Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2023 o 12:51 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 12:51 - 12:51 hod.

Karol Kučera
Ďakujem. Pre záznam by som chcel dať do pozornosti, že hlasovanie č. 259 ma nezaregistrovalo. Keď som bol spravodajca chcel som byť proti, hlasovanie č. 259.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 16:16 - 16:16 hod.

Karol Kučera
Ďakujem. Ja len sa chcem poďakovať kolegom za podporu, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 16:10 - 16:14 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený kolegovia, snažíme sa pomôcť rodinám, rodičom a rozšíriť tak možnosti žiadateľov o samozrejme príspevok a rád by som odôvodnil teda pozmeňujúci návrh, ktorý zavádza, ktorý vlastne rozširuje tieto podmienky pre žiadateľov. Momentálne je a resp. namiesto podmienky, ktorá je momentálne ukotvená vo veku žiadateľov do 35 rokov určuje podmienku maloletého dieťaťa vo veku najviac 6 rokov. Čiže cieľom predmetného ustanovenia je najmä podpora nadobudnutia vlastného bývania rodinou s maloletým dieťaťom. Vzhľadom na to, že hlavným predpokladom podpory je v tomto prípade maloleté dieťa do 6 rokov. Navrhuje sa rozšíriť okruh žiadateľov na rodičov maloletého dieťaťa do 6 rokov. Podmienkou je aj, aby obaja rodičia a dieťa žili v spoločnej domácnosti. Čiže mám za to, že v rámci tohto zákona by trebalo ešte po nejakej diskusii vlastne aj na ministerstve alebo s ministerstvom prekopať tie jednotlivé kritéria ešte viacej, ale žiaľ stihli sme zatiaľ takúto podmienku, takže pevne veríme, že to pomôže aspoň niekoľkým ďalším rodinám. Prečítal by som teda doplňujúci návrh, čiže. Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Karola Kučeru k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
"25. V § 10 ods. 5 písm. b) znie: "b) manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac šesť rokov žijúceho s nimi v domácnosti) alebo rodičov maloletého dieťaťa najviac šesť rokov žijúceho s nimi v domácnosti)". Nasledujúce body čl. I sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za od 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
"29. § 10 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie: "(20) Ak žiadateľ podľa odeku 5 nadobúda byt podľa § 6 ods. 1 písm. a) do podielového spoluvlastníctva, jednotliví spoluvlastníci zodpovedajú za záväzky vyplývajúce z úveru poskytnutého podľa tohto zákona spoločne a nerozdielne.". Nasledujúce body čl. I sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 11:33 - 11:35 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem. Rišo, myslím si, že, takto, aby som sa opýtal, že my vieme, že ak by napríklad sexuálna výchova alebo telesná výchova boli vlastne súčasťou toho vládneho návrhu zákona, tak zrejme by to asi vyvolalo dosť veľký problém a tá vládna novela by asi neprešla, hej, čiže preto ja vítam samozrejme túto aktivitu poslaneckú v tomto prípade, má to väčšiu šancu, samozrejme sa to tam dostať a vlastne v takejto miere aj viac-menej bojovať proti tej ideológii, tej extrémne liberálnej, by som povedal, ale všimnime si, že kto okrem vlastne Gröhlinga vlastne pretáča tú sexuálnu výchovu v takej vehementnej miere, alebo kto teda bojuje proti tomu súhlasu. Hej? Rodiča o výučbe, o sexuálnej výchove, alebo aj proti, proti, kto bojuje proti tej telesnej. Čiže ten problém je skôr aj ten, že áno, tvorí sa ten nový štátny vzdelávací program a my ako poslanci sme si dovolili v nejakej miere doňho zasiahnuť, tak toto je teda, áno, "neprekonateľný" problém pre ministerstvo, ale práve tieto by som povedal dôležité veci ako je telesná, dajme tomu aj sexuálna, ale aj náboženstvo patria práve do toho zákona, ak vidíme, že na ministerstve sú ľudia, ktorí proste na to pozerajú úplne inak a nie by som povedal tými potrebami tých detí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 10:49 - 10:51 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem.
Braňo, nehnevaj sa, ale toto je naozaj choré, čo si tu predviedol. Na strašenie a zveličovanie naozaj sme si zvykli, ale ty naozaj pretláčaš do škôl len a len svoju extrémistickú ideológiu a to dokonca aj na úkor zdravia detí. Naozaj je to absolútne nebezpečné. Čiže ja som proti vyučovaniu o sexuálnej výchove, lebo si myslím, že vo vzdelávacom programe mámo, máme dnes už dostatok učiva vo viacerých predmetoch, ktoré sa zaoberajú vývinom dieťaťa alebo tým reprodukčným systémom a podobne.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu, to je v poriadku. Prírodovedu, biológiu, etiku. Ale keď som si ťa pozeral, naozaj, v tej relácii na TA3-ke, ako si argumentoval o sexuálnej výchove a obhajoval si veci, že je úplne v poriadku, aby sa deti učili, ako nasadiť na penis prezervatív, tak sorry , ale toto naozaj nie je v poriadku. A ako si sa pri tom uškŕňal ešte a v pléne pri debate si sa reho rehotal na tom, že sex je šport napríklad, tak to už sme si tu zažili. A z môjho pohľadu normálne je to až po pomaly úchylné. Strašíš pornografickými videami, či používaš protiargument, že zem plochá. Takto argumentuje bývalý minister školstva? Vyzýva nás nebodaj Európsky parlament, či rezolúcia tak, ako pri troch hodinách telesnej, že treba zaviesť sexuálnu výchovu? Pretláčaš len a len svoju ideológiu extrémny liberalizmus na úkor zdravia detí a to ešte zneužívaš aj pani prezidentku do toho.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 18:52 - 18:54 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem.
Marek, ty vieš, že toto nie je moja téma, ale zaujímajú ma tieto veci, keďže tu aj sedím teraz, tak som si klikol, čo na to hovoria naozaj odborníci, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, keď bola vlastne prijatá, predvianočné schválenie tej novely, tak považujú reguláciu zisku zdravotných poisťovní za historický krok k efektívnejšiemu zdravotníctvu. Čiže na tej novele, na ktorej pracovali vlastne desiatky odborníkov a ktorí ju, ktorú vlastne podpísala aj pani prezidentka, považujú za malý zázrak, že to takto prešlo a teda ja hovorím, že ak by, ak by to prešlo, vlastne tento návrh pani Cigánikovej, tak zrejme pani prezidentka by to jednoznačne mala potom aj vrátiť, lebo ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou považuje najmä reguláciu zisku zdravotných poisťovní za historicky významný krok k lepšiemu využívaniu zdrojov zo zdravotného poistenia v prospech poistencov. Takisto schválenie, znenie určuje primeraný výsledok hospodárenia zdravotnej poisťovne vo výške teda 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného.
Takže, Marek, absolútne s tebou súhlasím a naozaj nechápem, že teraz načo do toho pani Cigániková zasahuje, keď sa už to raz schválilo a keď väčšina prijatých tých zmien úrad hodnotí jednoznačne pozitívne. Marek, ty si vždy hájil záujem pacienta, poistenca a za mňa veľmi chýbaš na poste ministra.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2023 12:33 - 12:33 hod.

Karol Kučera
Takže utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:30 - 12:32 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Pán kolega, hovorili ste o tom stretnutí vlastne tých, ako sme boli pozvaní na SOŠV, bol to pondelok, si pamätám, a my sme mali výbor, kde sa podával vlastne ten pozmeňujúci návrh až deň na to. Až v utorok vlastne nasledujúci deň. To znamená, že naozaj ja som tam aj vystúpil s tým, že by bolo dobré, aby si to tie zväzy ešte navnímali a keďže to bolo až deň po tom, tak nemali ešte čas si to vlastne vôbec navnímať. Čiže naozaj na toto by som chcel apelovať ešte, že ten čas stále tu je, nakoniec aj to hlasovanie môžme, môžme posunúť kľudne až niekedy na budúci týždeň, takže myslím si, že čo sa týka napríklad aj terminológie, čo ste spomínal, tak to už sú také drobné veci oproti tomu, čo ten, čo ten zákon naozaj prináša, pretože to, to financovanie opäť to budem opakovať, je alfa-omega, stále sa zväzy sťažujú na to, že je málo tých prostriedkov a teraz tu máme jedinečnú šancu to zmeniť.
Nie som si istý, či napríklad aj budúca vláda, nech už je to hocikto, tak v tom štátnom rozpočte možno práve ten šport vieme, že je vždy na prvom mieste, kde sekalo, alebo kde sa naňho nemyslelo. To znamená, že lepšie naozaj mať niečo, nejakú istotu teraz a keď do budúcna sa podporí šport ešte viac, budeme len radi, hej, ale je to nejaký krok dopredu a takto to vnímam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 12:20 - 12:22 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem a, Dušan, si hovoril o zásadných pripomienkach a vlastne aj o tej legis-rade, tak vraj tá, bol predložený vlastne návrh zákona na legis-radu, ale zaradený nebol. Naozaj tie dôvody presne nepoznám. Myslím, že nám to vysvetľovali aj na výbore. Môžeš sa kľudne opýtať pána štátneho tajomníka, že čo presne tam bolo, aký problém, ale v zásade viem, že to bolo vysvetlené, aj tie ďalšie pripomienky pani Stavrovskej, ktorá tam mala vlastne nejaké zásadné pripomienky. A ďalšie zásadné pripomienky, či už to bolo v prvom MPK-čku, kde ich bolo naozaj veľa, alebo v druhom MPK-čku už ako nový návrh zákona, tak sa snažilo ministerstvo zapracovať. Naozaj pri tom množstve zrejme je jasné, že pri takej veľkej novele nie je to možné úplne všetko zapracovať, čiže niektoré zásadné pripomienky zrejme zostali, áno, tým zväzom ako keby nevyhovené, ale myslím si, tak jak som spomínal, že ten finiš do cieľa bol naozaj veľký, bol to veľký šprint. Áno, je tam ten 61-bodový pozmeňovák, ktorý, ktorý, Jozef, ty si, ty si spomínal, že zrejme ho nemajú ešte dostatočne možno aj navnímaný, to si myslím ja, hej, že napriek tomu, že pretrváva tá nespokojnosť, tak stále si myslím, že ten čas práve hraje pre tento návrh zákona a neurobiť nič by bolo, si myslím, že horšie v tejto situácii vzhľadom na to, že tam máme naozaj tú veľkú možnosť zmeny toho financovania a mohlo by to byť prospešné pre športové hnutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2023 11:57 - 12:14 hod.

Karol Kučera Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rád by som vystúpil k návrhu zákona o športe, takisto ako som vystúpil v podstate v prvom čítaní. Rád by som zhrnul niektoré fakty, ktoré sa udiali najmä pri tvorbe, ale aj samot, aj o obsahu, ktorý pribudol v podstate medzi prvým a druhým čítaním.
V prvom čítaní som hovoril aj o tom, o tej tvorbe zákona ešte za predošlého štátneho tajomníka, keď to ešte vlastne bola novela. Poďakoval som sa za možnosť vlastne za nás poslancov byť priamo účastný pri tvorbe tejto novely ešte a participovať na, na veciach, zasahovať do toho a takisto som povedal aj jednu vec, že aký, ako športové hnutie a verejnosť malo prístup vlastne k tejto tvorbe, tak to už som nechal teda na posúdení jednotlivých, by som povedal, subjektov, či už zväzov, alebo verejnosti. Ja, samozrejme, tento názor poznám, ale nebudem ho teraz komentovať, nakoniec strecha športu SOŠV zverejnili nedávno aj 13 pripomienok, nazvali to faulami, o návrhu zákona, no a hneď vlastne v tom prvom faule č. 1 to označili tak, že vlastne ten zákon bol tvorený o nás bez nás, netransparentný a neparticipatívny proces prípravy návrhu zákona.
Sčasti možno by som súhlasil, ako som už spomínal, že tá tvorba na začiatku možno toho volebného obdobia nebola ideálna, ale myslím si, že od minulého leta, resp. jesene, a možno aj by som povedal taký, keď to nazvem takou športovou terminológiou, že nejaký finiš do cieľa aj v tomto roku bol už úplne iný a naozaj sa, sme sa snažili komunikovať so strechou športu aj s hnutím čo najviac a, samozrejme, sekcia športu pod vedením Riša Nemca už a Peťa Dedíka si myslím, že si tú prácu robila veľmi dobre.
Rád by som sa teda vyjadril aj k ďalším nejakým konkrétnym tým obsahovým veciam. Myslím, že treba spomenúť najmä to, že, a som vyzýval aj športové hnutie, aby si navnímali vlastne pozmeňujúci návrh, ktorý bol naozaj obsahovo dosť veľký a mal 61 bodov, ktorý bol aj schválený na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Tento pozmeňujúci návrh naozaj obsahovo bol náročný a si myslím, že je potrebné a bolo potrebné a stále je teda vytvoriť priestor na to, aby stále ešte si to niektoré možno zväzy navnímali v dostatočnom nejakom obsahu.
Čiže faul 2 označili ako neprimerané zásahy do autonómie športu a takisto faul 5, ktorý s tým súvisí, viac kontrolórov a kontrol. Namietajú teda, že sa vyžaduje na uplynutie najmenej desať dní medzi jednotlivými účasťami na súťaži. Takýto aktívny športovec ich musí mať teda najmenej tri takéto súťaže, aby, aby bol vlastne aktívnym športovcom. Pozmeňujúci návrh vlastne túto podmienku mení, mení na sedem dní.
Ďalšou novou povinnosťou je vyhotovanie, vyhotovovanie zvukového záznamu, to namieta teda SOŠV opäť, resp. strecha športu alebo niektoré zväzy a, alebo audiovizuálneho záznamu zo zasadnutí najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu. Túto úpravu vlastne je, je to možno inak chápané, ale pravda je taká, že najvyšší orgán môže zväzu určiť v stanovách, že takýto záznam z rokovania výkonného výboru sa nevyhotovuje, čiže je to ponechané na rozhodnutí samotného zväzu. Takisto sa namieta návrh, že prináša novú povinnosť, a to, že Národné športové zväzy sú povinné do 30. apríla v príslušnom kalendárnom roku schváliť rozpočet na príslušný kalendárny rok, alebo že predložený návrh nahrádza súčasného jedného kontrolóra zväzu najmenej troma novými členmi kontrolného orgánu.
Tak tu treba opäť si uvedomiť, že v rámci tej novej zákonnej úpravy boli zohľadnené aj pripomienky a podnety niektorých kontrolných orgánov na strane štátu, hej, či je to NKÚ alebo úrad vládneho auditu, hlavný kontrolór športu, z ich kontrolnej činnosti v športových organizáciách. Čiže hlavnými z nich sú zvýšená miera kontrolnej činnosti, ako aj transparentnosť hospodárenia a rozhodovania orgánov národných športových zväzov, čo je sčasti premietnuté do skrátenia niektorých lehôt, zverejňovania, zavedenia trojčlenného kontrolného orgánu národných zväzov v prípade, že má príjem zo štátneho rozpočtu vyšší ako 100 000 eur ročne, čo by malo aj pre národný športový zväz, samozrejme, ktoré majú svojím spôsobom monopolné postavenie, byť aj štandardom toto zverejňovanie.
V pozmeňujúcom návrhu boli zapracované v tomto zmysle aj ústretové veci pre športové zväzy, napríklad postavenie financovania zväzov sa bude uplatňovať až pri opakovanej sankcii za porušenie povinností v posledných dvoch rokoch. Ruší sa takisto povinnosť spracovať výročnú správu pre tie športové organizácie, ktoré nemajú mať účtovnú uzávierku a výročnú správu overenú audítorom, teda príjem z verejných prostriedkov do 250 000 eur.
Ďalej sa namieta faul 3, keď to tak môžem povedať, nesprávna a nejasná terminológia. Tak tu terminológia definovaná v aktuálnom zákone o športe nie je vo viacerých prípadoch jednoznačná a z pohľadu potreby regulácie aplikačnej praxe využívaná, preto bola táto skutočnosť premietnutá do novej úpravy. Za všetky úpravy spomenieme napríklad definíciu vrcholového športu talentovaného športovca alebo športu pre všetkých, pričom v prípade podpory tzv. nesúťažného športu sa pojem šport pre všetkých síce vypúšťa, ale naďalej je možné, tak ako je to aj doteraz, podporiť aj projekty rozvoja pohybu a nesúťažného športu vo verejnom záujme.
Ďalej sa namieta úprava zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v rozpore so Zákonníkom práce. Tu naozaj treba, treba si navnímať, že k úprave práv, prac... z pracovnoprávnych vzťahov v športe, týkajúcej sa najmä profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, ktorí budú v špeciálnom postavení SZČO ako profesionálni športovci, budú síce platiť priamo odvody ako SZČO, ale budú mať množstvo práv, ako keby sa jednalo o zamestnancov. Tak sa pristúpilo na podnet zväzov a najmä z dôvodu, že v praxi na základe aktuálne platnej úpravy už viac ako 90 % takýchto športovcov vykonáva profesionálny šport ako SZČO.
Ďalším faulom je napríklad, ktorý uvádza teda SOŠV, nesprávne vypustenie inštitútu straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. SOŠV namieta zavádzanie sankcií za každé porušenie zákona o športe. Uvádza, že podľa navrhovaných pravidiel pre poskytovanie štátnych prostriedkov to bude znamenať trojročný zákaz poskytnutia štátnych prostriedkov zväzu, klubu športovcovi alebo športovému odborníkovi.
Ďalej namieta široký rozsah správnych deliktov a priestupkov pri prísnom prístupe kontrolných a správnych orgánov. Môže mať pomerne veľká časť subjektov v športe zastavené financovanie zo štátnych prostriedkov na tri roky. No aj tu vychádza vlastne pozmeňujúci návrh zväzom v ústrety, lebo na základe komunikácie teda so zväzmi bola napríklad zjemnená táto prísnosť ustanovenia o pozastavení možnosti čerpania verejných prostriedkov športovými organizáciami v období posledných troch rokov v prípade spáchania správneho deliktu s tým, že k danému musí dôjsť opakovane, závažným spôsobom a v období posledných dvoch rokov.
Ďalším faulom bolo spomenuté, že zákon nepomáha rozvíjať športovú infraštruktúru alebo návrh nerieši podporu športových podujatí. SOŠV uvádza aj investičný dlh na športovej infraštruktúre v hodnote 450 miliónov eur. Tu by som možno povedal, že je ešte väčší, ale je treba povedať, že sme nastavili systémové financovanie športovej infraštruktúry už v zákone o fonde na podporu športu. To znamená, že už tá úprava nepatrí aj do zákona o športe. Fond vypísal niekoľko výziev a vidíme teda aj čerpanie nejakého pravidelného 20-miliónového balíka ročne. Nad rámec tohto čerpania pre regionálnu športovú infraštruktúru máme vo fonde, dnes už aj v uzneseniach, ďalšie nemalé peniaze pre športovú infraštruktúru národného významu. Avšak vidíme, že ako sú tieto projekty v praxi náročné na prípravu a zrejme sa budú musieť týmto projektom opätovne vytvoriť aj nové nejaké uznesenia v budúcich rokoch.
Aktuálne znenie zákona o športe explicitne neuvádza ako dotačný titul podporu tradičných športových podujatí, napriek tomu je podľa zákona v súčasnosti realizovaný. A práve naopak, aktuálna verzia k návrhu, návrhu zákona o športe rozoznáva organizáciu významných súťaží ako samostatný dotačný titul. Zároveň netreba zabudnúť na aktuálnu úpravu zákona o fonde na podporu športu, v rámci ktorej je možné podporiť organizáciu významných medzinárodných podujatí na základe návrhu ministerstva. A takisto prebieha momentálne v spolupráci práve s SOŠV tvorba kritérií systematickej alebo systémovej podpory významných podujatí.
No a v neposlednom rade možno taká najdôležitejšia vec, je opísaný vo faule č. 10, absencia skvalitňovania vzorca na rozdeľovanie financií. Uvádzajú, že cieľom by mal byť vypracovaný jasný a prehľadný manuál vzorca na výpočet príspevku, aby boli väčšiemu počtu ľudí jasné pravidlá hry. Myslím, že tú kvalitu vzorca najviac ovplyvňuje fakt, že v súčasnosti sú z neho vyňaté práve futbal a hokej, čo vzniklo práve Tittelovou novelou pár rokov dozadu a pokrivilo to určitú spravodlivú súťaž jednotlivých športov o financie zo štátneho rozpočtu. Futbal a hokej boli za posledné roky zvýhodnené oproti ostatným športom a preto vnímam osobne ich návrat do vzorca ako správny krok. Tento návrat je navyše aj najcitlivejší, ako sme sa snažili spraviť, a garantuje hokeju aj futbalu, že ich príspevok nemôže klesnúť minimálne najbližšie tri roky. To je v pozmeňujúcom návrhu takisto.
Návrh zákona o športe obsahuje viacero návrhov úpravou samotného vzorca. Napríklad zavedenie paušálnej sumy pre všetky národné športové zväzy na zabezpečenie administratívy a skvalitnenia vstupných údajov do vzorca, napríklad úprava definície aktívneho športovca.
Mojou srdcovkou je napríklad v pozmeňujúcom návrhu rozšírenie príspevku klubom z 15 % na 20. Prvých 10 % sa musí rozdeliť podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov ako doteraz, a, ale umožní sa zväzom určiť si na druhých, maximálne teda tých ďalších 10 % vlastné kvalitatívne kritériá, ktoré zohľadňujú úroveň a výsledky v súťaži, čo zvyšuje autonómiu zväzov pri rozhodovaní o kritériách rozdelenia príspevkov klubom a umožní sa viac zamerať na kvalitatívne kritériá teda.
Čo je však v pozmeňujúcom návrhu úplne prelomové a naozaj na čo, na čo môžme byť hrdí, je zmena zdroja financovania z lotériových hier na odvody zo stávkových hier. Dlho sme o tomto opatrení naozaj diskutovali počas tohto volebného obdobia a som rád, že teda aj prvé debaty a diskusie vznikli ešte počas pôsobenia práve Igora Matoviča na poste ministra financií, ktorý tomu vytváral priestor aj so štátnym tajomníkom Marcelom Klimekom. Rokovania dotiahla sekcia športu, teraz už pod vedením Peťa Dedíka teda a Riša Nemca, z dôvodu logickej previazanosti stávkových hier, ktorým, ktorých predmetom je šport, je absolútne na mieste ako nový zdroj financovania športu. Táto úprava bude znamenať v najbližších rokoch nárast finančných prostriedkov pre šport. Vzhľadom na možné medziročné rozdiely vo výške odvodov zo stávkových hier a schvaľovania rozpočtu na šport sa upravuje aj stabilita financovania športu tým, že medziročne nedôjde k poklesu finančných prostriedkov určených na šport.
Takže myslím si, že v skratke je to toľko. Naozaj dalo by sa dlho o tom diskutovať. To boli také hlavné body, ktoré bolo, si myslím, dobré spomenúť a pevne verím, že zväzy ešte stále si majú možnosť tieto, tieto zmeny navnímať. No a preto by som aj vás, kolegov, poprosil o podporu tohto návrhu zákona, lebo si myslím, že je určite prínosom pre športové hnutie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis