Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 17:45 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:45 - 17:46 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ja už som povedala v tej prvej rozprave pár slov. Chcem naozaj znovu poďakovať, chcem poďakovať aj tomu, že naprieč politickým spektrom, naprieč koalíciou aj opozíciou na všetkých troch výboroch, na ktorých som sa zúčastnila, získal tento návrh naozaj podporu. Som veľmi vďačná Jankovi, ž začal a verím, že toto je prvý krok k takému komplexnému zlepšeniu starostlivosti o tieto deti, ktoré musia vyrastať bez svojich biologických rodičov a verím, že prídu ďalšie kroky, podobne ako aj Monika by som podporila naozaj aj tú otázku toho bývania, aby sa zlepšila a tiež by som bola rada, ak by sme pomohli deťom z detských domovov žiť čo najviac, byť umiestňovaných v rodinách a v prostredí, kde budú môcť vytvárať zdravé vzťahy a kde sa budú môcť zdravo rozvíjať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:52 - 10:54 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja by som chcela len zareagovať, čo sa týka tých cirkví a organizácií spravovaných, zriaďovaných cirkvou. Ja som pracovala v Centre pomoci pre rodinu, ktorého vznik bol iniciovaný práve Jezuitmi, bolo to na základe talianskeho modelu centra, ktoré by malo poskytovať rôzne formy odbornej pomoci, či už lekárskej, psychologickej alebo pomoci sociálnych pracovníkov, pracovali sme tam psychológovia mediátori. Cieľom bolo naozaj pomáhať rodinám prekonávať neľahké životné situácie aj z hľadiska sociálneho, aj z hľadiska vzťahového. Po týchto službách bol veľký dopyt a chcem oceniť tento grant aj preto, pretože naozaj na Slovensku množstvo práce vykonávajú práve takéto organizácie, ktoré pomáhajú reálne rodinám a sú to napríklad aj Saleziáni, sú to mnohé dobrovoľnícke organizácie a sú to mnohé výchovné, preventívne vzdelávacie aktivity a aj to poradenstvo a chcem oceniť, že v rámci tohto dotačného systému bude možné pomôcť aj na mzdové prostriedky a na prevádzku týchto organizácií, pretože toto je veľmi veľký problém práve v tom treťom sektore a ten segment tých poradenských služieb pre rodiny a manželské páry, ale aj takého toho výchovného poradenstva je naozaj na veľmi slabej úrovni a je to niečo, čo veľmi potrebujeme práve v tejto dobe. Takže ja by som, ja by som len toto doplnila, že tie cirkvi tam naozaj majú čo robiť, aj tie organizácie, pretože mnohé, mnohé z nich vzišli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 10:39 - 10:40 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je určený uvedený pod tlačou 274. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národne rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
===== ... že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 10:39 - 10:40 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je určený uvedený pod tlačou 274. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národne rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
===== ... že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 16:07 - 16:09 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Zitka, za podporu.
Vážený pán kolega Baránik, čo sa týka zaangažovania otcov, ja veľmi rada sa pripojím ku každej iniciatíve, ktorá by zlepšila takúto pomoc a možnosť vymožiteľnosť nejakého výživného alebo väčšiu zainteresovanosť.
