Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 10:30 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 10:30 - 10:32 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kamenický, zvýšenie štátneho rozpočtu je v tejto situácii po COVID-e nevyhnutné. Nikto z nás si situáciu s pandémiou nevymyslel (ruch v sále a zaznievanie gongu) ani nikto nie je nadšený, že COVID okrem ujmy na zdraví a životoch ľudí zastavil ekonomiku a tým sťažil finančnú situáciu v rodinách, vo firmách a kvôli krytiu rizík a prijímaní rôznych opatrení v pomoci ľuďom prehĺbil priepasť v štátnom rozpočte. Nikto nepredpokladal, že COVID bude trvať tak dlho a bude vyžadovať tak veľké množstvo financií, aspoň na základnú pomoc, aby ľudia prežili v ťažkej situácii. Určite pomoc mohla byť aj vyššia, ale nebolo z čoho.
Keby ste počas vášho vládnutia v dobrých časoch mysleli aj na vytváranie finančnej rezervy na horšie časy. aj pomoc ľuďom, v čase pandémie mohla byť omnoho vyššia. Vy ste na zadné dvierka ale nemysleli a minuli ste všetko a nechali ste v kase veľké mínus. Peniaze, ktoré patrili všetkým ľuďom na Slovensku, ste rozdelili medzi pár privilegovaných, z ktorých ste z večera do rána urobili multimilionárov. Na väčšinu bežných ľudí ste nemysleli a priviedli mnohých k chudobe a nedostatku. Je to donebavolajúci hriech.
Čo je zlé na tom, že peniaze z navýšenia štátneho rozpočtu pôjdu na nevyhnutnú pomoc, čiže napríklad ako dotácie na zníženie strát v cestnej doprave, pomoc pre cestovný ruch a gastro, zvýšenie PN a OČR na úroveň minimálnej mzdy, zvýšenie transferu pre sociálnu poisťovňu, kúpeľnú starostlivosť, zabezpečenie dodávok liekov na COVID či preplácanie výdavkov pre zdravotnícke zariadenia a pre COVID zariadenia, pre záchrannú službu, financie pre prvú pomoc, dotácie na nájomné, pomoc pre kultúru... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 10:29 - 10:30 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán Kamenický, mne je veľmi ľúto váš postoj k rozpočtu, pretože vy ako sociálny demokrat, aspoň si tak hovoríte, si asi neuvedomujete vplyv pandémie na rodiny, na ich deti. Podľa vás si tie rodiny nezaslúžia peniaze? Nezaslúži si gastro, ktoré zamestnáva ľudí a padlo, financie? Nezaslúži? Takto pôjdete medzi ľudí a im poviete, že oni tie peniaze nemajú dostať? My tie peniaze nejdeme preflákať. My tie peniaze ideme efektívne využiť a budú na obnovenie ekonomiky. To nie sú len tak vyhodené peniaze.
Ale ja si myslím, že u vás dôsledok, prečo tento rozpočet sa snažíte blokovať je o to, že viete, že ak my zvýšime teraz deficit, tak na ďalší rok sa vám výrazne zníži výplata. A to je asi ten hlavný cieľ, prečo tento rozpočet blokujete.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 10:26 - 10:27 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán Kamenický, vy ste bol bývalý minister financií, ale keď to mám porovnať so včerajšou rozpravou pána poslanca Viskupiča, tak ste naňho nemali ani že z lietadla. Ani že z lietadla. To bolo tak lacné, ploché.
A ako aj ťažko sa mi to hovorí, ale týmto aj vyzdvihujem včerajšiu rozpravu pána poslanca Viskupiča, ktorý sa snažil naozaj vysvetliť odborne, kde sú podľa neho chyby v tomto rozpočte. Ja viem, že pre vás by bol najideálnejší rozpočet taký, že Bonul miliarda, Váhostav (ruch v sále a zaznievanie gongu) ďalšia miliarda, bývanie Fica triliarda, Čistý deň ďalšia miliarda, seansy SMER-u ďalšia triliarda.
Lacné, úbohé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 10:18 - 10:19 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nebudem reagovať na všetko, čo odznelo v prejave pána poslanca Kamenického, pretože na všetko som reagoval už alebo sme reagovali už včera, resp. aj v televíznej diskusii.
Ale rád by som sa dotkol jeho pozmeňujúceho návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby Matica slovenská bola dofinancovaná, a zároveň sa tu podsúva to, že táto vládna koalícia, resp. ministerstvo kultúry nechce financovať Maticu slovenskú. Nie je to tak. My považujeme Maticu slovenskú za národnú inštitúciu Slovákov, ktorá si zaslúži byť právom a dokonca zo zákona financovaná, financovaná tak, aby dokázala prežiť a uskutočňovať všetky svoje úlohy, ktoré sú jej dané zákonom.
Čiže túto situáciu bude riešiť ministerstvo kultúry vo vlastnej réžii, a preto tento pozmeňujúci návrh nepodporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.5.2021 10:04 - 10:07 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako spoločnému spravodajcovi predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada č. 784 z 27. mája 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 186 z 28. mája 2021. Týmto uznesením výbor zároveň povoril, poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 19:40 - 19:41 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, utíšime sa v sále.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Prosím všetkých členov ústavnoprávneho výboru, aby sa zišli v rokovacej miestnosti výboru o ôsmej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 18:42 - 18:43 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Marián, ja tomu rozumiem, si predseda finančného výboru, že musíš strážiť tie financie a, ale jednej veci nerozumiem. Keď prebehlo toľko stretnutí a váš predseda tie dvere vykopol ako prvý tunák v tomto pléne, že začal, keď minister financií bol na služobnej ceste, a potom prebehlo toľko rokovaní a neokomentovali ste nič a stále sa len tvárite, nahrávate tu naozaj len opozícii.
Ja tomu naozaj nerozumiem, veď tie financie keď navýšime, ale zostanú a neminú sa, tak sa potom dajú použiť aj inak a ty by si ich mal strážiť, aby sa použili tým správnym smerom. Ale keď takto budeme nahrávať tam tým, ktorí polka tu neni, a tam fašistom, ktorí nerozumiem prečo si chcú takto robiť predvolebnú kampaň, ale to je jedno.
Mňa hnevá to, že sa správate ako koaličný partner trošku nefér a treba sa dohodnúť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 17:45 - 17:46 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ja sa len chcem poďakovať, že ste túto situáciu takto poriešili, a chcem ešte vyzvať aj pána Suju, aby sa ospravedlnil pánovi ministrovi, pretože si myslím, že na pôdu parlamentu takéto prejavy nepatria, obzvlášť, keď sú tu aj ženy a dámy. Mňa osobne sa to dotklo a verím, že aj iné poslankyne, ktoré tu sedia, a my, ja si neprajem, aby sa to tak, aby ste sa tu takto správali. Takže vás vyzývam týmto, aby ste sa ospravedlnili aj nám, ktorí ostatní tu sedíme a ktorí, ktorých sa to dotklo. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 16:18 - 16:20 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kamenický, toto bola taká ukážková demagógia a populizmus! Keby vás človek tu rok počúval, tak má nejaký príbeh o tom, ako tu za vlády SMER-u sa zodpovedne vždy s rozpočtom zachádzalo a zrazu tu prišla naozaj zlá vláda, ktorá iba navyšovala dlh a robila zle občanom. A vy vôbec, ale vôbec nespomínate to, že za tie roky, čo ste boli vy vo vláde, tak sa vám každý rok navyšovali príjmy do rozpočtu. Že naozaj to boli časy hojnosti a časy ekonomického rastu. A už nejako zabúdate na to bé, že my, keď sme sa dostali do vlády, tak prišla kríza, s ktorou nikto nečakal, určite to nečakalo naše zdravotníctvo. Takže hovoriť tu o tom, porovnávať rozpočty za vás a za nás a hovoriť, že vy ste takýto dlh nemali, je extrémny populizmus, keďže úplne ignorujete to, že je tu COVID a každá jedna krajina Európskej únie sa zadlžuje. Niektoré za tie roky hojnosti aspoň dokázali niečo našetriť a spraviť si rezervy, čo sme, samozrejme, my nespravili.
A ďalšia vec, ten, tá schizofrénia toho, že rok sa tu hovorí o tom, že málo sa dáva podnikateľom, málo sa dáva ľuďom, málo sa dáva rodinám, všetkým sa dáva málo, nedávame dosť peňazí, a zrazu, keď máme navýšiť rozpočet práve preto, aby sme tú pomoc mohli poskytnúť, tak už je zle, už sme nezodpovední a už ideme do Grécka.
A na záver možno, ja chápem, že dlh nikdy nie je príjemný a táto debata je legitímna a chápem obidva tábory, každopádne si myslím, že nemáme inú cestu, ako ísť cez navýšenie rozpočtu, ale je mi veľmi ľúto, že takáto debata sa vedie v parlamente a niekedy možno emočnejšie, ako by som chcel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 15:43 - 15:45 hod.

Kuriak Milan