Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.10.2021 o 16:24 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2021 16:24 - 16:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2021 15:35 - 15:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 686. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 15:16 - 15:18 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem zareagovať na príspevok pána Borguľu. Myslím si, že presne to, čo ste opisovali poznám aj ja zo svojich ciest do regiónov, kde ľudia majú veľmi ťažké zážitky s eurofondmi, s dotáciami na pôdohospodárstvo, na cestovný ruch a ja som sa osobne stretol s človekom, ktorý pred 10 rokmi dostal vlastne podporu na rozvoj vidieka, na rekonštrukciu penziónu, zrekonštruoval to, dokončil, všetko vydokumentoval, prešiel neviem koľkými kontrolami, všetko bolo v poriadku a zrazu po možno 5 rokoch sa objavila kontrola, ktorá zrazu niečo našla, zrazu NAKA, zrazu všetko možné a jednoducho žiadajú od neho vrátiť celú dotáciu, čo teda je pre neho úplne likvidačné, pritom je to v regióne, kde naozaj je tých pracovných miest minimum a myslím si, že presne toto je to, čo sa dialo za posledné roky, že práve eurofondy, dotácie, podpora do poľnohospodárstva sa stávala naopak prostriedkom manipulácie, vypaľovania, prostriedkom zneužívania korupcie. A potom to dopadne tak, že sa dotujú všelijaké parkoviská, letiská, hlúposti a bežným ľuďom, ktorí naozaj potrebujú podporu, aby niečo vytvorili, aby vytvorili pracovné miesta, aby vytvorili pekné miesta na Slovensku, kde ľudia radi chodia, kde radi strávia čas, tak práve takýto nedostanú. Takže som veľmi rád, že pán minister, že sa mu podarila tá akreditácia pre PPA-čku, naozaj mu chcem k tomu veľmi pogratulovať, lebo to je veľmi veľký úspech v takom krátkom čase a verím, že naozaj aj do tejto oblasti pôjdu peniaze štátu a Európskej únie s rozumom tak, aby to bolo dobre využité. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 15:12 - 15:14 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Tiež podobne ako Martin Borguľa by som chcela poblahoželať pánovi ministrovi za to, že skutočne urobil maximum rovnako s výborom pre poľnohospodárstvo Národnej rady Slovenskej republiky, aby platobná agentúra získala akreditáciu. Vôbec to nie je jednoduchá vec a s tým, že bola som v Európskej únii a viem, že čo to obnáša, takže skutočne veľká gratulácia. Chcela by som tak možno v mene starostov, ktorí sú v miestnych akčných skupinách zaradení, tak chcela by som poprosiť, aby sa skutočne teraz už rozbehla táto aktivita. Myslím si, že toto je najlepší spôsob ako zabezpečiť rozvoj vidieka. Tieto miestne akčné skupiny sa boria s obrovskými problémami. Musia hľadať peniaze na činnosť, musia peniaze vracať. Boli sme s pánom kolegom Karahutom v Poľsku, tam sme videli ako to funguje, v Čechách, ale u nás, oni už vlastne s implementáciou peniaze končia na Slovensku, sme veľmi, veľmi pozadu, stretám sa so starostami obcí, ktoré verili maskám a teraz sú veľmi, veľmi sklamaní. Takže pán minister, prosím vás, zasaďme sa, aby skutočne tie masky fungovali tak ako sme si vlastne predstavovali, tak ako všetci starostovia tomu verili a tak isto rovnako aj poľnohospodári v oblastiach, skutočne, toto je najlepší, najlepší spôsob ako malým obciam pomôcť a zabezpečiť rozvoj slovenského vidieka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:35 - 14:36 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, Janka, za tvoj príspevok. Vítam tento zákon. Upozorňujem, že mnohí občania sa starajú doma o svojich blízkych. Vôbec to nie je jednoduché. Ľudia to robia z lásky. No