Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.6.2021 o 11:52 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 11:52 - 11:53 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takto, prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorá má slúžiť na výchovu, vzdelávanie. Je to, je to paušálna dávka, v tomto súhlasím s tou adresnosťou a tak isto spôsobom kontroly. Nemáme to úplne v rukách, toto je zasa otázka na sociálnoprávnu ochranu. Na druhej strane máme tu pripravené veľmi cielené, adresné príspevky vo výške 333 na rodiny, ktoré spadli do hmotnej núdze, a nasledovať, malo by sa to dotknúť 13 500 detí, a nasledovať bude pomoc pre 730-tisíc detí, pre rodiny, ktoré majú hrubý príjem každého rodiča približne tisícku v hrubom.
Ja som tak isto za adresné opatrenia, ja si myslím, že naozaj štátna sociálna dávka je dávka, ktorá by mala pomáhať rodinám, ktoré sú v sociálnej núdzi, čiže toto je jedno riziko. Ďalšia výtka voči tomuto návrhu je taká, že ako aj oznámilo stanovisko ministerstva financií, nebolo vydokladované vlastne, aké budú tie náklady a ani z akých zdrojov by mali byť hradené, a pritom vy práve z HLAS-u a zo SMER-u ste veľmi kritizovali navyšovanie štátneho rozpočtu, tak je mi to také zaujímavé, že na jednej strane kritizujete navyšovanie, na druhej strane ponúkate paušál, pričom už tu máme pripravené veľmi cielené podpory práve tých najbiednejších rodín.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.6.2021 8:55 - 9:10 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dobré ráno, kolegovia. Chcem tak v reakcii na rozpravy, ktoré tu už odzneli, povedať takú jednu vec. William Wilberforce tridsať rokov bojoval za zrušenie otroctva a takmer sa ho nedožil. Bol vytrvalý a bojoval s vášňou. A to je to, čo vidím aj tu na jednej i druhej strane, že každý z vás s vášňou bojuje za hodnotu, ktorú považuje za najcennejšiu.
To, čo nás všetkých spája, je to, že chceme pomáhať ženám. Na tom sa zhodneme. Nezhodneme sa na tom, či cenou môže byť počatý ľudský život. Je jasné, na ktorej strane stojím v tomto boji ja, a myslím si, že to, čo sa tu teraz deje, sa tu dialo už mnohokrát v tomto parlamente, ale mojou takou nádejou a aj výzvou na nás všetkých, aj pre mňa samú je to, že zatiaľ nás tie počty nepustia. Zatiaľ tie počty jasne ukazujú, aké je nastavenie a ako to celé vnímame. Je otázka, ak by sme hlasovali tajne, či by sa to hlasovanie líšilo, pretože či už také alebo onaké hlasovanie prináša mnohé ataky a mnohé tlaky zo strany spoločnosti. Ešte, ešte som chcela povedať takú jednu vec, že táto diskusia, aj keď možno niektorým mojim kolegom, ktorí tu možno aj teraz nie sú, pripadá jalová a zbytočná, pretože aj tak nič nezmeníme, aj tak sa nikam neposunieme. Mne taká nepripadá a vidím to minimálne ako výzvu na to, aby sme sa naučili diskutovať kultivovane, aby sme sa naučili rešpektovať jeden druhého a vnímať ho ako partnera, ako človeka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 9:49 - 9:51 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Kéry, desať rokov ste boli pri vláde. Zákon o štátnej službe alebo vôbec celkové fungovanie štátnej služby vyzerá tak, ako vyzerá. Naozaj musím súhlasiť s kolegami, potrebujeme profesionálnu štátnu správu, potrebujeme úradníkov, ktorí sú kvalitní, ktorí sú zaplatení, aby neboli náchylní na korupciu a podobné veci.
Čo sa týka prednostov, zákon jasne hovorí o tom, že ich menuje vláda na návrh ministra. Čiže tá pozícia je jasne politická. Tie výberové konania prebehli aj preto, aby sme preukázali odbornosť a zorientovanosť kandidátov a vybrali tých najlepších. Je zrejmé, že prednosta by mal spolupracovať s ministerstvom a mal by podporovať konkrétne kroky ministerstva, malo by byť naňho spoľahnutie.
Tento návrh zákona hovorí o odvolávaní vedúcich odborov. Ja si myslím, že naozaj ten manažér, ktorým ten prednosta je, by mal mať v rukách prostriedky na to, aby mohol normálnym spôsobom odvolať ľudí, ktorí či už vykonávajú nejaké obštrukcie alebo sú tam nejaké podozrenia na korupciu, alebo jednoducho nerobia tú prácu tak, ako by ju robiť mali. Toto je jeden z krokov. Ja si myslím, že naozaj my potrebujeme a mali ste na to desať rokov, kolegovia, aj viac, my potrebujeme jednak sprofesionalizovať štátnu správu, potrebujeme pripraviť aj vzdelávanie ľudí, ktorí budú pracovať ako úradníci, pretože v mnohých krajinách pracovať ako štátny úradník je istý status spoločenský. U nás, žiaľ, sa to veľmi spája s tou korupciou a je to odôvodnené v mnohých prípadoch.
Čiže myslím si, že u prednostov je to jasné podľa zákona, teraz hovoríme o odvolávaní vedúcich zamestnancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 9:03 - 9:04 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 583. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 596 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 17:47 - 17:49 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Milá Janka, chcem ťa takto osloviť a chcem na úvod povedať, že je mi to nesmierne ľúto, že tu padá veľmi veľa tvrdých a podľa môjho názoru veľmi necitlivých slov z obidvoch strán. Nechcem ti kaziť, nechcem ti kaziť, Janka, tvoj starostlivo vystavaný val z biologických poznatkov rôznych sociologických prieskumov, z rôznych štatistík a predikcií o tom, kto sa ako bude vyvíjať. Ja som takisto nebola plánovaná, takisto som nebola očakávaná a takisto sa zvažovalo na začiatku, že či a vôbec a či budem. A ďakujem Bohu za to, že som. A moje detstvo bolo také, že som sa v podstate do svojich 14 rokov stále dusila, lebo som bola stále po nemocniciach. Bola som veľmi choré decko, ale napriek tomu sa to, nejako neľutujem.
A chcem povedať aj k tým smutným príbehom, aj k tej žene, ktorú si spomínala, určite sa budem za ňu modliť, že toto sú naozaj situácie, kedy človek potrebuje podať pomocnú ruku, potrebuje odbornú pomoc, potrebuje psychoterapiu, pretože depresia je veľmi vážna vec a takisto post traumatická stresová porucha. Tá žena určite zažila veľmi strašné veci. Ale nie sme determinovaní tým ako sme boli počatí, či sme boli chcení alebo sme neboli chcení. Toto nie je to čo určuje náš ďalší vývin. A preto spoločnosť potrebuje naozaj tú solidaritu a to podanie pomocnej ruky tým ženám, ktoré sú v tej ťažkej situácii a naozaj sa to všetko na nich valí a pomoci niet.
A chcem ešte reagovať aj na to čo si povedala, že ak Boh je. Tak ja verím, že je. A som presvedčená, že je. A som presvedčená, Janka, že ťa miluje a že miluje každého z nás. A som presvedčená aj o tom, že mne ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2021 17:15 - 17:17 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Milí kolegovia, len krátko chcem vystúpiť aj v rozprave, viete, že mi je tá téma blízka. Je o mne jasné, že som konzervatív, konzervatívec a takisto zastávam právo na život. Zaznela tu otázka o porušení zákona, moja otázka na predkladateľov je aké budú sankcie, koho chcete potrestať. Viete, páni kolegovia, my si tu opakujeme dokola poznatky z biológie, ale ja si myslím, že iba totálny ignorant, alebo totálny nevzdelanec si myslí, že to čo rastie v lone ženy je nejaký zhluk. V tomto s vami súhlasím. Hovorí sa častokrát, že nie je to otázka pre mužov, muži by sa tým nemali zaoberať, ale ja chcem povedať takúto vec. Potraty sú často dôsledkom nezodpovednosti práve tých mužov, ktorí to dieťatko splodili a dali ruky preč a ponechali tu maminu. A chcem vás poprosiť, milí kolegovia, či ste liberáli, konzervatívci, ja som konzervatívec. Chcem vás poprosiť, pristupujte k tejto téme aj k svojim oponentom citlivo, pretože toto je boľavá vec. Ja potraty považujem za hanbu civilizácie a považujem ju zároveň za otvorenú ranu. Sama som prišla spontánne o bábätko, možno nemalo ani centimeter, ale pre mňa to bolo dieťatko a ja som ho, nemohla som ho ani pochovať, pretože nebolo ani dostupné, ale v mojom srdci je a som rada, že sú aj také pomníky a dala som mu meno. Buďte citliví, neviete akých rán sa dotýkate aj vo svojom okolí, pretože ten milión 400 tis. potratených detí zasiahol takmer všetkých ľudí na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2021 14:33 - 14:35 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený po tlačou 584. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 597 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.6.2021 10:30 - 10:31 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem, Majka. Veľmi pekne si to povedala. Si poukázala naozaj na ten problém, že ono tkvie v tej mentalite a v tých zavretých srdciach. S niečím podobným sme sa stretli v Piešťanoch. A je to naozaj jasné, že deti nemajú problém prijať iné deti. Skôr majú problém častokrát tí rodičia, ktorí sa boja pohľadu na dieťa, ktoré je nejakým spôsobom iné, postihnuté, inak vyzerá. Našťastie už je mnoho rodičov, ktorí o tom otvorene hovoria a trošku otvárajú a prelamujú tie bariéry. A môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Z množstva ľudí, ktorých poznám v okolí, aj istých mladých rodičov, ktorí sa začali trošku venovať aj osvete, že tí, ktorí dokázali otvoriť to srdce, tak naozaj pochopili to, že to dieťa je dar a že v skutočnosti ich omnoho viac možno obohatili akoby dokázali byť obohatení bez neho. Takže ďakujem, Majka. A dúfam, že takéto skúsenosti už nebudeme mať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:25 - 10:28 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok, už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov ...
===== Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok. Už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov. Ja som sama psychologička a stretávam sa a stretávala som sa v poradenstve s ľuďmi s rôznymi psychiatrickými diagnózami, s rôznymi vzťahovými. A ten problém je dlhodobo neriešený a jeden taký spoločný menovateľ je ten, že sme tu dlho šetrili na ľuďoch. Šetrili sme na mzdových prostriedkoch pre ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Neocenili sme ich spoločensky, ani finančne. To viedlo k tomu, že množstvo týchto ľudí kvalifikovaných psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí, jednoducho, ktorí mali srdce odhodlané pomáhať, postupne napriek svojmu počiatočnému nadšeniu vyhoreli, pretože jednoducho tie podmienky neboli také, aby si popri nich mohli, napríklad zriadiť rodinu a zabezpečiť slušné živobytie.
Ďalším problémom, ktorý bol spomenutý sú konkrétne tí psychológovia, psychiatri. Tento problém je dlhodobo známy. Problém tkvie jednak v legislatíve, ktorú v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva pripravuje, bude to nový zákon o psychológoch. A ďalším problémom bola komora, ktorá podobne ako mnohých iných komôr sa uzatvorila akosi sama do seba a neumožnila novým absolventom vstupovať a plnohodnotne vykonávať psychologické povolanie. To sú len také malé príčiny.
Ten rozpad manželstiev a narušenie vzťahov je naozaj veľmi vážny. Mnoho ľudí naozaj veľmi ťažko unesie to, že ich dieťa nie je také, ako tie iné deti, nie je zdravé, nemá pred sebou taký potenciál ako si možno predstavovali. A toto je práve situácia, kedy je dôležité, aby štát a nielen neziskovky, ktoré to tu dlhé roky suplovali podal pomocnú ruku ľuďom a rodinám, ktoré si sami nevedia pomôcť. Pomohli im, tak ako kolega Suja hovoril, možno aj s tým, že akým spôsobom komunikovať, čo môžeme očakávať, zodpovedať tie otázky. Pretože vždy je najhoršia tá neistota a tá vnútorná obava a nemožnosť sa rozprávať sa s druhými ľuďmi. Mnoho ľudí sa uzatvára do seba. Majú obavy, zažívajú výsmech, zažívajú nepochopenie zo svojho okolia. Preto si myslím, že naozaj je potrebné, aby aj tie rodinné poradne, ktoré tu plánujeme a možno ich budeme potrebovať omnoho viacej boli dostupnou službou. Aby sme tu mali dostupné poradenské odľahčovacie služby. Toto sú všetko veľké výzvy, ktoré budú drahé. Ale pokiaľ budeme šetriť na ľuďoch a na ich potrebách, na mzdách pre odborníkov, ktorí môžu pomôcť, napríklad aj uviesť týchto ľudí do života cez sociálne podniky, cez chránené dielne, ale najmä integráciou a inklúziou týchto ľudí a postupne meniť aj našu mentalitu. Pokiaľ toto nebudeme robiť, tak je to cesta do pekla.
Ja si myslím, že toto je super dobrý prvý krok a veľmi ďakujem všetkým predkladateľom. A verím, že sme vykročili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 10:25 - 10:28 hod.

Lucia Drábiková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok, už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov ...
===== Ďakujem za slovo. Ja len tak krátko chcem zareagovať. Ja som veľmi rada tomuto návrhu a súhlasím s kolegyňou Zuzkou, že toto je ten prvý krok. Už to tu odznelo, že máme málo tých psychológov, psychiatrov. Ja som sama psychologička a stretávam sa a stretávala som sa v poradenstve s ľuďmi s rôznymi psychiatrickými diagnózami, s rôznymi vzťahovými. A ten problém je dlhodobo neriešený a jeden taký spoločný menovateľ je ten, že sme tu dlho šetrili na ľuďoch. Šetrili sme na mzdových prostriedkoch pre ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Neocenili sme ich spoločensky, ani finančne. To viedlo k tomu, že množstvo týchto ľudí kvalifikovaných psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ľudí, jednoducho, ktorí mali srdce odhodlané pomáhať, postupne napriek svojmu počiatočnému nadšeniu vyhoreli, pretože jednoducho tie podmienky neboli také, aby si popri nich mohli, napríklad zriadiť rodinu a zabezpečiť slušné živobytie.
Ďalším problémom, ktorý bol spomenutý sú konkrétne tí psychológovia, psychiatri. Tento problém je dlhodobo známy. Problém tkvie jednak v legislatíve, ktorú v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva pripravuje, bude to nový zákon o psychológoch. A ďalším problémom bola komora, ktorá podobne ako mnohých iných komôr sa uzatvorila akosi sama do seba a neumožnila novým absolventom vstupovať a plnohodnotne vykonávať psychologické povolanie. To sú len také malé príčiny.
Ten rozpad manželstiev a narušenie vzťahov je naozaj veľmi vážny. Mnoho ľudí naozaj veľmi ťažko unesie to, že ich dieťa nie je také, ako tie iné deti, nie je zdravé, nemá pred sebou taký potenciál ako si možno predstavovali. A toto je práve situácia, kedy je dôležité, aby štát a nielen neziskovky, ktoré to tu dlhé roky suplovali podal pomocnú ruku ľuďom a rodinám, ktoré si sami nevedia pomôcť. Pomohli im, tak ako kolega Suja hovoril, možno aj s tým, že akým spôsobom komunikovať, čo môžeme očakávať, zodpovedať tie otázky. Pretože vždy je najhoršia tá neistota a tá vnútorná obava a nemožnosť sa rozprávať sa s druhými ľuďmi. Mnoho ľudí sa uzatvára do seba. Majú obavy, zažívajú výsmech, zažívajú nepochopenie zo svojho okolia. Preto si myslím, že naozaj je potrebné, aby aj tie rodinné poradne, ktoré tu plánujeme a možno ich budeme potrebovať omnoho viacej boli dostupnou službou. Aby sme tu mali dostupné poradenské odľahčovacie služby. Toto sú všetko veľké výzvy, ktoré budú drahé. Ale pokiaľ budeme šetriť na ľuďoch a na ich potrebách, na mzdách pre odborníkov, ktorí môžu pomôcť, napríklad aj uviesť týchto ľudí do života cez sociálne podniky, cez chránené dielne, ale najmä integráciou a inklúziou týchto ľudí a postupne meniť aj našu mentalitu. Pokiaľ toto nebudeme robiť, tak je to cesta do pekla.
Ja si myslím, že toto je super dobrý prvý krok a veľmi ďakujem všetkým predkladateľom. A verím, že sme vykročili. Ďakujem.
Skryt prepis