Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 22:11 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:11 - 22:12 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Dostál, na rozdiel od opozičných kolegov skúsim byť konštruktívny, lebo takýchto informatikov tu ako málokedy počujeme. (Povedané s pobavením.)
Ďakujem za tento pozmeňovací návrh, veľmi ho podporujem a schvaľujem, lebo myslím si, že takéto obmedzenia by mali byť naozaj iba v čase veľmi vážnych situácií, ako je práve táto vojna na Ukrajine, a malo by to byť veľmi jasne časovo obmedzené. Myslím si, že ak som tomu ja dobre rozumel, tak nejaké, nejaká trvalejšia úprava by mohla byť, ak by niekto chcel, ale ja osobne sa budem stavať proti nej, tak ako som sa staval aj doteraz. Myslím si, že naozaj máme v zákone možnosti, ako takéto kybernetické riziká riešiť aj doteraz, a takáto rozširujúca úprava je vhodná naozaj len v čase mimoriadnych udalostí, ako je teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.2.2022 20:57 - 20:59 hod.

Grendel Gábor
Pán poslanec Beluský.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 19:48 - 19:49 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja chcem poďakovať pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi financií, že to nie je len nejaká, nejaká ad hoc reakcia na tú krízu na Ukrajine, ktorá teda je veľmi vážna, ale že je to naozaj taký, taký aj prejav takého strategického myslenia, o ktorom sme sa už viackrát rozprávali. Ukrajina je náš dobrý sused, dobrý priateľ. Samozrejme, v tejto situácii je absolútne prvoradá, prioritná a stačilo by, keby to bola len čisto naša pomocná ruka.
Na druhej strane takisto treba uvažovať o tom, že ak sa tu aj nejakí občania Ukrajiny usadia, ale budú sa chcieť vrátiť domov, keď sa tam utíši situácia, samozrejme, to je primárne a treba ich v tom podporiť, ale ak budú mať záujem zostať na Slovensku, tak aby sme im tu vytvorili prostriedky. Sú nám blízki a môžu byť prínosom pre Slovensko, tak ako to bolo spomenuté, ako sú napríklad prínosom pre Poľsko. Takže tiež to veľmi podporujem. Hovorím, na prvom mieste ako akútnu a potom aj dlhodobú pomoc, ale zároveň aj ako vzájomné obohatenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2022 19:34 - 19:36 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 936 z 25. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zapracované v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: O bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru poslanca Juraja Krúpu vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru, a tiež poslancov Jána Benčíka, Igora Husa, Annu Andrejuvovú a Annu Zemanovú, aby plnili úlohy spravodajcov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 132 na svojej 64. schôdzi.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2022 17:38 - 17:38 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si informovať kolegov z branno-bezpečnostného výboru, ktorý sa zíde 18.10 h v rokovacej miestnosti č. 34. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2022 17:38 - 17:38 hod.

Vetrák Milan
Tak ako bolo avizované, ústavnoprávny výbor sa zíde teraz ihneď po prerušení schôdze, tak preto prosím všetkých členov tohto výboru, aby prišli do zasadačky, akonáhle bude prerušená schôdza. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 17:21 - 17:22 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ako ste spomínali, pán kolega, v rôznych rovinách sa pripravujeme na prijatie rodín z Ukrajiny a v tomto zmysle, myslím, treba oceniť, že návrh zákona odbúrava administratívne cudzinecko-právne prekážky v pomoci deťom a myslí na situácie, kto za tie deti, ktoré žiadajú o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenska, podá vyhlásenie. To má podať podľa návrhu zákona buď teda rodič, alebo súdom ustanovený opatrovník. A ja teda pevne verím, že v praxi bude pomerne veľa detí, ktoré sem prídu so svojimi rodičmi. Ale ak nie, tak hovoríme o deťoch bez sprievodu, o deťoch odlúčených od rodičov, s ktorými sa zaobchádza podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa v čl. 22. A v tomto zmysle mám nádej, že vzhľadom k mimoriadne náročnej situácii vojnového konfliktu sa budú vedieť štátne orgány, ktoré budú realizovať procesy vedúce k umožneniu dočasného útočiska dieťaťa na území Slovenska dohodnúť na logistike a tieto procesy realizovať skutočne v najlepšom záujme dieťaťa.
A v tomto zmysle ešte tiež stojí za ocenenie, že zákon myslel aj na tehotné ženy a garantuje narodenému dieťatku začatie konania o poskytnutie útočiska už v momente, v momente narodenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2022 17:19 - 17:20 hod.

Kozelová Monika
Miro, ja si myslím, že nie je potrebné vyzývať vládu k tomu, aby pomohla cez tretí sektor. Dnes máme na čele migračného úradu Janka Orlovského, ktorý má s tým nesmierne skúsenosti a ja si myslím, že s týmito vecami Janko Orlovský rozhodne ráta. Takže to vyzývanie je úplne zbytočné. Verím tomu, že či akákoľvek, ktorákoľvek z treťosektorových spoločností bude mať k nemu dvere otvorené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 17:05 - 17:07 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Beluský, môžem vás uistiť, že všetky takéto aktivity sa budú konať vždy podľa vyhodnotení analytických tímov, ktoré tam sú, a to nebude robiť NBÚ. Ako veľmi dobre viete, ani NBÚ sama nerobí previerky, ona ich len vydáva. Takisto NBÚ, NBÚ takisto bude vykonávať a bude už len exekučnou inštitúciou, ktorá bude na základe požiadavky iných inštitúcií konať takéto aktivity.
Vy ste síce spomenul tam to blokovanie, ktoré sme mali v tej novele zákona, ale vy ste tam zabudol spomenúť jednu dôležitú vec, ktorú sme tam dali, a to bolo, že tam máte tzv. politické riziko, ktoré tiež vyhodnocuje vláda, ktoré sa týkalo zariadení, či už softvéru, alebo hardvéru, a teda aj blokovanie možných dodávateľov takýchto zariadení. To bol v podstate aj zmysel toho pozmeňujúceho návrhu zákona, ktorý sme tam vtedy dávali. A tento sa teraz, samozrejme, rozšíri aj o vyhodnotenie politické, alebo teda riziká pre šírenie dezinformácie v podstate v rámci tzv. informačnej vojny.
Viete veľmi dobre, že aj na Ukrajine prebieha tá informačná vojna. Je to súčasť konfliktu, je, tá informačná vojna vždy bola psychologickou operáciou a podobne. Čiže toto sú veľmi dôležité veci a vieme veľmi dobre, že toto prebieha aj u nás na našom území a má to veľmi škodlivý dopad na bezpečnosť a sociálnu, vôbec ekonomickú situáciu na Slovensku. Vidíme veľmi dobre, ako ľudia vnímajú niektoré veci, ako to potom má dopad pri, keď sa robia niektoré opatrenia aj v prípade covidu, ktoré sa ľúbia tak pánovi Tarabovi. Takže nebojte sa, robíme veľmi zodpovedne, ide nám hlavne o Slovenskú republiku a o našu bezpečnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 17:00 - 17:02 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Keďže tá diskusia sa opäť trochu otáča na to, že pomaly každý bude vypnutý z Facebooku alebo iných sociálnych sietí, tak naozaj by bolo vhodné trošku to dať na správnu mieru a nejakým spôsobom upokojiť, pretože vy dobre viete, že veľkých sociálnych sietí sa takáto zmena s najväčšou pravdepodobnosťou nedotkne, keďže tie majú sídla v zahraničí, a takáto zmena sa dotkne, môže dotknúť vo väčšine prípadov iba takých webov, ktoré majú sídlo na Slovensku. Čiže bude sa to týkať obmedzeného počtu prípadov, bude sa to týkať dezinformačných webov, ktoré možno na Slovensku dlhodobo pôsobia.
Nie, netreba to zužovať na to, že niekto náhodou napíše nejakú nepravdu a okamžite bude vypnutý, pretože toto jednoducho nie je pravda a takisto štát nemá nástroje na to, aby okamžite niekoho vypínal, ani Národný bezpečnostný úrad, jednoducho sú tam zabezpečené také procesy, aby to prechádzalo jednotlivými orgánmi, či už Slovenskou informačnou službou, políciou, Najvyšším bezpečnostným úradom a následne potom komunikáciou s webhostingovými spoločnosťami. Takže naozaj akože zužovať to do diskusie, že niekto si zmyslí, že niečo vypne a tak sa aj stane, je naozaj scestné. Vy to viete a takisto, takisto, ako som spomínal, nemusíte sa ani vy báť, že na tom americkom Facebooku, ktorý vy tak radi využívate a šírite cez neho dezinformácie, že odrazu zo dňa na deň nebudete môcť pôsobiť. I keď možno v týchto časoch by to bolo dobré.
Skryt prepis