Tvrdiť, že treba začať tým, že budeme teraz všetkým pomáhať a všetko vyriešime, nevyriešime. Prijímame zákony, ktoré majú ambíciu pomáhať rodinám na Slovensku, a deje sa to. Avšak tehotenstvo to, ktoré už začalo sa nedá odložiť. Preto prichádzame s tým návrhom, aby sme pomohli tu a teraz práve tým ženám, ktoré sú v tejto situácii. Ďalšie, ďalšie opatrenia sú pripravované, či už to bude tehotenský príspevok, tehotenské štipendium, ale v podstate môžem povedať, že v našom programovom vyhlásení má podpora rodiny naozaj vysokú, vysokú hodnotu a je veľmi dôležitá. Takže som presvedčená, že áno, súhlasím, treba prijímať opatrenia, treba pomáhať rodinám, ale nemôžme, nemôžme všetko urobiť naraz. Žiaľ, nedá sa to. Takže myslím si, že naozaj pomáhať v tejto akútnej kríze ženám, ktorú prežívajú v súvislosti s nečakaným, neplánovaným tehotenstvom, je veľmi dôležité a považujem to za úlohu štátu. Som presvedčená, že musí pomáhať aj štát práve cez takéto opatrenia, ktoré ponúkame. Pretože tie mimovládne organizácie naozaj veľmi pomáhajú, robia veľkú, veľkú prácu, ale nemajú na to dostatok síl ani financií. Čiže v tomto s vami nesúhlasím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 15:55 - 16:03 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
...aké zdroje tá osoba, ktorá krízu prežíva, má. Ak táto žena má pri sebe ľudí blízkych, ktorí jej podajú pomocnú ruku, dokáže túto situáciu prekonať a mnohé nečakané, neplánované deti, rovnako aj ja patrím medzi ne, môžu dostať ten dar života a môžu sa rozvíjať ďalej. Mnohé prekážky sú časom prekonané a mnohé mamičky, ktoré sa nakoniec rozhodli dieťatko donosiť, dokončili štúdium, našli si novú prácu a dokázali začať nový život.
Kríza, ktorá sa dotýka práve tejto situácie, je veľmi významná, pretože je jej rozhodnutie, jej rozuzlenie je nezvratné. Preto náš návrh zákona chce ponúknuť naozaj priestor, čas, ako spomenula už moja kolegyňa, a aj prostriedky na to, aby si tá žena naozaj mohla vybrať. V tomto som pro-choice, pretože ja si myslím, že byť pro-choice znamená ponúknuť nejaké možnosti. A myslím si, že tieto možnosti by mal ponúknuť aj štát a náš zákon napríklad rozširuje možnosť poberania dotácií z Úradu vlády aj pre organizácie, ktoré pomáhajú týmto ženám.
Spomeniem tie sociálne opatrenia, ktoré si myslím, že nemajú až také veľké námietky. Je to príspevok po narodení dieťaťa bez podmienky dožitia 28 dní. Rovnaká výška príspevku 829,86 eur pri každom dieťati. Doteraz to bolo, na štvrté dieťa to bolo už iba 150 eur. Zvýšenie príspevku pri narodení dieťatka so špeciálnymi potrebami. Ak sa budú mnohí pýtať a mnohí narážať na to, či toto nebude zneužívané, môžem odkázať na to, že v pozmeňováku sa hovorí aj o inštitúte osobitného príjemcu. Máme nástroje v politike, ktoré môžu umožniť účelné čerpanie financií, ktoré sú poskytované prostredníctvom sociálnych dávok.
Druhý je dobrovoľný posudok preplatený zdravotnou poisťovňou. Rozšírenie možností núdzového bývania pre matku s dieťaťom do troch rokov. Myslím si, že tieto opatrenia naozaj stoja za to a podobne, ako mnohí moji kolegovia súhlasím s tým, že ak zachránime život čo len jednému nenarodenému dieťaťu, urobíme veľkú vec.
Budem ešte reagovať k pánovi Kotlebovi, ktorý tu momentálne nie je, a na jeho kolegov, ktorí apelujú na to, že oni nás podporia, len je to také kozmetické. Politika je cesta možného. Je to umenie hľadať možné riešenie. Máme rôzne názory na to. Chcem povedať, že to, čo nás liberálov a teda konzervatívcov spája, je vedomie toho, že treba pomôcť tehotným ženám. V tomto sa, myslím si, že zhodneme, pretože nikto tehotnej žene škodiť nechce. Otázka prostriedku, ako jej pomôžeme, je už však inak zodpovedaná.
A tu by som chcela zareagovať na už komunikovaný návrh kolegyni Cigánikovej na ponuku chemického potratu, ktorý je jednoduchším variantom. Osobne považujem oba typy potratov za nehumánne. Chemický potrat považujem za nehumánnejší, alebo teda veľmi nehumánny práve v tom rozmere, že žena je ako keby ponechaná sama na sebe, pri plnom vedomí prežíva kontrakcie a krváca. Môžme namietať štúdie z tej či onej strany, ale hovoria aj o tom, že častokrát dôsledkom býva nezvládnuteľné krvácanie a zhruba v siedmich prípadoch je potrebný chirurgický zákrok v anestéze, čomu sme sa chceli týmto vyhnúť.
Takisto ako už tu bolo spomínané, toto patrí do liekovej politiky a bolo by dobré, ak by toto určila naozaj tá vyhláška ministerstva zdravotníctva. Avšak nie je to. Nie je to obsahovo kompatibilné s návrhom zákona, ktorý skôr chce podať pomocnú ruku tým ženám, ktoré sa ešte rozhodujú a ktoré práve kvôli tej zlej situácii, ktorú im chceme pomôcť vyriešiť, aby sme im mohli vlastne pomôcť. Náš návrh nie je pre ženy, ktoré sú už rozhodnuté. To je otázka do iného pléna.
Chcem ešte povedať takú vec, že ďakujem všetkým tým odvážnym matkám, ktoré napriek nepriaznivým životným situáciám toto dieťa priviedli na svet. A chcem povedať, že je mi to veľmi úprimne ľúto najmä u tých žien, ktoré častokrát písali aj do poradne a máme aj knižky príbehov, že možno nedostali ten čas alebo nevedeli o tej pomoci. A práve preto prichádzame s týmto návrhom. A chcem aj teda apelovať na zodpovednosť tejto našej spoločnosti, pretože nie som za paternalistickú politiku. Nie som za to, aby štát riešil a sanoval všetko, ale máme isté skupiny ľudí, ktorí pomoc určite potrebujú. A žena, ktorá je tehotná a ponechaná sama na seba, je veľmi bezbranná, je veľmi krehká a ak ju ponecháme samú na seba, môže, môže jej to veľmi ublížiť.
Ešte by som sa chcela oprieť argumentu životaschopnosti mimo maternice. Áno, maličké dieťa, ktoré sa rozvíja v maternici, nie je schopné života mimo maternice. Sú jasné príklady a lekárska veda je už natoľko pokročilá, že dieťatko v 20. týždni je možné zachrániť. Nie vždy, ale častokrát sa to podarí. Avšak otázka hodnoty ľudského života nie je postavená na tom, či ten človek je samostatne schopný žiť, alebo nie. Potom by sme museli takto uvažovať aj nad ľuďmi, ktorí sú trvale pripútaní k lôžku, majú Alzheimera, alebo sú iným spôsobom postihnutí, ťažko chorí. Som presvedčená, že sila spoločnosti je práve v tom, ako sa dokáže postarať o tých najbezbrannejších a nenarodené deti nimi sú.
Návrh nášho zákona a návrh každého zákona, ktorý pomôže tehotným ženám na to, aby mohli donosiť svoje dieťatko, zároveň pomáha, čo nie je zanedbateľné, aj ekonomike. Slovensko má jedno z najnižších mier v pôrodnosti. Stojíme na prahu demografickej priepasti a počet ľudí v detskom veku a počet, je menší, ako počet ľudí v postproduktívnom veku. Narastá nám tu naozaj percento seniorov a tento pomer sa bude dlhodobo zhoršovať, čo bude viesť k tomu, že bude menej peňazí na dôchodky a budeme tu mať starších ľudí, ktorí budú pomoc potrebovať.
Preto si myslím a v súlade aj s naším programovým vyhlásením vlády chcem podporiť tento návrh zákona a chcem vás poprosiť, milí kolegovia, aby ste podporili tento návrh zákona, aby sme pomohli týmto ženám, týmto deťom a pomohli aj tejto našej krajine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 15:47 - 16:03 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, obraciam sa na vás v druhom čítaní tohto zákona ako jeho spolupredkladateľka. Mnohí z nás alebo mnohí z vás sú témou potraty frustrovaní a znechutení. Mnohí z vás, aj z mojich kolegov tu z OĽANO, sa pýtajú, prečo sa zaoberáme témou, ktorá tak traumatizuje a rozdeľuje spoločnosť.
