Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2020 o 11:26 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 194 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval dňa 11. septembra 2020 predložený návrh a uznesením č. 43 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:
1. zobrať na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jána Mikulíka uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dňom 9. septembra 2020;
2. zvoliť podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších podpisov za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Marcela Klimeka, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia;
3. vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 18:57 - 18:59 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Edo, za tvoj príhovor. Chcem povedať, že som hrdá na túto vládu a som hrdá aj na premiéra, aj na ostatných ministrov. Nie som hrdá na túto kauzu, ktorú teraz riešime, ale oceňujem postoj, ktorý zaujal aj náš premiér, aj ostatní.
Chcem povedať takú vec, odkedy sme nastúpili do parlamentu a odkedy nastúpili ministri do vlády, vidím naozaj veľkú spoluprácu a veľkú snahu operatívne reagovať na situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Roky som pôsobila v sociálnej oblasti, a to, čo bolo charakteristické pre túto krajinu za posledné roky, kedy ste vládli vy v opozícii, bolo to, že sa veci nedajú a že veci nejdú. Typické bolo to, že ľudia prestali veriť v štát, pretože nedokázal stavať diaľnice, pretože nedokázal zabezpečiť dostupné bývanie pre ľudí, pretože nedokázal zabezpečiť podmienky pre ľudí, ktorí mali potenciál a odišli potom do zahraničia. Veľmi sme na tom strácali celé roky.
Prestali sme veriť v súdnictvo, môžu o tom svedčiť mnohé rodiny, ktoré po rozvodoch sa naťahujú o svoje deti aj vinou súdov, aj vinou úplatných advokátov. A nikto si s tým akosi nevedel poradiť.
Môžem hovoriť o tom, že sociálna politika je spájaná v asociáciách najmä s pojmami ako sociálne podniky, čo je skôr ako keby urážka, pretože tak sa to tu robilo, alebo s pojmom Čistý deň. Sociálna politika sa tu robila systémom ad hoc, boli sme vnímaní ako projektová krajina.
Je veľmi ťažké túto krajinu postaviť na nohy a ja sa veľmi teším, že sme súčasťou toho, a vidím to, že my tu nečakáme, ale my sme vyhrnuli rukávy všetci a chcem za to poďakovať a verím, že naozaj Slovensko bude krajinou, kde sa bude dobre žiť a kde budú zabezpečené podmienky aj pre vše... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 17:18 - 17:20 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán Blanár, ja len chcem vám tak poďakovať za tú dojemnú starosť o nás poslancov, aby sme neboli oklamaní. Myslím, že niet sa čoho obávať, skôr si myslím, že oklamaní boli mnohí iní. Jednu takú vec by som vám chcela povedať, nepočúvate.
Vyčítate Igorovi Matovičovi, že si privlastňuje niečo, čo nie je jeho, že niečo vyjednal sám. Igor Matovič vo svojom príhovore spomínal rokovania v Bruseli a spomínal a vyjadril vďačnosť aj celému svojmu tímu, ktorý tam s ním bol a ktorý s ním operatívne preberal všetky aspekty dohadovaných možností pomoci. Čiže táto, táto vaša poznámka možno vyplývala z toho, že ste ho poriadne nepočúval, čo hovoril. Ale toto mám pocit, že to tu tak viacej bolo počuť z úst vašich poslancov, poslancov SMER-u a poslancov HLAS-u, že nepočúvate poriadne, čo sa hovorí.
Chcem dať do pozornosti takú jednu vec, ktorá tu už bola spomenutá, včera zasadal súd v Banskej Bystrici kvôli CT-čku v nemocnici v Trstenej a v Liptovskom Mikuláši a bol vynesený rozsudok. Šéf obstarávania dostal natvrdo sedem rokov a 500-tisíc eur musí zaplatiť. Už to tu bolo spomenuté, ale je to už rozsudok a je to niečo, čo je fakt, nie sú to žiadne domnienky.
Domnienkami nie je ani to, že Slovensko bola krajina, ktorá mala tretie najhoršie čerpanie eurofondov. Bola tu byrokracia, zlé nastavenie výziev. Vyčerpali sme iba 32 % eurofondov. V rokoch 2007 až 2013 sme museli vrátiť 997 mil. eur a z toho 599 mil. bolo chybou štátu. Ten štát bol vo vašich rukách. Ako ste tento štát riadili, ako vyzerá informatizácia slovenskej spoločnosti, ako vyzerajú informačné systémy v Sociálnej poisťovni, ktorá naozaj zasahuje do života... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 14:57 - 14:57 hod.

Lucia Drábiková
Juraj, ďakujem ti za tvoj prejav, veľmi ho oceňujem, oceňujem tvoju priamosť, úprimnosť a odvahu. My politici budeme vždy čeliť nejakému mediálnemu lynču z tej alebo z druhej strany. Je to jasné, že politik sa nemôže páčiť všetkým, ale myslím si, že musíme byť poctiví sami pred sebou, a takisto sa stotožňujem s tým, že ľudský život je naozaj najvyššou hodnotou.
A ešte raz ti teda ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:08 - 10:10 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Chcem podporiť kolegyňu Marcinkovú a takisto tento návrh zákona. Som v kontakte s mnohými rodičmi, ktorým po rozvode bola zamedzená starostlivosť o deti, a takisto som sa stretla s popisovanými skutočnosťami. Pri takto závažných indíciách, ako sú aj nahrávky a dokazovaná široká miera vplyvu pani komisárky, nielen rozhodovacie právomoci, ale aj jej osobná moc a autorita tohto úradu vyžaduje, aby tento úrad bol naozaj vykonávaný človekom, ktorý je garantom charakternosti, garantom transparentnosti. Žiaľ, tie indície hovoria čosi iné.
Prečo konáme takto rýchlo? Ja si myslím, že treba konať rýchlo, pretože v týchto prípadoch, keď ide o deti, tie deti sa veľmi rýchlo vyvíjajú. A poznám mnohé svedectvá rodičov, ktoré mali znemožnený kontakt s deťmi aj práve preto, že ktosi sa kdesi prihovoril a ktosi čosi za nejaké peniaze vybavil.
Takže ja sa prihováram za to, ak máme takýto úrad, ktorý požíva veľkú vážnosť a má dbať na práva najviac zraniteľných členov spoločnosti, detí, tak naozaj tento úrad musí, musí byť rešpektovaný a musí byť dôveryhodný, čo sa, žiaľ, momentálne nedeje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:32 - 10:34 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Zitka, za tvoje vystúpenie. Chcem ešte takú malú vec povedať, mala som viacero diskusií posledné dni na túto tému. Bolo nám vyčítané, že prečo ideme práve s touto témou, prečo neriešime kopec iných dôležitých problémov, ktorým čelia rodiny, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Prečo, prečo nezačíname tam. Ale som presvedčená, že tento náš návrh zákona začína práve tam, kde začína život. Začína ochranou toho života a prináša konkrétne formy pomoci.
Ale nekončíme, nekončíme pri tomto zákone. Veď predsa v našom programovom vyhlásení vlády chceme ďalej pokračovať v pomoci rodinám veľmi konkrétnou formou, či už to bude tehotenský príspevok, posilnenie poradenských odľahčovacích služieb pre rodiny. Posledné roky sa táto otázka veľmi zanedbávala. Veľmi nám chýbajú denné stacionáre, veľmi nám chýbajú opatrovateľské služby pre ľudí, ktorí sú postihnutí. Chýba, chýba nám starostlivosť o rodiny, ktoré sú v ťažkých životných situáciách. Jeden zákon to nevyrieši. Ale tento zákon prináša konkrétne formy pomoci, a preto aj ja ako mamina troch detí ho veľmi rada podporím a myslím si, že toto je naozaj začiatok a že naozaj musíme vyhrnúť rukávy a máme ešte kopec, kopec práce, aby sme pomohli tým najviac zraniteľným, ktorých tu máme na Slovensku a patria medzi ne aj nenarodené deti.
Takže chcem vyjadriť podporu a ďakujem aj za tento príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 9:55 - 9:57 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Aj ja sa chcem poďakovať za tento príspevok. Ja sama ako neplánované a možno ani nie s radosťou očakávané dieťa spočiatku, vnímam túto otázku veľmi citlivo. To, čo sa mi na našom zákone páči, je to, že aj v rámci tretieho sektora, kde som dlhodobo spolupracovala s organizáciami, ktoré pomáhali konkrétne ženám, som vnímala jeden veľký problém. A je to problém zlyhania otcov počatých detí, ktorí častokrát nútili svoju partnerku ísť na potrat alebo ju jednoducho opustili po tom, čo sa dozvedeli, že tá žena to dieťatko čaká.
Ďalší veľký problém sú mnohí rodičia, žiaľ, častokrát aj veriaci, ktorí z obavy poškodenia povesti alebo z nedokončenia štúdia takisto sú schopní tlačiť svoju dcéru do toho, aby išla na potrat. Túto situáciu v súčasnosti riešia organizácie, ktoré podávajú pomocnú ruku. A som presvedčená, že aj štát musí podať túto pomocnú ruku práve v tejto neľahkej situácii, pretože tá žena je naozaj pod veľkým tlakom a rozhoduje sa vo veľmi ťažkej situácii. A verím tomu, že mnohé, pokiaľ budú mať zabezpečené dobré podmienky, budú mať zabezpečené bývanie a takisto finančnú pomoc, tak toto nezvratné rozhodnutie zmenia.
Ďalšia vec, ktorej sa chcem len tak v skratke dotknúť. Áno, potrat je fatálny pre dieťa, ale nenahovárajme si, že pre ženu nie je zlý. Potrat môže spôsobiť to, že žena príde o svoju plodnosť, pretože pri potrate sa násilím roztvára krčok maternice. Môže vzniknúť napríklad aj rakovina. Môže veľmi túto ženu poškodiť po zdravotnej stránke a je aj veľmi dôležité, aby tá žena si toto uvedomila. Pretože hovoríme, možnože je to veľa, tie štyri dni, ale lepšie štyri dni rozmýšľať, ako potom celý život ľutovať niečo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:50 - 11:59 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predseda parlamentu, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vystúpila k návrhu tohto zákona. Téma interrupcií je témou, ktorej by sa mnohí ľudia radi vyhli a je veľmi citlivá pre našu spoločnosť.
Interrupcia ako lekársky zákrok je legálna možno posledných 70 rokov, kedy sa začala robiť v Sovietskom zväze. Umelý potrat bol vždy vnímaný ako čosi negatívne a robilo sa to potaj... potajomky. Pôsobili anjeličkárky a potrat bol častokrát cestou, ako zabrániť poškvrneniu povesti, dobrej, niektorého dievčaťa, ktoré prišlo do iného stavu.
Od roku 1986 tu máme v platnosti interrupčný zákon a doteraz každý pokus, ktorý bol, aby sme tento zákon nejakým spôsobom zmenili, bol neúspešný. Náš návrh, ktorý predkladáme za OĽANO, neprináša zmenu tohto zákona v zmysle toho, ako už povedala moja kolegyňa Anna Záborská, aby sme niečo zakazovali, aby sme niečomu bránili, ako nám to aj bolo vyčítané. Nejdeme robiť obštrukcie, nejdeme komplikovať život ženám, ktoré sa v neľahkej životnej situácii rozhodujú, či sú schopné a pripravené donosiť svoje dieťatko.
Náš návrh práve chce pomôcť dvom skupinám žien prioritne, tou prvou sú ženy, ktoré sa rozhodujú pre tento v tejto neľahkej situácií práve kvôli tomu, lebo často čelia tlaku. Čelia tlaku svojej zlej finančnej situácie, čelia tlaku svojim rodičom, to sa týka najmä študujúcich alebo osamelých dievčat, čelia tlaku svojich partnerov.
Keďže roky pôsobím v neziskovom sektore a pôsobila som aj v organizáciách, ktoré aktívne týmto ženám pomáhali v tejto situácii, máme ich tu viacero na Slovensku, a môžem povedať, že mnohé príbehy s dobrým koncom vďačia za pomoc práve týmto organizáciám. Môžem povedať, že vhodne podaná pomocná ruka pomohla zachrániť životy mnohých detí, ktoré by sa inak narodiť nemohli, a takisto pomohli týmto ženám preklenúť neľahké obdobie, kedy sa ocitli bez svojho partnera alebo bez podpory okolia. Tlak okolia a tlak partnera alebo rodičov u mladých dievčat je častokrát naozaj veľmi silným faktorom. Do toho vstupuje lekár, ktorý túto ženu, ktorá žiada o umelé ukončenie tehotenstva, som veľmi rada, že náš zákon to už v návrhu nazýva pravým menom, pretože ak niečo prerušíme, môžme v tom pokračovať. Tlak okolia a k tomu stanovisko lekára, ktorý možno, možno povedal, že máte tam zlé výsledky, nemusí, nemusí to dieťatko byť zdravé. Máte tretie, štvrté dieťa, toto stanovisko lekára je veľmi dôležité.
Preto sme presvedčení, že potrebujeme zabezpečiť aj to, aby žena dostala naozaj dobré informácie, aby sa vedela dobre v tejto svojej situácií zorientovať. Poznáme mnohé prípady aj z praxe poradenskej, aj z okolia, aj z tlače. Nedávno som jeden taký príbeh čítala, kedy žene bolo odporúčaný potrat, pretože lekár diagnostikoval, že dieťatko je mŕtve. Táto žena sa s tým nevedela vnútorne zmieriť, už aj prišla do nemocnice, už aj mala ísť vlastne na tie prvé vyšetrenia na zákrok, ale rozhodla sa, že nepôjde na tú kyretáž, ale pôjde si spraviť ešte ďalšie vyšetrenie. Druhý gynekológ zistil, že srdce dieťatka bije, to dieťatko sa narodilo a tá žena je veľmi šťastná, že vyhľadala túto druhú pomoc.
Niektorí naši kritici a oponenti nášho návrhu sa snažia hovoriť o tom, že vytvárame obštrukciu a že to komplikujeme, ale poznáme príbehy, kedy prvé AFP skóre, ktoré sa robí v ranom štádiu tehotenstva, vyšlo zle. Vyšlo v nejakom percente, nejaká pravdepodobnosť, že by dieťa mohlo byť poškodené, postihnuté a tá žena na základe tejto informácie, pokiaľ jej bola podaná takým spôsobom, že naozaj je to riziko veľké alebo predstavila si do dôsledkov tú situáciu. Je to veľmi ťažké rozhodovanie a ja nepochybujem o tom, že ženy, ktoré sa pre interrupciu rozhodli, že sa rozhodovali veľmi ťažko, reagovala práve na výsledky tohto vyšetrenia. My práve chceme ponúknuť to, aby to druhé vyšetrenie mohlo vyvrátiť alebo potvrdiť vlastne to podozrenie na toto postihnutie.
