Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.6.2023 o 13:13 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 13:13 - 13:14 hod.

Lucia Drábiková
Je mi ľúto teda, že ste si o tom nehovorili, lebo ja som tento návrh aj vlastne tento problém, ktorý vznikol, konzultovala s pánom Ledeckým, hovorila som s ním o tom na výbore aj s tým, že vlastne v spolupráci s ministerstvom takýto pozmeňujúci návrh predložíme. Tak je mi ľúto, že sa k vám táto informácia nedostala. Čiže s pánom Ledeckým to bolo dohodnuté vopred. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2023 13:10 - 13:13 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Veľmi vítam každú úpravu, ktorá pomôže ľuďom s ťažko zdravotným postihnutím. Jednu takúto úpravu sme priniesli pred časom, kedy sme vlastne pripravili novelu, ktorá mala umožniť plynulejší prechod od rodičáku na opatrovák. Žiaľ, stali sa pri príprave toho zákona chyby, ktoré budem teraz chcieť napraviť vlastne v pozmeňovacom návrhu. A ide o tom, aby súbeh rodičovského a opatrovateľského príspevku, nakoľko jeden je vyplácaný popredu, jeden pozadu, aby nepoškodil rodičov, ktorý sa starajú o takéto ťažko zdravotne postihnuté dieťa. A teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národ nej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej, Dominika Drdola a Jany Žitňanskej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Vladimíra Ledeckého a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1631.
1. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 40 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Navrhovaná úprav nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12. Za § 67n sa vkladá § 67o, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 67o Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2023
(1) Ak konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie, ktorý je priznaný od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyplatený posledný rodičovský príspevok podľa § 40 ods. 1 tretej vety v znení účinnom do 31. júla 2023, bolo právoplatne skončené do 31. júla 2023, úrad rozhodne o peňažnom príspevku na opatrovanie za obdobie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.
(2) Konanie o peňažnom príspevku na opatrovanie podľa odseku 1 sa začína na podnet úradu.".".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. augusta 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 9:40 - 9:42 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2023 9:40 - 9:42 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Nechcem
===== Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, Monika, z teba hovoria skúsenosti aj vedomosti. Ja chcem naozaj poukázať na to a som presvedčená, že ak máme nejaký badžet peňazí k dispozícií v rozpočte zdravotníctva a máme sa rozhodovať, ak ho dáme a sme si vedomí toho, že nám odchádzajú sestry, odchádzajú lekári, že nám chýbajú ľudia v sociálnych zariadeniach, pretože sú tam práve tie krivdy, ktoré spomenula aj Monika, ktoré sa snažíme napravovať, máme týchto ľudí, ktorí sú nezaplatení a podarilo sa nám vylobovať aspoň tie stabilizačné príspevky a zvýšenia platov, ale ešte stále to nie je zahojené a ja som presvedčená, že ak máme nalievať financie nejakým smerom, tak ich dávajme práve tým ľuďom, ktorí nám chýbajú už teraz a budú nám ešte viac chýbať, pretože ja si pamätám, ešte keď som pracovala na VÚC-ke, tak priemerný vek lekárov bol nad 60 rokov. Podobné informácie som počula nedávno na stretnutí Asociácie poskytovateľov sociálnej starostlivosti. My za pár rokov prídeme o ľudí, ktorí nám pracujú aj v zdravotníctve, aj v sociálnom systéme a ak ich nezaplatíme a nevytvoríme im podmienky, v ktorých chcú pracovať, v ktorých sa chcú rozvíjať, tak sme v keli, pretože na nás padne tiaha toho, že nebude sa mať kto o týchto chorých ľudí starať a ja som presvedčená, že dávať teraz peniaze poisťovniam navyše, nie je tou dobrou cestou. Tou správnou cestou je oceniť tých, ktorí už dávno ocenení mali byť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2023 12:36 - 12:38 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, dovolím si povedať, že neverím ani v trh, a neverím ani v Igora Matoviča. Myslím si, že s touto témou nijaká viera nemá nič spoločné. Takisto by som dala rada preč všetky akékoľvek posudzovania o tom, koho vedie nenávisť a podobne, pretože ja tu nič také nevidím. Myslím si, že sme tu dospelí ľudia, zrelí ľudia a rozmýšľame nad faktami. Ja som vo svojej predošlej faktickej poznámke hovorila o tom, že ÚHP a takisto úrad pre dohľad poukazuje na to, že všeobecná poisťovňa, áno, tá, ktorá je na tom tak zle, je na tom tak zle aj preto, lebo dotuje tie súkromné poisťovne, ktoré platia menej tým nemocniciam. Ja neviem, prečo to takto je, nie som na to odborník. Ale moju dôveru voči sociálnym, voči zdravotným poisťovniam to vôbec neposiluje. Ja si vôbec nemyslím, že pokiaľ vo zvyšných krajinách Európskej únie tento zisk nie je dovolený vyplácať si ho, tak prečo by sme to my takto mali mať. A prečo by sme mali dovoliť, a to sa čudujem, že to tu tolerujeme roky toto krížové vlastníctvo. A porovnávať to so štátom je podľa mňa úplne mimo, pretože toto je niečo, čo je v súkromnej forme. Pretože toto sú ľudia, ktorí majú obrovské imanie a majú, samozrejme, aj snahu vplývať na dianie v spoločnosti. A môžu to robiť veľmi dobrým spôsobom. Nejdú priamo do tej špinavej politiky, ale majú možnosť ovplyvňovať mnohé procesy. Čiže ja si myslím, že toto, jak to je nastavené teraz, je netransparentné. A ja skôr verím naozaj tým zistenia ÚHP a úradu pre dohľad. A nevidím dôvod na to, aby sme navyšovali zisky súkromným poisťovniam. A či odíde Union, alebo neodíde, či odíde Penta ne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2023 11:40 - 11:42 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Slovensko je jediná krajina v Európskej únii, ktorá dovolí súkromným poisťovniam vyplácať si zisk z verejného zdravotného poistenia. Je zrejmé a poukazuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i úrad hodnoty za peniaze, že Všeobecná zdravotná poisťovňa dotuje súkromné poisťovne a dopláca na nich. Za rovnaké úkony platí viac ako tie súkromné.
Čiže máme tu, máme tu finančnú skupinu, o ktorej hovoríme. Ide o veľké peniaze, naozaj, a je otázka, že či je v poriadku takéto nastavenie zákona, či je v poriadku krížové vlastníctvo médií, vplyvných médií, nemocníc, zdravotníckych zariadení, siete lekární, poisťovne a ešte by som sa chcela k tomu vyjadriť, k tej predmetnej veci, vlastne na to, čo poukazoval Igor Matovič. Áno, korupcia sa častokrát deje buď formou kešu, prevodmi, rôznymi službami, ale aj takýmito piár článkami. Podľa môjho názoru sú tieto články veľmi nedôstojné a ja sa sama čudujem pani poslankyni, že jej nevadí, keď je takýmto spôsobom v podstate prezentovaná iba cez nejaké jej fyzické danosti. Myslím si, že poslanec Národnej rady je človek, ktorý sa sem dostal, dostal dôveru ľudí a mal by sa prezentovať skôr svojimi schopnosťami, znalosťami a nie tým, aké má či nemá vnady. Takže je mi to tak nesmierne aj ako žene ľúto, že vlastne niekto je okej s tým, keď je takýmto spôsobom prezentovaný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2023 10:10 - 10:12 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rada tomuto návrhu. Som presvedčená aj na základe mojej praxe, aj na základe toho, že sama som bola do veľkej miery vychovávaná starými rodičmi, že je dôležité, aby sme naozaj umožnili a podporili takýchto starých rodičov, keď biologickí rodičia nemôžu, nechcú alebo nevedia sa postarať o svoje deti. Vždy je lepšie podľa môjho názoru pracovať s tou rodinou a umožniť vyrastanie dieťaťa v prirodzenom prostredí a nie v prostredí ústavnej starostlivosti v detských domovoch. Preto som rada za tento návrh a plne ho podporujem, aby naozaj aj starí rodičia, ktorí sa ujmu svojich vnúčat, dostávali náležitú podporu a všetkým týmto starým rodičom patrí obrovská vďaka a uznanie za to, že umožňujú týmto deťom, týmto svojim vnúčatám vyrastať v usporiadanom a prirodzenom prostredí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2023 9:56 - 9:58 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Milana Svrčeka (správne: Miloša Svrčeka, pozn. red.) a Moniky Péter na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1641a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2189 z 2. mája 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1641, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Výbor pre sociálne veci o predmetnom návrhu dňa 12. júna 2023 nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti spoločnej správy nasledovne: o bode 1 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť, o bode 2 zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 280 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 9:39 - 9:41 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa vyjadrím k predmetnej veci. Som náhradníčka v európskom výbore a chcem povedať, že vsunúť jeden bod, kde sa zaväzuje vláda medzi 50, alebo neviem, koľko tých bodov bolo, kde sa proste len, výbor niečo berie na vedomie, považujem za manipuláciu, v tomto súhlasím s Romanou a som presvedčená, áno, táto otázka je legitímna, to uznávanie toho rodičovstva. A je to otázka, ktorá naozaj vedie k rôznym názorom. A v takejto situácii, pokiaľ chceme naozaj prijať nejaké záväzné stanovisko, tak by bolo na mieste viesť diskusiu a rokovať o tom. A následne by rozhodla väčšina o takom či takom postoji. To by bolo korektné, to by bolo férové. Vsunúť to medzi body, ktoré sa iba berú na vedomie, nie je korektné. V tomto súhlasím.
Čo sa týka odvolania, k tomu sa ani nevyjadrujem, pretože neviem v tejto chvíli, že máme v podstate poslednú riadnu schôdzu, takže to už nech rozhodne plénum, ale v tejto jednej veci naozaj ja by som bola rada, keby sme riešili veci korektne a nevyužívali všelijaké šikovnosti alebo nepodstrkávali veci, to, čo sa tu robí v poslednej dobe, možnože posledné tri roky dosť často. Takže toto som chcela k tomu povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2023 11:02 - 11:03 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Monika, ja si myslím, že je úplne namieste byď intenzívny a byť emotívny pri tejto téme, pretože veľmi záleží na našich deťoch. Čo sa týka podpory masových športov, čo sa týka podpory klubov a hlavne v situáciách, kde tá podpora plynie od samosprávy je to veľmi rôzne. Môže to byť super, ako je to v Poprade, a môže to byť úplne na figu, tak ako je to v Bratislave. Veľmi záleží naozaj na tých starostov a primátoroch, ako sa k tomu postavia. Preto som presvedčená, že my naozaj potrebujeme tie decká rozhýbať a na to nepotrebujeme nič extra špeciálne. Nakoniec aj v tom zákone sú pripravené nejaké špeciálne podmienky pre školy, ktoré to nedávajú úplne hneď a takisto neohrozujeme disponibilnú hodinu štvrtákov, čo tomu bolo vyčítané. A ja sa pýtam, že čo sa tu robilo za čias, keď ešte pán Gröhling bol ministrom školstva. Veď táto otázka tu visí už od roku ´20 minimálne. Nehovoriac o tom, že aj tie predošlé vlády to zanedbali. Tak ja si myslím, že poďme hľadať spôsoby, ako sa to dá, a ja som za to, že aj keby sa tie decká prechádzali, aj keby behali okolo školy alebo si len hádzali loptu, vždy je to lepšie ako keď stále sedia na zadku a pozerajú do mobilov, to, čo tu máme teraz stále. Takže ja si myslím, že treba byť intenzívny, treba byť emotívny, pretože aby sme sa aj zobudili. Možno tí, ktorí sme sa ešte nezobudili.
Ďakujem.
Skryt prepis