Na druhej strane chcem povedať, že táto téma spoločnosť zmobilizovala. A chcem vyjadriť teraz aj vďaku stovkám podporných mailov, ich autorom, ktorí mi častokrát sprostredkovali svoje životné príbehy a apelovali na nás, pretože tie maily boli posielané zrejme všetkým poslancom, apelovali na nás, aby sme tento podporný zákon prijali. Rovnako chcem poďakovať všetkým signatárom petície, ktorá k dnešnému dňu dosiahla 14 700 podpisov. Týmto ľuďom nie je táto otázka ľahostajná. Táto téma nie je irelevantná a je úplne legitímna, pretože potraty boli legalizované v Československu v roku 1958. Hneď po ich legalizácii nastal prudký nárast. Potom v roku 1962, keď boli zriadené komisie nastal mierny pokles. A po schválení liberálneho zákona v 1986, ktorý umožnil vykonávať interrupcie bez dôvodu, bol opäť veľký nárast. Rekordný počet bol v roku 1988 51 000 umelých potratov. Od roku 1986 sa nenašla sila, aby tento zákon bol novelizovaný napriek pokroku lekárskej vedy zostal zoznam diagnóz rovnaký. A takisto všetky podmienky, ktoré sa týkali výkonu interrupcie.
Národná rada Slovenskej republiky zažila niekoľko pokusov zmeniť túto situáciu, avšak ani jeden zákon nedostal dostatočnú podporu. Najbližšie tejto podpore bol zákon navrhovaný Marekom Krajčím, kde chýbal jeden hlas na jeho schválenie. Priznám sa, keď som sa rozhodovala o tom, či budem kandidovať do Národnej rady, tak som si povedala, že ten jeden hlas je niekedy naozaj veľmi dôležitý. Za 50 rokov, 60 rokov legálnosti potratov zomrelo na Slovensku viac ako 1 360 000 nenarodených detí, čiže asi každé štvrté dieťa. Najhorší pomer bol v roku 1988, keď na jedno narodené dieťa pripadlo viac ako 0,7 potratených detí.
Téma, téma potratov je preto taká bolestná, kontroverzná a tvrdo diskutovaná z oboch strán, preto, pretože sme post-abortívna spoločnosť. Potraty a ich legalita začala v 20. rokoch v Sovietskom zväze. Keď si zoberieme, že na Slovensku bolo potratených viac ako 1 360 tis. detí je zrejmé, že podobný a určite aj vyšší je počet žien a rodín, ktorých táto interrupcia zasiahla. Takisto aj ja v mojom okolí poznám ľudí, poznám ženy, ktoré si zvolili tento spôsob riešenia neľahkej životnej situácie. Pri diskusii o potratoch je naozaj veľmi dôležité ako o nich hovoríme, pretože toto nie je vecný problém, toto nie je otázka, ktorá je, ako by som povedala, jednoducho alebo materiálna. Nehovoríme o obchodoch, nehovoríme o životnom prostredí. Hovoríme o príbehoch konkrétnych žien.
Mala som tú česť, že som sa mohla stať členkou Správnej rady poradne Alexis, ktorá bola založená v roku 2010. Jej cieľom bolo pomáhať práve ženám, ktoré tieto potraty, ktoré nad nimi uvažovali, boli k nim tlačené rôznymi okolnosťami. Priznám sa, táto téma je pre mňa ťažká. A tiež keď som stretla vo svojej poradenskej praxi ženy, ktoré si potratom v minulosti prešli, cítila som veľký súcit a vôbec necítim to, že by som tieto ženy posudzovala. Mnohé z týchto žien sa rozhodovali v domnení, že robia to najlepšie, čo sa v danej situácii urobiť dá. Situácia podpory života sa zlepšila. V posledných rokoch práve vďaka mnohým mimovládnym organizáciám. Tieto mimovládne organizácie však nemajú taký aparát, personál a finančné zabezpečenie, aby mohli naplno pomáhať. A preto aj náš zákon chce ponúknuť účinné prostriedky na to, aby tieto ženy dostali pomoc aj od štátu. Potrat nie je nikdy jednoduchý, nech to tvrdí ktorákoľvek strana. Treba vždy s rešpektom a so súcitom a s porozumením pozerať na ženy, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodnú. Už to tu dnes odznelo od mojej kolegyni a ja som to tiež zopakovala a rovnako Anka Záborská. Mali by sme naozaj klásť väčší dôraz aj na zodpovednosť druhého zúčastneného, pretože to dieťatko nikdy nesplodí tá žena sama. A práve nedostatočná podpora partnera alebo rodiny je častokrát dôvodom, prečo žena volí takéto riešenie. Veľmi sa to dotýka práve rodín, ktoré už majú dve deti alebo viac a na ďalšie si práve kvôli zlej sociálnej finančnej situácii netrúfajú alebo sú postavené pred takú situáciu, ako som sa ja stretla v poradenskej praxi, že manžel povedal, že ak si to tretie dieťa nechám, tak on odíde a nechá ma so všetkými tromi samú.
Tu sa chcem dotknúť vlastne takej podstaty toho nášho zákona a vlastne to, čo chceme urobiť, čo je naším krokom. Žena, ktorá je neplánovane, nečakane, nechcene tehotná sa ocitá v krízovej situácii. Pojem kríza poznáme z psychológie, aj zo sociálnej práce, je to stretnutie s nejakou prekážkou, ktorú nie sme schopní v danej chvíli vlastnými silami a vykonávacími stratégiami, či pomocou nám blízkych osôb zvládnuť. Kríza nás vedie k zmene nejakých spôsobov nášho správania či už pozitívnym alebo negatívnym smerom. Nesie v sebe možnosť zásadnej zmeny, môže byť nebezpečenstvom a môže byť aj príležitosťou. Práve do tejto krízy vstupuje to, aké zdroje tá osoba, ktorá krízu prežíva má. Ak táto žena má pri sebe ľudí blízkych, ktorí jej podajú pomocnú ruku, dokáže túto situáciu prekonať a mnohé nečakané, neplánované deti, rovnako ako aj ja patrím medzi ne
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:40 - 14:40 hod.

Lucia Drábiková
... a malo by to byť odsúdené, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 14:38 - 14:40 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, dovolím si na úvod súhlasiť s jednou vecou, ktorú ste povedali. Ja som to hovorila tiež na tlačovke. Nemali by sme naozaj zabúdať na tých mužov a naozaj v organizácii s ktorou som spolupracovala sme videli, že mnoho týchto potratov bolo volených práve preto, že zlyhal partner, alebo, že rodičia donútili svoju tehotnú dcéru ísť na potrat alebo jednoducho ju vyhodili z domu. Toto je myslím si, že veľmi vážny problém a určite máme tu jeden nástroj a to je výživné. Je to niekedy veľmi ťažké, pretože tieto neplánované, nechcené tehotenstvá sú niekedy plodom možno krátkodobej skúsenosti vzájomného vzťahu alebo je to plodom vzťahu, ktorý sa rozpadne hneď potom ako žena postaví tohto svojho partnera pred hotovú vec. Ale v tomto naozaj súhlasím, že títo muži, ktorí toto dieťa splodili, by mali niesť plnú zodpovednosť a mali by sa minimálne finančne spolupodieľať na tom, aby toto dieťa mohlo vyrásť a aby boli naplnené jeho potreby. A tak isto som presvedčená, že to, keď niekto tlačí, vytvára tlak či už finančný, sociálny, akýkoľvek tlak na ženu, aby išla na potrat, že toto by malo byť trestné a malo by to byť odsúdené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 9:15 - 9:16 hod.

Lucia Drábiková
Milí kolegovia, ďakujem za vaše príspevky. Chcem a naozaj ešte podčiarknuť to čo už načrtol Janko Herák, a to je to, že jedna vec je liečba, ale druhá vec je resocializácia a tá je veľmi ťažká a častokrát veľmi neefektívna pri všetkých závislostiach, osobitne pri tomto gamblingu. A práve tá expozícia, tá blízkosť herní a ich dostupnosť je jedným z faktorov, ktoré môžu napomôcť alebo môžu spôsobiť to, že bývalý hráč znovu zlyhá. Ďakujem.
Skryt prepis