Ďalší, ďalší faktor, ktorý chce náš zákon zohľadniť, je práve ten sociálny dôvod. Bolo nám namietané, že chceme sa vypytovať žien, že chceme skúmať dôvody, pre ktoré sa rozhodujú pre tento neľahký krok, a že ich tým traumatizujeme. Tá žena je traumatizovaná už samotným tým nečakaným tehotenstvom, tými okolnosťami, prebieha v nej určitý vnútorný boj. Častokrát je to aj o tom, že nevie, či sa bude môcť o to dieťa postarať. A tieto sociálne dôvody tam veľmi vstupujú a my ich nechceme skúmať preto, aby sme tie ženy pranierovali alebo aby sme získavali nejaké dáta. Chceme zistiť, ako to reálne je. Podľa niektorých štatistík 2/3 potratených detí sú deti matiek, ktoré už majú dve a viac detí a na viac sa necítia. Sama som sa stretávala s príbehmi, kedy napríklad nedostatočné bytové podmienky alebo nízky príjem manžela, alebo to, že deti boli rýchlo po sebe, boli dôvodom, prečo tá rodina sa rozhodla teda, že to ďalšie dieťa nezvládne. Čiže ja som presvedčená, že, áno, tento náš návrh zákona je prvým krokom. Prvým krokom pomoci, ktorá nám tu chýba. Nám tu chýba cielená pomoc týmto ženám. Túto pomoc roky supluje tretí sektor a mnohé mimovládne organizácie, ktoré podávajú pomocné ruky. Sú to azylové centrá, je to poradenstvo, sú to projekty konkrétnej finančnej pomoci, ktoré už umožnili záchranu mnohých pôvodne nechcených detí. Mnohé tieto ženy sa nakoniec rozhodli dieťatko si nechať a vychovať ho. Niektoré ženy sa rozhodli pre utajený pôrod a, alebo dali dieťa na adopciu.
Sú mnohé príbehy žien, ktoré naozaj trpia po interrupciách. Nikto, nikto netvrdí, že potrat je niečo dobré. Dokonca aj kritici nášho návrhu zákona a vôbec kritici akejkoľvek regulácie potratov netvrdia, že potrat je dobrá vec. Som presvedčená, že potrat nie je dobré riešenie. Náš návrh zákona tieto potraty nezakazuje. Náš návrh zákona chce umožniť, aby tie ženy, ktoré by to dieťatko aj chceli možno mať, aj boja sa, aby mali možnosť aj prostredníctvom tej finančnej a sociálnej pomoci sa rozhodnúť a dať život tomuto dieťaťu. Toto je cieľom nášho zákona.
Chceme podávať pomocnú ruku a verím, že ďalšie kroky budú nasledovať. V programovom vyhlásení vlády máme predsa tehotenský príspevok. Ja som presvedčená, že tých nástrojov rodinnej a sociálnej politiky je ešte dosť veľa. A myslím si, že toto je, toto je kľúčové, aby sme naozaj poskytli pomoc práve týmto ženám, týmto rodinám, pretože ide o ľudský život.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 18:10 - 18:12 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Milí kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem poslancom za všetku podporu, ktorú som dostala. A rada by som zareagovala.
Pán poslanec Kotleba, OĽANO túto tému voľnej nedele nesie dlhodobo. Bolo podaných viacero návrhov zákona, či sa to už týkalo nedeľného predaja, alebo sa to týkalo rušenia nočného kľudu. Je to, je to naša téma. Viacerí sme tu za. Náš klub je v tomto rôznorodý a rešpektujeme sa navzájom, ale je to, je to téma, ktorá má dosť slušnú podporu v našom klube. To, prečo som sa rozhodla, že nekonajme teraz ešte, nechcem to teraz ešte podporiť, je to, že sme v situácii, ktorá je predsa len iná. Nemôžme to popierať, pretože tri mesiace trvajúca kríza a s ňou súvisiace opatrenia postavili našu ekonomiku do trošku inej pozície, než v akej bola predtým, a táto naša ekonomika ešte aj začína z takého zlého štartu po týchto posledných voľbách. Takže z tohto dôvodu som povedala, že v tejto situácii nie som za tento návrh zákona teraz.
Pán kolega Osuský, ja som navrhla, aby tie príplatky boli ponúknuté na piatok, sobotu, dni, kedy je ten nápor najväčší. A nemyslím si, že táto pani predavačka by dobrovoľne išla pracovať v nedeľu, ak by mala porovnateľný príjem aj počas iných dní. Ja si myslím, že predavačky si zaslúžia naozaj príjem, ktorý je dôstojný a nemal by byť závislý od toho, či dokážu odísť v nedeľu zo svojej rodiny alebo nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 17:51 - 17:59 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodla som sa vystúpiť v tejto rozprave, keď tu už odznelo naozaj mnoho faktov, mnoho názorov, postojov k predaju a respektíve zákazu nedeľného predaja. V prvom rade by som chcela povedať, že nehovorme o zákaze nedeľného predaja, možno by bolo lepšie hovoriť o regulácii nedeľného predaja. Slovo regulácia, ako aj zákon alebo zákaz naráža na určité bariéry a v mnohých z nás sa ozýva slovo sloboda a prečo ideme obmedzovať slobodu niekoho.
Na druhej strane je zrejmé, že väčšina našich zákonov a väčšina našich všeobecne záväzných nariadení istým spôsobom našu slobodu obmedzuje. Určujú pravidlá, nastavujú to, akým spôsobom môžme, máme fungovať, či to je Zákonník práce alebo iné zákony a nariadenia. Myslím si, že toto je absolútne v poriadku a my ako tvorcovia legislatívy istým spôsobom určujeme charakter tejto krajiny a určujeme to, čo sa považuje za správne, dobré, a podľa, podľa tohto vlastne sa formuje aj postoj verejnosti k týmto oblastiam. Tento postoj sa mení. Som psychologička povolaním a môžem povedať len taký malý kontrast, kedysi bol rozvod manželstva možný, umožnený preto, aby bolo možné rozviesť manželstvá, kde bola závislosť alebo násilie, alebo nevera. Toto boli legitímne dôvody. Na druhej strane po mnohých rokoch praxe sa, až sme sa dostali k tomu, že tie rozvody sa dejú väčšinou z nejakých nezhôd, ktoré sú veľmi nejasne formulované. Čiže chcem povedať toľko, že naozaj to, aký zákon prijmeme, ako sa k nemu postavíme, určuje aj to, ako sa verejnosť k tomu postaví.
Som veriaca a netajím sa tým, netajím sa tým, že som za to, aby predaj v nedeľu bol obmedzený. Toto je môj postoj, ktorý dlhé roky komunikujem, o ktorom hovorím. Nie som za striktný zákaz, som za obmedzenie nedeľného predaja. Som za obmedzenie nedeľného predaja z viacerých dôvodov. Jednak je to ten dôvod kultúrno-náboženský, ktorý tu už bol viacej spomínaný a napríklad aj ten potrebný rytmus tých sviatkov a všedných dní. Je to dôvod sociálny. Voľná nedeľa nie je čisto náboženskou témou, je to téma sociálna, o čom hovoria nakoniec aj dobre predostreté fakty a výstupy, ktoré tu predostrel aj predkladateľ zákona pán Beluský. Je o tom, je to zrejmé aj z toho, ako sa k tomu postavila Konfederácia odborových zväzov, ako sa k tomu postavili cirkvi, ako sa k tomu postavili mnohé zamestnávateľské zväzy. Je to sociálna téma preto, pretože hovoríme síce o tom, že nikoho nenútime v nedeľu pracovať; áno, sú povolania, kde tá nedeľná práca je nevyhnutná, sú to tie prevádzky, zdravotníctvo a tak ďalej, ale hovoríme, že nemusia tie predavačky v nedeľu pracovať, dokonca boli návrhy na výhradu svedomia.
Toto nie je reálny fakt, pretože predavačka, ktorá nemá na výber, či pôjde robiť tam alebo tam, a musí sa rozhodnúť pracovať napríklad v tom hypermarkete, nie je slobodná v tomto rozhodnutí a zamestnávateľ bude k nej inak pristupovať. Toto je realita z praxe, ktorú som zažívala aj počas toho, ako som robila poradenstvo, že mnohé tieto matky možno na jednej strane, ako hovorila Monika Kozelová, oceňovali to, že práve v nedeľu môžu pracovať, kedy sa im môžu o deti postarať príbuzní, na druhej strane som sa stretla s tým, že mnohé tie matky nemali možnosť odmietnuť tú nedeľnú prácu, pretože nechceli o tú prácu prísť. Žiaľ, takýto je fakt.
Psychologický rozmer voľnej nedele a psychohygienický rozmer voľnej nedele je zrejmý. Takisto to už bolo povedané, trávenie toho voľného času v čase, keď deti nie sú v škole, pretože tie deti naozaj do tej školy chodia v pondelok až piatok. Je to tak proste nastavené, hej?
Ešte k tomu sociálnemu rozmeru poviem, k takej tej námietke, ktorá slúži na obhajovanie nedeľnej práce. To, že ľudia pracujúci v nedeľu majú nedeľné príplatky, nemôže byť argumentom na to, aby sme túto nedeľnú prácu podporovali. Toto je skôr nedostatok toho, možno kolektívnych zmlúv, neviem čoho, ale jednoducho nemôžme kompenzovať aj nedostatočný príjem týchto ľudí v maloobchode tým, že im dovolíme veľkodušne, aby si prilepšili v nedeľu. Ja to ľudsky chápem, pretože ľudia, ktorí pracujú v maloobchode, nemajú vysoké príjmy, a preto si prilepšujú. Na druhej strane najväčší nápor zažívajú obchodné prevádzky piatky, soboty, prečo nedáme piatkové, sobotné príplatky?
Nie som zástancom toho, že trh vyrieši všetko, nemyslím si to. A myslím si, že štát je tu na to, aby určoval isté pravidlá a aby chránil svojich občanov a aby nastavoval isté rámce, ktoré sú pre spoločnosť zdravé a prospešné. Na druhej strane namietam voči tomu, že zákon nemá podľa môjho názoru nariaďovať ľuďom, ako majú tráviť voľný čas. Zazneli tu slová o chrámoch konzumu a o tom, že sa meníme na konzumnú spoločnosť, že ľudia si zvykli sa promenádovať v týchto obchodných centrách. Áno, je to pravda. Je to pravda, ale toto nie je otázka zákona a toto nie je otázka zákazu. Ten to nevyrieši. Toto sú veci, ktoré by mala riešiť rodina, ktoré, ktoré, ktoré by mali ľudia riešiť vo svojich rodinách v prvom rade. Zákazom im to nevyriešime. Ako to sú také moje výhrady k tým mnohým veciam, ktoré tu zazneli.
Ešte by som povedala, že moja sloboda končí tam, kde, teda moja sloboda začína a končí tam, kde začína a končí sloboda druhého človeka. Argumentujeme tým, že chceme slobodne nakupovať, ale na druhej strane naša sloboda nakupovať hovorí o tom, že predavačka nie je slobodná byť doma, lebo tam proste bude. Aby som vyjadrila môj názor a aj to, ako budem hlasovať, prejdem... pozerám, koľko mám času, prejdem k tomu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Tri a pol minúty ešte máte, pani poslankyňa.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Ešte tri a pol minúty, fajn. Čiže môj postoj je takýto. Som za obmedzenia nedeľného predaja. Som za to, aby v nedeľu prioritne boli zavreté prevádzky, ako sú hypermarkety, možno tie obchodné centrá.
Ale chcem povedať jednu vec, táto diskusia tu síce už beží takmer 20 rokov, ale aj tak si stále myslím, že tá diskusia vzhľadom aj na to, akým vývinom počas tejto koronakrízy naša krajina prechádza, nie je ešte dostatočná na to, aby sme pristúpili k jasnému rozhodnutiu, a preto, žiaľ, nepodporím tento návrh zákona. Ale chcem povedať, že toto moje rozhodnutie pramení, pramení aj z tých možných rizík, ktoré tu už boli pomenované.
A chcem ešte povedať na margo koaličnej zmluvy, koaličná zmluva nie je to, že ma k niečomu niekto láme alebo núti, koaličná zmluva je dohoda strán a poslancov, ktorí sa rozhodli, že budú postupovať spoločne (zaznievanie gongu), aby dosiahli verejné dobro a aby ho dosiahli tým, že držia spolu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis