Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 18:24 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:24 - 18:26 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:24 - 18:26 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja len zareagujem na jednu jedinú vec a to je otázka dosiahnutého vzdelania. Myslím si, že to akým spôsobom sa dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety
===== dopĺňalo vzdelanie je nám všetkým jasné. Možno si niektorí chceme zatvárať oči a možno niektorí nie. Osobne si myslím, že samotná výška dosiahnutého vzdelania nie je garantom toho, či ten človek bude naozaj tú prácu vykonávať lepšie. Osobne ako pedagóg externý na Vysokej škole sv. Alžbety, ale aj pri mojom diaľkovom štúdii na Katolíckej teológii som stretla mnoho úradníkov, ktorí si jednoducho potrebovali doplniť svoje vzdelanie a odškrtnúť si titul bakalár alebo magister.
Iste je to motivácia, je to postup do vyššej platovej triedy alebo vôbec splnenia podmienky na danú funkciu, avšak moja otázka je, aký zmysel má takéto doplnenie vzdelania, keď mnohé tie posty naozaj skôr vyžadujú človeka, ktorý je skúsený, ktorý sa vyzná v danej problematike a väčšina tých problematík aj tak nesúvisela so vzdelávaním, ktoré si nakoniec tí štátni úradníci robili.
Čiže ja som proti tomu, aby sme formálne vyžadovali nejaké vzdelanie už len z toho titulu, žiaľ, tak to bolo nastavené vzdelávanie na Slovensku a žiaľ, preto tu aj máme toľko vysokých škôl. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 16:59 - 17:01 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 837 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 583, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Návrh spoločnej správy výborov, vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona (zaznievanie gongu) prerokoval gestorský výbor na svojej 45. schôdzi dňa 16. septembra 2021. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný počet, potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Uznesením č. 125 zo 14. septembra 2021 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 15:42 - 15:44 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Taraba, veľmi si vážim, že ste teda tam išli a snažili ste sa teda pomôcť. Registrovala som aj tento prípad. Je viacero facebookových stránok, ktoré vyslovene ponúkajú pomoc tehotným ženám aj prostredníctvom združení, ako sú Zachráňme životy, kde doteraz prerozdelili čisto priamo ženám 522-tisíc eur a zachránili množstvo životov. Takisto je tu poradňa Alexis a poradňa Femina pre ženy, ktoré sú v takejto situácii. Myslím, že podobne ako ja, aj mnohí moji kolegovia, ktorí chcú pomáhať, môžu pomáhať aj takto priamo, určite aj pomáhať týmto konkrétnym organizáciám, ktoré naozaj poskytujú poradenstvo, sprevádzajú v sociálnej situácii a pomôžu aj s ubytovaním a s nákladmi na živobytie.
Ja som presvedčená, že naozaj podať pomocnú ruku žene, ktorá je v takejto situácii, nie je v rozpore s jej slobodnou vôľou, pretože všetci vieme, že ako tá naša slobodná vôľa funguje, keď sme pritlačení k múru a kedy na nás tlačia mnohé okolnosti, častokrát blízki ľudia nás tlačia k nejakému rozhodnutiu a my sami vlastne sa nemáme čoho chytiť. Čiže ja som presvedčená, že treba tú pomocnú ruku podávať či už priamo osobne, alebo aj prostredníctvom organizácií. A to, čo si cením na návrhu Anky Záborskej, je aj to, že tú pomocnú ruku by mohol takto poskytnúť aj štát práve prostredníctvom gynekológov a lekárov, ktorí sa s týmito neplánovane tehotnými ženami, ktoré zvažujú potrat, stretávajú.
Pretože som presvedčená, že naozaj čím viac tých informácií je, tým je tá miera slobody rozhodovania väčšia, pretože keď viem, že mi hrozí odchodom partner a rodičia ma idú vyhodiť z domu a neviem o žiadnych iných možnostiach, moja miera slobody... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 14:38 - 14:39 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovia za vaše faktické poznámky. Táto téma je naozaj ťažká, boľavá a žiaľ častokrát sa v tej diskusii využívajú rôzne argumenty ako napokon aj naša kolegyňa teraz na facebooku hovorí o kyretáži po zmoknutom potrate v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva. Budem rada ak to pani Marcinková vysvetlí. Ja som jej odpísala, bola by som veľmi rada, ak by sme sa vedeli držať naozaj vecných argumentov a myslím si, že tých vecných argumentov aj v návrhu zákona je a veľmi rada venujem knižky, ktoré som spomínala aj v rozprave práve do parlamentnej knižnice, aby boli tuto dolu k dispozícii všetkým tým, ktorí si chcú prečítať o príbehoch ľudí, ktorí sa síce narodili značne handicapovaní a však napriek tomu ich život preukázal veľký zmysel a boli prínosom aj pre svoje okolie, aj veľkým povzbudením.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 15:54 - 15:55 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Katka, za tvoj príspevok. Ja by som tiež sa chcela pripojiť k tomu, že tá oblasť sociálnoprávnej ochrany a osobitne marenie úradného výkonu je veľmi častou témou podnetov, ktoré dostávame. Že naozaj je to veľmi taká citlivá oblasť a je tam zapojených naozaj mnoho zložiek, či sú to súdy, sociálka, prokuratúra, ale častokrát toto marenie úradného výkonu spôsobuje to, že naozaj jeden rodič sa nedokáže stretnúť s druhým rodičom napriek tomu, že opakovane dáva podnety, opakovane sa snaží, ale jednoducho nevie sa domôcť spravodlivosti.
