Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 20:02 hod.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 20:02 - 20:03 hod.

Juraj Gyimesi
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:20 - 19:21 hod.

Juraj Gyimesi
 

2.4.2020 17:14 - 17:17 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania
vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 44 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona (tlač 40) prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 9 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu mňa, aby na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:55 - 15:55 hod.

Juraj Gyimesi
Ja len jednou vetou, ešte som zabudol jednu vec a to sú prevody hnuteľného majetku nadhodnotu určenú zastupiteľstvom a čo sa týka vás pán poslanec Kotleba, áno budeme ešte o tom asi zjavne rozprávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:50 - 15:53 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera som sformuloval určité výhrady také všeobecné vo vzťahu k fungovaniu územnej samosprávy na Slovensku a zároveň som vyjadril presvedčenie, že tento návrh k tomu nepridá. Vždy, keď príde nejaký zákon do, do pléna Národnej rady, pýtam sa otázku, že kinek jó. Pre koho to bude výhodné. Pri hľadaní odpovede na túto otázku pri tomto návrhu zákona v tomto znení som takúto odpoveď nenašiel. Bol som na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa fakt po jednej siahodlhej diskusii, kde sme si rozobrali s príslušnými zamestnancami ministerstva vnútra všetky aspekty tohto, tejto novely tohto zákona, dospeli sme k názoru, že s najväčším, najväčšou pravdepodobnosťou by bolo najlepšie tento per rollam alebo toto per rollam hlasovanie stiahnuť. Vnímam aj opačný názor. Vnímam aj požiadavky niektorých obcí, existuje situácia, kde by skutočne tí poslanci mohli byť v karanténe všetci, najmä pri tých malých dedinách, tak v tomto prípade by som ešte zvážil pripraviť jednu novelu alebo jeden, jeden návrh, ktorý by sprísnil toto hlasovanie per rollam a to tým spôsobom, že týmto hlasovaním nie je možné previesť majetok obce, nie je možné usporiadať obchodnú verejnú súťaž, nie je možné vykonať dražbu, ktorú nie je možné vykonať tak či tak teraz, nie je možné previesť majetok priamym predajom, nie je možné urobiť alebo vyhlásiť verejné obstarávanie formou investičného úveru, nie je možné uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavby alebo na služby. Toto je jediný spôsob, aký si ja osobne dokážem predstaviť, aby tie obce mohli fungovať v systéme per rollam vtedy, ak to je nevyhnutné, respektíve vtedy, ak si to situácia vyžaduje. Veľmi pekne vám ďakujme, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

1.4.2020 18:25 - 18:33 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Výboru Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory výbory uvedené uvedený návrh prerokovali zajtra.
Skryt prepis
 

1.4.2020 18:25 - 18:33 hod.

Juraj Gyimesi
Vážený pán predseda, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písmena C rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní. Prosím, dajte o mojom návrhu, vážený pán predseda, hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 18:15 - 18:17 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skutočne budem len veľmi krátko. By som chcel adresovať zopár slov poslancom z radov opozície. Chcel by som vás s úctou požiadať o striedmosť. O striedmosť vo vyjadrovaní v tejto situácii, ktorej čelí Slovenská republika. Pán poslanec Fico na svoje tlačovej konferencii povedal, že aj jeho vlády prechádzali krízami, čo je pravda. Spomínal napríklad plynovú krízu. Musím však dodať, že žiadna z tých kríz nedosahovala rozmery tejto, ktorú zažívame dnes. Nikto z nás nepovedal to, že ak príde dobrý návrh z opozície, ktorý pomôže v tejto situácii, že ho nepodporíme. Podporíme ho a budeme veľmi radi, ak budete v tejto veci konštruktívni. A nedá mi, aby som nezareagoval aj na poslanca Mizík, resp. jeho otázky, že kde sú tí odborníci. Za prvé sa čudujem, pán poslanec, že sa to pýtate práve vy, ktorý neviete pracovať s počítačom. Jeden odborník sedí po mojej ľavici a dovolím si tvrdiť, že ašpiruje a hovorím s plnou vážnosťou, ašpiruje na to, že bude najlepším ministrom financií v histórii Slovenskej republiky. (Potlesk.) Zároveň by som mu týmto vyjadriť absolútnu podporu klubu OĽANO, želám mu fakt veľa zdravia a síl do ďalšej práce. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.4.2020 16:54 - 16:55 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny
===== ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali asi zajtra.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.4.2020 16:54 - 16:55 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny
===== ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali asi zajtra.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis