Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.3.2023 o 18:28 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.3.2023 18:28 - 18:29 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Galek, áno, súhlasím s niektorými tými bodmi, ktoré si predniesol, samozrejme, sme otvorení v druhom čítaní na zmeny v tomto zákone, samozrejme, v prvom čítaní už nevieme urobiť, čiže budeme radi, keď návrh zákona podporíte a sme otvorení naozaj cez pozmeňujúce návrhy, či už na hospodárskom výbore alebo v pléne, upraviť tento, tento návrh. Ja už tiež som dostal spätnú väzbu od dodávateľov, kde navrhujú niektoré úpravy, s ktorými teda hovorili, že by nedokázali fungovať nejako, určite by sme neradi nejako rozbíjali energetický trh, práve naopak. Myslím si, že je teraz v takej situácii, že potrebuje naozaj takú, také posilnenie a upratanie, čiže som veľmi rád, ak prídeš s konkrétnymi návrhmi, konkrétnymi bodmi, ktoré by bolo treba zmeniť a ako zmeniť, čiže naozaj sme otvorení spolupráci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2023 18:17 - 18:18 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petra Kremského a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1500).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.3.2023 18:11 - 18:17 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Rád by odôvodnil návrh zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým zároveň sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 o energetike, ktorý predkladáme spolu s kolegom Igorom Matovičom, ktorý je žiaľ ešte chorí, takže tu nemôže byť medzi nami, takže to musím urobiť aj za neho.
Ak by som to mal krátko predstaviť, keďže sme v prvom čítaní, nebudem zachádzať do veľkým podrobností, ide o určité posilnenie právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s ktorým sme aj pri navrhovaní tejto novely spolupracovali. A ide najmä o to, aby mohol lepšie kontrolovať povinnosť dodávateľov, dodávateľov elektriny a plynu, zabezpečiť dostatok, dostatočné množstvo tejto komodity tak aby mohli plniť svoje záväzky voči koncovým odberateľom elektriny a plynu.
V prvom rade ide o umožnenie lepšej, lepšieho vykonávania tejto povinnosti, tak isto kontrolu obstarávacích nákladov, takisto možnosť zverejňovania týchto informácií, takisto uloženie povinnosti dodávateľmi elektrina alebo plynu zabezpečiť množstvo elektriny v prípade, ak daný dodávateľ takéto množstvo nemá zabezpečené. A tak isto možnosť sankcií vo forme straty spôsobilosti dodávať elektrinu alebo plyn, respektíve zrušenie povolenia na podnikanie v energetike.
Možno poviem k tomu len pár slov, v súčasnosti zažívame na Slovensku stav keď štát veľmi silným spôsobom za pomoci európskych prostriedkov kompenzuje náklady na plyn, elektrinu teplo koncovým odberateľom, či už sú to domácnosti alebo komerčné subjekty, alebo verejný sektor, mestá a obce a tak ďalej a tak ďalej, vynakladá na to stovky miliónov eur, dokonca to, tá najvyššia hranica možná o ktorej sa hovorí pre tento rok je na úrovni až vyše 4 mld. eur.
Ja verím, že sa takáto, takýto objem nesplní, pretože by išlo o obrovské výdavky štátneho rozpočtu, ktoré by si štát musel požičať na úkor zvýšenia dlhu. A ja verím, že vďaka tomu, že tie cene energií počas tých posledných mesiacov od začiatku roka sa umúdrili, v podstate viac-menej kontinuálne klesajú, dostávajú sa opäť smerom k úrovniam, kde boli pred vojnou, že tieto náklady nebudú také vysoké.
Objavuje sa tu však nepríjemný fenomén, a to, že dodávatelia energií tie ceny, ktoré teda si žiadajú kompenzovať od štátu stále ponechávajú na veľmi vysokých úrovniach. Niektorí dodávatelia tieto ceny nemenili. Dokonca od začiatku roka, hoci dnes majú na úrovni 500, 600 eur za elektrinu, za komoditu na megawatthodinu, pričom reálne cena na trhu sa teraz pohybujú okolo 150 eur za megawatthodinu a to už sa takto pohybujú v podstate niekedy od pred Vianoc, možno 15., 20. decembra.
Čiže a vlastne keď sa na to pýtam, ako predseda hospodárskeho výboru, kto bude týchto dodávateľov kontrolovať, či už štát naozaj kompenzuje reálne ceny za ktoré nakupovali, či im naozaj kompenzuje reálne náklady na tú elektrinu a plyn, ktoré oni potom ďalej fakturujú odberateľom, tak nikto nevie kto by ich mal vlastne skontrolovať, odkiaľ tie údaje zobrať a kto by to mal urobiť. Práve preto navrhujeme týmto Úradu pre reguláciu sieťových odvetví aby mohol získať takéto údaje, aby ich mohol zverejňovať, aby s nimi mohol narábať, aby mohol v podstate kontrolovať týchto dodávateľov či tie ich vlastne predajné ceny sú v súlade s tým za čo tieto energie nakupovali.
Čiže len toľko krátko, verím, že tým ušetríme aj prostriedky štátu, že nebudeme prispievať obrovským ziskom týchto energetických koncernov a že, že vlastne bude aj táto pomoc s energiami viac zmysluplná a obmedzená naozaj na nevyhnutnosť, nie na nejaké hausnumera, ktoré si niekto napočíta.
Takže zatiaľ asi toľko a prípadne v rozprave môžem k tomu povedať viac. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 18:09 - 18:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za poznámky. Pán poslanec Kuriak, myslím, že všetkým nám na tom záleží, verím, že každému jednému poslancovi v tejto snemovni, a teda ďakujem za pochvalu.
Čo sa týka pani poslankyne Zemanovej, no to, čo tvrdíte, to som si myslel aj ja, aj som s tým odchádzal z pozície ministra. Žiaľ, potom tie ostatné prípravné práce a celkovo tie pracovné skupiny, ktoré vznikali ako na ministerstve, tak na úrade vlády, a teda najmä pod vedením národnej implementačnej koordinačnej autority, tvrdia práve niečo iné, z ich, naozaj z ich návrhu my predkladáme tento návrh zákona a EJA údajne musí byť urobená, naozaj trvá to 9 až 12 mesiacov v takýchto prípadoch. Pokiaľ by tento zákon neprešiel, stavebná expertíza, ktorá je potrebná, pretože určuje cenu zákazky, aby bola vyhotovená, nemohlo by sa začať verejne obstarávať, takže mám úplne iné informácie, by som doporučoval, aby ste si aj vy tieto informácie, ktoré ste pred chvíľkou hovorili, skonzultovala priamo s NIKOU, s pani Vašákovou, s úradom vlády a verím, že zmeníte názor na to, čo ste hovorili. Ďakujem pekne. aby bola vyhotovená nemohlo by sa začať verejné obstarávať, takže mám úplne iné informácie. By som doporučoval, aby ste si aj vy tieto informácie, ktoré ste pred chvíľou hovorili skonzultovala priamo s NIKA, s pani Vašákovou s Úradom vlády. A verím, že zmeníte názor na to čo ste hovorili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 18:09 - 18:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za poznámky. Pán poslanec Kuriak, myslím, že všetkým nám na tom záleží, verím, že každému jednému poslancovi v tejto snemovni, a teda ďakujem za pochvalu.
Čo sa týka pani poslankyne Zemanovej, no to, čo tvrdíte, to som si myslel aj ja, aj som s tým odchádzal z pozície ministra. Žiaľ, potom tie ostatné prípravné práce a celkovo tie pracovné skupiny, ktoré vznikali ako na ministerstve, tak na úrade vlády, a teda najmä pod vedením národnej implementačnej koordinačnej autority, tvrdia práve niečo iné, z ich, naozaj z ich návrhu my predkladáme tento návrh zákona a EJA údajne musí byť urobená, naozaj trvá to 9 až 12 mesiacov v takýchto prípadoch. Pokiaľ by tento zákon neprešiel, stavebná expertíza, ktorá je potrebná, pretože určuje cenu zákazky, aby bola vyhotovená, nemohlo by sa začať verejne obstarávať, takže mám úplne iné informácie, by som doporučoval, aby ste si aj vy tieto informácie, ktoré ste pred chvíľkou hovorili, skonzultovala priamo s NIKOU, s pani Vašákovou, s úradom vlády a verím, že zmeníte názor na to, čo ste hovorili. Ďakujem pekne. aby bola vyhotovená nemohlo by sa začať verejné obstarávať, takže mám úplne iné informácie. By som doporučoval, aby ste si aj vy tieto informácie, ktoré ste pred chvíľou hovorili skonzultovala priamo s NIKA, s pani Vašákovou s Úradom vlády. A verím, že zmeníte názor na to čo ste hovorili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 18:07 - 18:09 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Marek Krajčí aj Peter Kremský, som veľmi rád, že sa rieši tento návrh zákona, lebo sa týka nemocnice Rázsochy, a týmto zákonom je veľká šanca, keď bude schválený v tomto pléne, čo verím tomu, že bude, je veľká šanca, že sa výstavba Rázsoch zrealizuje. Čo sa týka týchto štátnych nemocníc, martinskej nemocnice a Rázsoch, keď som dostal prvú informáciu, že z plánu obnovy je možnosť postaviť dve štátne nemocnice, tak nielen ako zákonodarca, ale aj ako občan som sa veľmi tomu potešil, že, že po rokoch drancovania zdravotníctva, že je obrovská šanca , aby štát vlastnil dve nemocnice s vysokým štandardom a naozaj majú to byť jedny z najmodernejších nemocníc aj v porovnaní s okolitými štátmi. Tak veľmi sa tejto iniciatíve teším, držím palce aj kolegovi Marekovi Krajčímu, lebo zúčastňoval som sa, dá sa povedať, všetkých rokovaní, ktoré, ktoré sa týkali výstavby týchto dvoch nemocníc a viem, viem z týchto rokovaní koľko iniciatívy, koľko času aj nervov, venoval konkrétne Marek Krajčí a viem z týchto stretnutí osobne, že, že naozaj za Rázsochy bojoval a využíval všetky, všetky možné prostriedky a argumenty, aby, aby táto výstavba bola zrealizovaná. Takže naozaj verím tomu, držím palce a budem sa tešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2023 18:01 - 18:05 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, toto je jeden, by som povedal, z veľmi dôležitých návrhov zákona, bez ktorého môžme na 100 % povedať, že Rázsochy sa nestihnú z plánu obnovy postaviť, pokiaľ tento návrh zákona v pléne Národnej rady neprejde. Táto vláda, keď získala dôveru občanov a písala svoje programové vyhlásenie vlády, tak priamo do programového vyhlásenia vlády si zadefinovala ako jednu z kľúčových priorít práve výstavbu koncovej Univerzitnej národnej nemocnice v Bratislave a k tomu priamo do programového vyhlásenia vlády dala stať, že práve preto, aby táto strategická štátna investícia mohla byť uskutočnená, ministerstvo zdravotníctva vypracuje tzv. lex Rázsochy, teda zákon, ktorý v rámci zákonných možností urýchli možnosť pri projektovaní a výstavbe tejto kľúčovej a strategickej, štátnej stavby. Na moje veľké prekvapenie, môj nástupca, pán minister Lengvarský túto úlohu z legislatívnych úloh stiahol, vláda mu to odobrila, s odôvodnením, že proces výstavby tejto koncovej univerzitnej nemocnice nie je možné nejakou zákonnou úpravou urýchliť a že na ostatných, by som povedal, možnostiach ako urýchliť proces koncovej národnej univerzitnej nemocnice, že na to budú reflektovať iné zákony. Žiaľ, nie je to pravda, a toto je jeden z jasných dôkazov, buď určitej nekompetentnosti, alebo dokonca zámerom ako zablokovať výstavbu tejto koncovej univerzitnej nemocnice.
To, čo s kolegom Kremským teraz predkladáme, samozrejme bolo to pripomienkované úradom vlády, národnou implementačnou koordinačnou aktivitou, a teda robíme to s ich plným vedomím, je zákon, ktorý o niekoľko mesiacov umožní skorej vyhlásiť verejného obstarávateľa na zhotoviteľa stavby. Ako veľmi dobre vieme, tak ten musí byť vyobstarávaný do roku, do prvého kvartálu roku 24, je to nevyhnutný míľnik na to, aby mohli byť financie z plánu obnovy na túto nemocnicu uvoľnené. Samozrejme my sme pôvodne mysleli, že ten zákon je aj písaný vo všeobecnej rovine, že pokiaľ by takýto štatút strategickej investície štát potreboval aj v prípade niektorých iných nemocníc, ktoré sme dúfali, že by sa mohli stavať z plánu obnovy, tak samozrejme vláda by mohla uznesením rozhodnúť a o iných nemocniciach zatiaľ neviem o takýchto projektoch a takže naozaj rozprávame najmä momentálne teraz o projekte koncovej univerzitnej nemocnice Rázsochy. Takže dámy a páni, dovolím si vás naozaj naliehavo požiadať o podporu tohto návrhu zákona, tejto novely zákona, nakoľko od vašej vôle, a teda od podpory tohto zákona bude závisieť, či vôbec štát stihne Rázsochy postaviť v termíne tak ako ho zaväzujú míľniky plánu obnovy. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

22.3.2023 17:59 - 18:01 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Petra Kremského a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (tlač 1489). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

22.3.2023 17:57 - 17:59 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som odôvodniť návrh zákona č. 254/1998 o verejných prácach, ktorý predkladáme spolu s kolegom Marekom Krajčím, ktorý určite k tomu tiež povie potrebné, potrebné vyjadrenia. Tento návrh zákona súvisí s úlohami z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a ide najmä o prípravu projektu výstavby univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy, kde z časového hľadiska sú za kritickú časť považované najmä ustanovenia zákona č. 254 o verejných prácach. Tie definujú záverečné stanovisko EJA ako nevyhnutnú súčasť podkladov, bez ktorého nie je možné vyhotoviť protokol o vykonaní štátnej expertízy. Keďže tento proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade takýchto zložitých stavieb trvá aj 9 až 12 mesiacov, v prípade projektu by došlo k oddialeniu spracovania štátnej expertízy, a tým aj možnosti vyhlásiť verejné obstarávanie, keďže práve takáto štátna expertíza je výsledok, sú predpokladanou hodnotou zákazky z hľadiska verejného obstarávania. Práve preto je navrhnuté upraviť požiadavku na ukončený proces posudzovania vplyvu na životné prostredie ako podmienku spracovania protokolu u štátnej expertízy, v prípade investícií, teda nielen Rázsoch, na ktoré vláda vydá osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu. Tým sa vlastne vytvorí možnosť bezodkladne stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky a vyhlásiť verejné obstarávanie, bez ohľadu na prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Samozrejme tento proces sa uskutoční, ale medzitým vlastne môže prebiehať ďalší proces.
Tento návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na ďalšie, ani ďalšie dopady. Ide vlastne o urýchlenie procesov, čiže verím, že takýto návrh podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 17:56 - 17:56 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem, ja iba krátko, lebo v rozprave som mal pripravené omnoho viacej, tak aspoň ešte niečo doplním cez faktickú.
Skryt prepis