Tak by som tak chcela apelovať na to, aby sa aj tieto veci začali tak nejako možno inak, možno systémovo meniť a riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.9.2021 10:41 - 10:51 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opäť tu máme vášnivú diskusiu a moji kolegovia, ktorí sú tak vzácne zohratí, strácajú nervy. Myslím si, že strácať nervy nie je mieste, pretože tento návrh zákona je v zásade čo sa týka reštrikcií bezzubý. Ako by povedali naši ultrakonzervatívni kolegovia. O čom tu hovoríme? Na jednej strane je tu vytýkané, že niekto nemá paru. Ja si dovolím povedať, že paru mám. Roky som spolupracovala s poradňou Alexis, ku mne chodili ženy do poradne, ktoré mali za sebou spontánny alebo umelý potrat. Niektorá to zvládala lepšie, niektorá horšie. Baviť sa o tom, že to je obyčajný zákrok myslím si, že nie je na mieste a myslím si aj to, že človek, ktorý ide študovať medicínu a ide vykonávať prácu gynekológa - pôrodníka tam nejde preto, aby mohol zabíjať nenarodené deti. Možno niekto to zoberie ako nevyhnutné zlo a iný sa dokáže postaviť a povedať, že on toto robiť nebude.
Pani Bittó Cigániková, pán Cmorej, hovoríte tu o kvalitných štúdiách a o tom, že tá úbohá mimovládka nedostala dotáciu. Z môjho pohľadu je určite lepšie financovať organizácie, ktoré pomáhajú veľmi konkrétne tehotným ženám, ktoré sú v sociálne zlej situácii, ako napríklad Zachráňme životy alebo poskytujú odborné poradenstvo či už medicínske, psychologické alebo sociálne, ako napríklad poradňa Alexis. Ja si myslím, že ak si postavíme na jednu stranu nejakú kvalitnú štúdiu, ktorá môže mať aj tristo strán a môže mať neviem koľko zdrojov a na druhú stranu si postavíme ženy, ktoré reálne dostali pomoc, z môjho pohľadu je zrejmé, kde sú tie peniaze lepšie investované.
Poďme sa baviť o tom akých žien sa dotýka tento návrh zákona.
Máme ženu, ktorá zistila, že je tehotná, že je neočakávane tehotná z rôznych dôvodov. Máme ženy, ktoré jednoducho dieťa nechcú. Týchto žien sa tento zákon nedotýka nijako. Tieto ženy sa jednoducho rozhodli z rôznych dôvodov a možno okolie dalo preč ruky a možno ony sami si povedali, že v tejto chvíli chcem robiť niečo iné a jednoducho sa na to necítim, hotovo. Stretla som takú ženu v pôrodnici, stretla som ich veľa. To sú jednoducho ženy, ktoré si v tej chvíli povedali. Potom tu máme ženy, ktoré zastihlo tehotenstvo v situácii ťažkej, či už to bola sociálne ťažká situácia, málo peňazí, veľa detí, muž pije alebo je muž násilník alebo žena študuje, čokoľvek. Priniesli sme napríklad tehotenské štipendium, priniesli sme určitú pomoc v tehotenstve. Ale myslím si, že vždy je čo priložiť, pretože štát by mal byť solidárny voči ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomoc. Tehotná žena v istej núdzi je. A moja otázka je, aké sú tie optimálne riešenia týchto sociálnych situácií? Ja si myslím, že štát by nemal odťahovať ruky preč od týchto žien, ale mal by im naopak poskytnúť alternatívy a konkrétnu pomoc tak ako to robí aj tento návrh zákona. Je to, či to je krízové bývanie, či to je príspevok pre matky, ktoré majú viacej detí, zníženie poplatku registrácie za auto, či to je navýšenie poplatku pre postihnuté dieťatko, pre štvrté dieťatko a tak ďalej. Potom tu máme tú kategóriu zdravia dieťatka a tam nám spadajú tieto detičky. Dvadsaťsedem športovcov nás reprezentovalo na paralympiáde a jedenásť medailí doniesli. Poviem len také dve mená, ktoré mňa veľmi oslovili. Ako dieťa som čítala knižku od Denisy Legrisovej Taká som sa narodila. Narodila sa bez rúk a bez nôh. A hovorila, že možno ak by sa to stalo niekedy v dávnej dobe, možno v nejakej Sparte alebo v Aténach skončila by niekde pádom zo skaly alebo na smetisku. Táto žena napriek svojim handicapom sa naučila šiť, naučila sa postarať o seba maľovala. Maľovala ústami ako mnoho iných umelcov. Spomeniem druhé meno Nick Luičič, ktorý tak isto sa narodil bez končatín a prešiel si svojim peklom, prešiel si depresiou a mal mnoho otázok ako mnoho ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí. Aj ja sama keď som sa nejakých desať rokov života dusila v astme, tak isto som mala pochybnosti. Čo s tým? Ako? Mám okolo seba mnoho takých ľudí. Aj rodičia, ktorým sa narodí dieťatko ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrónom alebo s akoukoľvek ťažkou diagnózou si kladú tieto otázky. Ale krízy sú tu práve preto, aby ľudia sa menili, aby ľudia rástli a štát by mal podať pomocnú ruku a mal by ju podať adekvátne, pretože vieme, že tá sociálna pomoc nie je dostatočná. Vždy je priestor na to, aby sme pridali viac.
Čo sa týka ohrozenia života ženy ja považujem za podpásové uvádzať tu argumenty o tom, že nejaký lekár núti ženu prenášať mŕtve dieťa niekoľko dní a ohrozil ju. Toto je na podnet na Úrad pre zdravotnú starostlivosť. Toto je pochybenie lekára, ale to nie je argument predsa proti tomuto zákonu. Čo to má s tým spoločné, do kelu. Veď lekári robia chyby a musia niesť zodpovednosť, ak to urobia. Ale to nie je o tom, či ten lekár bol kresťan alebo prečo to urobil. To je jednoducho pochybenie odborné a tak by sa to malo aj riešiť.
Čiže ja chcem, chcem naozaj apelovať na to, buďme solidárna spoločnosť, podajme pomocnú ruku rodinám, ktoré majú viac detí, pretože nesú tiež ťažšie bremeno. Áno, tá rodina ktorá má tri deti, štyri deti, tak potrebuje aj väčšie auto, potrebuje naozaj viacej toho. A potom je tu legitímna otázka. Čo je tá hodnota? Akou optikou sa na to pozerám? Pretože z môjho pohľadu ľudský život, každý ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť má hodnotu. Nemôžme sa na to pozerať tak ako kedysi v Nemecku, že ľudský život má hodnotu vtedy, keď je zdravý, keď nie je postihnutý, keď nepotrebuje asistenciu, keď nie je príliš starý, keď nie je správnej farby. Nie, ľudský život má hodnotu. Toto, toto si myslím, že je základom našej civilizácie, že ľudský život má svoju dôstojnosť. A tak by sme sa mali pozerať aj na to dieťa, aj na tú matku. A ponúknuť jej dôstojnosť neznamená ponúknuť jej potrat. My jej ten potrat neberieme, neberieme jej tú možnosť, ale hovoríme jej, tu sú ďalšie možnosti, zváž si to. Čo je podľa mňa úplne na mieste a je to solidárne.
A ešte na margo tejto vášnivej diskusie chcem len tak v rýchlosti prečítať tie strašné veci, ktoré tu ideme my ideológovia, ktorí sme uverili v tú biológiu, ktorá hovorí o tom ako vzniká dieťa, pretože pani Biháriová v jednom rozhovore povedala, že dieťa v dvanástom týždni je zhluk buniek alebo že je to bunka. A veľakrát sa ten argument opakuje. Ale nie, to nie je bunka. To už je normálne celý jedinec. A my prinášame nie ideologické nástroje, my prinášame núdzové bývanie pre tehotné ženy, osobitný príspevok pri narodení dieťatka s ŤZP, v plnej výške príspevok pri narodení pre štvrté dieťa, zníženie registračného poplatku na auto o sedemdesiat percent ak má rodina viac ako tri deti, inštitút utajeného tehotenstva, predĺženie lehoty na rozmyslenie, rozšírenie diapazónu informácií, ktoré tá žena dostane ako môže riešiť svoju situáciu, kontrola dodržiavania procesných postupov. Veď krajina bez kontroly a bez poriadku a bez prehľadu o tom, čo sa tu deje a ako sa dajú veci lepšie robiť, my to predsa potrebujeme. Správa o potratovosti, správu máme. Ak budeme poznať lepšie tie dôvody, môžme lepšie nastaviť politiky, zrušenie zastaraných vyhlášok, čo je podľa mňa prirodzené, keď novelizujeme nejaký zákon, právo na druhú lekársku správu. Áno, právo a kde musí byť ten lekár súčinný. Zákaz reklamy. Prečo máme zakázanú reklamu na cigarety? Reklama, reklama a informácia sú dve veci a častokrát tu zaznievajú aj informácie v mediálnom priestore, že chceme zakázať informácie. Nie, chceme zakázať reklamu. Reklama je to čo nás manipuluje k tomu, aby sme niečo chceli. Mapovanie príčin a dotácie z úradu vlády. Čo je zlé na dotáciách z úradu vlády na podporu tehotným žien? Prečo, prečo sa nám nepáčia dotácie? Ja neviem ako, možno to moji kolegovia vidia nejaké naozaj ideologické argumenty, ale ja ich tu naozaj nevidím a ja sa k tomuto zákonu hlásim a nemám s ním problém a dávam vám na zváženie, kolegovia, kolegyne, aby ste ho podporili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 16:36 - 16:37 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem. Roman Mikulec, pán minister, máš moju plnú dôveru a verím, že očistenie ministerstva vnútra a polície sa podarí dokončiť do zdarného konca. Pán Robert Fico, 26 vašich nominantov, vašich nominantov na veľmi vplyvných pozíciách sa už do dnešného dňa priznalo ku konaniu korupcie a na margo ovplyvňovania orgánov činných v trestnom konaní len spomeniem takú malú vec. 25.08.2006 bola napadnutá Hedviga Malinová. Krátko na to ste uskutočnili tlačovku s vtedajším ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, kde ste doslovne povedali: "Nejaká dievčina nebola schopná urobiť skúšku, tak obetovala meno Slovenskej republiky len preto, aby zachránila svoju vlastnú kožu." Vážený pán Fico, vaše tlačové besedy v poslednej dobe sú stále o spochybňovaní vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 18:30 - 18:30 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Raši, v predošlej rozprave ste preukázali, že viete oceniť mužskú krásu alebo vystupovanie kolegov. Žiaľ, pri tomto vystupovaní môžem povedať iba toľko, vy ste vyštudovaný lekár, je pravda, že vaša politická činnosť sa spája hlavne s predraženými verejnými obstarávaniami, ale myslím si, že rovnako ste mohol zobrať diktafón do nejakej krčmy a nahrať tam vyjadrenia ľudí, ktorí sú frustrovaní a znechutení. Ako myslím si, že s vaším vzdelaním by ste mohli použiť skôr skutočné argumenty a nie len vlastne sťažovania sa ľudí, ktorí, toto boli len invektívy, toto neboli žiadne argumenty. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 15:52 - 15:54 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fico, niekedy uvažujem, že aká je téma tejto schôdze, lebo to, čo zaznievalo z vašich úst, išlo teda rôznymi smermi. Vidím tu nejakú ambíciu robiť z Národnej rady súdny tribunál.
Čo sa týka všetkých tých prepojení, ktoré popisujete a aj vaši kolegovia z vašej vlastne dcérskej strany, tak mne to pripadá naozaj veľmi, veľmi silné. Ako mám pocit takého naozaj veľkého obdivu voči Igorovi Matovičovi, lebo pokiaľ je naozaj schopný takýmto spôsobom manipulovať orgány činné v trestnom konaní a všetky ministerstvá a všetko, tak klobúk dole. Ja si osobne myslím, že, že takýto omnipotentný je iba Boh.
Hovoríte, že neviete o žiadnej pomoci. Možno, pán poslanec Fico, keby ste tu sedávali a počúvali, tak by ste aj vedeli, že tej pomoci v oblasti zdravotníctva napríklad bolo 451 mil., v oblasti dopravy 179 mil., ministerstvo práce 143 a tak ďalej. Čiže tam tej pomoci odišlo dosť veľa.
A na margo, na margo možno toho mafiánstva, tak by som len tak pripomenula pani Troškovú, ktorá slúžila ako spojka s Ndranghetou a vy ste jej osobne zabezpečil exkurzie na lukratívne diplomatické rokovania. Čiže potom sa ani nečudujem tým fantáziám, ktoré tu rozvíjate.
A ešte by som na margo toho, v akom stave bol tento štát a čo by ste mali vnímať, povedala toľko, že vám sa darili všetky tunely okrem toho Višňového. Čiže myslím si, že tieto, tieto vaše slová nemajú váhu.
Skryt prepis