Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 18:10 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:10 - 18:11 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, ja presne nadviažem na to. Áno výsledkom by mala byť prevýchova a práve tie, ten vplyv na osobnosť, na rodinu, a tým pádom na celú spoločnosť, kde práve táto spoločnosť
===== Ďakujem pekne kolegovia. Ja presne nadviažem na to, áno, výsledkom by mala byť prevýchova a práve tie, ten vplyv na osobnosť, na rodinu a tým pádom na celú spoločnosť, kde práve táto spoločnosť udala tie pravidlá podľa ktorých sa tam funguje, je, je naozaj že fatálny. A v tomto zmysle áno, myslím, že do veľkej miery nesieme tú zodpovednosť aj my. Pretože tie pravidlá sú do istej miery dobre nastavené, čo je problematické je výkon tých pravidiel. A pre mňa bolo zarážajúce, keď som sa s touto problematikou zoznamovala, práve zneužívanie systému ľuďmi, ktorí ten systém tvoria. Od vyšetrovateľov, policajtov, mnohými zo zamestnancov tých ústavov, čož je vec ktorú neviem. Myslím, že bude fajn keď otvoríme tú diskusiu a možno aspoň takto vytvoríme tlak na tých ľudí, na to, aby o tom aspoň začalo hovoriť a verím, že aj to bude moment, ktorý bude vedieť zmeniť niekoľko, niektoré z tých už spomínaných situácií, ako napríklad, že ten človek nemusí ísť na hodinovú vychádzku, on môže ísť na trojhodinovú. Len musí nájsť toho, ktorý mu to dovolí. Čiže niekde sa hýbeme v systémových zmenách, zákonných zmenách a niekde proste zlyhávame ako ľudia. Ale nemali by sme nič z toho. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:10 - 18:11 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegovia, ja presne nadviažem na to. Áno výsledkom by mala byť prevýchova a práve tie, ten vplyv na osobnosť, na rodinu, a tým pádom na celú spoločnosť, kde práve táto spoločnosť
===== Ďakujem pekne kolegovia. Ja presne nadviažem na to, áno, výsledkom by mala byť prevýchova a práve tie, ten vplyv na osobnosť, na rodinu a tým pádom na celú spoločnosť, kde práve táto spoločnosť udala tie pravidlá podľa ktorých sa tam funguje, je, je naozaj že fatálny. A v tomto zmysle áno, myslím, že do veľkej miery nesieme tú zodpovednosť aj my. Pretože tie pravidlá sú do istej miery dobre nastavené, čo je problematické je výkon tých pravidiel. A pre mňa bolo zarážajúce, keď som sa s touto problematikou zoznamovala, práve zneužívanie systému ľuďmi, ktorí ten systém tvoria. Od vyšetrovateľov, policajtov, mnohými zo zamestnancov tých ústavov, čož je vec ktorú neviem. Myslím, že bude fajn keď otvoríme tú diskusiu a možno aspoň takto vytvoríme tlak na tých ľudí, na to, aby o tom aspoň začalo hovoriť a verím, že aj to bude moment, ktorý bude vedieť zmeniť niekoľko, niektoré z tých už spomínaných situácií, ako napríklad, že ten človek nemusí ísť na hodinovú vychádzku, on môže ísť na trojhodinovú. Len musí nájsť toho, ktorý mu to dovolí. Čiže niekde sa hýbeme v systémových zmenách, zákonných zmenách a niekde proste zlyhávame ako ľudia. Ale nemali by sme nič z toho. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 17:59 - 18:00 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, veľmi pekný príhovor. Veľmi si vážim, že si išla na to aj z tejto stránky, ktorú niektorí z nás nepoznáme dopodrobna, zarážala ma tá spánková deprivácia, a tie formy a keď sa zamyslím nad tým, že takto utýraný, alebo človek vo väzbe sa dostane na slobodu, tak netrpí len on sám, ale aj jeho rodina. Tak v tomto prípade nie je to len o tom jednotlivcovi, ktorý je vo väzbe, ale o celej jeho rodine, ktorá trpí jeho depriváciou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.5.2021 17:55 - 17:59 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
forma mučenia, alebo aj ako prostriedok výsluchu, kedy sa dokonca aj verilo, že je to spôsob ako, ako prísť k nejakému tenzu informácií. V histórii kriminalistiky a foréznej psychológie nájdeme obdobia, kedy sa sa spánková deprivácia označovala za vylepšenú vyšetrovaciu techniku. Nechcem tu ctené plénum obťažovať nejakými ďalšími odbornými faktami, môžeme potom o nich hovoriť neskôr ak bude záujem, ale v tejto chvíli je dôležité zdôrazniť, že návrh zákona je dobrý preto, lebo prípady exponovaných osôb a je smutné, že žiaľ, až exponovaných osôb poukázali práve na devastačné pôsobenie tejto formy väzby na duševné zdravie, a to sa nemusíme baviť o tom, že nevieme nič o tých neexponovaných, o tých neznámych ľuďoch, ktorí už nemali silu sa brániť ani bojovať so spravodlivosť. Nevieme o nich, pretože neboli predmetom záujmu médií, nemali prominentných advokátov.
Netvrdím, že osoby si nezaslúžia trest, zaslúžia si spravodlivý trest, lenže ako bolo spomínané, väzba nie je trest. Väzobné osoby, väzobne stíhané sú osoby, ktoré sú zatiaľ nevinné, a tieto osoby pre svoju subjektívnu nevinnosť pociťujú ťarchu každého dňa stráveného väzbe násobne ťažšie ako ľudia vo výkone väzby. Ale podmienky v akých sú tieto osoby držané vo vyšetrovacej väzbe by v 21. storočí mali byť dôstojné. Na pôde parlamentu civilizovanej a slobodnej krajiny táto veta znie naozaj zvláštne. Možno sme prekvapení, možno sme vedeli o tom ako to funguje, len sme nemali čo urobiť. Možno sme to nevedeli, ale ak by sme aj náhodou patrili ku skupine, že nevieme, tak už spomínaný výbor CPT to kompetentným opakovane pripomenul, pri každej svojej návšteve krajín Rady Európy a Slovenska sa osobitne venuje podmienkam osôb vo väzbe.
CPT v 26. správe v bode 52 konštatuje, že miera samovrážd obvinených pri vyšetrovacej väzbe je niekoľko násobne vyššia ako u odsúdených. Je to tak preto, lebo neistota a ponižovanie, ktoré v situácii väzby ľudia prežívajú, alebo v situácii toho obmedzenia slobody, vyvolávajú tak zahlcujúce pocity úzkosti, paniky, hlbokého smútku, ktorý spôsobuje depresiu a až existenciálne takú stratu zmyslu života. A subjektívne je toto prežívanie ešte náročnejšie ako prežívanie obmedzenia slobody vo výkone trestu, pretože tam k tvorbe toho obranného mechanizmu, aby to človek zvládol, do veľkej miery prispieva sociálny kontakt a prijatie tej situácie, že sa to tomu človeku stalo. To ľudia vo väzbe nemajú, alebo tak to neprežívajú. Pripomeniem teda len, že vo vzťahu k Slovensku, výbor v dňoch 19. - 28. marca 2018, keď vykonal tú návštevu, konštatuje, citujem: "Vývoj počtu väznených osôb v Slovenskej republike ukazuje, že napriek modernej palete alternatívnych trestov a technických možnostiach jej kontroly formou elektronického monitorovania nedochádza k viditeľnejšej zmene indexu väzenskej populácie. Tento stav ovplyvňuje komplex viacerých faktorov a snahou Slovenskej republiky by preto malo byť na základe poznatkov aplikačnej praxe aj naďalej eliminovať hmotno-právne a procesné prekážky ukladania alternatívnych trestov a posilňovať dôveru orgánov aplikujúcich právo v alternatívne tresty". A ďalej citát: "Väzenské zariadenia k bodu č. 32 CPT vyzýva slovenské orgány, aby pokračovali v snahe znížiť stav väzenskej populácie udržateľným spôsobom v súlade s príslušnými odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. Slovenská republika rešpektuje odporúčania Výboru ministrov Rady Európy a vo vykonávacej časti trestného konania sa snaží o postupnú harmonizáciu vnútroštátnej správy, poprípade internej úpravy orgánov aplikujúcich právo s jednotlivými odporúčaniami.", to je z roku 2018. Takže pre všetky tieto dôvody návrh zákona, pani kolegyňa, v prvom čítaní podporím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 17:53 - 17:59 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, v prvom rade poďakovať pani kolegyni Hajšelovej za predloženie tohto návrhu zákona, lebo veď vieme, že ak je to zákon, ktorý chráni ľudské práva, nie je nikdy, alebo prichádza vždy v ten správny čas, čiže nemožno hľadať priestor kedy by mal prísť. Nebudem sa vyjadrovať k právnej stránke návrhu, bolo tu povedané veľa aj dnes, aj už možno v médiách, ja tú tému vnímam predovšetkým ako psychológ, kde v rámci poradenského a terapeutického procesu prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí si touto skúsenosťou prešli. Ľudia, ktorí s touto skúsenosťou prešli ako nevinní so všetkým čo im to do života prinieslo. Ako to ovplyvnilo ich vzťahy, ich duševné zdravie, ich fungovanie, ich osobnosť, ich vnímanie sveta. Špecificky v prípade kolúznej väzby, kde právna úprava umožňuje obmedzenie alebo úplné eliminovanie kontaktov obvinenej osoby s najbližšími príbuznými. Netreba asi príliš veľkú dávku empatie na to, aby boli jasné, že už spomínaný výkon, spôsob výkonu, dĺžka väzby a neodôvodnené prieťahy vo väzobných veciach majú devastačné účinky na psychický a fyzický stav obvineného. O vplyve sociálnej deprivácie na osobnosť existuje mnoho štúdií, všetky popisujú následky vo forme prežívania hlbokých negatívnych pocitov, strachu, smútku, hnevu až na hranici fyzickej bolesti. V kombinácii so spánkovou depriváciou, to je spánková nedostatočnosť, alebo prerušovanie spánku máme tak zarobené na nezvratné poškodenie osobnosti, pretože takýto chronický stav nepriaznivo ovplyvňuje mozog a kognitívne funkcie. Dokonca úmyselná deprivácia spánku sa používa celé storočia či už ako forma mučenia alebo aj ako prostriedok výsluchu, kedy sa dokonca aj verilo, že je to spôsob ako prísť k nejakému tenzu informácií. V histórii kriminalistiky a forenznej psychológie nájdeme obdobia, kedy sa spánková deprivácia označovala za vylepšenú vyšetrovaciu techniku. Nechcem tu...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 17:52 - 17:52 hod.

Čepček Martin
Ďakujem veľmi pekne. Ja určite tento návrh zákona podporím a bol by som rád, aby ho podporilo čo najviac poslancov, keďže tu fakt ide o ľudský život a to je jedno aký. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 17:42 - 17:47 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Väzba nie je trest. Vážené kolegyne, kolegovia, väzba nie je trest, na stíhanú osobu sa vzťahuje prezumpcia neviny. Preto som už v marci 2020 hlasoval za programové vyhlásenie vlády a záväzok, že vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone a vo výkone trestu v kontexte odporúčaním vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková už ako štátna tajomníčka vo vláde Roberta Fica bola opakovane a osobne upozorňovaná na nedostatky aj medzinárodnými inštitúciami. Slovensko je však dnes krajinou, kde obvinený človek bez odsúdenia môže vo väzbe stráviť prakticky neobmedzený čas. Dokonca aj doživotie. Mnohí si ešte pamätáte tragické zranenie, čudné manévre a následne 29. 12. dodnes nevyšetrenú smrť generála Milana Lučanského. Na samotke, v kolúznej väzbe, v prešovskej väznici. Šokujúca smrť exprezidenta policajného zboru, ktorý dobrovoľne pricestoval zo zahraničia obhajovať svoj nevinu a vypovedať v kauze vraždy novinára, by v demokratickej krajine znamenala demisiu ministra spravodlivosti. Podľa iniciatívy advokátov za právny štát je alarmujúce, že podmienky obvinených osôb v kolúznej väzbe sú v súčasných pomeroch horšie ako podmienky právoplatne odsúdených osôb vo výkone trestu zaradených do maximálneho stupňa stráženia. K výzve na otvorenie celospoločenskej diskusie o podmienkach výkonu väzby a primeranom využívaní tohto inštitútu sa pridala Slovenská advokátska komora, ktorá už 26. januára zaslala ministerke konkrétny návrh novely Trestného poriadku, ktorá mala okrem iného dnes neobmedzenú kolúznu väzbu skrátiť na 3 mesiace. Bohužiaľ, už 28. februára prišlo k ďalšiemu úmrtiu obvineného v rámci kauzy dobytkár, od apríla 2020 po 11 mesiacoch väzby advokátovi Ľubomírovi Krivošenkovi údajne nebolo umožnené podpísať splnomocnenie rodine na oboznámenie sa so zdravotným stavom a s pochybnou zdravotnou starostlivosťou vo väzbe zomrel na Covid. Jankovská, bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti, obvinená takmer rok v akciách Búka a Víchrica, zostáva po 40 dňoch na psychiatrii. Psychicky sa zrútila po tom ako ju 4. marca po prepustení z väzby zo strany Najvyššieho súdu na slobodu opätovne zadržali, podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky počty väzobne stíhaných osôb u nás narastajú. V roku 2019 okresné súdy vybavili 2495 väzobne stíhaných osôb a primeraná dĺžka väzby bola 4 mesiace pred tým ako bolo na súde preukázané, že naozaj trestný čin spáchali. V stredu vláda prerokovala posledné zákony pre májovú schôdzu parlamentu, riešenie kolúznej väzby medzi nimi nebolo. Hoci už v piatok je posledný deň na podanie noviel do NR SR. Ak sa zákon nezačne prerokovávať teraz v máji, najbližší termín jeho schválenia je až september. To znamená, že ešte ďalších 5 mesiacov budú obvinení čakať na spravodlivosť alebo na smrť. Ide mi o každý ľudský život a aj o život obvineného. Toto bola výzva pani ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej 15. apríla o 18.19, o 22.00, o 20.20 minúte prišla správa, myslím Aktuality.sk, kde pani ministerka uviedla, že pripravila zákon, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní a v piatok toho istého týždňa pani poslankyňa Hajšelová, ktorej veľmi pekne ďakujem za to, že predložila tento návrh zákona a tak isto ďakujem aj pani poslankyni Hatrákovej, že tu dnes môžme rokovať o skrátení kolúznej väzby. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 17:19 - 17:19 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne pán predseda. Zvolávam zasadnutie výboru pre zdravotníctvo dnes večer o 19.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 16:13 - 16:13 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ja som to tu už povedal, vedelo sa, že núdzový stav raz skončí a bolo na to štrnásť mesiacov, kedy trvala táto pandémia, medzirezortné pripomienkové konanie tiež chvíľu trvá, pokiaľ sa pripomienkujú zákony a ja som žiadal od februára akékoľvek legislatívne opatrenia, akékoľvek, ja som nehovoril, že to musí byť pandemický zákon, ja som žiadal akékoľvek. To znamená či zákon o hospodárskej mobilizácii alebo, alebo zákon o zdravotníctve alebo ja neviem o čom, ale jednoducho akýkoľvek, akékoľvek legislatívne opatrenia. Za štrnásť mesiacov to prišlo na poslednú chvíľu v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:52 - 15:53 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka Kolíková už dávno sľubovala, že pripraví nejaký pandemický zákon, ja sa pýtam, že kde je a vedelo sa, že núdzový stav raz skončí. Ja sa preto pýtam, že prečo takto na rýchlo a ak vám môžem prečítať moje uznesenie znovu, ja som navrhoval, aby sa pripravili legislatívne opatrenia, ktoré sú mimo núdzového stavu, akékoľvek legislatívne, či zodpovednosť, či pandemický zákon alebo zákon o mobilizácii alebo niečo iné, ktoré by bolo alternatívou tohto, ale čakal som, že to bude trošku transparentnejšie, tak ako to bolo aj v programovom vyhlásení vlády a ako sme sa na tom zhodli aj na začiatku volebného bdobia. Ďakujem.
Skryt prepis