výrubu lesných porastov sa nám nepodarí zastaviť. No a recept ako to zastaviť sa opäť ponúka v tomto návrhu a ponúka a znie teda, že ochranu prírody a lesov v národných parkov treba zveriť tým, ktorí jej rozumejú, teda ochranárom a ľuďom z národných parkov.
Môžem uviesť ešte aj v rýchlosti druhý príklad. Pozrime sa na Vysoké Tatry. Tak keď ste teda napríklad od Kežmarku, vy ste si nevšimli ako vyzerajú napríklad Tatranské Matliare. Veď tam vedie vlastne aj cesta cez Tatry do Kežmarku. Nevšimli ste si, ako sa po veternej kalamite rúbalo alebo čistil les, aby som to nenazýval tak expresívne, no tak musela sa vyťažiť kalamita po 2004. Najmä v roku 2006 - 2009 zmizlo z tohto územia ešte väčšia plocha lesov, ako zničila samotná kalamita. Všetko, samozrejme, bolo aj z dôvodov, že teda lesníci hovorili, že bojujú s podkôrnym hmyzom. Ale samozrejme po tejto kalamite vznikol spor na mnohých miestach národného parku, ako a akým spôsobom pristupovať k odstraňovaniu kalamity. A opäť vznikli spory aj napríklad na území Tichej a Kôprovej doliny, kde zase vidíme iný príklad ako môže teda práca lesníkov alebo teda práca ľudí alebo žiadna práca aj po kalamite vyzerať. Samozrejme mohol by som hovoriť aj o prípade Polonín, Bukové pralesy, ktorým hrozí UNECO, že ich vyškrtne zo svojho zoznamu. Ale pre krátko času možno by som teda pristúpil aj k tomu, čo tu odznelo.
Počúvam trošku s pobavením túto diskusiu, pretože to, čo vyčítate aj vy teda z Ľudovej strany SMER-u, aj teda pani Kuffovci, že teda ideme teda brať ľuďom prácu a živobytie a jednoducho sa má tá správa, keď prejde spod lesníkov
===== pristúpil aj k tomu, čo tu odznelo. Počúvam trošku s pobavením túto diskusiu, pretože to, čo vyčítate aj vy teda z Ľudovej strany, SMER-u, aj teda páni Kuffovci, že teda ideme teda brať ľuďom prácu a živobytie a jednoducho sa majú, má teda tá správa, keď prejde spod lesníkov, tak jednoducho ja už, ja som dokonca ostal prekvapený, keď pán Štefan Kuffa hovoril o tom, že týmto návrhom vlastne budeme ešte aj závislí na dovoze dreva zo zahraničia. No tak to je úžasný prístup k ochrane prírody, pretože práve naopak, a teda ja neviem, o čo, o čo vám ide, lebo vy si dosť protirečíte. Veď niekoľkokrát mali aj z Ľudovej strany na bilbordoch o ochrane lesov a teraz, keď je tu zákon o ochrane lesov, tak zrazu vás zaujíma, zaujíma niečo úplne iné, tá hospodárska časť tejto celej otázky a ekonomická. Čiže ja mám taký pocit, že ak by sme urobili pravý opak, teda posilňovali hospodársku úlohu lesov v národných parkoch, tak by ste zase kričali, že nám vôbec nezáleží na životnom prostredí a ideme likvidovať prírodu v našich národných parkoch a vyvážať drevo do zahraničia. (Hlasy v sále.) A tak je to vlastne asi aj so všetkým. Poprosím vás, ďakujem pekne. (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) Tak je to asi aj so všetkým.
Aby som to možno trochu skrátil a zareagoval zároveň. Ja mám taký pocit, že viacerí poslanci sa tu trochu správajú ako, ako nejakí lobisti drevospracujúceho priemyslu, povedal to aj pán Takáč zo SMER-u, že či si nečítame poštu. Tak ja neviem, páni kolegovia, čítate si poštu, lebo on hovoril, že nám prichádzajú maily od lesníkov, od poľovníkov a od ľudí z drevospracujúceho priemyslu. Tak dúfam, že teda budete všetci na to reagovať a vyjdete týmto ľuďom v ústrety, lebo pán Takáč je určite pripravený na to vychádzať všetkým týmto ľuďom v ústrety, tak ako sa tu vychádzalo tridsať rokov v ústrety.
A rovno nadviažem na tú politickú rovinu. Často v pléne zaznieva, že po opozícii, teda po strane SMER tu ostala spúšť, ale v tomto prípade to platí dvojnásobne, pozrite sa do národných parkov. Tu vidíme ten plastický príklad naživo. Čo ste vy urobili pre ochranu životného prostredia a národných parkov za posledných dvanásť rokov? Ja sa pýtam. Výruby, pochybné povolenia z rúk vašich ľudí na okresných úradoch a podobne. Jednoducho bordel. A tomu všetkému kraľoval pán Žiga ako minister životného prostredia, v tom čase obchodník s drevom. Nedajte sa vysmiať. A potom tu bez hanby prídete pri zákone, ktorý má za úlohu chrániť životné prostredie a národné parky, a budete vyčítať, že a prečo je to teda poslanecký návrh a prečo to nešlo inak. No preto, lebo jednoducho ideme urobiť s týmto celým poriadok. A ja som hrdý, že tu môžem byť pod týmto návrhom a že som ho mohol predkladať, pretože jednoducho absolútne do bodky súhlasím s tým, ako je, ako je predložený.
Na záver zopakujem. Tento návrh, ktorý konečne urobí poriadok v národných parkoch, má aj jeden zaujímavý moment. Viete čo, pre krátkosť času, pre krátkosť času, žiaľ, som nebol v písomne rozprave.
Vážené dámy a páni, lesníctvo na Slovensku nezanikne ani po veľkej reforme národných parkov, ktorý, ktorú vlastne týmto návrhom spúšťame. Na ostatnom území budú lesy tak ako doteraz slúžiť hospodárskym účelom a teda budú produkovať ekonomické hodnoty. Ak tvrdí niekto niečo iné, tak jednoducho klame. A v úvode som povedal, že Slovensko je výnimočná krajina. Dokážme túto výnimočnosť aj naozajstnou starostlivosťou o lesy na území národných parkov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:29 - 10:31 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Štefan, máš iba sčasti pravdu, že lesy máme na Slovensku v dobrom stave. Ťažiari sa ešte nestihli dostať všade. Ale tam kde sa dostali, zostala po nich hotová spúšť. Choď sa pozrieť na Oravu a ako milovník prírody zaplačeš, čo v niektorých lokalitách svojou nenásytnosťou spôsobili. Sú miesta, kde zostalo po nich len pár pahýľov, polovyschnutých svedkov, že na tom mieste niekedy bol krásny les. Pár nenásytných ľudí sa pred rokmi zahryzlo do lesa, nenásytní ťažiari plnili kamión za kamiónom aj prvotriednym kvalitným drevom, nie iba takým, ktorý bol vhodný na ťažbu a na ďalšie spracovanie. Stovky kamiónov smerovalo do Poľska. Bolo to pre nich veľmi výhodné, keď mali taký zdroj, neobmedzený zdroj ťažby, iba pár kilometrov od hranice. Roky sa na hospodárenie a regulovanie ťažby dreva a ochranu lesy sa v mnohých lokalitách pozabudla. Samozrejme česť výnimkám. Niektorých čestných lesníkov a ochranárov, ktorým na ochrane lesov záležalo. Som rád, že prišlo toto obdobie, aj keď je to veľmi nepríjemná téma a že sa začalo diskutovať o skutočnej ochrane našich lesov a našej krásnej krajiny.
Býva na Orave blízko hraníc s Poľskom. To čo ťažiari denno denne dorábali nielen na Orave, ale aj v iných lokalitách, je naozaj na zamyslenie. Za posledné roky to nebola ťažba dreva, ale bolo to drancovanie lesov v zmysle, ako sa niektorí vyjadrili, že teraz je obdobie, že komu sa podarí z lesa čo najviac, ako som spomenul česť výnimkám. Ak nemenovaný šéf všetkého, na Orave veľký kapo, okrem iného aj šéf... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:21 - 10:23 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Pán poslanec Štefan Kuffa a niektorí ďalší kolegovia v opozície nás tu strašia katastrofickými dôsledkami prípadného bez zásahu v lesoch našich národných parkoch. Ja by som len chcel pripomenúť, že sa trošku preceňuje tento problém, ktorý síce je tu ale treba striktne obmedziť na porasty takzvaných nepôvodných smrečín, ktorých celkom nepôvodných smrečín na Slovensku je len približne 3,2 % čo predstavuje z celkovej plochy asi 60 tisíc hektárov a pri nadmernom zastúpení smrečín na pôvodnom stanovišti môžme hovoriť o 10,7 % to sú údaje z národného lesníckeho centra, čiže o plochu zhruba 190 tisíc hektárov spolu sa môžme baviť o nejakých 14-tich percentách, čiže 250 tisíc hektárov, kde tento "problém" z bez zásahu môže nastať a sme pripravený o tom diskutovať ďalej ako tento problém vieme riešiť a ako ho vieme interpretovať. Zvyšok sú porasty listnaté alebo zmiešané kde tento problém z bez zásahom prakticky nie je a najlepší dôkaz toho môžte vidieť napríklad priamo, priamo tu v hlavnom meste Slovensko, kde mestské lesy v Bratislave už niekoľko rokov majú 54 % zo svojej plochy okolo 3200 hektárov v režime bez zásah, je to schválené rozhodnutím mestského zastupiteľstva v Bratislave v rámci schválenia koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave a ľudia to vítajú, nemajú s tým žiadny problém, žiadne katastrofické scenáre sa nenapĺňajú práve naopak, akurát sme tu ako prvý na Slovensku naplnili ....
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 10:06 - 10:08 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Takáč, vy ste spomínali, že viete, prečo tí lesníci odišli a že aj tak by sme si schválili svoje a tak ďalej. Ja som, ja som tam bol na tej konferencii a mňa táto téma zaujíma, hoci nie som odborník v tej oblasti, priznávam, ale národné parky to sú naše bohatstvo a ja som práve chcel a preto som tam šiel, aby som si vypočul odborníkov aj z tej druhej strany. Tých lesníkov. A boli tam, ja som to zažil, videl som ako sa ostentatívne zdvihli a odišli. Čiže voláte na jednej strane po diskusii aj z tej druhej strany je priestor, ministerstvo vytvorilo priestor pre nich a hovorím ešte raz, ja som ta kvôli tomu išiel, aby som ich počúval a oni odídu. Tak aká to je potom diskusia? Bolo tu už spomínané, že táto diskusia, nielen spoločenská, ale aj odborná, trvá niekoľko desiatok rokov. Takže ja si nemyslím, že o tejto téme sa diskutuje teraz chvíľu. Áno, bude to možno posunuté cez prvé čítanie do druhého a v lete budú možno nejaké ďalšie, bude možno bežať ďalšia diskusia. Pred druhým čítaním sa, počítam, rozvíri znova takáto diskusia, ale hovorí, treba, treba chcieť diskutovať, nie odísť, keď je nejaké diskusné fórum. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 19:00 - 19:02 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Myslím, že pán exprezident Klaus by povedal, že tu došlo k hlbokému nedorozumení. Rozhodne tu nikto nehovorí o tom, že po prechode pod rezort životného prostredia sa v lesoch prestane hospodáriť. V lesoch sa musí hospodáriť. Hospodáriť sa musí aj v národných parkoch. Jediné miesto kde sa nehospodári sú rezervácie, tam súhlasím, tam musíme nechať hospodáriť matku prírodu. Všade inde aj v trojkách, aj dvojkách, aj v jednotkách sa hospodári. Takže po tejto stránke niet žiadna pochybnosť. Ale to, že lesy nemajú byť hodnotené cez ekonomické výsledky, lebo, žiaľ, to je do iste miery tragédia lesníctva, že iba kubíky dreva sa stále k dnešnému dňu platia lesníkom za ich prácu. Za ich prácu sa musia platiť iné hodnoty, práve tie vodozádržné, pôdoochranné, vzduchočištiacej, psychohygienickej a všetky ďalšie, ako som už spomínal, na ktoré máme množstvo rôznych metodík, ako ich oceniť. Múdri lesníci to už v minulosti urobili. To sa musí platiť a prechode pod rezort životného prostredia tento rezort vlastne bude nútený v tom dobrom slova zmysle začať reálne o tom nie rozprávať, ale oceňovať nie kubíky dreva, ale kubíky zdravej krajiny. Tu potrebujú dosiahnuť. Takže dovoľte, aby som všetkým, ktorí sa domnievajú že lesníctvo má byť hlavne ekonomickým rezortom, povedal, že nedovidia za najbližšiu zákrutu vývoja nášho sveta. Lesy tu nebudú nič iné ako najzákladnejšia bariéra proti klimatickým zmenám, ktoré sú už tu, ktoré nás budú ničiť čím ďalej tým viacej a o ktoré sa musíme starať. A to teda aj z odkazom na tých predkov všetkých lesníckych, ktorí dokázali v minulosti lesy zachrániť a ktorých lesníci musia byť dôstojným pokračovateľom. A som presvedčený, že v rezorte životného prostredia, prosím pekne aby ste to nepre... (nezrov. vyslov.) že kto je tam a kto nie je tam, aby sme ich dokázali takýmto spôsobom naozaj posunúť do tej vyššej úrovni, do úrovni životodarných produktov, ktoré všetci potrebujeme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 18:55 - 18:56 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Pán poslanec Jano Mičovský, súhlasím s tebou na 100 %, že les
===== Pán poslanec Jano Mičovský, súhlasím s tebou na 100 %, že les alebo strom mimo národného parku má rovnakú, niekedy aj väčšiu hodnotu a rovnako si zaslúži ochranu. Tak isto s tebou súhlasím, že v prírode blízke obhospodarovanie lesov by sme mali presadzovať vo všetkých lesoch, nielen v lesoch národných parkoch. A pokiaľ ide o myšlienku presunu všetkých lesov z kompetencie rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia, osobne veľmi vítam túto iniciatívu. Len upozorňujem, že by to bolo nad rámec v súčasnosti prijatého programového vyhlásenia vlády. A keďže ja aj ostatní predkladatelia si ctíme koaličnú dohodu, samozrejme je tu priestor na ďalšie rokovanie v rámci našej koalície. A ak dôjdeme k zhode, že toto je lepšie riešenie ja osobne budem ho veľmi, veľmi rád podporovať.
A pokiaľ ide o to, že aký les viaže lepšie oxid uhličitý, či les hospodársky intenzívne využívaný, alebo prales, alebo les v bezzásahovom režime, tak tam s tebou celkom nesúhlasím. Do určitej miery to platí, pokiaľ zohľadňujeme len nadzemnú časť tej biomasy, ale pokiaľ zahrnieme aj lesnú pôdu, podzemnú časť korene, hrabanku, opadanku, tak potom tá bilancia samozrejme vyzerá podstatne priaznivejšie v prípade prírodných lesov, pralesov a bezzásahových lesov všeobecne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 18:55 - 18:56 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Pán poslanec Jano Mičovský, súhlasím s tebou na 100 %, že les
===== Pán poslanec Jano Mičovský, súhlasím s tebou na 100 %, že les alebo strom mimo národného parku má rovnakú, niekedy aj väčšiu hodnotu a rovnako si zaslúži ochranu. Tak isto s tebou súhlasím, že v prírode blízke obhospodarovanie lesov by sme mali presadzovať vo všetkých lesoch, nielen v lesoch národných parkoch. A pokiaľ ide o myšlienku presunu všetkých lesov z kompetencie rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia, osobne veľmi vítam túto iniciatívu. Len upozorňujem, že by to bolo nad rámec v súčasnosti prijatého programového vyhlásenia vlády. A keďže ja aj ostatní predkladatelia si ctíme koaličnú dohodu, samozrejme je tu priestor na ďalšie rokovanie v rámci našej koalície. A ak dôjdeme k zhode, že toto je lepšie riešenie ja osobne budem ho veľmi, veľmi rád podporovať.
A pokiaľ ide o to, že aký les viaže lepšie oxid uhličitý, či les hospodársky intenzívne využívaný, alebo prales, alebo les v bezzásahovom režime, tak tam s tebou celkom nesúhlasím. Do určitej miery to platí, pokiaľ zohľadňujeme len nadzemnú časť tej biomasy, ale pokiaľ zahrnieme aj lesnú pôdu, podzemnú časť korene, hrabanku, opadanku, tak potom tá bilancia samozrejme vyzerá podstatne priaznivejšie v prípade prírodných lesov, pralesov a bezzásahových lesov všeobecne.
Skryt prepis