zrovnoprávnenie príspevkov by si zaslúžili. Rovnako starostovia, ktorí v obciach prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb sa boria s mnohými problémami a štát nesmie byť slepý. Chcem vyjadriť svoj obdiv takýmto starostom a primátorom, ktorí to dokážu aj v tejto ťažkej dobe robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 14:34 - 14:35 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, ja by som sa chcel tiež poďakovať za váš príspevok a rovnako ministerstvu za túto iniciatívu. A rovnako chcem poďakovať za to, že ste spomenuli prípad konkrétneho Centra včasnej intervencie. Nie kvôli tomu, že by išlo o konkrétne centrum, to určite nie, ale skôr skrz to, že sa na ňom dalo demonštrovať, kde má systém slabiny a kde sa treba zamerať na zlepšenia a inovácie. Možno aj súčasnej platnej legislatívy alebo bude treba vyvinúť možno aj nejaké neformálne úsilie. Chcem rovnako poďakovať ministerstvu, samozrejme, že tento stav rieši a chcela by som deklarovať, že som k dispozícii, ak by som vedel zo svojej pozície akýmkoľvek spôsobom pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:36 - 13:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kotleba, váš problém je len jeden a to je to, že sa skrývate za Boha a za národ ale zneužívate toho Boha a zneužívate ľudské city na šírenie zlo by a nenávisti aj teraz. Namiesto toho, aby ste si predtým naozaj naštudoval o čom to je tak vy vytvoríte z jednoduchej banálnej záležitosti spôsob, ktorým idete vytvárať koncentračné tábory. A je to pekné lebo vy aj celá tá vaša fašistická strana opakujem preto ste fašistická lebo vás odsúdili za propagáciu fašizmu takže nehnevajte sa nehovorím nič iné len to čo urobil súd a celá tá vaša fašistická strana rozprávate, že ideme vytvárať koncentračné tábory a rozprávate pred tým, že koncentračné tábory neboli. Tak boli alebo neboli? To si musíte utriediť. A chcem vám povedať, naozaj vy zneužívate očkovanie na šírenie medzi ľuďmi nenávisti. Pozrite sa na toho naozaj poslanca, ktorý je alergický na rúško, veď vy, vy šírite medzi ľuďmi nenávisť, vynútite ľudí robiť veci a ľudia umierajú preto lebo Kotlebovci a Republika robia z ľudí nie normálnych obyvateľov ale obyvateľov, ktorí počúvajú ich dezolátske reči, vy ľuďom rozprávate hlúposti, Dánsko, Fínsko, Švédsko krajiny sú zaočkované a tam je sloboda ale vďaka pán Kotleba takým ako vy tu zomierajú ľudia. A toto s Bohom nemá čo robiť, vy by ste sa mali pán Kotleba aj vy modliť, modliť, aby ste neskončili v pekle. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:31 - 13:32 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ako sme si tu už zvykli za tie za ten čas, čo tu Kotlebovci sedia. Zase to bolo splietanie, odbáčanie od témy, kombinovanie nekombinovateľného,. Máme tu zákon ohľadne povyšovania a z tohto sme skočili k očkovaniu. Vy ste monotematickí, vy nemáte už inú tému, ste zúfalí, vy si myslíte, že nejaký Movir nejaký senzor tu bude nejakým spôsobom detekovať a selektovať očkovaných a neočkovaných. Vy ste tu najprv strašili čipovaním, že ste sa to dočítali v Evanjeliu podľa Jána čipovanie hej, a ja teraz sa pýtam tie senzory tie ste sa, v ktorom Evanjeliu dočítali podľa Mariána. Chodíte tu, špiníte, bludy rozprávate, strašíte ľudí len hovadiny. Už prosím vás, aspoň trocha rozumu do tej hlavy dostaňte. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2021 13:13 - 13:13 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste napomenuli poslancov, ktorí nemajú rúška na sebe. Keďže to robia naschvál a poprosím, aby to naozaj dodržiavali. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis